Fakultet za menadžment Zaječar
Broj:
Park šuma “Kraljevica” bb, 19000 Zaječar
tel. 019/430-800; fax. 019/430-801
t.r. 180-709121000069416; pib: 101334907; matični broj: 17180657
www.fmz.edu.rs [email protected]
___________
Datum:
___________
EDUKATIVNI SEMINAR „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU“
Red.br..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tema
Menadžment ljudskih resursa u
zdravstvu
Marketing menadžment u
zdravstvu
Finansiranje investicijama u
zdravstvenim ustanovama
Zdravstveni menadžment i
zdravstveno osiguranje
Poslovna etika u zdravstvu
Informacione tehnologije u
zdravstvu
Upravljanje projektima i
upravljanje kvalitetom
Podela sertifikata
Predavač
prof.dr Dragan
Mihajlović
doc.dr Igor
Trandafilović
doc.dr Silvana Ilić
prof.dr Džejn
Paunković
prof.dr Džejn
Paunković
doc.dr Dragiša
Stanujkić
prof.dr Nedeljko
Magdalinović
prof.dr Nedeljko
Magdalinović
Vreme
11,00-11,45
11,50-12,35
12,40-13,25
13,50-14,35
14,40-15,25
15,30-16,15
16,20-17,05
17,10
Vreme: subota, 26.11.2011.
-
11,00-11,45 prof.dr Dragan Mihajlović
-
11,50-12,35, doc. dr Igor Trandafilović
-
12,40-13,25- doc.dr Silvana Ilić
-
13,30-13,45-pauza
-
13,50-14,35-prof.dr Džejn Paunković
-
14,40-15,25-prof.dr Džejn Paunković
-
15,30-16,15 doc.dr Dragiša Stanujkić
-
16,20- 17,05 prof.dr Nedeljko Magdalinović
-
17,10 Podela sertifikata
Seminar će se održati 26.11.2011. godine u amfiteatru Fakulteta za menadžment u Zaječaru,
ul. Park šuma „Kraljevica“ bb
Cena seminara po učesniku 35.000,00 dinara.
tekući račun 180-7091210000694-16
Alfa banka
Download

ovde - Fakultet za menadžment