БИЛТЕН О ДЕЛОВАЊУ
ЦРВЕНОГ КРСТА У
ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА У 2014.
ГОДИНИ
1
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ПРИПРЕМА
ЗА
ОДГОВОР
НА
НЕСРЕЋЕ
УКУПАН БРОЈ ЧЛАНОВА У
ЈЕДИНИЦАМА ЗА ДЕЛОВАЊЕ У
НЕСРЕЋАМА
ЦК Стари град
ЦК Палилула
ЦК Савски Венац
ЦК Звездара
ЦК Вождовац
ЦК Чукарица
ЦК Нови Београд
ЦК Земун
ЦК Раковица
ЦК Обреновац
ЦК Барајево
ЦК Сурчин
ЦК Сопот
ЦК Лазаревац
ЦК Младеновац
30
7
12
15
6
36
36
36
15
12
13
5
12
12
18
УКУПНО
265
УКУПАН БРОЈ ОБУЧЕНИХ СПАСИОЦА
ЦК Стари град
ЦК Врачар
ЦК Нови Београд
ЦК Лазаревац
ЦК Младеновац
66
1
5
24
18
УКУПНО
114
УКУПАН БРОЈ АКТИВНИХ МЛАДИХ
ВОЛОНТЕРА
ЦК Стари град
ЦК Палилула
ЦК Врачар
ЦК Савски Венац
ЦК Звездара
ЦК Вождовац
ЦК Чукарица
ЦК Нови Београд
ЦК Земун
ЦК Раковица
ЦК Обреновац
ЦК Барајево
ЦК Гроцка
ЦК Сурчин
ЦК Сопот
ЦК Лазаревац
ЦК Младеновац
142
394
20
84
50
85
94
50
28
45
30
30
10
28
10
20
86
УКУПНО
1206
Део обуке
четири
општинске
вишенаменске
теренске
јединице за
деловање у
несрећама,
Београд 2013.
године
Обука
Националног
тима за
спасавање,
евакуацију и
збрињавање у
случају поплава,
Љубовија 2014.
године
Oбука
Националног
тима за
деловање у
екстремним
зимским
условима,
Копаоник 2014.
године
Законом о Црвеном крсту Србије, Сл. Гласник Р. Србије 107/05
дефинисан је положај Црвеног крста у ванредним ситуацијама:
... Члан 7.
... 2) Оспособљавање грађана, добровољно организованих за
обављање послова цивилне заштите на територији Републике
Србије, за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и
других несрећа, као и оружаних сукоба. ...
2
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ОВАКО ЈЕ
СВЕ ПОЧЕЛО
...
Изглед набујале
реке
Топчидерке која
прети да се
излије у свом
доњем делу
тока, Раковица
14. мај 2014.
године око 14
часова
14.мај 2014. године
09:40 обилне падавине трају већ 8
сати - покренуте екипе ЦКа у општинама у Београду
12:00 обилне падавине и даље
трају - екипа ЦК Раковица
обишла потенцијално
угрожене тачке
13:30 обилне падавине и даље
трају контактиран ЦК
Гроцка због информације о
поплавама
У градској
општини
Вождовац,
15:30 обилне падавине не
престају ЦК Лазаревац је у насељу
приправности због могућег Медаковић, киша
ангажовања на терену
је прекинула
поједине
18:00 излио се Кијевски поток и
река Топчидерка у Раковици. саобраћајне
У Сурчину се излила река
токове, 14. мај
Сава. Река Колубара у
2014. године, око
Обреновцу достигла ниво
16 часова
ванредне одбране од
поплаве. У Гроцкој
поплављено 10 кућа.
Црвени крст
Београд је
формирао тим
за комуникацију
са
организацијама
Црвеног крста
у општинама
на територији
града Београда
На основу информација са терена, оперативни тим Црвеног крста
Београд почео је са радом, праћењем стања на територији града и
координацијом рада свих организација Црвеног крста на територији
Београда. Чланови националних тимова се стављају у стање
приправности за потребе реаговања у ванредној ситуацији...
3
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ПОПЛАВЕ
15.мај 2014. године
02:00 тим ЦК Београд кренуио је у
општину Лазаревац, где је у
току ноћи почела евакуација
угрожених грађана.
Формирана два прихвантна
пункта за евакуисане
грађане Лазаревца.
Кише су непрекидно наставиле да падају и даље. Поплаве су у току
14. и 15. маја регистроване у свим београдским општинама осим
Звездаре, Старог града, Савског Венца, Сопота и Барајева.
Чланови
Националног
тима за
спасавање,
евакуацију и
збрињавање у
случају поплава
евакуишу
грађане у
Лазаревцу
05:00 Извршено спасавање и
евакуација пет грађана
Раковице које је прихватила
локална организација
Црвеног крста Раковица, а
у току дана је формиран
прихватни пункт у који је
смештено 125 поплављених
грађана.
12:00 Успостављено
двадесетчетворочасовно
дежурство у свим
организацијама Црвеног
крста на територији града
Београда.
Црвени крст
Лазаревац уз
помоћ
Оперативног
тима Црвеног
крста Београд
формира пункт
за прихват
евакуисаних
грађана
Лазаревца
Црвени крст
Раковица, уз
помоћ чланова
Националног
тима за
теренску
процену и
координацију,
формира
прихватни
пункт у хотелу
ДМБ-а.
4
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ОБРЕНОВАЦ
15.мај 2014. године
22:00 Чланови јединица за
деловање у несрећама
организација Црвеног крста
из непополављених оптина,
њих 6 одлазе у Обреновац,
како би помогли локалној
организацији Црвеног крста
у прихвату једног дела
евакуисаних лица у три
основне школе.
16.мај 2014. године
39 271
ЕВАКУИСАНИХ И
ЕВИДЕНТИРАНИХ ЛИЦА
5 325
СМЕШТЕНО У ПРИХВАТНЕ
ЦЕНТРЕ
15:00 Национални тим за
спасавање, евакуацију и
збрињавање у случају
поплаве долази у Обреновац
и почиње процес евакуације
заједно са другим чиниоцима
на терену.
50
17:00 Евакуација људи из
Обреновца на територију
општине Чукарица, Сурчин
и Савски венац
ПРИХВАТНИХ ЦЕНТАРА
Хотел
Обреновац,
16. мај 2014.
године
Пристизање
евакуисаних
грађана у
прихватне
центре
5
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ЕВИДЕНЦИЈА
И МЕДИЈА
ЦЕНТАР
Од 16. маја 2014. године у касним
вечерњим сатима израђена је база
података о евиденцији евакуисаних
лица.
Изглед
јединствене
базе података
поплављених
грађана
сачињена 16.
маја 2014.
године
У току првих 48 сати у базу је унето
8000 евидентираних грађана.
Од 18. маја сви тријажни пунктови и
прихватни центри су били умрежени
са базом података, тако да је база
почела да се пуни и са лица места како
би се ефикасније и брже пратило
стање и број евакуисаних лица.
Од 21. маја све организације Црвеног
крста на територији града Београда
су умрежене за евиденцију лица у
приватном смештају.
Од 17. маја у Црвеном крсту Београд
формиран је инфо центар кога је
чинило 45 волонтера који су 24 часа
дневно пружали неопходне
информације путем друштвених
мрежа и одговарали на телефонске
позиве.
Од самог почетка елементарне
непогоде Служба тражења Црвеног
крста је радила на успостављању
породичних веза као једном од својих
јавних овлашћења. Обезбеђени су
бесплатни телефонски апарати у
тријажним центрима.
Оспособљавање
опреме на
терену за
потребе
евиденције
евакуисаних лица
из угрожених
подручја, мај
2014. године
На ТВИТЕР
налогу и
Фејсбук
профилу
прослеђива
не су
најбитније
информациј
е које су
биле од
великог
значаја
грађанима
6
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ТРИЈАЖНА
МЕСТА И
ПРИХВАТНИ
ЦЕНТРИ
У три тријажна пункта (ФМП,
Хала 3 Београдског сајма и
касарна у Јакову) у првих 7 дана
евидентирано и збринуто је 30
500 грађана из поплавом
угрожених подручја.
ФМП - тијажни центар
Евидентирање евакуисаних лица
У 50 формираних прихватних
центара у Београду, од којих је 30
било колективних и 20 хотела који
су уступили своје капацитете,
смештено је 5 325 лица.
Одраслих :
Деце:
Беба:
4932
1286
202
УКУПНО
5325
59
професионално
запослених у 17 општинских и
градској организацији Црвеног
крста у Београду.
906
Прихватни
центар на
Београдском
сајму, мај
2014. Београд
волонтера
Црвеног крста је дало свој
допринос током мајских
поплава на територији града
Београда.
227.361
сати волонтерског рада
уложеног у пружању помоћи
поплавама угроженом
становништву
Прихватни
центар у Хали
Пионир, мај
2014. Палилула,
Београд
7
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ДОНАЦИЈЕ
Незапамћена солидарност коју су
појединци, компаније и удружења
показали овом приликом помогла је
великом броју људи.
Сва помоћ која је стизала је
евидентирана, сортирана и
дистрибуирана ка угроженим
корисницима.
За време и након поплава које су задесиле Београд и Србију,
Црвени крст Београд је примио велики број захтева
солидарних грађана и компанија, како из иностранства тако
и из земље који су желели да својом помоћи ублаже
катастрофалне последице ове елементарне непогоде...
Поједине
донације у води
и храни су биле
веома велике,
али без обзира
на то, сваки
комад је
евидентиран и
дистрибуиран
крајњем
кориснику.
Од 21. маја Црвени крст Београд је
67
закључио
Уговора о донацији у
роби, чија је укупна вредност износила
37.415.148,53 дин, што у
просеку по донатору износи
558.430,05 дин.
Донацијама су обезбеђена основна
средства за живот поплавом
угроженим грађанима (храна, вода,
хигијена, непрехрамбени артикли и др.)
који су дистрибуирани грађанима
свбакодневно како на пунктовима,
тако и у прихватним центрима.
У периоду од 14. маја до 18. новембра
на рачун Црвеног крста Београд на
име донација за поплављена подручја
уплаћено је укупно
1.005.732,00 дин, као и
553,50 евра.
Поједини грађани су посредством
Црвеног крста Београд лично помогли
угроженим породицама.
Стандардизован
и пакети хране и
хигијене за
грађане
угрожене
поплавама на
територији
града Београда,
у магацину
Црвеног крста
Грађевински
материјал за
санацију
стамбених
објеката и
хигијенски
пакети за
преко 5000
породица у
Обреновцу.
8
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ДИСТРИБУЦИЈА
Од 22.05. Црвени крст
Београда, Закључком
градоначелника добија
задужење да снабдева
кориснике смештене у
прихватним центрима
хуманитарном помоћи.
3.675.013
КГ ПОДЕЉЕНЕ
ПОМОЋИ
Преко
1.176.000
До 24. јуна 2014. године
ЕВРА НОВЧАНИХ
хуманитарна помоћ дељена
је свим грађанима који су
били на поплавом захваћеној ТРАНСФЕРА ИЗ ДОНАЦИЈА ГРАЂАНА И КОМПАНИЈА ЗА
ГРАЂАНЕ ОБРЕНОВЦА И ЛАЗАРЕВЦА
територији и који су
исказали потребу за
помоћи. Након тога помоћ
се делила на основу
података из Упитника
ПОПЛАВЉЕНА СОЦИЈАЛНО
Црвеног крста за
УГРОЖЕНА ПОРОДИЦА ПОМОГНУТА И РОБНОМ
поплављене.
411
На овај начин помоћ је
дељена до 4. августа,
након чега је ревизијом
документације сачињена
база података од 1200
поплављених социјално
угрожених породица, што је
3933 грађана.
До 30 јуна 2014. године
према подацима из
београдских организација
Црвеног крста подељено је:
Воде
Хране
Хигијене
99.441 литар
266.834 кг
113.957 кг
Поплављени
грађани
преузимају
Посебну захвалност
дугујемо прпадницима Војске хуманитарну
помоћ на једном
РС и припадницима
Жандармерије -МУП Србије од пунктова у
Обрановцу.
на великој помоћи коју су
пружили приликом
дистрибуције помоћи у
Обрновцу
ДОНАЦИЈОМ
Волонтери
Црвеног крста
на једном од
пунктова врше
сортирање
робе за даљу
дистрибуцију
ка угроженим
грађанима.
9
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ПОСЕБНО
СМО
МИСЛИЛИ НА
НАЈСТАРИЈЕ
И НАЈМЛАЂЕ
На основу података добијених из
базе поплављених социјално
угрожених породица Црвени крст
Београд је посебну помоћ усмерио
ка најугроженијим категоријама
становништва.
Рад на
ублажавању
последица
насталих
поплавама и
социјалном
кризом.
Помоћ Црвеног крста на основу
базе података прима:
512 пензионера
1681 дете
од којих је 1057 малолетно
Црвени крст Београд је у сарадњи
са градом Београдом и ЈКП
Инфостан иницирао укључење
грађана у акцију прикупљања
средстава за опоравак социјално
угрожене и поплављене деце.
Такође опоравак деце је
финансиран из донација удружења
и компанија, како из земље тако и
из иностранства.
Тешко
покретним и
непокретним
старијим лицима
помоћ у виду
ортопедских
помагала будила
је посебне
емоције.
1058 деце из поплављених
средина из Србије је боравило на
опоравку од последица поплава,
као и деца из социјално угрожених
породица. И то у:
Баошићима
Бечићима
Златибору
Дивчибарима
Сутомору
Словачкој
Острву Вир
480
53
100
205
50
160
10
251 издвојена донација у
вредности изнад 300 евра
у виду намештаја, беле
технике, школског
прибора , ситног кућног
инвентара и др. Посебно
је помогла породицама у
периоду обнове стамбених
објеката, а посебно
задовољство изазвала је
код најмлађих корисника
10
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ХВАЛА
Вам
У мају месецу 2014. године животи већине наших
суграђана из поплавом угрожених подручја преко ноћи су
се променили. Преко 40.000 становника на територији
града Београда напустило је своје домове ...
Волонтери и професионалци наше организације
били су укључени од почетка поплава на пословима
спасавања, евакуације, прихвата и збрињавања
поплавом угрожених грађана. Захваљујући огромној
енергији и жељи да помогну на најбољи начин, свако од
њих је дао немерљив допринос на ублажавању
последица природне катастрофе која је погодила
Београд и Србију.
Повратак у нормалне токове живота биће
дуготрајан...
Због тога је помоћ коју сте определили за
поплавом угрожене породице преко наше организације
драгоцена. Захваљујући Вашем доброчинству,
породицама је послата најважнија порука - да нису
заборављени и да племенитих људи има свуда око нас.
У име поплавом угрожених породица искрено Вам
се захваљујемо као и на поверењу које сте указали
Црвеном крсту Београд.
Захвалност
најмлађих
суграђана на
пруженој помоћи
11
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ДОНАТОРИ / DONATORI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES DOO
CAFFE DIVINO DOO
AWT INTERNATIONAL DOO
LOREAL BALKAN DOO
MARFIN BANK AD
DEKOTEKS TRADE DOO
YUNET INTERNATIONAL DOO
GIGATRON DOO
LAYON DOO
CALIDUS TRADE DOO
TAMARA DOO
LUKA AD BEOGRAD
FOODLAND DOO
SINOFARM DOO
DEXY CO DOO
UNIOR KOVAŠKA
INDUSTRIJA ZREČE
BEOHEMIJA DOO
KARTONVAL DOO
AD INDUSTRIJA OBUCE
BEOGRAD- ZEMUN
ASTRONOMSKA
OPSERVATORIJA
PRESTIGE AQUA
EURONET SERVICES DOO
DPP MAK LUKS DOO
AGROVET DOO
MD INTERNACIONAL DOO
AURA DOO
NAJTEKS DOO
VULKAN STAMPARIJA DOO
MAGINUS DOO
MEDINIC EXPORT IMPORT
PM LUCAS ENTERPRISES
DОО
VEDRINA 2 DOO
IKEA TRADING SERVICES
DOO
CORNER SHOP DOO
HANAN DOO
STEVAN STILL DOO
GMP ENTERPRISES DOO
ACCORDIA GROUP
MPPD BRAĆA RUŽIĆ KLENJE
VERALEKS DOO
ORIFLAME KOZMETIKA DOO
MODELEZ DOO
AFRODIT MODE
COLLECTION
CHEP DOO
YASIN DENIZ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ROAMING ELECTRONICS
D.O.O
DUCLA TRADING D.O.O
B.H. CHEMICAL D.O.O
TEHNIKUM VISOKA
INŽENJERSKA ŠKOLA
MEDITERANSKA BRODSKA
KOMPANIJA
PROINTER IT SOLUTION AND
SERVICES
APXON DOO
AGROUNIK DOO
BOLTON SERBIA DOO
LUKA AD BEOGRAD
HAVI LOGISTIC
GRAND CASINO DOO
TRIJERA DOO
NOVA LUKA DOO
JUGODRVO MALOPRODAJA
JUGODRVO HOLDING
MARBO PRODUCT
ALPHA BANK
VSD TRADE D.O.O.
PIN COMPUTERS D.O.O.
LUKA A.D BEOGRAD
CT COMPUTERS D.O.O.
IOCC
TELENOR
NORDEUS
VICTORIA GROUP
MICROSOFT
VIP
COCA - COLA
ORION TELEKOM
SAMSUNG
HETA REAL ESTATE D.O.O.
ESTEH D.O.O
VDJ TRADE D.O.O.
A.D MLEKARA SUBOTICA I
CENTRALNA ASOCIJACIJA
PROIZVODJAC MLEKA
VOJVODINE
EUROBANK
T&F MC CANN GROUP D.O.O.
JABLANICA MP
MILOTEX D.O.O.
A&P D.O.O.
MCO D.O.O.
TIM D.O.O.
STUDENTSKI PARLAMENT
MEGATREND UNIVERZITETA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
DOM OMLADINE BEOGRAD
NEW COMPANY D.O.O - IN
HOTEL
PORESKA UPRAVA - FILIJALA
BEOGRAD
TECHNO BOX
ECO ENERGO GROUP D.O.O
О.Ш. '' КНЕЗ СИМА
МАРКОВИЋ ''
О.Ш. '' ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ''
ВРАНИЋ
RODIĆ MB EUROTRADE
KULA
SRNA D.O.O. POZAREVAC
JP GRADSKE PIJACE
BEOGRAD
ZVEZDA FOREVER D.O.O.
FONDACIJA SKS 365 GROUP
DIREKCIJA ZA
GRADJEVINSKO ZEMLJISTE
BEOGRADA
KUZA COMPANY D.O.O.
BEOGRAD
AS BRAĆA STANKOVIĆ
D.O.O. BEOGRAD
PARTY SERVICE
DRINA PAK VRHPOLJE
GRUBIN
KREATIVA UNLIMITED
SANTA CLARA D.O.O.
BEOGRAD
MPA PETROVIĆ BEOGRAD
VESNA CLUB SRBIJA
DIP TRADE - PJ S KLUB
IMLEK
BN BOSS BEOGRAD
DON DON D.O.O.
N.BEOGRAD
UPRAVA CARINE BEOGRAD
INNOTRADE D.O.O.
BEOGRAD
CONTO BENE JEANS
N.PAZAR
BH CHEMICAL INDUSTRY
D.O.O. BEOGRAD
DIMNIČAR AD. BEOGRAD
JASVEL D.O.O. BARAJEVO
KOMANDA ZA OBUKU VS
NOVOSADSKI HUMANITARNI
CENTAR
12
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ДОНАТОРИ / DONATORI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
PU '' LANE '' GROCKA
STUDENTI STUDENTSKOG
GRADA NOVI BEOGRAD
BEOGRADSKA PEKARSKA
INDUSTRIAJ
ARBIS
MZ MALI MOKRI LUG
EURO COM INTERNACIONAL
D.O.O.
BRODSKA KOMPANIJA MSC
D.O.O.
PRVI OSNOVNI SUD NOVI
BEOGRAD
ZAPOSLENI U MARFIN
BANKA BEOGRAD
UČENICI SREDNJE ŠKOLE
BARAJEVO
CARLZBERG SRBIJA
ČELAREVO
LEX PARAGRAF D.O.O. NOVI
SAD
BEO HEMIJA KUMODRAŽ
CIP-CENTAR ZA
INTERAKTIVNU PEDAGOGIJU
BEOGRAD
FLORI KRUŠEVAC
IMMOS - PLAST D.O.O. NOVA
PAZOVA
PARTIJA UJEDINJENIH
PENZIONERA OO N. Beograd
ZLATARKA NOVA VAROŠ
DIS KRNJEVO
IMPAMIL ZEMUN
ARHON D.O.O. BEOGRAD
PHILIP CO - FILIPOVIĆ D.O.O.
S. MITROVICA
FRUIT WORLD D.O.O.
BEOGRAD
ŠTIĆENICI KAZNENO
POPRAVNOG ZAVODA NIŠ
BANKA INTESA
POTROŠAČI PRODAJNOG
LANCA MERKATOR
DESIGN HOTEL - MR
PRESIDENT BEOGRAD
GRAD NOVI SAD
AGROBLAT D.O.O. BORČA
ADECCO OUT SOURCING
D.O.O.
PUPIN TELEKOM
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
FINING D.O.O.GA - LA
EXPORT - IMPORT NOVI SAD
MAK - LUKS D.O.O.
KNJAZEVAC
H & M D.O.O.BEOGRAD
TERME ZRECE SLOVENIA
DELHAIZE SERBIA D.O.O
BEOGRAD
VETERINARSKI ZAVOD
SUBOTICA
PIK BEČEJ POLJOPRIVREDA
A.D. BEČEJ
BEOMOX D.O.O. BEOGRAD
TMF BEOGRAD
PLANINARSKI KLUB POBEDA
RTB BOR TIR D.O.O.
IMSA D.O.O. - ZEMUN
VILA VODA D.O.O. - NOVI
SAD
NEOFYTON D.O.O. - NOVI
SAD
AMBASADA SRBIJE U
BRISELU
TETRA PAK PRODUCTION
D.O.O.
TDR NOVI BEOGRAD
DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE
ODUZETOM IMOVINOM
MINISTRASTVA PRAVDE RS
AMBASADA SUVERENOG
MALTEŠKOG REDA
MARS SOUTH CENTRAL
EUROPE NOVI BEOGRAD
SAVEZ SRPSKOG FOLKLORA
CIRIH
OŠ JOVAN STERIJA POPOVIĆ
- VELIKA GREDA
JAT TEHNIKA
KOMPANIJA ZA
PROUČAVANJE I
ISTRAŽIVANJE RADNIČKOG
SINDIKALISTIČKOG
POKRETA" JANIS
KORDATOS" ATINA
UDRUŽENJE GRADJANA
VOLOSA
RED ZMAJEVI BEOGRAD
PAROHIJA USPENJA
PRESVETE BOGORODICE
ŠVAJCARSKA
UDRUŽENJE '' CUNAMI ''
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
SKD PROSVJETE PODODBOR RIJEKA
KELLY GES MBH AUSTRIJA
LIBIJSKI STUDENTI U
BEOGRADU
PLAMA-PUR D.D. PODGRAD SLOVENIJA
INSTITUT STRAUMANN AG
ŠVAJCARSKA
SRPSKA PRAVOSLAVNA
CRKVENA OPŠTINA MINHEN
MEDJUNARODNA
ORGANIZACIJA
PODUZETNICA
I POSLOVNIH ŽENA PULA
UDRUŽENJE GRADJANA IZ
BEČA
VIJEĆE SRPSKE
NACIONALNE MANJINE
GRADA ZAGREBA
ŠTUTGART
MEŠIHAT ISLAMSKE
ZAJEDNICE
AREON
BTD
D&N SANI
DEALEX
DCP HEMIGAL
PIN CODE
TAHITI KOMERC
UŽIČANKA PLUS
ASSIST TREND
MAČVANKA
DANY FRANCE
DRENIK ND
MEDICINSKA ŠKOLA
''BEOGRAD''
CENTROŠTAMPA HOLDING
JP '' POŠTA SRBIJE ''
GRAVEX
PROCREDIT BANKA
IDEA D.O.O.
AURELIO COMPANY D.O.O.
CRVENI KRST KILKIS OPŠTINA TERMI
CRVENI KRST NAUS
CRVENI KRST PTUJ
CRVENI KRST SLOVENIJE
INSTITUT ZA ORTOPEDSKO
HIRURSKE BOLESTI
UDRUŽENJE '' LEGO KLUB
SKOCKANI '' ZRENJANIN
13
Билтен о деловању
ЦК у ванредној
ситуацији на
територији града
Београда у 2014. год.
ЦРВЕНИ КРСТ БЕОГРАДА Симина 19 / III, Београд Тел: 011 / 2620-616, 3032115, 3032117,
Факс: 011/ 2622-381. Е-маил: [email protected]
ДОНАТОРИ / DONATORI
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
ORGANIZACIJA SRPSKO
BLAGO PALO ALTO
KALIFORNIJA
GRADJANI CRKVENE
OPŠTINE BERN ŠVAJCARSKA
CLUB '' METROPOL ''
STUTGART
OSNOVNA SKOLA
VOŽDOVAC
JAPAN YUGO ART PROJECT
POZORIŠTE '' BOŠKO BUHA ''
ORANGE STUDIO
FIT STEP
ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ ''
ШУМАДИЈА ''
STR ZORAN STANOJČIĆ
ROBNA KUĆA MELJAK
DUGI PLUS D.O.O BARAJEVO
SPORTSKI SAVEZ BARAJEVO
FUDBALSKI KLUB BAĆEVAC
BISA D.O.O MELJAK
MESNA ZAJEDNICA VRANIĆ
MLIN 13. APRIL , VRANIĆ
GRADSKI SEKRETARIJAT ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE
BEOFARMACIJA
BIOHEMIJA D.O.O
''ФИМАС '’
FULLHOUSE OGILVY
INSTITUT ZA
REUMATOLOGIJU
LG
NS BOMI OBRENOVAC
Кинеска пословица:
„ Једном показати
више вреди,
него сто пута
казати”
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
УПРАВА КЛУБА '' ПЕРОН
САВАМАЛА ''
МИРОСЛАВ ПАЧИЋ
ЈЕЛИСАВЕТА
КАРАЂОРЂЕВИЋ
КАСАРНА '' МИЛАН ТЕПИЋ ''
ЈАКОВО
АЕРОДРОМ '' НИКОЛА
ТЕСЛА''
ПЕКАРА ''ФИЛИП БАЛЕ''
ДОБАНОВЦИ
ПЕКАРА ''ВЛАДА
АЛЕКСАНДРОВ ЈУНИОР ''
AZ MARKET
KRIMINALISTIČKO
POLICIJSKA AKADEMIJA
SIP TRADE
MIKSER HOUSE
DRAGSTOR ''MITA ''
SWISSLON GROUP
PEKARA ''KALEVSKI '’
PEKARA ''TEOFILOVIĆ ''
PEKARA ''KESTEN ''
SINDIKAT GALENIKA
FARMACIJA
OMEGA - FARM
ALITORA PHARMA
CIPELIĆI , ZEMUN
AFRODITA KOZMETIKA
FRUIT INTERNATIONAL
IFMSA – SERBIA
KNAUF ZEMUN
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
FILOLOŠKA GIMNAZIJA
' TOSKANA MIA ''
SREDNJA TURISTIČKA
ŠKOLA
VOJNA GIMNAZIJA
AMBASADA REPUBLIKE
HRVATSKE
PEKARA '' MILE REŠ ''
TELL ME D.O.O
RK ZEMUN
O.Š. PETAR PETROVIĆ
NJEGOŠ
SREDNJA ŠKOLA ZA
INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE
O.Š. STEFAN NEMANJA
SINDIKAT CIP I ZAPOSLENI
HOTEL '' DOM ''
GRAĐANI I OMLADINA BLACA
FORENZIČARI MUP-A
KAMERNI HOR SMILJE
LA FIESTA - PLESNI KLUB IZ
ČEŠKE
ZAPOSLENI U '' FIORANO ''
D.O.O SOMBOR
ZAPOSLENI U ''HEMOFARM '’
KOMPANIJA '' MASTERPLAST
'' SUBOTICA
FORMA IDEALE
VILOTIĆ&CO D.O.O.
OBRENOVAC
MINES COMPANY
OBRENOVAC
Захвалност је оно што можемо дати онима који
ни не очекују више, јер за своју помоћ не траже
ништа.
Потреба да се помогне другима којима је помоћ
потребна је величанствена људска особина и
врлина која краси оне који су заједно са нама
учествовали у свим тешким тренуцима и
ситуацијама.
Download

1 Билтен о деловању - Crveni Krst Beograd