OBNOVA GODINE
za studente Diplomskih akademskih (master) studija generacije 2009/2010.godine
Obaviće se prema sledećem rasporedu:
•
•
•
•
•
•
•
14.aprila 2011. u periodu od 09-10 i od 16-19 (četvrtak)
15.aprila 2011. u periodu od 09-10 i od 16-19 (petak)
18.aprila 2011. u periodu od 09-10 i od 16-19 (ponedeljak)
19.aprila 2011. u periodu od 09-10 i od 16-19 (utorak)
21.aprila 2011. u periodu od 09-10 i od 16-19 (četvrtak)
26.aprila 2011. u periodu od 09-10 i od 16-19 (utorak)
27.aprila 2011. u periodu od 09-10 i od 16-19 (sreda)
Prilikom obnove potrebno je doneti sledeće:
• Indeks
• 2 ŠV-20 obrasca
• Dokaz o uplati obnove godine
o Uplatilac: Ime i prezime, adresa i broj indeksa (obavezno)
o Svrha uplate: Ponovni upis godine
o Primalac: Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, 11040 Beograd
o Iznos: broj neostvarenih ESPB* x 2.000,00 din
o Žiro račun: 840-1344666-69
o Poziv na broj: 742121-01-0910
NAPOMENA: Obnovu godine nije neophodno izvršiti lično.
Mole se studenti da blagovremeno obezbede ŠV20 obrasce.
Radno vreme skriptarnice: ponedeljak, sreda i petak od 08-15h
utorak i četvrtak od 10:30 – 18h
*
Pristupni rad 8 ESPB, a završni rad 18 ESPB bodova. Stručna praksa vredi 4 ESPB boda ali se
ona neće uzimati u obzir prilikom računanja visine iznosa za ponovni upis godine.
Download

OBNOVA GODINE za studente Diplomskih akademskih (master