ЈНМВ 45/2014
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Резервни делови за возила PIAGGIO
Р.Б.
Каталошки број
1
006708
Dihtung
Јед.
мере
kom
2
144521
Dihtung
3
166741
4
5
6
Кол.
Гаражни
број
1
420
Број
налога
609
kom
1
420
609
Dihtung
kom
1
420
609
221098
Dihtung
kom
1
420
609
242897
Klip I cilindar
kom
4
420, min
609
kom
1
416
252356
Podloška amortizera
kom
1
416
252356
Назив
566506/646465/56602R Amortizer prednji
7
006066/567427
8
074414
Podloška gumena
kom
1
416
9
005970
Seger osigurač
kom
2
417, 166
10
2217365
Osovina kvačila
kom
2
417, 166
11
167016
Ležaj osovine gornji
kom
2
417, 166
12
167018
Gumica zaptivna
kom
2
417, 166
13
1672265
Nosač druk ležaja
kom
2
417, 166
14
167017
Ležaj osovine donji
kom
2
417, 166
15
1451045
Osigurač druk ležaja
kom
2
417, 166
16
144408
Čaura kvačila
kom
2
417, 166
17
248359
Sajla kvačila
kom
6
417, min
252356
252469,
252583
252469,
252583
252469,
252583
252469,
252583
252469,
252583
252469,
252583
252469,
252583
252469,
252583
252469
18
L2100097/829565
Grejač motora dizel
kom
5
265, min
832
19
431038
Semering poluosovine
kom
2
540
252285
20
223725
Nosac semeringa
kom
4
540, 537
252285
21
224344
Šelna poluosovine
kom
2
540
252285
22
850237
Manžetna
kom
2
540
252285
23
850238
Prsten
kom
2
540
252285
24
850239
Ležaj
kom
2
540
252285
25
291007
Relej grejača motora
kom
1
540
252910
26
NGK-CR8EB
Svećica motora
kom
10
min
27
615760
Sajla menjača
kom
5
28
615761
Sajla selektora
kom
5
29
223249
Čaura pinjona
kom
1
537, 441
537, 441,
min
537
30
613185
Sajla gasa
kom
6
441, min
4/34
ЈНМВ 45/2014
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд
31
157715
Dinama 12V
kom
4
min
32
2212475
Set kvačila
gar
2
min
33
132365/873212
Zaptivka dihtunga podnožja klipa
kom
3
min
34
228302
Gumena prirubnica
kom
2
min
35
288840
Zaptivka izduvne grane
kom
3
min
36
568194
Kontakt brava
kom
1
min
37
125322
Kutija osigurača
kom
2
min
38
2462074
Doboš točka zadnji
kom
4
min
39
261682
Prekidač pod volanom
kom
7
min
40
2451932
Cilindar kočioni točka zadnji
kom
2
min
41
2451942
Cilindar kočioni točka prednji
kom
2
min
42
2495205
Cilindar glavni kočioni
kom
1
min
43
217946
Ručica menjača
kom
2
min
44
581340
Stop lampa L
kom
1
min
45
581339
Stop lampa D
kom
1
min
46
154991
Paknovi kočioni prednji + zadnji
kom
6
min
47
644327/179059
Regulacioni set
kom
1
min
48
179060/615988
Brezon točka
kom
12
min
49
189688/583764
Prednji far
kom
6
min
50
245038
Opruga pakna
kom
5
min
51
178750
Opruga pakna
kom
2
min
52
214153
Sajla ručne zadnje
kom
5
min
53
248358/611643
Sajla gasa
kom
1
min
54
214168
Sajla grejanja
kom
2
min
55
659530
Sajla kvačila
kom
4
min
56
500534
Ležaj igličasti male pesnice
kom
2
min
57
246747/B0077147
Sajla brave vrata
kom
4
min
58
614939
Crevo za gorivo
kom
1
min
59
L5460543/832685
Lonac auspuha
kom
2
min
60
432140
Set kvačila (korpa i lamela)
gar
1
min
61
4DM003360-00
Automat migavca
kom
5
min
62
B005660
Filter za vazduh PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
63
B005903
Filter za gorivo PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
64
B010014
Filter za ulje PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
65
B010013
Filter za ulje - uložak PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
66
B010235
Kaiš PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
67
B010225
Roler (španer) PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
68
4351287Z02000
Disk kočioni prednji PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
5/34
ЈНМВ 45/2014
69
837146
70
4243187Z03000
71
ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд
Pločice kočione PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
Doboš PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
837185
Paknovi kočioni PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
72
837186
Cilindar kočioni zadni PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
73
652234
Krajevi spona PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
74
B010762
Lamela kvačila PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
1
min
75
B010763
Korpa kvačila PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
1
min
76
B010291
Druk ležaj PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
1
min
77
B005272
Sajla birača - selektor PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
1
min
78
B007248
kom
1
min
79
B000875
kom
1
min
80
B004540
kom
1
min
81
B004542
kom
1
min
82
CM038201
Sajla birača - birač PIAGGIO PORTER PICK UP
Sajla ručne kočnice od ručice do mehanizma
za štelovanje PIAGGIO PORTER PICK UP
Sajla ručne kočnice od mehanizma za štelovanje
do točka L PIAGGIO PORTER PICK UP
Sajla ručne kočnice od mehanizma za štelovanje
do točka D PIAGGIO PORTER PICK UP
Sajla kvačila PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
83
B005252
Sajla gasa PIAGGIO PORTER PICK UP
kom
2
min
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
B011555
493842
826597
485350
830410
830411
129378
129376
287224
129382
129379
CM115602
CM115603
CM115601
Svećica PIAGGIO PORTER PICK UP
Dizna
Štek pumpa
Termostat
Ventil
Ventil
Osigurač
Opruge
Šolje
Gumice
Osigurač
Dihtung glave motora
Dihtung glave motora
Dihtung glave motora
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
10
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
1
1
1
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
Начин испоруке: Испорука предметних добара ће се извршавати сукцесивно, на основу
писаног захтева Наручиоца, према динамици и количини коју одреди Наручилац.
Рок испоруке не може бити дужи од 30 календарских дана.
Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци.
Место испоруке: ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, Мије Ковачевића 4.
У случају да је дошло до измене каталошког броја у међувремену, понуђачи могу
понудити и делове са одговарајућим измењеним бројем, с тим да су у обавези да у понуди
доставе изјаву у којој ће навести код којих је позиција дошло до промене са наведеним
траженим и измењеним каталошким бројем.
6/34
Download

Измењена техничка спецификација-21.05