FUTURA
Univerzitet
Singidunum
Fakultet za primenjenu ekologiju
TELEFONSKI IMENIK ZAPOSLENIH NA FAKULTETU
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Beograd
Lazarevački drum 13-15
Tel: +381 – 11-305-8987
Tel/fax: +381-11-305-8987
ime i prezime
Jordan Aleksić
Gordana Dražić
Tanja Cupać
Dimitrije Aleksić
Dejan Marković
Daniela Cvetković
Mirjana Bartula
Slađana Đorđevć
Mesud Adžemović
Aleksić Srđan
Miloš Nikolić
Nevena Božić
Vesna Vandić
Aleksandra Aleksić
Branko Milinković
Boban
broj telefona
062/8759392
062/8847440
062/8847442
062/8847443
062/8847444
062/8847445
062/8847457
062/8847458
062/8847459
062/8847471
062/8847439
062/8847455
062/8847472
062/8847473
062/8847456
062/8847474
www.futura.edu.rs
[email protected]
Download

Telefonski imenik.pdf - Fakultet za primenjenu ekologiju "FUTURA"