ADLER Spritzbeize
11001 ff
Popis
Mořidlo obsahující rozpouštědla, připravené k přímému použití na bázi mikronizovaných pigmentů
v kombinaci se světlostálými speciálními barvivy pro rustikální vzhled namoření s mírným
zvýrazněním pórů; nedochází ke zdrsňování dřeva, takto namořené dřevo vykazuje velmi dobrou
světlostálost.
Použitá směs rozpouštědel neobsahuje aromatická rozpouštědla.
Všechny barevné odstíny je možno mezi sebou míchat a podle potřeby zesvětlovat výrobkem ADLER
Konzentrationsregler 90318.
Oblasti použití
Moření hrubě pórovitých dřev listnatých stromů, jako jsou např. dub, jasan, mahagon atd, pokud má
být dosaženo rustikálního vzhledu namoření s mírným zvýrazněním pórů.
Výrobek ADLER Spritzbeize je vhodný speciálně k moření profilovaných dílů a regálového nábytku,
který lze ručně mořit jen velmi obtížně.
Plochy namořené výrobkem ADLER Spritzbeize je možno přelakovat jak laky na dřevo obsahující
rozpouštědla, tak také vodouředitelnými laky na dřevo.
Zpracování
Plochy brousit pečlivě zrnitostí 120 - 150. Brusný prach - zvláště z pórů - důkladně odstranit. Tupý
brusný papír a nestejnoměrné broušení mohou vést ke skvrnitému vzhledu namoření. Vlhčení dřeva
před mořením není nutné.
ADLER Spritzbeize před a během zpracování dobře promíchat. Mořidlo při stříkání nanášet
stejnoměrně a s mírným přebytkem (stříkání tlakovou pistolí: velikost trysky 1,5 - 1,8 mm, tlak 1,5
- 2,5 bary), takže se plochy jeví lehce mokré. Je také možné nanášení mořidla nízkotlakým přístrojem
airmix nebo airless.
U světlých tónů mořidla není po nanesení nutné rozetření, u tmavých odstínů je rozetření měkkým
štětcem užitečné. Rozetření vede k intenzívnějšímu zvýraznění pórů.
Doba schnutí (při pokojové teplotě 20 °C): cca 15 minut, pokud má být mořidlo přetřeno laky obsahujícími
rozpouštědla, cca 1 hodinu, pokud bude mořidlo přetřeno vodouředitelnými laky. Podle potřeby je
možné i urychlené schnutí.
Před začátkem moření se doporučuje vždy provést zkoušku moření na originálním vzorku
dřeva a mořidlo přelakovat plánovaným lakem, aby mohl být posouzen barevný odstín. Pro
sériovou výrobu používat jenom mořidlo stejné šarže.
06-08 (nahrazuje 07-96)
Otočit list
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-351
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti
použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných
odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.
Pokračování
Spritzbeize 11001 ff
Respektujte, prosím, naše „Pracovní směrnice pro moření dřeva“ i náš bezpečnostní list.
Vydatnost
cca 8 m2/l na jeden nátěr podle tvaru mořených dílů
Charakteristika
Ředění a zesvětlovač
ADLER Konzentrationsregler 90318
Dodávané balení
1 l, 5 l
Trvanlivost
1 rok v originálně uzavřených obalech
Barevné odstíny
Kastanie
Siena
Classic
Natur ca P 40
Honig
Kognak ca P 45
Antik
Rustikal ca P 43
11117
11127
11165
11250
11251
11252
11253
11254
Havanna ca P 44
Maron ca P 46
Tabak
Mahagonibraun
Mahagonirot
Weiß (bílý)
Schwarz (černý)
11255
11256
11257
11280
11281
11300
11321
ADLER Spritzbeize Trend
11060 ff
U odstínů ADLER Spritzbeize Trend se jedná o zvláštní odstíny, které se od standardních mořidel liší
také technicky. Odstíny Trend lze krátce po nanesení rozetřít kartáčkem nebo štětcem nejdříve příčně a
pak podélně ke směru vláken, což způsobí větší zdůraznění kresby pórů. Pro zesvětlení se musí použít
ADLER Konzentrationsregler 90310, aby se zachovala možnost rozetření.
Oblast použití a zpracování stejné jako ADLER Spritzbeize 11001 ff (viz výše).
Odstíny
Ingwer
Curcuma
Marsala
Shiitake
Cassia
Nigella
11060
11061
11062
11063
11064
11065
Další pokyny
Ředění a zesvětlovač
ADLER Konzentrationsregler 90310
Download

ADLER Spritzbeize 11001 ff