Zelena prognoza za 8.4.2015.
Stanje u usevima uljane repice
FAZE RAZVOJA ULJANE REPICE
NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ULJANE REPICE SE NALAZE U RAZLIČITIM
FAZAMA RAZVOJA CVASTI.
STANJE U USEVIMA ULJANE REPICE
VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA ULJANE REPICE REGISTROVANO JE
PRISUSTVO SLEDEĆIH ŠTETNIH ORGANIZAMA:




SUVA TRULEŽ ULJANE REPICE (Phoma lingam)
MALA REPIČINA PIPA (Ceutorrynchus quadridens)
VELIKA REPIČINA PIPA (Ceutorrynchus napi)
REPIČIN SJAJNIK (Meligethes aeneus)
SUVA TRULEŽ ULJANE REPICE (Phoma lingam)
PRVI SIMPTOMI JAVLAJU SE NA DONJIM LISTOVIMA U VIDU SIVIH OKRUGLIH
PEGA U OKVIRU KOJIH SE FORMIRAJU CRNA TELAŠCA KOJA PREDSTAVLJAJU
PLODONOSNE ORGANE GLJIVE-PIKNIDE. TKIVO U OKVIRU PEGA SE SUŠI I
ISPADA, A CEO LIST DOBIJA ŽUTU BOJU. UKOLIKO SE INFEKCIJA PROŠIRI NA
STABLO MOŽE DOĆI DO UGINUĆA CELE BILJKE. INFEKCIJE NA MAHUNAMA
DOVODE DO NJIHOVOG PREVREMENOG PUCANJA I RASIPANJA SEMENA.
SLIKA1-SIMPTOMI SUVE TRULEŽI NA LISTU ULJANE REPICE
SLIKA2-SIMPTOMI SUVE TRULEŽI NA LISTU ULJANE REPICE
PREPORUKA
PREPORUČUJE SE PROIZVOĐAČIMA DA PREGLEDAJU USEVE ULJANE REPICE I
REGISTRUJU PRISUSTVO SIMPTOMA SUVE TRULEŽI. HEMIJSKE MERE ZAŠTITE
SE IZVODE UKOLIKO JE INFESTIRANO 35 DO 45% BILJAKA.
REPIČINE PIPE
MALA REPIČINA PIPA (Ceutorrynchus quadridens)
VELIKA REPIČINA PIPA (Ceutorrynchus napi)
ODRASLE JEDINKE REPIČINIH PIPA PREZIME U ZEMLJIŠTU ILI ISPOD LIŠĆA.
VELIKA REPIČINA PIPA AKTIVNOST ZAPOČINJE NA TEMPERATURAMA IZNAD 9
°C, A MALA NA TEMPERATURAMA IZNAD 12 °C.
ŠTETE NANOSE I ODRASLE JEDINKE HRANEĆI SE LISTOVIMA, ALI NAJVEĆE
ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE BUŠE STABLA ULJANE REPICE. USLED
ISHRANE LARVI STABLO SE SAVIJA ILI POSTAJE SPIRALNOG OBLIKA TE
DOLAZI DO PUCANJA TKIVA. BILJKA STVARA NOVE IZBOJE I DOBIJA ŽBUNAST
IZGLED. ZRENJE JE RAZVUČENO ŠTO OTEŽAVA ŽETVU.
SLIKA3-MALA REPIČINA PIPA
SLIKA4-MALA REPIČINA PIPA
PREPORUKA
PROIZVOĐAČIMA ULJANE REPICE PREPORUČUJE SE PREGLED USEVA NA
PRISUSTVO REPIČINIH PIPA. UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO
 2 DO 4 IMAGA VELIKE REPIČINE PIPE NA 10 BILJAKA ILI
 2 DO 3 IMAGA MALE REPIČINE PIPE NA METAR KVADRATNI
PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:
PREPARAT
PYRINEX SUPER 420 EC
AKTIVNA MATERIJA
DOZA
HLORPIRIFOS+BIFENTRIN 0,5-0,75 L/HA
REPIČIN SJAJNIK (Meligethes aeneus)
REPIČIN SJAJNIK JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ULJANE REPICE. ŠTETE
PRIČINJAVAJU ODRASLE JEDINKE KOJE BUŠE CVETNE PUPOLJKE I IZGRIZAJU
IH IZNUTRA DA BI DOŠLE DO POLENA KOJIM SE HRANE. OŠTEĆENI CVETNI
PUPOLJCI SE VEĆINOM NE OTVARAJU, SUŠE SE I OTPADAJU. ČIM SE CVETOVI
OTVORE, NA NJIMA VIŠE NE DOLAZI DO ŠTETA JER SJAJNIK TADA DIREKTNO
DOLAZI DO POLENA.
ŠTETNOST SJAJNIKA ZAVISI OD NJEGOVE BROJNOSTI I OD FENOFAZE U KOJOJ
SE ULJANA REPICA NALAZI.
KRITIČNE VREDNOSTI PRISUSTVA SJAJNIKA SU:
 3-4 IMAGA PO BILJCI UKOLIKO JE ULJANA REPICA U FAZI CVASTI
VIDLJIVE IZMEĐU MLADIH LISTOVA
 7-8 IMAGA PO BILJCI UKOLIKO JE ULJANA REPICA U FAZI CVETNA
GLAVICA POČINJE ODVAJANJE OD MLADIH LISTOVA
 PREKO 8 IMAGA PO BILJCI UKOLIKO JE REPICA U FAZI OD CVETNA
GLAVICA SE ODVAJA OD NAJMLAĐIH LISTOVA DO CVETNE LATICE
VIDLJIVE IZMEĐU LISNIH LATICA
SLIKA5-REPIČIN SJAJNIK NA CVASTI ULJANE REPICE
SLIKA6-REPIČIN SJAJNIK NA CVASTI ULJANE REPICE
SLIKA7- ŠTETE OD REPIČINOG SJAJNIKA
PREPORUKA
PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČIJE OBILAZAK USEVA ULJANE REPICE I
UTVRĐIVANJE PRISUSTVA ŠTETNIH ORGANIZAMA. UKOLIKO SE UTVRDE
KRITIČNE VREDNOSTI ZA REPIČINOG SJAJNIKA PREPORUČUJE SE PRIMENA
INSEKTICIDA. PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE JE OPRAVDANA SAMO DO
POČETKA CVETANJA.
PREPARAT
NURELLE-D
MAVRIK-EW
KARATE ZEON
AKTIVNA MATERIJA
HLORPIRIFOS +
CIPERMETRIN
TAU-FLUVALINAT
LAMBDA-CIHALOTRIN
DOZA
0,75-1 L/HA
0,15-0,2 L/HA
0,25-0,35 L/HA
Download

Zelena prognoza 08042015