JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
e-mail: [email protected]
Djelovodni broj: 06 - 3991
Sarajevo, 27.06.2013.godine
RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA ZA ALAGIĆ BELMINA – I 7
TJELESNI I
PREDMET
BOSANSKI JEZIK
ENGLESKI JEZIK
ZDRAVSTVENI
HISTORIJA
ODGOJMATEMATIKA
K6
UČIONICA
KOMISIJA
K6
21.08.2013. U 9:00
21.08.2013. U 9:00
26.08.2013. U 13:00
PEDSJEDNIK
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
ISPITIVAČ
NIKŠIĆ ŠUĆRO
FILIPOVIĆ SELMA
PRNJAVORAC OMAR
MRNĐIĆ AZRA
ČLAN
MRNĐIĆ AZRA
PRNJAVORAC OMAR
FILIPOVIĆ SELMA
NIKŠIĆ ŠUĆRO
INFORMATIKA
MATEMATIKA
FIZIKA
PREDMET
15
UČIONICA
15
OSNOVE
ELEKTROTEHNIKE
K5
K5
22.08.2013. U 9:00
22.08.2013. U 9:00
23.08.2013. U 9:00
23.08.2013. U 9:00
PEDSJEDNIK
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
MUZAFEROVIĆ SEDINA
ISPITIVAČ
GURDA KEMAL
VARATANOVIĆ JASMINA
ČLAN
VARATANOVIĆ JASMINA
GURDA KEMAL
DATUM
KOMISIJA
15
26.08.2013. U 13:00
DATUM
ELEKTROTEHNIČKO
PREDMET
CRTANJE
UČIONICA
DATUM
KOMISIJA
15
TEHNIČKA MEHANIKA
MUZAFEROVIĆ
BEGIĆ SEJO
SEDINA
NIKŠIĆ ŠUĆRO
NIKŠIĆ ŠUĆRO
PRAKTIČNA
VJERONAUKA
NASTAVA
29
29
R
29
27.08.2013. U 9:00
27.08.2013. U 9:00
28.08.2013. U 9:00
27.08.2013. U 9:00
PEDSJEDNIK
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
BEGIĆ SEJO
ISPITIVAČ
BIHORAC JUSUF
HAMZABEGOVIĆ MIRZA
BALAŠ MUSTAFA
LEPIR MUHAMED
ČLAN
HAMZABEGOVIĆ MIRZA
BIHORAC JUSUF
HAMZABEGOVIĆ
MIRZA
BIHORAC JUSUF
Direktorica
Šahbegović Mirsada, dipl.ecc
ID broj: 4200565410001, PDV broj: 2005565410001
Registrovan je u poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni ured SARAJEVO
Download

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Velešići 2 Sarajevo