Geodezija i geomatika
Analiza 2
Rezultati Predispitnog testa 2 i Drugog kolokvijuma
22. januar 2012.
Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 30.01.2012. u 10:00, u sobi 106, Blok F.
Bonus od 5 bodova dobili su studenti koji su na dva testa osvojili 20-24 boda.
Bonus od 8 bodova dobili su studenti koji su na dva testa osvojili 25-30 bodova.
Bonus se sabira sa bodovima osvojenim na testovima i trajno uračunava u bodove
osvojene na ime Predispitnih obaveza. Ukupan broj bodova osvojenih na ime
predispitnih obaveza naveden je u koloni PO.
Redni br
Index
Prezime
Ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
O344
O345
O346
O347
O348
O349
O350
O351
O352
O353
O354
O355
O356
O357
O358
O359
O360
O361
O362
O363
O364
O365
O366
O367
O368
O369
O371
O372
O373
O374
O375
O376
O377
O378
O379
Djordjević
Tepavac
Eremija
Antonić
Rudan
Avakumović
Bubalo
Ninković
Miljanić
Lauter
Vuletić
Petković
Bunčić
Malešević
Lazić
Bjelić
Novović
Trubarac
Nikolić
Toržić
Jocić
Bodrožić
Disić
Miladinović
Gavrilović
Kalić
Rasulić
Beker
Stojiljković
Balać
Batilović
Zeljić
Terzić
Blagojević
Knežević
Dijana
Damjan
Nevena
Nenad
Boško
Aleksandar
Tatjana
Jovan
Bojana
Miloš
Aleksandar
Marijana
Goran
Branislav
Jelena
Toma
Olivera
Jelena
Maja
Ivana
Slobodan
Arsenije
Mladen
Bojana
Dragana
Neda
Vladimir
Teo
Miloš
Nikola
Mehmed
Sanja
Milan
Milana
Nemanja
Test 2
Kol 2
9
9
8
10
15
14
11
20
0
3
10
7
8
9
0
9
10
8
4
7
5
4
6
4
7
1
1
5
3
10
9
2
7
5
7
20
15
18
19
20
4
2
8
5
6
10
0
20
20
9
8
T1+T2
5
26
24
21
29
0
2
12
29
19
24
24
4
23
28
6
26
16
16
17
14
12
9
16
4
7
7
15
12
2
30
25
16
18
11
bonus
0
8
5
5
8
0
0
0
8
0
5
5
0
5
8
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
0
0
PO
5
34
29
26
37
0
2
12
37
19
29
29
4
28
36
6
34
16
16
17
14
12
9
16
4
7
7
15
12
2
38
33
16
18
11
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
O380
O381
O382
O383
O384
O386
O387
O388
O389
O390
O391
O392
O393
O394
O395
O396
O397
O398
O399
O400
O401
O402
O403
O405
O406
O407
O408
O409
O410
O416
66
67
68
246
249
281
Perović
Stambolija
Pešut
Jovanović
Subotin
Jovović
Obrenović
Bakić
Gostimirović
Kocić
Djurić
Pavkov
Jovanović
Bogdanović
Racić
Bugarinović
Vasić
Mucić
Poček
Krstić
Vračar
Komazec
Kovačević
Laković
Čubra
Popratnjak
Astrahancev
Simić
Milutinović
Nikoletić
Miljana
Eleonora
Vladimir
Fedja
Sandra
Đorđe
Đorđe
Tatjana
Dalijo
Jelena
Darko
Jelena
Stevan
Vladimir
Damjan
Željko
Stanko
Miroslav
Srdjan
Djordje
Nenad
Srđan
Branislav
Marko
Nemanja
Marko
Stepan
Branislav
Ivan
Radomir
Pavlović
Stevanović
Šimšić
Predrag
Branislav
Marko
3
8
2
1
15
7
3
9
3
4
7
20
13
16
3
9
7
1
20
5
3
4
1
0
2
0
0
0
5
2
1
0
7
21
11
0
12
22
11
13
7
9
0
3
0
0
25
17
5
0
5
8
3
9
0
9
3
4
8
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
26
11
0
12
27
11
13
7
9
0
3
0
0
33
17
5
0
5
8
3
9
0
9
3
4
8
0
0
8
4
9
0
0
0
8
4
9
Download

Geodezija i geomatika Analiza 2 Rezultati Predispitnog testa 2 i