ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
Коначна ранг листа кандидата за упис у I годину III циклуса студија студијског
програма Пољопривредне науке:
Име и Презиме
R.
Б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ЈЕЛЕНА ДАВИДОВИЋ
РОГИЋ СТРАХИЊА
СЛОБОДАН СТОЈНИЋ
АНА ПЕЈИЋ
БРАНИСЛАВ ЗОРИЋ
СЛОБОДАН МОМИЋ
ИВАНА КЕЦМАН
МИЛАН БАБИЋ
ЈОВО ПЕРИЋ
Просјечна
оцјена
I циклус
8,84
6,84
9,14
9,71
8,54
8,88
7,83
8,26
7,59
Рок за упис кандидата је 10.04.2015. године.
Бања Лука, 27.03.2014.
Комисија:
1. Проф. др Гордана Ђурић, предсједник
2. Проф. др Стоја Јотановић, члан
3. Проф. др Вида Тодоровић, члан
4. Доц. др Данијела Кондић, члан
5. Доц. др Душка Делић, члан
6. Доц. др Љиљана Дринић, члан
Просјечна
оцјена II
циклус
9,94
9,62
9,56
10
9,19
9,24
9,25
8,88
9,50
Објављени Укупно
радови
Усмјерење
10
11
7,5
3
4
3
4
3
3
Хортикултура
АЕиРР
Хортикултура
АЕиРР
Хортикултура
Анимал.науке
Хортикултура
Анимал.науке
Анимал.науке
28,78
27,46
26,20
22,71
21,73
21,12
21,08
20,14
20,09
Download

Konačna rang lista za upis na III ciklus studija