Универзитет у Бањој Луци
Економски факултет
Датум штампања: 01.04.2015.
Записник о полагању испита
Предмет: Маркетинг
Испитни рок: апсолвентски-март 2014/15
Студијски програм: Економија
Група: 1
Шифра предмета: 1МАРК
Датум: 31.03.2015.
Вријеме: 09:00
Сала:
Име и презиме наставника: Перица Мацура
К1 - Први колоквијум
РБ
1.
2.
3.
4.
Индекс
280/04
206/05
208/06
65/08
К2 - Други колоквијум
СЕМ - Семинарски рад
Презиме и име студента
П - Присуство
Број положили
0
null
Број полагања
Самарџија Божана
Сембер Бојана
Гајић Здравка
Душанић Драгана
Статистика пролазности
Број пријавили Број изашли
4
0
ЗИ - Завршни испит
Поени
1
1
1
1
Оцјена НИ
4
Оцјена У
0
Оцјена 5
0
Оцјена 6
0
Н.И. (није изашао)
Н.И. (није изашао)
Н.И. (није изашао)
Н.И. (није изашао)
Оцјена 7
0
Оцјена 8
0
Оцјена 9
0
Потпис испитивача:
Страна 1 од 1
Оцjена
Оцјена 10
0
Просјечна оцјена
--
Download

Marketing - Rezultati ispita