TÜBİTAK 4006
BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI
BİLGİLENDİRME SUNUSU
ÇANAKKALE AR-GE
Bilim Fuarları Destekleme Programı
Proje Çağrısının Amacı
Bu çağrı, 5.-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin
öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları
doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma
yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri,
öğrenciler ve izleyicilere eğlenerek öğrenebilecekleri bir
ortam sunan Bilim Fuarlarına destek verilmesini
amaçlamaktadır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
2
Bilim Fuarları Destekleme Programı
Proje Çağrısının Kapsamı
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulu
bünyesinde, 5.-12. sınıflarda okumakta olan öğrenciler
tarafından bilimsel süreçler takip edilerek hazırlanmış
projelerden oluşan ve yukarıda belirtilen amaçlar
çerçevesinde düzenlenen proje sergileri TÜBİTAK Bilim
Fuarları kapsamında yer alabilir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı
için, TÜBİTAK Bilim Fuarları 1 Mart-12 Haziran 2015 tarihleri
arasında en az 1 gün en fazla 3 gün olacak şekilde
gerçekleştirilebilir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
3
Başvuru Koşulları:
 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5.-12. sınıflar arasında
eğitim veren devlet okulları TÜBİTAK Bilim Fuarlarına
başvuru yapabilir.
 Özel okullara Bilim Fuarı desteği verilmemektedir, bu
nedenle özel okul başvuruları kabul edilmez.
 Bilim Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) başvuruları kabul
edilmez.
 Bilim fuarı başvuruları proje yürütücüsü tarafından
yapılır.
 Okul müdürü tarafından belirlenen ve başvuru yapan
okulda kadrolu, tam zamanlı öğretmen olan bir kişi
proje yürütücüsü olabilir.
 Her okuldan sadece 1 kişi proje yürütücüsü olarak
başvuru yapabilir.
 Okul müdürü ile proje yürütücüsü aynı kişi olamaz.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
4
 TÜBİTAK Bilim Fuarları düzenlemek için en az 25 proje
hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu koşul, Milli
Eğitim Bakanlığı’nın 5. ve 6. hizmet alanlarında bulunan
okullar için en az 15 proje olarak belirlenmiştir.
 2014 - 2015 Eğitim-Öğretim yılında toplam 2000 okulda
TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmesi hedeflenmekte olup
her il için belirli sayıda kontenjan ayrılmıştır. Çanakkale için
kontenjan 30’dur.
 Başvurular 17 Kasım 2014- 30 Ocak 2015 tarihleri arasında
http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.
Bununla birlikte Türkiye geneli için belirlenen kotanın son
başvuru tarihinden önce dolması durumunda sistem
başvurulara kapatılacaktır.
 Sistem üzerinden başvuru yapıldığında, eğer başvuru asil
listede ise ekranda “Başvurunuz asil listeye alınmıştır.”,
eğer il için ayrılan kontenjan dolduktan sonra başvuru
yapıldı ise “Başvurunuz yedek listeye alınmıştır” uyarısı
gösterilecektir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
5
Lütfen Dikkat !!!!!!
Asil listede herhangi bir değişiklik olması durumunda
yedek listede yer alan okullara, yedekte bulunma sıralarına
göre e-posta ile bilgi verilecektir. Proje sürecinde proje
yürütücüleriyle e-posta ve mobil telefon aracılığıyla iletişim
sağlanmakta olup bu kişilerin başvuruda verdikleri iletişim
bilgilerinin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
6
BAŞVURU YAPILMASI
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
7
Açılan sayfada sağ taraftaki
‘’BAŞVURU’’ kısmına girilmeli.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
8
Başvuru programına giriş kısmına
tıkladıktan sonra ‘’YENİ KULLANICI
KAYDI’’ yapılmalıdır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
9
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
10
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
11
ÖNEMLİ!
• Başvuru aşamasında sisteme girilen IBAN numarasının
mutlaka proje yürütücüsünün kendi adına açılan aktif bir
hesaba ait olması gerekmektedir.
• “Başvuru Onay” bölümünde kullanıcı yaptığı başvuruyu
Onayla butonuna tıklayarak onaylamalıdır. Onaysız
başvurular geçersiz sayılacaktır.
• Başvuru onaylandıktan sonra değişiklik
yapılamamaktadır. Bu nedenle başvuru onaylanmadan
önce verilen bilgilerin doğruluğu tekrar kontrol edilmelidir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
12
 Başvuruları geçerli olan proje yürütücülerine, eposta ile “Başvurunuz onaylanmıştır, başvuru
sayfanızda yüklü olan ‘Sözleşmeyi’ indirmeniz ve
tek nüsha halinde, eksiksiz olarak doldurarak,
her sayfası paraflanmış ve yetkili kişilerce
imzalanmış şekilde sözleşmede belirtilen adrese
en geç 10 iş günü içerisinde göndermeniz
gerekmektedir.” mesajı gönderilir. Bu mesaj
başvurunun onaylanmasını takip eden birkaç
gün içerisinde proje yürütücüsünün sistemde
kayıtlı e-posta adresine gönderilir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
13
4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları
Destekleme Sözleşmesi
Başvurunun kesinleşmesi için, sistemde başvuru sayfanızda
yüklü olan SÖZLEŞMEYİ indirmeniz ve üç nüsha halinde, eksiksiz
olarak doldurarak, her sayfası paraflanmış ve yetkili kişilerce
imzalanmış şekilde, sözleşmede belirtilen adrese en geç 10 iş
günü içerisinde posta/kargo yoluyla göndermeniz
gerekmektedir.(Diğer nüshalardan biri okulda kalacak, diğeri
Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimine gönderilecektir.)
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
14
Sözleşmeyi imzalayarak,
TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirmeyi ve fuarınızda
en az 25 proje (5.ve 6. hizmet alanlarında bulunan okullar
için en az 15 proje) sunumu yapmayı taahhüt etmiş
olursunuz.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
15
Destek ve Harcamaların Kapsamı
 TÜBİTAK Bilim Fuarları destek tutarı 5.000 TL’dir.
 Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra,
toplam destek tutarı, Proje Yürütücüsünün
TÜBİTAK’a bildirdiği kendi adına açılmış hesaba
HİBE olarak transfer edilir.
 Destek tutarının harcamaları, Proje Yürütücüsü
tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu
harcamalar proje başlama ve bitiş tarihleri
arasında gerçekleştirilir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
16
Destek ve Harcamaların Kapsamı
TÜBİTAK Bilim Fuarlarının etkin bir şekilde
gerçekleşmesi için gerekli sarf malzeme alımları
(kırtasiye, laboratuvar/deney malzemeleri, etkinlik
materyalleri vb.) makine, teçhizat alımları, bakım-onarım
giderleri, iaşe ve organizasyon hizmeti alımları ve proje
ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer alımlar destek
kapsamında kabul edilmektedir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
17
Destek ve Harcamaların Kapsamı
 Proje ihtiyaçları doğrultusunda yapılan diğer
alımlar destek kapsamında kabul edilmektedir.
TÜBiTAK desteğinden yapılan harcamalara ait
belgeler (faturalar), TÜBİTAK tarafından
gerektiğinde yapılacak denetimlerde
gösterilmek üzere genel hükümler
çerçevesinde Proje Yürütücüsü tarafından
muhafaza edilecektir, TÜBiTAK’a herhangi bir
harcama belgesi gönderilmeyecektir
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
18
Destek ve Harcamaların Kapsamı
 Destek kapsamında demirbaş niteliğindeki taşınırların
(makine/teçhizat) alınması halinde, söz konusu
malzeme, Proje Yürütücüsü tarafından görevli
olduğu kuruluşa hibe edilerek, düzenlenen taşınır
işlem fişi faturaya eklenerek muhafaza edilir.
 Bilim Fuarları tamamlandıktan sonra sisteme girilen
sonuç raporunda proje harcamalarının bilgisi
istenmektedir. Yapılan harcamalara ait bilgiler
TÜBiTAK tarafından gerektiğinde yapılacak
denetimlerde kullanılacaktır.
 Proje sonuçlandığında, destek tutarının tamamının
Bilim Fuarı organizasyonu ve faaliyetleri için
harcanması esastır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
19
Destek ve Harcamaların Kapsamı
• Proje sonuçlandığında, mücbir sebeplerden dolayı destek
tutarının tamamının harcanamaması halinde, kalan destek
tutarı proje yürütücüsü tarafından sonuç raporu sisteme
yüklenmeden önce
• Faturaların kesimi ile ilgili olarak, aşağıda örneği bulunan
fatura formatına uyulması ve ekteki örnek faturada
gösterildiği gibi TÜBiTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi ifadesi
mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi
gerekmektedir. Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
20
Yazar kasa fişi kabul
edilmemektedir.
Fatura tarihleri paranın
yattığı günler ile fuar
günü arasında olmalıdır
Müşteri vergi no yerine
yürütücünün tc si
yazılacaktır
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
Projesi mutlaka yazmalı
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
21
Destek ve Harcamaların Kapsamı
 Sonuçlandırılmış olan projeye (bilim fuarına) verilen
destek tutarının tamamı, yapılan harcamalara ilişkin
herhangi bir belge istenmeksizin, hibe edilmiş sayılır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
22
Destek ve Harcamaların Kapsamı
Proje izleyici raporu ve sisteme girilen sonuç
raporu doğrultusunda sonuçlandırılmamış veya
kusur ve ihmalden dolayı Bilim Fuarının
gerçekleşmemiş olması halinde, projeye ödül ve
ikramiye olarak transfer edilen destek tutarının
tamamı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunda
belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak
Proje Yürütücüsünden tahsil edilir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
23
Bilim Fuarlarının Gözlenmesi
 Projelerin, belirlenen amaç ve hedefler
doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği, TÜBİTAK
tarafından görevlendirilen proje izleyicileri ile takip
edilebilir.
 Proje İzleyicisi, Bilim Fuarını yerinde ziyaret ederek,
TÜBİTAK tarafından hazırlanan formatta hazırladığı
“İzleyici Raporları” nı TÜBİTAK’a iletir.
 TÜBİTAK tarafından görevlendirilen proje
izleyicilerine yürütücü tarafından herhangi bir ödeme
yapılmayacak olup, izleyicilerin hiçbir masrafı
projeden karşılanmayacaktır. İzleyicilerin masrafları
TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
24
Projenin Sonuçlandırılması
 Fuar tamamlandıktan sonra Proje Yürütücüsünün,
“bilimiz.tubitak.gov.tr” web sitesindeki Başvuru
bölümünden giriş yaparak, “4006 Bilim Fuarı Proje ve Sonuç
Bilgileri Aşaması Başvuru Adımları”nı takip edip, Fuar Sonuç
Raporu bölümünü doldurması gerekmektedir. Bu bölüm
web sitesinde daha sonra kullanıma açılacaktır.
 Fuar sonuç raporu bölümünün fuarın bitimini takiben
eksiksiz, düzgün ve doğru olarak tamamlanması
gerekmektedir. Bilim fuarını değerlendiren izleyici
raporunun olumlu olması ve sonuç raporunun yürütücü
tarafından sisteme yüklenmesi ile proje sonuçlandırılır.
 İzleme raporu bulunmayan fuarların takibi ve
sonuçlandırılması proje yürütücüsü tarafından hazırlanıp
sisteme yüklenen sonuç raporu ile yapılır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
25
Katılım Sertifikaları….
Katılım sertifikaları fuarlar tamamlandıktan sonra okullara
kargo yolu ile ulaştırılacaktır.
Katılım sertifikaları sonuç raporunda belirtilen katılımcı öğrenci ve
danışman öğretmen sayısı doğrultusunda hazırlanmakta ve
gönderilmektedir. Sertifikaların gönderimindeki gecikmeleri göz
önünde bulundurarak sonuç raporunuzu fuarın bitimini takiben
hızlı bir şekilde tamamlamanız gereklidir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
26
Katılım Sertifikaları….
Sonuç raporu kısmı fuarlar gerçekleşmeden önce açılacak
olup özellikle katılımcı öğrenci ve proje danışmanı öğretmen
sayılarını fuarın tamamlanmasını beklemeden girebilirsiniz.
Fuar tamamlandıktan sonra sonuç raporunuzu dilediğiniz gibi
revize edebilirsiniz.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
27
Örnek projeler kısmından yapılan
projeleri inceleyebilirsiniz.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
28
Kılavuzları inceleyerek yapabilecekleriniz
hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
29
Bilim fuarını gerçekleştiremez isek, TÜBİTAK'tan
aldığımız nakit desteği iade etmemiz gerekir mi ?
TÜBİTAK tarafından okullara nakit destek
verilebilmesi için her bir okuldan ıslak imzalı
taahhütname alınacaktır. Bu taahhütname
çerçevesinde, eğitim yılı sonuna kadar en az 25 proje
katılımı ile bir bilim fuarı düzenleyip, bu fuara ait
görselleri ve sonuç raporunu (fuar hakkında özet bilgi ve
sayılar) web sitemize yüklemeyen okullar, aldıkları
desteği 15 gün içinde iade etmek zorundadırlar.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
30
İlkokullar destek kapsamında mıdır ?
 Sadece 5-12. sınıflar destek kapsamındadır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
31
Okulumuz/öğrencilerimiz ekonomik olarak böyle bir etkinliğe
katılmaya müsait değil.
• TÜBİTAK Bilim Fuarları her ekonomik/bilişsel seviyedeki
öğrencinin proje yapabileceğini göstermeyi hedeflemektedir.
Evde ve çevrede bulunan basit malzemelerle hazırlanan projeler
beyaz kağıda raporlanarak, kullanılmış kolilerden bile
yapılabilecek proje kartonunda, okulda bulunan sıralar üzerinde
sergilenecek şekilde tasarlanabilmektedir. Elbette maddi kaynak
gerektiren projeler de tasarlanabilir ama böyle bir gereksinim
olmadığını hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimiz
anlaması ve uygulaması beklenmektedir.
Aynı şekilde, fuarlar düzenlenirken, kiralık standlar, kaliteli
matbaa/reklamcı ürünü afişler, açılış kokteylleri, davetiyeler, vs
gerekmeden çok sade bir şekilde planlanması önceliklidir.
• Fuarlarda odak noktası öğrencilerin proje
posterleri ve sunumları olmalıdır.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
32
TÜBİTAK Bilim Fuarlarının Bu Benim Eserim vb
programlarla ilişkisi nedir ?
 TÜBİTAK Bilim Fuarlarına, bilimsel süreçle test edilebilen her türlü
hipotezin araştırıldığı araştırma projeleri katılabilecektir. Öğrencilerin
yarışma stresinden uzak eğlenceli bir ortamda proje hazırlama ve sunma
deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu yöntemle bilimsel proje
hazırlama kültürünün tabana yayılması hedeflenmektedir. Bu Benim
Eserim ve benzeri proje yarışmalarında ise yine bilimsel yöntem ve
süreçlerden geçerek hazırlanmış projelerin belirlenen kriterler
doğrultusunda yarışması amaçlanmaktadır.
 TÜBİTAK Bilim Fuarları için hazırlanan projelerden uygun
olanlar öğretmenlerin teşviki ile Bu Benim Eserim ya da TÜBİTAK
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması gibi proje
yarışmalarına katılabilirler. Bu anlamda TÜBİTAK Bilim Fuarları
ülkemizde düzenlenen bilimsel proje yarışmalarına temel ve proje
kaynağı oluşturmaktadır. Bu gibi yarışmalarda sergilenmiş olan projeler
de TÜBİTAK Bilim Fuarlarında sergilenebilirler.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
33
Süreci kısaca özetleyebilir misiniz ?
1. Sistem üzerinden kesin kayıt yapılması.
2. Projelerin belirlenmesi.
3. Proje özet bilgilerinin sisteme girilmesi.
4. Fuarın düzenlenmesi.
5. Fuara ait şablon raporun doldurulması,
görsellerin sisteme yüklenmesi.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
34
İletişimle ilgili…
Fuar başvurusu yapan çok sayıda okul olması
nedeniyle, TÜBİTAK’ın duyuruları ve bildirileri için
proje yürütücülerinin sisteme giriş yaptıkları e-posta
adreslerini düzenli olarak takip etmesi
gerekmektedir. Başvurularla ilgili sorular
forum.tubitak.gov.tr linki üzerinden
cevaplanmaktadır. Fuarlarla veya okulunuzla ilgili
özel/spesifik sorular için [email protected]'ye
e-posta atmanız gereklidir.
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
35
TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI
Son Başvuru
Tarihi
30 Ocak 2015!
Süheyla Haney YURDUSEV/Ç.KALE AR-GE
36
Download

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Bilgilendirme Sunusu