Veledrogerija VODIČ d.o.o.
Dušana Vukasovića 29, 11070 Novi Beograd
011/6283-688; 6283-689; 6283-690; 6283-692
www.veledrogerijavodic.com, [email protected]
,
KAT.
BR.
NAZIV PROIZVODA
S
MATERIJAL
TRANSPORTNO
PAKOVANJE
kom.
1.0. MIKROBIOLOGIJA
1.1. Petri posude
Petri posuda ø 90 (sterilna)
+
PS
50x15
Petri posuda ø 55 (sterilna)
+
PS
29x14
4x406
0003
Petri posuda ø 35 (sterilna)
+
PS
0004
Petri posuda ø 35, graduisana (sterilna)
+
PS
0335
Petri posuda ø 90 (sterilna), pojedinačno pakovana
+
PS
0336
Petri posuda ø 55 (sterilna), pojedinačno pakovana
+
PS
0337
Petri posuda ø 35 (sterilna), pojedinačno pakovana
+
PS
+
K1
+
K11
+
K13
+
K12
+
K24
+
K25
+
K26
0001
0002
60x8
4x480
60x8
4x480
100x1
5x100
50x1
5x50
4x250
100x1
5x100
4x500
1.2. Brisevi
0005
0443
0488
0006
0475
0476
0477
Komplet za bris (sterilan)
“SPEKTALETA - A” - komplet za uzimanje brisa, plastični
štapić sa namotajem vate (sterilan)
“SPEKTALETA - B” - komplet za uzimanje brisa, drveni
štapić sa namotajem vate (sterilan)
“SPEKTALETA - C” - komplet za uzimanje brisa, metalni
štapić sa namotajem vate (sterilan)
“SPEKTALETA - As” - komplet za uzimanje brisa, plastični
štapić sa sintetičkim namotajem (sterilan)
“SPEKTALETA - Bs” - komplet za uzimanje brisa, drveni
štapić sa sintetičkim namotajem (sterilan)
“SPEKTALETA - Cs” - komplet za uzimanje brisa, metalni
štapić sa sintetičkim namotajem (sterilan)
0007
Štapić za bris
0333
Bris - drveni štapić sa namotajem vate,
ø 2,5 x 170, (sterilan)
+
K9
0448
Bris - metalni štapić sa namotajem vate, (sterilan)
+
K18
0478
Bris – plastični štapić sa sintetičkim namotajem,
ø 2,5 x 150, (sterilan)
+
K27
0479
Bris – metalni štapić sa sintetičkim namotajem
+
K28
0008
1.3. Dijagnostika
“URISPEKT” - sredstvo za bakterijsku dijagnostiku
urinarnih infekcija
“URISPEKT EC” - sredstvo za bakterijsku dijagnostiku
urinarnih infekcija
+
K3
+
K14
0464
drvo
275x1
4x275
6x100
4x600
6x100
4x600
6x100
4x600
6x100
4x600
6x100
4x600
25x200
4x5000
100x1
8x100
8x800
100x1
10x100
8x1000
100x1
8x100
8x800
100x1
10x100
8x1000
10x1
42x10
10x1
42x10
2.0. EPRUVETE
2.1. Cilindrične
0009
Epruveta ø 8/45, 1 ml
PS
0010
Epruveta ø 10/80, 2 ml
PS
0011
Epruveta ø 11/70, 3 ml
PS
0334
Epruveta ø 12/55, 3 ml
PS
5x1000
2x5000
3x1000
2x3000
3x1000
2x3000
4x450
4x1800
KAT.
BR.
NAZIV PROIZVODA
S
MATERIJAL
TRANSPORTNO
PAKOVANJE
kom.
0012
Epruveta ø 12/75, 4 ml
PS
0013
Epruveta ø 12/75, 4 ml, polipropilenska
PP
0393
Epruveta ø 13/75,
5 ml
PS
0014
Epruveta ø 14/100, 8 ml
PS
0015
Epruveta ø 16/50,
PS
0016
Epruveta ø 16/100, 10 ml
PS
0342
Epruveta ø 16/100, 10 ml, polipropilenska
PP
5 ml
3x900
2x2700
3x900
2x2700
2x500
4x1000
8x100
4x800
2x500
4x1000
6x100
4x600
6x100
4x600
2.2. Konusne
0017
Epruveta ø 16/100, 10 ml, konusna
PS
0018
Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna
PS
6x100
4x600
6x100
4x600
2.3. Graduisane
0019
Epruveta ø 16/100, 10 ml, graduisana
PS
0020
Epruveta ø 16/100, 10 ml, konusna, graduisana
PS
0021
Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, graduisana
PS
6x100
2x600
6x100
2x600
6x100
2x600
2.4. Epruvete sa zapušačima
2.4.1. Sterilne
0289
Epruveta ø 10/80, 2 ml, sa zapušačem (sterilna)
+
K4
0027
Epruveta ø 11/70, 3 ml, sa zapušačem (sterilna)
+
K4
0028
Epruveta ø 12/75, 4 ml, sa zapušačem (sterilna)
+
K4
0029
Epruveta ø 14/100, 8 ml, sa zapušačem (sterilna)
+
K4
0030
Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa zapušačem (sterilna)
+
K4
+
K4
+
K4
+
K5
+
K5
+
PP
+
PP
+
K5
+
PP
+
K5
0259
0382
0035
0037
0038
0039
0040
0041
0042
Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, sa zapušačem
(sterilna)
Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, graduisana, sa
zapušačem (sterilna)
Epruveta ø 14/100, 8 ml, sa navojnim zatvaračem
(sterilna)
Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem
(sterilna)
Epruveta ø 25/95, 30 ml, sa navojnim zatvaračem,
polipropilenska (sterilna)
Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna, sa navojnim
zatvaračem,graduisana, polipropilenska (sterilna)
Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna, sa navojnim
zatvaračem, graduisana, polistirolska (sterilna)
Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna sa stopom i nav.
zatvar. graduisana, polipropilenska (sterilna)
Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna sa stopom i nav.
zatvar. graduisana, polistirolska (sterilna)
2.4.2.Nesterilne
0031
Epruveta ø 12/75, 4 ml, sa zapušačem
K4
0032
Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa zapušačem
K4
100x1
8x100
4x800
700x1
4x700
600x1
4x600
400x1
4x400
350x1
4x350
350x1
4x350
1x350
4x350
350x1
4x350
325x1
4x325
20x10
4x200
125x1
4x125
125x1
4x125
125x1
4x125
125x1
4x125
15x100
2x1500
Str. 2
KAT.
BR.
NAZIV PROIZVODA
S
MATERIJAL
TRANSPORTNO
PAKOVANJE
kom.
0033
0390
0389
Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, sa zapušačem
Epruveta ø 16/100, 10 ml, konusna, graduisana, sa
zapušačem
Epruveta ø 17/105, 12 ml, konusna, graduisana, sa
zapušačem
K4
K4
K4
0034
Epruveta ø 14/100, 8 ml, sa navojnim zatvaračem
K5
0036
Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem
K5
0396
0392
0320
0043
0368
Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem,
graduisana
Epruveta ø 16/100, 10 ml, sa navojnim zatvaračem,
polipropilenska
Epruveta ø 25/95, 30 ml, sa navojnim zatvaračem,
polistirolska
Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna sa stopom bez
navojnog zatvarača, graduisana, PS
Epruveta ø 30/115, 50 ml, konusna sa stopom i navojnim
zatvar. graduisana, polipropilenska
2.5. Zvezdaste
K5
PP
K4
PS
PP
0048
Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, transparentna
PS
0049
Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, žuta
PS
0050
Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, plava
PS
0051
Epruveta zvezdasta ø 12/75, 4 ml, crvena
PS
5x100
4x500
6x100
4x600
5x100
4x500
5x100
4x500
5x100
4x500
5x100
4x500
5x100
4x500
4x50
4x200
1x300
2x300
2x150
2x300
3x1000
2x3000
3x1000
2x3000
3x1000
2x3000
3x1000
2x3000
3.0. ZAPUŠAČI
3.1. Plastični
0280
Zapušač za epruvetu ø 10
PE
0022
Zapušač za epruvetu ø 11
PE
0023
Zapušač za epruvetu ø 12
PE
0024
Zapušač za epruvetu ø 14
PE
0025
Zapušač za epruvetu ø 16
PE
0026
Zapušač za epruvetu ø 17
PE
6x1000
2x6000
6x1000
2x6000
6x900
2x5400
3x800
4x2400
3x600
4x1800
6x600
2x3600
4.0. POSUDE ZA APARATE
4.1. Biohemija, uzorci
0053
Posuda za probe za aparat “Express”
PS
0054
Posuda za probe za aparat “Monarch”
K4
0055
Posuda za probe za aparat “Hitachi”
PS
0056
Posuda za probe za aparat “Technicon," 0,5 ml, DPC
PS
0058
Posuda za probe za aparat “Astra”, “Technicon” 1,5 ml,
Selectra - XL
PS
0059
Posuda za probe za aparat “Menarini”
PS
0355
Mikroposuda za probe za aparat “Express”
PS
0381
Posuda za probe za aparat “Monarch” bez poklopca
PS
5x1000
2x5000
3x1000
2x3000
4x500
4x2000
3x1000
2x3000
3x1000
2x3000
5x1000
4x5000
3x1000
4x3000
4x1000
2x4000
Str. 3
KAT.
BR.
NAZIV PROIZVODA
S
MATERIJAL
TRANSPORTNO
PAKOVANJE
kom.
0057
Posuda za probe za aparat “Axym” (Abott)
PS
0243
Posuda za probe za aparat “Architect” (Abott)
PS
0446
Posuda za probe za aparat “Alsyon”
PS
0060
0062
0063
4.2. Biohemija, reakcione
Segment rotora za aparat “Menarini”
Rotor “M”
4.3. Koagulacija
Fibrintajmer kiveta sa opiljkom za aparat “Behring”
4.4. Hematologija
3x500
2x1500
3x500
4x1500
3x1000
4x3000
PS
38x8
PMMA
9x16
K7
0064
Posuda za brojač “Coulter”
K4
0066
Posuda za brojač trombocita
K6
16x50
2x800
2x400
2x800
4.5. Fotometrija
0068
PMMA
100x10
4x1000
+
K5
300x1
+
K4
350x1
Kiveta za fotometriranje 1 x 1 cm, 4,5 ml
5.0. POSUDE
0120
5.1. Za uzorke
5.1.1. Sterilne
Posuda za uzorke, 100 ml sa crvenim zatvaračem
(sterilna)
“Spektur”, posuda za uzorkovanje urina
0317
Posuda za feces (sterilna)
+
K5
0391
Posuda za feces, transparentna sa belim poklopcem
(sterilna)
+
K5
0380
Posuda za feces, transparentna sa crvenim poklopcem
+
K5
0079
Posuda za sputum, 30 ml (sterilna)
+
K4
0081
Posuda za uzorkovanje, 15 ml (sterilna)
+
K5
0084
Posuda za uzorke, 250 ml (sterilna)
+
K5
150x1
0290
0298
0386
Posuda za uzorke, 50 ml (sterilna)
+
K19
600x1
Posuda za uzorke, 50 ml, graduisana (sterilna)
Posuda za uzorke sa poklopcem, 48 ml (sterilna)
5.1.2. Nesterilne
+
K19
600x1
+
K4
22x40
0067
“Spektur”, posuda za uzorkovanje urina
K4
0071
Posuda za uzorke, 100 ml sa plavim zatvaračem
K5
0241
Posuda za uzorke, 100 ml sa crvenim zatvaračem
K5
0242
Posuda za uzorke, 100 ml sa belim zatvaračem
K5
0074
Posuda za feces, bela
K5
0075
Posuda za feces, transparentna sa belim poklopcem
K5
0076
Posuda za feces, bela sa crvenim poklopcem
K5
0070
100x1
3x100
4x300
100x1
3x100
4x300
100x1
3x100
4x300
150x1
5x150
100x1
3x100
4x300
1x20
27x20
14x50T
4x175P
14x50T
4x175P
14x50T
4x175P
1x400
4x400
1x400
4x400
1x400
4x400
Str. 4
KAT.
BR.
NAZIV PROIZVODA
S
MATERIJAL
TRANSPORTNO
PAKOVANJE
kom.
0077
Posuda za feces, transparentna sa crvenim poklopcem
K5
0078
Fiola po “Beckman”-u, 16 ml
PP
0080
Posuda za uzorkovanje, 15 ml
K5
0291
0297
Posuda za uzorke, 50 ml
Posuda za uzorke, 50 ml, graduisana
5.2. Posude za preparate
Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna
sa belim poklopcem
Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna
sa crnim poklopcem
Posuda za medicinske preparate, 250 ml, bela
Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna
sa zelenim poklopcem
Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna
sa crvenim poklopcem
Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna
sa žutim poklopcem
Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna
sa plavim poklopcem
Posuda za medicinske preparate, 250 ml, transparentna
sa rezedo poklopcem
5.3. Čaše
Višenamenska čaša, 75 ml, graduisana
Višenamenska čaša, 75 ml, graduisana, sa poklopcem
K19
1x400
4x400
3x500
4x100
4x400
16x20
K19
16x20
K5
150
K5
150
K5
150
K5
150
K5
150
K5
150
K5
150
K5
150
PS
32x20
K4
32x20
0082
0083
0085
0247
0248
0249
0250
0285
0089
0090
6.0. MIKROTUBE
6.1. Nesterilne
0091
Mikrotuba “Beckman”,
0,25 ml
0092
Mikrotuba “Akes-enzim”, 0,5 ml
PP
0093
Mikrotuba “Eppendorf”, 1,5 ml
PP
LDPE
5x1000
4x5000
5x1000
4x5000
4x500
4x2000
6.2. Sterilne
0461
Mikrotuba “Eppendorf”,1,5 ml, sterilna
+
PP
0462
Mikrotuba “Akes-enzim”, 0,5 ml, sterilna
+
PP
1x5
20x5
12x100
4x1200
1x5
20x5
30x100
4x2000
7.0. NASTAVCI
7.1. Nesterilni
0094
Nastavak za automatsku pipetu, 5-100 l ( žuti* )
PP
0319
Nastavak za automatsku pipetu,5-200 l ( žuti **)
PP
0095
Nastavak za automatsku pipetu, 5-250 l (“Oxford”- beli )
PP
0096
Nastavak za automatsku pipetu,100-1000 l ( plavi***)
PP
0097
Nastavak “Beckman”
PP
0098
Nastavak za automatsku pipetu, 1000-5000 l (“LS”)
PP
5x1000
8x5000
5x1000
8x5000
5x1000
4x5000
5x500
4x2500
5x1000
4x5000
40x10
4x400
7.2. Sterilni
Str. 5
KAT.
BR.
NAZIV PROIZVODA
S
MATERIJAL
TRANSPORTNO
PAKOVANJE
kom.
0100
Nastavak za automatsku pipetu, 5-100 l (žuti* sterilan)
+
PP
0328
Nastavak za automatsku pipetu, 5-200 l, (žuti**,sterilan)
+
PP
0101
Nastavak za automatsku pipetu,100-1000 l
(plavi***sterilan)
+
PP
50x1
15x50
8x750
50x1
15x50
8x750
50x1
10x50
8x500
8.0. MIKROPLOČE
8.1. Nesterilne
0102
“U” mikroploča sa poklopcem
PS
0103
“V” mikroploča sa poklopcem
PS
0104
“F” mikroploča sa poklopcem
PS
100x1
2x100
100x1
2x100
100x1
2x100
8.2. Sterilne
0105
“U” mikroploča sa poklopcem (sterilna)
+
PS
0106
“V” mikroploča sa poklopcem (sterilna)
+
PS
0107
“F” mikroploča sa poklopcem (sterilna)
+
PS
100x1
2x100
100x1
2x100
100x1
2x100
8.3. Nesterilne, bez poklopca
0325
“U” mikroploča bez poklopca
PS
0326
“V” mikroploča bez poklopca
PS
0327
“F” mikroploča bez poklopca
PS
100x1
2x100
100x1
2x100
100x1
2x100
9.0. “ SEDISPEKT “ KOMPLET ZA ODREĐIVANJE SEDIMENTACIJE
0108
“SEDISPEKT” - komplet za određivanje brzine
sedimentacije eritrocita,(pipeta, klip, podmetač)
0192
Stalak za sedimentaciju “SEDISPEKT”, graduisan, 10 RM
K4
ABS
10x100
4x1000
6
4x6
10.0. CITOLOGIJA, PATOLOGIJA
10.1. Ginekologija
0109
Spekulum “M” (sterilno)
+
PS
25x1
4x25
10.2. Patologija
0112
Nosač parafinskog tkivnog bloka
PP
0240
Nosač parafinskog tkivnog bloka bez zakačke
PP
6x500
2x3000
6x500
2x3000
11.0. POMOĆNA SREDSTVA
11.1. Nesterilna
0113
Merice za praškaste materijale, 0,645 ml
PP
0114
Merice za praškaste materijale, 0,045 ml
PP
0115
Špatula plastična
PS bojeni
15x100
4x1500
15x100
4x1500
10x100
4x1000
11.2. Sterilna
0300
Špatula plastična (sterilna)
+
PS bojeni
0318
Špatula plastična, (sterilna) pojedinačno pakovanje
+
PS bojeni
10x100
4x1000
750x1
4x750
Str. 6
KAT.
BR.
NAZIV PROIZVODA
S
MATERIJAL
TRANSPORTNO
PAKOVANJE
kom.
0117
Lanceta krvna (sterilna)
+
Spec.čelik
0118
Lanceta za kožne probe (sterilna)
+
Spec.čelik
250x1
30x250
4x7500
250x1
30x250
4x7500
12.0. RADIOIMUNOLOGIJA
0129
RID – ploča
PS
16x35
/
4 kg
1x8
1x2
8x2
1x2
10x2
1x2
7x2
1x2
10x2
1x2
7x2
1x2
10x2
1x2
10x2
1x12
10x12
1x4
7x4
1x6
10x6
1x6
7x6
1x4
7x4
1x4
10x4
1x4
10x4
1x4
10x4
1x4
10x4
1x2
10x2
1x1
8x1
1x1
8x1
1x1
8x1
13.0. HEMIJA
0132
13.1. Absorbensi
Soda lime
14.0. STALCI
0194
14.1. Stalci razni
Stalak za sedimentaciju po “Westergreen” - u
GM
0195
Stalak za automatske pipete, 6 RM
KB
0196
Stalak za posudu brojača “Coulter”, 40 RM (8x5)
KT
0349
Stalak za posude za urin, 10 RM (5 x 2)
KT
0197
Stalak za posude za urin, 12 RM (4 x 3)
KT
0198
Stalak za posude za urin, 24 RM (6 x 4)
KT
0229
Stalak za posude za feces, 32 RM (8 x 4)
KT
0201
Stalak za posude za feces, 40 RM (8 x 5)
KT
0274
Stalak za mikrotube “Akes-enzim” 48 RM (8x6)
KT
0199
Stalak za mikrotube “Akes-enzim”, 96 RM (12x8)
KT
0339
Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 48 RM (8x6)
KT
0356
Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 48 RM (12x4)
KT
0200
Stalak za mikrotube “Eppendorf”, 1,5 ml, 96 RM (12x8)
KT
0203
Stalak za “URISPEKT”, 12 RM (6 x 2)
KT
0205
Stalak za posude za probe “Express”, 100 RM
KT
0206
Stalak za posude za probe “Menarini”, 100 RM
KT
0207
Stalak za posude za probe “Monarch”, 100 RM
KT
0490
Stalak za posude za probe “Hitachi”, 100 RM
KT
0204
Stalak za vodeno kupatilo 72 RM (12 x 6), ø 18
KT
0292
Stalak za vodeno kupatilo 48 RM ( 8 x 6 ), ø 20
KT
0323
Stalak za vodeno kupatilo 35 RM ( 7 x 5 ), ø 25
KT
0406
Stalak za posude za uzorke sa poklopcem 48 ml,
100 RM( 10x10 )
14.2. Stalci za epruvete, klirit
KT
0208
Stalak standardni, 24 RM ( 8 x 3 ), ø 18
KT
0209
Stalak standardni, 36 RM (12 x 3), ø 18
KT
1x8
1x4
10x4
1x2
10x2
Str. 7
KAT.
BR.
NAZIV PROIZVODA
S
MATERIJAL
TRANSPORTNO
PAKOVANJE
kom.
0210
Stalak standardni, 48 RM (12 x 4), ø 18
KT
0211
Stalak standardni, 60 RM (12 x 5), ø 18
KT
0212
Stalak standardni, 96 RM (12 x 8), ø 18
KT
0213
Stalak standardni, 96 RM (16 x 6), ø 18
KT
0270
Stalak standardni, 16 RM ( 8 x 2 ), ø 13
KT
0271
Stalak standardni, 24 RM ( 8 x 3 ), ø 13
KT
0260
Stalak standardni, 48 RM ( 8 x 6), ø 13
KT
0294
Stalak standardni, 50 RM (10 x 5), ø 13
KT
0261
Stalak standardni, 96 RM (12 x 8), ø 13
KT
0214
Stalak standardni, 100 RM (10 x 10), ø 13
KT
0295
Stalak standardni, 100 RM (20 x 5), ø 13
KT
0215
Stalak standardni, 112 RM (14 x 8 ), ø 13
KT
1x2
10x2
1x2
7x2
1x1
10x1
1x1
10x1
1x6
10x6
1x6
7x6
1x4
7x4
1x3
10x3
1x2
10x2
1x1
10x1
1x1
10x1
1x2
7x2
14.3. Stalci za epruvete ø 16/50, klirit
0216
Stalak za epruvete ø 16/50, 24 RM (12 x 2)
KT
0217
Stalak za epruvete ø 16/50, 36 RM (12 x 3)
KT
0218
Stalak za epruvete ø 16/50, 48 RM (12 x 4)
KT
0219
Stalak za epruvete ø 16/50, 96 RM (12 x 8)
KT
1x6
10x6
1x4
10x4
1x4
10x4
1x2
10x2
14.4. Stalci za epruvete ø 30/115, klirit
0220
Stalak za epruvetu ø 30/115, 12 RM (4 x 3)
KT
0221
Stalak za epruvetu ø 30/115, 24 RM ( 8 x 3)
KT
0284
Stalak za epruvetu ø 32, 10RM (5 x 2)
KT
1x3
10x3
1x2
7x2
1x3
10x3
14.5. Stalci za epruvete ø 12/55, klirit
0343
Stalak za epruvetu ø 12/55, 24 RM (8 x 3 )
KT
0344
Stalak za epruvetu ø 12/55 36 RM (12 x 3)
KT
0345
Stalak za epruvetu ø 12/55 50 RM (10 x 5)
KT
1x8
10x8
1x8
10x8
1x6
10x6
Str. 8
Download

KAT. BR. NAZIV PROIZVODA kom. 1.0. MIKROBIOLOGIJA 0443