PROIZVODI - Starter akumulatori VIPIEMME
AKUMULATORA TOP ENERGY bez održavanja
R.br. Šifra akumulatora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
TE 3 804 ( Fiat )
TE 3 402
TE 3 440
TE 3 460
TE 3 404
TE 3 470
TE 3 416
TE 3 410
TE 3 408
TE 3 096
TE 3 095
TE 3 102
TE 3 132 ( X )
TE 3 123
TE 3 135
TE 3 153
TE 3 201
TE 3 213
Dimenzije u mm
(dxšxv)
175 x 175 x 190
207 X 175 X 190
207 X 175 X 190
242 X 175 X 175
242 X 175 X 190
278 X 175 X 175
278 x 175 x 190
354 x 175 x 190
310 x 175 x 190
323 x 175 x 215
323 x 175 x 215
343 x 175 x232
343 x 175 x 283
513 x 190 x 223
514 x 175 x 210
513 x 223 x 223
513 x 223 x 223
518 x 273 x 242
V
AH
A
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
45+D
45+D
50+D
55+D
62+D
71+D
80+D
88+D
90+D
100+D
100+L
110+D
130+D
135+L
140+L
180+L
200+L
220+L
370
370
420
460
480
600
650
750
700
750
750
850
920
940
1020
1200
1240
1400
AKUMULATORI SAFE ENERGY bez održavanja sa magičnim okom
Dimenzije u mm
(dxšxv)
1. SE 3 808 (Fiat)
175 X 175 X 190
2. SE 3 522
207 X 175 X 175
3. SE 3 854
207 X 175 X 190
4. SE 3 722
278 X 175 X 175
5. SE 3 824
354 X 175 X 190
6. SE 3 880
310 X 175 X 205
AKUMULATORI SAFE ENERGY MARINE
V
AH
A
12
12
12
12
12
12
50+D
50+D
55+D
77+D
95+D
100+D
420
440
480
680
800
800
R.br. Šifra akumulatora
V
AH
A
75+L
590
V
AH
A
6
6
6
84
140
192
480
1000
940
R.br. Šifra akumulatora
1. SEM 3 073
Dimenzije u mm
(dxšxv)
272 X 175 X 205 12
AKUMULATORI TOP ENERGY TRACTORS
R.br. Šifra akumulatora
1. TE 3 352
2. TE 3 224
3. TE 3 223
Dimenzije u mm
(dxšxv)
165 X 158 X 219
256 X 175 X 230
395 X 172 X 235
Download

PROIZVODI - Starter akumulatori VIPIEMME AKUMULATORI SAFE