OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
1
31
00000031
ŽIVINO PRODUKT DP
12.07.2002 LESKOVAC
ST 398/97
2
39
00000039
FURNI FLOR DO
13.06.2005 BEOGRAD
3
41
00000041
RAGIONS KOMERC DOO
27.02.2004 SUBOTICA
XI-ST123/05
ST. 360/03
4
42
06006949
BIOKOMEKS DOO
22.09.2005 BEOGRAD
5
45
17053841
GAT AGENT
20.10.2005 BEOGRAD
6
48
00000048
VEMKOMERC DOO
07.12.2005 SUBOTICA
7
76
07115776
ŠUMADIJA AD izvršen
plan reor. 23.03.2007.
02.12.2005 KRAGUJEVA II ST.
C
102/05
8
83
00000083
MALCOM DOO
09.12.2005 SUBOTICA
ST.47/05
9
100
00000100
PARTIZAN TOTAL DOO
14.12.2005 BEOGRAD
10
103
07669003
ŠLjIVOVAC TP
22.04.2004 VALjEVO
XII - ST 1497
ST. 371/04
11
120
06170480
ITG HANDELS
12
139
08046174
MLIN KANjIŽA DP
13
145
17114522
POBEDA ZZ
14
148
07410786
ELEKTROMETAL DOO
13.05.2002 KRAGUJEVA 1.ST 283/96 GORICA
C
RAŠKOVIĆ
17.09.2004 SUBOTICA
ST. 609/04 ČELjUSKA
IVAN
GORICA
24.01.2006 KRAGUJEVA ST 3/06
RAŠKOVIĆ
C
25.07.2005 KRAGUJEVA 3.STm 75/05 GORICA
C
RAŠKOVIĆ
15
169
00000169
DOMUS KORP DOO
02.11.2001 SUBOTICA
16
189
07787162
25.09.2002 BEOGRAD
17
190
06316620
KOVACO EKSPRES SA
PO
HANI KO DOO
18
200
06360033
PRIZBEST DOO
19
217
00000217
AEROGRAF
20
221
00000221
UKRAS DP
21
222
17188917
TOPLIČANKA KOMERC
DOO
I - ST 209/05
XI - ST 237/05
ST 46/05
15.11.2001 SREMSKA
MITROVICA
28.03.2005 NIŠ
ST 1478/01
ST. 377/04
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
DRAGOLjUB DRAGOLjUB
MLADENOVIĆ
IVANOV
ILONA
STAJIĆ
ŽELjKO
MUNjIZA
TATJANA
VLAISAVLjEV
IĆ
ČELjUSKA
IVAN
GORICA
RAŠKOVIĆ
ILONA
STAJIĆ
JOVAN
KORDIĆ
TIMOTIĆ
SREĆKO
ST 1018/00
XII -ST 3510/02
23.12.2004 BEOGRAD
XV- ST1598/04
28.09.2005 KRAGUJEVA ST. 69/05
C
28.09.2004 BEOGRAD
XII-ST-70/05
Datum
ispitnog
ročišta
TATJANA
ĐURICA
JOVAN
KORDIĆ
RAŠKOVIĆ
GORICA
TATJANA
ĐURICA
LjILjANA
KOMŠIĆ
ZORAN
STOJANOVIĆ
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
07.02.2008 1
155-0960
14.12.2005 ZLATANOVIĆ
BLAGOJA PREDRAG
25.01.2006 0
155-18
21.02.2006
10.01.2006 0
155-0990
26.03.2007 0
155-0582
25.11.2005
24.02.2006 0
155-0920
13.06.2005 TRIFUNOVIĆ
VITOMIR NATAŠA
27.02.2004 KUJUNDžIĆ
MIHAJLO ZVONKO
22.09.2005 ZEČEVIĆ MIOMIR
BUDIMIR
20.10.2005 DRAKUL LAZAR
IGOR
ILONA STAJIĆ
07.12.2005
16.02.2006 0
155-0985
07.12.2005 GROS ĐURO PAVLE
08.03.2006
RADOVAN
ĐURIĆ
26.12.2005
23.03.2007 0
155-0952
24.03.2006 JOVANOVIĆ
MILIVOJE SAŠA
24.10.2007
ČELjUSKA IVAN
31.03.2006
10.08.2006 0
155-0984
31.08.2006
15.03.2006 0
155-0946
14.03.2007 0
155-0944
09.12.2005 SALATIĆ JEFTO
STANA
14.12.2005 DAŠIĆ DRAGOMIR
NEBOJŠA
22.04.2004 MARKOVIĆ STANOJE
DRAGICA
04.07.2007 0
155-0951
31.07.2007
26.05.2009 0
155-1001
18.09.2006 0
155-0411
03.05.2006 0
155-0908
ILONA STAJIĆ
31.05.2006 0
155-0917
14.11.2006 DAVIDOVIĆ
LjUBISAV DRAGAN
17.09.2004 ŠOMOĐI ŠANDOR
ŠANDOR
24.01.2006 OGNjANOVIĆ
MIODRAG ĐORĐE
23.01.2006 POPOVIĆ
DOBROSAV
MIROSLAV
19.12.2005 BOŽINOVIĆ
LjUBOMIR LjILjANA
VERA
MARKOVIĆ
SNEŽANA
VALENTIĆ
ĐURIĆ
RADOVAN
MILA
ĐORĐEVIĆ
15.12.2006 0
155-0582
24.01.2007
22.06.2006
22.06.2006 0
155-0582
07.11.2005
01.08.2006 0
155-0067
27.10.2005 1
155-0936
27.02.2006 1
155-1003
19.05.2006 1
155-0630
25.09.2002 ZEČEVIĆ MIOMIR
BUDIMIR
23.12.2004 ZEČEVIĆ MIOMIR
BUDIMIR
28.09.2005 ĐURIČIĆ DUŠAN
NEBOJŠA
04.04.2005 STOJANOVIĆ RADOŠ
DRAGICA
31.03.2005 SMOLjANOVIĆ
JOVAN MIODRAG
28.03.2005 KOSOVAC BRANKO
PREDRAG
DELINKA
ĐURĐEVIĆ
ČELjUSKA IVAN
28.05.2004
MLADEN
NIKOLIĆ
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
ŽELjKO
MUNjIZA
ŽIVKOVIĆ
MILENA
13.07.2004
STAJIĆ ILONA
21.01.2005
MILAN
JOVANOVIĆ
17.04.2006
OLIVERA
JOVANOVIĆ
1 od 29
13.07.2004
03.03.2006
04.05.2005
27.01.2006
04.06.2007
20.04.2006
24.06.2006
23.04.2007
26.05.2009
26.12.2006
16.10.2006
19.04.2006
07.08.2007
12.10.2006
27.11.2005
27.02.2006
26.06.2006
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
22
225
07665865
HERBOGAL DOO
28.10.2004 NIŠ
1. ST.
518/04
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVIĆ JOVANOVIĆ
23
228
00000228
POLjOPRIVREDA DP
24.11.1999 LESKOVAC
ST 89/97
24
240
00000240
POLjOPROMET ZZ
13.07.2005 ČAČAK
28/02
ZORAN
PROKOPIJEV
IĆ
25
242
17182862
05.11.2004 ČAČAK
ST 52/04
26
249
17260782
STOČAR KOMERC
DOO
TAKOVO GRUŽA DOO
27
254
07121563
ZIDAR GIP
24.01.2006 KRAGUJEVA ST. 1/05
C
13.05.2004 VALjEVO
St.378/04
28
259
17112937
MLEKARA DP
14.03.2005 VALjEVO
29
266
17279319
ŽENEVA 2000
01.06.2005 VALjEVO
30
269
00000269
VLADPROM PP
23.02.2000 VALjEVO
31
276
06360874
RADONjICA KOMERC
DP
02.04.1996 LESKOVAC
32
279
07105835
4. JULI ZZ
22.07.2006 LESKOVAC
33
280
00000280
PČINjA PPP
18.04.1997 LESKOVAC
34
284
00000284
INKOL DP
13.05.1997 LESKOVAC
35
285
07613450
ITP DP
36
286
07365098
37
287
38
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
30.09.2008 1
02-81
12.01.2006 ŽIVIĆ ALEKSANDAR
NEBOJŠA
01.03.2007 1
155-1010
07.07.2005 MILOŠEVIĆ
DESIBOR DRAGAN
01.08.2005 1
155-0095
29.08.2005
13.04.2007 1
23-24
05.05.2006 1
155-0411
04.09.2012 1
155-1067
20.04.2005
15.04.2008 1
155-0657
05.07.2005
09.09.2008 0
155-1096
08.06.2006 0
155-1096
19.04.2006 1
155-0906
13.07.2005 VESIĆ SLAVOLjUB
VESNA
27.01.2006 VUJIČIĆ DUŠAN
TOMISLAV
24.01.2006 OGNjANOVIĆ
MIODRAG ĐORĐE
04.04.2005 MILOJEVIĆ RAJKO
ALEKSA
08.09.2006 BOŽIĆ SPASOJE
ZORAN
01.06.2005 RADLOVIĆ CVIJO
BOGDANA
04.01.2006 RADLOVIĆ CVIJO
BOGDANA
20.12.2005 DENIĆ RADISAV
MILE
01.03.2007 0
09-120
04.06.2007
08.02.2007 1
155-0052
22.07.2006 DIMITRIJEVIĆ
JOVICA
14.12.2005 MITROVIĆ
VLADIMIR TIHOMIR
ST.BR.195/9 BRANIMIR
NOVICA
5
STANKOVIĆ NIKOLIĆ
18.07.2006 1
155-0968
09.09.2005 PETKOVIĆ MIODRAG
NEBOJŠA
18.07.2006
13.03.1996 LESKOVAC
ST 480/94
MOMČILO
ZORAN
STOJANOVIĆ PROKOPOVIĆ
19.05.2006 1
155-0906
13.09.2005 DENIĆ RADISAV
MILE
19.05.2006
AIK TRGOVINA DP
08.09.1999 LESKOVAC
ST 503/94
NADEŽDA
ZORAN
STOJANOVIĆ PROKOPOVIĆ
26.12.2006 1
23-132
08.02.2007
00000287
TRGOVINA DP
29.07.1998 LESKOVAC
ST 296/95
ZORAN
DENIĆ
23.05.2006 1
23-132
290
17264184
SARTID METALAC
05.04.2005 NIŠ
1 ST 610/04 ZORAN
OLIVERA
STOJANOVIĆ JOVANOVIĆ
26.06.2006 1
155-0630
14.09.2005 STAMENKOVIĆ
SLAVKO
ALEKSANDAR
14.09.2005 STAMENKOVIĆ
SLAVKO
ALEKSANDAR
05.04.2005 KOSOVAC BRANKO
PREDRAG
39
292
07367546
NIPLAST DP
27.05.2005 NIŠ
ST. 44/05
16.04.2007 1
02-286
22.05.2007
40
296
08230340
AGRODERONjA ZZ
17.06.2002 SOMBOR
ST 28/2010
25.03.2010 1
155-0134
41
297
08004633
BUDUĆNOST DNP
16.05.2001 SOMBOR
ST 441/01
23.10.2006 1
02-267
27.05.2005 KRSTIĆ NIKOLA
MILORAD
21.12.2005 KABIĆ STEVAN
NENAD
21.12.2005 MILISAVLjEVIĆ
STEVAN
DUŠKA ILIĆ
Srećko
Timotić
VULETIĆ
RADA
VULETIĆ
RADA
28.01.2005
AP Br Licence
CS Upravnika
MARIJA
NIKEZIĆ
RAJKO FUŠTAR
05.05.2006
Milena Živković
16.09.2004
PETROVIĆ
DESANKA
STANIĆ
ST. 81/05
BRANKO
TIMOTIĆ
ST. 3851/99
SREĆKO
ZORAN
BRANIMIR
ST 361/05
PROKOPOVI STANKOVIĆ
Ć
VESELIN
ST 382/95
SAVIĆ
NOVICA
DRAGOLjUB
ST 405/94
MLADENOVIĆ
NIKOLIĆ
ST. 63/05
STOJANOVIĆ OLIVERA
ZORAN
JOVANOVIĆ
NASTASIĆ
BILjANA
KATARINA
MILOJČIĆ
2 od 29
09.09.2005
10.03.2006
08.07.2005
03.11.2008
02.07.2007
13.11.2006
05.05.2008
29.09.2008
01.09.2006
10.10.2006
16.06.2006
22.09.2006
16.11.2006
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
42
308
00000308
CRVENA ZVEZDA
FABRIKA RUKAVICA DP
30.12.2005 SOMBOR
NASTASIĆ
BILjANA
43
312
17027085
PAKO DP
14.05.2001 KRAGUJEVA ST. 2738/00 GORICA
C
RAŠKOVIĆ
44
322
07279523
MLEKARA DP
12.07.2004 ZAJEČAR
ST 192/04
45
331
07259506
JUGOPREVOZ DP
24.04.2003 ZAJEČAR
ST 107/03
46
338
06058388
PLANIKA LO DO
23.09.2005 VALjEVO
ST 90/05
47
349
08021732
25.11.2005 ZRENjANIN
ST.34/05
48
353
00000353
08.12.2005 NOVI SAD
ST 120/05
49
355
00000355
08.12.2005 NOVI SAD
ST 124/05
50
356
00000356
STANDARD AD F-KA
STOČNE HRANE
AS USLUGA KOMERC
DOO
AS IMPEKS
MEHANOGRAFSKI
ZAVOD DOO
AS IMPEKS
ŠTAMPARIJA
08.12.2005 NOVI SAD
ST 123/05
51
357
00000357
08.12.2005 NOVI SAD
ST 121/05
52
372
17284401
AS IMPEKS OPREMA I
PRIBOR
FAGRAM CIR DOO
53
380
07209851
INEKS DRINA DP
18.11.1996 BEOGRAD
XV ST
2718/03
54
400
08573107
FEROBOS DOO
13.07.2005 SUBOTICA
ST 42/05
55
411
00000411
CER AD
09.11.2004 VALjEVO
ST. 461/04
56
417
07753110
T T TURS
08.02.2001 BEOGRAD
XII - ST 6991/99
57
419
00000419
06.03.2006 ZRENjANIN
4/06
58
425
07451792
IPOK AD ZA
INDUSTRIJSKU
PRERADU OD
KUKURUZA
HIPODROM BEOGRAD
02.03.2006 BEOGRAD
59
430
07202571
KRISTAL AD
21.03.2006 ZAJEČAR
I - ST -19/06 ŽELjKO
MUNjIZA
ST.4/06
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
01.09.2004 POŽAREVAC ST.11/04
24.03.2006
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
13.02.2006
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
29.05.2006 1
155-1026
30.12.2005 VESELINOVIĆ
MARKO DRAGAN
28.06.2006
02.11.2007 1
155-1104
22.09.2005 MARINKOVIĆ
VOJISLAV DRAGAN
15.11.2007
MILENA
STEVANOVIĆ
08.01.2007 1
02-287
20.12.2005 MITROVIĆ VERICA
12.02.2007
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
22.12.2006 1
155-0910
01.12.2005 MILOSAVLjEVIĆ
BOGOMIR ZORAN
07.02.2007
07.12.2005 1
155-0638
02.01.2006
14.11.2007 1
155-0689
08.12.2005 1
01-17
08.12.2006 1
01-17
23.09.2005 VASILjEVIĆ
RADOVAN MARKO
25.11.2005 BAJIĆ MILAN
NEBOJŠA
21.11.2005 BANKOVAČKI PETAR
DRAGICA
08.12.2005 BANKOVAČKI PETAR
DRAGICA
08.12.2005 0
01-17
21.11.2005 BANKOVAČKI PETAR
DRAGICA
08.12.2005 1
01-17
26.12.2005
26.09.2006 1
155-1008
08.12.2005 BANKOVAČKI PETAR
DRAGICA
21.12.2005 PANTIĆ SLAVKO
RAJKO
29.06.2007 1
155-0983
27.12.2007
28.02.2006 0
155-0986
VULETIĆ RADA
02.03.2006 0
155-0636
TATJANA
IVANKA KOZIĆ
VLAISAVLjEV
IĆ
RADOMIR
ALEKSANDAR
STOILjKOVSKI
RADOJČIĆ
27.02.2007 0
155-1038
24.10.2005 IVANOVIĆ
LjUBOMIR
PANTELIJA
19.12.2005 MIŠČEVIĆ ILIJA
MILAN
09.11.2004 VUKOVIĆ ŽIVOTA
MILOVAN
26.12.2005 VUKOSAV JOVAN
ĐORĐO
RADOJČIĆ
RADOMIR
ZJALIĆ
JASMINA
JASMINA
ZJALIĆ
PANjKOVIĆ
OLIVERA
Datum
ispitnog
ročišta
RAJKO FUŠTAR
ŽIVKOVIĆ
MILENA
STOJILjKOVIĆ
ALEKSANDAR
ZJALIĆ
JASMINA
22.03.2006
JASMINA
DANILOVIĆSTOJKOVIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
ZVEZDANA SVETLANA
KARAKLAJIĆ SAVIĆ
ILONA
STAJIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
GOLUBOVIĆ
BOŽIDAR
3 od 29
30.11.2007
22.12.2006
02.11.2006
27.03.2006
29.03.2007
21.06.2006
12.04.2006
18.08.2009 0
155-0962
06.03.2006 NIĆETIN LjUBOMIR
MILAN
02.09.2009
13.02.2007
04.05.2006
09.07.2007 1
155-0690
24.07.2007
26.04.2006
09.05.2006 1
155-0938
02.03.2006 BAKIĆ MILOVAN
DRAGOSLAV
21.03.2006 KOSTIĆ MILOJE
MILČA
18.10.2006
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
450
00000450
NAOJA
14.11.2001 BEOGRAD
61
453
17450000
22.12.2004 BEOGRAD
62
459
08237760
BK & BIZNIS
KONSALTING
KORZO AD
63
461
07647107
VOĆAR AD
14.04.2006 SREMSKA
MITROVICA
09.12.2005 VALjEVO
64
462
00000462
KRONEKS DOO
07.12.2005 SUBOTICA
65
482
17342029
EKSTRIM DOO
66
489
00000489
PRIMASOL DOO
67
502
17175530
68
503
17243152
DONAU PHONE SAT
INTER AG
ASTESA BROKER
69
523
07659326
SIGRAF EI autom
31.03.2006 KRAGUJEVA 2. ST 3/06
C
03.08.2005 BEOGRAD
XI ST.215/05 TATJANA
VLAISAVLjEV
IĆ
13.05.2005 BEOGRAD
XIII
JOVAN
ST.149/05
KORDIĆ
VIII ST
VJERA
06.12.2004 BEOGRAD
1784/04
ĐURIŠIĆ
02.06.2003 NIŠ
1.ST.1228/0 ZORAN
STOJANOVIĆ
3
70
525
07659334
EDUKONT
17.05.2004 NIŠ
1 ST.
1242/03
71
532
17469312
METALAC MONTAŽA
DOO
21.01.2005 NIŠ
1 ST. 627/04 ZORAN
ZORICA
STOJANOVIĆ STOŠIĆ
22.04.2005
72
540
17120883
EVROPROMET DOO
73
542
00000542
ZASTAVA PTB DOO
74
550
08111316
TAMIŠ AD
17.01.2005 KRAGUJEVA
C
15.07.2005 KRAGUJEVA
C
28.02.2003 ZRENjANIN
1.ST.1480/0
3
1.ST.1517/0
3
5/03
75
554
17404997
JAGUAR BET CO DOO
24.01.2006 BEOGRAD
76
557
07083351
TAN INŽENjERING SZ
20.04.2004 BEOGRAD
77
558
00000558
SREM ŠPED
78
562
06934188
79
563
00000563
PUTOGRADNjA
INŽENjERING DOO u
reorganizaciji
JIK FINPO DOO
10.06.2004 SREMSKA
MITROVICA
10.04.2006 BEOGRAD
80
566
06934714
INPRO INŽENjERING
27.11.2001 BEOGRAD
ŽELjKO
MUNjIZA
ŽELjKO
MUNjIZA
KOMŠIĆ
LjILjANA
Datum
ispitnog
ročišta
60
01.12.2005 BEOGRAD
III - ST 8766/01
I-ST1964/04
ST 6/06
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
SNEŽANA
VALENTIĆ
DRAGAN LALIĆ
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
155-0912
14.11.2001 KORUGA TOMO
MIHAJLO
22.12.2004 ZEČEVIĆ MIOMIR
BUDIMIR
09.07.2009 VUKOVIĆ BORIVOJE
VESNA
20.04.2006 JOVANOVIĆ
MILOJKO LjILjANA
08.11.2005 GROS ĐURO PAVLE
27.04.2006
31.03.2006 PERIĆ DUŠAN
BRANKO
03.08.2005 KORUGA TOMO
MIHAJLO
02.11.2006
24.04.2007
14.12.2007 0
155-0582
03.07.2006
24.05.2006
12.02.2015 1
155-0613
11.09.2006 1
155-0905
07.12.2005
07.12.2005 0
155-0985
30.06.2006
11.05.2006
30.10.2006 0
155-0925
05.10.2005
08.09.2005
30.12.2006 0
155-0912
02.02.2006 0
155-1074
12.03.2010 0
23-70
23.04.2007 0
155-0214
27.08.2007 0
155-0661
11.09.2006 CVETKOVIĆ ILIJA
ZORAN
22.04.2005
16.04.2007 1
155-0027
11.09.2006 SMILjKOVIĆ RATKO
MILOŠ
22.05.2007
25.04.2005
25.04.2005
15.06.2006 0
155-0951
01.08.2006
28.10.2005
16.09.2005
17.02.2006 0
02-276
27.02.2007 0
155-1040
06.09.2007 0
155-39
17.01.2005 DAVIDOVIĆ
LjUBISAV DRAGAN
15.07.2005 OBRADOVIĆ
DRAGUTIN
22.06.2006 BOŽIĆ JOVO
DRAGAN
24.01.2006 DRAŠKOVIĆ
MILIVOJ VLADAN
27.12.2006 0
23-27
08.03.2007
07.09.2004
23.05.2006 0
02-273
02.04.2006 RADOVANOVIĆ
MILADIN MIRJANA
10.06.2004 TORMA ZVONIMIR
ILONA STAJIĆ
RADISAV
OBRADOVIĆ
MILA
ĐORĐEVIĆ
31.03.2006 0
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
24.04.2007
101/05
ST.50/05
AP Br Licence
CS Upravnika
DELINKA
ĐURĐEVIĆ
OLIVERA
JOVANOVIĆ
12.09.2003
ZORAN
OLIVERA
STOJANOVIĆ JOVANOVIĆ
17.05.2004
02.06.2003
13.05.2005 OBRENOVIĆ JOVAN
SVETOZAR
01.06.2007 MEKIĆ MILOVAN
NADA
11.09.2006 NIKOLIĆ ĐORĐE
ACA
11.02.2008
18.01.2006
22.06.2006
20.03.2010
05.06.2007
RADOVAN
ĐURIĆ
RADOVAN
ĐURIĆ
MIRJANA
PALINKAŠ
V ST.270/05 IVANKA
SPAHOVIĆ
MILAN
JOVANOVIĆ
GORICA
RAŠKOVIĆ
XIII ST
732/04
ST - 248/04
ŽELjKO
MUNjIZA
JEFTA
MILIČEVIĆ
MARICA ĐUKIĐ
30.06.2006
30.05.2006
09.12.2009 0
155-0942
10.04.2006 SRDANOVIĆ IVAN
MILORAD
05.02.2010
ŽANKA RADIĆ
09.02.2006
17.01.2006
23.03.2006 0
155-0949
19.05.2006
08.02.2008 0
155-1037
01.12.2005 ILIĆ PREDRAG
BRANISLAV
16.05.2006 KOTUR VELjKO
MILUTIN
I - ST 45/06
I - ST 272/05
XI - ST 3992/00
JOVAN
KORDIĆ
LjILjANA
KOMŠIĆ
ŽELjKO
MUNjIZA
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
TATJANA
NADA
VLAISAVLjEV OBRADOVIĆ
IĆ
4 od 29
21.03.2006
18.03.2006
14.03.2007
20.11.2007
21.06.2006
17.03.2008
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
81
578
00000578
82
582
83
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
14.04.2006 ČAČAK
00000582
DOO DEČJE NOVINE
DEN TOURS
VIKOM STANDARD DOO
583
06006434
TERACOOP TPP
25.03.1998 BEOGRAD
84
608
00000608
8 JULI DOO
02.09.2005 SOMBOR
85
609
17289586
PRODUKT GP
86
613
17482262
BALj DOO
87
616
17027590
88
622
06895697
BIOEKSPORT KOMERC
DOO
D U SALEKS EFEKT
89
630
06303218
M S SANDRA CO
15.12.2004 BEOGRAD
VII ST
1191/04
90
641
17061810
TRANSPORT TRADEKS
LINE
29.12.2004 BEOGRAD
XV ST
1971/04
91
646
07027974
ZVEZDARA AVALA
92
647
07673507
TOKOVI DP
93
650
06970451
11.05.2006 BEOGRAD
0
94
659
08694435
KOMERC INVEST
INŽENjERING DOO
autom
TRGO INVEST
30.06.2005 BEOGRAD
V ST 194/05
95
662
00000662
PANTAS
03.03.2004 BEOGRAD
96
665
17308467
LIDER NEKRETNINE
15.12.2004 BEOGRAD
97
667
17307134
PRES HAUS
07.04.2004 BEOGRAD
98
680
17305972
24.11.2004 BEOGRAD
99
681
07463723
FINANCIAL FOSTER
GRUP
AVIO GAMMA izvršena
reorga.17.11.2009
13.11.2003 BEOGRAD
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
MARIJA
A?EMOVIĆ
V ST
IVANKA
10660/02
SPAHOVIĆ
V ST 765/97 IVANKA
SPAHOVIĆ
ST.2/06
BILjANA
NASTASIĆ
11.05.2006 VALjEVO
VULETIĆ
ST.7/06
RADA
XV ST
GORDANA
10.02.2006 BEOGRAD
251/05
ARANĐELOV
IĆ
30.05.2006 KRAGUJEVA I ST 17/06
GORICA
C
RAŠKOVIĆ
23.03.2006 BEOGRAD
VIII ST.4/06 VJERA
ĐURIŠIĆ
ST.27/05
IVANKA
SPAHOVIĆ
DUŠKA ILIĆ
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
26.05.2006
AP Br Licence
CS Upravnika
26.05.2006 0
155-152
ŽANKA RADIĆ
23.02.2007 0
155-0987
NATALIJA
PEJIĆ KORDIĆ
09.12.2006 0
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
14.04.2006 MILOŠEVIĆ
MIODRAG ZORAN
08.05.2006 ĐUKIĆ ILIJA DUŠAN
21.06.2006
155-0996
11.05.2006 BOŽIĆ RADOVAN
ANDREJA
30.01.2007
02.09.2005 VELjOVIĆ MILUN
MILORAD
11.05.2006 RAJKOVIĆ
BORIVOJE SRĐAN
10.02.2006 KOVAČEVIĆ ŽIVOJIN
ZORAN
10.01.2006
30.05.2006 JOVANOVIĆ
ŽIVADIN GVOZDEN
23.03.2006 TADIĆ BOGDAN
VASO
22.12.2008
12.04.2007
GAJIĆ
ZDRAVKO
DESANKA
PETROVIĆ
ŽELjKO
MUNjIZA
23.01.2006
05.12.2005
06.12.2005 0
155-0660
16.08.2006
07.06.2006
23.10.2006 0
155-0956
25.05.2006
21.11.2006 0
155-50
MILAN
JOVANOVIĆ
LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
IVANKA KOZIĆ
KNEŽEVIĆ
04.09.2006
25.07.2006
02.12.2008 0
155-0720
18.12.2006 0
155-0047
04.12.2006 0
155-0616
09.06.2006 ALEKSANDRIĆ
RADOJICA SINIŠA
25.07.2006 0
155-1037
29.05.2006 KOTUR VELjKO
MILUTIN
11.07.2006
28.07.2006 1
155-0994
23.01.2006 ILIĆ LAZAR LjILjANA
14.08.2006
29.09.2005
16.09.2005
07.11.2005 1
155-104
16.06.2005 MIRKOVIĆ STANIŠA
LjUBODRAG
10.01.2006
05.10.2006
05.10.2006
02.11.2006 0
155-1038
11.05.2006 VUKOSAV JOVAN
ĐORĐO
05.02.2007
25.09.2006 ĐURIĆ SVETOZAR
SLAVKA
15.06.2006 TAMBURKOVSKI
KONSTANTIN
VLADISLAV
15.06.2006 MARKOVIĆ IVKO
VASILIJE
15.06.2006 PEŠUT ĐURA ŽELjKO
11.12.2007
15.06.2006 LABAN MILORAD
GORAN
27.04.2007 PERKOVIĆ MIĆO
DRAGAN
24.07.2007
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
23.01.2006 BEOGRAD
VI ST 244/05 LjILjANA
MIRJANA
TRNINIĆ
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
RAJKO FUŠTAR
16.06.2005 KRAGUJEVA ST 4/05
C
07.03.2002 BEOGRAD
Datum
ispitnog
ročišta
LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONjIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
VJERA ĐURIŠIĆ
06.11.2007 0
155-0959
VIII ST
513/04
VJERA
ĐURIŠIĆ
BILjANA
ŠUKOVIĆ
08.01.2007 0
155-4
VIII ST
1916/04
II ST
5389/03
VIII ST
1753/04
VIII ST
1108/01
VJERA
ĐURIŠIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
DRAGANA
KOVAČEVIĆ
RUŽICA
BANjALUČKIĆ
VANA LALIĆ
08.01.2007 0
155-1103
29.03.2007 0
155-0500
27.06.2007 0
155-0631
17.11.2009 0
155-0911
5 od 29
10.11.2006
11.12.2007
30.01.2007
03.03.2007
09.03.2007
04.05.2007
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
II ST
5592/00
II ST
5592/00
VIII ST
4414/02
VIII-ST9284/02
VJERA
ĐURIŠIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
LjILjANA
STOJKOVIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
100
682
17307541
MODERATOR
19.02.2006 BEOGRAD
101
683
17132849
FERTRANS
19.02.2002 BEOGRAD
102
684
00000684
REMEKS
11.11.2002 BEOGRAD
103
686
07731973
ELING
18.06.2003 BEOGRAD
104
688
00000688
METALSERVIS INGRA
19.04.2004 BEOGRAD
VIII 852/04
105
693
08792569
ALIJANSA S
23.06.2006 SUBOTICA
ST 4/06
106
695
06736076
R COMPANI
11.06.2002 BEOGRAD
107
711
07766980
19.07.2001 BEOGRAD
108
712
06913075
109
715
07736894
110
716
07749139
111
717
08223769
JES JUGOEKSPORT
HEMIJA
JES JUGOEKSPORT MAJ
VEJ UNUTRAŠNjA
TRGOVINA
JES JUGOEKSPORT
TREJD DOO
JES JUGOEKSPORT
FOOD DOO
NOVAK PRODUKT
I ST 1771/01 ŽELjKO
MUNjIZA
V
ST.1354/98
III ST.
2615/95
112
723
17093223
CENTRO ŽITARICE
01.06.2005 BEOGRAD
113
726
17229621
BOJKOVČANKA ZZ
13.07.2006 VALjEVO
V ST
1776/04
ST 17/06
114
731
07208723
RATAR ZZ
13.07.2006 VALjEVO
ST 20/06
115
734
08714363
VASOVIĆ PP
14.07.2006 SOMBOR
ST 18/06
116
735
08350027
DEM KOR PROMET
14.07.2006 SOMBOR
ST 15/06
117
738
00845797
ZULMERKANT DD
17.07.2006 NOVI SAD
ST 52/06
118
741
08726701
MILOŠ DOO
17.07.2006 NOVI SAD
ST 46/06
119
746
17375962
ORTEK COMPUTERS
DOO
120
752
07355556
JUGOMEDICA AD
12.03.2001 BEOGRAD
12.03.2001 BEOGRAD
12.03.2001 BEOGRAD
06.07.2006 ZRENjANIN
III
ST.1358/98
III
ST.1356/98
ST 12/06
RADOMIR
RADOJČIĆ
RADA
VULETIĆ
RADA
VULETIĆ
MILOJIČIĆ
KATARINA
MILOJIČIĆ
KATARINA
JASMINA
ZJALIĆ
18.05.2006 BEOGRAD
VI ST 32/06 LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
24.07.2006 KRAGUJEVA I ST 28/06
GORICA
C
RAŠKOVIĆ
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
23.02.2007 0
155-0959
23.05.2007 0
155-0192
MIRJANA
TRNINIĆ
VLADIMIR
KOZAR
09.03.2007 0
155-0240
12.03.2007 0
155-0703
BILjANA
ŠUKOVIĆ
ILONA STAJIĆ
13.02.2007 0
155-0958
28.11.2006 0
155-0986
27.11.2007 0
155-0998
26.01.2007 1
155-0919
26.01.2007 1
155-0919
26.01.2007 1
155-0919
26.01.2007 1
155-0919
23.08.2006 0
155-0921
05.07.2006 0
155-0982
21.08.2006
20.12.2006 0
155-0217
06.10.2006
21.07.2006
JOVAN KORDIĆ
ALEKSANDAR
STOILjKOVSKI
ŽELjKO
MUNjIZA
DESANKA
PETROVIĆ
25.10.2006
SREĆKO
TIMOTIĆ
GAJIĆ
ZDRAVKO
OLIVERA
PANjKOVIĆ
MILjENOVIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
24.10.2006
13.09.2006
11.12.2008 0
155-1096
16.10.2006
11.09.2006
11.09.2006 0
155-0660
16.10.2006
11.09.2006
11.09.2006 0
155-0660
19.09.2006
29.08.2006
22.08.2006 0
155-0658
19.09.2006
29.08.2006
22.08.2006 0
155-0658
ŽELjKO
MUNjIZA
10.10.2006
10.10.2006
01.11.2006 0
155-0022
DANIJELA
MARIĆ
17.11.2006
19.09.2006
25.10.2006 0
155-0720
6 od 29
06.09.2006
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
15.06.2006 ĐURIĆ SVETOZAR
SLAVKA
12.03.2007 RAKIĆ MILAN MILOŠ
29.03.2007
28.11.2006 ANĐELKOVIĆ
TRAJKO NEBOJŠA
15.06.2006 PETROVIĆ
BORIVOJE DRAGAN
05.04.2007
27.11.2006 SELAKOVIĆ
MIHAILO RADMILA
23.06.2006 MIŠČEVIĆ ILIJA
MILAN
03.07.2006 POPOVIĆ
VLASTIMIR ŽARKO
04.07.2006 GAĆEŠA SELIM
VESNA
04.07.2006 GAĆEŠA SELIM
VESNA
08.03.2007
04.07.2006 GAĆEŠA SELIM
VESNA
04.07.2006 GAĆEŠA SELIM
VESNA
06.07.2006 ŠARNjAI BELA
RUDOLF
01.06.2005 PETKOSKI BOGOJE
DRAGAN
13.07.2006 ADAMOVIĆ
SLAVOLjUB LjILjANA
22.02.2007
13.07.2006 RADLOVIĆ CVIJO
BOGDANA
14.07.2006 VELjOVIĆ MILUN
MILORAD
14.07.2006 VELjOVIĆ MILUN
MILORAD
31.12.2009
17.07.2006 STOJKOVIĆ STEVA
PREDRAG
17.07.2006 STOJKOVIĆ STEVA
PREDRAG
18.05.2006 GOLUBOVIĆ
RADOVAN ČEDOMIR
05.08.2006
24.07.2006 JOVANOVIĆ
ŽIVADIN GVOZDEN
08.02.2007
26.06.2007
15.11.2007
28.11.2006
31.01.2008
22.02.2007
22.02.2007
22.02.2007
06.09.2006
15.08.2006
22.01.2007
08.10.2006
08.10.2006
05.08.2006
13.12.2006
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
121
753
06391095
EN TRGOVINA
24.07.2006 KRAGUJEVA I ST 45/06
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
RAJKO FUŠTAR
17.11.2006
20.09.2006
29.10.2007 0
155-104
24.07.2006 MIRKOVIĆ STANIŠA
LjUBODRAG
122
756
17288202
TIMOK PLUS ZZ
28.07.2006 ZAJEČAR
ST 19/06
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
25.11.2006
18.09.2006
18.09.2006 0
155-0674
28.07.2006 MIHAJLOVIĆ
BRANISLAV BOBANA
25.10.2006
123
764
07508794
DELIJE
27.11.2002 BEOGRAD
09.03.2007 0
23-52
783
07025424
DOGOVOR AD
16.11.2004 BEOGRAD
13.03.2008 0
155-0912
125
790
07804636
BEOKORAK
19.11.1996 BEOGRAD
22.08.2006 0
155-0034
24.07.2006 BOGOVAC UROŠ
DRAGAN
16.11.2004 KORUGA TOMO
MIHAJLO
14.06.2006 PAVLOVIĆ
SLOBODAN ZORAN
15.11.2007
124
III ST.9696/01
V ST
1775/04
XV ST
1462/96
126
816
17234609
UNIVERZAL UNITOOLS
04.10.2004 BEOGRAD
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
JOVAN
KORDIĆ
29.03.2007 0
155-0931
07.05.2007
127
830
07939329
LAZA KOMERC
128
837
00000837
PROGRES GP AD u
reorganizaciji
22.09.2006 UŽICE
ST 29/06
20.06.2006 ZEČEVIĆ MILOVAN
ĐORĐE
30.08.2006 JEVTIĆ SELIMIR
ZVONIMIR
22.09.2006 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
129
838
07719345
02.06.2003 NIŠ
1221/03
841
08668426
ST 14/06
131
842
17614088
VOĆE EHPORT DOO
22.08.2006 SREMSKA
MITROVICA
06.09.2006 NIŠ
132
845
17197665
MATARIS KOMERC
11.11.2003 BEOGRAD
XV ST
8213/02
11.09.2006 MARTINOVIĆ
ŽIVORAD ZORAN
22.08.2006 SMOLjANOVIĆ
JOVAN MIODRAG
06.09.2006 LEPOJEVIĆ
MIROLjUB BOBAN
14.06.2006 SIMIKIĆ MILORAD
LUKA
07.05.2007
130
EI ENERGETSKA
ELEKTRONIKA
ŽITOSREM CO ZZ
133
853
00000853
PANPRESS NIP
18.10.2006 PANČEVO
ST 23/06
134
854
00000854
BUKINGŠPED
27.06.2006 BEOGRAD
135
855
00000855
DRALMA DOO
12.09.2006 BEOGRAD
136
857
08035687
03.10.2006 ZRENjANIN
137
864
00000864
NOVI ŽIVOT ZZ
obustava- izvršena
reor..09.03.2011.
B M B AGENT
138
866
17312596
139
867
140
877
XIII
ST.1457/04
30.08.2006 POŽAREVAC ST-11/06
STEVO
ĐURANOVIĆ
VERA TEŠIĆ
LjILjANA
STOJKOVIĆ
VEROSLAV
SIMIĆ
BRATISLAV DRAGANA
BJELANOVIĆ JOKIĆ
25.12.2006
10.10.2006
31.10.2006 0
155-0681
16.02.2007
01.11.2006
07.09.2007 0
155-0927
19.03.2007 0
155-0659
05.05.2008
25.10.2006
22.11.2006
LjILjANA
KOMŠIĆ
ZORAN
STOJANOVIĆ
SNEŽANA
JANjIĆ
LUKINOVIĆ
ZLATIBOR
KANAČKI
23.11.2006
18.09.2006
12.12.2006 0
155-1003
20.12.2006
01.11.2006
26.12.2006 0
23-61
05.10.2007 0
23-44
11.12.2006
18.10.2006
05.02.2007 0
155-0941
18.10.2006 GLIGORIĆ ZDRAVKO
MIROSLAV
22.02.2007
V ST 189/06 IVANKA
SPAHOVIĆ
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
21.12.2006
17.10.2006
27.12.2006 0
155-0500
27.06.2006 PEŠUT ĐURA ŽELjKO
12.02.2007
V ST 111/06 IVANKA
SPAHOVIĆ
ST 16/06
RADOMIR
RADOJČIĆ
VJERA ĐURIŠIĆ
24.12.2006
24.10.2006
05.12.2006 0
155-0479
22.07.2007
08.11.2006
09.03.2011 0
155-0794
12.09.2006 KOSTIĆ BLAGOJE
MILUTIN
08.04.2009 PANIĆ SVETOZAR
TIHOMIR
30.08.2006 NOVI SAD
ST 68/06
JASMINA
ZJALIĆ
04.12.2006
14.11.2006
25.04.2007 0
155-146
30.08.2006 STUPAR LAZARA
JANKO
14.06.2007
TRNAVA PREVOZ KD
02.10.2006 ČAČAK
ST.12/06
DUŠKA ILIĆ
13.04.2007
10.11.2006
25.05.2007 0
155-0999
04.10.2007
00000867
MIĆO KOSTIĆ DOO
16.10.2006 ČAČAK
ST 25/06
13.11.2006
18.12.2006
20.12.2006 0
155-0056
07510209
ESKULAP
19.08.2004 BEOGRAD
ST 1429/04
MARIJA
A?EMOVIĆ
VLADIMIR
KOZAR
26.05.2008 0
155-0722
02.10.2006 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
16.10.2006 ŠKILjEVIĆ OBRAD
DANILO
19.02.2008 MIRKOVIĆ MILOSAV
SLAVA
II ST 30/06
DRAGAN
LALIĆ
ZORICA
STOŠIĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
LjILjANA
STOŠIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
MARIJA
A?EMOVIĆ
DUŠKA ILIĆ
MILA
ĐORĐEVIĆ
30.01.2007
ALEKSANDAR
STOILjKOVSKI
7 od 29
08.01.2007
12.01.2007
03.12.2007
05.02.2007
01.07.2008
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
141
878
17359355
POPOVIĆ TRADE DOO
20.10.2006 VALjEVO
ST 34/06
142
879
00000879
MONT IMPEKS DD
07.04.2003 BEOGRAD
143
881
00000881
RAKETA MR AD
08.09.2006 UŽICE
II
ST.6736/99
ST 27/06
144
882
08190305
TEHNOSREM DOO
ST 19/06
145
889
00000889
MDN SENZAL INVEST
25.10.2006 SREMSKA
MITROVICA
05.10.2006 ČAČAK
146
893
00000893
N&T TRAVEL DOO
147
897
17471040
148
898
149
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
RADA
VULETIĆ
DUŠAN
MARČIĆEV
BRANISLAV
BJELANOVIĆ
Datum
ispitnog
ročišta
SREĆKO
TIMOTIĆ
IVANA
PAVLOVIĆ
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
23.11.2006
AP Br Licence
CS Upravnika
31.08.2007 0
155-1096
12.03.2007 0
155-0641
29.09.2006
17.10.2006 0
155-0608
05.12.2006
27.03.2008 0
155-0658
01.11.2006 0
155-0979
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
20.10.2006 RADLOVIĆ CVIJO
BOGDANA
20.10.2006 MIJANAC VASILIJE
BRANKO
29.09.2006 ĐOKIĆ VELIZAR
LjUBIŠA
20.09.2007
25.10.2006 STOJKOVIĆ STEVA
PREDRAG
05.10.2006 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
29.09.2006 ŽUŽIĆ MANOJLA
VLADIMIR
20.09.2006 LEPOJEVIĆ
MIROLjUB BOBAN
10.11.2006 DIMITRIJEVIĆ
SVETOMIR
SNEŽANA
13.11.2006 JOVANOVIĆ
ŽIVADIN GVOZDEN
08.12.2006 ŽIVANOVIĆ
RADOVAN
ANDRIJANA
27.11.2006 MITRIĆ PETAR
VESNA
02.04.2004 SIMIKIĆ MILORAD
LUKA
23.06.2008 PETKOSKI BOGOJE
DRAGAN
21.05.2008
12.04.2007
25.01.2007
ST 26/06
MILIČEVIĆ
JEFTA
DUŠKA ILIĆ
29.09.2006 SUBOTICA
ST.20/2006
ILONA STAJIĆ
07.12.2006
27.10.2006
07.12.2006 0
155-0943
FRIGO FRUT DOO
20.09.2006 NIŠ
II ST 54/06
31.10.2006
26.12.2006 0
23-61
BOH PETROL DOO
10.11.2006 KRAGUJEVA I ST 48/06
C
ZORAN
STOJANOVIC
DEJANA
ĐORĐEVIĆ
12.12.2006
17267582
ZORICA
STOŠIĆ
VESNA ILIĆ
22.12.2006
08.12.2006
08.12.2006 0
155-0924
899
54785097
MENTOR AGENCIJA
VESNA ILIĆ
DEJAN
ĐORĐEVIĆ
08.12.2006
08.12.2006 0
155-0720
150
905
00000905
OMEGA GRADNjA DOO
13.11.2006 KRAGUJEVA I ST.74/06
C
IV ST.
21.06.2000 BEOGRAD
4254/00
27.02.2007 0
155-1082
151
908
07505167
06.11.2006 BEOGRAD
155-0654
909
06202080
28.11.2006 0
23-44
153
910
17199340
EUROPLASTIKA DOO
23.11.2006 BEOGRAD
28.12.2006
19.11.2008 0
155-0982
154
914
06546579
BRAVO ŠPED NIP
05.07.2006 BEOGRAD
XIII ST
109/06
15.11.2006
15.11.2006 0
155-50
05.07.2006 KOVAČEVIĆ ŽIVOJIN
ZORAN
05.01.2007
155
918
17553780
FUNGI B autom
23.11.2006 ČAČAK
ST 27/06
01.12.2006
04.07.2007 0
155-0979
920
00000920
ANADON TRADE
18.11.2002 BEOGRAD
28.11.2006 0
23-44
157
924
00000924
MARKO DOO
04.12.2006 VALjEVO
XI ST
10801/00
ST 41/06
11.01.2007
14.06.2007 0
155-1044
158
925
00000925
12.01.2007 0
155-0925
927
07583800
04.12.2006 KRAGUJEVA I ST 37/06
C
25.10.2006 VALjEVO
ST 35/2006
12.01.2007
159
JUGOŽIVINARSTVO
DOO
POLjOPRIVREDNIK DOO
14.10.2009 0
155-1096
160
928
07022514
10.11.2006 BEOGRAD
16.01.2007 1
155-0913
161
933
17143441
JANKO LISJAK HOL
SISTEM
SIG IMPEKS PLUS
23.04.2007 0
23-44
162
934
07780800
DIMOND
25.12.2002 BEOGRAD
27.11.2006 0
23-44
23.11.2006 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
18.11.2002 SIMIKIĆ MILORAD
LUKA
04.12.2006 BASTA ĐURA
NIKOLA
04.12.2006 PERIĆ DUŠAN
BRANKO
29.05.2009 RADLOVIĆ CVIJO
BOGDANA
10.11.2006 KARAN NIKOLA
BRANIMIR
18.06.2003 SIMIKIĆ MILORAD
LUKA
05.04.2005 SIMIKIĆ MILORAD
LUKA
16.02.2007
156
VJERA
ĐURIŠIĆ
TATJANA
ĐURICA
TATJANA
VLAISAVLjEV
IĆ
JOVAN
LjILjANA
PAVLOVIĆKORDIĆ
GLAVONIĆ
MARIJA
DUŠKA ILIĆ
AĐEMOVIĆ
MARICA ĐUKIĆ
20.04.2007 0
152
EMINENT KOMPANI
DOO
FINAL KOMP SA PO
30.01.1997 BEOGRAD
18.06.2003 BEOGRAD
VIII ST
235/06
XI ST
1590/96
XII ST
147/06
VII ST
202/05
XIII ST
90/03
III ST.
2569/02
TOMISLAV
GAŽEVIĆ
RADA
VULETIĆ
VESNA ILIĆ
RADE
VULETIĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
JOVAN
KORDIĆ
MILA
ĐORĐEVIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
DEJANA
ĐORĐEVIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
JOVAN KORDIĆ
DRAGAN
DRAGOVIĆ
8 od 29
14.12.2006
15.11.2006
19.01.2007
18.04.2007
18.12.2006
09.11.2006
21.12.2006
23.01.2007
08.01.2007
08.01.2007
29.03.2007
07.06.2007
08.02.2007
12.01.2009
07.01.2007
05.07.2007
01.02.2007
29.10.2009
21.02.2007
10.04.2008
28.01.2007
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
163
935
07444893
TEG
26.09.2002 BEOGRAD
164
952
08792755
ALBATROS KOMERC
DOO
15.12.2006 BEOGRAD
165
956
00000956
GALKO
16.04.1997 BEOGRAD
166
961
07669321
TUPIŽNICA ZZ
12.01.2007 ZAJEČAR
167
968
00000968
ŠOLE ŠPED DOO
13.02.2002 BEOGRAD
168
974
17386069
MIRKO TOMIĆ DP
23.01.2007 KRALjEVO
169
995
00000995
12.02.2007 SUBOTICA
ST 3/07
170
997
00000997
1 MAJ USLUŽNA
DELATNOST
1 MAJ IZGRADNjA DO
12.02.2007 SUBOTICA
ST 6/07
171
1011
07211805
VRELO GP
26.02.2007 NIŠ
II ST 52/06
172
1013
08315191
SVEET LINE
09.03.2007 SUBOTICA
ST 7/07
173
1017
08035709
BEK AD IND.MESA
izvšena R 09.12.2011.
05.03.2007 ZRENjANIN
ST 2/07
174
1023
17133152
ABRAMS ISTAR GRUP
08.02.2007 BEOGRAD
XV ST
155/06
175
1024
07447205
SATURN DOO
14.02.2007 BEOGRAD
XV St.90/06
176
1029
00001029
UDARNIK
19.03.2007 BEOGRAD
ST 25/07
177
1037
08626553
04.04.2007 ZRENjANIN
ST. 5/07
178
1040
07795408
DIJAMANT AGRAR
izvršena reorg.
29.07.2010
MS SPASOJEVIĆ
16.10.2001 BEOGRAD
XV ST
3145/00
179
1059
06019749
ESHO SPIK SISTEM
24.10.1996 BEOGRAD
VI ST
5422/95
180
1066
08031126
MEĐA ZZ reorgan.izvršena 28.12.2010.
21.05.2007 ZRENjANIN
ST 9/07
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
VI ST 915/94 LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
XII ST
TATJANA
253/06
VLAISAVLjEV
IĆ
VI ST
LjILjANA
1724/96
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
SLOBODANK
ST 36/06
A
VIDENOVIĆ
XI ST
2885/01
MILEVA
ST 51/06
GOČANIN
IVAN
ČELjUSKA
IVAN
ČELjUSKA
ZORICA
STOŠIĆ
ČELjUSKA
IVAN
STOILjKOVS
KI
ALEKSANDR
A
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
VJERA
ĐURIŠIĆ
RADOJČIĆ
RADOMIR
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
TATJANA
ĐURICA
IVANKA
SPAHOVIĆ
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
BRANKICA
MEAN?IJA
ZLATAN
DIMITRIĆ
RADOMIR
RADOJČIĆ
LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
STOJILjKOVIĆ
ALEKSANDAR
23-44
07.02.2006 SIMIKIĆ MILORAD
LUKA
10.09.2007
25.09.2007 0
155-1030
15.12.2006 ĆIRIĆ MILENKO
NEVENKA
15.11.2007
03.11.2006 0
155-131
16.06.2006 PROPADOVIĆ
BRANKO BOGOLjUB
13.12.2006
02.03.2007 0
155-0674
12.01.2007 MIHAJLOVIĆ
BRANISLAV BOBANA
02.04.2007
28.12.2006 0
155-0912
28.12.2006
07.03.2007
22.02.2008 1
155-1064
13.02.2002 KORUGA TOMO
MIHAJLO
23.01.2007 OBRADOVIĆ OBRAD
HRANISLAV
09.03.2007
13.03.2007 1
155-0692
13.03.2007
09.03.2007
13.03.2007 1
155-0692
10.07.2007
10.04.2007
18.05.2007 1
155-0670
01.06.2007
13.04.2007
23.01.2008 0
155-0677
27.06.2007
09.05.2007
09.12.2011 0
155-0689
12.02.2007 OSTOJIĆ TODA
SLOBODAN
12.02.2007 OSTOJIĆ TODA
SLOBODAN
26.02.2007 JOVIĆ BORIVOJE
DRAGAN
09.03.2007 ĆOPIĆ JOVAN
BRANKA
05.03.2007 BAJIĆ MILAN
NEBOJŠA
29.05.2007
29.05.2007
09.05.2007 0
155-0520
08.02.2007 NESTOROVIĆ
MILIJA ANDREJA
17.07.2007
10.07.2007
15.07.2008 0
155-0520
14.02.2007 NESTOROVIĆ
MILIJA ANDREJA
17.10.2008
10.07.2007
08.05.2007
14.05.2007 1
23-129
28.06.2007
05.09.2007
23.05.2007
29.07.2010 0
155-0937
19.03.2007 TADIĆ ĐORĐE
TIHOMIR
04.04.2007 VUKOLIĆ ŽIVOJIN
JELICA
02.07.2007 0
155-0582
16.10.2001 ZEČEVIĆ MIOMIR
BUDIMIR
30.04.2008
24.08.2007 0
155-1032
01.10.2007
28.12.2010 0
155-0863
16.06.2006 BUĆKOVIĆ
LjUBIVOJE
GORDANA
16.12.2008 ARSIĆ PETAR
DRAGICA
01.03.2007
09.03.2007
23.05.2007
25.01.2007
02.03.2007
GORDANA
MILA
ARANĐELOV ĐORĐEVIĆ
IĆ
ŽELjKO
MUNjIZA
RADOMIR
RADOJČIĆ
ALEKSANDAR
STILjKOVSKI
9 od 29
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
27.06.2007 0
STAJIĆ ILONA
ZORAN
STOJANOVIĆ
AP Br Licence
CS Upravnika
19.09.2007
04.07.2007
13.03.2007
14.06.2007
14.02.2008
14.08.2010
19.01.2011
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
181
1067
08602930
PRO FOTO
23.05.2007 NOVI SAD
ST 19/07
182
1069
08717273
IN LINE DOO
ST 36/06
183
1084
08818568
FREŠ MILK
30.11.2006 SREMSKA
MITROVICA
05.06.2007 ZRENjANIN
184
1091
08704953
RADNIČKI RK
01.06.2007 SUBOTICA
ST 17/07
185
1097
00001097
EURO BAZAR DOO
29.06.2007 SUBOTICA
ST 19/07
186
1102
17035410
187
1103
07123124
STOČAR DOO F-KA
STOČNE HRANE
JARMENOVCI AD
188
1124
08253919
FAGRO DOO
06.07.2007 KRAGUJEVA 2 ST 7/07
C
10.07.2007 KRAGUJEVA II ST 12/07
C
27.08.2007 PANČEVO
VI ST 12/07
BRANISLAV
JOVOVIĆ
BRANISLAV
JOVOVIĆ
UNČEVIĆ
NENAD
DANIJELA
MARIĆ
DANIJELA
MARIĆ
STOŠIĆ
LjILjANA
189
1135
17373765
PERUN ČAJ DOO
30.05.2007 BEOGRAD
XIII St.
18/07
JOVAN
KORDIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
190
1136
07455593
IDEA
02.10.2007 BEOGRAD
I ST
191
1140
00001140
FRENKI
16.10.2007 BEOGRAD
I ST 82/07
ŽELjKO
MUNjIZA
ŽELjKO
MUNjIZA
IVANKA
SPAHOVIĆ
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
192
1143
08047774
BUDUĆNOST DPP
29.08.2007 PANČEVO
ST 13/07
SPERANCA
JANČIĆ
193
1144
08013853
MILAN STEPANOVIĆ
MATROZ stečajna masa
23.08.2007 SREMSKA
MITROVICA
st 12/2007
UNČEVIĆ
NENAD
Ljiljana Komšić
194
1147
07631936
EI POLUPROVODNICI
20.12.2002 NIŠ
1.ST
9939/02
195
1157
06039618
TELEPARTNER
25.10.2007 BEOGRAD
196
1162
17393731
TIV TEKSTILNA
INDUSTRIJA DP
19.10.2007 LESKOVAC
197
1167
00001167
GRAFOTEKS
01.02.2005 ČAČAK
198
1169
08062536
ŠINVOZ
16.11.2007 ZRENjANIN
XV ST 77/07 GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ST. 4/07
MLADENOVI MARKOVIĆ
STANIMIR
Ć
DRAGOLjUB
ST 518/03
DUŠKA ILIĆ SONjA
ĐORĐEVIĆ
ST 12/07
ALEKSANDA RADOMIR
RADOJČIĆ
R
STOILjKOVS
KI
ST 10/07
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
DUŠANKA
SLAVICA
PETAKOVIĆ AVRAMOVIĆ
STOILjKOVS RADOMIR
RADOJČIĆ
KI
ALEKSANDA
R
ČELjUSKA
IVANA
IVAN ČELjUSKA
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
07.08.2007
19.07.2007
25.01.2008 0
155-1065
23.05.2007 PROTIĆ ANTUN
JADRANKO
21.02.2008
08.05.2007
23.04.2007
08.05.2008 0
155-0609
08.05.2008
03.10.2007
08.08.2007
31.03.2010 0
155-1040
30.11.2006 RISTIVOJEVIĆ
MARKO SAŠA
05.06.2007 BOŽIĆ JOVO
DRAGAN
01.06.2007 0
155-0692
18.06.2007
10.06.2008 0
155-0692
16.05.2008 0
155-0928
01.06.2007 OSTOJIĆ TODA
SLOBODAN
29.06.2007 OSTOJIĆ TODA
SLOBODAN
06.07.2007 VESELINOVIĆ
ČEDOMIR SONjA
10.07.2007 PERIĆ DUŠAN
BRANKO
27.08.2007 PETKOVIĆ
TOMISLAV MIHAJLO
28.09.2007
13.07.2007
22.04.2010
07.07.2008
30.05.2008
26.10.2007
24.09.2007
28.09.2007 0
155-0925
15.01.2008
09.10.2007
20.03.2008 0
155-0501
13.09.2007
25.10.2007
17.03.2008 0
155-0703
30.05.2007 PETROVIĆ
BORIVOJE DRAGAN
22.06.2009
20.08.2012 0
155-0645
18.09.2012
25.12.2008 0
155-0949
12.04.2011 RADULOVIĆ
BRANKO RADE
16.10.2007 ILIĆ PREDRAG
BRANISLAV
31.12.2008 1
155-1037
30.01.2009
14.12.2011 1
155-0658
29.08.2007 KOTUR VELjKO
MILUTIN
23.08.2007 STOJKOVIĆ STEVA
PREDRAG
15.10.2007 1
155-0214
09.07.2007 NIKOLIĆ ĐORĐE
ACA
13.11.2007
02.04.2008 0
155-1042
25.10.2007 JANKOVIĆ MOMIR
MILOVAN
23.04.2008
26.11.2009 1
155-0960
19.10.2007 ZLATANOVIĆ
BLAGOJA PREDRAG
28.02.2008 0
155-0999
30.06.2009 0
155-0689
01.02.2005 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
16.11.2007 BAJIĆ MILAN
NEBOJŠA
11.12.2007
04.12.2007
ZORAN
STOJANOVIĆ
10 od 29
AP Br Licence
CS Upravnika
24.01.2008
29.11.2007
22.02.2008
12.03.2008
19.12.2007
06.05.2008
06.07.2009
21.04.2008
11.11.2009
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
199
1171
06036236
TRKULjA TRGOVINA
07.09.2007 BEOGRAD
200
1172
20245743
CARRERA
01.10.2007 BEOGRAD
201
1187
17170732
FCP GROUP
05.12.2007 BEOGRAD
202
1188
07734972
VATROSTALNA KTB
14.12.2007 BEOGRAD
203
1192
06379028
23.01.2008 ČAČAK
204
1225
00001225
AUTOSERVIS AD bio u
reor. do 15.05.2013.
MIM-PROMET
205
1245
08017689
RIT DOO izvršena
reorga. 12.12.2011
11.03.2008 NIŠ
206
1255
07582854
SIPRO KRAGUJEVAC
30.05.2008 KRAGUJEVA I ST 9/08
C
VESNA ILIĆ
DEJAN
ZEČEVIĆ
207
1265
20016469
GREEN FROG DOO
12.06.2008 BEOGRAD
XIII-11/08
JOVAN
KORDIĆ
208
1267
00001267
ABC COBLEX
10.06.2008 BEOGRAD
LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
JOVAN KORDIĆ
209
1285
08697965
ZORKA- KLOTILDAGROTEHNOHEM DOO
14.08.2008 SUBOTICA
XV ST 10/08 GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
ST 26/2008
ILONA STAJIĆ
210
1286
08176566
TIKO DP
19.08.2008 PANČEVO
ST 11/08
SVETLANA
NENAD
UNČEVIĆ
DENČIĆ
BJELANOVIĆ
211
1289
08479836
PARMONS stečajna
masa
08.12.2008 NOVI SAD
ST 20/08
212
1292
07928602
INTEH AD
03.09.2008 BEOGRAD
XIII ST
43/08
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JOVAN
KORDIĆ
213
1305
20394811
RAD DOO
14.10.2008 ZAJEČAR
214
1328
20378450
UNIVERZAL - VL
26.11.2008 BEOGRAD
215
1332
07147376
KOŽARA DP
22.05.2008 LESKOVAC
17.03.2008 ČAČAK
XV ST
230/06
GORDANA
ARANĐELOV
IĆ
VI ST 73/07 LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
XIII ST
JOVAN
85/2007
KORDIĆ
LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
JOVAN KORDIĆ
LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONjIĆ
NATALIJA
XV ST 15/07 GORDANA
ARANĐELOV PEJIĆ KORDIĆ
IĆ
ST 11/07
SONjA
DUŠKA ILIĆ
ĐORĐEVIĆ
SONjA
DUŠKA ILIĆ
ST 4/08
ĐORĐEVIĆ
ALEKSANDA RADOMIR
ST 2/08
RADOJČIĆ
R
STOILjKOVIĆ
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
11.12.2007
11.12.2007
04.12.2007 0
155-0520
07.09.2007 NESTOROVIĆ
MILIJA ANDREJA
04.12.2007
19.02.2008
22.11.2007
19.02.2008 0
155-0520
01.10.2007 NESTOROVIĆ
MILIJA ANDREJA
24.04.2008
06.02.2008
06.02.2008
02.10.2012 0
155-0722
12.01.2009 MIRKOVIĆ MILOSAV
SLAVA
03.04.2013
05.02.2008
05.02.2008
29.09.2008 0
155-0912
14.12.2007 KORUGA TOMO
MIHAJLO
12.11.2008
15.05.2008
29.02.2008
15.05.2013 0
155-0923
11.07.2008
09.05.2008
09.05.2008 0
155-0781
12.12.2011 1
155-0921
23.01.2008 MILOVANOVIĆ
MILORAD IVAN
11.04.2008 OBRADOVIĆ
VELIMIR MILUTIN
11.03.2008 ŠARNjAI BELA
RUDOLF
04.07.2008 1
155-0924
28.04.2010 0
155-0040
28.08.2008 0
23.10.2008
30.10.2008
22.07.2008
23.09.2008
21.10.2008
155-0920
10.06.2008 DRAKUL LAZAR
IGOR
29.09.2008
24.03.2011 0
155-0917
14.08.2008 BOŽINOVIĆ
LjUBOMIR LjILjANA
12.05.2014 1
155-0911
19.08.2008 PERKOVIĆ MIĆO
DRAGAN
23.01.2009
03.04.2013 0
155-0895
08.12.2008 ŠUMAR PERO
NIKOLA
LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
IX ST 10/08 BOŽIDAR
SLOBODANKA
GOLUBOVIĆ VIDENOVIĆ
11.12.2008
14.10.2008
12.03.2012 0
155-0931
03.09.2008 ZEČEVIĆ MILOVAN
ĐORĐE
18.12.2008
28.11.2008
30.12.2008 0
155-0621
XIII ST
89/08
ST 4/08
04.03.2009
04.03.2009
17.03.2009 0
155-0940
31.07.2008
03.07.2008
18.06.2009 1
155-0906
14.10.2008 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
26.11.2008 GOSPIĆ DRAGO
RAŠKO
03.02.2009 DENIĆ RADISAV
MILE
IVANKA
SPAHOVIĆ
VESELIN SAVIĆ
11 od 29
02.06.2008
30.05.2008 DIMITRIJEVIĆ
SVETOMIR
SNEŽANA
12.06.2008 MUDREŠA ILIJA
MILAN
04.02.2009
JOVAN
KORDIĆ
NOVICA
NIKOLIĆ
JASMINA
ZJALIĆ
Datum
ispitnog
ročišta
12.04.2013
30.01.2009
03.04.2009
26.07.2009
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
216
1334
20269421
EUROTIM PLUS DOO
28.11.2008 ZAJEČAR
IX ST 14/08 BOŽIDAR
SLOBODANKA
GOLUBOVIĆ VIDENOVIĆ
13.02.2009
29.12.2008
29.12.2008 0
20-40
28.11.2008 ŠĆEKIĆ ĐORĐE
BILjANA
29.01.2009
217
1344
08806454
23.01.2009 SUBOTICA
St 41/2008
24.04.2009
27.02.2009
08.06.2010 0
155-0945
1351
08035938
09.02.2009 NOVI SAD
ST 32/08
15.04.2009
23.03.2009
11.03.2010 1
155-0664
23.01.2009 DOKO RAFO
MIROSLAV
09.02.2009 MAŠULOVIĆ
MILOSAV JASMINA
28.06.2010
218
EU-CENTRAL-TRANS
DOO
FORUM SHOP DOO
219
1362
00001362
DIJAMANT ABC
KOMERC
25.02.2009 BEOGRAD
XIII ST
96/2008
25.06.2009
03.06.2009
09.06.2009 0
155-0922
25.02.2009 BANjALUČKIĆ
MUHAREM HUSEIN
25.07.2009
220
1368
20139986
NEW YMG DOO
12.03.2009 VALjEVO
ST 2/09
09.07.2009
16.04.2009
08.09.2009 0
155-0636
221
1384
17117416
AUTOKUĆA AD
01.04.2009 UŽICE
I ST 3/2009
24.08.2009
08.05.2009
21.05.2009 0
155-0927
222
1398
17426826
VATROS DOO
08.05.2009 KRAGUJEVA II ST 8/09
C
06.07.2009
19.06.2009
01.10.2009 0
155-0928
12.03.2009 VUKOVIĆ ŽIVOTA
MILOVAN
01.04.2009 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
08.05.2009 VESELINOVIĆ
ČEDOMIR SONjA
223
1404
07213662
STIL DP
21.05.2009 ZAJEČAR
ST 11/09
31.03.2010 1
155-0786
21.05.2009 GLIGORIJEVIĆ
RADOSLAV MARINA
224
1419
07042914
15.05.2009 BEOGRAD
VI ST
17/2009
225
1432
07091630
POLjOPRIVREDNO
INDUSTRIJSKI
KOMBINAT ZEMUN
KOLUBARA INDUSTRIJA
GRAĐ. MATERIJALA AD
u reorganizaciji
07.12.2009.
12.06.2009 VALjEVO
ST 13/09
226
1441
00001441
JEDINSTVO AD
04.06.2009 SOMBOR
IV ST 6/09
227
1460
17195573
KLUZ PLITVICE DP
10.07.2009 PANČEVO
ST 6/2009
228
1466
17063782
NEW VEGA NAME doo
15.07.2009 BEOGRAD
V ST 43/09
229
1505
07217269
NAPREDAK AD P
14.09.2009 ZAJEČAR
ST 19/09
230
1506
08031282
SAVA MUNĆAN AD P
14.09.2009 PANČEVO
231
1519
17010468
KUČAJ ŠPED DP P
26.08.2009 ZAJEČAR
232
1556
00001556
ZASTAVA INŽENjERING
AD P
18.09.2009 KRAGUJEVA II ST
C
17/2009
IVAN ČELjUSKA
JASMINA
ZJALIĆ
JASMINA
DANILOVIĆ
STOJKOVIĆ
JOVAN
LjILjANA
PAVLOVIĆ
KORDIĆ
GLAVONIĆ
RADA
SREĆKO
VULETIĆ
TIMOTIĆ
ZORICA
NADEŽDA
BRAJOVIĆ
VIDIĆ
BRANISLAV DANIJELA
JOVANOVIĆ MARIĆ
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
LjILjANA
PAVLOVIĆ
GLAVONIĆ
RADA
VULETIĆ
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
17.09.2009
29.06.2009
17.06.2009 1
155-0912
15.05.2009 KORUGA TOMO
MIHAJLO
DESANKA
PETROVIĆ
07.10.2009
15.07.2009
28.01.2015 1
155-0999
12.06.2009 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
BOŽODARKA
RAJIĆ
NENAD
UNČEVIĆ
IVANKA
SPAHOVIĆ
KATARINA
MILOJIČIĆ
LjILjANA
STOŠIĆ
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
04.09.2009
06.07.2009
14.09.2009 0
155-0995
04.11.2009
01.09.2009
05.03.2010 1
155-1008
17.11.2009
03.09.2009
05.07.2011 0
155-1037
04.06.2009 DMITROVIĆ NIKOLA
DUŠAN
10.07.2009 PANTIĆ SLAVKO
RAJKO
15.07.2009 KOTUR VELjKO
MILUTIN
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
23.10.2009 1
155-0875
14.09.2009 STOJKOVIĆ MIRKO
IVICA
II ST
14/2009
SLOBODANK
A
VIDENOVIĆ
LjILjANA
STOŠIĆ
IX ST
17/2009
BOJANA MILjUŠ
MARTINOVIĆ
26.01.2010
28.10.2009
16.04.2010 1
155-1008
14.09.2009 PANTIĆ SLAVKO
RAJKO
BOŽIDAR
SLOBODANKA
GOLUBOVIĆ VIDENOVIĆ
06.11.2009
02.10.2009
03.10.2009 1
155-0783
26.08.2009 TODOROVIĆ
MILORAD DANIJELA
BRATISLAV DANIJELA
JOVANOVIĆ MARIĆ
18.11.2009
30.10.2009
27.04.2010 0
155-0928
18.09.2009 VESELINOVIĆ
ČEDOMIR SONjA
12 od 29
19.04.2010
01.04.2009
28.10.2009
05.03.2010
14.05.2010
03.06.2010
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
233
1579
08144613
INSTALATER DZIP P
234
1586
17360647
235
1612
20423820
236
1627
20148179
237
1637
56294082
238
1647
20421177
ZASTAVA
HIDROELEKTRANE
EURO MIN
TEHNOPROCES
NOVA TOPLIČANKA
DOO
Preduzetnik Savić
Draško kao vlasnik
Agencije IMPLANT
GRAND D INŽENjERING
LAK ŽICE DOO u
reorganizaciji
14.07.2010.
239
1665
00001665
240
1671
00001671
241
1718
08704619
242
1726
00001726
243
1728
00001728
244
1806
17176161
245
1813
246
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
10.09.2009 SREMSKA
ST 13/2009 JEFTA
MITROVICA
MILIČEVIĆ
08.12.2009 KRAGUJEVA I ST 32/2009
C
30.12.2009 SUBOTICA
ST 41/2009
LjILjANA
KOMŠIĆ
VESNA ILIĆ
18.11.2009
16.10.2009
30.11.2009 1
155-0867
29.01.2010
22.01.2010
15.03.2010 0
155-0640
IVAN ČELjUSKA
26.03.2010
12.02.2010
17.11.2010 0
155-0990
10.12.2009 NIŠ
XI ST 44/09 SNEŽANA
PANTIĆ
08.02.2010 KRAGUJEVA II ST
C
39/2010
KSENIJA
SOKOLOVIĆ
TIJANA
TODOROVIĆ
26.04.2010
25.01.2010
26.01.2010 0
155-0630
14.04.2010
16.03.2010
24.03.2010 0
155-0924
12.02.2010 ZAJEČAR
III ST
35/2010
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
29.06.2010
19.03.2010
29.10.2010 0
155-0621
1 MAJ AD GIK
obustavljena
reorganizacija
SIMEX DOO neuspela
reorganizacija
DNEVNIK REDAKCIJA
DNEVNIK u likvidaciji
BELIM GROUP DOO
autom
08.03.2010 KRAGUJEVA II ST
C
47/2010
TATJANA
TODOROVIĆ
14.06.2010
13.04.2010
28.12.2010 0
155-0928
08.03.2010 VESELINOVIĆ
ČEDOMIR SONjA
19.03.2010 SUBOTICA
ST 94/2010
ILONA STAJIĆ
28.07.2010
22.04.2010
27.01.2011 0
155-1001
01.04.2010 NOVI SAD
ST 60/2010
13.07.2010
25.05.2010
26.05.2014 0
155-0948
13.04.2010 BEOGRAD
15 ST
245/10
SLOBODAN
KOMŠIĆ
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
24.05.2010
26.10.2010
07.04.2011 0
155-0179
19.03.2010 ŠOMOĐI ŠANDOR
ŠANDOR
01.04.2010 OTIĆ MILAN
VLADISLAV
11.05.2010 ALEKSIĆ MILIVOJE
NENAD
CIGLANA AD
bankrotstvo od
19.01.2012.
LEGIS DOO bankrotstvo
od 12.01.2012.
22.04.2010 KRALjEVO
IV ST 28/10
ZORAN
PLANjANIN
10.08.2010
27.05.2010
13.04.2011 0
155-0979
22.04.2010 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
01.12.2009 BEOGRAD
6. ST
227/2010
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
13.04.2010
28.12.2009
12.01.2012 0
155-0942
01.12.2009 SRDANOVIĆ IVAN
MILORAD
00001813
JUGOALAT JAL
02.06.2010 NOVI SAD
14.07.2010
21.08.2013 0
155-0639
08000654
28.05.2010 ZRENjANIN
29.09.2010
06.07.2010
03.09.2012 0
155-1049
02.06.2010 GULAN MILOVAN
JADRANKA
01.06.2010 LAZIĆ MILAN
DUŠAN
247
1846
07307357
JEDINSTVO AD u
reorganizaciji od
22.03.2011.
MONTER DP
VLADISLAV
KURTEK
ALEKSANDAR
STOILjKOVSKI
06.10.2010
1838
1 ST
57/2010
ST 305/2010
25.08.2009 ZAJEČAR
ST 14/2009
BOŽIDAR
SLOBODANKA
GOLUBOVIĆ VIDENOVIĆ
06.11.2009
02.10.2009
11.06.2010 1
155-1085
25.08.2009 MILIĆEVIĆ BOŽIDAR
LjUBIŠA
248
1866
00001866
JUGORENDGEN EI
29.06.2010 NIŠ
ST 988/2010
LjILjANA PEJIĆ
29.06.2010
23.08.2010
10.03.2011 0
155-0214
249
1895
08065918
18.06.2010 NOVI SAD
ST 78/2010
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
13.10.2010
15.09.2010
18.06.2010 0
155-1004
250
1899
07828977
MEPOL AD autom
reorganizacija
14.03.2011.
FLORA PAK autom
29.06.2010 NIKOLIĆ ĐORĐE
ACA
18.06.2010 MORAČA PAJA
JOVAN
08.07.2010 UŽICE
ST 115/2010
ZORICA
BRAJOVIĆ
24.09.2010
03.09.2010
24.12.2010 0
155-1069
LjILjANA
PAVLOVIĆ
13 od 29
10.09.2009 STUPAR DRAGO
SNjEŽANA
08.12.2009 PETKOVIĆ MILAN
DUŠAN
30.12.2009 KUJUNDžIĆ
MIHAJLO ZVONKO
10.12.2009 KOSOVAC BRANKO
PREDRAG
08.02.2010 DIMITRIJEVIĆ
SVETOMIR
SNEŽANA
12.02.2010 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
08.07.2010 VASILIĆ LjUBOMIR
PETRAŠIN
24.04.2010
28.11.2010
08.03.2009
15.04.2010
10.01.2011
20.03.2011
07.04.2011
05.01.2011
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
251
1902
08056480
252
1910
07266812
253
1913
254
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
TRGOBANAT AD u
reorganizaciji od
06.08.2014.
BETON UNIVERZAL
autom. u reorganizaciji
01.03.2011
05.07.2010 PANČEVO
ST 281/2010
NENAD
UNČEVIĆ
19.11.2010
03.09.2010
05.07.2013 0
155-0516
05.07.2010 ŽIVKOVIĆ MILAN
STEVAN
02.07.2010 ČAČAK
ST 242/2010
MARIJA
ADžEMOVIĆ
13.10.2010
27.07.2010
09.04.2011 0
155-0999
02.07.2010 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
17282166
DRVOREZ DOO autom.
08.07.2010 UŽICE
ST 156/2010
08.07.2010
27.08.2010
30.09.2010 0
155-1086
1919
08686092
09.07.2010 SOMBOR
ST 89/2010
01.11.2010
24.08.2010
23.02.2011 0
155-0633
08.07.2010 DUNjIĆ PRVOSLAV
SLAVICA
09.07.2010 KRAJNOVIĆ MILOŠ
NIKOLA
255
1924
08600449
07.07.2010 NOVI SAD
ST 149/2010
15.09.2010
31.10.2013 0
155-0658
1932
07133871
02.07.2010 NIŠ
ST 245/2010
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
SNEŽANA
VUKOSAVLjEVI
Ć OBRADOVIĆ
19.10.2010
256
NATURA VIVA DOO u
reorganizaciji
07.02.2011
GRADAL INŽENjERING
stečajna masa
JASTREBAC AD u
reorganizaciji od
25.02.2011.
JASMINKA
OBUĆINA
ZORANA
ČOKORILO
28.09.2010
20.08.2010
03.06.2011 0
155-0964
257
1935
17128736
ITF COMMUNICATIONS
autom.
05.07.2010 KRALjEVO
ST 217/2010
MILEVA
GOČANIN
22.10.2010
27.08.2010
19.01.2011 0
155-0923
05.07.2010 MILOVANOVIĆ
MILORAD IVAN
258
1948
08796980
PUMPA DOO autom.
05.07.2010 PANČEVO
ST 241/2010
29.11.2010
31.08.2010
27.03.2012 0
155-0240
259
1951
08660425
12.07.2010 SOMBOR
ST 304/2010
18.10.2010
30.08.2010
18.02.2011 0
155-0400
20.08.2010 ANĐELKOVIĆ
TRAJKO NEBOJŠA
12.07.2010 JELIĆ SVETOZAR
LjUBIŠA
260
2009
07715137
KRIKO autom.
reorganizacija od
31.01.2011.
ALPEN- AGRAR autom.
NENAD
UNČEVIĆ
ALEKSANDRA
POZDER
30.08.2010
16.12.2010 0
155-1002
2048
07043961
BRANISLAV
JOVOVIĆ
ZLATAN
DIMITRIĆ
01.11.2010
261
16.07.2010 KRAGUJEVA ST 190/2010
C
19.07.2010 BEOGRAD
ST
2505/2010
25.10.2010
14.09.2010
16.02.2011 0
155-0920
262
2049
08635617
15.07.2010 SOMBOR
ST 91/2010
18.11.2010
20.08.2010
07.11.2011 0
155-0754
15.07.2010 IVANOVIĆ JOVAN
MILUTIN
263
2050
00002050
22.07.2010 SOMBOR
ST 43/2010
18.11.2010
26.08.2010
25.02.2011 0
155-0633
22.07.2010 KRAJNOVIĆ MILOŠ
NIKOLA
264
2057
07135912
09.07.2010 VALjEVO
ST 100/2010
OLIVERA
PANjKOVIĆ
MILjENOVIĆ
OLIVERA
PANjKOVIĆ
MILjENOVIĆ
DESANKA
PETROVIĆ
12.11.2010
17.08.2010
22.03.2011 0
155-0657
09.07.2010 BOŽIĆ SPASOJE
ZORAN
265
2058
07998988
266
2066
07327676
267
2070
06232515
KOSMAJ MERMER AD u
reorganizaciji od
16.02.2011
RIBARSTVO DERONjE
DOO u reorganizaciji od
03.11.2011.
HAJDUK FUDBALSKI
KLUB u reorganizaciji
07.02.2011.
VALjEVSKA PIVARA AD
autom.- reorganizacija
01.03.2011.
07.07.2010 STOJKOVIĆ STEVA
PREDRAG
29.03.2012 KOSTIĆ ĐORĐE
LjUBOMIR
16.07.2010 VRAČEVIĆ ZDRAVKA
MIĆA
19.07.2010 DRAKUL LAZAR
IGOR
ORAŠAC KOMERC
eksport import DOO
autom.
UBPROJEKT AD autom.
19.07.2010 KRAGUJEVA ST 409/2010
C
BRANISLAV
JOVOVIĆ
01.11.2010
01.09.2010
14.12.2010 0
155-0628
19.07.2010 JEREMIĆ
DRAGOSLAV NENAD
08.07.2010 VALjEVO
ST 163/2010
01.11.2010
17.08.2010
12.09.2011 0
155-1091
GUČEVO TURS DOO
autom.
02.07.2010 VALjEVO
ST 322/10
MILENA
ŽIVKOVIĆ
MILENA
ŽIVKOVIĆ
20.10.2010
06.08.2010
14.03.2012 0
155-0632
08.07.2010 KOVAČEVIĆ MILOŠ
DUŠICA
02.07.2010 RAFAILOVIĆ
CVETKO MILIJAN
14 od 29
14.10.2010
08.02.2010
03.01.2011
24.06.2011
27.01.2011
06.04.2012
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
268
2075
07159528
SAD - IGAM AD autom.
08.07.2010 POŽAREVAC 5 ST 222/10
269
2101
07932715
20.07.2010 ZAJEČAR
270
2112
00002112
KNjAŽEVAC DOO
autom.
ŠUMADIJA PROMET AD
autom. u reorganiza.
26.11.2010.
271
2128
17475703
272
2159
07710232
273
2167
274
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
05.11.2010
18.08.2010
27.10.2014 0
155-0881
19.11.2010
01.09.2010
24.12.2010 0
155-0878
20.07.2010 KRAGUJEVA ST 61/2010
C
TOMISLAV
ŽIVKOVIĆ
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
BRANISLAV
JOVOVIĆ
02.11.2010
10.09.2010
07.03.2011 0
155-1076
FABRIKA STOČNE
HRANE MAG DOO
autom.
IMEX COOPERATIVA
autom.
27.07.2010 KRAGUJEVA ST 240/2010
C
TATJANA
TODOROVIĆ
19.11.2010
17.09.2010
22.12.2010 0
155-0832
27.07.2010 MARKOVIĆ
SVETOZAR MIHAILO
10.12.2011
20.07.2010 VALjEVO
ST 91/2010
DESANKA
PETROVIĆ
11.11.2010
24.08.2010
07.06.2011 0
155-0944
20.07.2010 MARKOVIĆ STANOJE
DRAGICA
07.06.2011
00002167
STARI JASEN AD
04.08.2010 KRALjEVO
ST 49/2010
26.11.2010
14.09.2010
14.09.2011 0
155-0979
2168
07365497
Đ.D.R DOO autom.
05.07.2010 POŽAREVAC ST 58/2010
29.10.2010
13.08.2010
29.11.2010 0
155-1009
275
2207
07465874
22.03.2012 BEOGRAD
ST
2698/2010
28.05.2012
09.05.2012
05.10.2012 0
155-0940
04.08.2010 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
05.07.2010 RISTOVIĆ DESIMIR
DRAGAN
22.03.2012 GOSPIĆ DRAGO
RAŠKO
276
2215
08227217
15.07.2010 SOMBOR
2 ST 71/10
BOŽIDARKA
RAJIĆ
12.10.2010
12.08.2010
12.07.2011 0
155-0933
15.07.2010 LjUBOVIĆ BLAGOJE
PREDRAG
277
2234
07366710
SIMCOM DOO ukinut
30.03.2011.pa ponovo
otvoren
TERRA VITA DOO
reorganizacija od
27.06.2011.
GRANIT DOO autom.
DANIJELA
DUKIĆ
TOMISLAV
ŽIVKOVIĆ
BILjANA
SUBOTIĆ
09.08.2010 KRALjEVO
1 ST 113/10
MILjKICA
RADOVANOVIĆ
01.11.2010
04.10.2010
29.07.2013 0
155-0979
09.08.2010 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
278
2241
06615716
SUNSHINE DOO autom.
04.08.2010 KRALjEVO
4 ST 599/10
14.10.2010
10.09.2010
04.06.2012 0
155-1000
04.08.2010 ILIĆ ZARE NOVICA
279
2243
08024324
24.08.2010 NOVI SAD
1 ST
1558/10
30.11.2010
04.10.2010
31.05.2011 0
155-0972
24.08.2010 ŠIMIĆ RUDO
NINOSLAV
280
2279
07568533
09.08.2010 BEOGRAD
ST
3207/2010
DRAGAN
DRAGOVIĆ
09.12.2010
23.09.2010
01.03.2011 0
155-0939
09.08.2010 ĐORĐEVIĆ
TOMISLAV BOBAN
281
2291
20109106
MLINOSERVIS AD u
reorganizaciji od
28.01.2011.
MINEL EKONOMSKA
PROPAGANDA I
PUBLICITE T DOO
automat.
TEKIĆ EKSPORT
IMPORT DOO automat.
ZORAN
PLALjANIN
VLADISLAV
KURTEK
27.08.2010 VALjEVO
ST 724/2010
MILENA
ŽIVKOVIĆ
06.12.2010
04.10.2010
15.02.2011 0
155-0623
27.08.2010 STAJIĆ MITAR
BRANISLAV
282
2301
20142855
13.09.2010 SUBOTICA
ST 558/2010
ČELjUSKA IVAN
11.11.2010
14.10.2010
16.05.2011 0
155-0945
13.09.2010 DOKO RAFO
MIROSLAV
283
2308
00002308
SIMEH GROUP DOO u
reorganizaciji od
24.03.2011
BDM PROMET DOO
15.09.2010 BEOGRAD
ST
4156/2010
MIRJANA
JOVANOVIĆ
24.12.2010
18.10.2010
16.11.2010 0
155-0637
15.09.2010 POPOVIĆ RATOMIR
BORIVOJ
04.04.2011
284
2310
07273592
POCERINA ZZ automat.
03.09.2010 VALjEVO
ST 147/2010
SREĆKO
TIMOTIĆ
23.12.2010
12.10.2010
23.12.2010 0
155-0944
03.09.2010 MARKOVIĆ STANOJE
DRAGICA
21.03.2011
3 ST 378/10
15 od 29
08.07.2010 LIČINIĆ SAVA
PETAR
20.07.2010 IVAŠKOVIĆ SINIŠA
DEJAN
20.07.2010 JOVANOVIĆ
TOMISLAV ŽIVAN
08.12.2010
21.10.2012
01.10.2013
10.06.2011
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
285
2315
17433709
286
2324
07707754
287
2326
07144393
288
2330
08722439
289
2342
08008728
290
2359
17256955
291
2365
08520348
292
2404
08677336
293
2407
17052853
294
2424
08024588
295
2425
296
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
AGRAR TREJD DOO u
reorganizaciji od
01.07.2011.
REKORD
PROTEKTIRANjE DOO
automat.
POLjOPROMET u
reorganizaciji od
26.12.2011.
PAMETNE KUĆE
DURAKOVIĆ DOO
03.09.2010 ČAČAK
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
MARIJA
ADžEMOVIĆ
25.01.2011
06.10.2010
06.06.2011 0
155-0781
03.09.2010 OBRADOVIĆ
VELIMIR MILUTIN
05.07.2010 POŽAREVAC ST 56/2010
TOMISLAV
ŽIVKOVIĆ
17.12.2010
13.08.2010
12.08.2011 1
155-0687
05.07.2010 MITIĆ SINIŠA ACA
15.09.2010 KRALjEVO
ST 48/2010
MILEVA
GOČANIN
14.12.2010
26.10.2010
28.12.2011 0
155-0979
15.09.2010 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
20.08.2010 SOMBOR
ST 30/2010
20.12.2010
05.10.2010
30.10.2012 0
155-0705
20.08.2010 ERIĆ VASILIJE RAJO
07.03.2013
MLADOST AD
reorganizacija
03.03.2011
IVA ŠPED DOO
automat.
KOPAONIK BETA DOO
u reorganizaciji
30.03.2011
SLAVICA PARAFARM AD
23.09.2010 SUBOTICA
ST 574/2010
OLIVERA
PANjKOVIĆ
MILjENOVIĆ
ILONA STAJIĆ
27.01.2011
04.11.2010
18.04.2011 0
155-0977
23.09.2010 ŠILjEGOVIĆ VOJIN
RADOVAN
18.04.2011
28.09.2010 BEOGRAD
LEJLA BRATIĆ
28.09.2010
09.11.2010
07.12.2010 0
155-0631
KATARINA
MILOJČIĆ
11.01.2011
02.11.2010
18.05.2011 0
155-0400
28.09.2010 LABAN MILORAD
GORAN
29.09.2010 JELIĆ SVETOZAR
LjUBIŠA
04.04.2011
29.09.2010 SOMBOR
ST
3757/2010
ST 203/2010
11.10.2010 SUBOTICA
ST 576/2010
IVAN ČELjUSKA
20.01.2011
09.12.2010
11.10.2010 0
155-0692
STUDIO RODA DOO
automat.
HVAR DP reorganizacija
od 17.06.2011.
01.10.2010 BEOGRAD
ST
2808/2010
ST 261/2010
VERA TEŠIĆ
16.12.2010
09.11.2010
24.03.2011 0
155-0120
VLADISLAV
KURTEK
04.02.2011
08.11.2010
14.06.2011 1
155-0747
00002425
AEROAKVA
INŽENjERING DOO
neuspela reorganizacija
02.11.2010 BEOGRAD
ST
2855/2010
LjILjANA
VUKOVIĆ
22.03.2011
02.11.2010
19.09.2011 0
155-0988
02.11.2010 VUKOTIĆ PETAR
STOJAN
11.03.2013
2441
00002441
TRANSPORT AD u
reorgan. od 13.12.2010.
21.06.2010 PANČEVO
ST 286/2010
NENAD
UNČEVIĆ
04.10.2010
20.08.2010
23.03.2011 0
155-0688
08.07.2010 STEFANOVIĆ-ILIĆ
PETAR NEVENA
18.02.2011
297
2491
00002491
INSA OIL 021 neuspela
reorganizacija
03.11.2010 NOVI SAD
ST 506/2010
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
03.02.2011
17.01.2011
31.01.2011 0
155-0747
03.11.2010 IVETIĆ ILIJA
RADOVAN
298
2505
07415958
18.10.2010 NIŠ
ST 456/2010
LjILjANA PEJIĆ
28.03.2011
25.11.2010
29.06.2011 0
155-0659
299
2524
07053193
27.10.2010 BEOGRAD
11.04.2011 0
155-0698
07202555
VESNA
ČEBEDžIĆ
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
13.12.2010
2526
27 ST
1547/10
3 ST 445/10
11.04.2011
300
14.04.2011
28.12.2010
15.07.2011 0
155-0878
25.04.2011 MARTINOVIĆ
ŽIVORAD ZORAN
27.10.2010 MIMIĆ JELISIJE
DANKO
18.11.2010 IVAŠKOVIĆ SINIŠA
DEJAN
301
2541
07697031
AGROTRGOVINA DOO
automat.
SAVEZ ARHITEKATA
SRBIJE automat.
POLjOPROM ZZ u
reorganizaciji od
07.06.2011.
SRBOKOKA DOO u
reorganizacij od
20.10.2011.
TATJANA
TODOROVIĆ
14.02.2011
28.12.2010
20.09.2011 0
155-0951
30.09.2010 NOVI SAD
18.11.2010 ZAJEČAR
ST 337/2010
22.11.2010 KRAGUJEVA II ST 67/10
C
16 od 29
18.05.2011
11.10.2010 OSTOJIĆ TODA
SLOBODAN
01.10.2010 ILIĆ DOBROSAV
VIOLETA
30.09.2010 IVETIĆ ILIJA
RADOVAN
22.11.2010 DAVIDOVIĆ
LjUBISAV DRAGAN
20.07.2011
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
302
2545
00002545
JANKOM DOO neuspela
reor. otvoren stečaj
13.02.2014.
11.11.2010 ČAČAK
2 ST 347/10
MARIJA
ADžEMOVIĆ
03.05.2011
09.12.2010
26.01.2012 0
155-0999
20.12.2011 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
303
2569
07009119
15.11.2010 BEOGRAD
19.04.2011
10.01.2011
07.02.2013 0
155-0959
2575
17010824
19.11.2010 VALjEVO
ST
2494/2010
ST 791/2010
LjILjANA ĆALIĆ
304
RADA VULETIĆ
22.02.2011
28.12.2010
30.03.2011 0
155-0973
15.11.2010 ĐURIĆ SVETOZAR
SLAVKA
19.11.2010 FILIPIĆ PAVLE
STOJANKA
305
2577
07581254
06.10.2010 KRALjEVO
ST 86/2010
ZORAN
PLANjANIN
10.01.2011
23.11.2010
06.04.2012 0
155-0578
06.10.2010 ĐUROVIĆ MILUN
RADOVAN
306
2590
08439974
02.12.2010 NOVI SAD
ST
1721/2010
VLADISLAV
KURTEK
02.03.2011
26.01.2011
10.02.2012 0
155-0879
02.12.2010 PAVLOVIĆ VAJO
NIKOLA
307
2592
00002592
03.11.2010 BEOGRAD
ST 344/2010
ALEKSANDAR
POPOVIĆ
27.01.2011
10.12.2010
27.01.2011 0
155-0861
26.11.2010 PROŠIĆ PERO
SLAVKO
308
2601
08868395
BELIM u reorganizaciji
od 31.12.2012.
ENERGETIKA DOO u
reorganizaciji
28.03.2011
ITF CORPORATION
DOO u reorganizaciji od
06.03.2012.
NENTO DOO u
reorganizaciji
16.12.2011.
DAMNjANOVIĆ
MILANKA I ORTAK
automat.
MEDICINA
09.12.2010 SUBOTICA
ST 607/10
ČELjUSKA IVAN
17.03.2011
27.01.2011
10.11.2011 0
155-0572
309
2631
00000263
10.12.2010 KRALjEVO
722/2010
SUZANA
STOJKOVIĆ
15.03.2011
17.01.2011
03.04.2012 0
155-0979
310
2636
07901313
STEVANOVIĆ INVEST
DOO bankrot od
25.06.2013.
TEHNOMATIK DOO
automat.
09.12.2010 NOVKOVIĆ MILAN
BOGDAN
10.12.2010 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
10.12.2010 BEOGRAD
10 ST
2924/10
NATALIJA
PEJIĆ KORDIĆ
25.02.2011
11.02.2011
24.06.2011 0
155-0894
10.12.2010 MILOVANOVIĆ
VASILIJE ZORAN
311
2655
06329586
HOUSING DOO
03.12.2010 BEOGRAD
3 ST 273/10
23.05.2011
12.01.2011
21.03.2011 0
155-0626
312
2670
08729352
B M B AGENT
10.12.2010 NOVI SAD
04.03.2011
18.01.2011
16.05.2011 0
155-0689
313
2683
17074717
09.12.2010 BEOGRAD
19.05.2011
10.02.2011
30.01.2012 0
155-0942
03.12.2010 MILOŠEVIĆ RAJKO
DRAGOSLAV
10.12.2010 BAJIĆ MILAN
NEBOJŠA
09.12.2010 SRDANOVIĆ IVAN
MILORAD
314
2687
00002687
ORIGAMI HEMIJA DOO
reor.od
06.06.2012.izvršena
GRATEKS OD ZA PRO.
PROMET I USLUGE
ST
1695/2010
ST
2678/2010
ALEKSANDRA
POPOVIĆ
VLADISLAV
KURTEK
LjILjANA
SUBOTIĆ
10.01.2011 ČAČAK
ST 395/2010
MARIJA
ADžEMOVIĆ
06.06.2011
25.02.2011
16.06.2011 0
155-0056
10.01.2011 ŠKILjEVIĆ OBRAD
DANILO
315
2704
08066426
21.12.2010 NOVI SAD
2 ST
1765/10
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
31.03.2011
07.02.2011
28.11.2011 1
155-0895
07.02.2011 ŠUMAR PERO
NIKOLA
316
2734
07176899
26.01.2011 BEOGRAD
32 ST
4675/10
LEJLA BRATIĆ
25.05.2011
08.03.2011
14.10.2011 0
155-1082
2750
06875220
21.01.2011 POŽAREVAC ST 302/2010
RADMILA
RADISAVLjEVIĆ
11.05.2011
03.02.2011
14.05.2012 0
155-0881
26.01.2011 ŽIVANOVIĆ
RADOVAN
ANDRIJANA
21.01.2011 LIČINIĆ SAVA
PETAR
28.11.2011
317
ZVEZDA FILM AD u
reorganizaciji od
24.11.2011.
GRADITELJ HOLDING
AD u reorganizaciji od
14.10.2011
GRADNjA PROMET DOO
318
2752
07241089
SAVEZ IZVIĐAČA
OPŠTINE ŠABAC
29.10.2010 VALjEVO
MILENA
ŽIVKOVIĆ
05.02.2011
06.12.2010
07.02.2011 0
155-0217
29.10.2010 ADAMOVIĆ
SLAVOLjUB LjILjANA
28.03.2011
ST 703/2010
17 od 29
13.04.2011
08.12.2011
06.05.2011
26.05.2011
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
319
2754
07576803
320
2767
17235273
321
2780
08341494
322
2791
08038864
323
2797
324
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
28.09.2010 KRALjEVO
ST 88/2010
SONjA
ĐORĐEVIĆ
01.12.2010
24.11.2010
12.01.2012 0
155-0578
27.01.2011 ĐUROVIĆ MILUN
RADOVAN
31.01.2011 BEOGRAD
ST
4906/2010
ZORICA
TUCAKOV
10.06.2011
18.03.2011
26.12.2012 0
155-0912
31.01.2011 KORUGA TOMO
MIHAJLO
02.03.2011 ZRENjANIN
ST 7/2011
ALEKSANDAR
STOILjKOVSKI
22.06.2011
13.04.2011
02.08.2013 0
155-0937
17.03.2011 VUKOLIĆ ŽIVOJIN
JELICA
21.02.2011 NOVI SAD
2 ST
1813/10
2 ST 448/10
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
MILENA
STEVANOVIĆ
27.04.2011
21.03.2011
15.12.2014 0
155-0665
07190034
SELEKT OD vlas.
Nešković D. u
reorganizaciji od
28.12.2011.
JOLLY TRAVEL DOO u
reorganizaciji od
26.12.2012.
WMW DOO u
reorganizaciji od
18.01.2013.
SREMSKI KARLOVCI
OZZ
POLET DOO
29.06.2011
30.03.2011
26.12.2012 0
155-0621
2817
00002817
MM MALI MILOŠ DOO
29.04.2011
25.10.2011 0
155-0067
2821
08116911
23.06.2011
07.04.2011
02.02.2012 0
155-0966
326
2822
17186990
PANON CRVENKA AD u
reorganizaciji od
23.04.2012.
BMS DOO
BRANISLAV
JOVOVIĆ
ILONA STAJIĆ
01.07.2011
325
02.03.2011 KRAGUJEVA ST 991/2010
C
03.03.2011 SUBOTICA
ST 610/2010
21.02.2011 KIĆANOVIĆ SAVA
MIRJANA
22.02.2011 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
02.03.2011 ĐURIČIĆ DUŠAN
NEBOJŠA
03.03.2011 MOLDOVAN MILAN
STEVAN
22.02.2011 LESKOVAC
sST
138/2010
ĆIRA MITIĆ
15.07.2011
01.04.2011
08.11.2013 0
155-0960
22.02.2011 ZLATANOVIĆ
BLAGOJA PREDRAG
327
2824
07031467
EKONOMIKA AD u
reorg. od 28.07.2011.
11.02.2011 BEOGRAD
ST
2601/2010
MILA
ĐORĐEVIĆ
28.07.2011
22.03.2011
28.07.2011 0
155-0936
11.02.2011 STOJANOVIĆ RADOŠ
DRAGICA
328
2854
17430637
23.03.2011 VALjEVO
ST 82/2011
BORKA PANTIĆ
13.07.2011
29.04.2011
21.03.2012 0
155-0973
23.03.2011 FILIPIĆ PAVLE
STOJANKA
329
2868
07770464
01.04.2011 BEOGRAD
ST
2791/2010
NATALIJA
PEJIĆ KORDIĆ
10.06.2011
27.05.2011
05.07.2013 0
155-0929
01.04.2011 BOROVČANIN
DUŠAN MIRKO
330
2873
00002873
PMV TRONOŠA DOO
KORENITA u
reorganizaciji od
23.02.2012
PIONIR INVEST DOO u
reorganizaciji od
05.07.2013.
DUMITRIJE TUCOVIĆ
ŠTAMPARIJE AD u
reorgan. od 11.04.2012.
06.04.2011 UŽICE
5 ST 15/11
DRAGAN JOKIĆ
09.09.2011
16.05.2011
15.05.2012 0
155-1086
19.03.2012 DUNjIĆ PRVOSLAV
SLAVICA
331
2893
06140904
PETROL NP OD
11.04.2011 KRALjEVO
ST 91/2010
22.06.2011
07.06.2011
07.05.2013 0
155-0641
332
2912
08057621
13.04.2011 ZRENjANIN
ST 144/2011
06.09.2011
18.05.2011
13.11.2013 0
155-1040
11.04.2011 MIJANAC VASILIJE
BRANKO
24.06.2011 BOŽIĆ JOVO
DRAGAN
333
2924
00002924
20.04.2011 ČAČAK
2 ST 115/11
27.05.2011
27.02.2012 0
155-0999
2926
20282070
20.04.2011 ČAČAK
2 ST 95/11
MARIJA
ADžEMOVIĆ
MARIJA
ADžEMOVIĆ
07.10.2011
334
GRMEČ AD IPP u
reorganizaciji od
04.03.2013.
LAKI LINE neuspela
reorganizacija
4 JOBS u reorganizaciji
od 21.11.2011.
SONjA
ĐORĐEVIĆ
GORDANA
KOCIĆ
29.09.2011
27.05.2011
03.11.2011 0
155-0999
335
2929
00002929
EOL u reorganizaciji od
26.03.2012.
20.04.2011 ČAČAK
2 ST 111/11
MARIJA
ADžEMOVIĆ
16.09.2011
30.05.2011
26.03.2012 0
155-0927
22.02.2011 ZAJEČAR
18 od 29
20.04.2011 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
20.04.2011 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
20.04.2011 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
04.10.2011
18.06.2013
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
336
2932
07402660
BREST-NEŠOVIĆ I
OSTALI u reorganizaciji
od 15.12.2011.
20.04.2011 ČAČAK
2 ST 97/11
MARIJA
ADžEMOVIĆ
16.09.2011
30.05.2011
15.12.2011 0
155-0927
20.04.2011 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
337
2936
17496883
20.04.2011 ČAČAK
2 ST 118/11
MARIJA
ADžEMOVIĆ
07.10.2011
27.05.2011
23.03.2012 0
155-0999
20.04.2011 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
338
2956
06823670
MINING INŽENjERING
DOO u reorganiz. od
23.03.2012.
VOĆE PAJOVIĆ
27.04.2011 UŽICE
ST 12/2011
03.10.2011
03.06.2011
03.10.2011 0
155-0954
339
2957
17446037
KOJAMI KOJADINOVIĆ
MILORAD I OSTALI OD
u reorganizaciji od
17.01.2012.
26.04.2011 UŽICE
ST 74/2011
MANOJLE
MILOVIĆ
MILjKO
MIĆOVIĆ
26.09.2011
03.06.2011
25.01.2012 0
155-0608
27.04.2011 STOJANOVIĆ ŽIVAN
MILAN
26.04.2011 ĐOKIĆ VELIZAR
LjUBIŠA
340
2970
00002970
VOĆAR DRAGAČEVO ZZ
28.04.2011 ČAČAK
ST 386/2010
06.10.2011
16.06.2011
27.07.2011 0
155-0056
341
2983
20213027
V.I.V. STIL PD
20.04.2011 VALjEVO
ST 182/2011
06.09.2011
23.05.2011
05.01.2012 0
155-0632
342
2998
17261428
28.04.2011 ČAČAK
ST 100/2011
06.10.2011
16.06.2011
14.02.2012 0
155-0927
343
3000
00003000
28.04.2011 ČAČAK
ST 124/2011
17.06.2011
14.02.2012 0
155-0999
3001
07016492
28.04.2011 ČAČAK
ST 109/2011
MARIJA
ADžEMOVIĆ
MARIJA
ADžEMOVIĆ
13.10.2011
344
06.10.2011
16.06.2011
22.01.2013 0
155-0979
345
3007
07637225
26.04.2011 VALjEVO
ST 84/2011
DESANKA
PETROVIĆ
17.08.2011
06.06.2011
03.02.2012 0
155-0534
26.04.2011 PETKOVIĆ PETAR
RADOVAN
18.01.2012
346
3010
07959869
DIVA PAPIRNICA DOO u
reorganizaciji od
14.02.2012
PAPIRPAK neuspela
reorganizacija
NOVI DANI AD u
reorganizaciji od
14.09.2012.
SERVIS PROMET DOO
reorganizacija od
18.01.2012.
JABUKA KOMERC DOO
MARIJA
ADžEMOVIĆ
SREĆKO
TIMOTIĆ
MARIJA
ADžEMOVIĆ
09.05.2011 UŽICE
ST 50/2011
DRAGANA
JOKIĆ
14.10.2011
27.06.2011
14.10.2011 0
155-1084
09.05.2011 JOVANOVIĆ
MILISAV SLOBODAN
08.11.2011
347
3037
00003037
MIG INTERTRADE DOO
neuspela reorganizacija
od 17.07.2012.
19.04.2011 BEOGRAD
ST 516/2011
LjILjANA
MUJAGIĆ
21.06.2011
27.05.2011
17.07.2012 0
155-0880
19.04.2011 RADOVIĆ
HRANISLAV
MIROSKA
11.10.2012
348
3052
08000778
BIRO 54 AD
09.05.2011 ZRENjANIN
ST 87/2011
30.09.2011
17.06.2011
19.02.2014 0
155-0815
349
3059
08116369
TEKSTIL AD
09.05.2011 ZRENjANIN
ST 121/2011
30.09.2011
17.06.2011
26.02.2015 0
155-0662
350
3074
20022396
19.05.2011 UŽICE
ST 34/2011
02.09.2011
24.06.2011
14.02.2012 0
155-1069
12.05.2011 BOGUNOVIĆ
MIODRAG MILICA
12.05.2011 SAVIĆ MILIVOJ
RADOVAN
19.05.2011 VASILIĆ LjUBOMIR
PETRAŠIN
351
3100
09132929
GRADING KOMPANY
DOO u reorganizaciji
26.01.2012.
RADIJATOR DOO
GORDANA
KOCIĆ
GORDANA
KOCIĆ
ZORICA
BRAJOVIĆ
18.05.2011 NIŠ
ST 93/2011
SNEŽANA
VUKOSAVLjEVI
Ć OBRADOVIĆ
22.09.2011
14.06.2011
26.03.2014 0
155-0964
29.02.2012 KOSTIĆ ĐORĐE
LjUBOMIR
352
3120
00003120
ULTRA DOO neuspela
reorganizacija
19.05.2011 BEOGRAD
ST
2333/2011
LjILjANA
VUKOVIĆ
19.10.2011
28.06.2011
25.06.2012 0
155-0963
19.05.2011 OSTOJIĆ MILOSAV
JASMINA
19 od 29
28.04.2011 ŠKILjEVIĆ OBRAD
DANILO
20.04.2011 RAFAILOVIĆ
CVETKO MILIJAN
28.04.2011 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
09.11.2011
15.02.2012
28.04.2011 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
20.12.2011 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
25.06.2012
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
353
3137
06074006
IDI DOO
20.05.2011 UŽICE
ST 30/2011
354
3142
07374275
05.05.2011 VALjEVO
ST 306/2011
355
3156
07457502
30.05.2011 BEOGRAD
ST 364/2011
356
3164
00003164
04.03.2011 BEOGRAD
357
3183
07046421
358
3205
07581483
DUGA DOO reorganiz.
od 03.02.2012.
COOP TRANS u
reorganizaciji od
05.04.2012.
INPA DOO
reorganizaciji
17.01.2012.
ŠUMADIJA AD u
reorganizaciji od
19.03.2013.
KLEKA FUNGI OD
359
3208
17126962
360
3221
361
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
BRATISLAV
BJELANOVIĆ
PETROVIĆ
DESANKA
RUŽICA
BANjALUČKIĆ
14.10.2011
17.06.2011
01.12.2011 0
155-1060
07.09.2011
07.06.2011
09.03.2012 0
155-0812
28.07.2011
21.06.2011
25.05.2012 0
155-1072
st 4364/2010
MIRJANA
TRNINIĆ
16.09.2011
24.06.2011
24.01.2012 0
155-0987
04.03.2011 ĐUKIĆ ILIJA DUŠAN
23.05.2011 BEOGRAD
16 ST
632/11
BILjANA
SUBOTIĆ
31.08.2011
15.07.2011
01.07.2012 0
155-0589
23.05.2011 KOVAČIĆ NIKOLA
SLOBODAN
27.05.2011 LESKOVAC
3 ST 90/11
NADEŽDA
STOJANOVIĆ
09.11.2011
04.07.2011
22.03.2013 0
155-0795
19.04.2013
03.06.2011 ČAČAK
2 ST 151/11
MARIJA
ADžEMOVIĆ
28.11.2011
14.07.2011
18.06.2012 0
155-0927
17307746
TILIA DOO u
reorganizaciji od
26.04.2012.
KOMOTKO DOO
27.05.2011 MILOSAVLjEVIĆ
ZLATIBOR
BRANISLAV
03.06.2011 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
02.06.2011 BEOGRAD
30.08.2011
23.11.2011 0
155-0626
VOŽDOVAC AD
17.05.2011 BEOGRAD
16.09.2011
28.06.2011
14.01.2014 1
155-0673
02.06.2011 MILOŠEVIĆ RAJKO
DRAGOSLAV
17.05.2011 ĐORĐEVIĆ
MILIVOJE MILORAD
19.12.2011
07466897
BILjANA
SUBOTIĆ
VERA TEŠIĆ
19.09.2011
3223
16 ST
3783/10
48 ST
2580/11
362
3228
06988580
KOP KOMERC DOO
08.06.2011 ZAJEČAR
1 ST 159/11
BOŽIDAR
GOLUBOVIĆ
03.11.2011
19.07.2011
30.12.2013 0
155-0621
363
3236
17395742
01.06.2011 POŽAREVAC 0
23.09.2011 0
155-0881
364
3238
20352531
MARKONI MAKS SD
ukinut 23.06.2011.
NOA VITA DOO
30.05.2011 BEOGRAD
50ST
1194/11
ZLATAN
DIMITRIJEVIĆ
12.09.2011
11.07.2011
12.09.2011 0
155-0293
365
3249
00003249
DANDY PRO DOO
13.06.2011 NOVI SAD
ST 653/2011
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
27.09.2011
13.06.2011
29.06.2012 0
155-0666
13.06.2011 NESTOROV-BIZONj
STEVAN JELENA
366
3282
17175106
IRVA INVESTICIJE DOO
05.05.2011 BEOGRAD
ST 276/2010
05.05.2011 0
155-1006
367
3292
07633653
AUTOCENTAR PROMET
AD
20.05.2011 BEOGRAD
ST
4572/2010
LjILjANA
PAVLOVIĆ
NATALIJA
PEJIĆ KORDIĆ
05.05.2011 MRDOVIĆ MIJAILO
BUDIMIR
20.05.2011 MIMIĆ JELISIJE
DANKO
368
3306
07576013
GITARIĆ
17.06.2011 BEOGRAD
ST 381/2011
369
3308
17433601
GRM COMPANY DOO
20.05.2011 VALjEVO
ST 431/2011
370
3309
17312464
BASKET DOO u
reorganizaciji od
25.01.2012.
27.06.2011 UŽICE
ST 138/2011
16.09.2011
16.09.2011
17.10.2011 0
155-0698
LEJLA BRATIĆ
12.12.2011
12.07.2011
30.08.2011 0
155-1037
SREĆKO
TIMOTIĆ
JASMINKA
OBUĆINA
22.09.2011
29.06.2011
25.10.2011 0
155-0623
11.11.2011
05.08.2011
25.01.2012 0
155-0955
20 od 29
20.05.2011 SIMOVIĆ MALIŠA
MILORAD
05.05.2011 MARKOVIĆ MILAN
DRAGAN
30.05.2011 VUJAČIĆ MILOŠ
ŽARKO
26.07.2012
08.06.2011 TODOROVIĆ
SLOBODAN
DRAGANA
01.06.2011 LIČINIĆ SAVA
PETAR
30.05.2011 BOJKOVIĆ
VLADIMIR MILORAD
17.06.2011 KOTUR VELjKO
MILUTIN
20.05.2011 STAJIĆ MITAR
BRANISLAV
27.06.2011 KUBUROVIĆ RADOŠ
RADOMIR
09.02.2012
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
371
3328
17481860
372
3339
07664117
373
3343
374
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
14.06.2011 BEOGRAD
ST 174/2011
LjILjANA ĆALIĆ
10.10.2011
15.07.2011
27.09.2012 0
155-1035
14.06.2011 VUČKOVIĆ MILENKO
BRANKO
15.06.2011 KRALjEVO
ST 52/2011
MILEVA
GOČANIN
26.10.2011
24.08.2011
12.02.2013 0
155-0979
15.06.2011 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
20291753
NEOPOLIS u
reorganizaciji od
03.08.2012
POPEX DOO u
reorganizaciji od
25.12.2012.
PTL DISTRIBUCIJA DOO
30.06.2011 NIŠ
ST 420/2011
LjILjANA PEJIĆ
03.11.2011
01.08.2011
21.11.2011 0
155-0786
30.06.2011 GLIGORIJEVIĆ
RADOSLAV MARINA
3347
20064315
SGV- TRANS DOO
30.06.2011 KRAGUJEVA ST 391/2011
C
TATJANA
TODOROVIĆ
10.10.2011
28.07.2011
22.10.2014 0
155-0832
30.06.2011 MARKOVIĆ
SVETOZAR MIHAILO
375
3372
00003372
TASMIT SM DOO
ST 418/2012
03.08.2011 0
155-0806
3379
17449516
MEJLANOVIĆ DOO
LjILjANA
KOMŠIĆ
MILENA
STEVANOVIĆ
11.04.2013
376
08.07.2011 SREMSKA
MITROVICA
12.07.2011 ZAJEČAR
28.10.2011
22.08.2011
31.12.2012 0
155-0674
08.07.2011 MILIČEVIĆ STEVAN
JEFTA
12.07.2011 MIHAJLOVIĆ
BRANISLAV BOBANA
377
3392
07026013
08.07.2011 BEOGRAD
ST
2939/2011
MIRJANA
JOVANOVIĆ
07.11.2011
19.09.2011
02.04.2012 0
155-0637
08.07.2011 POPOVIĆ RATOMIR
BORIVOJ
378
3438
20128313
TRUDBENIK INDU.
GRAĐE. MATER. u
reorganizaciji od
02.04.2012.
BMS GRADNJA DOO
07.07.2011 BEOGRAD
St 400/2011
15.12.2011
16.08.2011
15.12.2011 0
155-0936
379
3448
07489307
AGROUNIVERZAL DOO
09.05.2011 BEOGRAD
07.10.2011
22.06.2011
06.12.2011 0
155-0882
380
3452
08036284
14.11.2011
30.08.2011
12.08.2013 0
155-0952
07.07.2011 STOJANOVIĆ RADOŠ
DRAGICA
15.07.2011 JUGOVIĆ LAZAR
BRANKO
25.07.2011 JOVANOVIĆ
MILIVOJE SAŠA
381
3460
20190094
382
3521
07167504
383
3522
08827095
384
3547
20052660
385
3563
17277138
386
3612
17284215
SLOGA AD u
reorganizaciji od
09.07.2013.
TUMBAS DOO u
reorganizaciji od
24.02.2012.
AGROSTROJ TP u
reorganizaciji od
24.04.2012
PAN ALKO PROMET
DOO u reorganizaciji od
23.06.2011.
NIŠKI VG-4 DOO
reorganizacija od
23.05.2012.
LALA PRESS DOO u
reorganizaciji
16.10.2012.
NIK- KOMERC DOO
MILA
ĐORĐEVIĆ
VESNA
ČEBEDžIĆ
TATJANA
TODOROVIĆ
387
3619
00003619
INŽENJERINGPROMET
AD u reorganizaciji od
02.10.2012.
ST 178/2011
ST
2705/2010
25.07.2011 KRAGUJEVA ST 483/2011
C
05.01.2014
31.01.2012
25.07.2011 SUBOTICA
ST 276/11
NOVKOVIĆ
BOGDAN
24.11.2011
13.10.2011
16.05.2012 0
155-0572
25.07.2011 NOVKOVIĆ MILAN
BOGDAN
09.08.2011 ČAČAK
ST 183/2011
MARIJA
ADžEMOVIĆ
20.02.2012
10.10.2011
24.04.2012 0
155-0927
09.08.2011 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
01.06.2012
23.06.2011 SUBOTICA
ST 251/2011
ILONA STAJIĆ
24.06.2011 0
155-0962
23.06.2011 NIĆETIN LjUBOMIR
MILAN
22.07.2011
31.08.2011 KRAGUJEVA ST 464/2011
C
TATJANA
TODOROVIĆ
22.12.2011
06.10.2011
09.04.2012 0
155-1024
31.08.2011 ZDRAVKOVIĆ
MARKO STANISLAV
09.09.2011 UŽICE
MILjKO
MIĆOVIĆ
26.01.2012
19.10.2011
07.12.2012 0
155-1069
09.09.2011 VASILIĆ LjUBOMIR
PETRAŠIN
TATJANA
TDOROVIĆ
RADA VULETIĆ
19.01.2012
03.11.2011
20.03.2012 0
155-0928
10.01.2012
18.10.2011
25.12.2012 0
155-0657
22.09.2011 VESELINOVIĆ
ČEDOMIR SONjA
09.09.2011 BOŽIĆ SPASOJE
ZORAN
ST 137/2011
22.09.2011 KRAGUJEVA ST 486/2O11
C
09.09.2011 VALjEVO
ST 569/2011
21 od 29
11.05.2012
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
388
3640
08177511
389
3705
17122657
390
3717
07008317
391
3719
07545207
392
3757
08271372
393
3772
08068631
394
3776
08023735
395
3789
396
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
GRADITELj AD u
reorganizaciji od
17.12.2012.
ALFA PLAST DOO u
reorganizaciji od
09.04.2012.
ESTETIKAINTERPROJEKT
COMMERCE SYSTEM AD
u reorganizaciji od
28.02.2013.
ŽITOHEM DOO u
reorganizaciji od
21.12.2012.
UŽAR OPREMA DOO
28.09.2011 ZRENjANIN
01.11.2011 NOVI SAD
20181648
AROMA AD u
reorganizaciji od
12.03.2013.
IHIS FERITI DOO
3796
17619845
TAJKUN DOO
21.10.2011 KRALjEVO
397
3806
20307919
MASAJ MARA - RISTO
BUHA
398
3809
17217780
399
3886
08159688
400
3890
401
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
GORDANA
KOCIĆ
23.02.2012
04.11.2011
13.02.2013 0
155-0662
28.09.2011 SAVIĆ MILIVOJ
RADOVAN
13.10.2011 KRAGUJEVA ST 552/2011
C
TATJANA
TODOROVIĆ
16.02.2012
14.11.2011
09.04.2012 0
155-0909
13.10.2011 KOCIĆ BOŽIDAR
SLOBODAN
03.07.2012 BEOGRAD
ST
2363/2011
ST
4265/2010
LjILjANA
VUKOVIĆ
LjILjANA
SUBOTIĆ
03.07.2012 0
155-0894
03.07.2012 MILOVANOVIĆ
VASILIJE ZORAN
29.09.2011 JOKIĆ MILENKO
DRAGICA
19.10.2011 ZRENjANIN
ST 192/2011
27.10.2011 NOVI SAD
29.09.2011 BEOGRAD
ST 191/2011
31.05.2012
19.01.2012
04.11.2011
28.02.2013 0
155-0916
RADOMIR
RADOJČI
07.03.2012
30.11.2011
14.02.2013 0
155-0815
19.10.2011 BOGUNOVIĆ
MIODRAG MILICA
ST
1182/2011
ST 45/2011
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
23.02.2012
23.11.2011
08.02.2012 0
155-0658
21.02.2012
25.01.2012
29.11.2011
12.07.2013 0
155-0895
27.10.2011 STOJKOVIĆ STEVA
PREDRAG
01.11.2011 ŠUMAR PERO
NIKOLA
ST
2408/2011
ST 159/2011
MILA
ĐORĐEVIĆ
MILjKICA
RADOVANOVIĆ
27.04.2012
05.12.2011
21.11.2012 0
155-0858
08.03.2013
26.01.2012
02.12.2011
20.09.2013 0
155-0979
24.10.2011 BAJIĆ SLAVKO
DRAGICA
24.01.2013 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
31.10.2011 SREMSKA
MITROVICA
ST 418/2011
GINA
TEŠANOVIĆ
17.02.2012
05.12.2011
21.03.2012 0
155-0876
31.10.2011 VIDOVIĆ VLADIMIR
DANIJELA
27.06.2012
01.11.2011 ČAČAK
ST 76/2011
MARIJA
ADžEMOVIĆ
20.04.2012
13.12.2011
11.12.2012 0
155-0927
01.11.2011 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
12.12.2012
22.11.2011 NOVI SAD
ST 48/2011
VLADISLAV
KURTEK
10.02.2012
22.12.2011
10.06.2013 0
155-0895
22.11.2011 ŠUMAR PERO
NIKOLA
19.06.2013
08766975
TS OMLADINSKA
ZADRUGA u
reorganizaciji od
13.11.2012.
PODUNAVLjE FUTOG ZZ
u reorganizaciji od
26.03.2013.
TEST - M & S
21.11.2011 NOVI SAD
ST 860/2011
23.02.2012
19.01.2012
17.11.2014 0
155-0835
3896
17228943
N.R.S. DOO
23.09.2011 LESKOVAC
ST 220/2011
17.02.2012
23.12.2011
29.10.2012 0
155-0888
402
3910
06057551
24.11.2011 ČAČAK
ST 201/2011
20.03.2012
11.01.2012
09.11.2012 0
155-0927
21.11.2011 SEKEREŠ STEVAN
IGOR
23.09.2011 CENIĆ TOMISLAV
VENCISLAV
24.11.2011 NEŠKOVIĆ
BOGOLjUB MILIĆ
403
3929
20275260
MILION DOO u
reorganizaiji od
01.10.2012.
PARK INVEST JUG
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
NOVICA
NIKOLIĆ
MARIJA
ADžEMOVIĆ
18.11.2011 BEOGRAD
LEJLA BRATIĆ
26.04.2012
26.12.2011
25.05.2012 0
155-1074
404
3946
20174978
SB KOP DOO
12.12.2011 BEOGRAD
ST
3592/2011
0
01.11.2012 0
155-0335
405
3953
17594907
INVEST IZGRADNJA
COP
28.11.2011 BEOGRAD
ST
2971/2011
RUŽICA
BANjALUČKIĆ
13.01.2012 0
155-1103
24.10.2011 BEOGRAD
22 od 29
27.02.2012
23.01.2012
18.11.2011 OBRENOVIĆ JOVAN
SVETOZAR
12.12.2011 STOJIČIĆ ĐORĐE
RADOMIR
28.11.2011 MARKOVIĆ IVKO
VASILIJE
22.12.2012
01.11.2012
16.02.2012
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
406
3968
00003968
TTS PROMET DOO
neuspela reorganizacija
13.12.2011 ČAČAK
ST 287/2011
MARIJA
ADžEMOVIĆ
11.06.2012
17.01.2012
23.11.2012 0
155-0999
13.12.2011 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
407
3977
20044918
23.12.2011 UŽICE
ST 201/2011
MILjKO
MIĆOVIĆ
18.05.2012
30.01.2012
21.11.2012 0
155-0955
23.12.2011 KUBUROVIĆ RADOŠ
RADOMIR
09.11.2012
408
3983
07561407
26.12.2011 BEOGRAD
ST
3151/2011
DRAGAN
DRAGOVIĆ
30.03.2012
30.03.2012
20.04.2012 0
155-0576
26.12.2011 MATIĆ-ALIMPIJEVIĆ
MILORAD ANA
18.05.2012
409
3988
20164891
27.12.2011 UŽICE
ST 198/2011
MANIJLE
MILOVIĆ
07.06.2012
06.02.2012
15.11.2012 0
155-1086
27.12.2011 DUNjIĆ PRVOSLAV
SLAVICA
410
4020
07267029
15.12.2011 NIŠ
ST 755/2011
SNEŽANA
VUKOSAVLjEVI
Ć OBRADOVI
05.04.2012
18.01.2012
23.07.2012 0
155-0872
15.12.2011 JOVANOVIĆ
STOJADIN
GORDANA
411
4022
20107197
SIMPO DOO u
reorganizaciji od
14.09.2012.
IMAGO DOO u
reorganizaciji od
24.02.2012
PRODUKT ŠOPALOVIĆ
DOO u
reorganizaciji15.10.2012
.
AGROEKSPORT
TOPLICA u
reorganizaciji od
06.07.2012.
ELVETIJA
21.12.2011 KRALjEVO
ST 189/2011
ZORAN
PLANjANIN
28.03.2012
06.02.2012
30.05.2012 0
155-1064
21.12.2011 OBRADOVIĆ OBRAD
HRANISLAV
412
4026
06232752
AD SAN ADO
22.12.2011 VALjEVO
ST 697/2011
11.04.2012
31.01.2012
04.03.2014 0
155-0638
413
4031
08183066
13.12.2011 NOVI SAD
ST 623/2011
21.02.2012
31.01.2012
08.08.2013 0
155-0664
22.12.2011 VASILjEVIĆ
RADOVAN MARKO
13.12.2011 MAŠULOVIĆ
MILOSAV JASMINA
414
4032
07629311
ZEČEVIĆ DOO u
reorganizaciji od
25.06.2013.
KLENAK DOO
DESANKA
PETROVIĆ
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
16.12.2011 KRALjEVO
ST 282/2011
04.04.2012
25.01.2012
26.11.2012 0
155-0979
415
4033
17360230
21.12.2011 KRALjEVO
ST 450/2010
27.04.2012
31.01.2012
29.06.2012 0
155-0979
416
4043
07930305
YUS TRADE & CONSULT
KRALJEVO u
reorganizaciji od
29.05.2012
KUSO BLATO DOO
MILEVA
GOČANIN
DANIJELA
DUKIĆ
12.01.2012 LESKOVAC
ST 118/2010
MIROSLAV ILIĆ
31.05.2012
21.02.2012
28.11.2014 0
155-0839
12.01.2012 MITROVIĆ
SLOBODAN ROBERT
417
4045
20063149
13.01.2012 BEOGRAD
ST
3471/2011
30.03.2012
19.03.2014 0
155-0746
07.06.2012 TOMIĆ JOVAN
SLOBODAN
4069
00004069
17.01.2012 NIŠ
ST 760/2011
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
SNEŽANA
VUKOSAVLjEVI
ĆOBRADOVIĆ
29.06.2012
418
TRINITI INŽENJERING
DOO u reorganizaciji od
05.12.2013.
ELID u reor.
31.07.2012. neuspela
08.05.2012
24.02.2012
28.09.2012 0
155-0826
17.01.2012 PAUNKOVIĆ
MIROSLAV DRAGAN
419
4079
17565524
EURO PALETA GROUP
02.12.2011 BEOGRAD
ST
1488/2011
LEJLA BRATIĆ
04.05.2012
13.01.2012
03.04.2012 0
155-1014
420
4083
06069363
MERKUR KOMERC
23.01.2012 ČAČAK
ST 244/2011
MARIJA
ADžEMOVIĆ
20.09.2012
20.03.2012
23.02.2012 0
155-1022
13.01.2012 DRAŠKOVIĆ
RADOSLAV
GORDANA
23.01.2012 ZOĆEVIĆ LjUBOMIR
SLOBODAN
421
4102
07291698
BUDUĆNOST DP
13.01.2012 LESKOVAC
ST 5/2012
MIROSLAV ILIĆ
06.06.2012
22.02.2012
08.07.2014 1
155-0807
23 od 29
24.07.2012
16.12.2011 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
21.12.2011 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
13.01.2012 MIRKOVIĆ SAVA
DRAGAN
21.12.2014
31.10.2012
16.03.2012
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
422
4109
07049820
423
4129
00004129
424
4141
20096586
425
4159
08236593
426
4165
06752454
427
4176
428
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
ELEKTROSRBIJA u
reorganizaciji od
12.02.2013.
UNIVERZAL HOLDING
AD
KOMGRAP INŽENjERING
DOO
MEDOPRODUKT DOO u
reorganizaciji od
20.12.2012.
AGROPROGRES TRADE
AD u reorganizaciji od
30.09.2013.
31.01.2012 BEOGRAD
ST
3314/2011
LjILjANA MATIĆ
22.06.2012
07.03.2012
06.03.2013 0
155-0643
31.01.2012 RADOVIĆ MILOSAV
PERO
09.02.2012 BEOGRAD
ST 181/2012
08.05.2012
03.04.2012
01.06.2012 0
155-0894
30.01.2012 BEOGRAD
ST
3146/2011
ST 416/2011
DRAGAN
DRAGOVIĆ
JASMINA
STANOJEVIĆ
ILONA STAJIĆ
15.06.2012
19.03.2012
16.11.2012 0
155-0652
10.05.2012
29.03.2012
20.12.2012 0
155-0984
09.02.2012 MILOVANOVIĆ
VASILIJE ZORAN
30.01.2012 PETROVIĆ ĐORĐE
MIODRAG
23.02.2012 SALATIĆ JEFTO
STANA
21.02.2012 BEOGRAD
ST
237/2012
LjILjANA
MUJAGIĆ
26.07.2012
30.03.2012
05.12.2013 0
155-1082
20.09.2013 ŽIVANOVIĆ
RADOVAN
ANDRIJANA
00004176
KOJIĆ- PROMET PD
neuspela reorganizacija
od 24.01.2013.
28.02.2012 ČAČAK
ST 171/2011
MARIJA
ADžEMOVIĆ
09.10.2012
06.04.2012
05.03.2013 0
155-0999
28.02.2012 HADžIĆ VLADAN
GORDANA
4188
20110996
27.02.2012 BEOGRAD
ST
4052/2011
RUŽICA
BANjALUČKIĆ
21.05.2012
06.04.2012
09.11.2012 0
155-1103
27.02.2012 MARKOVIĆ IVKO
VASILIJE
429
4226
07368887
CARCOM GROUP u
reorganizacji od
12.10.2012.
SPORTTURIST DOO
28.02.2012 KRALjEVO
ST 439/2011
MILjKICA
RADOVANOVIĆ
07.06.2012
02.04.2012
03.12.2012 0
155-0603
28.02.2012 HALKOVIĆ ILjAS
SULEJMAN
430
4230
17234595
15.04.2013 BEOGRAD
ST
2151/2011
LjILjANA ĆALIĆ
15.04.2013 0
155-1072
15.04.2013 VUJAČIĆ MILOŠ
ŽARKO
431
4245
17498169
15.03.2012 ZAJEČAR
ST 145/2011
23.04.2012
28.09.2012 0
155-0970
4291
20164328
29.03.2012 KRALjEVO
ST 534/2011
MILENA
STEVANOVIĆ
MILjKICA
RADOVANOVIĆ
26.06.2012
432
UNIVERZAL- TRG.
PROIZ. I MARKETING
DOO ukinuto rešenje
KRZNOTEKS- ŽARKO I
SIN OD
BEO GRAND 80 IVA
DOO
10.07.2012
10.05.2012
25.02.2013 0
155-1021
15.03.2012 MILETIĆ LjUBOMIR
RANKO
25.01.2013 POPADIĆ MOMČILO
DRAGAN
433
4295
07369182
20.03.2012 ČAČAK
ST 3/2012
MARIJA
ADžEMOVIĆ
11.10.2012
27.04.2012
31.05.2013 0
155-1022
20.03.2012 ZOĆEVIĆ LjUBOMIR
SLOBODAN
434
4306
08415145
CINI DOO u
reorganizaciji od
19.03.2013.
TEHNOKOM DOO
03.04.2012 NOVI SAD
ST 185/2011
11.06.2012
15.05.2012
20.09.2012 0
155-0689
4308
20291745
LSP COMPANY DOO
23.03.2012 BEOGRAD
ST
3627/2011
12.09.2012
06.06.2012
18.09.2012 0
155-0920
03.04.2012 BAJIĆ MILAN
NEBOJŠA
23.03.2012 DRAKUL LAZAR
IGOR
15.10.2012
435
436
4315
07365446
10.04.2012 ČAČAK
2 ST 262/11
26.10.2012
17.05.2012
06.03.2013 0
155-1079
10.04.2012 KALUĐEROVIĆ
RADOSAV ALEKSIJE
26.03.2013
437
4320
07957564
12.04.2012 ČAČAK
2 ST 49/12
MARIJA
ADžEMOVIĆ
29.10.2012
29.05.2012
05.04.2013 0
155-1057
438
4322
07662467
FLEXOFROM DOO u
reorganizaciji od
14.12.2012.
LEXIN DOO u
reorganizaciji od
28.02.2013.
SEME ČAČAK DOO u
reorganizaciji od
23.10.2012.
SLOBODANKA
KOMŠIĆ
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
MARIJA
ADžEMOVIĆ
12.04.2012 ČAČAK
2 ST 56/12
MARIJA
ADžEMOVIĆ
09.10.2012
29.05.2012
27.02.2013 0
155-1079
12.04.2012 ANDREJEVIĆ
ZDRAVKO
JADRANKA
12.04.2012 KALUĐEROVIĆ
RADOSAV ALEKSIJE
23.02.2012 SUBOTICA
24 od 29
07.12.2012
28.09.2012
15.10.2012
15.03.2013
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
439
4323
20306009
440
4328
07319088
441
4342
08133409
442
4343
00004343
443
4348
444
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
AMRIX DOO u
reorganizaciji od
06.09.2012.
RESNIK ZZ
12.04.2012 ČAČAK
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
MARIJA
ADžEMOVIĆ
29.10.2012
29.05.2012
15.10.2012 0
155-1079
12.04.2012 KALUĐEROVIĆ
RADOSAV ALEKSIJE
19.04.2012 KRAGUJEVA ST 119/2012
C
TATJANA
TODOROVIĆ
18.09.2012
22.05.2012
17.09.2012 0
155-0628
19.04.2012 JEREMIĆ
DRAGOSLAV NENAD
ZASTAVA PROMET AD u
reorganizaiji od
27.05.2013.
NEXT COMMERCE- EKO
neuspela reorganizacija
23.04.2012 SOMBOR
ST 15/2012
KATARINA
MILOJIČIĆ
19.09.2012
29.05.2012
26.08.2013 0
155-0754
23.04.2012 IVANOVIĆ JOVAN
MILUTIN
20.04.2012 ČAČAK
ST 171/2012
MARIJA
ADžEMOVIĆ
30.10.2012
07.06.2012
26.12.2012 0
155-1087
31.07.2012 MILOŠEVIĆ
RADIVOJE ACO
07585969
KOMPAS- KRAGUJEVAC
DOO u reorganizaciji od
31.10.2012.
18.04.2012 KRAGUJEVA ST 38/2012
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
10.09.2012
28.05.2012
25.02.2013 0
155-0909
18.04.2012 KOCIĆ BOŽIDAR
SLOBODAN
25.02.2013
4350
17548778
B.M.P - DEKOR DOO
30.05.2012
22.01.2013 0
155-0909
17446363
20.09.2012
31.05.2012
19.02.2013 0
155-0928
446
4360
00004360
27.04.2012 UŽICE
1 ST 230/11
ZORICA
BRAJOVIĆ
24.08.2012
08.06.2012
23.01.2013 0
155-0955
27.04.2012 KUBUROVIĆ RADOŠ
RADOMIR
447
4378
08229031
20.04.2012 PANČEVO
ST 93/2012
SPERANCA
JANČIĆ
19.09.2012
06.06.2012
28.02.2013 0
155-0864
20.04.2012 MIĆOVIĆ RADOVAN
MILISAV
448
4383
20511516
RIVEX DOO u
reorganizaciji od
19.02.2013.
RIBOPRODUKT DOO
nepostupanje po planu
reorganizacije
05.05.2014. otvoren
stečaj
RATACO DOO u
reorganizaciji od
28.02.2013.
STRUGARA DULEBR
24.04.2012 KOCIĆ BOŽIDAR
SLOBODAN
25.04.2012 VESELINOVIĆ
ČEDOMIR SONjA
04.02.2013
4356
TATJANA
TODOROVIĆ
TATJANA
TODOROVIĆ
20.09.2012
445
24.04.2012 KRAGUJEVA ST 100/2012
C
25.04.2012 KRAGUJEVA ST 39/2012
C
29.03.2012 KRALjEVO
ST 457/2011
16.08.2012
31.05.2012
28.12.2012 0
155-0603
449
4392
07702493
26.04.2012 NIŠ
ST 390/2012
11.09.2012
18.05.2012
23.07.2013 0
155-0826
29.03.2012 HALKOVIĆ ILjAS
SULEJMAN
26.04.2012 PAUNKOVIĆ
MIROSLAV DRAGAN
450
4412
00004412
04.05.2012 BEOGRAD
ST 277/2012
RUŽICA
BANjALUČKIĆ
09.11.2012
18.06.2012
29.05.2013 0
155-0883
04.05.2012 VASILjEVIĆ
ZDRAVKO VASILj
04.07.2013
451
4413
07420587
03.05.2012 BEOGRAD
ST 357/2012
BRANKICA
MEANDžIJA
05.07.2012
19.06.2012
28.03.2013 0
155-0631
03.05.2012 LABAN MILORAD
GORAN
16.05.2013
452
4434
07458363
VULIĆ & VULIĆ DOO u
reorganizaciji od
22.03.2013.
VRENjE INDUSTRIJA
ŠPIRITA I KVASA AD u
reorganizaciji od
29.05.2013.
DOK Preduzeće DOO u
reorganizaciji od
28.03.2013.
TEHNOING DOO
SUZANA
STOJKOVIĆ
LjILjANA PEJIĆ
03.04.2012 BEOGRAD
ST
3604/2011
12.09.2012
06.06.2012
03.06.2013 0
155-0949
03.04.2012 ILIĆ PREDRAG
BRANISLAV
453
4435
20140984
TIBRO DOO u
reorganizaciji od
18.04.2013.
23.03.2012 BEOGRAD
ST 243/2012
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
12.09.2012
06.06.2012
05.06.2013 0
155-0949
23.03.2012 ILIĆ PREDRAG
BRANISLAV
2 ST 85/12
25 od 29
26.09.2012
18.04.2013
06.08.2013
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
454
4447
07033273
ZAVOD ZA URBANIZAM
I KOMUNALNU
DELATNOST SRBIJE sa
p.o.
05.03.2012 BEOGRAD
ST 12/2012
ALEKSANDRA
POPOVIĆ
18.06.2012
09.04.2012
27.03.2013 1
155-0974
05.03.2012 JOKIĆ RADOVAN
ĐORĐE
455
4479
17151037
04.05.2012 BEOGRAD
ST 446/2012
18.06.2012
11.10.2012 0
155-0929
4486
20262664
15.05.2012 ČAČAK
ST 212/2012
RUŽICA
BALjALUČKIĆ
MARIJA
ADžEMOVIĆ
09.11.2012
456
LINEA HOBBY CENTARLHC
BEST LINK DOO
15.11.2012
18.06.2012
11.01.2013 0
155-1017
457
4492
07241887
11.05.2012 POŽAREVAC ST 18/2012
ZVEZDANA
KARAKLAJIĆ
04.09.2012
21.06.2012
02.09.2013 0
155-0881
458
4497
08817308
22.05.2012 SOMBOR
ST 75/2012
KATARINA
MILOJČIĆ
19.09.2012
28.06.2012
30.10.2013 0
155-0633
22.05.2012 KRAJNOVIĆ MILOŠ
NIKOLA
459
4498
06379036
14.05.2012 ČAČAK
ST 59/2012
MARIJA
ADžEMOVIĆ
19.11.2012
18.06.2012
28.01.2013 0
155-1079
14.05.2012 KALUĐEROVIĆ
RADOSAV ALEKSIJE
460
4506
08777721
18.05.2012 NOVI SAD
ST 259/2011
VLADISLAV
KURTEK
24.09.2012
28.06.2012
04.03.2014 0
155-0972
18.05.2012 ŠIMIĆ RUDO
NINOSLAV
461
4512
17251244
DUNAVKA AD u
reorganizaciji od
02.09.2013.
SOFABITAL DOO u
reorganizaciji od
19.09.2013.
SEME PRODUKT AD u
reorganizacji od
20.11.2012.
MODELAR DOO
04.02.2013. stečajna
masa
MEDICAL GENERAL
DOO
04.05.2012 BOROVČANIN
DUŠAN MIRKO
15.05.2012 STANKOVIĆ
VASOVIĆ ALEKSA
VESNA
11.05.2012 LIČINIĆ SAVA
PETAR
23.03.2012 BEOGRAD
ST
3819/2011
12.09.2012
06.06.2012
15.10.2012 0
155-0722
27.04.2012 MIRKOVIĆ MILOSAV
SLAVA
462
4517
06471072
16.05.2012 POŽAREVAC ST 48/2012
20.09.2012
29.06.2012
02.07.2013 0
155-0687
16.05.2012 MITIĆ SINIŠA ACA
463
4537
08690260
464
4545
20371226
465
4551
06414699
BRAĆA RADENKOVIĆ
DOO u reorganizaciji od
20.05.2013.
SALAŠ- GRAIN DOO u
reorganizaciji od
31.03.2014.
DB KONSTRUKT DOO u
reorganizaciji od
14.11.2012.
UNIMAT DOO
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
RADMILA
RADISAVLjEVIĆ
466
4554
20206306
467
4575
07599617
468
4590
06624928
469
4591
20079762
23.05.2012 SUBOTICA
ST 295/2012
ILONA STAJIĆ
27.09.2012
12.07.2012
04.06.2014 0
155-0842
23.05.2012 VIGNjEVIĆ GOJKO
DRAGAN
21.05.2012 BEOGRAD
ST 435/2012
ZLATAN
DIMITRIĆ
19.09.2012
05.09.2012
06.12.2012 0
155-0974
21.05.2012 JOKIĆ RADOVAN
ĐORĐE
08.05.2012 ZAJEČAR
ST 40/2012
MILENA
STEVANOVIĆ
12.09.2012
04.06.2012
23.11.2012 0
155-1061
TWINSVIGO Dragana
Vidojković i dr. OD
ĆURE DOO u
reorganizaciji od
27.03.2013.
25.05.2012 BEOGRAD
ST 469/2012
29.10.2012
09.07.2012
29.10.2012 0
155-0643
21.05.2012 NIŠ
ST 68/2012
MIRJANA
JOVANOVIĆ
SNEŽANA
VUKOSAVLjEVI
Ć- OBRADOVIĆ
18.09.2012
26.06.2012
25.04.2013 0
155-1068
08.05.2012 MITROVIĆ
STANOMIR
RADOSLAV
25.05.2012 RADOVIĆ MILOSAV
PERO
21.05.2012 STRUGAREVIĆ
ŽIVOJIN MILAN
DANE PTP u
reorganizaciji od
22.02.2013.
MERMOTEHN DOO u
reorganizaciji od
27.05.2013.
10.05.2012 POŽAREVAC ST 361/2011
TOMISLAV
ŽIVKOVIĆ
03.10.2012
11.06.2012
18.04.2013 0
155-1009
10.05.2012 RISTOVIĆ DESIMIR
DRAGAN
30.05.2012 ZRENjANIN
RADOMIR
RADOJČIĆ
24.10.2012
11.07.2012
27.05.2013 0
155-1011
30.05.2012 JOVANOVIĆ SAVO
VASILIJE
ST 18/2012
26 od 29
24.01.2013
12.01.2012
28.05.2014
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
470
4608
06259502
TIL OD u reorganizaciji
od 09.07.2014.
25.05.2012 KRALjEVO
ST 253/2012
SONjA
ĐORĐEVIĆ
471
4615
07053363
22.11.2013 BEOGRAD
ST
2935/2011
ZORICA
TUCAKOV
472
4621
07025238
VIŠNjICA AD u
reorganizaciji od
22.11.2013.
AUTOREMONT DOO
473
4636
06156029
474
4680
17307827
475
4691
17485512
476
4721
20201371
477
4724
20462116
LEPENICA- TRANS DOO
u reorganizaciji od
19.02.2013.
SIGRAD INŽENJERING
DOO u reorganizaciji od
26.12.2012.
VG OPTIMA DOO u
reorganizaciji od
25.04.2013.
EXPORTDANUBIA R.M
DOO
T3- INVEST DOO
478
4725
07654740
LOGOS DOO
479
4731
06513921
480
4737
481
01.06.2012 BEOGRAD
Datum
ispitnog
ročišta
09.10.2012
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
02.07.2012
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
26.09.2014 0
155-0979
25.05.2012 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
22.11.2013 0
155-1072
22.10.2012 VUJAČIĆ MILOŠ
ŽARKO
01.06.2012 ZEČEVIĆ MILOVAN
ĐORĐE
01.06.2012 RAJKOVIĆ PETAR
VLATKO
13.02.2015
ST
1127/2012
01.06.2012 KRAGUJEVA ST 98/2012
C
ZORICA
TUCAKOV
VESNA ILIĆ
19.10.2012
01.08.2012
25.07.2013 0
155-0931
20.09.2012
12.07.2012
19.02.2013 0
155-0729
15.06.2012 BEOGRAD
ST
3613/2011
LjILjANA MATIĆ
25.10.2012
19.07.2012
26.12.2012 0
155-0645
10.12.2012 RADULOVIĆ
BRANKO RADE
14.03.2013
04.06.2012 BEOGRAD
ST 448/2012
BILjANA
SUBOTIĆ
08.10.2012
10.09.2012
16.10.2013 0
155-0364
04.06.2012 STANKOVIĆ MILAN
IVAN
28.11.2013
08.06.2012 BEOGRAD
ST
1388/2012
ST
1163/2012
ALEKSANDRA
POPOVIĆ
MIRJANA
JOVANOVIĆ
22.10.2012
16.07.2012
16.11.2012 0
155-0626
17.01.2013
16.11.2012
14.09.2012
25.12.2012 0
155-0637
08.06.2012 MILOŠEVIĆ RAJKO
DRAGOSLAV
18.06.2012 POPOVIĆ RATOMIR
BORIVOJ
21.06.2012 ČAČAK
ST 242/2012
MARIJA
ADžEMOVIĆ
14.12.2012
24.07.2012
11.07.2013 0
155-1017
BALKAN HOLDING
INTERNACIONAL DOO
19.06.2012 BEOGRAD
ST
3446/2011
01.10.2012
18.07.2012
11.12.2012 0
155-1035
00004737
UNIHEMKOM DOO
ukinuto reš. o otvaranju
12.07.2012.
26.06.2012 NOVI SAD
ST 763/2012
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
VLADISLAV
KURTEK
22.11.2012
12.09.2012
12.07.2012 0
155-0658
26.06.2012 STOJKOVIĆ STEVA
PREDRAG
4740
07400535
INGRA GOSTILjAC
11.04.2012 ČAČAK
ST 46/2011
MARIJA
ADžEMOVIĆ
18.09.2012
26.07.2012
26.07.2012 0
155-1017
482
4743
20539232
PEEWAY INVEST DOO
07.06.2012 BEOGRAD
03.07.2012
15.03.2013 0
155-0722
4747
17329316
VIDIGO DOO
23.03.2012 BEOGRAD
12.09.2012
06.06.2012
18.09.2012 0
155-0293
484
4748
17163892
TRANSPORT- ZEMUN
ADO
23.03.2012 BEOGRAD
ST
3622/2011
12.09.2012
06.06.2012
18.09.2012 0
155-0293
23.03.2012 BOJKOVIĆ
VLADIMIR MILORAD
485
4758
17294563
RAD- ŠPED DOO
08.08.2012 VALjEVO
ST 577/2012
LjILjANA
SUBOTIĆ
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
VESNA
DABETIĆ
TROGRLIĆ
RADA VULETIĆ
11.10.2012
483
ST
1135/2012
ST
3653/2011
11.04.2012 STANKOVIĆ
VASOVIĆ ALEKSA
VESNA
07.06.2012 MIRKOVIĆ MILOSAV
SLAVA
23.03.2012 BOJKOVIĆ
VLADIMIR MILORAD
06.12.2012
13.09.2012
16.01.2013 0
155-0850
486
4760
00004760
AZOHEM DOO UPPR
otvoren- obustavljen
21.06.2012.
21.06.2012 SUBOTICA
ST 299/2012
ILONA STAJIĆ
21.06.2012 0
155-0966
08.08.2012 DESPOTOVIĆ
RADOMIR
TOMISLAV
21.06.2012 MOLDOVAN MILAN
STEVAN
18.06.2012 BEOGRAD
27 od 29
21.06.2012 STANKOVIĆ
VASOVIĆ ALEKSA
VESNA
19.06.2012 VUČKOVIĆ MILENKO
BRANKO
25.01.2013
27.12.2012
24.08.2012
31.01.2013
10.07.2012
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
487
4763
07206569
488
4789
489
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
29.06.2012 ČAČAK
2 ST 32/12
MARIJA
ADžEMOVIĆ
18.09.2012
19.11.2012
22.01.2013 0
155-1079
29.06.2012 KALUĐEROVIĆ
RADOSAV ALEKSIJE
10.09.2013
00004789
RAPID AD u
reorganizaciji od
14.12.2012.
TRGOMEN-PB DOO
04.07.2012 NIŠ
1 ST 499/12
LjILjANA PEJIĆ
29.10.2012
09.08.2012
06.08.2012 0
155-0964
17.08.2012
4829
06029078
KOMERC INVEST DOO
29.06.2012 BEOGRAD
ST 336/2012
VERA TEŠIĆ
21.09.2012
30.07.2012
02.08.2012 0
155-0911
490
4838
17477358
29.06.2012 KRAGUJEVA ST 236/2012
C
GORICA
RAŠKOVIĆ
25.09.2012
13.08.2012
05.03.2013 0
155-0897
491
4840
00004840
ŠESTA GAMA DOO u
reorganizaciji od
05.03.2013.
JET- COMPANY DOO
04.07.2012 KOSTIĆ ĐORĐE
LjUBOMIR
29.06.2012 PERKOVIĆ MIĆO
DRAGAN
29.06.2012 FUŠTAR NEĐO
RAJKO
10.07.2012 ZRENjANIN
ST 171/2012
03.12.2012
20.08.2012
12.10.2012 0
155-0926
4849
07367856
METALIJAAUTO
25.04.2012 ČAČAK
ST 144/2012
14.12.2012
02.10.2012
18.09.2012 0
155-1017
493
4875
06439756
OMEGA DD GROM DOO
04.07.2012 BEOGRAD
ST
1263/2012
LjILjANA
VUKOVIĆ
17.12.2012
14.09.2012
27.02.2013 0
155-0637
10.07.2012 MIKLOŠ LjUBOMIR
RUŽICA
25.04.2012 STANKOVIĆ
VASOVIĆ ALEKSA
VESNA
04.07.2012 POPOVIĆ RATOMIR
BORIVOJ
24.08.2012
492
GORDANA
KOCIĆ
MARIJA
ADžEMOVIĆ
494
4934
17368451
KAMBERI
20.09.2012 LESKOVAC
ST 169/2012
MIROSLAV ILIĆ
20.02.2013
30.10.2012
09.10.2012 0
155-0807
495
4940
20272945
21.09.2012 BEOGRAD
ST
3018/2012
GORDANA
ARANĐELOVIĆ
26.10.2012
26.10.2012
26.03.2014 0
155-1082
496
4949
07830696
01.10.2012 ČAČAK
ST 367/2012
MARIJA
ADžEMOVIĆ
18.04.2013
02.11.2012
27.08.2013 0
155-1079
497
4950
17041223
01.10.2012 KRAGUJEVA ST 670/2012
C
VESNA ILIĆ
27.11.2012
07.11.2012
24.01.2014 0
155-0628
01.10.2012 JEREMIĆ
DRAGOSLAV NENAD
498
4997
06261353
ŠARULJA u
reorganizaciji od
30.12.2013.
VAKUM PAK KD u
reorganizaciji od
10.05.2013.
DOBRIČEVO PPD DOO u
reorganizaciji od
23.10.2013.
MAKI
03.10.2012 LESKOVAC
ST 34/2012
MIROSLAV ILIĆ
20.03.2013
13.11.2012
05.12.2013 0
155-0644
499
5009
07210914
JUGORENDGEN EI AD
19.11.2012 NIŠ
ST 705/2012
LjILjANA PEJIĆ
15.04.2013
24.12.2012
08.03.2013 0
155-0910
500
5011
08084793
15.11.2012 SUBOTICA
ST 579/2012
ILONA STAJIĆ
14.03.2013
18.12.2012
03.06.2013 0
155-0985
501
5021
06851827
07.12.2012 UŽICE
ST 259/2012
JASMINKA
OBUĆINA
10.05.2013
14.01.2013
18.10.2013 0
155-0608
07.12.2012 ĐOKIĆ VELIZAR
LjUBIŠA
502
5022
17397320
06.12.2012 NIŠ
ST 710/2012
LjILjANA PEJIĆ
10.05.2013
15.01.2013
18.11.2013 0
155-1010
06.12.2012 MILOŠEVIĆ
DESIBOR DRAGAN
503
5028
17501372
BUNjEVAČKO KOLO
HRVATSKI KULTURNI
CENTAR
FAUST KOMERC DOO u
reorganizaciji od
22.08.2013.
WUNDER DOO u
reorganizaciji od
13.09.2013.
ALFA RS DOO
03.10.2012 MITIĆ VLADIMIR
BRANKO
19.11.2012 MILOSAVLjEVIĆ
BOGOMIR ZORAN
15.11.2012 GROS ĐURO PAVLE
12.12.2012 VALjEVO
ST 590/2012
15.04.2013
15.01.2013
05.03.2013 0
155-0632
504
5033
08395098
JET- COMPANY DOO
14.12.2012 ZRENjANIN
ST 301/2012
23.04.2013
15.01.2013
28.03.2013 0
155-0926
505
5039
06520456
GOMBIT DOO u
reorganizaciji od
04.07.2013.
25.12.2012 BEOGRAD
ST
4812/2012
DESANKA
PETROVIĆ
GORDANA
KOCIĆ
VERA TEŠIĆ
09.04.2013
08.02.2013
04.07.2013 0
155-1006
12.12.2012 RAFAILOVIĆ
CVETKO MILIJAN
14.12.2012 MIKLOŠ LjUBOMIR
RUŽICA
25.12.2012 MRDOVIĆ MIJAILO
BUDIMIR
28 od 29
20.09.2012 MIRKOVIĆ SAVA
DRAGAN
21.09.2012 ŽIVANOVIĆ
RADOVAN
ANDRIJANA
01.10.2012 KALUĐEROVIĆ
RADOSAV ALEKSIJE
25.10.2012
08.03.2013
26.03.2014
10.09.2013
27.06.2013
28.03.2013
OBUSTAVLJENI STEČAJNI POSTUPCI
- stanje na dan 02.04.2015. godine -
Rbr. Alsu broj
Matični
broj
506
5043
07626444
507
5049
00005049
508
5075
08674043
509
5098
08528063
510
5101
07467354
511
5121
17384066
512
5124
07043473
513
5138
17032577
514
5153
06963536
515
5160
17231529
516
5181
08024189
517
5199
08677778
518
5201
519
520
Naziv dužnika
Datum
Sud
pokretanja
ST Broj
Predsednik
Stečani
stečajnog
sudija
veća
Datum
ispitnog
ročišta
Datum
Datum
poverilačko
obustave
g ročišta
AP Br Licence
CS Upravnika
Datum
Datum
imenovanj Stečajni upravnik pravosnažn
a
osti
BALKAN EKSPRES DOO
u reorganizaciji od
06.11.2013.
ARHINVEST DOO
11.01.2013 POŽAREVAC ST 413/2012
TOMISLAV
ŽIVKOVIĆ
22.05.2013
18.02.2013
24.01.2014 0
155-1028
11.01.2013 PETROVIĆ RADMILO
DOBRIVOJE
21.01.2013 BEOGRAD
19.02.2013
09.04.2013 0
155-0828
28.03.2013 NOVI SAD
MIRJANA
JOVANOVIĆ
VLADISLAV
KURTEK
29.04.2013
MLINOSTEP DOO u
reorganizaciji od
12.05.2014.
ECONOMIC ŠPED DOO
ST
4807/2012
ST 17/2013
10.07.2013
10.05.2013
14.07.2014 0
155-0972
28.08.2014 MILENKOVIĆ
TIHOMIR NIKOLA
28.03.2013 ŠIMIĆ RUDO
NINOSLAV
16.05.2013 SUBOTICA
ST 6/2013
MARKI BIN ANI
26.09.2013
27.06.2013
26.11.2013 0
155-0969
ASPROM DOO u
reorganizaciji od
30.01.2014.
MONDI SERBIJA DOO u
reorganizaciji od
20.06.2013.
KOMGRAP AD HK
29.05.2013 BEOGRAD
ST 13/2013
JOVAN KORDIĆ
25.09.2013
10.07.2013
28.02.2014 0
155-0773
20.06.2013 KRALjEVO
ST 5/2013
SONjA
ĐORĐEVIĆ
20.06.2013 0
155-0979
20.06.2013 VULOVIĆ RAJKO
PETAR
24.07.2013 BEOGRAD
ST 74/2013
MARICA ĐUKIĆ
15.11.2013
02.09.2013
18.09.2013 0
155-0987
24.07.2013 ĐUKIĆ ILIJA DUŠAN
YU- KANBERA DOO u
reorganizaciji od
09.06.2014.
INPA DOO u
reorganizaciji od
16.06.2014.
FARMACIJA KORP
INTERNACIONAL DOO u
reorganizaciji od
25.04.2014.
JUGOALAT- JAL AD
17.09.2013 KRAGUJEVA ST 25/2013
C
TATJANA
TODOROVIĆ
16.01.2014
24.10.2013
09.06.2014 0
155-0928
17.09.2013 VESELINOVIĆ
ČEDOMIR SONjA
18.10.2013 BEOGRAD
ST 80/2013
VJERA ĐURIŠIĆ
27.11.2013
06.11.2013
16.06.2014 0
155-0912
18.10.2013 KORUGA TOMO
MIHAJLO
23.10.2013 BEOGRAD
ST 118/2013
VJERA ĐURIŠIĆ
08.04.2014
29.11.2013
25.04.2014 0
155-0880
23.10.2013 RADOVIĆ
HRANISLAV
MIROSKA
04.12.2013 NOVI SAD
ST 60/2013
02.04.2014
24.01.2014
10.04.2014 0
155-0972
16.12.2013 BEOGRAD
ST 152/2013
23.04.2014
03.02.2014
02.07.2014 0
155-0880
20625767
SVET MEDIA NID DOO
u reorganizaciji od
02.07.2014.
JUGOVO PETROL DOO
VLADISLAV
KURTEK
ŽANKA RADIĆ
27.12.2013 NIŠ
ST 40/2013
SNEŽANA
VUKOSAVLjEVI
Ć OBRADOVIĆ
07.05.2014
04.02.2014
20.02.2014 0
155-0964
04.12.2013 ŠIMIĆ RUDO
NINOSLAV
16.12.2013 RADOVIĆ
HRANISLAV
MIROSKA
27.12.2013 KOSTIĆ ĐORĐE
LjUBOMIR
5231
17411373
MODRIANI DOO
11.03.2014 BEOGRAD
ST 25/2014
VJERA ĐURIŠIĆ
15.09.2014
25.09.2014 0
155-0643
5305
00000530
GP AUTO SHOP DOO
08.09.2014 BEOGRAD
ST 80/2014
JOVAN KORDIĆ
19.11.2014
10.10.2014 0
155-0877
29 od 29
29.10.2014
16.05.2013 ZAGORAC MILOŠ
BOGDAN
16.10.2013 MARIĆ RADOVAN
MLADEN
11.03.2014 RADOVIĆ MILOSAV
PERO
08.09.2014 STAMENKOVIĆ MILE
MILADIN
20.12.2013
28.07.2014
18.07.2014
30.10.2014
Download

obustavljeni_stecajn..