Класификација дјелатности (2004)
Класификација дјелатности (2010)
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.11
Гајење житарица (осим пиринча), махунарки и сјемења
уљарица
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.12
Гајење пиринча
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.13
Гајење поврћа, диња и лубеница, корјенастог и
гомољастог поврћа
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.14
Гајење шећерне трске
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.15
Гајење дувана
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.16
Гајење текстилних биљака
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.19
Гајење осталих једногодишњих усјева
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.26
Гајење плодова уљарица
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.28
Гајење биљака за употребу у фармацији, ароматичних,
зачинских и љековитих биљака
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.29
Гајење осталих вишегодишњих усјева
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.63
Дјелатности које се обављају након жетве/бербе
пољопривредних производа (припрема за примарно
тржиште)
01.110
Гајење житарица и других усјева и засада, д. н.
01.64
Дорада сјемења (за сјеменски материјал)
01.121
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
01.11
01.121
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
01.13
01.121
01.121
Гајење поврћа, цвијећа, украсног биља
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
01.19
01.25
01.121
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
01.28
01.121
01.121
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
01.30
01.64
Гајење житарица (осим пиринча), махунарки и сјемења
уљарица
Гајење поврћа, диња и лубеница, корјенастог и
гомољастог поврћа
Гајење осталих једногодишњих усјева
Гајење бобичастог, орашастог и осталог воћа
Гајење биљака за употребу у фармацији, ароматичних,
зачинских и
љековитих биљака
Гајење садног материјала и украсних биљака
Дорада сјемења (за сјеменски материјал)
01.121
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
02.10
Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству
01.121
Гајење поврћа, цвијећа и украсног биља
02.30
Прикупљање некултивисаних шумских плодова и
производа, осим шумских сортимената
01.122
01.123
01.131
01.131
01.132
01.132
01.132
01.132
01.132
Гајење воћних садница
Гајење садница лозе
Виноградарство
Виноградарство
Гајење воћа
Гајење воћа
Гајење воћа
Гајење воћа
Гајење воћа
01.30
01.30
01.21
11.02
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.132
Гајење воћа
01.63
01.132
Гајење воћа
01.64
01.132
Гајење воћа
02.30
Гајење садног материјала и украсних биљака
Гајење садног материјала и украсних биљака
Гајење грожђа
Производња вина од грожђа
Гајење тропског и суптропског воћа
Гајење агрума (цитруса)
Гајење језгричастог и коштуњавог воћа
Гајење бобичастог, орашастог и осталог воћа
Гајење плодова уљарица
Дјелатности које се обављају након жетве/бербе
пољопривредних производа, (припрема за примарно
тржиште)
Дорада сјемења (за сјеменски материјал)
Прикупљање некултивисаних шумских плодова и
производа, осим шумских сортимената
01.132
Гајење воћа
10.41
Производња уља и масти
01.133
Гајење биљака за справљање напитака и зачина
01.27
Гајење биљака за прављење напитака
01.133
Гајење биљака за справљање напитака и зачина
01.28
01.133
Гајење биљака за справљање напитака и зачина
01.63
Дјелатности које се обављају након жетве/бербе
пољопривредних производа, (припрема за примарно
тржиште)
01.133
Гајење биљака за справљање напитака и зачина
01.64
Дорада сјемења (за сјеменски материјал)
01.211
01.212
01.213
01.221
01.221
01.222
01.222
01.230
01.240
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
01.42
01.41
01.42
01.45
01.49
01.43
01.49
01.46
01.47
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
Узгој
01.251
Узгој пчела, производња меда и пчелињег воска
01.49
Узгој осталих животиња
01.252
01.252
01.252
Узгој осталих животиња
Узгој осталих животиња
Узгој осталих животиња
01.44
01.49
03.22
Узгој дева и лама
Узгој осталих животиња
Слатководна аквакултура
01.300
Гајење усјева и засада у комбинацији са узгојем
01.50
животиња (мјешовита пољопривредна производња)
говеда за производњу меса
говеда за производњу млијека
говеда за приплод
оваца и коза
оваца и коза
коња, магараца, мула и мазги
коња, магараца, мула и мазги
свиња
перади
Гајење биљака за употребу у фармацији, ароматичних,
зачинских и
љековитих биљака
осталих говеда и бивола
крава за производњу млијека
осталих говеда и бивола
оваца и коза
осталих животиња
коња, магараца, мула и мазги
осталих животиња
свиња
перади
Мјешовита пољопривредна производња
01.61
42.21
01.413
Искоришћавање вода за пољопривреду
Искоришћавање вода за пољопривреду
Уређење и одржавање паркова, зелених и
рекреационих површина
Остале пољопривредне услуге
01.413
Остале пољопривредне услуге
01.63
01.413
01.413
Остале пољопривредне услуге
Остале пољопривредне услуге
Услужне дјелатности у узгоју животиња, сем
ветеринарских услуга
01.64
10.39
Помоћне дјелатности у гајењу усјева и засада
Изградња цјевовода за течности и гасове
Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених
површина
Помоћне дјелатности у гајењу усјева и засада
Дјелатности које се обављају након жетве/бербе
пољопривредних производа, (припрема за примарно
тржиште)
Дорада сјемења (за сјеменски материјал)
Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
01.62
Помоћне дјелатности у узгоју животиња
01.70
Лов, хватање дивљачи у замке (траперство) и
припадајуће услужне дјелатности
01.411
01.411
01.412
01.420
01.500
Лов, хватање дивљачи у замке (траперство),
распплод дивљачи, укључујући и припадајуће
услуге
81.30
01.61
02.011
Лов, хватање дивљачи у замке (траперство),
распплод дивљачи, укључујући и припадајуће
услуге
Узгој и заштита шума
02.011
Узгој и заштита шума
02.10
Гајење шума и остале сличне дјелатности у шумарству
02.012
Искоришћавање шума
02.20
02.012
Искоришћавање шума
02.30
Сјеча дрвета
Прикупљање некултивисаних шумских плодова и
производа, сем шумских сортимената
01.500
02.012
Искоришћавање шума
94.99
Дјелатности осталих организација на бази учлањења, д.
н.
01.29
Гајење осталих вишегодишњих усјева
16.10
Тестерисање и блањање дрвета (производња резане
грађе); импрегнација
дрвета
05.011
Услужне дјелатности у шумарству и искоришћавању
02.40
шума
Улов рибе на мору
03.11
05.011
Улов рибе на мору
70.22
05.012
Улов рибе на ријекама и језерима
03.12
05.012
Улов рибе на ријекама и језерима
70.22
05.020
05.020
10.100
Узгој рибе
Узгој рибе
Вађење и брикетирање каменог угља
03.21
03.22
05.10
Морски риболов
Савјетовање које се односи на пословање и остало
управљање
Слатководни риболов
Савјетовање које се односи на пословање и остало
управљање
Морска аквакултура
Слатководна аквакултура
Вађење каменог угља
10.100
Вађење и брикетирање каменог угља
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
10.100
10.201
Вађење и брикетирање каменог угља
Вађење и брикетирање лигнита
19.20
05.20
Производња рафинисаних нафтних производа
Вађење лигнита (мрког угља)
10.201
Вађење и брикетирање лигнита
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
10.201
10.202
Вађење и брикетирање лигнита
Вађење и брикетирање мрког угља
19.20
05.20
Производња рафинисаних нафтних производа
Вађење лигнита (мрког угља)
10.202
Вађење и брикетирање мрког угља
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
10.202
10.300
Вађење и брикетирање мрког угља
Вађење и брикетирање тресета
19.20
08.92
Производња рафинисаних нафтних производа
Вађење тресета
10.300
Вађење и брикетирање тресета
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
10.300
11.101
Вађење и брикетирање тресета
Вађење сирове нафте
19.20
06.10
Производња рафинисаних нафтних производа
Вађење сирове нафте
11.101
Вађење сирове нафте
09.10
Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
11.102
Вађење природног гаса
06.20
Вађење природног гаса
11.102
Вађење природног гаса
09.10
Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
11.102
11.102
52.21
52.22
Услужне дјелатности у копненом саобраћају
Услужне дјелатности у воденом саобраћају
09.10
Помоћне дјелатности за вађење нафте и природног гаса
12.000
Вађење природног гаса
Вађење природног гаса
Услужне дјелатности у вађењу нафте и гаса, сем
истраживачких радова
Вађење руда уранијума и торијума
07.21
Вађење руда уранијума и торијума
12.000
Вађење руда уранијума и торијума
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
13.100
Вађење руда жељеза
07.10
Вађење руда гвожђа
13.100
Вађење руда жељеза
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
13.201
Вађење боксита
07.29
Вађење осталих руда обојених метала
13.201
Вађење боксита
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
13.202
Вађење руда олова и цинка
07.29
Вађење осталих руда
обојених метала
13.202
Вађење руда олова и цинка
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
13.203
Вађење руда осталих обојених метала
07.29
Вађење осталих руда обојених метала
13.203
Вађење руда осталих обојених метала
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.110
Вађење украснога камена и камена за
грађевинарство
08.11
14.110
Вађење украснога камена и камена за
грађевинарство
09.90
02.020
11.200
Помоћне услужне дјелатности у шумарству
Вађење украснога камена и камена за грађевинарство,
кречњака, гипса,
креде и шкриљаца
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.121
Вађење кречњака и креде
08.11
Вађење украснога камена и камена за грађевинарство,
кречњака, гипса, креде и шкриљаца
14.121
Вађење кречњака и креде
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.122
Вађење сировог гипса
08.11
Вађење украснога камена и камена за грађевинарство,
кречњака, гипса, креде и шкриљаца
14.122
Вађење сировог гипса
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.130
Вађење шкриљаца
08.11
Вађење украснога камена и камена за грађевинарство,
кречњака, гипса, креде и шкриљаца
14.130
Вађење шкриљаца
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.210
Вађење шљунка и пијеска
08.12
Дјелатности копова шљунка и пијеска; вађење глине и
каолина
14.210
Вађење шљунка и пијеска
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.220
Вађење глине и каолина
08.12
Дјелатности копова шљунка и пијеска; вађење глине и
каолина
14.220
Вађење глине и каолина
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.300
Вађење минерала за хемијску производњу и
производњу природних минералних ђубрива
08.91
Вађење минерала за хемијску производњу и производњу
природних
минералних ђубрива
14.400
Вађење минерала за хемијску производњу и
производњу природних минералних ђубрива
Производња соли
14.400
Производња соли
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.400
14.500
Производња соли
Вађење осталих руда и камена, д. н.
10.84
08.99
Производња зачина и других додатака храни
Вађење осталих руда и камена, д. н.
14.500
Вађење осталих руда и камена, д. н.
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
14.500
15.110
Вађење осталих руда и камена, д. н.
Производња и конзервисање меса
Производња и конзервисање меса перади и зечијег
меса
Производња и конзервисање меса перади и зечијег
меса
38.21
10.11
Обрада и одлагање неопасног отпада
Прерада и конзервисање меса
10.11
Прерада и конзервисање меса
10.12
Прерада и конзервисање меса перади
15.130
Производња производа од меса и меса перади
10.13
Производња производа од меса и меса перади
15.130
Производња производа од меса и меса перади
10.85
Производња готове хране и јела
15.130
Производња производа од меса и меса перади
10.89
Производња осталих прехрамбених производа, д. н.
15.200
Прерада и конзервисање рибе и производа од рибе 10.20
Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца
15.200
Прерада и конзервисање рибe и производа од рибе 10.85
Производња готове хране и јела
15.310
15.320
15.330
15.330
15.410
15.420
Прерада и конзервисање крoмпира
Производња сокова од воћа и поврћа
Прерада и конзервисање воћа и поврћа, д.н.
Прерада и конзервисање воћа и поврћа, д. н.
Производња сирових уља и масти
Производња рафинисаних уља и масти
Прерада и конзервисање кромпира
Производња сокова од воћа и поврћа
Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
Производња готове хране и јела
Производња уља и масти
Производња уља и масти
14.300
15.120
15.120
09.90
Помоћне дјелатности за остало вађење руда и камена
08.93
Вађење соли
10.31
10.32
10.39
10.85
10.41
10.41
15.430
Производња маргарина и сличних јестивих масти
10.42
Производња маргарина и сличних јестивих масти
15.510
Производња млијека, млијечних производа и сира
10.51
Производња млијека, млијечних производа и сира
15.520
Производња сладоледа и других смрзнутих смјеса
10.52
Производња сладоледа и других замрзнутих смјеса
15.610
15.620
Производња млинских производа
Производња скроба и производа од скроба
10.61
10.62
Производња млинских производа
Производња скроба и производа од скроба
15.620
Производња скроба и производа од скроба
10.89
Производња осталих прехрамбених производа, д. н.
15.710
Производња готове хране за домаће животиње
10.91
Производња готове хране за домаће животиње
15.720
Производња готове хране за кућне љубимце
Производња хљеба, пецива, свјеже тјестенине и
колача
Производња хљеба, пецива, свјеже тјестенине и
колача
Производња хљеба, пецива, свјеже тјестенине и
колача
Производња двопека и кекса; производња трајних
пецива и колача
Производња шећера
Производња какаа, чоколаде и кондиторских
производа
10.92
Производња готове хране за кућне љубимце
10.71
Производња хљеба, свјежих пецива и колача
10.85
Производња готове хране и јела
10.89
Производња осталих прехрамбених производа, д. н.
15.810
15.810
15.810
15.820
15.830
15.840
15.850
15.850
15.860
15.870
15.880
Производња макарона,
резанаца, кускуса и
сличних производа од брашна
Производња макарона,
резанаца, кускуса и
сличних производа од брашна
Прерада чаја и кафе
Производња зачина и других додатака храни
Производња хомогенизованих прехрамбених
производа и дијететске хране
10.81
Производња двопека и кекса; производња трајних пецива
и колача
Производња шећера
10.82
Производња какаоа, чоколаде и производа од шећера
10.73
Производња макарона,
резанаца, кускуса и
сличних производа од брашна
10.85
Производња готове хране и јела
10.83
10.84
Прерада чаја и кафе
Производња зачина и других додатака храни
Производња хомогенизованих прехрамбених производа и
дијететске хране
10.72
10.86
15.890
Производња осталих прехрамбених производа, д. н. 10.89
15.910
Производња дестилoваних алкохолних пића
15.930
Производња етил- алкохола из ферментованих
материјала
Производња етил алкохола из ферментованих
материјала
Производња вина (грожђе)
15.940
Производња јабуковаче и вина од осталог воћа
15.920
15.920
15.950
15.960
15.970
15.981
Производња осталих недестилованих
ферментованих пића
Производња пива
Производња слада
Производња минералне воде
11.01
11.01
Производња осталих прехрамбених производа, д. н.
Дестиловање, пречишћавање и мијешање алкохолних
пића
Дестиловање, пречишћавање и мијешање алкохолних
пића
20.14
Производња осталих основних органских хемикалија
11.02
Производња вина од грожђа
11.03
Производња јабуковаче и вина од осталог воћа
11.04
11.05
11.06
11.07
15.982
Производња освјежавајућих пића
11.07
16.001
16.002
Производња ферементованог дувана
Производња осталих дуванских производа
12.00
12.00
Производња осталих недестилованих ферментованих
пића
Производња пива
Производња слада
Производња освјежавајућих пића; производња
минералне воде и других
флашираних вода
Производња освјежавајућих пића; производња
минералне воде и других
флашираних вода
Производња дуванских производа
Производња дуванских производа
13.10
13.10
13.10
13.10
Припрема и предење текстилних влакана
Припрема и предење текстилних влакана
Припрема и предење текстилних влакана
Припрема и предење текстилних влакана
13.10
Припрема и предење текстилних влакана
17.160
Припрема и предење влакана памучнога типа
Припрема и предење влакана вуненога типа
Припрема и предење чешљаних влакана
Припрема и предење влакана ланенога типа
Припрема и предење влакана свиленог типа,
укључујући отпадну свилу и прављење синтетичних
или вјештачких филамената
Производња конца за шивење
13.10
Припрема и предење текстилних влакана
17.170
Припрема и предење осталих текстилних влакана
13.10
Припрема и предење текстилних влакана
17.210
17.220
17.230
17.240
17.250
17.300
Производња тканина памучнога типа
Производња тканина вуненога типа
Производња тканина од чешљаног предива
Производња тканина свиленога типа
Производња осталих текстилних тканина
Довршавање тканина
Производња готових текстилних производа за
домаћинство
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.30
Ткање текстила
Ткање текстила
Ткање текстила
Ткање текстила
Ткање текстила
Довршавање текстила
13.92
Производња готових текстилних производа, осим одјеће
17.402
Производња осталих готових текстилних производа 13.92
Производња готових текстилних производа, осим одјеће
17.402
Производња осталих готових текстилних производа 32.50
Производња медицинских и стоматолошких
инструмената и прибора
17.402
Производња осталих готових текстилних производа 33.19
Поправка остале опреме
17.402
Производња осталих готових текстилних производа 95.29
17.510
Производња тепиха и прекривача за под
13.93
Поправка осталих предмета за личну употребу и
домаћинство
Производња тепиха и простирки за под
17.520
Производња ужади, конопаца, плетеница и мрежа
13.94
Производња ужади, конопаца, плетеница и мрежа
17.520
Производња ужади, конопаца, плетеница и мрежа
33.19
Поправка остале опреме
17.530
Производња нетканога текстила и производа од
нетканога текстила, сeм одјеће
13.95
Производња нетканог текстила и производа од нетканог
текстила, осим одјеће
17.541
Производња позамантерије
13.96
17.541
Производња позамантерије
13.99
17.542
Производња неспоменутих текстилних производа
13.96
17.542
Производња неспоменутих текстилних производа
13.99
17.542
Производња неспоменутих текстилних производа
17.22
17.600
17.710
17.710
Производња плетених и кукичаних тканина
Производња плетених и кукичаних тканина
Производња плетених и кукичаних чарапа
Производња плетених и кукичаних пуловера, јакни и
сличних производа
Производња кожне одјеће
Производња кожне одјеће
Производња раднe одјеће
Производња остале спољашње одјеће, сем шивене
по мјери
Производња остале спољашње одјеће, шивене по
мјери
Производња рубља
Производња одјеће за дојенчад и малу дјецу и
спортске одјеће
13.91
14.19
14.31
Производња производа од папира за домаћинство,
хигијену и тоалетне потребе
Производња плетених и кукичаних тканина
Производња остале одјеће и прибора за одјећу
Производња плетених и кукичаних чарапа
14.39
Производња остале плетене и кукичане одјеће
14.11
32.99
14.12
Производња кожне одјеће
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
Производња радне одјеће
14.13
Производња остале спољашње одјеће
14.13
Производња остале спољашње одјеће
14.14
Производња рубља
14.19
Производња остале одјеће и прибора за одјећу
17.110
17.120
17.130
17.140
17.150
17.401
17.720
18.100
18.100
18.210
18.221
18.222
18.230
18.241
Производња осталих
техничких и
индустријских текстилних производа
Производња осталих текстилних производа, д. н.
Производња осталих
техничких и
индустријских текстилних производа
Производња осталог текстила, д.н.
18.242
Производња осталих одјевних предмета и прибора
14.19
Производња остале одјеће и прибора за одјећу
18.242
Производња осталих одјевних предмета и прибора
32.99
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
13.20
Ткање текстила
13.91
Производња плетених и кукичаних тканина
14.20
Производња производа од крзна
15.11
Штављење и обрада коже; дорада и бојење крзна
15.11
15.12
Штављење и обрада коже; дорада и бојење крзна
Производња кофера, ручних торби и сличних производа,
седларских и сарачких производа
32.99
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
15.20
Производња обуће
18.300
18.300
18.300
18.300
19.100
19.200
Дорада и бојење крзна; производња производа од
крзна
Дорада и бојење крзна; производња производа од
крзна
Дорада и бојење крзна; производња производа од
крзна
Дорада и бојење крзна; производња производа од
крзна
Штављење и обрада коже
Производња кофера, ручних торби и сличних
производа, седларских и сарачких производа
19.301
Производња кофера, ручних торби и сличних
производа, седларских и сарачких производа
Серијска производња обуће
19.301
Серијска производња обуће
16.29
Производња осталих производа од дрвета; производња
предмета од плута, сламе и плетарских материјала
19.301
Серијска производња обуће
22.19
Производња осталих производа од гуме
19.301
Серијска производња обуће
22.29
Производња осталих производа од пластичних маса
19.302
Производња обуће по наруџби и у малим серијама
15.20
Производња обуће
19.302
Производња обуће по наруџби и у малим серијама
16.29
Производња осталих производа од дрвета; производња
предмета од плута, сламе и плетарских материјала
19.302
Производња обуће по наруџби и у малим серијама
22.19
Производња осталих производа од гуме
19.302
Производња обуће по наруџби и у малим серијама
22.29
Производња осталих производа од пластичних маса
20.101
Производња резане грађе, сем несастављеног
материјала за подове; импрегнација дрвета
20.102
Производња несастављенога материјала за подове 16.10
Тестерисање и блањање дрвета (производња резане
грађе);
импрегнација дрвета
20.200
Производња фурнира, шперплоча, панел-плоча,
иверица и сличних плоча и табли
16.21
Производња фурнира и осталих плоча од дрвета
20.300
Производња грађевинске столарије и елемената
16.22
Производња састављеног паркета
20.300
Производња грађевинске столарије и елемената
16.23
Производња остале грађевинске столарије и елемената
20.300
Производња грађевинске столарије и елемената
41.20
Изградња стамбених и нестамбених зграда
20.300
Производња грађевинске столарије и елемената
43.32
Уградња столарије
20.300
Производња грађевинске столарије и елемената
43.91
Постављање кровних конструкција и покривање кровова
20.400
20.400
Производња амбалаже од дрвета
Производња амбалаже од дрвета
16.24
33.19
Производња амбалаже од дрвета
Поправка остале опреме
19.200
16.10
Тестерисање и блањање дрвета (производња резане
грађе);
импрегнација дрвета
20.510
Производња осталих производа од дрвета
16.29
Производња осталих производа од дрвета; производња
предмета од плута, сламе и плетарских материјала
20.510
20.510
Производња осталих производа од дрвета
Производња осталих производа од дрвета
32.99
33.19
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
Поправка остале опреме
20.521
Производња предмета од плута
16.29
Производња осталих производа од дрвета; производња
предмета од плута, сламе и плетарских материјала
20.521
Производња предмета од плута
32.99
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
20.522
Производња предмета од сламе, прућа и других
плетарских материјала
16.29
Производња осталих производа од дрвета; производња
предмета од плута, сламе и плетарских материјала
Производња целулозе
Производња хартије и картона
Производња таласасте хартије и картона и
амбалаже од хартије и картона
Производња производа од хартије за домаћинство,
хигијенске и тоалетне потребе
Производња производа од хартије за домаћинство,
хигијенске и тоалетне потребе
17.11
17.12
18.12
Остало штампање
21.230
Производња канцеларијског материјала од хартије
17.23
Производња канцеларијског материјала од папира
21.240
17.24
Производња зидних тапета
17.29
Производња осталих производа од папира и картона
18.12
Остало штампање
22.110
22.110
Производња тапета
Производња осталих производа од хартије и
картона, д. н.
Производња осталих производа од хартије и
картона, д. н.
Издавање књига
Издавање књига
32.99
58.11
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
Издавање књига
22.110
Издавање књига
58.12
Издавање именика и листа поштанских адреса корисника
22.120
Издавање новина
Издавање часописа и сличних периодичних
публикација
58.13
Издавање новина
58.14
Издавање часописа и периодичних публикација
22.140
Издавање звучних записа
59.20
22.150
22.210
22.220
22.220
22.220
22.230
Остала издавачка дјелатност
Штампање новина
Штампање, д. н.
Штампање, д. н.
Штампање, д. н.
Књиговезачки радови
58.19
18.11
17.23
18.12
58.19
18.14
Дјелатности снимања звучних записа и издавање
музичких записа
Остала издавачка дјелатност
Штампање новина
Производња канцеларијског материјала од папира
Остало штампање
Остала издавачка дјелатност
Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности
22.240
Припремне дјелатности у вези са штампањем
18.13
Услуге припреме за штампу и објављивање
22.250
22.310
22.320
Помоћне дјелатности у вези са штампањем
Умножавање (репродукција) звучних записа
Умножавање (репродукција) виде-записа
18.13
18.20
18.20
Услуге припреме за штампу и објављивање
Умножавање (репродукција) снимљених записа
Умножавање (репродукција) снимљених записа
22.330
Умножавање (репродукција) рачунарских записа
18.20
Умножавање (репродукција) снимљених записа
23.100
23.201
Производња производа коксовања
Производња деривата нафте
19.10
19.20
23.202
Производња битуменских материјала за кровове и
путеве
19.20
Производња производа коксних пећи (коксовања)
Производња рафинисаних нафтних производа
Производња
рафинисаних нафтних
производа
23.300
Производња нуклеарнога горива; прерада
нуклеарног отпада
20.13
21.110
21.120
21.210
21.220
21.220
21.250
21.250
22.130
17.21
17.22
Производња целулозе
Производња папира и картона
Производња таласастог папира и картона и амбалаже од
папира и картона
Производња производа од папира за домаћинство,
хигијену и тоалетне потребе
Производња осталих основних неорганских хемикалија
23.300
23.300
23.300
23.300
24.110
24.120
24.130
24.140
24.140
24.150
24.150
24.160
24.170
24.200
24.300
Производња нуклеарнога горива; прерада
нуклеарног отпада
Производња нуклеарнога горива; прерада
нуклеарног отпада
Производња нуклеарнога горива; прерада
нуклеарног отпада
Производња нуклеарнога горива; прерада
нуклеарног отпада
Производња индустријских гасова
Производња боја и пигмената
Производња осталих основних неорганских
хемикалија
Производња осталих основних органских
кемикалија
Производња осталих основних органских
кемикалија
Производња вјештачких ђубрива и азотних
једињења
Производња вјештачких ђубрива и азотних
једињења
Производња пластичних маса у примарним
облицима
Производња синтетичног каучука у примарним
облицима
Производња пестицида и других хемикалија за
пољопривреду
Производња боја, лакова и сличних премаза,
графичких боја и китова
21.20
Производња фармацеутских препарата
24.46
Прерада нуклеарнога горива
38.12
Прикупљање опасног отпада
38.22
Обрада и одлагање опасног отпада
20.11
20.12
Производња индустријских гасова
Производња боја и пигмената
20.13
Производња осталих основних неорганских хемикалија
19.10
Производња производа коксних пећи (коксовања)
20.14
Производња осталих основних органских хемикалија
20.15
Производња вјештачких ђубрива и азотних једињења
38.21
Oбрада и одлагање неопасног отпада
20.16
Производња пластичних маса у примарним облицима
20.17
Производња синтетичког каучука у примарним облицима
20.20
20.30
Производња пестицида и других хемијских производа за
пољопривреду
Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких
боја и китова
24.410
Производња основних фармацеутских производа
21.10
Производња основних фармацеутских производа
24.420
Производња фармацеутских прeпарата
21.20
24.420
Производња фармацеутских препарата
32.50
Производња фармацеутских препарата
Производња медицинских и стоматолошких
инструмената и прибора
Производња сапуна и детерџената, препарата за
чишћење и полирање
24.520
24.610
24.620
24.620
24.630
Производња сапуна и детерџената, препарата за
чишћење и полирање
Производња сапуна и детерџената, препарата за
чишћење и полирање
Производња парфема и тоалетних препарата
Производња експлозива
Производња лијепка и желатина
Производња лијепка и желатине
Производња етеричних уља
24.640
Производња фотографског хемијског материјала
20.59
24.650
Производња готових неснимљених медија
Производња осталих хемијских производа,
д. н.
Производња осталих хемијских производа,
д. н.
Производња вјештачких влакана
26.80
24.510
24.510
24.660
24.660
24.700
20.41
20.42
Производња парфема и тоалетних препарата
20.42
20.51
20.52
20.59
20.53
Производња парфема и тоалетних препарата
Производња експлозива
Производња љепила
Производња осталих хемијских производа, д. н.
Производња етеричних уља
Производња осталих хемијских производа,
д. н.
Производња магнетних и оптичких медија
Производња осталих хемијских производа,
д. н.
20.59
26.11
Производња електронских компонената
20.60
Производња вјештачких влакана
Производња спољашњих и унутрашњих гума за возила;
протектовање спољашњих гума за возила
25.110
Производња спољашњих и унутрашњих гума за
возила
22.11
25.120
Протектовање спољашњих гума за возила
22.11
25.130
Производња осталих производа од гуме
22.19
25.130
Производња осталих производа од гуме
32.50
25.130
Производња осталих производа од гуме
32.99
Производња спољашњих и унутрашњих гума за возила;
протектовање спољашњих гума за возила
Производња осталих производа од гуме
Производња медицинских и стоматолошких
инструмената и прибора
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
25.130
25.210
25.210
25.210
25.220
25.230
25.230
25.230
25.230
25.240
25.240
25.240
25.240
26.110
26.120
26.131
26.132
26.140
26.150
Производња осталих производа од гуме
Производња плоча, листова, цијеви и профила од
пластичних маса
Производња плоча, листова, цијеви и профила од
пластичних маса
Производња плоча, листова, цијеви и профила од
пластичних маса
Производња амбалаже од пластичних маса
Производња производа за грађевинарство од
пластичних маса
Производња производа за грађевинарство од
пластичних маса
Производња производа за грађевинарство од
пластичних маса
Производња производа за грађевинарство од
пластичних маса
Производња осталих производа од пластичних
маса
Производња осталих производа од пластичних
маса
Производња осталих производа од пластичних
маса
Производња осталих производа од пластичних
маса
Производња равног стакла
Обликовање и обрада равног стакла
Производња амбалажног стакла
Производња осталог шупљег стакла
Производња стаклених влакана
33.19
22.21
Поправка остале опреме
Производња плоча, листова, цијеви и профила од
пластичних маса
33.19
Поправка остале опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
22.22
Производња амбалаже од пластике
Производња производа за грађевинарство од пластичних
маса
22.23
27.33
Производња електроинсталационог материјала
41.20
Изградња стамбених и нестамбених зграда
43.32
Уградња столарије
22.29
Производња осталих производа од пластичних маса
27.33
Производња електроинсталационог материјала
32.99
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
33.19
Поправка остале опреме
23.11
23.12
23.13
23.13
23.14
Производња равног стакла
Обликовање и обрада равног стакла
Производња шупљег стакла
Производња шупљег стакла
Производња влакана од стакла
Производња и обрада осталог стакла, укључујући и
23.19
техничкe стаклене производе
Производња и обрада осталог стакла укључујући
техничке производе од стакла
26.250
Производња и обрада осталог стакла, укључујући и
техничке стаклене производе
Производња и обрада осталог стакла, укључујући и
техничке стаклене производе
Производња керамичких прeдмета за домаћинство
и украсних предмета
Производња керамичких санитарних уређаја
Производња керамичких изолатора и изолационог
прибора
Производња керамичких изолатора и изолационог
прибора
Производња осталих техничких производа од
керамике
Производња осталих керамичких производа
26.260
Производња ватросталних керамичких производа
23.20
Производња ватросталних производа
26.300
Производња керамичких плочица и подних плоча
23.31
Производња плочица и подних плоча од керамике
26.400
Производња опеке, цријепа и производа за
грађевинарство од печене глине
23.32
Производња опеке, цријепа и осталих производа за
грађевинарство од
печене глинe
33.19
Поправка остале опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
23.51
Производња цемента
26.150
26.150
26.210
26.220
26.230
26.230
26.240
26.400
26.400
26.510
Производња опеке, цријепа и производа за
грађевинарство од печене глине
Производња опеке, цријепа и производа за
грађевинарство од печене глине
Производња цемента
33.19
Поправка остале опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
23.41
23.42
23.43
Производња производа за домаћинство и украсних
предмета од керамике
Производња санитарне опреме од керамике
Производња изолатора и прибора за излоацију од
керамике
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
23.44
Производња осталих техничких производа од керамике
23.49
Производња осталих производа од керамике
26.630
26.640
Производња креча
Производња гипса
Производња производа од бетона за грађевинске
сврхе
Производња производа од гипса за грађевинске
сврхе
Производња готове бетонске смјесе
Производња малтера
26.650
Производња влакнастих зацементираних производа 23.65
26.520
26.530
26.610
26.620
23.52
23.52
Производња креча и гипса
Производња креча и гипса
23.61
Производња производа од бетона за грађевинарство
23.62
Производња производа од гипса за грађевинарство
23.63
23.64
Производња готове бетонске смјесе
Производња малтера
Производња влакнастих зацементираних производа
(фиброцемента)
Производња осталих производа од бетона, гипса и
цемента
27.210
Производња осталих производа од бетона,
цемента, гипса и вјештачког камена
Сјечење, обликовање и обрада украсног камена и
камена за грађевинарство
Производња брусних производа
Производња брусних производа
Производња брусних производа
Производња осталих производа од неметалних
минерала, д. н.
Производња сировог жељеза и челика и
феролегура
Производња цијеви од ливаног жељеза
27.220
Производња цијеви од челика
24.20
Ливење гвожђа
Производња цијеви, цријева, отворених профила и
припадајуће опреме од челика
27.310
27.320
27.330
27.340
27.410
27.420
27.430
Хладно вучење
Хладно ваљање уских трака
Хладно обликовање профила
Вучење жица
Производња племенитих метала
Производња алуминијума
Производња олова, цинка и калаја
24.31
24.32
24.33
24.34
24.41
24.42
24.43
Хладно вучење шипки
Хладно ваљање уских трака
Хладно обликовање или савијање профила
Хладно вучење жице
Производња племенитих метала
Производња алуминијума
Производња олова, цинка и калаја
27.430
Производња олова, цинка и калаја
25.99
Производња осталих готових производа од метала, д. н.
27.440
27.450
27.510
27.520
27.530
27.540
Производња бакра
Производња осталих обојених метала
Ливење гвожђа
Ливење челика
Ливење лаких метала
Ливење осталих обојених металa
Производња металних конструкција и дијелова
конструкција
Производња металних конструкција и дијелова
конструкција
Производња металних конструкција и дијелова
конструкција
Производња металних конструкција и дијелова
конструкција
Производња металне грађевинске столарије и
спојених елемената
Производња металне грађевинске столарије и
спојених елемената
Производња цистерни, резервоара и посуда од
метала
Производња цистерни, резервоара и посуда од
метала
Производња цистерни, резервоара и посуда од
метала
24.44
24.45
24.51
24.52
24.53
24.54
Производња бакра
Производња осталих обојених метала
Ливење гвожђа
Ливење челика
Ливење лаких метала
Ливење осталих обојених метала
24.33
Хладно обликовање или савијање профила
25.11
Производња металних конструкција и њихових дијелова
33.11
Поправка готових производа од метала
41.20
Изградња стамбених и нестамбених зграда
25.12
Производња врата и прозора од метала
43.32
Уградња столарије
25.29
Производња осталих цистерни, резервоара и посуда од
метала
33.11
Поправка готових производа од метала
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
26.660
26.700
26.810
26.810
26.810
26.820
27.100
28.110
28.110
28.110
28.110
28.120
28.120
28.210
28.210
28.210
23.69
23.70
Сјечење, обликовање и обрада камена
23.91
33.19
33.20
Производња брусних производа
Поправка остале опреме
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња осталих производа од неметалних
минерала, д.н.
23.99
24.10
Производња сировог гвожђа, челика и феролегура
24.51
28.510
28.520
28.520
28.610
28.610
28.620
28.620
28.620
Производња котлова и радијатора за централно
гријање
Производња котлова и радијатора за централно
гријање
Производња котлова и радијатора за централно
гријање
Производња котлова и радијатора за централно
гријање
Производња парних котлова, осим котлова за
централно гријање
Производња парних котлова, осим котлова за
централно гријање
Производња парних котлова, осим котлова за
централно гријање
Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање
метала; металургија праха
Површинска обрада и превлачење метала
Основни машински радови
Основни машински радови
Производња сјечива
Производња сјечива
Производња алата
Производња алата
Производња алата
28.620
Производња алата
28.92
28.620
28.630
28.630
28.630
Производња алата
Производња брава и окова
Производња брава и окова
Производња брава и окова
Производња челичне буради и сличних посуда од
челика
Производња челичне буради и сличних посуда од
челика
Производња челичне буради и сличних посуда од
челика
Производња амбалаже од лаких метала
Производња жичаних производа
Производња везних елемената, вијчаних
производа, ланаца и опруга
Производња везних елемената, вијчаних
производа, ланаца и опруга
33.11
25.72
33.11
33.20
28.750
28.220
28.220
28.220
28.220
28.300
28.300
28.300
28.400
28.710
25.21
Производња радијатора и котлова за централно гријање
33.11
Поправак готових производа од метала
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
43.22
25.30
Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и
инсталација за гријање и климатизацију
Производња парних котлова, осим котлова за централно
гријање
33.11
Поправка готових производа од метала
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
25.50
25.61
25.62
33.12
25.71
33.11
25.73
28.41
28.49
25.91
Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала;
металургија праха
Површинска обрада и превлачење метала
Машинска обрада метала
Поправка машина
Производња сјечива
Поправка готових производа од метала
Производња алата
Производња машина за обраду метала
Производња осталих алатних машина
Производња машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство
Поправка готових производа од метала
Производња брава и окова
Поправка готових производа од метала
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња челичних буради и сличних посуда од
челика
33.11
Поправка готових производа од метала
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
25.92
25.93
Производња амбалаже од лаких метала
Производња производа од жице, ланаца и опруга
25.93
Производња производа од жице, ланаца и опруга
25.94
Производња везаних елемената и вијчаних машинских
производа
Производња осталих металних производа, д. н.
25.71
Производња сјечива
28.750
Производња осталих металних производа, д. н.
25.72
Производња брава и окова
28.750
Производња осталих металних производа, д. н.
25.99
Производња осталих готових производа од метала, д. н.
28.750
Производња осталих металних производа, д. н.
32.99
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
28.750
Производња осталих металних производа, д. н.
33.11
Поправка готових производа од метала
28.750
Производња осталих металних производа, д.н.
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
28.11
Производња мотора и турбина, осим мотора за авионе и
моторна возила
33.12
Поправка машина
28.710
28.710
28.720
28.730
28.740
28.740
29.110
29.110
Производња мотора и турбина, осим мотора за
авионе и моторна возила
Производња мотора и турбина, осим мотора за
авионе и моторна возила
29.110
Производња мотора и турбина, осим мотора за
авионе и моторна возила
33.20
29.120
Производња пумпи и компресора
28.11
29.120
29.120
29.120
29.120
29.130
29.130
29.130
29.130
Производња пумпи и компресора
Производња пумпи и компресора
Производња пуми и компресора
Производња пумпи и компресора
Производња славина и вентила
Производња славина и вентила
Производња славина и вентила
Производња славина и вентила
Производња лежајева, преносника, преносних и
погонских елемената
Производња лежајева, преносника, преносних и
погонских елемената
Производња лежајева, преносника, преносних и
погонских елемената
Производња индустријских пећи, ложишта и
горионика
Производња индустријских пећи, ложишта и
горионика
Производња индустријских пећи, ложишта и
горионика
Производња уређаја за дизање и преношење
Производња уређаја за дизање и преношење
Производња уређаја за дизање и преношење
Производња уређаја за дизање и преношење
Производња расхладне и вентилационе опреме,
осим оне за домаћинство
Производња расхладне и вентилационе опреме,
осим оне за домаћинство
Производња расхладне и вентилационе опреме,
осим оне за домаћинство
28.12
28.13
33.12
33.20
28.12
28.14
33.12
33.20
29.240
29.140
29.140
29.140
29.210
29.210
29.210
29.220
29.220
29.220
29.220
29.230
28.15
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња мотора и турбина, осим мотора за авионе и
моторна возила
Производња хидрауличних погонских уређаја
Производња осталих пумпи и компресора
Поправка машина
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња хидрауличних погонских уређаја
Производња осталих славина и вентила
Поправка машина
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња лежајева, преносника, преносних и
погонских елемената
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
28.21
Производња индустријских пећи, ложишта и горионика
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
28.22
33.12
33.20
43.29
Производња уређаја за дизање и преношење
Поправка машина
Инсталација индустријских машина и опреме
Остали грађевински инсталациони радови
Производња расхладне и вентилационе опреме, осим
оне за домаћинство
28.25
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња осталих машина опште намјене, д. н.
28.29
Производња осталих машина за општу намјену, д. н.
29.240
Производња осталих машина опште намјене, д. н.
32.50
Производња медицинских и стоматолошких
инструмената и прибора
29.240
Производња осталих машина опште намјене, д. н.
33.12
Поправка машина
29.240
Производња осталих машина опште намјене, д. н.
33.13
Поправка електронске и оптичке опреме
29.240
Производња осталих машина опште намјене, д. н.
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
28.30
Производња машина за пољопривреду и шумарство
33.12
Поправка машина
28.30
Производња машина за пољопривреду и шумарство
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
29.230
29.230
29.310
29.310
29.320
29.320
29.320
29.320
29.410
Производња трактора за пољопривреду и
шумарство
Производња трактора за пољопривреду и
шумарство
Производња осталих машина за пољопривреду и
шумарство
Производња осталих машина за пољопривреду и
шумарство
Производња осталих машина за пољопривреду и
шумарство
Производња осталих машина за пољопривреду и
шумарство
Производња ручних преносних алата са сопственим
погоном
95.22
28.24
Поправка апарата за домаћинство и опреме за кућу и
башту
Производња ручних преносивих алата са сопственим
погоном
29.430
Производња ручних преносних алата са сопственим
погоном
Производња осталих алатних машина за обраду
метала
Производња осталих алатних машина за обраду
метала
Производња осталих алатних машина за обраду
метала
Производња осталих алатних машина, д. н.
29.430
Производња осталих алатних машина, д. н.
28.29
Производња осталих машина за општу намјену, д. н.
29.430
29.430
29.430
29.510
29.510
29.510
Производња осталих алатних машина, д. н.
Производња осталих алатних машина, д. н.
Производња осталих алатних машина, д. н.
Производња машина за металургију
Производња машина за металургију
Производња машина за металургију
Производња машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство
Производња машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство
Производња машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство
Производња машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство
Производња машина за индустрију хране, пића и
дувана
Производња машина за индустрију хране, пића и
дувана
Производња машина за индустрију хране, пића и
дувана
Производња машина за индустрију хране, пића и
дувана
Производња машина за индустрију текстила, одјеће
и коже
Производња машина за индустрију текстила, одјеће
и коже
Производња машина за индустрију текстила, одјеће
и коже
Производња машина за индустрију папира и
картона
Производња машина за индустрију папира и
картона
Производња машина за индустрију папира и
картона
Производња осталих машина за специјалне
намјене, д. н.
Производња осталих машина за специјалне
намјене, д. н.
Производња осталих машина за специјалне
намјене, д. н.
Производња осталих машина за специјалне
намјене, д. н.
Производња осталих машина за специјалне
намјене, д. н.
Производња осталих машина за специјалне
намјене, д. н.
Производња оружја и муниције
28.49
33.12
33.20
28.91
33.12
33.20
Производња осталих алатних машина
Поправка машина
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња машина за металургију
Поправка машина
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство
29.410
29.420
29.420
29.420
29.520
29.520
29.520
29.520
29.530
29.530
29.53.0
29.530
29.540
29.54.0
29.540
29.550
29.550
29.550
29.560
29.560
29.560
29.560
29.560
29.560
29.600
33.12
Поправка машина
28.41
Производња машина за обраду метала
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
27.90
Производња остале електричне опреме
28.92
28.99
Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
28.30
Производња машина за пољопривреду у шумарство
28.93
Производња машина за индустрију хране, пића и дувана
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
28.94
Производња машина за индустрију текстила, одјеће и
коже
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
28.95
Производња машина за индустрију папира и картона
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
25.73
Производња алата
28.94
Производња машина за индустрију текстила, одјеће и
коже
28.96
Производња машина за пластичне масе и гуму
28.99
Производња осталих машина за специјалне намјене, д. н.
33.12
Поправка машина
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
25.40
Производња оружја и муниције
Производња ваздухопловних и васионских летјелица и
припадајућих превозних
средстава и опреме
29.600
Производња оружја и муниције
30.30
29.600
29.600
29.600
Производња оружја и муниције
Производња оружја и муниције
Производња оружја и муниције
30.40
33.11
33.20
Производња војних борбених возила
Поправак готових производа од метала
Инсталација индустријских машина и опреме
29.710
Производња електричних апарата за домаћинство
27.51
Производња електричних апарата за домаћинство
29.710
Производња електричних апарата за домаћинство
28.21
Производња индустријских пећи, ложишта и горионика
29.710
Производња електричних апарата за домаћинство
28.25
Производња расхладне и вентилационе опреме, осим
оне за домаћинство
29.710
Производња електричних апарата за домаћинство
33.14
Поправка електричне опреме
29.710
Производња електричних апарата за домаћинство
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
27.52
Производња неелектричних апарата за домаћинство
28.21
Производња индустријских пећи, ложишта и горионика
29.720
29.720
Производња неелектричних апарата за
домаћинство
Производња неелектричних апарата за
домаћинство
Производња канцеларијских машина и опреме (осим
производње рачунара
и периферне опреме)
30.010
Производња канцеларијских машина
28.23
30.010
Производња канцеларијских машина
Производња рачунара и остале опреме за обраду
података
Производња рачунара и остале опреме за обраду
података
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
26.20
Производња рачунара и периферне опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
30.020
30.020
30.020
31.100
31.100
31.100
31.100
31.100
31.200
31.200
31.200
31.200
31.200
31.200
31.300
31.300
Производња рачунара и остале опреме за обраду
података
Производња електричних мотора, генератора и
трансформатора
Производња електричних мотора, генератора и
трансформатора
Производња електричних мотора, генератора и
трансформатора
Производња електричних мотора, генератора и
трансформатора
Производња електричних мотора, генератора и
трансформатора
Производња опреме за контролу дистрибуције
електричне енергије
Производња опреме за контролу дистрибуције
електричне енергије
Производња опреме за контролу дистрибуције
електричне енергије
Производња опреме за контролу дистрибуције
електричне енергије
Производња опреме за контролу дистрибуције
електричне енергије
Производња опреме за контролу дистрибуције
електричне енергије
Производња изоловане жице и каблова
Производња изоловане жице и каблова
62.09
Остале услужне дјелатности које се односе на
информационе
технологије и рачунаре
26.11
Производња електронских компонената
27.11
Производња електромотора, генератора и
трансформатора
33.13
Поправка електронске и оптичке опреме
33.14
Поправка електричне опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
26.11
Производња електронских компоненти
27.12
Производња уређаја за дистрибуцију и контролу
електричне енергије
27.33
Производња електроинсталационог материјала
27.90
Производња остале електричне опреме
33.14
Поправка електричне опреме
33.20
Инсталисање индустријских машина и опреме
26.11
27.31
Производња електронских компоненти
Производња каблова од оптичких влакана
31.300
Производња изоловане жице и каблова
27.32
31.300
Производња изоловане жице и каблова
Производња акумулатора, примарних ћелија и
примарних батерија
Производња електричних сијалица и уређаја за
освјетљавање
Производња електричне опреме за моторе и
возила, д. н.
Производња електричне опреме за моторе и
возила, д. н.
Производња електричне опреме за моторе и
возила, д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
27.90
Производња осталих електронских и електричних жица и
каблова
Производња остале електричне опреме
27.20
Производња батерија и акумулатора
27.40
Производња електричне опреме за расвјету
27.40
Производња електричне опреме за расвјету
29.31
Производња електричне и електронске опреме за
моторна возила
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
23.44
Производња осталих техничких производа од керамике
25.99
Производња осталих готових производа од метала, д. н.
26.30
Производња комуникационе опреме
Производња остале електричне опреме, д.н.
31.400
31.500
31.610
31.610
31.610
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
31.620
32.100
32.100
32.100
32.100
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме,
д. н.
Производња остале електричне опреме, д. н.
Производња електронских лампи и цијеви и других
електрониских компоненти
Производња електронских лампи и цијеви и других
електрониских компоненти
Производња електронских лампи и цијеви и других
електрониских компоненти
Производња електронских лампи и цијеви и других
електрониских компоненти
26.51
27.11
Производња инструмената и апарата за мјерење,
испитивање и навигацију
Производња електромотора, генератора и
трансформатора
27.40
Производња електричне опреме за расвјету
27.90
Производња остале електричне опреме
28.49
Производња осталих алатних машина
28.99
Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.
29.31
Производња електричне и електронске опреме за
моторна возила
30.20
Производња жељезничких локомотива и шинских возила
33.13
Поправка електронске и оптичке опреме
33.14
Поправка електричне опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
26.11
Производња електронских компоненти
26.12
Производња пуних електронских плоча
27.90
Производња остале електричне опреме
33.13
Поправка електронске и оптичке опреме
32.200
Производња телевизијских и радио-предајника и
апарата за линијску телефонију и телеграфију
26.30
Производња комуникационе опреме
32.200
Производња телевизијских и радио-предајника и
апарата за линијску телефонију и телеграфију
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
32.200
Производња телевизијских и радио-предајника и
апарата за линијску телефонију и телеграфију
95.12
Поправка комуникационе опреме
32.300
Производња телевизијских и радио-пријемника,
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 26.11
и производња пратеће опреме
Производња електронских компоненти
32.300
Производња телевизијских и радио-пријемника,
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 26.20
и производња пратеће опреме
Производња рачунара и периферне опреме
32.300
Производња телевизијских и радио-пријемника,
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 26.30
и производња пратеће опреме
Производња комуникационе опреме
32.300
Производња телевизијских и радио-пријемника,
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 26.40
и производња пратеће опреме
Производња електронских уређаја за широку потрошњу
32.300
Производња телевизијских и радио-пријемника,
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 26.70
и производња пратеће опреме
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
32.300
Производња телевизијских и радио-пријемника,
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 28.23
и производња пратеће опреме
32.300
Производња телевизијских и радио-пријемника,
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 33.13
и производња пратеће опреме
Поправка електронске и оптичке опреме
32.300
Производња телевизијских и радио-пријемника,
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 33.20
и производња пратеће опреме
Инсталација индустријских машина и опреме
33.100
Производња медицинске и хируршке опреме и
ортопедских помагала
Производња опреме за зрачење, електромедицинске и
електротерапеутске опреме
32.50
Производња медицинских и стоматолошких
инструмената и прибора
32.99
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
33.13
Поправка електронске и оптичке опреме
33.14
Поправка електричне опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
33.200
Производња инструмената и уређаја за мјерење,
провјеру, тестирање и навигацију и друге сврхе,
осим опреме за управљање индустријским
процесима
26.51
Производња инструмената и апарата за мјерење,
испитивање и навигацију
33.200
Производња инструмената и уређаја за мјерење,
провјеру, тестирање и навигацију и друге сврхе,
осим опреме за управљање индустријским
процесима
26.70
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
33.200
Производња инструмената и уређаја за мјерење,
провјеру, тестирање и навигацију и друге сврхе,
осим опреме за управљање индустријским
процесима
28.29
Производња осталих машина за општу намјену, д. н.
33.100
33.100
33.100
33.100
33.100
Производња медицинске и хируршке опреме и
ортопедских помагала
Производња медицинске и хируршке опреме и
ортопедских помагала
Производња медицинске и хируршке опреме и
ортопедских помагала
Производња медицинске и хируршке опреме и
ортопедских помагала
Производња медицинске и хируршке опреме и
ортопедских помагала
26.60
Производња канцеларијских машина и опреме (осим
производње рачунара
и периферне опреме)
33.200
Производња инструмената и уређаја за мјерење,
провјеру, тестирање и навигацију и друге сврхе,
осим опреме за управљање индустријским
процесима
28.99
Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.
33.200
Производња инструмената и уређаја за мјерење,
провјеру, тестирање и навигацију и друге сврхе,
осим опреме за управљање индустријским
процесима
32.50
Производња медицинских и стоматолошких
инструмената и прибора
33.200
Производња инструмената и уређаја за мјерење,
провјеру, тестирање и навигацију и друге сврхе,
осим опреме за управљање индустријским
процесима
33.13
Поправка електронске и оптичке опреме
33.200
Производња инструмената и уређаја за мјерење,
провјеру, тестирање и навигацију и друге сврхе,
осим опреме за управљање индустријским
процесима
33.14
Поправка електричне опреме
33.200
Производња инструмената и уређаја за мјерење,
провјеру, тестирање и навигацију и друге сврхе,
осим опреме за управљање индустријским
процесима
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
26.70
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
27.31
Производња каблова од оптичких влакана
28.99
Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.
32.50
Производња медицинских и стоматолошких
инструмената и прибора
33.13
Поправка електронске и оптичке опреме
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
26.52
32.12
32.13
33.13
33.20
33.500
33.500
33.500
33.500
33.500
Производња опреме за управљање индустријским
процесима
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
Производња оптичких инструмената и фотографске
опреме
Производња часовника
Производња часовника
Производња часовника
Производња часовника
Производња часовника
34.100
Производња моторних возила
28.92
34.100
34.100
34.100
Производња моторних возила
Производња моторних возила
Производња моторних возила
29.10
30.91
33.20
34.200
Производња каросерија за моторна возила;
производња приколица и полуприколица
29.20
Производња часовника
Производња накита и припадајућих производа
Производња бижутерије и припадајућих производа
Поправак електронске и оптичке опреме
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња машина за руднике, каменоломе и
грађевинарство
Производња моторних возила
Производња мотоцикала
Инсталациај индустријских машина и опреме
Производња каросерија за моторна возила; производња
приколица и полуприколица
33.11
Поправак готових производа од метала
33.300
33.400
33.400
33.400
33.400
33.400
33.400
34.200
34.300
34.300
34.300
35.110
35.110
35.120
Производња каросерија за моторна возила;
производња приколица и полуприколица
Производња дијелова и прибора за моторна возила
и њихове моторе
Производња дијелова и прибора за моторна возила
и њихове моторе
Производња дијелова и прибора за моторна возила
и њихове моторе
Изградња и поправка бродова
Изградња и поправка бродова
Изградња и поправка чамаца за одмор и разоноду и
спортских чамаца
28.11
29.32
Производња мотора и турбина, осим мотора за авионе и
моторна возила
Производња осталих дијелова и прибора за моторна
возила
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
30.11
33.15
Изградња бродова и пловних конструкција
Поправка и одржавање бродова и чамаца
30.12
Изградња чамаца за разоноду и спортских чамаца
35.120
Изградња и поправка чамаца за одмор и разоноду и
33.15
спортских чамаца
Поправка и одржавање бродова и чамаца
35.201
Производња шинских возила
30.20
Производња жељезничких локомотива и шинских возила
35.202
Поправак шинских возила
33.17
Поправка и одржавање осталих саобраћајних средстава
35.300
Производња ваздушних и васионских летјелица
28.99
Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.
Производња ваздухопловних и васионских летјелица и
припадајућих превозних
средстава и опреме
35.300
Производња ваздушних и васионских летјелица
30.30
35.300
Производња ваздушних и васионских летјелица
33.16
Поправка и одржавање авиона и васионских летјелица
35.300
Производња ваздушних и васионских летјелица
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
35.410
35.420
35.430
Производња мотоцикла
Производња бицикла
Производња инвалидских колица
30.91
30.92
30.92
Производња мотоцикала
Производња бицикла и инвалидских колица
Производња бицикла и инвалидских колица
35.430
Производња инвалидских колица
33.17
Поправка и одржавање осталих саобраћајних средстава
35.500
Производња осталих саобраћајних средстава, д. н. 28.22
Производња уређаја за дизање и преношење
35.500
Производња осталих саобраћајних средстава, д. н. 30.99
Производња осталих саобраћајних средстава, д. н.
35.500
Производња осталих саобраћајних средстава, д. н. 31.01
Производња намјештаја за пословне и продајне просторе
35.500
Производња осталих саобраћајних средстава, д. н. 33.11
Поправка готових производа од метала
35.500
Производња осталих саобраћајних средстава, д. н. 33.17
Поправка и одржавање осталих саобраћајних средстава
36.110
Производња столица и сједишта
29.32
36.110
Производња столица и сједишта
30.11
Производња осталих дијелова и прибора за моторна
возила
Изградња бродова и пловних конструкција
36.110
Производња столица и сједишта
30.20
Производња жељезничких локомотива и шинских возила
36.110
Производња столица и сједишта
30.30
36.110
Производња столица и сједишта
31.01
Производња намјештаја за пословне и продајне просторе
36.110
36.110
36.110
Производња столица и сједишта
Производња столица и сједишта
Производња столица и сједишта
31.02
31.09
95.24
Производња кухињског намјештаја
Производња осталог намјештаја
Поправка намјештаја и покућства
36.120
Производња осталог намјештаја за канцеларије и
трговине
36.120
36.120
36.130
36.130
36.140
36.140
36.150
36.210
Производња осталог намјештаја за канцеларије и
трговине
Производња осталог намјештаја за канцеларије и
трговине
Производња осталог кухињског намјештаја
Производња осталог кухињског намјештаја
Производња осталог намјештаја
Производња осталог намјештаја
Производња мадраца
Производња кованог новца
28.23
Производња ваздухопловних и васионских летјелица и
припадајућих превозних
средстава и опреме
Производња канцеларијских машина и опреме (осим
производње рачунара
и периферне опреме)
31.01
Производња намјештаја за пословне и продајне просторе
95.24
Поправка намјештаја и покућства
31.02
95.24
31.09
95.24
31.03
32.11
Производња кухињског намјештаја
Поправка намјештаја и покућства
Производња осталог намјештаја
Поправка намјештаја и покућства
Производња мадраца
Производња кованог новца
36.300
36.300
36.300
Производња накита и сличних предмета,
д. н.
Производња музичких инструмената
Производња музичких инструмената
Производња музичких инструмената
36.300
Производња музичких инструмената
95.29
36.400
36.400
36.400
Производња спортске опреме
Производња спортске опреме
Производња спортске опреме
32.30
32.99
33.20
Производња музичких инструмената
Поправка остале опреме
Инсталација индустријских машина и опреме
Поправка осталих предмета за личну употребу и
домаћинство
Производња спортске опреме
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
Инсталација индустријских машина и опреме
36.500
Производња игара и играчки
26.40
Производња електронских уређаја за широку потрошњу
36.500
Производња игара и играчки
28.99
Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.
36.500
36.500
36.500
36.610
36.620
36.620
Производња игара и играчки
Производња игара и играчки
Производња игара и играчки
Производња имитације накита (бижутерије)
Производња метли и четки
Производња метли и четки
32.40
33.19
33.20
32.13
22.19
32.91
Производња игара и играчака
Поправка остале опреме
Инсталација индустријских машина и опреме
Производња бижутерије и припадајућих производа
Производња осталих производа од гуме
Производња метли и четки
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
13.99
Производња осталих текстилних производа, д. Н
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
15.12
Производња кофера, ручних торби и сличних производа,
седларских и сарачких производа
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
16.29
Производња осталих производа од дрвета; производња
предмета од плута, сламе и плетарских материјала
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
17.29
Производња осталих производа од папира и картона
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
20.51
Производња експлозива
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
22.19
Производња осталих производа од гуме
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
22.23
Производња производа за грађевинарство од пластичних
маса
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
22.29
Производња осталих производа од пластичних маса
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
25.99
Производња осталих готових производа од метала, д. н.
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
28.99
Производња осталих машина за специјалну намјену, д. н.
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
30.92
Производња бицикала и инвалидских колица
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
32.99
Остала прерађивачка индустрија, д. н.
36.630
Производња осталих разноврсних производа, д. н.
33.20
Инсталација индустријских машина и опреме
37.100
37.100
37.200
40.111
40.112
40.113
40.113
Рециклажа металних отпадака и остатака
Рециклажа металних отпадака и остатака
Рециклажа неметалних отпадака и остатака
Производња хидроелектричне енергије
Производња термоелектричне енергије
Производња нуклеарно-електричне енергије
Производња нуклеарно-електричне енергије
38.31
38.32
38.32
35.11
35.11
35.11
38.12
Растављање олупина
Рециклажа (прерада) разврстаних материјала
Рециклажа (прерада) разврстаних материјала
Производња електричне енергије
Производња електричне енергије
Производња електричне енергије
Прикупљање опасног отпада
36.220
32.12
Производња накита и припадајућих производа
32.20
33.19
33.20
40.114
Производња електричне енергије из других извора
35.11
Производња електричне енергије
40.120
40.130
40.130
40.210
Пренос електричне енергије
Дистрибуција и продаја електричне енергије
Дистрибуција и продаја електричне енергије
Производња гаса
Дистрибуција и продаја гасовитих горива
дистрибутивном мрежом
Дистрибуција и трговина плиновитим горивима
дистрибуцијском мрежом
35.12
35.13
35.14
35.21
Пренос електричне енергије
Дистрибуција електричне енергије
Снабдијевање и трговина електричном енергијом
Производња гаса
35.22
Дистрибуција гасовитих горива цјевоводима
35.23
Трговина гасом цјевоводима
40.220
40.220
40.300
Производња и снабдијевање паром и топлом водом 35.30
Производња и снабдијевање паром и климатизација
41.000
Сакупљање, прeчишћавање и дистрибуција воде
36.00
Прикупљање, пречишћавање и снабдијевање водом
45.110
Рушење и разбијање објеката; земљани радови
43.11
Уклањање објеката
45.110
Рушење и разбијање објеката; земљани радови
43.12
Припремни радови на градилишту
45.120
Испитивање терена бушењем и сондирањем
43.13
Испитивање терена за градњу бушењем и сондирањем
45.211
Високоградња
41.20
Изградња стамбених и нестамбених зграда
45.212
Изградња објеката нискоградње
42.12
Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
45.212
45.212
Изградња објеката нискоградње
Изградња објеката нискоградње
42.13
42.21
45.212
Изградња објеката нискоградње
42.22
45.212
Изградња објеката нискоградње
42.99
Изградња мостова и тунела
Изградња цјевовода за течности и гасове
Изградња водова за електричну струју и
телекомуникације
Израдња осталих објеката нискоградње д. н.
45.212
Изградња објеката нискоградње
43.99
Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н..
41.20
Изградња стамбених и нестамбених зграда
42.12
Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
42.13
Изградња мостова и тунела
42.21
Изградња цјевовода за течности и гасове
42.22
Изградња водова за електричну струју и
телекомуникације
42.99
Израдња осталих објеката нискоградње д. н.
43.99
Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
43.91
Постављање кровних конструкција и покривање кровова
43.99
Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
41.20
Изградња стамбених и нестамбених зграда
42.11
Изградња путева и аутопутева
42.12
Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
42.99
Израдња осталих објеката нискоградње д. н.
42.21
42.91
Изградња цјевовода за течности и гасове
Изградња хидрограђевинских објеката
45.213
45.213
45.213
45.213
45.213
45.213
45.213
45.220
45.220
45.230
45.230
45.230
45.230
45.241
45.241
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и
њихових дијелова
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и
њихових дијелова
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и
њихових дијелова
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и
њихових дијелова
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и
њихових дијелова
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и
њихових дијелова
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и
њихових дијелова
Постављање кровних конструкција и покривање
кровова
Постављање кровних конструкција и покривање
кровова
Изградња саобраћајница, ареодромских писта и
спортских терена
Изградња саобраћајница, ареодромских писта и
спортских терена
Изградња саобраћајница, ареодромских писта и
спортских терена
Изградња саобраћајница, ареодромских писта и
спортских терена
Изградња хидрограђевинских објеката
Изградња хидрограђевинских објеката
45.241
Изградња хидрограђевинских објеката
43.99
Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
45.242
45.242
Одржавање хидрограђевинских објеката
Одржавање хидрограђевинских објеката
Остали грађевински радови који захтијевају
специјално извођење или опрему
Остали грађевински радови који захтијевају
специјално извођење или опрему
42.21
42.91
Изградња цјевовода за течности и гасове
Изградња хидрограђевинских објеката
42.21
Изградња цјевовода за течности и гасове
43.99
Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
45.310
Постављање електричних инсталација и опреме
43.21
Електроинсталациони радови
45.310
Постављање електричних инсталација и опреме
43.22
Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и
инсталација за
гријање и климатизацију
45.310
Постављање електричних инсталација и опреме
43.29
Остали грађевински инсталациони радови
45.310
Постављање електричних инсталација и опреме
80.20
Услуге заштите уз помоћ безбједносних система
45.320
Изолациони радови
43.29
45.330
Постављање цијевних инсталација
43.22
45.340
45.340
45.410
45.420
45.430
45.441
45.442
45.450
Остали инсталациони радови
Остали инсталациони радови
Фасадни и штукатурни радови
Уградња столарије
Постављање подних и зидних облога
Фарбарски радови
Стакларски радови
Остали завршни радови
43.21
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.34
43.39
Остали грађевински инсталациони радови
Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и
инсталација за гријање и климатизацију
Електроинсталациони радови
Остали грађевински инсталациони радови
Фасадни и штукатурни радови
Уградња столарије
Постављање подних и зидних облога
Фарбарски и стакларски радови
Фарбарски и стакларски радови
Остали завршни грађевински радови
45.450
Остали завршни радови
43.99
Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
45.500
Изнајмљивање опреме за изградњу или рушење, с
руковаоцем
43.99
Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
50.101
Трговина моторним возилима на велико
45.11
50.101
Трговина моторним возилима на велико
45.19
50.102
Трговина моторним возилима на мало
45.11
50.102
Трговина моторним возилима на мало
45.19
50.103
Посредовање у трговини моторним возилима
45.11
50.103
50.200
50.200
Посредовање у трговни моторним возилима
Одржавање и поправка моторних возила
Одржавање и поправка моторних возила
Трговина дијеловима и прибором за моторна
возила на велико
Трговина дијеловима и прибором за моторна
возила на мало
Посредовање у трговини дијеловима и прибором за
моторна возила
Посредовање у трговини дијеловима и прибором за
моторна возила
45.19
45.20
52.21
45.250
45.250
50.301
50.302
50.303
50.303
50.401
Трговина мотоциклима, њиховим дијеловима и
прибором на велико
45.31
45.32
45.31
45.32
45.40
Трговина аутомобилима и моторним возилима лаке
категорије
Трговина осталим моторним возилима
Трговина аутомобилима и моторним возилима лаке
категорије
Трговина осталим моторним возилима
Трговина аутомобилима и моторним возилима лаке
категорије
Трговина осталим моторним возилима
Одржавање и поправка моторних возила
Услужне дјелатности у копненом саобраћају
Трговина на велико дијеловима и прибором за моторна
возила
Трговина на мало дијеловима и прибором за моторна
возила
Трговина на велико дијеловима и прибором за моторна
возила
Трговина на мало дијеловима и прибором за моторна
возила
Трговина, одржавање и поправка мотоцикала, дијелова и
прибора за
мотоцикле
50.402
Трговина мотоциклима, њиховим дијеловима и
прибором на мало
50.403
Посредовање у трговини мотоциклима, њиховим
дијеловима и прибором
45.40
45.40
Трговина, одржавање и поправка мотоцикала, дијелова и
прибора за
мотоцикле
Трговина, одржавање и поправка мотоцикала, дијелова и
прибора за
мотоцикле
Трговина, одржавање и поправка мотоцикала, дијелова и
прибора за
мотоцикле
50.404
Одржавање и поправка мотоцикла
45.40
50.500
Трговина на мало моторним горивима и мазивима
47.30
51.110
Посредовање у трговини пољопривредним
сировинама, живим животињама, текстилним
сировинама и полупроизводима
46.11
51.120
Посредовање у трговини горивима, рудама,
металима и индустријским хемикалијама
46.12
51.130
Посредовање у трговини дрвеном грађом и
грађевинским материјалом
46.13
51.140
Посредовање у трговини машинама, индустријском
46.14
опремом, бродовима и авионима
Посредовање у трговини машинама, опремом за
индустрију , бродовима и
авионима
51.150
Посредовање у трговини намјештајем, предметима
46.15
за домаћинство и металном и жељезном робом
Посредовање у трговини намјештајем, робом за
домаћинство и
робом oд метала и гвожђа
51.160
Посредовање у трговини текстилом, одјећом,
обућом и предметима од коже
46.16
Посредовање у трговини текстилом, одјећом, крзном,
обућом и производима од коже
51.170
Посредовање у трговини храном, пићeм и дуваном
46.17
Посредовање у трговини храном, пићима и дуваном
51.180
Посредовање у трговини специјализованој за
одређене производе или групе производа, д. н.
46.18
Посредовање у трговини специјализованој за одређене
производе или групе осталих производа
51.190
Посредовање у трговини разноврсним производима 46.19
Посредовање у трговини разноврсним производима
51.210
Трговина на велико зрнастим производима,
сјемењем и храном за животиње
46.21
Трговина на велико житарицама, сировим дуваном,
сјемењем и храном за животиње
51.220
Трговина на велико цвијећем и растињем
46.22
Трговина на велико цвијећем и садницама (растињем)
51.230
Трговина на велико живим животињама
Трговина на велико сировом, недовршеном и
довршеном кожом
46.23
51.250
Трговина на велико сировим дуваном
46.21
51.310
51.310
Трговина на велико воћем и поврћем
Трговина на велико воћем и поврћем
10.39
46.31
Трговина на велико живим животињама
Трговина на велико сировом, недовршеном и довршеном
кожом
Трговина на велико житарицама, сировим дуваном,
сјемењем и храном за животиње
Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа
Трговина на велико воћем и поврћем
51.240
46.24
Трговина на мало моторним горивима у
специјализованим продавницама
Посредовање у трговини пољопривредним сировинама,
живим животињама,
текстилним сировинама и полупроизводима
Посредовање у трговини горивима, рудама, металима и
индустријским
хемикалијама
Посредовање у трговини дрвеном грађом и грађевинским
материјалом
51.320
Трговина на велико месом и производима од меса
46.32
Трговина на велико месом и производима од меса
51.330
Трговина на велико млијеком, млијечним
производима, јајима и јестивим уљима и мастима
46.33
Трговина на велико млијеком, млијечним производима,
јајима, јестивим уљима и мастима
51.340
Трговина на велико алкохолним и другим пићима
11.01
Дестиловање, пречишћавање и мијешање алкохолних
пића
51.340
Трговина на велико алкохолним и другим пићима
11.02
Производња вина од грожђа
51.340
Трговина на велико алкохолним и другим пићима
46.34
Трговина на велико пићима
51.350
Трговина на велико дуванским производима
Трговина на велико шећером, чоколадом и
слаткишима од шећера
Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и
зачинима
Трговина на велико осталом храном, укључујући и
рибу, љускаре и мекушце
Трговина на велико осталом храном, укључујући и
рибу, љускаре и мекушце
Неспецијализована трговина на велико храном,
пићима и дуваном
Трговина на велико текстилом
Трговина на велико одјећом
Трговина на велико обућом
46.35
Трговина на велико дуванским производима
Трговина на велико шећером, чоколадом и производима
од шећера
51.360
51.370
51.380
51.380
51.390
51.410
51.421
51.422
46.36
46.37
Трговина на велико кафом, чајем, какаом и зачинима
46.31
Трговина на велико воћем и поврћем
46.38
46.39
46.41
46.42
46.42
Трговина на велико осталом храном обухватајући рибе,
љускаре и мекушце
Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и
дуваном
Трговина на велико текстилом
Трговина на велико одјећом и обућом
Трговина на велико одјећом и обућом
51.430
Трговина на велико електричним апаратима за
домаћинство и радио и телевизијским уређајима
46.43
Трговина на велико електричним апаратима за
домаћинство
51.430
Трговина на велико електричним апаратима за
домаћинство и радио и телевизијским уређајима
46.47
Трговина на велико намјештајем, теписима и опремом за
расвјету
51.430
Трговина на велико електричним апаратима за
домаћинство и радио и телевизијским уређајима
46.52
Трговина на велико електронским и телекомуникационим
дијеловима и опремом
51.440
Трговина на велико порцеланом и стакларијом,
зидним тапетама и средствима за чишћење
46.44
Трговина на велико порцеланом, стакларијом и
средствима за чишћење
51.440
Трговина на велико порцеланом и стакларијом,
зидним тапетама и средствима за чишћење
46.49
Трговина на велико осталом робом за домаћинство
51.440
Трговина на велико порцеланом и стакларијом,
зидним тапетама и средствима за чишћење
46.73
Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом
и санитарном опремом
51.450
Трговина на велико парфимеријским и козметичким
46.45
производима
Трговина на велико парфимеријским и козметичким
производима
51.460
Трговина на велико фармацеутским производима
Трговина на велико фармацеутским производима
51.470
51.470
51.470
51.470
51.470
Трговина на велико осталим производима за
домаћинство
Трговина на велико осталим производима за
домаћинство
Трговина на велико осталим производима за
домаћинство
Трговина на велико осталим производима за
домаћинство
Трговина на велико осталим производима за
домаћинство
46.46
46.43
46.47
Трговина на велико електричним апаратима за
домаћинство
Трговина на велико намјештајем, теписима и опремом за
расвјету
46.48
Трговина на велико сатовима и накитом
46.49
Трговина на велико осталом робом за домаћинство
46.73
Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом
и санитарном опремом
51.510
Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим
горивима и сличним производима
46.71
Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим
горивима и сличним производима
51.520
Трговина на велико металима и металним рудама
46.72
Трговина на велико металима и металним рудама
51.531
Трговина на велико дрветом
46.73
Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом
и санитарном опремом
51.532
Трговина на велико грађевинским материјалом и
санитарном опремом
46.73
Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом
и санитарном опремом
51.540
Трговина на велико металном робом, цијевима,
уређајима и опремом за водовод и гријање
46.74
Трговина на велико робом од метала, инсталационим
материјалом,
уређајима и опремом за водовод и гријање
51.550
51.550
Трговина на велико хемијским производима
Трговина на велико хемијским производима
46.75
46.76
Трговина на велико хемијским производима
Трговина на велико осталим полупроизводима
51.560
Трговина на велико осталим полупроизводима
46.76
Трговина на велико осталим полупроизводима
51.570
51.810
Трговина на велико отпацима и остацима
Трговина на велико алатним машинама
Трговина на велико машинама за рударство и
грађевинарство
46.77
46.62
Трговина на велико отпадом и остацима
Трговина на велико алатним машинама
Трговина на велико машинама за рударство и
грађевинарство
51.820
51.830
51.840
51.850
51.850
Трговина на велико машинама за индустрију
текстила и машинама за шивење и плетење
Трговина на велико рачунарима, периферном
опремом и софтвером
Трговина на велико осталим канцеларијским
машинама и опремом
Трговина на велико осталим канцеларијским
машинама и опремом
46.63
46.64
Трговина на велико машинама за индустрију текстила
текстила и машинама за шивење и плетење
46.51
Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и
софтвером
46.65
Трговина на велико намјештајем за канцеларије
46.66
Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и
опремом
51.860
Трговина на велико осталим електронским
дијеловима и опремом
46.52
Трговина на велико електронским и телекомуникационим
дијеловима и опремом
51.870
Трговина на велико осталим машинама за
индустрију, трговину и навигацију
46.69
Трговина на велико осталим машинама и опремом
51.880
Трговина на велико пољопривредним машинама,
прибором и справама, укључујући и тракторе
46.61
Трговина на велико пољопривредним машинама,
опремом и прибором
51.900
Остала трговина на велико искључиво за сопствени
46.90
рачун
Неспецијализована трговина на велико
52.110
Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама претежно прехрамбених производа,
пића и дуванских производа
47.11
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама
претежно прехрамбеним производима, пићима и
дуванским производима
52.120
Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама
47.19
52.210
Трговина на мало воћем и поврћем
47.21
52.220
Трговина на мало месом и производима од меса
47.22
Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама
Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим
продавницама
Трговина на мало месом и производима од меса у
специјализованим
продавницама
Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у
специјализованим
продавницама
52.230
Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима
52.240
Трговина на мало хљебом, тјестенином, колачима и
47.24
слаткишима
Трговина на мало хљебом, колачима, производима од
брашна и производима од шећера у специјализованим
продавницама
52.250
Трговина на мало алкохолним и другим пићима
47.25
Трговина на мало пићима у специјализованим
продавницама
52.260
Трговина на мало производима од дувана
47.26
Трговина на мало производима од дувана у
специјализованим
продавницама
52.270
Остала трговина на мало храном, пићима и
дуванским производима у специјализованим
продавницама
47.21
Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим
продавницама
52.270
Остала трговина на мало храном, пићима и
дуванским производима у специјализованим
продавницама
47.29
Остала трговина на мало прехрамбеним производима у
специјализованим
продавницама
52.311
52.312
52.313
47.23
Апотеке, издавање и справљање лијекова по
47.73
рецептури
Биљне апотеке, издавање и справљање лијекова по
47.73
рецептури
Пољопривредне апотеке
47.73
Апотеке
Aпотеке
Апотеке
Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем,
ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне
љубимце у специјализованим продавницама
52.313
Пољопривредне апотеке
47.76
52.320
Трговина на мало медицинским прeпаратима и
ортопедским помагалима
47.74
Трговина на мало медицинском робом и ортопедским
помагалима у
специјализованим продавницама
52.330
Трговина на мало козметичким и тоалетним
препаратима
47.75
Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима
у
специјализованим продавницама
52.410
Трговина на мало текстилом
47.51
52.420
Трговина на мало одјећом
47.71
52.430
Трговина на мало обућом и предметима од коже
47.72
Трговина на мало текстилом у специјализованим
продавницама
Трговина на мало одјећом у специјализованим
продавницама
Трговина на мало обућом и робом од коже у
специјализованим
продавницама
Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и
осталим
производима за домаћинство, у специјализованим
продавницама
52.441
Трговина на мало намјештајем
47.59
52.442
Трговина на мало опремом за освјетљавање и
предметима за домаћинство, д.н.
47.53
Трговина на мало теписима и простирачима за под,
зидним и подним облогама у специјализованим
продавницама
52.442
Трговина на мало опремом за освјетљавање и
предметима за домаћинство, д.н.
47.59
Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и
осталим
производима за домаћинство, у специјализованим
продавницама
52.450
Трговина на мало електричним апаратима за
домаћинство, радио и телевизијским уређајима
47.43
Трговина на мало аудио и видео опремом у
специјализованим продавницама
52.450
Трговина на мало електричним апаратима за
домаћинство, радио и телевизијским уређајима
52.450
Трговина на мало електричним апаратима за
домаћинство, радио и телевизијским уређајима
47.59
52.450
Трговина на мало електричним апаратима за
домаћинство, радио и телевизијским уређајима
47.63
52.460
Трговина на мало металном робом, бојама и
стаклом
47.52
52.470
Трговина на мало књигама, новинама и писаћим
материјалом
47.61
Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама
52.470
Трговина на мало књигама, новинама и писаћим
материјалом
47.62
Трговина на мало новинама, папиром и писаћим
прибором у
специјализованим продавницама
52.481
Трговина на мало канцеларијском опремом и
рачунарима
47.41
52.481
Трговина на мало канцеларијском опремом и
рачунарима
52.481
Трговина на мало канцеларијском опремом и
рачунарима
47.54
47.42
47.53
52.481
Трговина на мало канцеларијском опремом и
рачунарима
47.59
52.482
Трговина на мало часовницима, накитом,
фотографском, оптичком и сличном опремом
47.77
Трговина на мало електричним апаратима за
домаћинство у
специјализованим продавницама
Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и
осталим
производима за домаћинство, у специјализованим
продавницама
Трговина на мало музичким и видео записима у
специјализованим
продавницама
Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у
специјализованим
продавницама
Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и
софтвером у специјализованим продавницама
Трговина на мало телекомуникационом опремом у
специјализованим
продавницама
Трговина на мало теписима и простирачима за под,
зидним и подним облогама у специјализованим
продавницама
Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и
осталим
производима за домаћинство, у специјализованим
продавницама
Трговина на мало сатовима и накитом у
специјализованим продавницама
Остала трговина на мало новом робом у
специјализованим
продавницама
52.482
Трговина на мало часовницима, накитом,
фотографском, оптичком и сличном опремом
47.78
52.483
Трговина на мало спортском опремом
47.64
52.484
Трговина на мало играма и играчкама
47.65
52.485
Трговина на мало цвијећем
47.76
52.486
Трговина на мало горивом за домаћинство
47.78
52.486
Трговина на мало горивом за домаћинство
47.99
52.487
Остала трговина на мало у специјализираним
продаваоницама
52.487
Остала трговина на мало у специјализираним
продаваоницама
47.76
52.487
Остала трговина на мало у специјализираним
продаваоницама
47.78
52.500
Трговина на мало половном робом у продавницама 47.79
52.610
Трговина на мало преко кућа које робу продају
преко поште
47.91
Трговина на мало преко поште или Интернета
52.620
Трговина на мало на тезгама и пијацама
47.81
Трговина на мало храном, пићима и дуванским
производима на тезгама и пијацама
52.620
Трговина на мало на тезгама и пијацама
47.82
Трговина на мало текстилом, одјећом и обућом на
тезгама и пијацама
52.620
Трговина на мало на тезгама и пијацама
47.89
Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
52.630
Остала трговина на мало ван продавница
47.79
52.630
Остала трговина на мало ван продавница
47.91
52.630
Остала трговина на мало ван продавница
47.99
52.710
Поправка обуће и осталих предмета од коже
95.23
Трговина на мало половном робом у специјализованим
продавницама
Трговина на мало преко поште или Интернета
Остала трговина на мало изван продавница, тезги и
пијаца
Поправка обуће и производа од коже
52.721
Поправка радио и телевизијских апарата
95.21
Поправка електронских уређаја за широку потрошњу
47.53
52.730
52.740
52.740
52.740
Поправка осталих електричних апарата за
домаћинство
Поправкa часовника и накита
Поправка, д. н.
Поправка, д. н.
Поправка, д. н.
52.740
Поправка, д. н.
95.29
55.101
55.102
55.211
55.211
Хотели и мотели са ресторанима
Хотели и мотели без ресторана
Дјечија и омладинска одмаралишта
Дјечија и омладинска одмаралишта
55.10
55.10
55.20
55.30
52.722
95.22
95.25
13.30
95.12
95.23
Трговина на мало спортском опремом у
специјализованим продавницама
Трговина на мало играма и играчкама у
специјализованим продавницама
Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем,
ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне
љубимце у специјализованим
продавницама
Остала трговина на мало новом робом у
специјализираним продаваоницама
Остала трговина на мало изван продавница, тезги и
пијаца
Трговина на мало теписима и простирачима за под,
зидним и подним
облогама у специјализованим продавницама
Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем,
ђубривом, кућним љубимцима и храном за кућне
љубимце у специјализованим продавницама
Остала трговина на мало новом робом у
специјализираним продавницама
Трговина на мало половном робом у специјализованим
продавницама
Поправка апарата за домаћинство и опреме за кућу и
башту
Поправка сатова и накита
Довршавање текстила
Поправка комуникационе опреме
Поправка обуће и производа од коже
Поправка осталих предмета за личну употребу и
домаћинство
Хотели и сличан смјештај
Хотели и сличан смјештај
Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор
Кампови и простори за камповање
55.212
55.212
55.220
55.231
55.232
55.233
55.234
55.300
55.401
55.402
55.403
Планинарски домови и куће
Планинарски домови и куће
Кампови и логоришта
Остали смјештај за боравак туриста
Ученички домови
Студентски домови
Остали смјештај, д.н
Ресторани
Барови
Бифеи
Кафане
55.20
55.30
55.30
55.20
55.90
55.90
55.90
56.10
56.30
56.30
56.30
55.510
Кантине
56.29
55.520
Keтеринг
56.21
55.520
Кетеринг
56.29
60.101
60.101
60.102
60.211
60.212
60.212
60.220
Превоз путника и робе
Превоз путника и робе
Вуча возова
Превоз путника у друмском саобраћају
Превоз путника у градском саобраћају
Превоз путника у градском саобраћају
Такси превоз
49.10
49.20
52.21
49.39
49.31
49.39
49.32
Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор
Кампови и простори за камповање
Кампови и простори за камповање
Одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор
Остали смјештај
Остали смјештај
Остали смјештај
Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
Дјелатности припреме и послуживања пића
Дјелатности припреме и послуживања пића
Дјелатности припреме и послуживања пића
Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе)
хране
Дјелатности кетеринга
Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе)
хране
Превоз путника жељезницом, међуградски
Превоз робе жељезницом
Услужне дјелатности у копненом саобраћају
Остали копнени превоз путника, д.н
Градски и приградски копнени превоз путника
Остали копнени превоз путника, д.н.
Такси превоз
60.230
Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.39
Остали копнени превоз путника, д.н.
60.240
60.240
60.300
49.41
49.42
49.50
Друмски превоз робе
Услуге пресељења
Цјевоводни транспорт
50.10
Поморски и приобални превоз путника
50.20
Поморски и приобални превоз робе
52.22
Услужне дјелатности у воденом саобраћају
61.200
61.200
61.200
62.100
62.100
62.200
62.200
62.300
Превоз робе у друмском саобраћају
Превоз робе у друмском саобраћају
Цјевоводни транспорт
Поморски саобраћај и саобраћај у приобалним
морским водама
Поморски саобраћај и саобраћај у приобалним
морским водама
Поморски саобраћај и саобраћај у приобалним
морским водама
Саобраћај унутрашњим воденим путевима
Саобраћај унутрашњим воденим путевима
Саобраћај унутрашњим воденим путевима
Ваздушни саобраћај, линијски
Ваздушни саобраћај, линијски
Ваздушни саобраћај, ванредни (чартер)
Ваздушни саобраћај, ванредни (чартер)
Васионски саобраћај
50.30
50.40
52.22
51.10
51.21
51.10
51.21
51.22
Превоз путника унутрашњим воденим путевима
Превоз робе унутрашњим воденим путевима
Услужне дјелатности у воденом саобраћају
Ваздухопловни превоз путника
Ваздухопловни превоз робе
Ваздухопловни превоз путника
Ваздухопловни превоз робе
Васионски превоз
62.300
Васионски саобраћај
52.23
Услужне дјелатности у ваздухопловном саобраћају
63.110
63.120
Претовар терета
Складиштa и стоваришта
52.24
52.10
Претовар терета
Складиштење робе
63.210
Остале пратеће дјелатности у копненом саобраћају 52.21
Услужне дјелатности у копненом саобраћају
63.221
63.221
63.222
63.222
Услуге у поморском саобраћају
Услуге у поморском саобраћају
Услуге у ријечном и језерском саобраћају
Услуге у ријечном и језерском саобраћају
Остале пратеће дјелатности у ваздушном
саобраћају
Остале пратеће дјелатности у ваздушном
саобраћају
Дјелатности путничких агенција и туроператора;
остале услуге туристима д.н.
52.22
85.32
52.22
85.32
Услужне дјелатности у воденом саобраћају
Техничко и стручно средње образовање
Услужне дјелатности у воденом саобраћају
Техничко и стручно средње образовање
52.23
Услужне дјелатности у ваздухопловном саобраћају
85.32
Техничко и стручно средње образовање
79.11
Дјелатности путничких агенција
61.100
61.100
61.100
63.230
63.230
63.300
63.300
63.300
Дјелатности путничких агенција и туроператора;
остале услуге туристима д.н.
Дјелатности путничких агенција и туроператора;
остале услуге туристима д.н.
79.12
Дјелатности туроператора
79.90
Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
63.400
Дјелатности других посредника у саобраћају
52.29
Остале помоћне дјелатности у превозу
63.400
Дјелатности других посредника у саобраћају
74.90
Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.
64.110
Дјелатности јавних пошта
53.10
Дјелатности пружања универзалних поштанских услуга
64.110
Дјелатности јавних пошта
82.19
Фотокопирање, припрема докумената и остале
специјализоване канцеларијске помоћне дјелатности
64.120
Курирске дјелатности, oсим дјелатности јавних
пошта
53.20
Дјелатности пружања осталих поштанских и курирских
услуга
64.200
Телекомуникације
60.10
Емитовање радијског програма
64.200
Телекомуникације
60.20
Емитовање телевизијског програма
64.200
Телекомуникације
61.10
Дјелатности жичане телекомуникације
64.200
Телекомуникације
61.20
Дјелатности бежичне телекомуникације
64.200
Телекомуникације
61.30
Дјелатности сателитске телекомуникације
64.200
Телекомуникације
61.90
Остале телекомуникационе дјелатности
65.110
Дјелатност Централне банке
64.11
Дјелатност Централне банке
65.121
Дјелатност банака
64.19
Остало новчано пословање
65.122
Дјелатности штедионица
64.19
Остало новчано пословање
65.210
Финансијски закуп (лизинг)
64.91
Финансијски закуп (лизинг)
65.221
Микро-кредитне организације
64.92
Остало одобравање кредита
65.222
Остало кредитно посредовање
64.92
Остало одобравање кредита
65.222
Остало кредитно посредовање
64.99
Остале финансијске услужне дјелатности, осим
осигурања и пензионих фондова,
д. н.
65.230
Остало финанцијско посредовање, д. н.
64.20
Дјелатности финансијских холдинг друштава
65.230
Остало финансијско посредовање, д. н.
64.30
Трустови, фондови и слични финансијски субјекти
65.230
Остало финансијско посредовање, д. н.
64.99
Остале финансијске услужне дјелатности, осим
осигурања и пензионих фондова, д. н.
66.010
Животно осигурање
65.11
Животно осигурање
66.010
Животно осигурање
65.20
Реосигурање
66.020
Пензиони фондови
65.20
Реосигурање
66.020
Пензиони фондови
65.30
Пензиони фондови
66.030
Остало осигурање
65.12
Остало осигурање
66.030
Остало осигурање
65.20
Реосигурање
67.110
Пословање финансијског тржишта
66.11
Пословање финансијског тржишта
67.120
67.120
67.130
67.130
67.200
67.200
67.200
Посредовање у пословима с вриједносним
66.12
хартијама
Посредовање у пословима с вриједносним
66.30
хартијама
Помоћне дјелатности у финансијском посредовању,
66.12
д. н.
Помоћне дјелатности у финансијском посредовању,
66.19
д. н.
Помоћне дјелатности за осигурање и пензионе
фондове
Помоћне дјелатности за осигурање и пензионе
фондове
Помоћне дјелатности за осигурање и пензионе
фондове
Посредовања у пословима са хартијама од вриједности и
робним уговорима
Дјелатности управљања фондовима
Посредовања у пословима са хартијама од вриједности и
робним уговорима
Остале помоћне дјелатности у финансијским услугама,
осим осигурања и пензионих фондова
66.21
Процјена ризика и штете
66.22
Дјелатности заступника и посредника у осигурању
66.29
Остале помоћне дјелатности у осигурању и пензионим
фондовима
70.110
Стварање нових некретнина за продају
41.10
Организација извођења пројеката за зграде
70.110
Стварање нових некретнина за продају
42.11
Изградња путева и аутопутева
70.110
Стварање нових некретнина за продају
42.12
Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница
70.110
Стварање нових некретнина за продају
42.13
Изградња мостова и тунела
70.110
Стварање нових некретнина за продају
42.21
Изградња цјевовода за течности и гасове
70.110
Стварање нових некретнина за продају
42.22
Изградња водова за електричну струју и
телекомуникације
70.110
Стварање нових некретнина за продају
42.91
Изградња хидрограђевинских објеката
70.110
Стварање нових некретнина за продају
42.99
Изградња осталих објеката нискоградње д. н.
70.120
Куповина и продаја некретнина за сопствени рачун
68.10
Куповина и продаја сопствених некретнина
70.200
Изнајмљивање некретнина за сопствени рачун
68.20
Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама
или некретнинама
узетим у закуп (лизинг)
70.310
Агенције за некретнине
68.31
Агенције за некретнине
70.320
Управљање некретнинама преко посредника
68.32
Управљање некретнинама уз наплату или на основу
уговора
70.320
Управљање некретнинама преко посредника
81.10
Помоћне дјелатности управљања зградама
71.100
Изнајмљивање аутомобила
77.11
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) аутомобила и
моторних возила
лаке категорије
71.210
Изнајмљивање осталих копнених саобраћајних
средстава
77.12
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) камиона
71.210
Изнајмљивање осталих копнених саобраћајних
средстава
77.39
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих
машина, опреме и материјалних добара, д. н.
71.220
Изнајмљивање средстава за превоз воденим путем 77.34
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) саобраћајних
средстава за пловидбу
71.230
Изнајмљивање ваздушних саобраћајних средстава
77.35
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) ваздухопловних
саобраћајних средстава
71.310
Изнајмљивање пољопривредних машина и опреме
77.31
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и
опреме за пољопривреду
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и
опреме за
грађевинарство
71.320
Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство 77.32
71.320
Изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство 77.39
71.330
Изнајмљивање канцеларијских машина и опреме,
укључујући и рачунаре
77.33
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) машина и
опреме за канцеларије, обухватајући рачунаре
71.340
Изнајмљивање осталих машина и опреме,
д. н.
77.39
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих
машина, опреме и материјалних добара, д. н.
71.400
71.400
Изнајмљивање предмета за личну употребу и
домаћинство, д. н.
Изнајмљивање предмета за личну употребу и
домаћинство, д. н.
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих
машина, опреме и материјалних добара, д. н.
77.21
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) опреме за
рекреацију и спорт
77.22
Изнајмљивање видео трака и дискова
Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих
предмета за личну употребу и домаћинство
71.400
Изнајмљивање предмета за личну употребу и
домаћинство, д. н.
77.29
72.100
Пружање консултантских услуга у вези с
рачунарском опремом (хардвер)
62.02
Дјелатности савјетовања о рачунарима тј. о рачунарским
системима
72.210
Израда софтвера
58.21
Издавање рачунарских игара
72.210
Израда софтвера
58.29
Издавање осталог софтвера
72.210
Израда софтвера
62.01
Рачунарско програмирање
72.220
Остале консултантске услуге и израда софтвера
62.01
Рачунарско програмирање
72.220
Остале консултантске услуге и израда софтвера
62.02
Дјелатности савјетовања о рачунарима тј. о рачунарским
системима
Остале услужне дјелатности које се односе на
информационе
технологије и рачунаре
72.220
Остале консултантске услуге и израда софтвера
62.09
72.300
Обрада података
62.03
Управљање рачунарском опремом и системом
72.300
Обрада података
63.11
Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности
72.400
Израда и управљање базама података
58.11
Издавање књига
72.400
Израда и управљање базама података
58.12
Издавање именика и листа поштанских адреса корисника
72.400
Израда и управљање базама података
58.13
Издавање новина
72.400
Израда и управљање базама података
58.14
Издавање часописа и периодичних публикација
72.400
Израда и управљање базама података
58.19
Остала издавачка дјелатност
72.400
Израда и управљање базама података
58.21
Издавање рачунарских игара
72.400
Израда и управљање базама података
58.29
Издавање осталог софтвера
72.400
Израда и управљање базама података
59.20
Дјелатности снимања звучних записа и издавање
музичких записа
72.400
Израда и управљање базама података
60.10
Емитовање радијског програма
72.400
Израда и управљање базама података
60.20
Емитовање телевизијског програма
72.400
Израда и управљање базама података
62.01
Рачунарско програмирање
72.400
Израда и управљање базама података
63.11
Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности
72.400
Израда и управљање базама података
63.12
Интернетски портали
72.500
72.500
Одржавање и поправка канцеларијских, рачунских и
33.12
рачунарских машина
Одржавање и поправка канцеларијских, рачунских и
95.11
рачунарских машина
Поправка машина
Поправкa рачунара и периферне опреме
72.600
Остале сродне рачунарске дјелатности
62.09
Остале услужне дјелатности које се односе на
информационе технологије и рачунаре
73.101
Истраживање и експериментални развој у
природним наукама
72.11
Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
73.101
Истраживање и експериментални развој у
природним наукама
72.19
73.101
Истраживање и експериментални развој у
природним наукама
72.20
73.102
Истраживање и експериментални развој у
техничким и технолошким наукама
72.19
Остало истраживање и експериментални развој у
природним, техничким
и технолошким наукама
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и
хуманистичким наукама
Остало истраживање и експериментални развој у
природним, техничким
и технолошким наукама
73.102
73.201
73.202
Истраживање и експериментални развој у
техничким и технолошким наукама
Истраживање и експериментални развој у
друштвеним наукама
Истраживање и експериментални развој у
хуманистичким наукама
72.20
72.20
72.20
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и
хуманистичким наукама
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и
хуманистичким наукама
Истраживање и експериментални развој у друштвеним и
хуманистичким наукама
74.111
Адвокатски послови
69.10
Правне дјелатности
74.112
Остали правни послови
69.10
Правне дјелатности
74.120
Рачуноводствени, књиговодствени и ревизиони
послови; савјетодавни послови у вези са порезом
69.20
74.130
Истраживање тржишта и испитивање јавног
мнијења
73.20
Истраживање тржишта и испитивање јавнога мнијења
74.140
Пословни и менаџмент консалтинг
02.40
Помоћне услужне дјелатности у шумарству
74.140
Пословни и менаџмент консалтинг
70.21
Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања
74.140
Пословни и менаџмент консалтинг
70.22
Савјетовање које се односи на пословање и остало
управљање
74.140
Пословни и менаџмент консалтинг
74.90
Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.
74.140
Пословни и менаџмент консалтинг
85.60
Помоћне услужне дјелатности у образовању
74.150
Управљање холдинг друштвима
64.20
Дјелатности финансијских холдинг друштава
74.150
Управљање холдинг друштвима
70.10
Дјелатности управљања
71.11
Архитектонске дјелатности
71.12
Инжeњерске дјелатности и с њима повезано техничко
савјетовање
74.20
Фотографске дјелатности
74.90
Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.
74.200
74.200
74.200
74.200
Архитектонске и инжињерске дјелатности и
техничко савјетовање
Архитектонске и инжињерске дјелатности и
техничко савјетовање
Архитектонске и инжињерске дјелатности и
техничко савјетовање
Архитектонске и инжињерске дјелатности и
техничко савјетовање
Рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске
дјелатности; дјелатности савјетовања који се односе на
порез
74.300
Техничко испитивање и анализа
71.20
Техничко испитивање и анализа
74.401
Приређивање сајмова
82.30
Организација састанака и пословних сајмова
74.402
Остале услуге рекламе и пропаганде
73.11
Агенције за рекламу и пропаганду
74.402
Остале услуге рекламе и пропаганде
73.12
Услуге оглашавања (представљања) преко медија
74.500
Посредовање у запошљавању
78.10
Дјелатности агенција за запошљавање
74.500
Посредовање у запошљавању
78.20
Дјелатности агенција за привремено запошљавање
74.500
Посредовање у запошљавању
78.30
Остало уступање људских ресурса
74.600
Истражне и заштитне дјелатности
74.90
Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.
74.600
Истражне и заштитне дјелатности
80.10
Дјелатности приватне заштите
74.600
Истражне и заштитне дјелатности
80.20
Услуге заштите уз помоћ безбједносних система
74.600
Истражне и заштитне дјелатности
80.30
Истражне дјелатности
74.700
Чишћење објеката
81.21
Основно чишћење зграда
74.700
Чишћење објеката
81.22
Остале дјелатности чишћења зграда и објеката
74.700
Чишћење објеката
81.29
Остале дјелатности чишћења
74.810
Фотографске услуге
74.20
Фотографске дјелатности
74.820
Услуге паковања
82.92
Дјелатности паковања
74.850
Секретарске и преводилачке дјелатности
74.30
Дјелатности преводилаца и тумача
74.850
Секретарске и преводилачке дјелатности
82.11
Комбиноване канцеларијско административне услужне
дјелатности
74.850
Секретарске и преводилачке дјелатности
82.19
Фотокопирање, припрема докумената и остале
специјализоване
канцеларијске помоћне дјелатности
74.850
Секретарске и преводилачке дјелатности
82.99
Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
74.860
Дјелатности позивних центара
82.20
Дјелатности позивних центара
74.870
Остале пословне дјелатности, д. н.
59.20
Дјелатности снимања звучних записа и издавање
музичких записа
74.870
Остале пословне дјелатности, д. н.
63.99
Остале информационе услужне дјелатности, д. н.
74.870
Остале пословне дјелатности, д. н.
74.10
Специјализоване дизајнерске дјелатности
74.870
Остале пословне дјелатности, д. н.
74.90
Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д. н.
74.870
Остале пословне дјелатности, д. н.
77.40
74.870
Остале пословне дјелатности, д. н.
82.30
74.870
Остале пословне дјелатности, д. н.
82.91
74.870
Остале пословне дјелатности, д. н.
82.99
Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
84.11
Опште дјелатности јавне управе
84.11
Опште дјелатности јавне управе
84.11
Опште дјелатности јавне управе
84.11
Опште дјелатности јавне управе
84.11
Опште дјелатности јавне управе
84.11
Опште дјелатности јавне управе
84.11
Опште дјелатности јавне управе
75.111
75.112
75.113
75.114
75.115
75.116
Законодавна, извршни и други органи државне
власти
Законодавна, извршни и други органи власти
eнтитета
Законодавна, извршни и други органи власти
дистрикта
Законодавна, извршни и други органи кантоналне
или регионалне власти
Представничка, извршни и други органи градске
власти
Представничка, извршни и други органи локалнеопштинске власти
Давање у закуп (лизинг) права на употребу
интелектуалне својине и сличних производа, осим
радова који су заштићени ауторским правима
Организација састанака и пословних сајмова
Дјелатности агенција за прикупљање и наплату рачуна и
кредитних
канцеларија
75.117
Дјелатности осталих општих јавних служби, д. н.
75.121
Регулисање дјелатности јавних установа које
обезбјеђују заштиту здравља, образовање,
културне услуге и друге друштвене услуге, сем
обавезног социјалног осигурања на нивоу државе
75.122
Регулисање дјелатности јавних установа које
обезбјеђују заштиту здравља, образовање,
84.12
културне услуге и друге друштвене услуге, сем
обавезног социјалног осигурања на нивоу ентитета
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују
здравствену
заштиту, образовање, културне услуге и друге
друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања
75.123
Регулисање дјелатности јавних установа које
обезбјеђују заштиту здравља, образовање,
84.12
културне услуге и друге друштвене услуге, сем
обавезног социјалног осигурања на нивоу дистрикта
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују
здравствену
заштиту, образовање, културне услуге и друге
друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања
84.12
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују
здравствену заштиту, образовање, културне услуге и
друге друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања
75.124
Регулисање дјелатности јавних установа које
обезбјеђују заштиту здравља, образовање,
културне услуге и друге друштвене услуге, сем
обавезног социјалног осигурања на кантоналном
или регионалном новиоу
75.126
Регулисање дјелатности јавних установа које
обезбјеђују заштиту здравља, образовање и
културне услуге и друге друштвене услуге, сем
обавезног социјалног осигурања на локалномопштинском нивоу
75.131
75.131
75.132
75.132
75.133
75.133
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на новоу државе
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на новоу државе
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на новоу ентитета
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на новоу ентитета
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на новоу дистрикта
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на новоу дистрикта
84.12
84.12
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују
здравствену
заштиту, образовање, културне услуге и друге
друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања
Регулисање дјелатности јавних установа које обезбјеђују
здравствену
заштиту, образовање, културне услуге и друге
друштвене услуге, осим
обавезног социјалног осигурања
82.99
Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
84.13
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде
82.99
Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
84.13
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде
82.99
Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
84.13
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде
75.134
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на новоу кантона или регије
82.99
Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
75.134
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на новоу кантона или регије
84.13
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде
75.136
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на локалном-општинском нивоу
82.99
Остале пословне помоћне услужне дјелатности, д. н.
75.136
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде на локалном-општинском нивоу
84.13
Регулисање и допринос успијешнијем пословању
привреде
81.10
Помоћне дјелатности управљања зградама
84.11
Опште дјелатности јавне управе
91.01
Дјелатности библиотека и архива
81.10
Помоћне дјелатности управљања зградама
84.11
Опште дјелатности јавне управе
91.01
Дјелатности библиотека и архива
81.10
Помоћне дјелатности управљања зградама
84.11
Опште дјелатности јавне управе
91.01
Дјелатности библиотека и архива
81.10
Помоћне дјелатности управљања зградама
84.11
Опште дјелатности јавне управе
75.141
75.141
75.141
75.142
75.142
75.142
75.143
75.143
75.143
75.144
75.144
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу државе
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу државе
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу државе
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу енитета
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу енитета
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу енитета
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу дистрикта
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу дистрикта
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу дистрикта
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу кантона или регије
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу кантона или регије
75.144
75.146
75.146
75.146
Помоћне активности за функционисање владе на
нивоу кантона или регије
Помоћне активности за функционисање владе на
локалном-општинском нивоу
Помоћне активности за функционисање владе на
локалном-општинском нивоу
Помоћне активности за функционисање владе на
локалном-општинском нивоу
91.01
Дјелатности библиотека и архива
81.10
Помоћне дјелатности управљања зградама
84.11
Опште дјелатности јавне управе
91.01
Дјелатности библиотека и архива
75.210
Спољашњи послови
84.21
Инострани (спољни) послови
75.210
Спољашњи послови
88.99
Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја д. н.
75.221
Послови одбране на нивоу државе
84.22
Послови одбране
75.222
Послови одбране на нивоу ентитета
84.22
Послови одбране
75.231
Судске и правосудне дјелатности на нивоу државе
84.23
Судске и правосудне дјелатности
75.232
Судске и правосудне дјелатности на нивоу ентитета 84.23
Судске и правосудне дјелатности
75.233
75.234
75.236
75.241
75.242
75.243
75.244
75.246
Судске и правосудне дјелатности на нивоу
дистрикта
Судске и правосудне дјелатности на нивоу кантона
или регије
Судске и правосудне дјелатности на локалномопштинском нивоу
Јавну безбједност, чување јавнога реда и мира на
нивоу државе
Јавну безбједност, чување јавнога реда и мира на
нивоу ентитета
Јавну безбједност, чување јавнога реда и мира на
нивоу дистрикта
Јавну безбједност, чување јавнога реда и мира на
кантоналном или регионалном нивоу
Јавну безбједност, чување јавнога реда и мира на
локалном-општинском нивоу
84.23
Судске и правосудне дјелатности
84.23
Судске и правосудне дјелатности
84.23
Судске и правосудне дјелатности
84.24
Послови јавне безбједности, чување јавног реда и мира
84.24
Послови јавне безбједности, чување јавног реда и мира
84.24
Послови јавне безбједности, чување јавног реда и мира
84.24
Послови јавне безбједности, чување јавног реда и мира
84.24
Послови јавне безбједности, чување јавног реда и мира
75.250
Дјелатност ватрогасних јединица
84.25
Дјелатности ватрогасних јединица
75.300
Обaвезно социјално осигурање
84.30
Дјелатности обавезног социјалног осигурања
80.101
Предшколско образовање
85.10
Предшколско образовање
80.102
Основно образовање
85.20
Основно образовање
80.103
Образовање дјеце ометене у развоју
85.10
Предшколско образовање
80.103
Образовање дјеце ометене у развоју
85.20
Основно образовање
80.103
Образовање дјеце ометене у развоју
85.31
Опште средње образовање
80.103
Образовање дјеце ометене у развоју
85.32
Техничко и стручно средње образовање
80.104
Остало основно образовање
85.52
Образовање у области културе
80.210
Опште средње образовање
85.31
Опште средње образовање
80.220
Техничко и стручно средње образовање
85.32
Техничко и стручно средње образовање
80.301
Више образовање
85.41
Образовање након средњег које није високо
80.301
Више образовање
85.42
Високо образовање
80.302
Високо образовање
85.42
Високо образовање
80.410
Дјелатност школа за возаче
85.53
Дјелатности возачких школа
85.20
Основно образовање
85.32
Техничко и стручно средње образовање
85.51
Образовање у области спорта и рекреације
85.52
Образовање у области културе
80.420
80.420
80.420
80.420
Образовање одраслих и остало образовање,
д. н.
Образовање одраслих и остало образовање,
д. н.
Образовање одраслих и остало образовање,
д. н.
Образовање одраслих и остало образовање,
д. н.
80.420
80.420
85.110
Образовање одраслих и остало образовање,
д. н.
Образовање одраслих и остало образовање,
д. н.
Дјелатност болница
85.53
Дјелатности возачких школа
85.59
Остало образовање, д. н.
86.10
Дјелатности болница
Дјелатности социјалне заштите у установама са
смјештајем за лица ометена у развоју, душевно болесна
и лица зависна од алкохола, дроге и др. опојних
средстава
85.110
Дјелатност болница
87.20
85.121
Директна медицинска пракса
86.21
Дјелатности опште медицинске праксе
85.121
Директна медицинска пракса
86.22
Дјелатности специјалистичке медицинске праксе
85.122
Здравствено-превентивна пракса
86.21
Дјелатности опште медицинске праксе
85.122
Здравствено-превентивна пракса
86.22
Дјелатности специјалистичке медицинске праксе
85.130
Стоматолошка пракса
86.23
Дјелатности стоматолошке праксе
85.141
Самостална здравствена дјелатност, коју не врше
болнице и доктори медицине
86.90
Остале дјелатности здравствене заштите
85.142
Алтернативна медицина
86.90
Остале дјелатности здравствене заштите
85.143
Остали видови здравствене заштите
86.90
Остале дјелатности здравствене заштите
85.143
Остали видови здравствене заштите
87.10
Дјелатности социјалне заштите у установама са
смјештајем које обухватају одређени степен здравствене
заштите
Дјелатности социјалне заштите у установама са
смјештајем за лица ометена у развоју, душевно болесна
и лица зависна од алкохола, дроге и др. опојних
средстава које обухватају одређени степен здравствене
бриге
85.143
Остали видови здравствене заштите
87.20
85.143
Остали видови здравствене заштите
87.30
Дјелатности социјалне заштите у установама са
смјештајем за старија лица и лица с инвалидитетом без
или са минималном здравственом бригом
85.200
Ветеринарске дјелатности
75.00
Ветеринарске дјелатности
85.311
Домови за старе
87.10
Дјелатности социјалне заштите у установама са
смјештајем које обухватају одређени степен здравствене
заштите
85.311
Домови за старе
87.30
Дјелатности социјалне заштите у установама са
смјештајем за старија лица и лица са инвалидитетом без
или са минималном здравственом бригом
85.312
Остала социјална заштита у установама са
смјештајем
87.20
Дјелатности социјалне заштите у установама са
смјештајем за лица ометена у развоју, душевно болесна
и лица зависна од алкохола, дроге и др. опојних
средстава које обухватају одређени степен здравствене
бриге
85.312
Остала социјална заштита у установама са
смјештајем
87.90
Остале дјелатности социјалне заштите у установама са
смјештајем
85.321
Дјелатности организација за збрињавање инвалида 88.10
Дјелатности социјалног рада без смјештаја за старија
лица и лица са инвалидитетом
85.322
Дјелатности хуманитарних организација
Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја д. н.
88.99
85.323
Установе за дневни боравак дјеце
88.91
Дјелатности дневне бриге о дјеци
85.324
Социјални рад у установама без смјештаја
88.10
Дјелатности социјалног рада без смјештаја за старија
лица и лица са инвалидитетом
85.324
Социјални рад у установама без смјештаја
88.99
Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја д. н.
90.010
Прикупљање и обрада отпадних вода
37.00
Канализација
90.020
Прикупљање и обрада осталог отпада
38.11
Прикупљање неопасног отпада
90.020
Прикупљање и обрада осталог отпада
38.12
Прикупљање опасног отпада
90.020
Прикупљање и обрада осталог отпада
38.21
Обрада и одлагање неопасног отпада
90.020
Прикупљање и обрада осталог отпада
38.22
Обрада и одлагање опасног отпада
90.030
Санитарне и друге дјелатности
38.11
Прикупљање неопасног отпада
90.030
Санитарне и друге дјелатности
39.00
Дјелатности санације (ремедијације) животне средине и
остале услуге управљања отпадом
90.030
Санитарне и друге дјелатности
81.29
Остале дјелатности чишћења
91.110
Дјелатности пословних удружења и удружења
послодаваца
94.11
Дјелатности пословних удружења и удружења
послодаваца
91.120
Дјелатности струковних удружења
94.12
Дјелатности струковних удружења
91.200
Дјелатности синдиката
94.20
Дјелатности синдиката
91.310
Дјелатности вјерских организација
94.91
Дјелатности вјерских организација
91.320
Дјелатности политичких организација
94.92
Дјелатности политичких организација
91.330
Дјелатности осталих организација на бази
учлањења, д. н.
94.99
92.110
Филмска и видео-производња
59.11
92.110
Филмска и видео-производња
59.12
92.110
Филмска и видео-производња
59.20
92.120
Филмска и видео-дистрибуција
59.13
92.130
Приказивање филмова
59.14
92.200
Радио и телевизијске дјелатности
59.11
92.200
Радио и телевизијске дјелатности
59.20
92.200
Радио и телевизијске дјелатности
60.10
Емитовање радијског програма
92.200
Радио и телевизијске дјелатности
60.20
Емитовање телевизијског програма
90.01
Извођачка умјетност
90.02
Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности
90.03
Умјетничко стваралаштво
92.310
92.310
92.310
Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска
умјетност
Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска
умјетност
Умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска
умјетност
Дјелатности осталих организација на бази учлањења, д.
н.
Производња филмова, видео филмова и телевизијског
програма
Дјелатности које слиједе након производње филмова,
видео филмова и телевизијског програма
Дјелатности снимања звучних записа и издавање
музичких записа
Дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског
програма
Дјелатности приказивања филмова
Производња филмова, видео филмова и телевизијског
програма
Дјелатности снимања звучних записа и издавање
музичких записа
92.320
Дјелатност објеката за културне приредбе
79.90
Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
92.320
Дјелатност објеката за културне приредбе
90.02
Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности
92.320
Дјелатност објеката за културне приредбе
90.04
Рад умјетничких објеката
92.330
Вашарске дјелатности и дјелатности забавних
паркова
93.21
Дјелатности забавних и тематских паркова
92.340
Остале забавне дјелатности, д. н.
79.90
Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
92.340
Остале забавне дјелатности, д. н.
85.52
Образовање у области културе
92.340
Остале забавне дјелатности, д. н.
90.01
Извођачка умјетност
92.340
Остале забавне дјелатности, д. н.
90.02
Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности
92.340
Остале забавне дјелатности, д. н.
93.29
Остале забавне и рекреативне дјелатности
92.400
Дјелатност новинских агенција
63.91
Дјелатности новинских агенција
92.400
Дјелатност новинских агенција
74.20
Фотографске дјелатности
92.400
Дјелатност новинских агенција
90.03
Умјетничко стваралаштво
92.511
Дјелатност библиотека
91.01
Дјелатности библиотека и архива
92.512
Дјелатност архива
91.01
Дјелатности библиотека и архива
92.521
Дјелатност музеја
91.02
Дјелатности музеја
92.522
92.530
Заштита културних добара, природних и других
знаменитости
Дјелатности ботаничких и зоолошких вртова и
других природних резервата
91.03
91.04
Рад историјских мјеста, грађевина и сличних
знаменитости за посјетиоце
Дјелатности ботаничких и зоолошких вртова и природних
резервата
92.610
Дјелатности спортских објеката и стадиона
93.11
Рад спортских објеката
92.620
Остале спортске дјелатности
79.90
Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
92.620
Остале спортске дјелатности
85.51
Образовање у области спорта и рекреације
92.620
Остале спортске дјелатности
93.11
Рад спортских објеката
92.620
Остале спортске дјелатности
93.12
Дјелатности спортских клубова
92.620
Остале спортске дјелатности
93.19
Остале спортске дјелатности
92.620
Остале спортске дјелатности
93.29
Остале забавне и рекреативне дјелатности
92.710
Дјелатности коцкарница и кладионица
92.00
Дјелатности коцкања и клађења
92.720
Остале рекретивне дјелатности, д. н.
01.62
Помоћне дјелатности у узгоју животиња
92.720
Остале рекретивне дјелатности, д. н.
78.10
Дјелатности агенција за запошљавање
92.720
Остале рекретивне дјелатности, д. н.
79.90
Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности
92.720
Остале рекретивне дјелатности, д. н.
93.29
Остале забавне и рекреативне дјелатности
93.010
Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених
предмета
96.01
Прање и хемијско чишћење производа од текстила и
крзна
93.020
Фризерски и други третмани за уљепшавање
96.02
Фризерски и други третмани за уљепшавање
93.030
Погребне и пратеће дјелатности
96.03
Погребне и припадајуће дјелатности
93.13
Фитнес центри
96.04
Дјелатности за његу и одржавање тијела
93.040
93.040
Дјелатности за побољшање физичког стања и
расположења
Дјелатности за побољшање физичког стања и
расположења
93.050
Остале услужне дјелатности, д. н.
85.51
Образовање у области спорта и рекреације
93.050
Остале услужне дјелатности, д. н.
96.09
Остале личне услужне дјелатности, д. н.
95.000
Дјелатности домаћинстава као послодавца особљу
97.00
за одржавање домаћинства
96.000
Дјелатности домаћинстава која производе
различиту робу за властиту употребу
98.10
Дјелатности приватних домаћинстава која производе
различиту робу за сопствену употребу
97.000
Дјелатности домаћинстава која производе
различите услуге за властиту употребу
98.20
Дјелатности приватних домаћинстава која производе
различите услуге за сопствену употребу
99.000
Екстериторијалне организације и органи
99.00
Дјелатности екстериторијалних организација и органа
Дјелатности домаћинстава као послодаваца особљу за
одржавање домаћинства
Download

Упоредни преглед класификација 2004-2010