KLADANJ
IZBORI / ИЗБОРИ 2014.
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM / GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU
SLIJEDEĆE ADRESE:
KLADANJ
КЛАДАЊ
Biračko / Glasačko mjesto
Бирачко мјесто
Ukupan broj birača / glasača
Укупан број бирача
098A010
809
ŠIFRA
ADRESE
/ ШИФРА
АДРЕСЕ
MJESTO
/
МЈЕСТО
ULICA
/
УЛИЦА
NAČIN
DODJELE
/ НАЧИН
ДОДЈЕЛЕ
33
TAREVO
TAREVO
KOMPLETNA
ТАРЕВО
ТАРЕВО
КОМПЛЕТНА
69
TAREVO
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
ТАРЕВО
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
VRSTA BROJA
/
ВРСТА БРОЈА
OD BROJA
/
ОД БРОЈА
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
1 /27
BROJ
DO BROJA
BIRAČA
/
/ GLASAČA
ДО БРОЈА
/БРОЈ
БИРАЧА
809
0
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
1
ABAZOVIĆ (IBRAHIM) ALIJA
АБАЗОВИЋ (ИБРАХИМ) АЛИЈА
Ž/Ж
33
12.09.1965
2
ABAZOVIĆ (JUSUF) ELMA
АБАЗОВИЋ (ЈУСУФ) ЕЛМА
Ž/Ж
33
02.01.1991
3
ABAZOVIĆ (LATIF) HALIL
АБАЗОВИЋ (ЛАТИФ) ХАЛИЛ
M/М
33
24.01.1962
4
ABAZOVIĆ (LATIF) JUSUF
АБАЗОВИЋ (ЛАТИФ) ЈУСУФ
M/М
33
13.08.1966
5
ABAZOVIĆ (HALIL) LATIF
АБАЗОВИЋ (ХАЛИЛ) ЛАТИФ
M/М
33
10.05.1927
6
ABAZOVIĆ (AVDO) MUNEVERA
АБАЗОВИЋ (АВДО) МУНЕВЕРА
Ž/Ж
33
18.10.1972
7
ABAZOVIĆ (HALIL) SEMIR
АБАЗОВИЋ (ХАЛИЛ) СЕМИР
M/М
33
07.11.1988
8
AHMETSPAHIĆ (SALKO) HANIFA
АХМЕТСПАХИЋ (САЛКО) ХАНИФА
Ž/Ж
33
17.09.1947
9
ALISPAHIĆ (KASIM) ADMIN
АЛИСПАХИЋ (КАСИМ) АДМИН
M/М
33
28.08.1974
10
ALISPAHIĆ (FIKRET) ADRIJAN
АЛИСПАХИЋ (ФИКРЕТ) АДРИЈАН
M/М
33
08.04.1983
11
ALISPAHIĆ (HABIB) ALMA
АЛИСПАХИЋ (ХАБИБ) АЛМА
Ž/Ж
33
01.08.1952
12
ALISPAHIĆ (BEĆIR) AVDO
АЛИСПАХИЋ (БЕЋИР) АВДО
M/М
33
02.05.1927
13
ALISPAHIĆ (ADIL) AZRA
АЛИСПАХИЋ (АДИЛ) АЗРА
Ž/Ж
33
07.02.1984
14
ALISPAHIĆ (ŠEFKET) ELDIN
АЛИСПАХИЋ (ШЕФКЕТ) ЕЛДИН
M/М
33
20.06.1982
15
ALISPAHIĆ (RIFET) ELVEDIN
АЛИСПАХИЋ (РИФЕТ) ЕЛВЕДИН
M/М
33
26.06.1982
16
ALISPAHIĆ (RIFET) ELVIRA
АЛИСПАХИЋ (РИФЕТ) ЕЛВИРА
Ž/Ж
33
21.06.1974
17
ALISPAHIĆ (SALKO) EMINA
АЛИСПАХИЋ (САЛКО) ЕМИНА
Ž/Ж
33
10.12.1951
18
ALISPAHIĆ (RIFET) EMINA
АЛИСПАХИЋ (РИФЕТ) ЕМИНА
Ž/Ж
33
26.11.1977
19
ALISPAHIĆ (BEĆIR) FAHRUDIN
АЛИСПАХИЋ (БЕЋИР) ФАХРУДИН
M/М
33
10.11.1964
20
ALISPAHIĆ (AHMET) FATIMA
АЛИСПАХИЋ (АХМЕТ) ФАТИМА
Ž/Ж
33
10.03.1949
21
ALISPAHIĆ (MEHO) HAJRUDIN
АЛИСПАХИЋ (МЕХО) ХАЈРУДИН
M/М
33
28.02.1960
22
ALISPAHIĆ (HABIB) HANKA
АЛИСПАХИЋ (ХАБИБ) ХАНКА
Ž/Ж
33
07.02.1962
23
ALISPAHIĆ (MUMIN) MEHMED
АЛИСПАХИЋ (МУМИН) МЕХМЕД
M/М
33
01.11.1934
24
ALISPAHIĆ (OSMAN) MUNIRA
АЛИСПАХИЋ (ОСМАН) МУНИРА
Ž/Ж
33
30.10.1957
25
ALISPAHIĆ (ŠEFKET) MUNISA
АЛИСПАХИЋ (ШЕФКЕТ) МУНИСА
Ž/Ж
33
21.09.1990
26
ALISPAHIĆ (FEHIM) MUSTAFA
АЛИСПАХИЋ (ФЕХИМ) МУСТАФА
M/М
33
25.05.1947
27
ALISPAHIĆ (DERVIŠ) OSMO
АЛИСПАХИЋ (ДЕРВИШ) ОСМО
M/М
33
10.03.1951
28
ALISPAHIĆ (KAHRO) RIFET
АЛИСПАХИЋ (КАХРО) РИФЕТ
M/М
33
28.05.1952
29
ALISPAHIĆ (AVDO) SEDINA
АЛИСПАХИЋ (АВДО) СЕДИНА
Ž/Ж
33
01.10.1984
30
ALISPAHIĆ (SMAJO) SEHIDA
АЛИСПАХИЋ (СМАЈО) СЕХИДА
Ž/Ж
33
16.11.1956
31
ALISPAHIĆ (NURIJA) SEVDIJA
АЛИСПАХИЋ (НУРИЈА) СЕВДИЈА
Ž/Ж
33
12.07.1964
32
ALISPAHIĆ (HUSEIN) ŠEFKET
АЛИСПАХИЋ (ХУСЕИН) ШЕФКЕТ
M/М
33
29.05.1955
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
2 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
33
ALISPAHIĆ (UZEIR) TIMA
АЛИСПАХИЋ (УЗЕИР) ТИМА
Ž/Ж
33
22.09.1954
34
ALISPAHIĆ (AVDULAH) UZEIR
АЛИСПАХИЋ (АВДУЛАХ) УЗЕИР
M/М
33
05.02.1982
35
AVDIĆ (OSMAN) ABDURAHMAN
АВДИЋ (ОСМАН) АБДУРАХМАН
M/М
33
02.02.1970
36
AVDIĆ (OMER) ADEM
АВДИЋ (ОМЕР) АДЕМ
M/М
33
18.06.1951
37
AVDIĆ (RASIM) ADILA
АВДИЋ (РАСИМ) АДИЛА
Ž/Ж
33
04.01.1977
38
AVDIĆ (ADEM) ADMIR
АВДИЋ (АДЕМ) АДМИР
M/М
33
26.11.1980
39
AVDIĆ (NAIL) ADMIRA
АВДИЋ (НАИЛ) АДМИРА
Ž/Ж
33
08.04.1988
40
AVDIĆ (ENES) AIDA
АВДИЋ (ЕНЕС) АИДА
Ž/Ж
33
25.09.1983
41
AVDIĆ (EJUB) AJŠA
АВДИЋ (ЕЈУБ) АЈША
Ž/Ж
33
03.10.1996
42
AVDIĆ (EŠEF) AJŠA
АВДИЋ (ЕШЕФ) АЈША
Ž/Ж
33
23.09.1980
43
AVDIĆ (OSMAN) ALIJA
АВДИЋ (ОСМАН) АЛИЈА
M/М
33
02.09.1968
44
AVDIĆ (RIFET) ALMIR
АВДИЋ (РИФЕТ) АЛМИР
M/М
33
06.09.1982
45
AVDIĆ (BEĆIR) BAJRO
АВДИЋ (БЕЋИР) БАЈРО
M/М
33
20.08.1953
46
AVDIĆ (KADIR) BEĆIR
АВДИЋ (КАДИР) БЕЋИР
M/М
33
25.06.1993
47
AVDIĆ (BAJRO) ĆAZIM
АВДИЋ (БАЈРО) ЋАЗИМ
M/М
33
11.10.1972
48
AVDIĆ (ADEM) DAMIR
АВДИЋ (АДЕМ) ДАМИР
M/М
33
21.03.1979
49
AVDIĆ (IBRAHIM) DERVA
АВДИЋ (ИБРАХИМ) ДЕРВА
Ž/Ж
33
17.12.1944
50
AVDIĆ (IBRAHIM) DERVIŠ
АВДИЋ (ИБРАХИМ) ДЕРВИШ
M/М
33
25.09.1989
51
AVDIĆ (MUSTAFA) DERVIŠA
АВДИЋ (МУСТАФА) ДЕРВИША
Ž/Ж
33
05.10.1938
52
AVDIĆ (AVDO) DŽEMAL
АВДИЋ (АВДО) ЏЕМАЛ
M/М
33
02.01.1963
53
AVDIĆ (HASAN) DŽENITA
АВДИЋ (ХАСАН) ЏЕНИТА
Ž/Ж
33
18.08.1983
54
AVDIĆ (AVDO) EDHEM
АВДИЋ (АВДО) ЕДХЕМ
M/М
33
27.06.1949
55
AVDIĆ (EDHEM) EDIS
АВДИЋ (ЕДХЕМ) ЕДИС
M/М
33
03.08.1979
56
AVDIĆ (ENES) EDISA
АВДИЋ (ЕНЕС) ЕДИСА
Ž/Ж
33
02.12.1983
57
AVDIĆ (ENVER) EDVINA
АВДИЋ (ЕНВЕР) ЕДВИНА
Ž/Ж
33
09.08.1989
58
AVDIĆ (NEZIR) EJUB
АВДИЋ (НЕЗИР) ЕЈУБ
M/М
33
23.01.1969
59
AVDIĆ (SALKO) ELMA
АВДИЋ (САЛКО) ЕЛМА
Ž/Ж
33
02.02.1987
60
AVDIĆ (GALIB) ELMEDIN
АВДИЋ (ГАЛИБ) ЕЛМЕДИН
M/М
33
01.09.1984
61
AVDIĆ (ISMET) ELVIR
АВДИЋ (ИСМЕТ) ЕЛВИР
M/М
33
01.03.1974
62
AVDIĆ (ELVIR) ELVISA
АВДИЋ (ЕЛВИР) ЕЛВИСА
Ž/Ж
33
20.03.1995
63
AVDIĆ (REFIK) EMINA
АВДИЋ (РЕФИК) ЕМИНА
Ž/Ж
33
28.08.1996
64
AVDIĆ (SABIT) EMINA
АВДИЋ (САБИТ) ЕМИНА
Ž/Ж
33
21.06.1952
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
3 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
65
AVDIĆ (RIFET) EMIR
АВДИЋ (РИФЕТ) ЕМИР
M/М
33
16.06.1980
66
AVDIĆ (AVDULAH) ENISA
АВДИЋ (АВДУЛАХ) ЕНИСА
Ž/Ж
33
21.08.1976
67
AVDIĆ (KASIM) ENVER
АВДИЋ (КАСИМ) ЕНВЕР
M/М
33
21.07.1967
68
AVDIĆ (BAJRO) ESAD
АВДИЋ (БАЈРО) ЕСАД
M/М
33
12.09.1974
69
AVDIĆ (AVDO) FADIL
АВДИЋ (АВДО) ФАДИЛ
M/М
33
25.10.1946
70
AVDIĆ (IBRAHIM) FADIL
АВДИЋ (ИБРАХИМ) ФАДИЛ
M/М
33
25.09.1989
71
AVDIĆ (MEHO) FATA
АВДИЋ (МЕХО) ФАТА
Ž/Ж
33
27.10.1950
72
AVDIĆ (IBRO) FIKRET
АВДИЋ (ИБРО) ФИКРЕТ
M/М
33
05.07.1968
73
AVDIĆ (OSMAN) GALIB
АВДИЋ (ОСМАН) ГАЛИБ
M/М
33
29.11.1959
74
AVDIĆ (HAJRUDIN) HADIS
АВДИЋ (ХАЈРУДИН) ХАДИС
M/М
33
22.07.1978
75
AVDIĆ (HIMZO) HADIS
АВДИЋ (ХИМЗО) ХАДИС
M/М
33
19.10.1993
76
AVDIĆ (AHMO) HAJRA
АВДИЋ (АХМО) ХАЈРА
Ž/Ж
33
11.08.1966
77
AVDIĆ (MUSTAFA) HAJRIJA
АВДИЋ (МУСТАФА) ХАЈРИЈА
Ž/Ж
33
26.02.1966
78
AVDIĆ (DERVIŠ) HAJRUDIN
АВДИЋ (ДЕРВИШ) ХАЈРУДИН
M/М
33
09.07.1955
79
AVDIĆ (SABIT) HANA
АВДИЋ (САБИТ) ХАНА
Ž/Ж
33
20.11.1953
80
AVDIĆ (MEHMED) HANA
АВДИЋ (МЕХМЕД) ХАНА
Ž/Ж
33
27.05.1948
81
AVDIĆ (ALIJA) HANIFA
АВДИЋ (АЛИЈА) ХАНИФА
Ž/Ж
33
10.06.1937
82
AVDIĆ (BEĆIR) HASAN
АВДИЋ (БЕЋИР) ХАСАН
M/М
33
02.03.1956
83
AVDIĆ (FADIL) HASKA
АВДИЋ (ФАДИЛ) ХАСКА
Ž/Ж
33
11.08.1957
84
AVDIĆ (SALKAN) HATIDŽA
АВДИЋ (САЛКАН) ХАТИЏА
Ž/Ж
33
14.12.1966
85
AVDIĆ (SMAJIL) HIMZO
АВДИЋ (СМАЈИЛ) ХИМЗО
M/М
33
16.10.1937
86
AVDIĆ (ŠAHBAZ) HIMZO
АВДИЋ (ШАХБАЗ) ХИМЗО
M/М
33
26.10.1963
87
AVDIĆ (DERVIŠ) IBRAHIM
АВДИЋ (ДЕРВИШ) ИБРАХИМ
M/М
33
24.05.1953
88
AVDIĆ (NEZIR) IBRAHIM
АВДИЋ (НЕЗИР) ИБРАХИМ
M/М
33
01.01.1973
89
AVDIĆ (IBRAHIM) INELA
АВДИЋ (ИБРАХИМ) ИНЕЛА
Ž/Ж
33
07.10.1986
90
AVDIĆ (ASIM) ISMA
АВДИЋ (АСИМ) ИСМА
Ž/Ж
33
19.11.1967
91
AVDIĆ (ISMET) ISMETA
АВДИЋ (ИСМЕТ) ИСМЕТА
Ž/Ж
33
24.06.1971
92
AVDIĆ (IBRO) IZET
АВДИЋ (ИБРО) ИЗЕТ
M/М
33
07.02.1961
93
AVDIĆ (BEĆIR) KADIR
АВДИЋ (БЕЋИР) КАДИР
M/М
33
25.01.1968
94
AVDIĆ (DERVIŠ) KASIM
АВДИЋ (ДЕРВИШ) КАСИМ
M/М
33
12.02.1944
95
AVDIĆ (ISMET) LEJLA
АВДИЋ (ИСМЕТ) ЛЕЈЛА
Ž/Ж
33
07.05.1982
96
AVDIĆ (MUSTAFA) MEJRA
АВДИЋ (МУСТАФА) МЕЈРА
Ž/Ж
33
24.04.1954
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
4 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
97
AVDIĆ (AVDO) MERIMA
АВДИЋ (АВДО) МЕРИМА
Ž/Ж
33
05.03.1985
98
AVDIĆ (ĆAZIM) MERIS
АВДИЋ (ЋАЗИМ) МЕРИС
M/М
33
03.09.1995
99
AVDIĆ (SAFET) MERISA
АВДИЋ (САФЕТ) МЕРИСА
Ž/Ж
33
26.08.1979
100
AVDIĆ (SALKO) MERSAD
АВДИЋ (САЛКО) МЕРСАД
M/М
33
12.02.1972
101
AVDIĆ (MIRALEM) MIRELA
АВДИЋ (МИРАЛЕМ) МИРЕЛА
Ž/Ж
33
14.12.1989
102
AVDIĆ (HASAN) MIRNES
АВДИЋ (ХАСАН) МИРНЕС
M/М
33
08.01.1984
103
AVDIĆ (EJUB) MUHAMED
АВДИЋ (ЕЈУБ) МУХАМЕД
M/М
33
30.10.1992
104
AVDIĆ (IBRAHIM) MUHID
АВДИЋ (ИБРАХИМ) МУХИД
M/М
33
24.02.1977
105
AVDIĆ (DERVIŠ) NAZIFA
АВДИЋ (ДЕРВИШ) НАЗИФА
Ž/Ж
33
10.03.1964
106
AVDIĆ (KASIM) NEDIM
АВДИЋ (КАСИМ) НЕДИМ
M/М
33
07.05.1976
107
AVDIĆ (ISMET) NERMINA
АВДИЋ (ИСМЕТ) НЕРМИНА
Ž/Ж
33
08.12.1971
108
AVDIĆ (ŠAHBAZ) NEZIRA
АВДИЋ (ШАХБАЗ) НЕЗИРА
Ž/Ж
33
12.04.1950
109
AVDIĆ (RAIF) NIHADA
АВДИЋ (РАИФ) НИХАДА
Ž/Ж
33
14.01.1977
110
AVDIĆ (RASIM) RAHIMA
АВДИЋ (РАСИМ) РАХИМА
Ž/Ж
33
26.10.1974
111
AVDIĆ (AHMO) RAHIMA
АВДИЋ (АХМО) РАХИМА
Ž/Ж
33
05.05.1955
112
AVDIĆ (ALIJA) RAHIMA
АВДИЋ (АЛИЈА) РАХИМА
Ž/Ж
33
11.02.1952
113
AVDIĆ (RIFET) RAZEM
АВДИЋ (РИФЕТ) РАЗЕМ
M/М
33
15.02.1994
114
AVDIĆ (IBRO) REFIJA
АВДИЋ (ИБРО) РЕФИЈА
Ž/Ж
33
13.04.1943
115
AVDIĆ (OMER) REFIK
АВДИЋ (ОМЕР) РЕФИК
M/М
33
19.03.1962
116
AVDIĆ (OMER) RIFET
АВДИЋ (ОМЕР) РИФЕТ
M/М
33
18.06.1956
117
AVDIĆ (MEHO) RUKIJA
АВДИЋ (МЕХО) РУКИЈА
Ž/Ж
33
29.11.1960
118
AVDIĆ (MIRALEM) SABIT
АВДИЋ (МИРАЛЕМ) САБИТ
M/М
33
24.05.1993
119
AVDIĆ (HASAN) SADETA
АВДИЋ (ХАСАН) САДЕТА
Ž/Ж
33
26.09.1968
120
AVDIĆ (MUSTAFA) SAFET
АВДИЋ (МУСТАФА) САФЕТ
M/М
33
28.08.1949
121
AVDIĆ (HABIB) SALKO
АВДИЋ (ХАБИБ) САЛКО
M/М
33
21.09.1953
122
AVDIĆ (DŽEMAL) SANELA
АВДИЋ (ЏЕМАЛ) САНЕЛА
Ž/Ж
33
27.06.1980
123
AVDIĆ (VAHID) SELMA
АВДИЋ (ВАХИД) СЕЛМА
Ž/Ж
33
11.06.1993
124
AVDIĆ (SENAHID) SENADA
АВДИЋ (СЕНАХИД) СЕНАДА
Ž/Ж
33
04.02.1993
125
AVDIĆ (FADIL) SENAHID
АВДИЋ (ФАДИЛ) СЕНАХИД
M/М
33
19.08.1970
126
AVDIĆ (HIMZO) ŠAHBAZ
АВДИЋ (ХИМЗО) ШАХБАЗ
M/М
33
06.10.1939
127
AVDIĆ (FADIL) VAHID
АВДИЋ (ФАДИЛ) ВАХИД
M/М
33
27.02.1967
128
AVDIĆ (HUSEIN) VANISA
АВДИЋ (ХУСЕИН) ВАНИСА
Ž/Ж
33
28.07.1985
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
5 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
129
AVDIĆ (BEĆIR) ZEHRID
АВДИЋ (БЕЋИР) ЗЕХРИД
M/М
33
02.04.1958
130
AVDIĆ (DERVIŠ) ZILKA
АВДИЋ (ДЕРВИШ) ЗИЛКА
Ž/Ж
33
03.12.1958
131
AVDIĆ (IZET) ZINAIDA
АВДИЋ (ИЗЕТ) ЗИНАИДА
Ž/Ж
33
04.07.1987
132
AVDIĆ (IBRAHIM) ZLATKA
АВДИЋ (ИБРАХИМ) ЗЛАТКА
Ž/Ж
33
15.08.1936
133
AVDIĆ OTTO (ŠAHBAZ) MUGDIN
АВДИЋ ОТТО (ШАХБАЗ) МУГДИН
M/М
33
24.01.1968
134
BIBIĆ (ALIJA) ZEHRA
БИБИЋ (АЛИЈА) ЗЕХРА
Ž/Ж
33
07.11.1969
135
BUTKOVIĆ (BAJRO) ADELINA
БУТКОВИЋ (БАЈРО) АДЕЛИНА
Ž/Ж
33
26.11.1993
136
BUTKOVIĆ (AVDIJA) ADVIJA
БУТКОВИЋ (АВДИЈА) АДВИЈА
Ž/Ж
33
25.07.1973
137
BUTKOVIĆ (ABDIJA) AJIŠA
БУТКОВИЋ (АБДИЈА) АЈИША
Ž/Ж
33
17.09.1969
138
BUTKOVIĆ (HASAN) ALIJA
БУТКОВИЋ (ХАСАН) АЛИЈА
M/М
33
02.06.1981
139
BUTKOVIĆ (FIKRET) AVDIJA
БУТКОВИЋ (ФИКРЕТ) АВДИЈА
M/М
33
29.12.1990
140
BUTKOVIĆ (HASAN) BAJRO
БУТКОВИЋ (ХАСАН) БАЈРО
M/М
33
02.02.1973
141
BUTKOVIĆ (MUMIN) FIKRET
БУТКОВИЋ (МУМИН) ФИКРЕТ
M/М
33
10.10.1968
142
BUTKOVIĆ (BAJRO) HASAN
БУТКОВИЋ (БАЈРО) ХАСАН
M/М
33
31.05.1951
143
BUTKOVIĆ (MUMIN) ISMET
БУТКОВИЋ (МУМИН) ИСМЕТ
M/М
33
19.10.1970
144
BUTKOVIĆ (HIMZO) IZETA
БУТКОВИЋ (ХИМЗО) ИЗЕТА
Ž/Ж
33
10.03.1950
145
BUTKOVIĆ (HASO) JASMINA
БУТКОВИЋ (ХАСО) ЈАСМИНА
Ž/Ж
33
05.04.1978
146
BUTKOVIĆ (DERVIŠ) MERIMA
БУТКОВИЋ (ДЕРВИШ) МЕРИМА
Ž/Ж
33
21.06.1989
147
BUTKOVIĆ (ISMET) MUMIN
БУТКОВИЋ (ИСМЕТ) МУМИН
M/М
33
30.11.1990
148
BUTKOVIĆ (MUMIN) SULJO
БУТКОВИЋ (МУМИН) СУЉО
M/М
33
02.09.1963
149
BUTKOVIĆ (HAZIM) SUMEDINA
БУТКОВИЋ (ХАЗИМ) СУМЕДИНА
Ž/Ж
33
01.11.1987
150
DEDIĆ (MEHO) ALEM
ДЕДИЋ (МЕХО) АЛЕМ
M/М
33
11.05.1993
151
DEDIĆ (MEHO) BEĆIR
ДЕДИЋ (МЕХО) БЕЋИР
M/М
33
01.01.1940
152
DEDIĆ (MUHAMED) ERMIN
ДЕДИЋ (МУХАМЕД) ЕРМИН
M/М
33
04.04.1982
153
DEDIĆ (HAMDO) FAHRIJA
ДЕДИЋ (ХАМДО) ФАХРИЈА
Ž/Ж
33
08.04.1971
154
DEDIĆ (VEHAB) HAJRA
ДЕДИЋ (ВЕХАБ) ХАЈРА
Ž/Ж
33
20.12.1950
155
DEDIĆ (VEHAB) HANKA
ДЕДИЋ (ВЕХАБ) ХАНКА
Ž/Ж
33
02.07.1953
156
DEDIĆ (ŠABAN) INDIRA
ДЕДИЋ (ШАБАН) ИНДИРА
Ž/Ж
33
28.01.1987
157
DEDIĆ (BEĆIR) MEHO
ДЕДИЋ (БЕЋИР) МЕХО
M/М
33
22.09.1969
158
DEDIĆ (VEHAB) MEJRA
ДЕДИЋ (ВЕХАБ) МЕЈРА
Ž/Ж
33
11.11.1948
159
DEDIĆ (MUHAREM) MUHADES
ДЕДИЋ (МУХАРЕМ) МУХАДЕС
M/М
33
09.05.1984
160
DEDIĆ (BEGO) MUHAMED
ДЕДИЋ (БЕГО) МУХАМЕД
M/М
33
25.10.1951
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
6 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
161
DEDIĆ (BEGO) MUHAREM
ДЕДИЋ (БЕГО) МУХАРЕМ
M/М
33
24.03.1949
162
DEDIĆ (MUHAMED) NERMIN
ДЕДИЋ (МУХАМЕД) НЕРМИН
M/М
33
22.06.1977
163
DEDIĆ (MUHAMED) NERMINA
ДЕДИЋ (МУХАМЕД) НЕРМИНА
Ž/Ж
33
13.06.1980
164
DEDIĆ (MUHAREM) SADIJA
ДЕДИЋ (МУХАРЕМ) САДИЈА
Ž/Ж
33
15.02.1980
165
DEDIĆ (MUSTAFA) SANELA
ДЕДИЋ (МУСТАФА) САНЕЛА
Ž/Ж
33
20.05.1980
166
DEDIĆ (ALJO) SANELA
ДЕДИЋ (АЉО) САНЕЛА
Ž/Ж
33
27.10.1980
167
DEDIĆ (MUHAMED) SELMIR
ДЕДИЋ (МУХАМЕД) СЕЛМИР
M/М
33
26.09.1984
168
DEŽMIĆ (ABID) SENAHID
ДЕЖМИЋ (АБИД) СЕНАХИД
M/М
33
12.12.1962
169
DEŽMIĆ (ĆAMIL) SENIJA
ДЕЖМИЋ (ЋАМИЛ) СЕНИЈА
Ž/Ж
33
04.06.1962
170
DRAMALIJA (IZET) MIRNESA
ДРАМАЛИЈА (ИЗЕТ) МИРНЕСА
Ž/Ж
33
17.01.1983
171
FEHRATOVIĆ (LATIF) ĆAZA
ФЕХРАТОВИЋ (ЛАТИФ) ЋАЗА
Ž/Ж
33
16.07.1942
172
FEHRATOVIĆ (FEHIM) ESMINA
ФЕХРАТОВИЋ (ФЕХИМ) ЕСМИНА
Ž/Ж
33
25.03.1971
173
FEHRATOVIĆ (MUSTAFA) FATIMA
ФЕХРАТОВИЋ (МУСТАФА) ФАТИМА
Ž/Ж
33
29.09.1967
174
FEHRATOVIĆ (ŠAHBAZ) FIKRET
ФЕХРАТОВИЋ (ШАХБАЗ) ФИКРЕТ
M/М
33
02.02.1953
175
FEHRATOVIĆ (NEVZET) HARIZ
ФЕХРАТОВИЋ (НЕВЗЕТ) ХАРИЗ
M/М
33
12.10.1995
176
FEHRATOVIĆ (VEHAB) HASAN
ФЕХРАТОВИЋ (ВЕХАБ) ХАСАН
M/М
33
28.05.1964
177
FEHRATOVIĆ (RAMO) HASIB
ФЕХРАТОВИЋ (РАМО) ХАСИБ
M/М
33
20.07.1971
178
FEHRATOVIĆ (HASAN) HASNID
ФЕХРАТОВИЋ (ХАСАН) ХАСНИД
M/М
33
02.01.1987
179
FEHRATOVIĆ (IDRIZ) HAZEMA
ФЕХРАТОВИЋ (ИДРИЗ) ХАЗЕМА
Ž/Ж
33
20.07.1966
180
FEHRATOVIĆ (RAMO) HUSEIN
ФЕХРАТОВИЋ (РАМО) ХУСЕИН
M/М
33
18.10.1969
181
FEHRATOVIĆ (ŠEMSO) HUSEIN
ФЕХРАТОВИЋ (ШЕМСО) ХУСЕИН
M/М
33
20.09.1962
182
FEHRATOVIĆ (NEVZET) INDIRA
ФЕХРАТОВИЋ (НЕВЗЕТ) ИНДИРА
Ž/Ж
33
04.10.1993
183
FEHRATOVIĆ (MEHMED) MIRALEM
ФЕХРАТОВИЋ (МЕХМЕД) МИРАЛЕМ
M/М
33
28.01.1965
184
FEHRATOVIĆ (MIRALEM) MIRNES
ФЕХРАТОВИЋ (МИРАЛЕМ) МИРНЕС
M/М
33
07.04.1987
185
FEHRATOVIĆ (MIRALEM) MIRSAD
ФЕХРАТОВИЋ (МИРАЛЕМ) МИРСАД
M/М
33
14.09.1991
186
FEHRATOVIĆ (MUSTAFA) NEVZET
ФЕХРАТОВИЋ (МУСТАФА) НЕВЗЕТ
M/М
33
21.09.1972
187
FEHRATOVIĆ (MUŠAN) NURKA
ФЕХРАТОВИЋ (МУШАН) НУРКА
Ž/Ж
33
22.01.1954
188
FEHRATOVIĆ (IBRAHIM) OSMAN
ФЕХРАТОВИЋ (ИБРАХИМ) ОСМАН
M/М
33
04.10.1976
189
FEHRATOVIĆ (IBRAHIM) RAHIMA
ФЕХРАТОВИЋ (ИБРАХИМ) РАХИМА
Ž/Ж
33
17.03.1958
190
FEHRATOVIĆ (RAIF) RAIFA
ФЕХРАТОВИЋ (РАИФ) РАИФА
Ž/Ж
33
12.06.1981
191
FEHRATOVIĆ (HAŠIM) RAZIJA
ФЕХРАТОВИЋ (ХАШИМ) РАЗИЈА
Ž/Ж
33
15.04.1963
192
FEHRATOVIĆ (MUSTAFA) SAMED
ФЕХРАТОВИЋ (МУСТАФА) САМЕД
M/М
33
03.01.1964
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
7 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
193
FEHRATOVIĆ (AVDO) ŠAHA
ФЕХРАТОВИЋ (АВДО) ШАХА
Ž/Ж
33
27.01.1961
194
FEHRATOVIĆ (HUSEIN) ŠEMSO
ФЕХРАТОВИЋ (ХУСЕИН) ШЕМСО
M/М
33
04.01.1989
195
FEHRATOVIĆ (OSMAN) ŠEMSO
ФЕХРАТОВИЋ (ОСМАН) ШЕМСО
M/М
33
28.10.1936
196
FERHATOVIĆ (IBRAHIM) MEHMED
ФЕРХАТОВИЋ (ИБРАХИМ) МЕХМЕД
M/М
33
20.07.1940
197
FERHATOVIĆ (MEHMED) MERSUDIN
ФЕРХАТОВИЋ (МЕХМЕД) МЕРСУДИН M / М
33
10.10.1976
198
FERHATOVIĆ (RIFET) RIAD
ФЕРХАТОВИЋ (РИФЕТ) РИАД
M/М
33
16.01.1983
199
FERHATOVIĆ (ŠAHBAZ) RIFET
ФЕРХАТОВИЋ (ШАХБАЗ) РИФЕТ
M/М
33
04.06.1958
200
FERHATOVIĆ (IBRAHIM) ŠAHBAZ
ФЕРХАТОВИЋ (ИБРАХИМ) ШАХБАЗ
M/М
33
09.07.1928
201
FERHATOVIĆ (AHMET) ZEHRIJA
ФЕРХАТОВИЋ (АХМЕТ) ЗЕХРИЈА
Ž/Ж
33
01.01.1945
202
HADŽIKIĆ (MIRHET) LEJLA
ХАЏИКИЋ (МИРХЕТ) ЛЕЈЛА
Ž/Ж
33
07.08.1995
203
HAJDIĆ (MUSTAFA) ANISA
ХАЈДИЋ (МУСТАФА) АНИСА
Ž/Ж
33
23.01.1977
204
HALITOVIĆ (NASER) JASMIN
ХАЛИТОВИЋ (НАСЕР) ЈАСМИН
M/М
33
06.05.1983
205
HALITOVIĆ (NASER) NERMIN
ХАЛИТОВИЋ (НАСЕР) НЕРМИН
M/М
33
25.11.1980
206
HAMZIĆ (IZET) ABDULAH
ХАМЗИЋ (ИЗЕТ) АБДУЛАХ
M/М
33
03.11.1992
207
HAMZIĆ (NUSRET) ADIS
ХАМЗИЋ (НУСРЕТ) АДИС
M/М
33
13.11.1992
208
HAMZIĆ (NUSRET) ADISA
ХАМЗИЋ (НУСРЕТ) АДИСА
Ž/Ж
33
20.01.1994
209
HAMZIĆ (SULEJMAN) ADMIR
ХАМЗИЋ (СУЛЕЈМАН) АДМИР
M/М
33
05.03.1976
210
HAMZIĆ (BEGAN) ADMIR
ХАМЗИЋ (БЕГАН) АДМИР
M/М
33
12.10.1976
211
HAMZIĆ (NIJAZ) ADNINA
ХАМЗИЋ (НИЈАЗ) АДНИНА
Ž/Ж
33
14.01.1996
212
HAMZIĆ (BEĆIR) AHMET
ХАМЗИЋ (БЕЋИР) АХМЕТ
M/М
33
13.04.1947
213
HAMZIĆ (OSMAN) AHMO
ХАМЗИЋ (ОСМАН) АХМО
M/М
33
30.09.1972
214
HAMZIĆ (IBRAHIM) AJKA
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) АЈКА
Ž/Ж
33
10.04.1942
215
HAMZIĆ (DŽEVAD) ALEN
ХАМЗИЋ (ЏЕВАД) АЛЕН
M/М
33
30.06.1985
216
HAMZIĆ (ŠABAN) ALIJA
ХАМЗИЋ (ШАБАН) АЛИЈА
Ž/Ж
33
19.11.1941
217
HAMZIĆ (BAJRO) ALIJA
ХАМЗИЋ (БАЈРО) АЛИЈА
Ž/Ж
33
22.11.1958
218
HAMZIĆ (RAJIF) ALMASA
ХАМЗИЋ (РАЈИФ) АЛМАСА
Ž/Ж
33
04.04.1988
219
HAMZIĆ (NIJAZ) ALMEDIN
ХАМЗИЋ (НИЈАЗ) АЛМЕДИН
M/М
33
27.10.1987
220
HAMZIĆ (DŽEVAD) ALMIR
ХАМЗИЋ (ЏЕВАД) АЛМИР
M/М
33
21.04.1993
221
HAMZIĆ (MUSTAFA) ALMIR
ХАМЗИЋ (МУСТАФА) АЛМИР
M/М
33
20.07.1985
222
HAMZIĆ (IZET) ALMIRA
ХАМЗИЋ (ИЗЕТ) АЛМИРА
Ž/Ж
33
28.09.1980
223
HAMZIĆ (TUFIK) AMEL
ХАМЗИЋ (ТУФИК) АМЕЛ
M/М
33
19.08.1987
224
HAMZIĆ (AVDO) AMELA
ХАМЗИЋ (АВДО) АМЕЛА
Ž/Ж
33
04.11.1989
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
8 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
225
HAMZIĆ (HUSEIN) AMIR
ХАМЗИЋ (ХУСЕИН) АМИР
M/М
33
24.05.1972
226
HAMZIĆ (AMIR) AMIRA
ХАМЗИЋ (АМИР) АМИРА
Ž/Ж
33
30.10.1992
227
HAMZIĆ (TUFIK) ANEL
ХАМЗИЋ (ТУФИК) АНЕЛ
M/М
33
26.07.1984
228
HAMZIĆ (BEĆIR) ANISA
ХАМЗИЋ (БЕЋИР) АНИСА
Ž/Ж
33
10.03.1974
229
HAMZIĆ (RIFET) ARIF
ХАМЗИЋ (РИФЕТ) АРИФ
M/М
33
06.03.1990
230
HAMZIĆ (REFIK) ARMIN
ХАМЗИЋ (РЕФИК) АРМИН
M/М
33
13.07.1985
231
HAMZIĆ (MUHAREM) AVDULAH
ХАМЗИЋ (МУХАРЕМ) АВДУЛАХ
M/М
33
10.05.1935
232
HAMZIĆ (ŠEMSO) AVDULAH
ХАМЗИЋ (ШЕМСО) АВДУЛАХ
M/М
33
01.01.1964
233
HAMZIĆ (RAMIZ) BEĆIR
ХАМЗИЋ (РАМИЗ) БЕЋИР
M/М
33
10.05.1987
234
HAMZIĆ (IBRAHIM) BEGO
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) БЕГО
M/М
33
12.06.1955
235
HAMZIĆ (IBRO) ĆAZA
ХАМЗИЋ (ИБРО) ЋАЗА
Ž/Ж
33
02.05.1936
236
HAMZIĆ (HAMID) ĆAZIM
ХАМЗИЋ (ХАМИД) ЋАЗИМ
M/М
33
09.03.1937
237
HAMZIĆ (SMAIL) DENISA
ХАМЗИЋ (СМАИЛ) ДЕНИСА
Ž/Ж
33
01.08.1980
238
HAMZIĆ (SEJFO) DERVIŠA
ХАМЗИЋ (СЕЈФО) ДЕРВИША
Ž/Ж
33
06.07.1964
239
HAMZIĆ (ZEHRID) DINO
ХАМЗИЋ (ЗЕХРИД) ДИНО
M/М
33
12.08.1986
240
HAMZIĆ (MEŠAN) DŽAFER
ХАМЗИЋ (МЕШАН) ЏАФЕР
M/М
33
17.05.1941
241
HAMZIĆ (IBRAHIM) DŽEMAL
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) ЏЕМАЛ
M/М
33
31.12.1958
242
HAMZIĆ (MUJO) DŽEMILA
ХАМЗИЋ (МУЈО) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
33
05.01.1936
243
HAMZIĆ (MEHO) DŽEMILA
ХАМЗИЋ (МЕХО) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
33
02.02.1958
244
HAMZIĆ (SALKO) DŽENITA
ХАМЗИЋ (САЛКО) ЏЕНИТА
Ž/Ж
33
07.10.1994
245
HAMZIĆ (OMER) DŽEVAD
ХАМЗИЋ (ОМЕР) ЏЕВАД
M/М
33
11.01.1966
246
HAMZIĆ (OMER) DŽEVAHIRA
ХАМЗИЋ (ОМЕР) ЏЕВАХИРА
Ž/Ж
33
29.11.1973
247
HAMZIĆ (OMER) DŽEVDET
ХАМЗИЋ (ОМЕР) ЏЕВДЕТ
M/М
33
14.07.1969
248
HAMZIĆ (MEHEMED) ELDIN
ХАМЗИЋ (МЕХЕМЕД) ЕЛДИН
M/М
33
14.09.1990
249
HAMZIĆ (RIFET) ELMA
ХАМЗИЋ (РИФЕТ) ЕЛМА
Ž/Ж
33
12.11.1987
250
HAMZIĆ (MUHAREM) ELMEDINA
ХАМЗИЋ (МУХАРЕМ) ЕЛМЕДИНА
Ž/Ж
33
19.01.1979
251
HAMZIĆ (AVDULAH) ELMIHANA
ХАМЗИЋ (АВДУЛАХ) ЕЛМИХАНА
Ž/Ж
33
28.11.1991
252
HAMZIĆ (MUZAFER) ELVEDIN
ХАМЗИЋ (МУЗАФЕР) ЕЛВЕДИН
M/М
33
03.07.1991
253
HAMZIĆ (SIFET) ELVEDIN
ХАМЗИЋ (СИФЕТ) ЕЛВЕДИН
M/М
33
05.04.1996
254
HAMZIĆ (MUJAGA) ELVIS
ХАМЗИЋ (МУЈАГА) ЕЛВИС
M/М
33
06.07.1986
255
HAMZIĆ (SULJAGA) ELVISA
ХАМЗИЋ (СУЉАГА) ЕЛВИСА
Ž/Ж
33
28.03.1993
256
HAMZIĆ (ISMET) EMA
ХАМЗИЋ (ИСМЕТ) ЕМА
Ž/Ж
33
04.01.1974
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
9 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
257
HAMZIĆ (HUSEIN) EMINA
ХАМЗИЋ (ХУСЕИН) ЕМИНА
Ž/Ж
33
01.12.1960
258
HAMZIĆ (DŽAFER) ENES
ХАМЗИЋ (ЏАФЕР) ЕНЕС
M/М
33
12.06.1966
259
HAMZIĆ (HUSEJIN) ENISA
ХАМЗИЋ (ХУСЕЈИН) ЕНИСА
Ž/Ж
33
24.06.1973
260
HAMZIĆ (ŠEMSO) ENISA
ХАМЗИЋ (ШЕМСО) ЕНИСА
Ž/Ж
33
30.01.1969
261
HAMZIĆ (DŽEMAJIL) ENISA
ХАМЗИЋ (ЏЕМАЈИЛ) ЕНИСА
Ž/Ж
33
19.12.1990
262
HAMZIĆ (IBRAHIM) ESAD
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) ЕСАД
M/М
33
21.05.1974
263
HAMZIĆ (ZIJO) FADILA
ХАМЗИЋ (ЗИЈО) ФАДИЛА
Ž/Ж
33
09.08.1982
264
HAMZIĆ (ĆAZIM) FAHIRA
ХАМЗИЋ (ЋАЗИМ) ФАХИРА
Ž/Ж
33
08.07.1961
265
HAMZIĆ (DERVIŠ) FAHRUDIN
ХАМЗИЋ (ДЕРВИШ) ФАХРУДИН
M/М
33
12.04.1965
266
HAMZIĆ (HUSEIN) FATA
ХАМЗИЋ (ХУСЕИН) ФАТА
Ž/Ж
33
04.07.1980
267
HAMZIĆ (AHMET) FATA
ХАМЗИЋ (АХМЕТ) ФАТА
Ž/Ж
33
25.12.1930
268
HAMZIĆ (MUSTAFA) FATIMA
ХАМЗИЋ (МУСТАФА) ФАТИМА
Ž/Ж
33
09.09.1947
269
HAMZIĆ (MUJAGA) FIKRET
ХАМЗИЋ (МУЈАГА) ФИКРЕТ
M/М
33
29.06.1955
270
HAMZIĆ (AVDULAH) FIKRET
ХАМЗИЋ (АВДУЛАХ) ФИКРЕТ
M/М
33
07.08.1965
271
HAMZIĆ (MUMIN) HAJRA
ХАМЗИЋ (МУМИН) ХАЈРА
Ž/Ж
33
21.06.1958
272
HAMZIĆ (MEHMED) HAJRAGA
ХАМЗИЋ (МЕХМЕД) ХАЈРАГА
M/М
33
12.04.1959
273
HAMZIĆ (ALIJA) HAJRIJA
ХАМЗИЋ (АЛИЈА) ХАЈРИЈА
Ž/Ж
33
05.09.1971
274
HAMZIĆ (MEHMED) HALIMA
ХАМЗИЋ (МЕХМЕД) ХАЛИМА
Ž/Ж
33
20.10.1952
275
HAMZIĆ (MUHAREM) HANIFA
ХАМЗИЋ (МУХАРЕМ) ХАНИФА
Ž/Ж
33
26.01.1938
276
HAMZIĆ (ĆAZIM) HASAN
ХАМЗИЋ (ЋАЗИМ) ХАСАН
M/М
33
13.05.1939
277
HAMZIĆ (HAMDIJA) HASIJA
ХАМЗИЋ (ХАМДИЈА) ХАСИЈА
Ž/Ж
33
27.06.1972
278
HAMZIĆ (OSMAN) HASKA
ХАМЗИЋ (ОСМАН) ХАСКА
Ž/Ж
33
04.11.1992
279
HAMZIĆ (MEHMED) HATA
ХАМЗИЋ (МЕХМЕД) ХАТА
Ž/Ж
33
13.10.1950
280
HAMZIĆ (ABDULAH) HILMO
ХАМЗИЋ (АБДУЛАХ) ХИЛМО
M/М
33
01.11.1956
281
HAMZIĆ (ČAZIM) HUSEIN
ХАМЗИЋ (ЧАЗИМ) ХУСЕИН
M/М
33
05.04.1941
282
HAMZIĆ (AMIR) HUSEIN
ХАМЗИЋ (АМИР) ХУСЕИН
M/М
33
12.06.1996
283
HAMZIĆ (MUZAFER) IBRAHIM
ХАМЗИЋ (МУЗАФЕР) ИБРАХИМ
M/М
33
26.09.1984
284
HAMZIĆ (ĆAZIM) IBRAHIM
ХАМЗИЋ (ЋАЗИМ) ИБРАХИМ
M/М
33
16.05.1932
285
HAMZIĆ (ŠEMSO) IDRIZ
ХАМЗИЋ (ШЕМСО) ИДРИЗ
M/М
33
25.01.1969
286
HAMZIĆ (AVDULAH) IZET
ХАМЗИЋ (АВДУЛАХ) ИЗЕТ
M/М
33
07.11.1966
287
HAMZIĆ (MUJAGA) IZET
ХАМЗИЋ (МУЈАГА) ИЗЕТ
M/М
33
03.11.1952
288
HAMZIĆ (IBRAHIM) JASMIN
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) ЈАСМИН
M/М
33
06.09.1976
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
10 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
289
HAMZIĆ (SULJO) KADIRA
ХАМЗИЋ (СУЉО) КАДИРА
Ž/Ж
33
12.11.1950
290
HAMZIĆ (MUMIN) LUTVIJA
ХАМЗИЋ (МУМИН) ЛУТВИЈА
Ž/Ж
33
10.11.1965
291
HAMZIĆ (ALIJA) MEHEMED
ХАМЗИЋ (АЛИЈА) МЕХЕМЕД
M/М
33
09.01.1961
292
HAMZIĆ (ABDURAHMAN) MEJRA
ХАМЗИЋ (АБДУРАХМАН) МЕЈРА
Ž/Ж
33
02.01.1970
293
HAMZIĆ (MEHO) MEJRA
ХАМЗИЋ (МЕХО) МЕЈРА
Ž/Ж
33
28.11.1957
294
HAMZIĆ (ZAHRUDIN) MELISA
ХАМЗИЋ (ЗАХРУДИН) МЕЛИСА
Ž/Ж
33
22.04.1996
295
HAMZIĆ (NURFET) MERIMA
ХАМЗИЋ (НУРФЕТ) МЕРИМА
Ž/Ж
33
01.01.1995
296
HAMZIĆ (OSMAN) MERSIJA
ХАМЗИЋ (ОСМАН) МЕРСИЈА
Ž/Ж
33
19.05.1964
297
HAMZIĆ (SALIH) MEVLA
ХАМЗИЋ (САЛИХ) МЕВЛА
Ž/Ж
33
11.02.1949
298
HAMZIĆ (OSMAN) MEVLA
ХАМЗИЋ (ОСМАН) МЕВЛА
Ž/Ж
33
18.03.1987
299
HAMZIĆ (BAJRO) MEVLA
ХАМЗИЋ (БАЈРО) МЕВЛА
Ž/Ж
33
28.02.1968
300
HAMZIĆ (DERVIŠ) MEVLUDIN
ХАМЗИЋ (ДЕРВИШ) МЕВЛУДИН
M/М
33
07.07.1966
301
HAMZIĆ (IBRAHIM) MINA
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) МИНА
Ž/Ж
33
30.07.1964
302
HAMZIĆ (ZIKRET) MINELA
ХАМЗИЋ (ЗИКРЕТ) МИНЕЛА
Ž/Ж
33
22.04.1992
303
HAMZIĆ (HIMZO) MIRALEM
ХАМЗИЋ (ХИМЗО) МИРАЛЕМ
M/М
33
05.07.1975
304
HAMZIĆ (FAHRUDIN) MIREL
ХАМЗИЋ (ФАХРУДИН) МИРЕЛ
M/М
33
13.02.1990
305
HAMZIĆ (KASIM) MIRELA
ХАМЗИЋ (КАСИМ) МИРЕЛА
Ž/Ж
33
27.10.1979
306
HAMZIĆ (ĆAZIM) MIRHAT
ХАМЗИЋ (ЋАЗИМ) МИРХАТ
M/М
33
10.02.1963
307
HAMZIĆ (BEGO) MIRNES
ХАМЗИЋ (БЕГО) МИРНЕС
M/М
33
07.05.1983
308
HAMZIĆ (MUHAMED) MIRSAD
ХАМЗИЋ (МУХАМЕД) МИРСАД
M/М
33
21.05.1979
309
HAMZIĆ (FAHRUDIN) MIRZANA
ХАМЗИЋ (ФАХРУДИН) МИРЗАНА
Ž/Ж
33
20.09.1993
310
HAMZIĆ (ĆAZIM) MIRZET
ХАМЗИЋ (ЋАЗИМ) МИРЗЕТ
M/М
33
18.07.1965
311
HAMZIĆ (ALIJA) MUHAMED
ХАМЗИЋ (АЛИЈА) МУХАМЕД
M/М
33
01.01.1957
312
HAMZIĆ (NURFET) MUHAREM
ХАМЗИЋ (НУРФЕТ) МУХАРЕМ
M/М
33
29.06.1991
313
HAMZIĆ (ŠERIF) MUJAGA
ХАМЗИЋ (ШЕРИФ) МУЈАГА
M/М
33
15.07.1961
314
HAMZIĆ (IZET) MUJAGA
ХАМЗИЋ (ИЗЕТ) МУЈАГА
M/М
33
01.01.1971
315
HAMZIĆ (RAMIZ) MUNIB
ХАМЗИЋ (РАМИЗ) МУНИБ
M/М
33
08.02.1979
316
HAMZIĆ (SEFER) MUZAFER
ХАМЗИЋ (СЕФЕР) МУЗАФЕР
M/М
33
17.04.1961
317
HAMZIĆ (IBRO) NAZA
ХАМЗИЋ (ИБРО) НАЗА
Ž/Ж
33
02.04.1939
318
HAMZIĆ (ESED) NAZA
ХАМЗИЋ (ЕСЕД) НАЗА
Ž/Ж
33
15.08.1970
319
HAMZIĆ (DŽAFER) NEVRES
ХАМЗИЋ (ЏАФЕР) НЕВРЕС
M/М
33
31.10.1969
320
HAMZIĆ (IBRAHIM) NEVZETA
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) НЕВЗЕТА
Ž/Ж
33
09.12.1969
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
11 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
321
HAMZIĆ (RAJIF) NIHAD
ХАМЗИЋ (РАЈИФ) НИХАД
M/М
33
15.04.1975
322
HAMZIĆ (HILMO) NIHAD
ХАМЗИЋ (ХИЛМО) НИХАД
M/М
33
21.04.1977
323
HAMZIĆ (ISMET) NIHADA
ХАМЗИЋ (ИСМЕТ) НИХАДА
Ž/Ж
33
10.11.1975
324
HAMZIĆ (SEFER) NIJAZ
ХАМЗИЋ (СЕФЕР) НИЈАЗ
M/М
33
23.08.1966
325
HAMZIĆ (ĐULAGA) NURAGA
ХАМЗИЋ (ЂУЛАГА) НУРАГА
M/М
33
15.03.1946
326
HAMZIĆ (HIMZO) NURFET
ХАМЗИЋ (ХИМЗО) НУРФЕТ
M/М
33
15.10.1966
327
HAMZIĆ (HIMZO) NUSRET
ХАМЗИЋ (ХИМЗО) НУСРЕТ
M/М
33
02.01.1971
328
HAMZIĆ (BEĆIR) OMER
ХАМЗИЋ (БЕЋИР) ОМЕР
M/М
33
05.02.1936
329
HAMZIĆ (MUJAGA) OSMAN
ХАМЗИЋ (МУЈАГА) ОСМАН
M/М
33
21.09.1960
330
HAMZIĆ (SALKO) RAHIMA
ХАМЗИЋ (САЛКО) РАХИМА
Ž/Ж
33
14.05.1941
331
HAMZIĆ (HIMZO) RAJIF
ХАМЗИЋ (ХИМЗО) РАЈИФ
M/М
33
15.11.1959
332
HAMZIĆ (HIMZO) RAMIZ
ХАМЗИЋ (ХИМЗО) РАМИЗ
M/М
33
10.02.1962
333
HAMZIĆ (AHMO) RAMO
ХАМЗИЋ (АХМО) РАМО
M/М
33
31.12.1943
334
HAMZIĆ (MUHAMED) RASEMA
ХАМЗИЋ (МУХАМЕД) РАСЕМА
Ž/Ж
33
16.09.1966
335
HAMZIĆ (NEZIR) RASEMA
ХАМЗИЋ (НЕЗИР) РАСЕМА
Ž/Ж
33
06.07.1965
336
HAMZIĆ (FADIL) RAŠIDA
ХАМЗИЋ (ФАДИЛ) РАШИДА
Ž/Ж
33
22.02.1950
337
HAMZIĆ (ADEM) REFIJA
ХАМЗИЋ (АДЕМ) РЕФИЈА
Ž/Ж
33
04.10.1934
338
HAMZIĆ (HALIL) REFIK
ХАМЗИЋ (ХАЛИЛ) РЕФИК
M/М
33
20.06.1958
339
HAMZIĆ (ĆAZIM) RUKIJA
ХАМЗИЋ (ЋАЗИМ) РУКИЈА
Ž/Ж
33
02.07.1954
340
HAMZIĆ (ENES) SABINA
ХАМЗИЋ (ЕНЕС) САБИНА
Ž/Ж
33
29.01.1990
341
HAMZIĆ (OSMAN) SAFET
ХАМЗИЋ (ОСМАН) САФЕТ
M/М
33
28.02.1974
342
HAMZIĆ (UZEIR) SAFIJA
ХАМЗИЋ (УЗЕИР) САФИЈА
Ž/Ж
33
15.05.1958
343
HAMZIĆ (HUSEIN) SALKAN
ХАМЗИЋ (ХУСЕИН) САЛКАН
M/М
33
12.08.1973
344
HAMZIĆ (ŠERIF) SALKO
ХАМЗИЋ (ШЕРИФ) САЛКО
M/М
33
25.09.1967
345
HAMZIĆ (RAMO) SAMIR
ХАМЗИЋ (РАМО) САМИР
M/М
33
24.07.1976
346
HAMZIĆ (DŽEMAL) SANEL
ХАМЗИЋ (ЏЕМАЛ) САНЕЛ
M/М
33
23.06.1982
347
HAMZIĆ (ŠAHBAZ) SANELA
ХАМЗИЋ (ШАХБАЗ) САНЕЛА
Ž/Ж
33
04.02.1976
348
HAMZIĆ (REFIK) SEAD
ХАМЗИЋ (РЕФИК) СЕАД
M/М
33
22.11.1989
349
HAMZIĆ (MEHMED) SEDINA
ХАМЗИЋ (МЕХМЕД) СЕДИНА
Ž/Ж
33
25.08.1973
350
HAMZIĆ (NIJAZ) SEFER
ХАМЗИЋ (НИЈАЗ) СЕФЕР
M/М
33
02.10.1992
351
HAMZIĆ (MUHAREM) SEJFULAH
ХАМЗИЋ (МУХАРЕМ) СЕЈФУЛАХ
M/М
33
14.09.1942
352
HAMZIĆ (SALKO) SELMA
ХАМЗИЋ (САЛКО) СЕЛМА
Ž/Ж
33
20.04.1990
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
12 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
353
HAMZIĆ (SEJFULAH) SENAD
ХАМЗИЋ (СЕЈФУЛАХ) СЕНАД
M/М
33
11.01.1978
354
HAMZIĆ (MUHAMED) SENAD
ХАМЗИЋ (МУХАМЕД) СЕНАД
M/М
33
23.09.1981
355
HAMZIĆ (HILMO) SENAD
ХАМЗИЋ (ХИЛМО) СЕНАД
M/М
33
19.06.1991
356
HAMZIĆ (RAHMAN) SENIDA
ХАМЗИЋ (РАХМАН) СЕНИДА
Ž/Ж
33
06.05.1978
357
HAMZIĆ (AVDULAH) SIFET
ХАМЗИЋ (АВДУЛАХ) СИФЕТ
M/М
33
11.06.1972
358
HAMZIĆ (SEJFO) SIFETA
ХАМЗИЋ (СЕЈФО) СИФЕТА
Ž/Ж
33
18.04.1946
359
HAMZIĆ (IBRO) SINAN
ХАМЗИЋ (ИБРО) СИНАН
M/М
33
27.10.1966
360
HAMZIĆ (SEJFO) SUADA
ХАМЗИЋ (СЕЈФО) СУАДА
Ž/Ж
33
03.12.1970
361
HAMZIĆ (ŠERIF) SULJAGA
ХАМЗИЋ (ШЕРИФ) СУЉАГА
M/М
33
03.07.1965
362
HAMZIĆ (HAJRUDIN) SUVADA
ХАМЗИЋ (ХАЈРУДИН) СУВАДА
Ž/Ж
33
29.01.1972
363
HAMZIĆ (UZEIR) ŠABAN
ХАМЗИЋ (УЗЕИР) ШАБАН
M/М
33
20.01.1984
364
HAMZIĆ (MURAT) ŠEMSA
ХАМЗИЋ (МУРАТ) ШЕМСА
Ž/Ж
33
25.06.1952
365
HAMZIĆ (SULJAGA) ŠERIF
ХАМЗИЋ (СУЉАГА) ШЕРИФ
M/М
33
27.02.1990
366
HAMZIĆ (HUSEIN) ŠEVAL
ХАМЗИЋ (ХУСЕИН) ШЕВАЛ
M/М
33
03.08.1981
367
HAMZIĆ (IBRAHIM) TUFIK
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) ТУФИК
M/М
33
23.05.1961
368
HAMZIĆ (ŠABAN) UZEIR
ХАМЗИЋ (ШАБАН) УЗЕИР
M/М
33
17.02.1952
369
HAMZIĆ (SULJAGA) VANESA
ХАМЗИЋ (СУЉАГА) ВАНЕСА
Ž/Ж
33
07.12.1985
370
HAMZIĆ (BEGAN) VELIDA
ХАМЗИЋ (БЕГАН) ВЕЛИДА
Ž/Ж
33
18.08.1984
371
HAMZIĆ (ŠERIF) ZAHRUDIN
ХАМЗИЋ (ШЕРИФ) ЗАХРУДИН
M/М
33
27.01.1972
372
HAMZIĆ (UZEIR) ZEHRA
ХАМЗИЋ (УЗЕИР) ЗЕХРА
Ž/Ж
33
13.02.1962
373
HAMZIĆ (EŠEF) ZEHRID
ХАМЗИЋ (ЕШЕФ) ЗЕХРИД
M/М
33
22.03.1960
374
HAMZIĆ (ASIM) ZEJNA
ХАМЗИЋ (АСИМ) ЗЕЈНА
Ž/Ж
33
08.09.1961
375
HAMZIĆ (PAŠAN) ZEJNA
ХАМЗИЋ (ПАШАН) ЗЕЈНА
Ž/Ж
33
19.06.1954
376
HAMZIĆ (OSMAN) ZIKRET
ХАМЗИЋ (ОСМАН) ЗИКРЕТ
M/М
33
10.05.1971
377
HAMZIĆ (MEHMED) ZINKA
ХАМЗИЋ (МЕХМЕД) ЗИНКА
Ž/Ж
33
25.04.1968
378
HAMZIĆ (PAŠAN) ZUMRA
ХАМЗИЋ (ПАШАН) ЗУМРА
Ž/Ж
33
11.06.1967
379
HEGIĆ (ZEHRID) VESNA
ХЕГИЋ (ЗЕХРИД) ВЕСНА
Ž/Ж
33
03.05.1983
380
HODŽIĆ (EDINA) ALADIN
ХОЏИЋ (ЕДИНА) АЛАДИН
M/М
33
17.07.1994
381
HODŽIĆ (ALIJA) HALID
ХОЏИЋ (АЛИЈА) ХАЛИД
M/М
33
18.01.1953
382
HODŽIĆ (IBRAHIM) MUSIJA
ХОЏИЋ (ИБРАХИМ) МУСИЈА
Ž/Ж
33
01.08.1957
383
HODŽIĆ (HALIL) RAZA
ХОЏИЋ (ХАЛИЛ) РАЗА
Ž/Ж
33
05.01.1981
384
HODŽIĆ (HALID) UZEJIR
ХОЏИЋ (ХАЛИД) УЗЕЈИР
M/М
33
11.05.1977
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
13 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
385
HOTOVIĆ (SULEJMAN) OSMAN
ХОТОВИЋ (СУЛЕЈМАН) ОСМАН
M/М
33
19.08.1963
386
IMAMOVIĆ (MUSTAFA) AJIŠA
ИМАМОВИЋ (МУСТАФА) АЈИША
Ž/Ж
33
18.09.1939
387
IMAMOVIĆ (SMAJIL) AJKA
ИМАМОВИЋ (СМАЈИЛ) АЈКА
Ž/Ж
33
12.04.1951
388
IMAMOVIĆ (UZEIR) BERSIN
ИМАМОВИЋ (УЗЕИР) БЕРСИН
M/М
33
23.12.1984
389
IMAMOVIĆ (KASIM) BESIM
ИМАМОВИЋ (КАСИМ) БЕСИМ
M/М
33
02.02.1970
390
IMAMOVIĆ (ŠABAN) DUDA
ИМАМОВИЋ (ШАБАН) ДУДА
Ž/Ж
33
01.03.1940
391
IMAMOVIĆ (ŠABAN) EDINA
ИМАМОВИЋ (ШАБАН) ЕДИНА
Ž/Ж
33
08.10.1976
392
IMAMOVIĆ (HAZIM) ELVISA
ИМАМОВИЋ (ХАЗИМ) ЕЛВИСА
Ž/Ж
33
26.10.1980
393
IMAMOVIĆ (AVDULAH) ESMINA
ИМАМОВИЋ (АВДУЛАХ) ЕСМИНА
Ž/Ж
33
04.01.1959
394
IMAMOVIĆ (HUSEJIN) FAHIR
ИМАМОВИЋ (ХУСЕЈИН) ФАХИР
M/М
33
31.10.1974
395
IMAMOVIĆ (MUJO) FAZILA
ИМАМОВИЋ (МУЈО) ФАЗИЛА
Ž/Ж
33
07.11.1951
396
IMAMOVIĆ (HASAN) FIKRETA
ИМАМОВИЋ (ХАСАН) ФИКРЕТА
Ž/Ж
33
20.09.1950
397
IMAMOVIĆ (KASIM) FUAD
ИМАМОВИЋ (КАСИМ) ФУАД
M/М
33
23.07.1973
398
IMAMOVIĆ (NUSRET) IRDIN
ИМАМОВИЋ (НУСРЕТ) ИРДИН
M/М
33
07.12.1983
399
IMAMOVIĆ (ŠAHIN) ISMET
ИМАМОВИЋ (ШАХИН) ИСМЕТ
M/М
33
10.09.1947
400
IMAMOVIĆ (ŠEVKET) IZETA
ИМАМОВИЋ (ШЕВКЕТ) ИЗЕТА
Ž/Ж
33
01.11.1963
401
IMAMOVIĆ (NEZIR) KASIM
ИМАМОВИЋ (НЕЗИР) КАСИМ
M/М
33
01.10.1945
402
M/М
33
11.06.1958
M/М
33
29.05.1977
M/М
33
02.03.1990
405
IMAMOVIĆ (MEHMED) MEHMEDALIJA ИМАМОВИЋ (МЕХМЕД)
МЕХМЕДАЛИЈА
IMAMOVIĆ (MEHMEDALIJA) MENSUR ИМАМОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
МЕНСУР
IMAMOVIĆ (MEHMEDALIJA) MERSUD ИМАМОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
МЕРСУД
IMAMOVIĆ (IBRAHIM) MEVLIDA
ИМАМОВИЋ (ИБРАХИМ) МЕВЛИДА
Ž/Ж
33
25.02.1977
406
IMAMOVIĆ (HAZIM) MIRELA
ИМАМОВИЋ (ХАЗИМ) МИРЕЛА
Ž/Ж
33
01.05.1980
407
IMAMOVIĆ (MUSTAFA) MUJO
ИМАМОВИЋ (МУСТАФА) МУЈО
M/М
33
06.03.1967
408
IMAMOVIĆ (AVDULAH) MUNIBA
ИМАМОВИЋ (АВДУЛАХ) МУНИБА
Ž/Ж
33
18.07.1949
409
IMAMOVIĆ (MUSTAFA) MUSTAFA
ИМАМОВИЋ (МУСТАФА) МУСТАФА
M/М
33
28.05.1920
410
IMAMOVIĆ (MUJO) MUSTAFA
ИМАМОВИЋ (МУЈО) МУСТАФА
M/М
33
25.04.1994
411
IMAMOVIĆ (ESAD) NAIDA
ИМАМОВИЋ (ЕСАД) НАИДА
Ž/Ж
33
28.10.1992
412
IMAMOVIĆ (ADEM) NEZIRA
ИМАМОВИЋ (АДЕМ) НЕЗИРА
Ž/Ж
33
24.03.1945
413
IMAMOVIĆ (SALKAN) NUSRET
ИМАМОВИЋ (САЛКАН) НУСРЕТ
M/М
33
25.10.1959
414
IMAMOVIĆ (SALKAN) OSMAN
ИМАМОВИЋ (САЛКАН) ОСМАН
M/М
33
29.11.1968
415
IMAMOVIĆ (SALKO) SABINA
ИМАМОВИЋ (САЛКО) САБИНА
Ž/Ж
33
17.05.1972
416
IMAMOVIĆ (NIJAZ) SABINA
ИМАМОВИЋ (НИЈАЗ) САБИНА
Ž/Ж
33
27.02.1966
403
404
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
14 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
417
IMAMOVIĆ (FEJZO) SADETA
ИМАМОВИЋ (ФЕЈЗО) САДЕТА
Ž/Ж
33
01.05.1969
418
IMAMOVIĆ (IBRAHIM) SAFET
ИМАМОВИЋ (ИБРАХИМ) САФЕТ
M/М
33
20.05.1945
419
IMAMOVIĆ (UZEIR) SALKAN
ИМАМОВИЋ (УЗЕИР) САЛКАН
M/М
33
28.01.1991
420
IMAMOVIĆ (ŠAHIN) SEUDIN
ИМАМОВИЋ (ШАХИН) СЕУДИН
M/М
33
12.01.1980
421
IMAMOVIĆ (HUSEJIN) SUADA
ИМАМОВИЋ (ХУСЕЈИН) СУАДА
Ž/Ж
33
03.08.1962
422
IMAMOVIĆ (ISMET) ŠAĆIR
ИМАМОВИЋ (ИСМЕТ) ШАЋИР
M/М
33
16.07.1969
423
IMAMOVIĆ (ISMET) ŠAHIN
ИМАМОВИЋ (ИСМЕТ) ШАХИН
M/М
33
25.02.1967
424
IMAMOVIĆ (MUSTAFA) UZEIR
ИМАМОВИЋ (МУСТАФА) УЗЕИР
M/М
33
01.09.1968
425
IMAMOVIĆ (SALKAN) UZEIR
ИМАМОВИЋ (САЛКАН) УЗЕИР
M/М
33
10.04.1963
426
IMAMOVIĆ (AHMET) ZADA
ИМАМОВИЋ (АХМЕТ) ЗАДА
Ž/Ж
33
03.05.1929
427
IMAMOVIĆ (ABID) ZEJNA
ИМАМОВИЋ (АБИД) ЗЕЈНА
Ž/Ж
33
04.06.1936
428
IMŠIROVIĆ (ABDURAHMAN) BEĆIR
ИМШИРОВИЋ (АБДУРАХМАН) БЕЋИР M / М
33
25.04.1950
429
JAHIĆ (KADIR) MELISA
ЈАХИЋ (КАДИР) МЕЛИСА
Ž/Ж
33
28.08.1989
430
JAŠAREVIĆ (SAKIB) EDIN
ЈАШАРЕВИЋ (САКИБ) ЕДИН
M/М
33
26.03.1990
431
JAŠAREVIĆ (SAKIB) EDINA
ЈАШАРЕВИЋ (САКИБ) ЕДИНА
Ž/Ж
33
18.06.1975
432
JAŠAREVIĆ (DERVIŠ) FATIMA
ЈАШАРЕВИЋ (ДЕРВИШ) ФАТИМА
Ž/Ж
33
01.04.1951
433
JAŠAREVIĆ (SAKIB) SENADA
ЈАШАРЕВИЋ (САКИБ) СЕНАДА
Ž/Ж
33
09.11.1972
434
JERKOVIĆ (FEHRO) HALIDA
ЈЕРКОВИЋ (ФЕХРО) ХАЛИДА
Ž/Ж
33
20.04.1973
435
JOACHIM (SULJO) NIHADA
ЈОАЦХИМ (СУЉО) НИХАДА
Ž/Ж
33
08.05.1977
436
ЈУСУФИ-ХАМЗИЋ (АВДУЛАХ)
АЛДИЈАНА
КАРАБЕГОВИЋ (УЗЕИР) МЕЛИСА
Ž/Ж
33
14.11.1986
437
JUSUFI-HAMZIĆ (AVDULAH)
ALDIJANA
KARABEGOVIĆ (UZEIR) MELISA
Ž/Ж
33
19.11.1981
438
KOGELNIK (TUFIK) FATA
КОГЕЛНИК (ТУФИК) ФАТА
Ž/Ж
33
23.12.1992
439
KREKIĆ (OSMAN) ADMIN
КРЕКИЋ (ОСМАН) АДМИН
M/М
33
19.02.1992
440
KREKIĆ (OSMAN) ADMINA
КРЕКИЋ (ОСМАН) АДМИНА
Ž/Ж
33
11.03.1995
441
KREKIĆ (OSMAN) NAZIFA
КРЕКИЋ (ОСМАН) НАЗИФА
Ž/Ж
33
26.08.1942
442
KREKIĆ (IBRO) OSMAN
КРЕКИЋ (ИБРО) ОСМАН
M/М
33
17.05.1968
443
KREKIĆ (ISMET) SENADA
КРЕКИЋ (ИСМЕТ) СЕНАДА
Ž/Ж
33
08.06.1970
444
MAKIĆ (MUJO) ENIZ
МАКИЋ (МУЈО) ЕНИЗ
M/М
33
17.10.1951
445
MAKIĆ (MIRSAD) MIRZANA
МАКИЋ (МИРСАД) МИРЗАНА
Ž/Ж
33
13.02.1991
446
MAKIĆ (ENIZ) MUNIZ
МАКИЋ (ЕНИЗ) МУНИЗ
M/М
33
04.01.1986
447
MEHINOVIĆ (IBRO) IBRAHIM
МЕХИНОВИЋ (ИБРО) ИБРАХИМ
M/М
33
12.09.1957
448
MENKOVIĆ (ZEHRID) HANKA
МЕНКОВИЋ (ЗЕХРИД) ХАНКА
Ž/Ж
33
27.09.1990
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
15 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
449
MEŠANOVIĆ (ŠAHIN) ŠAHA
МЕШАНОВИЋ (ШАХИН) ШАХА
Ž/Ж
33
27.07.1949
450
MUHAREMOVIĆ (OSMAN) RAMIZ
МУХАРЕМОВИЋ (ОСМАН) РАМИЗ
M/М
33
13.08.1977
451
MUJEZINOVIĆ (MUJAGA) RAHIMA
МУЈЕЗИНОВИЋ (МУЈАГА) РАХИМА
Ž/Ж
33
31.05.1990
452
MUMANOVIĆ (MEHO) DŽEMAL
МУМАНОВИЋ (МЕХО) ЏЕМАЛ
M/М
33
08.08.1971
453
MUMANOVIĆ (ESAD) ENISA
МУМАНОВИЋ (ЕСАД) ЕНИСА
Ž/Ж
33
19.07.1994
454
MUMANOVIĆ (MEHO) IBRAHIM
МУМАНОВИЋ (МЕХО) ИБРАХИМ
M/М
33
09.06.1964
455
MUMANOVIĆ (IBRAHIM) KEMAL
МУМАНОВИЋ (ИБРАХИМ) КЕМАЛ
M/М
33
04.01.1991
456
MUMANOVIĆ (SALIH) MUSTAFA
МУМАНОВИЋ (САЛИХ) МУСТАФА
M/М
33
09.03.1950
457
MUMANOVIĆ (LATIF) NEZIRA
МУМАНОВИЋ (ЛАТИФ) НЕЗИРА
Ž/Ж
33
23.12.1951
458
MUMANOVIĆ (SEJFULAH) SAMIRA
МУМАНОВИЋ (СЕЈФУЛАХ) САМИРА
Ž/Ж
33
16.09.1976
459
MUMANOVIĆ (SMAJO) ŠEMA
МУМАНОВИЋ (СМАЈО) ШЕМА
Ž/Ж
33
10.01.1931
460
MUŠIĆ (MEHO) ADEM
МУШИЋ (МЕХО) АДЕМ
M/М
33
18.02.1936
461
MUŠIĆ (ŠEFIK) ALEN
МУШИЋ (ШЕФИК) АЛЕН
M/М
33
01.08.1992
462
MUŠIĆ (MUJO) AMRA
МУШИЋ (МУЈО) АМРА
Ž/Ж
33
14.05.1990
463
MUŠIĆ (IBRAHIM) BJELKA
МУШИЋ (ИБРАХИМ) БЈЕЛКА
Ž/Ж
33
08.06.1948
464
MUŠIĆ (HIMZO) ĆERIMA
МУШИЋ (ХИМЗО) ЋЕРИМА
Ž/Ж
33
05.01.1957
465
MUŠIĆ (IBRO) DERVA
МУШИЋ (ИБРО) ДЕРВА
Ž/Ж
33
26.04.1994
466
MUŠIĆ (ŠABAN) DERVA
МУШИЋ (ШАБАН) ДЕРВА
Ž/Ж
33
13.04.1936
467
MUŠIĆ (HALIL) DIKA
МУШИЋ (ХАЛИЛ) ДИКА
Ž/Ж
33
26.02.1972
468
MUŠIĆ (MEHO) DŽEMILA
МУШИЋ (МЕХО) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
33
06.06.1947
469
MUŠIĆ (FIKRET) DŽENITA
МУШИЋ (ФИКРЕТ) ЏЕНИТА
Ž/Ж
33
29.09.1996
470
MUŠIĆ (JUSUF) ELVIRA
МУШИЋ (ЈУСУФ) ЕЛВИРА
Ž/Ж
33
26.03.1977
471
MUŠIĆ (ĆAZIM) FAHIR
МУШИЋ (ЋАЗИМ) ФАХИР
M/М
33
04.02.1959
472
MUŠIĆ (AVDO) FATIMA
МУШИЋ (АВДО) ФАТИМА
Ž/Ж
33
04.02.1970
473
MUŠIĆ (ISMET) FIKRET
МУШИЋ (ИСМЕТ) ФИКРЕТ
M/М
33
03.11.1974
474
MUŠIĆ (ADEM) HALIL
МУШИЋ (АДЕМ) ХАЛИЛ
M/М
33
06.02.1956
475
MUŠIĆ (ŠAHBAZ) HANIFA
МУШИЋ (ШАХБАЗ) ХАНИФА
Ž/Ж
33
01.05.1942
476
MUŠIĆ (IBRAHIM) HASAN
МУШИЋ (ИБРАХИМ) ХАСАН
M/М
33
06.03.1963
477
MUŠIĆ (IBRAHIM) HUSEIN
МУШИЋ (ИБРАХИМ) ХУСЕИН
M/М
33
21.09.1965
478
MUŠIĆ (IBRAHIM) IBRO
МУШИЋ (ИБРАХИМ) ИБРО
M/М
33
17.02.1968
479
MUŠIĆ (HUSEIN) JASMIN
МУШИЋ (ХУСЕИН) ЈАСМИН
M/М
33
06.11.1990
480
MUŠIĆ (HUSEIN) JASMINA
МУШИЋ (ХУСЕИН) ЈАСМИНА
Ž/Ж
33
20.09.1993
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
16 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
481
MUŠIĆ (HALIL) MUNIRA
МУШИЋ (ХАЛИЛ) МУНИРА
Ž/Ж
33
15.12.1936
482
MUŠIĆ (SALIH) NELDINA
МУШИЋ (САЛИХ) НЕЛДИНА
Ž/Ж
33
17.02.1984
483
MUŠIĆ (FAHIR) RAMO
МУШИЋ (ФАХИР) РАМО
M/М
33
21.03.1991
484
MUŠIĆ (RAMO) SAFIJA
МУШИЋ (РАМО) САФИЈА
Ž/Ж
33
15.02.1961
485
MUŠIĆ (ŠAHBAZ) SAHBA
МУШИЋ (ШАХБАЗ) САХБА
Ž/Ж
33
24.07.1961
486
MUŠIĆ (HALIL) SANEL
МУШИЋ (ХАЛИЛ) САНЕЛ
M/М
33
07.08.1983
487
MUŠIĆ (SENAHID) SENAD
МУШИЋ (СЕНАХИД) СЕНАД
M/М
33
12.02.1984
488
MUŠIĆ (IBRAHIM) SENAHID
МУШИЋ (ИБРАХИМ) СЕНАХИД
M/М
33
08.02.1961
489
MUŠIĆ (IBRIŠIM) ŠAHA
МУШИЋ (ИБРИШИМ) ШАХА
Ž/Ж
33
01.03.1931
490
MUŠIĆ (ŠEMSO) ŠAHZA
МУШИЋ (ШЕМСО) ШАХЗА
Ž/Ж
33
02.01.1965
491
MUŠIĆ (FAHIR) ZIJAD
МУШИЋ (ФАХИР) ЗИЈАД
M/М
33
01.07.1985
492
OEZDEMIR (ZIKRET) EDISA
ОЕЗДЕМИР (ЗИКРЕТ) ЕДИСА
Ž/Ж
33
24.11.1987
493
OKANOVIĆ (UZEIR) ELVISA
ОКАНОВИЋ (УЗЕИР) ЕЛВИСА
Ž/Ж
33
02.01.1974
494
PULJIĆ (BOŠKO) IVAN
ПУЉИЋ (БОШКО) ИВАН
M/М
33
29.08.1930
495
RAHMANOVIĆ (OMER) ĆIMKA
РАХМАНОВИЋ (ОМЕР) ЋИМКА
Ž/Ж
33
07.04.1954
496
RAMIĆ (IBRO) RUKIJA
РАМИЋ (ИБРО) РУКИЈА
Ž/Ж
33
11.03.1956
497
SAUTER (RAMIZ) AMIRA
САУТЕР (РАМИЗ) АМИРА
Ž/Ж
33
21.05.1974
498
SCHIMPF (MUHAREM) SUMEDIJA
СЦХИМПФ (МУХАРЕМ) СУМЕДИЈА
Ž/Ж
33
23.09.1981
499
SMAILOVIĆ (MUJO) KADIRA
СМАИЛОВИЋ (МУЈО) КАДИРА
Ž/Ж
33
07.03.1977
500
SMAJIĆ (MEHMED) AJKA
СМАЈИЋ (МЕХМЕД) АЈКА
Ž/Ж
33
04.07.1947
501
SMAJIĆ (ABDULAH) AZEMINA
СМАЈИЋ (АБДУЛАХ) АЗЕМИНА
Ž/Ж
33
12.06.1964
502
SMAJIĆ (ENES) ELVISA
СМАЈИЋ (ЕНЕС) ЕЛВИСА
Ž/Ж
33
01.09.1994
503
SMAJIĆ (MEHMED) ENES
СМАЈИЋ (МЕХМЕД) ЕНЕС
M/М
33
06.06.1961
504
SMAJIĆ (MEHMED) FAHIR
СМАЈИЋ (МЕХМЕД) ФАХИР
M/М
33
17.02.1966
505
SMAJIĆ (FEHRO) FEHRIJA
СМАЈИЋ (ФЕХРО) ФЕХРИЈА
Ž/Ж
33
23.06.1975
506
SMAJIĆ (AVDO) HATIDŽA
СМАЈИЋ (АВДО) ХАТИЏА
Ž/Ж
33
18.05.1970
507
SMAJIĆ (MEHMED) HUSEIN
СМАЈИЋ (МЕХМЕД) ХУСЕИН
M/М
33
24.03.1968
508
SMAJIĆ (ALIJA) IBRAHIM
СМАЈИЋ (АЛИЈА) ИБРАХИМ
M/М
33
17.10.1949
509
SMAJIĆ (HABIB) IFETA
СМАЈИЋ (ХАБИБ) ИФЕТА
Ž/Ж
33
20.04.1958
510
SMAJIĆ (ZIJAD) INDIRA
СМАЈИЋ (ЗИЈАД) ИНДИРА
Ž/Ж
33
04.02.1993
511
SMAJIĆ (IZET) ISMET
СМАЈИЋ (ИЗЕТ) ИСМЕТ
M/М
33
13.08.1972
512
SMAJIĆ (ZEJNIL) IZET
СМАЈИЋ (ЗЕЈНИЛ) ИЗЕТ
M/М
33
06.10.1948
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
17 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
513
SMAJIĆ (KASIM) KASMINA
СМАЈИЋ (КАСИМ) КАСМИНА
Ž/Ж
33
19.12.1991
514
SMAJIĆ (ALIJA) MEHMED
СМАЈИЋ (АЛИЈА) МЕХМЕД
M/М
33
09.05.1940
515
SMAJIĆ (FAHIR) MERISA
СМАЈИЋ (ФАХИР) МЕРИСА
Ž/Ж
33
04.07.1996
516
SMAJIĆ (ALIJA) MUHAMED
СМАЈИЋ (АЛИЈА) МУХАМЕД
M/М
33
05.01.1954
517
SMAJIĆ (MUHAMED) SEAD
СМАЈИЋ (МУХАМЕД) СЕАД
M/М
33
11.06.1984
518
SMAJIĆ (FADIL) ZEJNA
СМАЈИЋ (ФАДИЛ) ЗЕЈНА
Ž/Ж
33
20.06.1940
519
SMAJIĆ (MEHMED) ZIJAD
СМАЈИЋ (МЕХМЕД) ЗИЈАД
M/М
33
26.08.1970
520
SMAJIĆ (LATIF) ZINKA
СМАЈИЋ (ЛАТИФ) ЗИНКА
Ž/Ж
33
03.01.1955
521
ŠEĆEROVIĆ (HARIZ) SIFETA
ШЕЋЕРОВИЋ (ХАРИЗ) СИФЕТА
Ž/Ж
33
05.09.1995
522
TOKALIĆ (SAKIB) ADELISA
ТОКАЛИЋ (САКИБ) АДЕЛИСА
Ž/Ж
33
30.03.1996
523
TOKALIĆ (HAJRUDIN) ADNEL
ТОКАЛИЋ (ХАЈРУДИН) АДНЕЛ
M/М
33
23.09.1984
524
TOKALIĆ (BEĆIR) AHMO
ТОКАЛИЋ (БЕЋИР) АХМО
M/М
33
17.05.1988
525
TOKALIĆ (BAJRO) AIDA
ТОКАЛИЋ (БАЈРО) АИДА
Ž/Ж
33
29.12.1989
526
TOKALIĆ (BAJRO) ALEN
ТОКАЛИЋ (БАЈРО) АЛЕН
M/М
33
27.01.1987
527
TOKALIĆ (NEZIR) ALMA
ТОКАЛИЋ (НЕЗИР) АЛМА
Ž/Ж
33
03.06.1994
528
TOKALIĆ (ŠABAN) AMELA
ТОКАЛИЋ (ШАБАН) АМЕЛА
Ž/Ж
33
01.01.1983
529
TOKALIĆ (SAKIB) AMELA
ТОКАЛИЋ (САКИБ) АМЕЛА
Ž/Ж
33
15.12.1986
530
TOKALIĆ (MEHMEDALIJA) AMIRA
ТОКАЛИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) АМИРА
Ž/Ж
33
06.05.1971
531
TOKALIĆ (KASIM) ASIM
ТОКАЛИЋ (КАСИМ) АСИМ
M/М
33
18.06.1973
532
TOKALIĆ (ASIF) ASMIR
ТОКАЛИЋ (АСИФ) АСМИР
M/М
33
07.09.1974
533
TOKALIĆ (ALIJA) BAJRO
ТОКАЛИЋ (АЛИЈА) БАЈРО
M/М
33
05.09.1963
534
TOKALIĆ (AHMO) BEĆIR
ТОКАЛИЋ (АХМО) БЕЋИР
M/М
33
11.11.1960
535
TOKALIĆ (ŠABAN) DIKA
ТОКАЛИЋ (ШАБАН) ДИКА
Ž/Ж
33
23.01.1957
536
TOKALIĆ (ISMET) DŽEMILA
ТОКАЛИЋ (ИСМЕТ) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
33
02.07.1958
537
TOKALIĆ (ŠABAN) DŽEMILA
ТОКАЛИЋ (ШАБАН) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
33
03.04.1936
538
TOKALIĆ (ŠEVKET) DŽEMKA
ТОКАЛИЋ (ШЕВКЕТ) ЏЕМКА
Ž/Ж
33
01.01.1966
539
TOKALIĆ (MUŠAN) DŽIDŽA
ТОКАЛИЋ (МУШАН) ЏИЏА
Ž/Ж
33
10.07.1934
540
TOKALIĆ (FIKRET) EDINA
ТОКАЛИЋ (ФИКРЕТ) ЕДИНА
Ž/Ж
33
23.04.1986
541
TOKALIĆ (IBRO) ELVIR
ТОКАЛИЋ (ИБРО) ЕЛВИР
M/М
33
27.10.1973
542
TOKALIĆ (ASIF) ENIZ
ТОКАЛИЋ (АСИФ) ЕНИЗ
M/М
33
21.04.1983
543
TOKALIĆ (KASIM) ESAD
ТОКАЛИЋ (КАСИМ) ЕСАД
M/М
33
30.05.1980
544
TOKALIĆ (RAMO) ESMINA
ТОКАЛИЋ (РАМО) ЕСМИНА
Ž/Ж
33
06.11.1962
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
18 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
545
TOKALIĆ (HUSEIN) ESMINA
ТОКАЛИЋ (ХУСЕИН) ЕСМИНА
Ž/Ж
33
25.08.1965
546
TOKALIĆ (NEZIR) EŠEF
ТОКАЛИЋ (НЕЗИР) ЕШЕФ
M/М
33
27.05.1954
547
TOKALIĆ (EŠEF) EŠEFA
ТОКАЛИЋ (ЕШЕФ) ЕШЕФА
Ž/Ж
33
15.08.1991
548
TOKALIĆ (IZET) FAZILA
ТОКАЛИЋ (ИЗЕТ) ФАЗИЛА
Ž/Ж
33
20.09.1967
549
TOKALIĆ (MUSTAFA) HAJRUDIN
ТОКАЛИЋ (МУСТАФА) ХАЈРУДИН
M/М
33
10.05.1962
550
TOKALIĆ (SALKAN) HALIL
ТОКАЛИЋ (САЛКАН) ХАЛИЛ
M/М
33
10.10.1945
551
TOKALIĆ (OSMAN) HANIFA
ТОКАЛИЋ (ОСМАН) ХАНИФА
Ž/Ж
33
11.09.1958
552
TOKALIĆ (RAMO) HATA
ТОКАЛИЋ (РАМО) ХАТА
Ž/Ж
33
03.04.1949
553
TOKALIĆ (ASIM) HAVA
ТОКАЛИЋ (АСИМ) ХАВА
Ž/Ж
33
01.01.1948
554
TOKALIĆ (MUHAREM) HAZIM
ТОКАЛИЋ (МУХАРЕМ) ХАЗИМ
M/М
33
09.06.1961
555
TOKALIĆ (MUHAREM) KASIM
ТОКАЛИЋ (МУХАРЕМ) КАСИМ
M/М
33
14.01.1951
556
TOKALIĆ (SAFER) MEDIHA
ТОКАЛИЋ (САФЕР) МЕДИХА
Ž/Ж
33
15.01.1978
557
TOKALIĆ (OSMAN) MEDINA
ТОКАЛИЋ (ОСМАН) МЕДИНА
Ž/Ж
33
26.06.1980
558
TOKALIĆ (SAFER) MELISA
ТОКАЛИЋ (САФЕР) МЕЛИСА
Ž/Ж
33
24.09.1990
559
TOKALIĆ (MUJO) MERSAD
ТОКАЛИЋ (МУЈО) МЕРСАД
M/М
33
17.05.1978
560
TOKALIĆ (SAFER) MEVLUDIN
ТОКАЛИЋ (САФЕР) МЕВЛУДИН
M/М
33
14.07.1980
561
TOKALIĆ (HAZIM) MIRNES
ТОКАЛИЋ (ХАЗИМ) МИРНЕС
M/М
33
03.01.1984
562
TOKALIĆ (ARIF) MUHADESA
ТОКАЛИЋ (АРИФ) МУХАДЕСА
Ž/Ж
33
15.05.1981
563
TOKALIĆ (KASIM) MUHAREM
ТОКАЛИЋ (КАСИМ) МУХАРЕМ
M/М
33
18.02.1983
564
TOKALIĆ (MUHAREM) MUJO
ТОКАЛИЋ (МУХАРЕМ) МУЈО
M/М
33
30.09.1947
565
TOKALIĆ (IBRO) MUSTAFA
ТОКАЛИЋ (ИБРО) МУСТАФА
M/М
33
30.01.1977
566
TOKALIĆ (MEŠAN) NAZA
ТОКАЛИЋ (МЕШАН) НАЗА
Ž/Ж
33
13.02.1920
567
TOKALIĆ (ALIJA) NEVRES
ТОКАЛИЋ (АЛИЈА) НЕВРЕС
M/М
33
05.01.1972
568
TOKALIĆ (MUJO) NEZIR
ТОКАЛИЋ (МУЈО) НЕЗИР
M/М
33
09.08.1972
569
TOKALIĆ (OSMAN) RAHIMA
ТОКАЛИЋ (ОСМАН) РАХИМА
Ž/Ж
33
28.06.1950
570
TOKALIĆ (HAZIM) RAMO
ТОКАЛИЋ (ХАЗИМ) РАМО
M/М
33
30.11.1993
571
TOKALIĆ (HABIB) SABINA
ТОКАЛИЋ (ХАБИБ) САБИНА
Ž/Ж
33
20.03.1978
572
TOKALIĆ (RAMO) SAFER
ТОКАЛИЋ (РАМО) САФЕР
M/М
33
08.09.1957
573
TOKALIĆ (RAMO) SAFET
ТОКАЛИЋ (РАМО) САФЕТ
M/М
33
15.05.1962
574
TOKALIĆ (RAMO) SAKIB
ТОКАЛИЋ (РАМО) САКИБ
M/М
33
01.12.1963
575
TOKALIĆ (EŠEF) SANEL
ТОКАЛИЋ (ЕШЕФ) САНЕЛ
M/М
33
25.09.1979
576
TOKALIĆ (SAFET) SEMINA
ТОКАЛИЋ (САФЕТ) СЕМИНА
Ž/Ж
33
30.01.1990
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
19 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
577
TOKALIĆ (NEZIR) SEMIZ
ТОКАЛИЋ (НЕЗИР) СЕМИЗ
M/М
33
05.05.1964
578
TOKALIĆ (KASIM) SENAD
ТОКАЛИЋ (КАСИМ) СЕНАД
M/М
33
15.11.1978
579
TOKALIĆ (NEZIR) SENADA
ТОКАЛИЋ (НЕЗИР) СЕНАДА
Ž/Ж
33
06.12.1964
580
TOKALIĆ (TUFIK) SENID
ТОКАЛИЋ (ТУФИК) СЕНИД
M/М
33
17.05.1983
581
TOKALIĆ (SALKAN) TUFIK
ТОКАЛИЋ (САЛКАН) ТУФИК
M/М
33
20.11.1957
582
TOKALIĆ (RAMO) ZIKRETA
ТОКАЛИЋ (РАМО) ЗИКРЕТА
Ž/Ж
33
07.08.1965
583
TOKALIĆ-KRAFT (ALIJA) OMER
ТОКАЛИЋ-КРАФТ (АЛИЈА) ОМЕР
M/М
33
01.01.1968
584
UMIHANIĆ (MURADIF) FATIMA
УМИХАНИЋ (МУРАДИФ) ФАТИМА
Ž/Ж
33
09.09.1995
585
VEJZOVIĆ (HEMED) ADELA
ВЕЈЗОВИЋ (ХЕМЕД) АДЕЛА
Ž/Ж
33
15.05.1983
586
VEJZOVIĆ (ADEM) ADILA
ВЕЈЗОВИЋ (АДЕМ) АДИЛА
Ž/Ж
33
18.01.1976
587
VEJZOVIĆ (ENVER) ADIS
ВЕЈЗОВИЋ (ЕНВЕР) АДИС
M/М
33
28.04.1986
588
VEJZOVIĆ (HABIB) ADIS
ВЕЈЗОВИЋ (ХАБИБ) АДИС
M/М
33
15.07.1993
589
VEJZOVIĆ (AVDULAH) ADISA
ВЕЈЗОВИЋ (АВДУЛАХ) АДИСА
Ž/Ж
33
21.08.1976
590
VEJZOVIĆ (AVDURAHMAN) AID
ВЕЈЗОВИЋ (АВДУРАХМАН) АИД
M/М
33
30.05.1980
591
VEJZOVIĆ (MEHO) AJIŠA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХО) АЈИША
Ž/Ж
33
27.06.1956
592
VEJZOVIĆ (ASIM) AKIF
ВЕЈЗОВИЋ (АСИМ) АКИФ
M/М
33
02.11.1954
593
VEJZOVIĆ (ŠEFIK) ALDIN
ВЕЈЗОВИЋ (ШЕФИК) АЛДИН
M/М
33
29.08.1996
594
VEJZOVIĆ (TUFIK) ALDINA
ВЕЈЗОВИЋ (ТУФИК) АЛДИНА
Ž/Ж
33
16.04.1988
595
VEJZOVIĆ (RASIM) ALIJA
ВЕЈЗОВИЋ (РАСИМ) АЛИЈА
Ž/Ж
33
04.01.1955
596
VEJZOVIĆ (MEHMED) ALIJA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХМЕД) АЛИЈА
M/М
33
05.09.1969
597
VEJZOVIĆ (ŠABAN) ALMA
ВЕЈЗОВИЋ (ШАБАН) АЛМА
Ž/Ж
33
09.03.1984
598
VEJZOVIĆ (ŠABAN) ALMEDIN
ВЕЈЗОВИЋ (ШАБАН) АЛМЕДИН
M/М
33
04.05.1988
599
VEJZOVIĆ (SAKIB) ALMIN
ВЕЈЗОВИЋ (САКИБ) АЛМИН
M/М
33
17.12.1991
600
VEJZOVIĆ (ŠEFIK) ALMIR
ВЕЈЗОВИЋ (ШЕФИК) АЛМИР
M/М
33
07.02.1992
601
VEJZOVIĆ (SALIH) ALMIRA
ВЕЈЗОВИЋ (САЛИХ) АЛМИРА
Ž/Ж
33
01.07.1982
602
VEJZOVIĆ (RIFET) AMEL
ВЕЈЗОВИЋ (РИФЕТ) АМЕЛ
M/М
33
25.10.1981
603
VEJZOVIĆ (RIFET) AMELA
ВЕЈЗОВИЋ (РИФЕТ) АМЕЛА
Ž/Ж
33
03.07.1986
604
VEJZOVIĆ (ĆAZIM) AMIRA
ВЕЈЗОВИЋ (ЋАЗИМ) АМИРА
Ž/Ж
33
10.10.1978
605
VEJZOVIĆ (AHMO) AMRA
ВЕЈЗОВИЋ (АХМО) АМРА
Ž/Ж
33
17.06.1979
606
VEJZOVIĆ (NEZIR) AMRA
ВЕЈЗОВИЋ (НЕЗИР) АМРА
Ž/Ж
33
06.04.1982
607
VEJZOVIĆ (OMER) ARIFA
ВЕЈЗОВИЋ (ОМЕР) АРИФА
Ž/Ж
33
18.04.1934
608
VEJZOVIĆ (FIKRET) ARNEL
ВЕЈЗОВИЋ (ФИКРЕТ) АРНЕЛ
M/М
33
18.07.1992
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
20 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
609
VEJZOVIĆ (HABIB) ASIM
ВЕЈЗОВИЋ (ХАБИБ) АСИМ
M/М
33
13.12.1990
610
VEJZOVIĆ (AKIF) ASMIN
ВЕЈЗОВИЋ (АКИФ) АСМИН
M/М
33
25.06.1985
611
VEJZOVIĆ (FIKRET) ASMIRA
ВЕЈЗОВИЋ (ФИКРЕТ) АСМИРА
Ž/Ж
33
23.07.1985
612
VEJZOVIĆ (FADIL) AVDULAH
ВЕЈЗОВИЋ (ФАДИЛ) АВДУЛАХ
M/М
33
22.04.1975
613
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) AVDURAHMAN
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) АВДУРАХМАН
M/М
33
28.05.1958
614
VEJZOVIĆ (RAJIF) AZRA
ВЕЈЗОВИЋ (РАЈИФ) АЗРА
Ž/Ж
33
01.11.1993
615
VEJZOVIĆ (SEAD) BEĆIR
ВЕЈЗОВИЋ (СЕАД) БЕЋИР
M/М
33
20.08.1993
616
VEJZOVIĆ (MUJO) BEGO
ВЕЈЗОВИЋ (МУЈО) БЕГО
M/М
33
12.10.1968
617
VEJZOVIĆ (MUSTAFA) BEHIJA
ВЕЈЗОВИЋ (МУСТАФА) БЕХИЈА
Ž/Ж
33
21.04.1965
618
VEJZOVIĆ (NEZIR) BESIM
ВЕЈЗОВИЋ (НЕЗИР) БЕСИМ
M/М
33
14.11.1982
619
VEJZOVIĆ (ŠABAN) BRAHO
ВЕЈЗОВИЋ (ШАБАН) БРАХО
M/М
33
14.02.1976
620
VEJZOVIĆ (IBRAN) DAMIR
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРАН) ДАМИР
M/М
33
01.01.1979
621
VEJZOVIĆ (EKREM) DAMIRA
ВЕЈЗОВИЋ (ЕКРЕМ) ДАМИРА
Ž/Ж
33
07.08.1988
622
VEJZOVIĆ (ORHEN) DENISA
ВЕЈЗОВИЋ (ОРХЕН) ДЕНИСА
Ž/Ж
33
18.10.1980
623
VEJZOVIĆ (ĆAZA) DERVIŠ
ВЕЈЗОВИЋ (ЋАЗА) ДЕРВИШ
M/М
33
17.05.1943
624
VEJZOVIĆ (HUSEIN) DERVIŠ
ВЕЈЗОВИЋ (ХУСЕИН) ДЕРВИШ
M/М
33
19.07.1994
625
VEJZOVIĆ (NIAZ) DERVIŠ
ВЕЈЗОВИЋ (НИАЗ) ДЕРВИШ
M/М
33
13.11.1994
626
VEJZOVIĆ (MEHO) DERVIŠA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХО) ДЕРВИША
Ž/Ж
33
08.12.1965
627
VEJZOVIĆ (FEHIM) DERVIŠA
ВЕЈЗОВИЋ (ФЕХИМ) ДЕРВИША
Ž/Ж
33
15.08.1943
628
VEJZOVIĆ (RAHMAN) DŽAFER
ВЕЈЗОВИЋ (РАХМАН) ЏАФЕР
M/М
33
25.09.1971
629
VEJZOVIĆ (ABDULAH) DŽAFER
ВЕЈЗОВИЋ (АБДУЛАХ) ЏАФЕР
M/М
33
02.04.1964
630
VEJZOVIĆ (KASIM) DŽEMILA
ВЕЈЗОВИЋ (КАСИМ) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
33
16.09.1971
631
VEJZOVIĆ (ALIJA) DŽEMILA
ВЕЈЗОВИЋ (АЛИЈА) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
33
18.06.1946
632
VEJZOVIĆ (HALIL) DŽEMILA
ВЕЈЗОВИЋ (ХАЛИЛ) ЏЕМИЛА
Ž/Ж
33
09.10.1971
633
VEJZOVIĆ (ASIM) DŽEMO
ВЕЈЗОВИЋ (АСИМ) ЏЕМО
M/М
33
25.02.1976
634
VEJZOVIĆ (BAJRO) DŽIDŽA
ВЕЈЗОВИЋ (БАЈРО) ЏИЏА
Ž/Ж
33
16.08.1940
635
VEJZOVIĆ (HASAN) EDHEM
ВЕЈЗОВИЋ (ХАСАН) ЕДХЕМ
M/М
33
15.03.1955
636
VEJZOVIĆ (EDHEM) EDIN
ВЕЈЗОВИЋ (ЕДХЕМ) ЕДИН
M/М
33
30.04.1977
637
VEJZOVIĆ (SULJO) EDIN
ВЕЈЗОВИЋ (СУЉО) ЕДИН
M/М
33
20.04.1977
638
VEJZOVIĆ (OSMAN) EDIS
ВЕЈЗОВИЋ (ОСМАН) ЕДИС
M/М
33
15.11.1977
639
VEJZOVIĆ (NEZIR) EDIS
ВЕЈЗОВИЋ (НЕЗИР) ЕДИС
M/М
33
15.11.1984
640
VEJZOVIĆ (PAŠAGA) ELDIN
ВЕЈЗОВИЋ (ПАШАГА) ЕЛДИН
M/М
33
12.08.1983
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
21 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
641
VEJZOVIĆ (OSMAN) ELDINA
ВЕЈЗОВИЋ (ОСМАН) ЕЛДИНА
Ž/Ж
33
02.01.1982
642
VEJZOVIĆ (HASIB) ELMIR
ВЕЈЗОВИЋ (ХАСИБ) ЕЛМИР
M/М
33
28.12.1994
643
VEJZOVIĆ (PAŠAGA) ELVIR
ВЕЈЗОВИЋ (ПАШАГА) ЕЛВИР
M/М
33
11.10.1980
644
VEJZOVIĆ (ENVER) ELVIS
ВЕЈЗОВИЋ (ЕНВЕР) ЕЛВИС
M/М
33
04.06.1990
645
VEJZOVIĆ (ALIJA) EMINA
ВЕЈЗОВИЋ (АЛИЈА) ЕМИНА
Ž/Ж
33
15.09.1932
646
VEJZOVIĆ (DERVIŠ) ENISA
ВЕЈЗОВИЋ (ДЕРВИШ) ЕНИСА
Ž/Ж
33
21.07.1953
647
VEJZOVIĆ (HASAN) ENVER
ВЕЈЗОВИЋ (ХАСАН) ЕНВЕР
M/М
33
08.03.1961
648
VEJZOVIĆ (ENVER) ENVERA
ВЕЈЗОВИЋ (ЕНВЕР) ЕНВЕРА
Ž/Ж
33
28.05.1996
649
VEJZOVIĆ (HIMZALIJA) ERMIN
ВЕЈЗОВИЋ (ХИМЗАЛИЈА) ЕРМИН
M/М
33
03.01.1975
650
VEJZOVIĆ (ŠEMSO) ESAD
ВЕЈЗОВИЋ (ШЕМСО) ЕСАД
M/М
33
23.05.1977
651
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) ESED
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) ЕСЕД
M/М
33
16.11.1966
652
VEJZOVIĆ (ŠEMSO) ESMINA
ВЕЈЗОВИЋ (ШЕМСО) ЕСМИНА
Ž/Ж
33
07.06.1969
653
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) FADIL
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) ФАДИЛ
M/М
33
08.06.1954
654
VEJZOVIĆ (SALIH) FAIK
ВЕЈЗОВИЋ (САЛИХ) ФАИК
M/М
33
17.04.1959
655
VEJZOVIĆ (SALIH) FARKO
ВЕЈЗОВИЋ (САЛИХ) ФАРКО
M/М
33
07.07.1962
656
VEJZOVIĆ (OMER) FATA
ВЕЈЗОВИЋ (ОМЕР) ФАТА
Ž/Ж
33
20.02.1972
657
VEJZOVIĆ (IBRO) FATIMA
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРО) ФАТИМА
Ž/Ж
33
14.05.1960
658
VEJZOVIĆ (ALIJA) FATIMA
ВЕЈЗОВИЋ (АЛИЈА) ФАТИМА
Ž/Ж
33
18.10.1945
659
VEJZOVIĆ (MEHMED) FATIMA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХМЕД) ФАТИМА
Ž/Ж
33
06.10.1938
660
VEJZOVIĆ (IBRAHIM) FATIMA
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРАХИМ) ФАТИМА
Ž/Ж
33
22.04.1970
661
VEJZOVIĆ (HASAN) FATIMA
ВЕЈЗОВИЋ (ХАСАН) ФАТИМА
Ž/Ж
33
02.07.1974
662
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) FATIMA
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) ФАТИМА
Ž/Ж
33
24.10.1950
663
VEJZOVIĆ (DERVIŠ) FEHIM
ВЕЈЗОВИЋ (ДЕРВИШ) ФЕХИМ
M/М
33
03.05.1970
664
VEJZOVIĆ (FEHRO) FEHRIJA
ВЕЈЗОВИЋ (ФЕХРО) ФЕХРИЈА
Ž/Ж
33
05.03.1961
665
VEJZOVIĆ (AVDURAHMAN) FEHRO
ВЕЈЗОВИЋ (АВДУРАХМАН) ФЕХРО
M/М
33
22.06.1990
666
VEJZOVIĆ (MEHMED) FEHRO
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХМЕД) ФЕХРО
M/М
33
01.07.1950
667
VEJZOVIĆ (FADIL) FERIDA
ВЕЈЗОВИЋ (ФАДИЛ) ФЕРИДА
Ž/Ж
33
23.06.1990
668
VEJZOVIĆ (IBRAHIM) FIKRET
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРАХИМ) ФИКРЕТ
M/М
33
03.09.1961
669
VEJZOVIĆ (FUAD) FUADINA
ВЕЈЗОВИЋ (ФУАД) ФУАДИНА
Ž/Ж
33
01.10.1981
670
VEJZOVIĆ (ASIM) HABIB
ВЕЈЗОВИЋ (АСИМ) ХАБИБ
M/М
33
10.02.1964
671
VEJZOVIĆ (ESED) HABIB
ВЕЈЗОВИЋ (ЕСЕД) ХАБИБ
M/М
33
17.12.1931
672
VEJZOVIĆ (SULJO) HADŽIRA
ВЕЈЗОВИЋ (СУЉО) ХАЏИРА
Ž/Ж
33
08.07.1933
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
22 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
673
VEJZOVIĆ (PAŠAGA) HADŽIRA
ВЕЈЗОВИЋ (ПАШАГА) ХАЏИРА
Ž/Ж
33
07.05.1993
674
VEJZOVIĆ (FEHRO) HAIDA
ВЕЈЗОВИЋ (ФЕХРО) ХАИДА
Ž/Ж
33
20.09.1990
675
VEJZOVIĆ (IDRIZ) HAKIJA
ВЕЈЗОВИЋ (ИДРИЗ) ХАКИЈА
M/М
33
22.10.1968
676
VEJZOVIĆ (IBRO) HAMZALIJA
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРО) ХАМЗАЛИЈА
M/М
33
29.01.1953
677
VEJZOVIĆ (ABDURAHMAN) HANIFA
ВЕЈЗОВИЋ (АБДУРАХМАН) ХАНИФА
Ž/Ж
33
30.01.1926
678
VEJZOVIĆ (HIMZO) HARIZ
ВЕЈЗОВИЋ (ХИМЗО) ХАРИЗ
M/М
33
29.10.1955
679
VEJZOVIĆ (MUHAREM) HASAN
ВЕЈЗОВИЋ (МУХАРЕМ) ХАСАН
M/М
33
22.10.1975
680
VEJZOVIĆ (OMER) HASIB
ВЕЈЗОВИЋ (ОМЕР) ХАСИБ
M/М
33
03.12.1958
681
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) HASMA
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) ХАСМА
Ž/Ж
33
25.03.1969
682
VEJZOVIĆ (SALKAN) HAVA
ВЕЈЗОВИЋ (САЛКАН) ХАВА
Ž/Ж
33
27.03.1947
683
VEJZOVIĆ (REDŽO) HEDIJA
ВЕЈЗОВИЋ (РЕЏО) ХЕДИЈА
Ž/Ж
33
17.03.1975
684
VEJZOVIĆ (MEHMED) HEMED
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХМЕД) ХЕМЕД
M/М
33
18.04.1967
685
VEJZOVIĆ (IBRO) HIMZO
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРО) ХИМЗО
M/М
33
16.09.1936
686
VEJZOVIĆ (MEVLUDIN) HURIJA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕВЛУДИН) ХУРИЈА
Ž/Ж
33
02.01.1988
687
VEJZOVIĆ (DERVIŠ) HUSEIN
ВЕЈЗОВИЋ (ДЕРВИШ) ХУСЕИН
M/М
33
23.09.1971
688
VEJZOVIĆ (OMER) HUSEJIN
ВЕЈЗОВИЋ (ОМЕР) ХУСЕЈИН
M/М
33
20.09.1952
689
VEJZOVIĆ (KADRO) HUSEJIN
ВЕЈЗОВИЋ (КАДРО) ХУСЕЈИН
M/М
33
02.06.1995
690
VEJZOVIĆ (SABIT) IBRAN
ВЕЈЗОВИЋ (САБИТ) ИБРАН
M/М
33
18.10.1950
691
VEJZOVIĆ (HAMZALIJA) IBRO
ВЕЈЗОВИЋ (ХАМЗАЛИЈА) ИБРО
M/М
33
18.02.1981
692
VEJZOVIĆ (ŠEMSO) IRDIN
ВЕЈЗОВИЋ (ШЕМСО) ИРДИН
M/М
33
04.02.1987
693
VEJZOVIĆ (MUJO) IRMELA
ВЕЈЗОВИЋ (МУЈО) ИРМЕЛА
Ž/Ж
33
23.09.1990
694
VEJZOVIĆ (ŠEVKET) ISAJBEG
ВЕЈЗОВИЋ (ШЕВКЕТ) ИСАЈБЕГ
M/М
33
02.04.1961
695
VEJZOVIĆ (ISMET) ISMIJA
ВЕЈЗОВИЋ (ИСМЕТ) ИСМИЈА
Ž/Ж
33
02.01.1963
696
VEJZOVIĆ (KAHRO) JASMIN
ВЕЈЗОВИЋ (КАХРО) ЈАСМИН
M/М
33
15.02.1993
697
VEJZOVIĆ (ALIJA) KADIRA
ВЕЈЗОВИЋ (АЛИЈА) КАДИРА
Ž/Ж
33
11.05.1956
698
VEJZOVIĆ (HASAN) KADIRA
ВЕЈЗОВИЋ (ХАСАН) КАДИРА
Ž/Ж
33
16.01.1970
699
VEJZOVIĆ (ZUHDIJA) KADIRA
ВЕЈЗОВИЋ (ЗУХДИЈА) КАДИРА
Ž/Ж
33
31.12.1955
700
VEJZOVIĆ (FADIL) KADRO
ВЕЈЗОВИЋ (ФАДИЛ) КАДРО
M/М
33
16.04.1927
701
VEJZOVIĆ (HUSEJIN) KADRO
ВЕЈЗОВИЋ (ХУСЕЈИН) КАДРО
M/М
33
30.01.1973
702
VEJZOVIĆ (OMER) KAHRO
ВЕЈЗОВИЋ (ОМЕР) КАХРО
M/М
33
23.05.1970
703
VEJZOVIĆ (AVDO) KASIM
ВЕЈЗОВИЋ (АВДО) КАСИМ
M/М
33
15.03.1946
704
VEJZOVIĆ (HEMED) KEMAL
ВЕЈЗОВИЋ (ХЕМЕД) КЕМАЛ
M/М
33
23.08.1993
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
23 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
705
VEJZOVIĆ (MUHAREM) LATIF
ВЕЈЗОВИЋ (МУХАРЕМ) ЛАТИФ
M/М
33
16.10.1971
706
VEJZOVIĆ (RAMO) MEDINA
ВЕЈЗОВИЋ (РАМО) МЕДИНА
Ž/Ж
33
03.01.1958
707
VEJZOVIĆ (NAIL) MEHMED
ВЕЈЗОВИЋ (НАИЛ) МЕХМЕД
M/М
33
20.02.1989
708
VEJZOVIĆ (ALIJA) MEHMED
ВЕЈЗОВИЋ (АЛИЈА) МЕХМЕД
M/М
33
29.05.1991
709
VEJZOVIĆ (MUSTAFA) MEJRA
ВЕЈЗОВИЋ (МУСТАФА) МЕЈРА
Ž/Ж
33
01.08.1952
710
VEJZOVIĆ (IZET) MELIDA
ВЕЈЗОВИЋ (ИЗЕТ) МЕЛИДА
Ž/Ж
33
14.05.1985
711
VEJZOVIĆ (MEHMED) MELIHA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХМЕД) МЕЛИХА
Ž/Ж
33
25.08.1977
712
VEJZOVIĆ (SULEJMAN) MELISA
ВЕЈЗОВИЋ (СУЛЕЈМАН) МЕЛИСА
Ž/Ж
33
04.04.1995
713
VEJZOVIĆ (HARIZ) MERIS
ВЕЈЗОВИЋ (ХАРИЗ) МЕРИС
M/М
33
16.03.1980
714
VEJZOVIĆ (ASIM) MERKA
ВЕЈЗОВИЋ (АСИМ) МЕРКА
Ž/Ж
33
11.03.1944
715
VEJZOVIĆ (IBRO) MERSIDA
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРО) МЕРСИДА
Ž/Ж
33
27.06.1977
716
VEJZOVIĆ (MEHMED) MIRSADA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХМЕД) МИРСАДА
Ž/Ж
33
13.01.1975
717
VEJZOVIĆ (SIFET) MIRZANA
ВЕЈЗОВИЋ (СИФЕТ) МИРЗАНА
Ž/Ж
33
30.03.1987
718
VEJZOVIĆ (MUZAFER) MIRZANA
ВЕЈЗОВИЋ (МУЗАФЕР) МИРЗАНА
Ž/Ж
33
14.12.1991
719
VEJZOVIĆ (LATIF) MUHAREM
ВЕЈЗОВИЋ (ЛАТИФ) МУХАРЕМ
M/М
33
16.05.1941
720
VEJZOVIĆ (RIFET) MUHAREM
ВЕЈЗОВИЋ (РИФЕТ) МУХАРЕМ
M/М
33
22.07.1980
721
VEJZOVIĆ (KAHRO) MUJKO
ВЕЈЗОВИЋ (КАХРО) МУЈКО
M/М
33
18.11.1934
722
VEJZOVIĆ (KADRO) MUJO
ВЕЈЗОВИЋ (КАДРО) МУЈО
M/М
33
16.03.1943
723
VEJZOVIĆ (MUHAREM) MUNIB
ВЕЈЗОВИЋ (МУХАРЕМ) МУНИБ
M/М
33
24.10.1969
724
VEJZOVIĆ (ŠABAN) MURIZ
ВЕЈЗОВИЋ (ШАБАН) МУРИЗ
M/М
33
23.04.1961
725
VEJZOVIĆ (SULJO) NAIL
ВЕЈЗОВИЋ (СУЉО) НАИЛ
M/М
33
25.01.1963
726
VEJZOVIĆ (HALIL) NAZA
ВЕЈЗОВИЋ (ХАЛИЛ) НАЗА
Ž/Ж
33
20.02.1979
727
VEJZOVIĆ (ALIJA) NERMIN
ВЕЈЗОВИЋ (АЛИЈА) НЕРМИН
M/М
33
30.07.1976
728
VEJZOVIĆ (HUSEIN) NERMINA
ВЕЈЗОВИЋ (ХУСЕИН) НЕРМИНА
Ž/Ж
33
15.03.1968
729
VEJZOVIĆ (HUSEIN) NESIBA
ВЕЈЗОВИЋ (ХУСЕИН) НЕСИБА
Ž/Ж
33
13.09.1992
730
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) NEZIR
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) НЕЗИР
M/М
33
04.07.1960
731
VEJZOVIĆ (AVDO) NEZIRA
ВЕЈЗОВИЋ (АВДО) НЕЗИРА
Ž/Ж
33
18.11.1955
732
VEJZOVIĆ (DERVIŠ) NIAZ
ВЕЈЗОВИЋ (ДЕРВИШ) НИАЗ
M/М
33
17.06.1966
733
VEJZOVIĆ (ŠEMSO) NIHAD
ВЕЈЗОВИЋ (ШЕМСО) НИХАД
M/М
33
21.07.1979
734
VEJZOVIĆ (NIAZ) NIJAZA
ВЕЈЗОВИЋ (НИАЗ) НИЈАЗА
Ž/Ж
33
02.07.1988
735
VEJZOVIĆ (IDRIZ) NIZAMA
ВЕЈЗОВИЋ (ИДРИЗ) НИЗАМА
Ž/Ж
33
10.10.1974
736
VEJZOVIĆ (AVDO) NURA
ВЕЈЗОВИЋ (АВДО) НУРА
Ž/Ж
33
05.05.1970
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
24 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
737
VEJZOVIĆ (KAHRO) OMER
ВЕЈЗОВИЋ (КАХРО) ОМЕР
M/М
33
03.05.1927
738
VEJZOVIĆ (NAZIF) OMER
ВЕЈЗОВИЋ (НАЗИФ) ОМЕР
M/М
33
28.12.1943
739
VEJZOVIĆ (RASIM) OSMAN
ВЕЈЗОВИЋ (РАСИМ) ОСМАН
M/М
33
01.04.1954
740
VEJZOVIĆ (HARIZ) OSMAN
ВЕЈЗОВИЋ (ХАРИЗ) ОСМАН
M/М
33
24.08.1983
741
VEJZOVIĆ (HASAN) PAŠAGA
ВЕЈЗОВИЋ (ХАСАН) ПАШАГА
M/М
33
02.09.1957
742
VEJZOVIĆ (MEHO) RADŽIMA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХО) РАЏИМА
Ž/Ж
33
27.07.1954
743
VEJZOVIĆ (MUMIN) RAHIMA
ВЕЈЗОВИЋ (МУМИН) РАХИМА
Ž/Ж
33
01.04.1949
744
VEJZOVIĆ (ABDO) RAHIMA
ВЕЈЗОВИЋ (АБДО) РАХИМА
Ž/Ж
33
25.03.1945
745
VEJZOVIĆ (AHMET) RAHMAN
ВЕЈЗОВИЋ (АХМЕТ) РАХМАН
M/М
33
15.10.1945
746
VEJZOVIĆ (RAMO) RAHMAN
ВЕЈЗОВИЋ (РАМО) РАХМАН
M/М
33
04.02.1953
747
VEJZOVIĆ (MEHMED) RAJIF
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХМЕД) РАЈИФ
M/М
33
27.01.1956
748
VEJZOVIĆ (MUNIB) RAMIZ
ВЕЈЗОВИЋ (МУНИБ) РАМИЗ
M/М
33
18.08.1993
749
VEJZOVIĆ (MUJKO) RAMIZ
ВЕЈЗОВИЋ (МУЈКО) РАМИЗ
M/М
33
19.12.1966
750
VEJZOVIĆ (ZEJNIL) RAZIJA
ВЕЈЗОВИЋ (ЗЕЈНИЛ) РАЗИЈА
Ž/Ж
33
01.12.1950
751
VEJZOVIĆ (SABIT) RIFET
ВЕЈЗОВИЋ (САБИТ) РИФЕТ
M/М
33
12.12.1957
752
VEJZOVIĆ (RIFET) SABIT
ВЕЈЗОВИЋ (РИФЕТ) САБИТ
M/М
33
12.07.1990
753
VEJZOVIĆ (MUHAREM) SADETA
ВЕЈЗОВИЋ (МУХАРЕМ) САДЕТА
Ž/Ж
33
12.11.1958
754
VEJZOVIĆ (AVDO) SADIKA
ВЕЈЗОВИЋ (АВДО) САДИКА
Ž/Ж
33
30.06.1965
755
VEJZOVIĆ (SAKIB) SADNEL
ВЕЈЗОВИЋ (САКИБ) САДНЕЛ
M/М
33
16.10.1986
756
VEJZOVIĆ (HALIL) SAFET
ВЕЈЗОВИЋ (ХАЛИЛ) САФЕТ
M/М
33
24.08.1964
757
VEJZOVIĆ (KASIM) SAFET
ВЕЈЗОВИЋ (КАСИМ) САФЕТ
M/М
33
16.06.1965
758
VEJZOVIĆ (KASIM) SAFETA
ВЕЈЗОВИЋ (КАСИМ) САФЕТА
Ž/Ж
33
04.10.1993
759
VEJZOVIĆ (SEAD) SAIDA
ВЕЈЗОВИЋ (СЕАД) САИДА
Ž/Ж
33
02.09.1980
760
VEJZOVIĆ (MUJAGA) SAJMA
ВЕЈЗОВИЋ (МУЈАГА) САЈМА
Ž/Ж
33
04.11.1950
761
VEJZOVIĆ (HABIB) SAKIB
ВЕЈЗОВИЋ (ХАБИБ) САКИБ
M/М
33
18.02.1966
762
VEJZOVIĆ (OMER) SALIH
ВЕЈЗОВИЋ (ОМЕР) САЛИХ
M/М
33
20.07.1961
763
VEJZOVIĆ (BAJRO) SAMIJA
ВЕЈЗОВИЋ (БАЈРО) САМИЈА
Ž/Ж
33
13.01.1961
764
VEJZOVIĆ (BEĆIR) SAMRA
ВЕЈЗОВИЋ (БЕЋИР) САМРА
Ž/Ж
33
01.01.1991
765
VEJZOVIĆ (SAFET) SAMRA
ВЕЈЗОВИЋ (САФЕТ) САМРА
Ž/Ж
33
26.03.1994
766
VEJZOVIĆ (RAHMAN) SAUDIN
ВЕЈЗОВИЋ (РАХМАН) САУДИН
M/М
33
01.01.1977
767
VEJZOVIĆ (MUJKO) SEAD
ВЕЈЗОВИЋ (МУЈКО) СЕАД
M/М
33
07.03.1959
768
VEJZOVIĆ (SAFET) SEAD
ВЕЈЗОВИЋ (САФЕТ) СЕАД
M/М
33
01.10.1983
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
25 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
769
VEJZOVIĆ (SAFET) SEDIN
ВЕЈЗОВИЋ (САФЕТ) СЕДИН
M/М
33
03.05.1986
770
VEJZOVIĆ (NAIL) SEDIN
ВЕЈЗОВИЋ (НАИЛ) СЕДИН
M/М
33
04.05.1987
771
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) SEJDO
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) СЕЈДО
M/М
33
10.05.1956
772
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) SEJFO
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) СЕЈФО
M/М
33
05.09.1989
773
VEJZOVIĆ (ČAMIL) SELIMA
ВЕЈЗОВИЋ (ЧАМИЛ) СЕЛИМА
Ž/Ж
33
10.06.1956
774
VEJZOVIĆ (FIKRET) SELMA
ВЕЈЗОВИЋ (ФИКРЕТ) СЕЛМА
Ž/Ж
33
09.09.1982
775
VEJZOVIĆ (SEMIZ) SEMIR
ВЕЈЗОВИЋ (СЕМИЗ) СЕМИР
M/М
33
22.07.1991
776
VEJZOVIĆ (ASIM) SEMIZ
ВЕЈЗОВИЋ (АСИМ) СЕМИЗ
M/М
33
18.01.1966
777
VEJZOVIĆ (SEAD) SENAD
ВЕЈЗОВИЋ (СЕАД) СЕНАД
M/М
33
06.02.1981
778
VEJZOVIĆ (NAIL) SENAD
ВЕЈЗОВИЋ (НАИЛ) СЕНАД
M/М
33
08.09.1985
779
VEJZOVIĆ (KASIM) SIFET
ВЕЈЗОВИЋ (КАСИМ) СИФЕТ
M/М
33
23.06.1972
780
VEJZOVIĆ (SIFET) SIFETA
ВЕЈЗОВИЋ (СИФЕТ) СИФЕТА
Ž/Ж
33
09.04.1993
781
VEJZOVIĆ (SULJO) SULEJMAN
ВЕЈЗОВИЋ (СУЉО) СУЛЕЈМАН
M/М
33
24.08.1969
782
VEJZOVIĆ (AHMET) ŠABAN
ВЕЈЗОВИЋ (АХМЕТ) ШАБАН
M/М
33
18.12.1932
783
VEJZOVIĆ (HASAN) ŠAHA
ВЕЈЗОВИЋ (ХАСАН) ШАХА
Ž/Ж
33
01.03.1937
784
VEJZOVIĆ (AVDURAHMAN) ŠAHBAZ
ВЕЈЗОВИЋ (АВДУРАХМАН) ШАХБАЗ
M/М
33
12.02.1982
785
VEJZOVIĆ (SEJFO) ŠAHBAZ
ВЕЈЗОВИЋ (СЕЈФО) ШАХБАЗ
M/М
33
28.03.1956
786
VEJZOVIĆ (NEZIR) ŠAHZA
ВЕЈЗОВИЋ (НЕЗИР) ШАХЗА
Ž/Ж
33
05.01.1959
787
VEJZOVIĆ (ALIJA) ŠEFIK
ВЕЈЗОВИЋ (АЛИЈА) ШЕФИК
M/М
33
09.10.1971
788
VEJZOVIĆ (ŠEFKET) ŠEFIK
ВЕЈЗОВИЋ (ШЕФКЕТ) ШЕФИК
M/М
33
06.12.1967
789
VEJZOVIĆ (REFIK) ŠEFIKA
ВЕЈЗОВИЋ (РЕФИК) ШЕФИКА
Ž/Ж
33
17.07.1959
790
VEJZOVIĆ (MEHO) ŠEFIKA
ВЕЈЗОВИЋ (МЕХО) ШЕФИКА
Ž/Ж
33
23.08.1969
791
VEJZOVIĆ (SULEJMAN) ŠEMSIJA
ВЕЈЗОВИЋ (СУЛЕЈМАН) ШЕМСИЈА
Ž/Ж
33
15.06.1968
792
VEJZOVIĆ (IBRAHIM) ŠEMSO
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРАХИМ) ШЕМСО
M/М
33
01.01.1957
793
VEJZOVIĆ (OMER) ŠEMSO
ВЕЈЗОВИЋ (ОМЕР) ШЕМСО
M/М
33
15.04.1950
794
VEJZOVIĆ (HAMZALIJA) TAIB
ВЕЈЗОВИЋ (ХАМЗАЛИЈА) ТАИБ
M/М
33
11.02.1972
795
VEJZOVIĆ (FEHRO) ZADA
ВЕЈЗОВИЋ (ФЕХРО) ЗАДА
Ž/Ж
33
30.05.1966
796
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) ZEHDIN
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) ЗЕХДИН
M/М
33
23.04.1982
797
VEJZOVIĆ (IBRAHIM) ZEHRA
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРАХИМ) ЗЕХРА
Ž/Ж
33
10.10.1958
798
VEJZOVIĆ (ŠAHBAZ) ZEHRID
ВЕЈЗОВИЋ (ШАХБАЗ) ЗЕХРИД
M/М
33
29.11.1985
799
VEJZOVIĆ (SALKO) ZEHRIJA
ВЕЈЗОВИЋ (САЛКО) ЗЕХРИЈА
Ž/Ж
33
15.03.1967
800
VEJZOVIĆ (SELIM) ZEHRINA
ВЕЈЗОВИЋ (СЕЛИМ) ЗЕХРИНА
Ž/Ж
33
03.02.1962
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
26 /27
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A010 - TAREVO
098A010 - ТАРЕВО
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
801
VEJZOVIĆ (ŠABAN) ZEJNA
ВЕЈЗОВИЋ (ШАБАН) ЗЕЈНА
Ž/Ж
33
04.02.1934
802
VEJZOVIĆ (ZIJAD) ZIJADA
ВЕЈЗОВИЋ (ЗИЈАД) ЗИЈАДА
Ž/Ж
33
14.12.1987
803
VEJZOVIĆ (VEHAB) ZLATIJA
ВЕЈЗОВИЋ (ВЕХАБ) ЗЛАТИЈА
Ž/Ж
33
07.03.1962
804
VEJZOVIĆ (RASIM) ZULA
ВЕЈЗОВИЋ (РАСИМ) ЗУЛА
Ž/Ж
33
30.06.1956
805
VEJZOVIĆ (FADIL) ZULEJHA
ВЕЈЗОВИЋ (ФАДИЛ) ЗУЛЕЈХА
Ž/Ж
33
02.04.1962
806
VEJZOVIĆ (VEJSIL) ZUMRA
ВЕЈЗОВИЋ (ВЕЈСИЛ) ЗУМРА
Ž/Ж
33
04.09.1957
807
VEJZOVIĆ (IBRAHIM) ZUMRA
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРАХИМ) ЗУМРА
Ž/Ж
33
26.11.1961
808
VEJZOVIĆ (IBRAHIM) ZUMRETA
ВЕЈЗОВИЋ (ИБРАХИМ) ЗУМРЕТА
Ž/Ж
33
05.05.1972
809
VEJZOVIĆ SCHAEFER (FEHRO) ELVIRA ВЕЈЗОВИЋ СЦХАЕФЕР (ФЕХРО)
ЕЛВИРА
Ž/Ж
33
05.03.1979
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
27 /27
Download

IZBORI / ИЗБОРИ 2014.