Cenovnik HAROX TECHNOLOGIES aparata
*)
*)
*)
*)
KORIŠĆENI APARATI
RB
1
RB
20. april 2015
Kombinovani (multi) aparati i ostali koji nisu navedeni, se rade po narudžbini
Mogućnost odloženog plaćanja BEZ KAMATE na 3-6 mesečnih rata
Obuka je uključena u cenu
U cenu nije uključen PDV
Radio-Wave Lifting HX-W7 (dvo-polarni, radio-frekvenca, 2 RF glave)
HAROX TECHNOLOGIES - HEALTH & BEAUTY PRODUCTS
Garancija
(meseci)
CENA (din)
AKCIJSKO
SNIŽENJE
40
250,000
125,000
Garancija
(meseci)
CENA (din)
1
Ultrasound Therapy HX-Q11 (1 multifrekventna glava, 1 i 3 MHz)
40
33,000
2
Ultrasound Therapy HX-Q9 (2 glave, 1 i 3 MHz, digitalni)
40
66,000
3
Ultrasound Therapy HX-Q7 (programski, 2 glave, 1 i 3 MHz, digitalni)
40
81,000
4
Biolight Therapy HX-S11 (100 mW, zonski laser)
40
32,000
5
Biolight Therapy HX-S9 (500 mW, zonski laser)
40
75,000
6
Laser Therapy HX-S7 (30 mW, 670 nm, tačkasti laser, kozmetički)
40
47,000
7
Laser Therapy HX-S7 (30 mW, 670 nm, tačkasti laser)
40
53,000
8
Laser Therapy HX-S7 (100 mW, 650-904 nm, tačkasti laser)
40
78,000
9
Laser Therapy HX-S7 (200 mW, 650-904 nm, tačkasti laser)
40
100,000
10 Laser Therapy HX-S7 (300 mW, 650-904 nm, tačkasti laser)
40
112,000
11 Magnet VF/NF HX-M11 (1-kanalni, 1 magnetna traka i 1 prostirka)
40
41,000
12 Magnet VF/NF HX-M9 (2-kanalni, 2 magnetne trake i 2 prostirke)
40
77,000
13 Magnet VF/NF HX-M7 (2-kanalni, 2 magnetne trake, 2 prostirke i solenoid 300 mm)
40
106,000
14 TENS Stimulator HX-F11
40
19,000
15 TENS Stimulator HX-F9
40
25,000
16 TENS Stimulator HX-F7
40
28,000
17 Galvanic Stimulator HX-G7 (digitalni)
40
25,000
18 Diadinamic Stimulator HX-C2 (sa galvanskom strujom)
40
47,000
19 Diadinamic Stimulator HX-C2 (programski, G, DF, MF, CP, LP, RS, CP1, RS1)
40
66,000
20 Interferential Stimulator HX-I11
40
41,000
21 Interferential Stimulator HX-I9 (programski, digitalni, sa vektorom)
40
85,000
22 Interferential Stimulator HX-I7 (sa vakumom)
40
150,000
23 Exponential Stimulator HX-C3
40
47,000
24 Electro Muscle Stimulator HX-K11 (4-kanalni)
40
32,000
25 Electro Muscle Stimulator HX-K9 (8-kanalni)
40
53,000
26 Electro Muscle Stimulator HX-K7 (12-kanalni)
40
60,000
27 Electro Muscle Stimulator HX-K7p (12-kanalni, programski)
40
93,000
28 Iontophoresis (Jonos) HX-J7
40
15,000
29 High Frequency (Darson) HX-D7
40
16,000
30 COMBO HX-C1 (Iontophoresis & High Frequency)
40
28,000
31 Face Lifting HX-L7
40
47,000
32 Radio-Wave Epilator HX-E7 (radio-talasni metod, igla i pinceta)
40
60,000
33 Skin Scrubber HX-C4 (ultrazvučni metod, špatula)
40
60,000
34 Aqua Detox Foot Spa HX-T11
40
44,000
35 Aqua Detox Foot Spa HX-T7 (programski, 2 elektrode)
40
91,000
36 Radio Surge HX-R7
40
162,000
37 Carbo Therapy HX-CO2 (terapija ugljen-dioksidom, sa bocom)
40
375,000
38 Ultrasound cavitation HX-U11 (sa elektrostimulacijom)
40
112,000
39 Ultrasound cavitation & Ultrasound therapy HX-U9 (1 multifrekventna glava)
40
250,000
40 Ultrasound Cavitation HX-U7 (sa elektrostimulacijom)
40
375,000
41 Radio-Wave Lifting HX-W11 (dvo-polarni, radio-frekvenca, 1 RF glava)
40
122,000
42 Radio-Wave Lifting HX-W7 (dvo-polarni, radio-frekvenca, 2 RF glave)
40
250,000
43 Radio-Wave Lifting HX-W7 (tro-polarni, radio-frekvenca, 2 RF glave)
40
375,000
44 Radio-Wave Mesotherapy HX-V11 (radio-talasna metoda, 1 RF glava)
40
122,000
45 Radio-Wave Mesotherapy HX-V7 (radio-talasna metoda, 2 RF glave)
40
185,000
46 COMBO HX-C6 (Kavitacija U7 & dvo-polni RTL)
40
625,000
47 COMBO HX-C7 (Kavitacija U7 & tro-polni RTL)
40
750,000
48 STUB/PULT - novi dizajn, mogućnost pakovanja svih aparata
40
85,000
49 Ultrasound Cavitation HX-U7 (sa elektrostimulacijom) - STUB/PULT
40
450,000
50 COMBO HX-C6 (Kavitacija & dvo-polni RTL) - STUB/PULT
40
685,000
51 COMBO HX-C7 (Kavitacija & tro-polni RTL) - STUB/PULT
40
810,000
Page 1 of 2
REZERVNI DELOVI
RB
Garancija
(meseci)
CENA (din)
1
Radna elektroda za Aqua Detox Foot Spa HX-T7 & HX-T11
-
5,000
2
Ultrazvučna glava (1 MHz) za Ultrasound Therapy HX-Q7 & HX-Q9
-
18,000
3
Ultrazvučna glava (3 MHz) za Ultrasound Therapy HX-Q7 & HX-Q9
-
12,000
4
Ultrazvučna glava za Ultrasound Therapy HX-Q11
-
12,000
5
Ultrazvučna glava SUBAKVALNA za Ultrasound Therapy
-
18,000
6
Svetlosna glava za Bioligt Therapy HX-S9
-
24,000
7
Svetlosna glava za Bioligt Therapy HX-S11
-
12,000
8
Aluminijumska elektroda za elektro-stimulaciju
-
120
9
Slikonska elektroda za elektro-stimulaciju
-
1,000
10 Kablovi za elektro-stimulaciju (sa 2 izlaza)
-
1,500
11 Kablovi za elektro-stimulaciju (sa 4 izlaza)
-
3,000
12 Magnetna prostirka za Magnet Therapy
-
6,000
13 Magnetna traka za Magnet Therapy
-
6,000
14 Solenoid (φ 500 mm) za Magnet Therapy
-
42,000
15 Solenoid (φ 300 mm) za Magnet Therapy
-
30,000
16 Glava (pecurka) za High Frequency HX-D7
-
3,600
17 Glava za Skin Scrubber HX-C4
-
15,000
18 Masažne rukavice za Massage Glove HX-C5
-
6,000
19 Glava za Radio-Wave Mesotherapy HX-V7
-
24,000
20 Glava za Radio-Wave Lifting HX-W7
-
24,000
21 Glava za Ultrasound cavitation HX-U7
-
36,000
Page 2 of 2
Download

Cenovnik HAROX u DIN april 2015