ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Обавјештавамо Вас да ће се семинар континуирана професионална едукација 1 (КПЕ 1/2015) одржати према
сљедећем распореду:
14.04.2015.
Уторак
Приједор
Хотел Приједор
15.04.2015.
Сриједа
Брчко
Дом културе
16.04.2015.
Четвртак
Бијељина
Центар за културу
17.04.2015.
Петак
Зворник
Мотел Новак Каракај
18.04.2015.
Субота
Бања Лука
Правни факултет – за Сертификоване
рачуновође и Овлашћене ревизоре*
20.04.2015.
Понедјељак
Требиње
Зграда ХЕТ-а – велики амфитеатар
21.04.2015.
Уторак
Фоча
Дом културе
22.04.2015.
Сриједа
Пале
Економски факултет Пале
23.04.2015.
Четвртак
Градишка
Културни центар
24.04.2015.
Петак
Добој
Хотел Кардиал – Бања Врућица
25.04.2015.
Субота
Бања Лука
Правни факултет – за Сертификоване
рачуноводствене техничаре*
* Молимо све чланове друштва Бања Лука да уважавају предвиђени распоред како би се створиле нормалне
претпоставке за рад.
ПРОГРАМ СЕМИНАРА:
I РАЧУНОВОДСТВО:
–– Некретнине, постројења и опрема – МРС 16, Одјељак 17 МСФИ за МСЕ – Ненад Панић, дипл. ек.
–– Рачуноводствене политике, процјене и грешке МРС 8 и МСФИ за МСЕ Одјељак 10
– Доц. др Јелена Пољашевић
II ПОРЕЗИ:
–– Значај мјесечне пријаве пореза по одбитку – Перса Паић, дипл.ек.
–– Новине које доносе реформски закони из области директних пореза – Перса Паић, дипл.ек.
–– Пракса у примјени прописа о индиректном опорезивању – Дејан Ракић, дипл. правник и
Владимир Милиновић, дипл. правник
Почетак семинара је u 1000 часова
Котизација за учествовање на семинару износи 60 КМ (са укљученим ПДВ-ом), а уплаћује се на један од
следећих жиро рачуна:
Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69.
Прије почетка семинара потребно је предати доказ о уплати са читко наведеним именом и презименом лица
за кога је уплата извршена и попунити семинарски лист, што ће служити као основа за евидентирање присуства у регистру професионално стручних звања.
Молимо чланове Савеза да са собом понесу чланске карте. Чланови су дужни да у складу са чланом 17. став
2. Статута Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске измире обавезе за чланарину, што је и услов
за присуство семинару.
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.
Download

PDF dokument - Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске