SAĞLIK TURİZMİ VE TURİST SAĞLIĞI
KAPSAMINDA BAŞVURAN HASTALAR
Hasta sağlık tesisine müracaat eder
İlgili sigorta şirketi
ile iletişime
geçilerek provizyon
alınır
E
Sigortası
var mı?
Sigorta bilgilerini
ibraz edebiliyor
mu?
Ödeme
garantisi
alındı mı?
H
H
Ücretli hasta olarak
değerlendirilir
Hastadan, Avans, yada
öngörülen tedavi bedeli
talep edilebilir
(Bkz. İlgili Yönerge)
E
Sağlık turizmi satış tarifesi
üzerinden fatura düzenlenir
İlgili sigorta şirketine
sağlık turizmi satış
tarifesi üzerinden
fatura düzenlenir
120.08.02- Yurt dışı sigorta şirketlerinden
alacaklar veya 120.11.02- Yurt dışı
hastalardan alacaklar (Gerçek Kişiler) Borç
kaydı
601.01.01-01.99- Yurt dışı satışlar
hesabı Alacak kaydı
Borç
ödendi mi?
H
E
Bkz. Yabancı Hasta
Alacak Takibi
Algoritması
102.- Bankalar hesabı Borç kaydı
120.08.02.-Yurt dışı sigorta şirketlerinden alacaklar veya
120.11.02.-Yurt dışı hastalardan alacaklar hesabı Alacak
kaydı yapılır (Gerçek kişiler)
Tahsilat kaydı
Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını
ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
Download

Sigortası var mı? Sigorta bilgilerini ibraz edebiliyor mu? 102