SPISAK STUDENATA KOJI SU PROŠLI U II FAZU ISTRAŽIVANJA
Oznaka
istraživač
kog
tima
Vođa
1
CT-01
1
1
CT-02
1
1
KV-01
1
1
KV-02
1
1
1
KV-03
1
KV-04
1
Prezime i ime
članova tima
Dejanović Bogdan
Devedžić Ivan
Đorđević Nikola
Đurđević Mihailo
Đurđević Uroš
Janjušević Ana
Jovanović Stefan
Jasika Ankica
Ivković Aleksandar
Jezdović Ivan
Momirov Strahinja
Nastanović Marija
Mihajlović Marina
Milosavljević Marija
Mitrašinović Jelena
Radeta Ognjen
Radenovic Stefan
Radovanovic Nenad
Ribac Djordje
Ristic Sava
Gajić Stevan
Mitić Maja
Gradić Mina
Živadinović Branislav
Janković Uroš
Jovković Vuk
Ivanović Dejan
Ilić Milica
Janjić Anđelka
Rakić Ivana
Jovanović Budimir
Milovanović Miloš
Milošević Ivana
Milinković Marko
Nikolić Jelena
Mladenović Sonja
Mirković Katarina
Nikolić Ivica
Rajković Teodora
Radević Tamara
Radić Ivona
Rasević Nemanja
Savic Marija
Radivojevic Nina
Radivojevic Dragana
Stojanović Tijana
Stefanović Katarina
Slavković Kristina
Sinđelić Jelica
Stanković Milica
Tasković Marija
Stefanović Sara
Ćirić Vladimir
Tamara Nešković
Biljana Mišić
Milan Parenta
Ognjen Popović
Stefan pavlović
Simić Marija
Radonić Milenko
Rakić Milica
Simeunović Andreja
Simić Vladimir
Br. Indeksa
Grupa na
vežbama
828/11
674/11
800/11
563/11
652/11
110/11
139/11
547/11
274/11
180/11
97/11
131/11
706/11
624/11
775/11
741/11
41040
57/11
116/11
30/11
851/11
680/11
788/11
766/11
56/11
658/11
654/11
22/11
8/11
284/11
662/11
26/11
232/11
49/11
98/11
716/11
528/11
224/11
524/11
101/11
743/11
852/11
74/11
580/11
717/11
502/11
555/11
41224
549/11
606/11
710/11
569/11
425/11
726/11
79/11
523/11
762/11
76/11
731/11
638/11
732/11
70/11
212/11
A3
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A4
A4
A7
A7
A7
A7
A7
A9
A9
A9
A9
A9
A2
A2
A2
A3
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A6
A6
A6
A7
A7
A7
A7
A9
A9
A9
A9
A9
A9
A9
A10
A10
A10
A10
A10
A10
A10
Na daljinu (A11)
A7
A7
A8
A8
A8
A9
A9
A9
A9
A9
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Baza za PZ 2012