Zoologija
vodenih beskičmenjaka
5 ECTS
ОА-ИБ2-6
Program nastave
• prijava seminarskih
radova do 14. 4.
• dostavljanje prezentacija
do 21.4
• kovalentna veza
VODA
Životni medijum
• hemijske i
• fizičke osobine
•
•
•
•
kovalentna veza
ugao
polarnost
vodonična veza
• površinski napon
• tečno stanje
• gustina vode
g/cm3
• ρled = 0.917
0°C
• ρmax = 1 g/cm3 4°C
https://www.youtube.com/watch?v=moITG5Q7zzI
• toplotni kapacitet
- velika količina solarne energije za zagrevanje
- dug period hladnog vremena za smrzavanje
površine
• univerzalni rastvarač
• dejstvo na geomorfologiju
• rastvorljivost
– čvrstih supstanci raste sa
temperaturom
– gasova opada sa porastom
temperature
• količina vode = 1 386 000 000 km3
https://www.youtube.com/watch?v=uGrQ6T1hK9A
Okeani
• 70% površine planete
• srednja dubina 3800 m
• Najveća dubina 11000 m
• kohezija
• adhezija
• kapilarnost
Morska sredina
• morske struje
• Salinitet 35–36 ‰
• osmotska koncentracija
1000– 1150 mOsm
• većina životinja podnosi
razblaženje od 60–70%, a
povećanje koncentracije
samo do 110–120%
• “najlakša” sredina
za opstanak
Morska sredina
• velike dubine
• pelagijal – uniforman
• obale i plitka mora
– veći diverzitet
• koralni grebeni
• šume makroalgi
Morska sredina
• velike dubine
• pelagijal – uniforman
• obale i plitka mora
– veći diverzitet
• koralni grebeni
• šume makroalgi
Kopnene vode
• nizak salinitet 0.01–0.5 ‰
• obično ≤1% morske vode
• 0.1% svetske vode
• varijabilna staništa
• lotička = tekuća
• lentička = stajaća
Tekuće vode
• održavanje nasuprot struji
Tekuće vode
• održavanje nasuprot struji
• stalno variranje
~ temperature
• sezonski i dnevno
~ pH i jonske koncentracije
• zavisno od padavina i podloge
~ koncentracije O2
~ količine hrane
• brojne različite niše → specijalisti
Stajaće vode
• ograničena količina vode
• izolovanost
• periodičnost ili privremenost
• dubina
• podneblje, klima
• nutritivni status
• manji broj taksona
Zastupljenost taksona u vodenim ekosistemima
Morski
bentoski
Phylum
Porifera
++
Placozoa
+
Cnidaria
++
Ctenophora
Morski
pelagijski
Stanovnici
kopnenih voda
larve
++
Bentosni organizmi:
•
na podlozi – epibentos
+
•
u podlozi – zariveni sedentarni makroinvertebrati
ili mikroinvertebrati u intersticijumu = mejofauna
Pelagijski organizmi:
++
Platyhelminthes
+
+
++
Nemertea
++
larve
+
Nematoda
++
Rotifera
+
+
++
Mollusca
++
+
++
Annelida
++
+
++
Pogonophora
+
larve
Sipuncula
+
larve
Priapulida
+
larve
Crustacea
++
++
Arachnida
retki
++
•
•
nekton – aktivno plivaju
plankton – plutaju
Arthropoda
++
+
Insecta
++
Bryozoa
++
larve
Brachiopoda
+
larve
Echinodermata
++
larve
Chaetognatha
+
+
Urochordata
++
+
+
http://ed.ted.com/lessons/the-secret-life-of-plankton
Adaptacije na život u vodi
• život je nastao u morskoj vodi
• migracije
• u estuare gde je prisutan čitav niz prelaznih oblika i rešenja
od slane do slatke vode
• nakon perioda adaptacije, kretanje uzvodno u tokove reka i
u ostale kopnene vode
• neke životinje su prešle na kopno
• iz kopnene sredine, neke grupe sekundarno nastanjuju
slatkovodne ili morske basene
Osmoregulacija
• odnos površine i zapremine tela
• kontrola osmotskog pritiska
– redukcija unosa
– hipoosmotski urin
joni
H20
Površina tela
• treplje
• sluzavi omotač
• krečnjačka ljuštura ili
mineralizovana kutikula
• “kućica”
Kretanje
•
•
•
•
•
veličina i oblik tela
treplje, bičevi...
talasasto izvijanje
plivanje po raketnom principu
ambulakralni sistem
Ishrana
•
•
•
•
filtracija
detritivori
herbivori
predatori
Respiracija i transport
•
•
•
•
odnos površine i zapremine
u moru [O2]=6ml/l
ventilacija
1l H2O → 1 ml O2
Reprodukcija
• deoba
• pupljenje
• gemulacija
• regeneracija
• polno razmnožavanje
• partenogeneza
• mešovita reprodukcija
https://www.youtube.com/watch?v=i_R7ouD8-Eo
Adaptacije životnog ciklusa u moru
• dominantna aseksualna
reprodukcija
• brojni hermafroditi
• planktotrofne larve
• fotoperiod i lunarni
ciklus
• veliki broj jaja
• semelparija
• iteroparija
Adaptacije slatkovodnih životinja
• kratak životni ciklus
• manje larvalnih
oblika
• više vitelusa u jajima
• larve se pričvršćuju
ili pužu po podlozi
• mirujući stadijumi
• fenotipska plastičnost
i polimorfizam
Download

Презентација 01 Вода и адаптације