KLADANJ
IZBORI / ИЗБОРИ 2014.
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM / GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU
SLIJEDEĆE ADRESE:
KLADANJ
КЛАДАЊ
Biračko / Glasačko mjesto
Бирачко мјесто
Ukupan broj birača / glasača
Укупан број бирача
098A022
487
ŠIFRA
ADRESE
/ ШИФРА
АДРЕСЕ
MJESTO
/
МЈЕСТО
ULICA
/
УЛИЦА
NAČIN
DODJELE
/ НАЧИН
ДОДЈЕЛЕ
114
KLADANJ
AVDAGE HASIĆA
KOMPLETNA
КЛАДАЊ
АВДАГЕ ХАСИЋА
КОМПЛЕТНА
115
KLADANJ
ŠEHOVAC
KOMPLETNA
КЛАДАЊ
ШЕХОВАЦ
КОМПЛЕТНА
120
KLADANJ
HADIM ALI PAŠINA
KOMPLETNA
КЛАДАЊ
ХАДИМ АЛИ ПАШИНА
КОМПЛЕТНА
121
125
126
127
128
KLADANJ
KARIĆA SOKAK
KOMPLETNA
КЛАДАЊ
КАРИЋА СОКАК
КОМПЛЕТНА
VUČINIĆI
VUČINIĆI
KOMPLETNA
ВУЧИНИЋИ
ВУЧИНИЋИ
КОМПЛЕТНА
VUČINIĆI
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
ВУЧИНИЋИ
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
KOVAČIĆI
KOVAČIĆI
KOMPLETNA
КОВАЧИЋИ
КОВАЧИЋИ
КОМПЛЕТНА
KOVAČIĆI
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
КОВАЧИЋИ
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
VRSTA BROJA
/
ВРСТА БРОЈА
OD BROJA
/
ОД БРОЈА
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
1 /17
BROJ
DO BROJA
BIRAČA
/
/ GLASAČA
ДО БРОЈА
/БРОЈ
БИРАЧА
362
54
35
30
6
0
0
0
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
1
AHMETOVIĆ (RASIM) SENAHID
АХМЕТОВИЋ (РАСИМ) СЕНАХИД
M/М
114
16.11.1949
2
AHMETOVIĆ (ŠEMSO) SULEJMAN
АХМЕТОВИЋ (ШЕМСО) СУЛЕЈМАН
M/М
114
28.02.1947
3
AHMETOVIĆ (NIKOLA) VERA
АХМЕТОВИЋ (НИКОЛА) ВЕРА
Ž/Ж
114
29.01.1948
4
AHMETOVIĆ (MUHAMED) ZINETA
АХМЕТОВИЋ (МУХАМЕД) ЗИНЕТА
Ž/Ж
114
27.07.1955
5
ALIČEVIĆ (HILMO) PAŠA
АЛИЧЕВИЋ (ХИЛМО) ПАША
Ž/Ж
114
08.03.1961
6
ALIKADIĆ (AMIR) EMIR
АЛИКАДИЋ (АМИР) ЕМИР
M/М
114
30.12.1991
7
ALIKADIĆ (TAHIR) ENESA
АЛИКАДИЋ (ТАХИР) ЕНЕСА
Ž/Ж
114
04.11.1967
8
ALIKADIĆ (NIJAZ) JASMIN
АЛИКАДИЋ (НИЈАЗ) ЈАСМИН
M/М
114
17.05.1986
9
ALIKADIĆ (MUHAMED) MEVLIDA
АЛИКАДИЋ (МУХАМЕД) МЕВЛИДА
Ž/Ж
114
17.11.1975
10
ALIKADIĆ (FEHIM) NIJAZ
АЛИКАДИЋ (ФЕХИМ) НИЈАЗ
M/М
114
14.06.1963
11
ALIKADIĆ (FADIL) NIZO
АЛИКАДИЋ (ФАДИЛ) НИЗО
M/М
114
30.10.1969
12
ARSLAN (SALIM) FATIMA
АРСЛАН (САЛИМ) ФАТИМА
Ž/Ж
114
06.12.1963
13
ARSLAN (RAMADAN) SULEJMAN
АРСЛАН (РАМАДАН) СУЛЕЈМАН
M/М
114
10.08.1955
14
ARSLAN (SULEJMAN) ZERINA
АРСЛАН (СУЛЕЈМАН) ЗЕРИНА
Ž/Ж
114
20.10.1992
15
AVDIBAŠIĆ (ISAJBEG) ALMA
АВДИБАШИЋ (ИСАЈБЕГ) АЛМА
Ž/Ж
114
18.10.1990
16
AVDIBAŠIĆ (ISAJBEG) AMELA
АВДИБАШИЋ (ИСАЈБЕГ) АМЕЛА
Ž/Ж
114
18.10.1990
17
AVDIBEGOVIĆ (KASIM) EDISA
АВДИБЕГОВИЋ (КАСИМ) ЕДИСА
Ž/Ж
114
05.04.1973
18
AVDIBEGOVIĆ (BEGO) HALIM
АВДИБЕГОВИЋ (БЕГО) ХАЛИМ
M/М
114
14.11.1964
19
AVDIBEGOVIĆ (MUJO) MIRSAD
АВДИБЕГОВИЋ (МУЈО) МИРСАД
M/М
115
02.09.1973
20
АВДИБЕГОВИЋ-ЧАМЏИЋ (ЕДХЕМ)
ЕЛМИРА
БАЈИЋ (АСИМ) ХАСНИЈА
Ž/Ж
115
14.12.1978
21
AVDIBEGOVIĆ-ČAMDŽIĆ (EDHEM)
ELMIRA
BAJIĆ (ASIM) HASNIJA
Ž/Ж
114
04.06.1946
22
BAJIĆ (NEZIR) MUHAMED
БАЈИЋ (НЕЗИР) МУХАМЕД
M/М
114
01.01.1968
23
BAJIĆ (KASIM) NEVRESA
БАЈИЋ (КАСИМ) НЕВРЕСА
Ž/Ж
120
20.02.1959
24
BAJIĆ (MUHAMED) NEZIR
БАЈИЋ (МУХАМЕД) НЕЗИР
M/М
114
16.12.1926
25
BAJIĆ (JUSUF) ŠEFIKA
БАЈИЋ (ЈУСУФ) ШЕФИКА
Ž/Ж
114
19.11.1965
26
BAJIĆ (HUSNIJA) ŠEVALA
БАЈИЋ (ХУСНИЈА) ШЕВАЛА
Ž/Ж
121
01.12.1940
27
BEGIĆ (NUSRET) FUAD
БЕГИЋ (НУСРЕТ) ФУАД
M/М
121
30.05.1989
28
BEGIĆ (VAHID) NUSRET
БЕГИЋ (ВАХИД) НУСРЕТ
M/М
121
08.07.1961
29
BEGIĆ (RASIM) ZUMKA
БЕГИЋ (РАСИМ) ЗУМКА
Ž/Ж
121
16.10.1965
30
BERKOVIĆ (HASAN) ADISA
БЕРКОВИЋ (ХАСАН) АДИСА
Ž/Ж
115
12.03.1977
31
BERKOVIĆ (JUSUF) ANISA
БЕРКОВИЋ (ЈУСУФ) АНИСА
Ž/Ж
120
26.03.1976
32
BERKOVIĆ (ASIM) ASMIR
БЕРКОВИЋ (АСИМ) АСМИР
M/М
115
16.07.1966
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
2 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
33
BERKOVIĆ (MUHAMED) BEGO
БЕРКОВИЋ (МУХАМЕД) БЕГО
M/М
115
07.10.1962
34
BERKOVIĆ (MUSTAFA) EDIN
БЕРКОВИЋ (МУСТАФА) ЕДИН
M/М
120
05.03.1972
35
BERKOVIĆ (RIFET) ENVER
БЕРКОВИЋ (РИФЕТ) ЕНВЕР
M/М
120
03.09.1954
36
BERKOVIĆ (SALIM) ERMIN
БЕРКОВИЋ (САЛИМ) ЕРМИН
M/М
114
10.02.1975
37
BERKOVIĆ (RAMIZ) ERSAN
БЕРКОВИЋ (РАМИЗ) ЕРСАН
M/М
120
20.11.1976
38
BERKOVIĆ (ISMET) HASIJA
БЕРКОВИЋ (ИСМЕТ) ХАСИЈА
Ž/Ж
115
10.11.1964
39
BERKOVIĆ (VEJSIL) HIKMETA
БЕРКОВИЋ (ВЕЈСИЛ) ХИКМЕТА
Ž/Ж
115
01.01.1943
40
BERKOVIĆ (MEHMEDALIJA) ISMET
БЕРКОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) ИСМЕТ
M/М
115
05.10.1938
41
BERKOVIĆ (MUHAMED) JAKUB
БЕРКОВИЋ (МУХАМЕД) ЈАКУБ
M/М
115
19.11.1957
42
BERKOVIĆ (ISMET) KEMO
БЕРКОВИЋ (ИСМЕТ) КЕМО
M/М
115
26.02.1968
43
BERKOVIĆ (RAMIZ) LEJLA
БЕРКОВИЋ (РАМИЗ) ЛЕЈЛА
Ž/Ж
120
02.07.1978
44
BERKOVIĆ (KASIM) MERIMA
БЕРКОВИЋ (КАСИМ) МЕРИМА
Ž/Ж
115
02.07.1964
45
BERKOVIĆ (KENAN) MIRHA
БЕРКОВИЋ (КЕНАН) МИРХА
Ž/Ж
120
09.11.1993
46
BERKOVIĆ (MUHAMED) MIRSAD
БЕРКОВИЋ (МУХАМЕД) МИРСАД
M/М
114
29.07.1956
47
BERKOVIĆ (JAKUB) MUHAMED
БЕРКОВИЋ (ЈАКУБ) МУХАМЕД
M/М
115
05.10.1989
48
BERKOVIĆ (BAJRO) MURVETA
БЕРКОВИЋ (БАЈРО) МУРВЕТА
Ž/Ж
115
19.12.1979
49
BERKOVIĆ (EDIN) MUSTAFA
БЕРКОВИЋ (ЕДИН) МУСТАФА
M/М
120
15.07.1996
50
BERKOVIĆ (KENAN) NERMA
БЕРКОВИЋ (КЕНАН) НЕРМА
Ž/Ж
120
05.10.1992
51
BERKOVIĆ (ISMET) NUSRET
БЕРКОВИЋ (ИСМЕТ) НУСРЕТ
M/М
120
16.05.1962
52
BERKOVIĆ (ŠEMSO) RAMIZ
БЕРКОВИЋ (ШЕМСО) РАМИЗ
M/М
120
01.01.1946
53
BERKOVIĆ (MEHMEDALIJA) RAZIJA
БЕРКОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) РАЗИЈА
Ž/Ж
115
20.11.1941
54
BERKOVIĆ (OSMAN) REFIKA
БЕРКОВИЋ (ОСМАН) РЕФИКА
Ž/Ж
121
17.05.1945
55
BERKOVIĆ (MUJO) REMZIJA
БЕРКОВИЋ (МУЈО) РЕМЗИЈА
Ž/Ж
114
08.05.1938
56
BERKOVIĆ (IDRIZ) SABIRA
БЕРКОВИЋ (ИДРИЗ) САБИРА
Ž/Ж
120
01.07.1950
57
BERKOVIĆ (FEHIM) SADIKA
БЕРКОВИЋ (ФЕХИМ) САДИКА
Ž/Ж
115
18.04.1936
58
BERKOVIĆ (HAŠIM) SALIM
БЕРКОВИЋ (ХАШИМ) САЛИМ
M/М
114
21.01.1938
59
BERKOVIĆ (MUHAMED) SEAD
БЕРКОВИЋ (МУХАМЕД) СЕАД
M/М
114
07.03.1955
60
BERKOVIĆ (JAKUB) SELMA
БЕРКОВИЋ (ЈАКУБ) СЕЛМА
Ž/Ж
115
12.12.1984
61
BERKOVIĆ (ĆAMIL) ŠEVALA
БЕРКОВИЋ (ЋАМИЛ) ШЕВАЛА
Ž/Ж
114
24.05.1956
62
BERKOVIĆ (ALIJA) ŠUHRETA
БЕРКОВИЋ (АЛИЈА) ШУХРЕТА
Ž/Ж
120
19.09.1945
63
BEŠIROVIĆ (KEMAL) KANITA
БЕШИРОВИЋ (КЕМАЛ) КАНИТА
Ž/Ж
114
28.11.1993
64
BRKIĆ (ĆAZIM) ALMIR
БРКИЋ (ЋАЗИМ) АЛМИР
M/М
114
11.12.1987
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
3 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
65
BRKIĆ (ĆAZIM) AMEL
БРКИЋ (ЋАЗИМ) АМЕЛ
M/М
114
11.07.1981
66
BRKIĆ (SIFET) AMELDIN
БРКИЋ (СИФЕТ) АМЕЛДИН
M/М
114
13.06.1989
67
BRKIĆ (HASAN) ĆAZIM
БРКИЋ (ХАСАН) ЋАЗИМ
M/М
114
24.03.1958
68
BRKIĆ (MUHAMED) ENVER
БРКИЋ (МУХАМЕД) ЕНВЕР
M/М
114
13.11.1962
69
BRKIĆ (MEHMED) MIRSADA
БРКИЋ (МЕХМЕД) МИРСАДА
Ž/Ж
114
15.02.1961
70
BRKIĆ (ČAMIL) SANELA
БРКИЋ (ЧАМИЛ) САНЕЛА
Ž/Ж
121
26.08.1979
71
BRKIĆ (RIFET) SIFET
БРКИЋ (РИФЕТ) СИФЕТ
M/М
114
22.02.1959
72
BRKIĆ (MUJO) SUNIJA
БРКИЋ (МУЈО) СУНИЈА
M/М
121
01.01.1972
73
BUBREGOVIĆ (BAJRO) ISMET
БУБРЕГОВИЋ (БАЈРО) ИСМЕТ
M/М
114
01.04.1932
74
BUDIMLIĆ (ABDUREZAK) MERHAMA
БУДИМЛИЋ (АБДУРЕЗАК) МЕРХАМА
Ž/Ж
114
21.04.1989
75
BUDIMLIĆ (RAMO) MUHAREM
БУДИМЛИЋ (РАМО) МУХАРЕМ
M/М
114
13.09.1941
76
BULJUGIĆ (NIJAZ) MIRZA
БУЉУГИЋ (НИЈАЗ) МИРЗА
M/М
114
01.10.1977
77
BUŠEVAC (SELIM) VAHID
БУШЕВАЦ (СЕЛИМ) ВАХИД
M/М
114
03.07.1953
78
CERIĆ (SABRIJA) MEDINA
ЦЕРИЋ (САБРИЈА) МЕДИНА
Ž/Ж
120
09.05.1981
79
ČAMDŽIĆ (IRDIN) ADNA
ЧАМЏИЋ (ИРДИН) АДНА
Ž/Ж
120
10.10.1994
80
ČAMDŽIĆ (AMIR) AHMED
ЧАМЏИЋ (АМИР) АХМЕД
M/М
114
21.12.1992
81
ČAMDŽIĆ (ISAJBEG) AIDA
ЧАМЏИЋ (ИСАЈБЕГ) АИДА
Ž/Ж
114
24.01.1985
82
ČAMDŽIĆ (MIRSAD) ALDIN
ЧАМЏИЋ (МИРСАД) АЛДИН
M/М
115
21.08.1996
83
ČAMDŽIĆ (AVDULAH) ALMA
ЧАМЏИЋ (АВДУЛАХ) АЛМА
Ž/Ж
120
03.03.1974
84
ČAMDŽIĆ (SABRIJA) ALMIR
ЧАМЏИЋ (САБРИЈА) АЛМИР
M/М
120
11.05.1996
85
ČAMDŽIĆ (EJUB) ALVIR
ЧАМЏИЋ (ЕЈУБ) АЛВИР
M/М
114
29.12.1975
86
ČAMDŽIĆ (ZIJAD) AMILA
ЧАМЏИЋ (ЗИЈАД) АМИЛА
Ž/Ж
120
18.10.1993
87
ČAMDŽIĆ (MEHMEDALIJA) AMIRA
ЧАМЏИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) АМИРА
Ž/Ж
114
15.02.1960
88
ČAMDŽIĆ (RASIM) AMRA
ЧАМЏИЋ (РАСИМ) АМРА
Ž/Ж
120
15.01.1970
89
ČAMDŽIĆ (FAHRUDIN) ARMIN
ЧАМЏИЋ (ФАХРУДИН) АРМИН
M/М
115
25.07.1987
90
ČAMDŽIĆ (FAHRUDIN) DŽAVID
ЧАМЏИЋ (ФАХРУДИН) ЏАВИД
M/М
115
26.09.1982
91
ČAMDŽIĆ (MUHAMED) EJUB
ЧАМЏИЋ (МУХАМЕД) ЕЈУБ
M/М
114
29.11.1951
92
ČAMDŽIĆ (ZIJAD) ELDAR
ЧАМЏИЋ (ЗИЈАД) ЕЛДАР
M/М
120
06.04.1988
93
ČAMDŽIĆ (MEHMEDALIJA) ENISA
ЧАМЏИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) ЕНИСА
Ž/Ж
114
11.01.1976
94
ČAMDŽIĆ (IRFAN) ESAD
ЧАМЏИЋ (ИРФАН) ЕСАД
M/М
115
03.09.1986
95
ČAMDŽIĆ (SABIT) FAHIR
ЧАМЏИЋ (САБИТ) ФАХИР
M/М
121
16.09.1964
96
ČAMDŽIĆ (ESED) FAHRUDIN
ЧАМЏИЋ (ЕСЕД) ФАХРУДИН
M/М
115
03.01.1952
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
4 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
97
ČAMDŽIĆ (FAHRUDIN) FARUK
ЧАМЏИЋ (ФАХРУДИН) ФАРУК
M/М
114
15.07.1990
98
ČAMDŽIĆ (ŠAĆIR) FATA
ЧАМЏИЋ (ШАЋИР) ФАТА
Ž/Ж
115
01.06.1949
99
ČAMDŽIĆ (TAJIB) FATIMA
ЧАМЏИЋ (ТАЈИБ) ФАТИМА
Ž/Ж
114
15.05.1955
100
ČAMDŽIĆ (ESED) FIKRET
ЧАМЏИЋ (ЕСЕД) ФИКРЕТ
M/М
115
20.09.1953
101
ČAMDŽIĆ (NIJAZ) FIKRETA
ЧАМЏИЋ (НИЈАЗ) ФИКРЕТА
Ž/Ж
114
10.06.1960
102
ČAMDŽIĆ (ĆAZIM) FIKRETA
ЧАМЏИЋ (ЋАЗИМ) ФИКРЕТА
Ž/Ж
115
22.07.1952
103
ČAMDŽIĆ (HAŠIM) HANKA
ЧАМЏИЋ (ХАШИМ) ХАНКА
Ž/Ж
114
01.01.1957
104
ČAMDŽIĆ (ŠEMSO) HANKA
ЧАМЏИЋ (ШЕМСО) ХАНКА
Ž/Ж
115
17.03.1948
105
ČAMDŽIĆ (EMIN) HARIS
ЧАМЏИЋ (ЕМИН) ХАРИС
M/М
120
20.05.1995
106
ČAMDŽIĆ (ISMET) HATA
ЧАМЏИЋ (ИСМЕТ) ХАТА
Ž/Ж
114
21.01.1972
107
ČAMDŽIĆ (NEDŽAD) IRDIN
ЧАМЏИЋ (НЕЏАД) ИРДИН
M/М
120
23.01.1968
108
ČAMDŽIĆ (IRFAN) IRDIN
ЧАМЏИЋ (ИРФАН) ИРДИН
M/М
115
10.06.1994
109
ČAMDŽIĆ (ESED) IRFAN
ЧАМЏИЋ (ЕСЕД) ИРФАН
M/М
115
18.03.1955
110
ČAMDŽIĆ (FADIL) JADRANKA
ЧАМЏИЋ (ФАДИЛ) ЈАДРАНКА
Ž/Ж
115
08.01.1956
111
ČAMDŽIĆ (RAMIZ) JASMIN
ЧАМЏИЋ (РАМИЗ) ЈАСМИН
M/М
114
23.05.1985
112
ČAMDŽIĆ (MEHMED) KEMIJA
ЧАМЏИЋ (МЕХМЕД) КЕМИЈА
Ž/Ж
115
18.09.1955
113
ČAMDŽIĆ (SALIH) MAIDA
ЧАМЏИЋ (САЛИХ) МАИДА
Ž/Ж
114
11.08.1981
114
ČAMDŽIĆ (MURAT) MEDIHA
ЧАМЏИЋ (МУРАТ) МЕДИХА
Ž/Ж
120
27.09.1974
115
ČAMDŽIĆ (RASIM) MEHMEDALIJA
ЧАМЏИЋ (РАСИМ) МЕХМЕДАЛИЈА
M/М
114
17.10.1946
116
ČAMDŽIĆ (FIKRET) MIRSAD
ЧАМЏИЋ (ФИКРЕТ) МИРСАД
M/М
115
03.02.1990
117
ČAMDŽIĆ (MEHMED) MUJO
ЧАМЏИЋ (МЕХМЕД) МУЈО
M/М
115
25.03.1949
118
ČAMDŽIĆ (MUHAMED) MURADIJA
ЧАМЏИЋ (МУХАМЕД) МУРАДИЈА
Ž/Ж
120
15.06.1930
119
ČAMDŽIĆ (SABIT) NAMIK
ЧАМЏИЋ (САБИТ) НАМИК
M/М
115
17.10.1977
120
ČAMDŽIĆ (NURIJA) NEHRIDA
ЧАМЏИЋ (НУРИЈА) НЕХРИДА
Ž/Ж
115
04.03.1968
121
ČAMDŽIĆ (FEHIM) NEVZETA
ЧАМЏИЋ (ФЕХИМ) НЕВЗЕТА
Ž/Ж
115
03.01.1956
122
ČAMDŽIĆ (VEJSIL) NIHADA
ЧАМЏИЋ (ВЕЈСИЛ) НИХАДА
Ž/Ж
114
22.08.1957
123
ČAMDŽIĆ (AHMO) OSMAN
ЧАМЏИЋ (АХМО) ОСМАН
M/М
114
30.10.1978
124
ČAMDŽIĆ (RASIM) RAMIZ
ЧАМЏИЋ (РАСИМ) РАМИЗ
M/М
114
14.07.1949
125
ČAMDŽIĆ (RAMIZ) RASIM
ЧАМЏИЋ (РАМИЗ) РАСИМ
M/М
114
11.03.1976
126
ČAMDŽIĆ (OSMAN) RAŠIDA
ЧАМЏИЋ (ОСМАН) РАШИДА
Ž/Ж
114
03.04.1945
127
ČAMDŽIĆ (MUHAMED) SABRIJA
ЧАМЏИЋ (МУХАМЕД) САБРИЈА
M/М
120
08.05.1953
128
ČAMDŽIĆ (HASAN) SAČIJA
ЧАМЏИЋ (ХАСАН) САЧИЈА
Ž/Ж
120
27.06.1959
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
5 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
129
ČAMDŽIĆ (MEHMED) SADIKA
ЧАМЏИЋ (МЕХМЕД) САДИКА
Ž/Ж
115
12.02.1954
130
ČAMDŽIĆ (VAHID) SENADA
ЧАМЏИЋ (ВАХИД) СЕНАДА
Ž/Ж
114
09.07.1976
131
ČAMDŽIĆ (PAŠAGA) ŠEFIK
ЧАМЏИЋ (ПАШАГА) ШЕФИК
M/М
114
01.08.1950
132
ČAMDŽIĆ (MEHMED) VAHIDA
ЧАМЏИЋ (МЕХМЕД) ВАХИДА
Ž/Ж
120
27.07.1959
133
ЧАМЏИЋ СЕЛИМОВИЋ (МЕХМЕД)
ПЕМБА
ЧАВКУНОВИЋ (САЛИХ) АХМЕТ
Ž/Ж
114
12.08.1949
134
ČAMDŽIĆ SELIMOVIĆ (MEHMED)
PEMBA
ČAVKUNOVIĆ (SALIH) AHMET
M/М
114
01.08.1961
135
ČAVKUNOVIĆ (SALIH) JUSUF
ЧАВКУНОВИЋ (САЛИХ) ЈУСУФ
M/М
114
07.12.1965
136
ČAVKUNOVIĆ (JUSUF) MEHMED
ЧАВКУНОВИЋ (ЈУСУФ) МЕХМЕД
M/М
114
07.05.1994
137
ČAVKUNOVIĆ (BEGO) MEVLA
ЧАВКУНОВИЋ (БЕГО) МЕВЛА
Ž/Ж
114
27.01.1976
138
ČAVKUNOVIĆ (ZAHID) MEVLIDA
ЧАВКУНОВИЋ (ЗАХИД) МЕВЛИДА
Ž/Ж
114
04.11.1966
139
ČORBIĆ (NIJAZ) ĆAZIM
ЧОРБИЋ (НИЈАЗ) ЋАЗИМ
M/М
114
02.01.1995
140
ČORBIĆ (ZUBER) FITMETA
ЧОРБИЋ (ЗУБЕР) ФИТМЕТА
Ž/Ж
114
08.09.1973
141
ČORBIĆ (ĆAZIM) NIJAZ
ЧОРБИЋ (ЋАЗИМ) НИЈАЗ
M/М
114
14.09.1964
142
ČUČAK (RAMIZ) ALMA
ЧУЧАК (РАМИЗ) АЛМА
Ž/Ж
114
10.10.1978
143
ČUČAK (ABDULAH) NARCIS
ЧУЧАК (АБДУЛАХ) НАРЦИС
M/М
114
11.08.1973
144
ČUSTOVIĆ (ASIM) DŽENANA
ЧУСТОВИЋ (АСИМ) ЏЕНАНА
Ž/Ж
114
02.10.1996
145
ĆATIĆ (ZIHNIJA) ZIRAFETA
ЋАТИЋ (ЗИХНИЈА) ЗИРАФЕТА
Ž/Ж
114
02.10.1960
146
ĆOSIĆ (HAMDIJA) ALMA
ЋОСИЋ (ХАМДИЈА) АЛМА
Ž/Ж
114
24.01.1968
147
DE LANCEY (ŠEFIK) JASMINKA
ДЕ ЛАНЦЕY (ШЕФИК) ЈАСМИНКА
Ž/Ж
114
01.02.1973
148
DEŽMIĆ (IBRAHIM) MEVLA
ДЕЖМИЋ (ИБРАХИМ) МЕВЛА
Ž/Ж
114
10.08.1925
149
DEŽMIĆ (ABID) SENIJA
ДЕЖМИЋ (АБИД) СЕНИЈА
Ž/Ж
114
07.07.1961
150
DOLIĆ (MUHAMED) MERSIHA
ДОЛИЋ (МУХАМЕД) МЕРСИХА
Ž/Ж
114
23.01.1989
151
DOLIĆ (HUSO) MUHAMED
ДОЛИЋ (ХУСО) МУХАМЕД
M/М
114
13.12.1950
152
DOLJANČIĆ (MEHO) JASMINA
ДОЉАНЧИЋ (МЕХО) ЈАСМИНА
Ž/Ж
114
25.10.1962
153
DOLJANČIĆ (MIRSAD) MIRZA
ДОЉАНЧИЋ (МИРСАД) МИРЗА
M/М
114
19.05.1994
154
DURAJ (SHERIF) RUZHDI
ДУРАЈ (СХЕРИФ) РУЗХДИ
M/М
121
17.10.1963
155
DŽAFERAGIĆ (OSMAN) ŠIFA
ЏАФЕРАГИЋ (ОСМАН) ШИФА
Ž/Ж
114
23.02.1935
156
DŽIHANOVIĆ (EJUB) BEGAJETA
ЏИХАНОВИЋ (ЕЈУБ) БЕГАЈЕТА
Ž/Ж
114
01.01.1957
157
DŽIHANOVIĆ (BAJRO) JUSUF
ЏИХАНОВИЋ (БАЈРО) ЈУСУФ
M/М
114
15.12.1983
158
DŽIHANOVIĆ (BAJRO) OSMAN
ЏИХАНОВИЋ (БАЈРО) ОСМАН
M/М
114
04.12.1981
159
ĐAFERAGIĆ (OSMAN) DEVSA
ЂАФЕРАГИЋ (ОСМАН) ДЕВСА
Ž/Ж
114
09.08.1937
160
ĐAFERAGIĆ (OSMAN) EŠEF
ЂАФЕРАГИЋ (ОСМАН) ЕШЕФ
M/М
114
05.03.1947
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
6 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
161
ĐORĐEVIĆ (MILUTIN) DRAGAN
ЂОРЂЕВИЋ (МИЛУТИН) ДРАГАН
M/М
114
16.02.1933
162
ĐORĐEVIĆ (DRAGAN) SINIŠA
ЂОРЂЕВИЋ (ДРАГАН) СИНИША
M/М
114
05.09.1966
163
ĐOZIĆ (MUHAMED) JASMIN
ЂОЗИЋ (МУХАМЕД) ЈАСМИН
M/М
121
29.07.1986
164
ĐOZIĆ (MEHMEDALIJA) NELA
ЂОЗИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) НЕЛА
Ž/Ж
114
16.04.1970
165
ĐULOVIĆ (MUJO) MERSAD
ЂУЛОВИЋ (МУЈО) МЕРСАД
M/М
114
01.04.1969
166
ĐULOVIĆ (MEHMEDALIJA) REMZIJA
ЂУЛОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) РЕМЗИЈА Ž / Ж
114
15.03.1941
167
FAZLIĆ (ZAIM) JUSUF
ФАЗЛИЋ (ЗАИМ) ЈУСУФ
M/М
114
01.09.1936
168
FAZLIĆ (JUSUF) ZAHID
ФАЗЛИЋ (ЈУСУФ) ЗАХИД
M/М
115
27.05.1963
169
FERHATBEGOVIĆ (HILMO) MEHO
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (ХИЛМО) МЕХО
M/М
114
18.01.1957
170
FERHATBEGOVIĆ (MEHO) SELMA
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (МЕХО) СЕЛМА
Ž/Ж
114
14.11.1988
171
FERHATBEGOVIĆ (SALIM) ŠEFIKA
ФЕРХАТБЕГОВИЋ (САЛИМ) ШЕФИКА Ž / Ж
114
25.06.1958
172
FERHATOVIĆ (MEHO) MERSAD
ФЕРХАТОВИЋ (МЕХО) МЕРСАД
M/М
114
16.09.1991
173
FERHATOVIĆ (MUSTAFA) SENIJA
ФЕРХАТОВИЋ (МУСТАФА) СЕНИЈА
Ž/Ж
114
28.04.1966
174
GAZDIĆ (RAMIZ) DANIS
ГАЗДИЋ (РАМИЗ) ДАНИС
M/М
114
08.07.1984
175
GAZDIĆ (HAZIM) RAMIZ
ГАЗДИЋ (ХАЗИМ) РАМИЗ
M/М
114
08.05.1957
176
GAZDIĆ (HAKI) ŠAZILA
ГАЗДИЋ (ХАКИ) ШАЗИЛА
Ž/Ж
114
01.03.1962
177
GOGIĆ (SUVAD) ELMA
ГОГИЋ (СУВАД) ЕЛМА
Ž/Ж
120
07.04.1992
178
GOGIĆ (MUHAMED) EMINA
ГОГИЋ (МУХАМЕД) ЕМИНА
Ž/Ж
120
06.02.1971
179
GOGIĆ (MUHAREM) HAVA
ГОГИЋ (МУХАРЕМ) ХАВА
Ž/Ж
114
07.02.1970
180
GOGIĆ (MAGBUL) HAZIM
ГОГИЋ (МАГБУЛ) ХАЗИМ
M/М
114
19.06.1961
181
GOGIĆ (MEHMEDALIJA) KADRIJA
ГОГИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) КАДРИЈА
Ž/Ж
114
26.07.1937
182
GOGIĆ (MAGBUL) NUVAS
ГОГИЋ (МАГБУЛ) НУВАС
M/М
114
19.10.1958
183
GOGIĆ (HAJRAGA) SUVAD
ГОГИЋ (ХАЈРАГА) СУВАД
M/М
120
18.07.1969
184
GOJAČIĆ (MEHMEDALIJA) AVDO
ГОЈАЧИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА) АВДО
M/М
114
10.10.1980
185
GOJAČIĆ (OSMAN) FADIL
ГОЈАЧИЋ (ОСМАН) ФАДИЛ
M/М
121
04.04.1917
186
GOJAČIĆ (ABDULAH) MEHMEDALIJA
ГОЈАЧИЋ (АБДУЛАХ) МЕХМЕДАЛИЈА M / М
114
20.04.1935
187
GOJAČIĆ (AHMO) NEJRA
ГОЈАЧИЋ (АХМО) НЕЈРА
Ž/Ж
114
13.12.1986
188
GOJAČIĆ (MEHMED) ZILHA
ГОЈАЧИЋ (МЕХМЕД) ЗИЛХА
Ž/Ж
114
23.02.1960
189
GONDŽIĆ (MUHAMED) HASAN
ГОНЏИЋ (МУХАМЕД) ХАСАН
M/М
121
10.10.1958
190
GONDŽIĆ (MUHAMED) HUSEIN
ГОНЏИЋ (МУХАМЕД) ХУСЕИН
M/М
115
03.04.1960
191
GONDŽIĆ (ADEM) JASMINA
ГОНЏИЋ (АДЕМ) ЈАСМИНА
Ž/Ж
115
15.02.1967
192
GONDŽIĆ (HUSEIN) MIRZA
ГОНЏИЋ (ХУСЕИН) МИРЗА
M/М
115
18.02.1986
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
7 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
098
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
193
GONDŽIĆ-PETER (HUSEIN) MIRZANA
ГОНЏИЋ-ПЕТЕР (ХУСЕИН) МИРЗАНА
Ž/Ж
115
24.08.1988
194
GRGIĆ (HAMDIJA) VESNA
ГРГИЋ (ХАМДИЈА) ВЕСНА
Ž/Ж
114
05.07.1961
195
HABIBOVIĆ (MUJO) ELVIS
ХАБИБОВИЋ (МУЈО) ЕЛВИС
M/М
115
15.12.1984
196
HABIBOVIĆ (ŠEFIK) MINKA
ХАБИБОВИЋ (ШЕФИК) МИНКА
Ž/Ж
114
10.07.1965
197
HABIBOVIĆ (HAMDO) MIRSADA
ХАБИБОВИЋ (ХАМДО) МИРСАДА
Ž/Ж
114
24.05.1951
198
HADŽIKIĆ (AKIF) MIRZANA
ХАЏИКИЋ (АКИФ) МИРЗАНА
Ž/Ж
114
19.10.1986
199
HALILAGIĆ (OSMAN) MEHMED
ХАЛИЛАГИЋ (ОСМАН) МЕХМЕД
M/М
114
15.03.1945
200
HALILAGIĆ (HASAN) MERIMA
ХАЛИЛАГИЋ (ХАСАН) МЕРИМА
Ž/Ж
114
13.03.1958
201
HALILOVIĆ (NIKOLA) ANITA
ХАЛИЛОВИЋ (НИКОЛА) АНИТА
Ž/Ж
114
29.09.1979
202
HALILOVIĆ (MEVLUDIN) AZEMINA
ХАЛИЛОВИЋ (МЕВЛУДИН) АЗЕМИНА Ž / Ж
114
01.11.1993
203
HALILOVIĆ (MEVLUDIN) DINO
ХАЛИЛОВИЋ (МЕВЛУДИН) ДИНО
M/М
114
27.11.1985
204
HALILOVIĆ (MURIZ) EMINA
ХАЛИЛОВИЋ (МУРИЗ) ЕМИНА
Ž/Ж
114
04.09.1990
205
HALILOVIĆ (HUSNIJA) EMINA
ХАЛИЛОВИЋ (ХУСНИЈА) ЕМИНА
Ž/Ж
114
06.07.1983
206
HALILOVIĆ (MURADIF) EMIR
ХАЛИЛОВИЋ (МУРАДИФ) ЕМИР
M/М
114
03.07.1978
207
HALILOVIĆ (MEVLUDIN) FAHRUDIN
M/М
114
30.06.1988
208
HALILOVIĆ (KADIR) FATIMA
ХАЛИЛОВИЋ (МЕВЛУДИН)
ФАХРУДИН
ХАЛИЛОВИЋ (КАДИР) ФАТИМА
Ž/Ж
114
03.07.1988
209
HALILOVIĆ (MEHMED) FATIMA
ХАЛИЛОВИЋ (МЕХМЕД) ФАТИМА
Ž/Ж
114
10.07.1960
210
HALILOVIĆ (HUSO) HUSNIJA
ХАЛИЛОВИЋ (ХУСО) ХУСНИЈА
M/М
114
19.07.1957
211
HALILOVIĆ (MEMIŠ) HUSO
ХАЛИЛОВИЋ (МЕМИШ) ХУСО
M/М
114
14.06.1939
212
HALILOVIĆ (IZET) MEVLIDA
ХАЛИЛОВИЋ (ИЗЕТ) МЕВЛИДА
Ž/Ж
114
28.05.1960
213
HALILOVIĆ (HUSO) MUHAMED
ХАЛИЛОВИЋ (ХУСО) МУХАМЕД
M/М
114
01.01.1970
214
HALILOVIĆ (MEHMED) MURADIF
ХАЛИЛОВИЋ (МЕХМЕД) МУРАДИФ
M/М
114
08.11.1955
215
HALILOVIĆ (MIHNETA) NISAIL
ХАЛИЛОВИЋ (МИХНЕТА) НИСАИЛ
M/М
114
11.12.1982
216
HALILOVIĆ (KASIM) ŠAHZA
ХАЛИЛОВИЋ (КАСИМ) ШАХЗА
Ž/Ж
114
18.02.1958
217
HALILOVIĆ (ZEĆO) ŠEVKO
ХАЛИЛОВИЋ (ЗЕЋО) ШЕВКО
M/М
114
12.05.1974
218
HALILOVIĆ (OSMAN) ZADA
ХАЛИЛОВИЋ (ОСМАН) ЗАДА
Ž/Ж
114
15.01.1940
219
HASANOVIĆ (HAJRUDIN) ALDIN
ХАСАНОВИЋ (ХАЈРУДИН) АЛДИН
M/М
114
03.05.1986
220
HASANOVIĆ (HAJRUDIN) EDIN
ХАСАНОВИЋ (ХАЈРУДИН) ЕДИН
M/М
114
20.02.1988
221
HASANOVIĆ (AKIF) HAFIZA
ХАСАНОВИЋ (АКИФ) ХАФИЗА
Ž/Ж
115
01.06.1987
222
HASANOVIĆ (IBRO) MEHMEDALIJA
ХАСАНОВИЋ (ИБРО) МЕХМЕДАЛИЈА M / М
114
10.05.1935
223
HASANOVIĆ (ALIJA) MERKA
ХАСАНОВИЋ (АЛИЈА) МЕРКА
Ž/Ж
114
13.05.1934
224
HASIĆ (MEHMED) BEGAJID
ХАСИЋ (МЕХМЕД) БЕГАЈИД
M/М
114
05.05.1959
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
8 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
225
HASIĆ (SEZAIJA) EDHEM
ХАСИЋ (СЕЗАИЈА) ЕДХЕМ
M/М
114
07.08.1941
226
HASIĆ (SALIH) ELIZABETA
ХАСИЋ (САЛИХ) ЕЛИЗАБЕТА
Ž/Ж
114
19.06.1953
227
HASIĆ (ARIF) FADILA
ХАСИЋ (АРИФ) ФАДИЛА
Ž/Ж
114
03.02.1940
228
HASIĆ (RAJIF) FATIMA
ХАСИЋ (РАЈИФ) ФАТИМА
Ž/Ж
114
20.03.1934
229
HASIĆ (MUHEDIN) FEHIM
ХАСИЋ (МУХЕДИН) ФЕХИМ
M/М
121
06.12.1956
230
HASIĆ (FARUK) KEMAL
ХАСИЋ (ФАРУК) КЕМАЛ
M/М
114
14.05.1976
231
HASIĆ (MUMIN) MEJRUŠA
ХАСИЋ (МУМИН) МЕЈРУША
Ž/Ж
114
21.04.1962
232
HASIĆ (MUJO) MERIMA
ХАСИЋ (МУЈО) МЕРИМА
Ž/Ж
121
03.03.1959
233
HASIĆ (AHMET) PAŠA
ХАСИЋ (АХМЕТ) ПАША
Ž/Ж
121
17.04.1934
234
HASIĆ (FEHIM) RAMIZ
ХАСИЋ (ФЕХИМ) РАМИЗ
M/М
121
14.11.1987
235
HASIĆ (HASAN) SABINA
ХАСИЋ (ХАСАН) САБИНА
Ž/Ж
114
31.08.1978
236
HASIĆ (FEHIM) TEUFIK
ХАСИЋ (ФЕХИМ) ТЕУФИК
M/М
114
21.02.1932
237
HASIĆ (BAJRO) UNKA
ХАСИЋ (БАЈРО) УНКА
Ž/Ж
114
21.03.1959
238
Ž/Ж
114
28.06.1980
239
HASIĆ SULTANOVIĆ (EDHEM) SABINA ХАСИЋ СУЛТАНОВИЋ (ЕДХЕМ)
САБИНА
HATAMLEH (ADNAN) DŽEMAL
ХАТАМЛЕХ (АДНАН) ЏЕМАЛ
M/М
114
29.11.1979
240
HATAMLEH (IZET) VELIDA
ХАТАМЛЕХ (ИЗЕТ) ВЕЛИДА
Ž/Ж
114
20.10.1983
241
HATUNIĆ (HAKIJA) ZEMINA
ХАТУНИЋ (ХАКИЈА) ЗЕМИНА
Ž/Ж
115
30.12.1952
242
HELJA (RAIF) ERVIN
ХЕЉА (РАИФ) ЕРВИН
M/М
114
17.07.1965
243
HELJA (ERVIN) NEJRA
ХЕЉА (ЕРВИН) НЕЈРА
Ž/Ж
114
11.01.1994
244
HELJA (OSMAN) REMZIJA
ХЕЉА (ОСМАН) РЕМЗИЈА
Ž/Ж
114
18.12.1944
245
HERCEGOVAC (NAIL) ELDAR
ХЕРЦЕГОВАЦ (НАИЛ) ЕЛДАР
M/М
114
21.10.1995
246
HERCEGOVAC (NAIL) ELMA
ХЕРЦЕГОВАЦ (НАИЛ) ЕЛМА
Ž/Ж
114
13.01.1990
247
HERCEGOVAC (EDHEM) ERNADA
ХЕРЦЕГОВАЦ (ЕДХЕМ) ЕРНАДА
Ž/Ж
114
06.09.1965
248
HERCEGOVAC (DŽEMAL) KEMIJA
ХЕРЦЕГОВАЦ (ЏЕМАЛ) КЕМИЈА
Ž/Ж
114
01.02.1956
249
HERCEGOVAC (FADIL) NAIL
ХЕРЦЕГОВАЦ (ФАДИЛ) НАИЛ
M/М
114
06.02.1966
250
HODŽIĆ (ADEM) ALIJA
ХОЏИЋ (АДЕМ) АЛИЈА
Ž/Ж
114
11.10.1960
251
HODŽIĆ (HAJRO) DENIS
ХОЏИЋ (ХАЈРО) ДЕНИС
M/М
121
05.03.1981
252
HODŽIĆ (HASAN) DŽEMAIL
ХОЏИЋ (ХАСАН) ЏЕМАИЛ
M/М
114
02.02.1955
253
HODŽIĆ (MUSTAFA) FADILA
ХОЏИЋ (МУСТАФА) ФАДИЛА
Ž/Ж
114
17.10.1953
254
HODŽIĆ (AVDAGA) HADŽIRA
ХОЏИЋ (АВДАГА) ХАЏИРА
Ž/Ж
114
20.09.1949
255
HOTILOVAC (RAMIZ) DIJANA
ХОТИЛОВАЦ (РАМИЗ) ДИЈАНА
Ž/Ж
114
26.11.1977
256
HOTOVIĆ (SALKO) SAKIBA
ХОТОВИЋ (САЛКО) САКИБА
Ž/Ж
114
24.02.1973
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
9 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
257
HRELJA (OSMAN) AHMEDIN
ХРЕЉА (ОСМАН) АХМЕДИН
M/М
114
09.10.1958
258
HRELJA (AHMEDIN) ELDAR
ХРЕЉА (АХМЕДИН) ЕЛДАР
M/М
114
11.07.1985
259
HRELJA (AHMEDIN) IRMA
ХРЕЉА (АХМЕДИН) ИРМА
Ž/Ж
114
01.01.1988
260
HRELJA (SALIH) NERMINA
ХРЕЉА (САЛИХ) НЕРМИНА
Ž/Ж
114
20.05.1959
261
HRELJIĆ (HASAN) ĐULSA
ХРЕЉИЋ (ХАСАН) ЂУЛСА
Ž/Ж
114
01.09.1938
262
HRNJIĆ (HUSEJIN) AHMED
ХРЊИЋ (ХУСЕЈИН) АХМЕД
M/М
114
04.06.1994
263
HRNJIĆ (HUSEJIN) EDISA
ХРЊИЋ (ХУСЕЈИН) ЕДИСА
Ž/Ж
114
06.09.1978
264
HRNJIĆ (EMIN) MUNEZA
ХРЊИЋ (ЕМИН) МУНЕЗА
Ž/Ж
115
18.07.1959
265
HURIĆ (NEZIR) ESAD
ХУРИЋ (НЕЗИР) ЕСАД
M/М
114
22.10.1964
266
HURIĆ (ŠAĆIR) HAVKA
ХУРИЋ (ШАЋИР) ХАВКА
Ž/Ж
114
04.09.1936
267
HURIĆ (MUNIB) MERISA
ХУРИЋ (МУНИБ) МЕРИСА
Ž/Ж
114
27.10.1987
268
HURIĆ (NEZIR) ZEMINA
ХУРИЋ (НЕЗИР) ЗЕМИНА
Ž/Ж
114
12.02.1967
269
IBIŠEVIĆ (JUSUF) MIRZA
ИБИШЕВИЋ (ЈУСУФ) МИРЗА
M/М
114
29.07.1986
270
IBIŠEVIĆ (JUSUF) NURA
ИБИШЕВИЋ (ЈУСУФ) НУРА
Ž/Ж
114
29.05.1991
271
IBIŠEVIĆ (HASIB) ZUMRA
ИБИШЕВИЋ (ХАСИБ) ЗУМРА
Ž/Ж
114
22.04.1955
272
IBRAHIMOVIĆ (EJUB) MELIHA
ИБРАХИМОВИЋ (ЕЈУБ) МЕЛИХА
Ž/Ж
114
07.06.1966
273
IBRAHIMOVIĆ (SENAD) MERIS
ИБРАХИМОВИЋ (СЕНАД) МЕРИС
M/М
114
09.08.1990
274
IBRAHIMOVIĆ (ASIM) SENAD
ИБРАХИМОВИЋ (АСИМ) СЕНАД
M/М
114
21.03.1961
275
IDRIZI (REMZIJA) BAKI
ИДРИЗИ (РЕМЗИЈА) БАКИ
M/М
114
17.01.1980
276
IDRIZI (RIFET) ENIDA
ИДРИЗИ (РИФЕТ) ЕНИДА
Ž/Ж
120
18.09.1982
277
IDRIZI (REMZI) FEMI
ИДРИЗИ (РЕМЗИ) ФЕМИ
M/М
120
22.02.1968
278
ILINČIĆ (ĐORĐA) ANKA
ИЛИНЧИЋ (ЂОРЂА) АНКА
Ž/Ж
114
24.02.1928
279
ILINČIĆ (ZDRAVKO) DAVOR
ИЛИНЧИЋ (ЗДРАВКО) ДАВОР
M/М
114
01.05.1982
280
ILINČIĆ (RADOVAN) ZDRAVKO
ИЛИНЧИЋ (РАДОВАН) ЗДРАВКО
M/М
114
19.01.1951
281
ILINČIĆ (IDRIZ) ZLATA
ИЛИНЧИЋ (ИДРИЗ) ЗЛАТА
Ž/Ж
114
24.10.1955
282
IMAMOVIĆ (IBRO) DIDA
ИМАМОВИЋ (ИБРО) ДИДА
Ž/Ж
121
18.07.1946
283
IMAMOVIĆ (ALIJA) EDHEM
ИМАМОВИЋ (АЛИЈА) ЕДХЕМ
M/М
121
13.09.1942
284
IMAMOVIĆ (OSMAN) FATIMA
ИМАМОВИЋ (ОСМАН) ФАТИМА
Ž/Ж
114
25.12.1954
285
IMAMOVIĆ (SAFET) HAJRUDIN
ИМАМОВИЋ (САФЕТ) ХАЈРУДИН
M/М
114
30.05.1950
286
IMAMOVIĆ (HAJRUDIN) HASIBA
ИМАМОВИЋ (ХАЈРУДИН) ХАСИБА
Ž/Ж
114
16.09.1976
287
IMŠIROVIĆ (BEĆIR) AHMET
ИМШИРОВИЋ (БЕЋИР) АХМЕТ
M/М
115
09.02.1969
288
IMŠIROVIĆ (ĆAMIL) ALBINA
ИМШИРОВИЋ (ЋАМИЛ) АЛБИНА
Ž/Ж
115
05.06.1977
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
10 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
289
IMŠIROVIĆ (DŽAFER) HAĐIRA
ИМШИРОВИЋ (ЏАФЕР) ХАЂИРА
Ž/Ж
115
30.10.1947
290
ISLAMBAŠIĆ (HAMID) MUŠAN
ИСЛАМБАШИЋ (ХАМИД) МУШАН
M/М
114
05.02.1928
291
ISLAMBAŠIĆ (IZET) REFIJA
ИСЛАМБАШИЋ (ИЗЕТ) РЕФИЈА
Ž/Ж
114
09.02.1940
292
IVAZOVIĆ (MUJO) MUNIRA
ИВАЗОВИЋ (МУЈО) МУНИРА
Ž/Ж
114
01.01.1959
293
JAKUPOVIĆ (IBRAHIM) ESMA
ЈАКУПОВИЋ (ИБРАХИМ) ЕСМА
Ž/Ж
114
24.03.1949
294
JUSUPOVIĆ (ŠEMSO) ZLATA
ЈУСУПОВИЋ (ШЕМСО) ЗЛАТА
Ž/Ж
114
24.01.1955
295
KABILJAGIĆ (SAFET) SELMA
КАБИЉАГИЋ (САФЕТ) СЕЛМА
Ž/Ж
114
02.05.1981
296
KAJIĆ (HAZIM) AIDA
КАЈИЋ (ХАЗИМ) АИДА
Ž/Ж
114
30.09.1994
297
KANJIĆ (VID) GORDANA
КАЊИЋ (ВИД) ГОРДАНА
Ž/Ж
114
22.09.1957
298
KANJIĆ (RAMIZ) JASMIN
КАЊИЋ (РАМИЗ) ЈАСМИН
M/М
114
18.01.1987
299
KANJIĆ (SAFET) RAMIZ
КАЊИЋ (САФЕТ) РАМИЗ
M/М
114
03.06.1957
300
KANJIĆ (SENIJA) SANID
КАЊИЋ (СЕНИЈА) САНИД
M/М
114
20.09.1982
301
KANJIĆ (SAFET) SENIJA
КАЊИЋ (САФЕТ) СЕНИЈА
Ž/Ж
114
17.11.1962
302
KARDAŠEVIĆ (MEHMED) AZRA
КАРДАШЕВИЋ (МЕХМЕД) АЗРА
Ž/Ж
114
10.05.1964
303
KARDAŠEVIĆ (ESED) DŽEVAD
КАРДАШЕВИЋ (ЕСЕД) ЏЕВАД
M/М
114
16.06.1956
304
KARDAŠEVIĆ (DŽEVAD) ELMIRA
КАРДАШЕВИЋ (ЏЕВАД) ЕЛМИРА
Ž/Ж
114
13.12.1989
305
KARDAŠEVIĆ (DŽEVAD) SELMA
КАРДАШЕВИЋ (ЏЕВАД) СЕЛМА
Ž/Ж
114
04.10.1995
306
KARIĆ (MUHAMED) EDINA
КАРИЋ (МУХАМЕД) ЕДИНА
Ž/Ж
115
14.01.1957
307
KARIĆ (HAŠIM) NERMANA
КАРИЋ (ХАШИМ) НЕРМАНА
Ž/Ж
115
30.06.1985
308
KARIĆ (ŠEFIK) ŠEMSO
КАРИЋ (ШЕФИК) ШЕМСО
M/М
115
19.05.1956
309
KARIĆ (ŠEMSO) ŠEVKO
КАРИЋ (ШЕМСО) ШЕВКО
M/М
115
24.03.1983
310
KEŠETOVIĆ (HASIB) MUHIDIN
КЕШЕТОВИЋ (ХАСИБ) МУХИДИН
M/М
114
05.03.1963
311
KEŠETOVIĆ (HASIB) NURUDIN
КЕШЕТОВИЋ (ХАСИБ) НУРУДИН
M/М
114
21.12.1959
312
KLJAJIĆ (AVDO) ARMINA
КЉАЈИЋ (АВДО) АРМИНА
Ž/Ж
114
12.04.1958
313
KOLAK (IMŠIR) AHMEDINA
КОЛАК (ИМШИР) АХМЕДИНА
Ž/Ж
114
28.03.1996
314
KOLAK (MEHMEDALIJA) MIRSADA
КОЛАК (МЕХМЕДАЛИЈА) МИРСАДА
Ž/Ж
114
10.01.1969
315
KOLAREVIĆ (MUSTAFA) FATA
КОЛАРЕВИЋ (МУСТАФА) ФАТА
Ž/Ж
114
05.05.1960
316
KOPIĆ (SANEL) ADNAN
КОПИЋ (САНЕЛ) АДНАН
M/М
114
01.08.1992
317
KOPIĆ (SANEL) NEJRA
КОПИЋ (САНЕЛ) НЕЈРА
Ž/Ж
114
17.08.1996
318
KOPIĆ (ALIJA) SANEL
КОПИЋ (АЛИЈА) САНЕЛ
M/М
114
03.03.1973
319
KOPIĆ (SADIJA) VELIDA
КОПИЋ (САДИЈА) ВЕЛИДА
Ž/Ж
114
05.10.1974
320
KOSTIĆ (JOZO) JANJA
КОСТИЋ (ЈОЗО) ЈАЊА
Ž/Ж
114
12.06.1940
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
11 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
321
KOVAČEVIĆ (AVDO) TIMKA
КОВАЧЕВИЋ (АВДО) ТИМКА
Ž/Ж
114
15.09.1968
322
KREKIĆ (HUSEJIN) MIRSADA
КРЕКИЋ (ХУСЕЈИН) МИРСАДА
Ž/Ж
114
28.03.1972
323
KREKIĆ (MEVAID) RIFET
КРЕКИЋ (МЕВАИД) РИФЕТ
M/М
114
21.03.1996
324
KUĆANIN (ATIF) EMIL
КУЋАНИН (АТИФ) ЕМИЛ
M/М
114
31.08.1982
325
KURTIĆ (SABRIJA) FIKRETA
КУРТИЋ (САБРИЈА) ФИКРЕТА
Ž/Ж
114
18.07.1980
326
LAPANDIĆ (ARIF) RAZIJA
ЛАПАНДИЋ (АРИФ) РАЗИЈА
Ž/Ж
114
04.02.1959
327
MAHMUTOVIĆ (MEHMED) ERNADA
МАХМУТОВИЋ (МЕХМЕД) ЕРНАДА
Ž/Ж
114
20.04.1984
328
MAJKIĆ (ČEDO) MILANKA
МАЈКИЋ (ЧЕДО) МИЛАНКА
Ž/Ж
125
17.05.1952
329
MALČINOVIĆ (RAGIB) ZEJTA
МАЛЧИНОВИЋ (РАГИБ) ЗЕЈТА
Ž/Ж
114
11.05.1955
330
MANJIĆ (AHMET) ADEL
МАЊИЋ (АХМЕТ) АДЕЛ
M/М
114
03.07.1987
331
MANJIĆ (AHMET) SADIJA
МАЊИЋ (АХМЕТ) САДИЈА
Ž/Ж
114
08.08.1991
332
MANJIĆ (IBRAHIM) SADIKA
МАЊИЋ (ИБРАХИМ) САДИКА
Ž/Ж
114
05.06.1944
333
MANZETA (JOSIP) MARKO
МАНЗЕТА (ЈОСИП) МАРКО
M/М
114
28.03.1941
334
MAŠIĆ (TAHIR) AJIŠA
МАШИЋ (ТАХИР) АЈИША
Ž/Ж
121
01.04.1974
335
MAŠIĆ (ČAMIL) AMIR
МАШИЋ (ЧАМИЛ) АМИР
M/М
121
18.04.1987
336
MAŠIĆ (HAJRUDIN) BENADIN
МАШИЋ (ХАЈРУДИН) БЕНАДИН
M/М
114
20.02.1980
337
MAŠIĆ (ZLATAN) DINKO
МАШИЋ (ЗЛАТАН) ДИНКО
M/М
114
09.09.1992
338
MAŠIĆ (HAMDIJA) FAHIRA
МАШИЋ (ХАМДИЈА) ФАХИРА
Ž/Ж
114
29.05.1950
339
MAŠIĆ (FADIL) HAJRA
МАШИЋ (ФАДИЛ) ХАЈРА
Ž/Ж
121
12.06.1947
340
MAŠIĆ (MUHAREM) HAJRUDIN
МАШИЋ (МУХАРЕМ) ХАЈРУДИН
M/М
114
07.01.1950
341
MAŠIĆ (RAMIZ) JASMINA
МАШИЋ (РАМИЗ) ЈАСМИНА
Ž/Ж
114
04.12.1983
342
MAŠIĆ (ANTO) MARICA
МАШИЋ (АНТО) МАРИЦА
Ž/Ж
114
21.09.1967
343
MAŠIĆ (SENAD) MIRZA
МАШИЋ (СЕНАД) МИРЗА
M/М
121
06.11.1995
344
MAŠIĆ (REFIK) MUJESIRA
МАШИЋ (РЕФИК) МУЈЕСИРА
Ž/Ж
114
04.07.1925
345
MAŠIĆ (MUSTAFA) NAĐIJA
МАШИЋ (МУСТАФА) НАЂИЈА
Ž/Ж
114
24.03.1955
346
MAŠIĆ (AVDO) REMZIJA
МАШИЋ (АВДО) РЕМЗИЈА
Ž/Ж
121
15.10.1937
347
MAŠIĆ (SENAHID) SENAD
МАШИЋ (СЕНАХИД) СЕНАД
M/М
121
28.08.1961
348
MAZALOVIĆ (RASIM) ASIM
МАЗАЛОВИЋ (РАСИМ) АСИМ
M/М
121
04.06.1953
349
MAZALOVIĆ (FADIL) ENISA
МАЗАЛОВИЋ (ФАДИЛ) ЕНИСА
Ž/Ж
114
17.07.1960
350
MAZALOVIĆ (HUSO) FIKRET
МАЗАЛОВИЋ (ХУСО) ФИКРЕТ
M/М
114
06.04.1953
351
MAZALOVIĆ (MEHMED) HAJRA
МАЗАЛОВИЋ (МЕХМЕД) ХАЈРА
Ž/Ж
114
23.03.1939
352
MAZALOVIĆ (ŠAHBAZ) RASIM
МАЗАЛОВИЋ (ШАХБАЗ) РАСИМ
M/М
121
01.12.1925
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
12 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
353
MAZALOVIĆ (ASIM) SEDIKA
МАЗАЛОВИЋ (АСИМ) СЕДИКА
Ž/Ж
114
18.02.1968
354
MEHMEDOVIĆ (AVDO) AVDO
МЕХМЕДОВИЋ (АВДО) АВДО
M/М
114
25.05.1957
355
MEHMEDOVIĆ (RAGIB) BEJTA
МЕХМЕДОВИЋ (РАГИБ) БЕЈТА
Ž/Ж
114
07.01.1958
356
MEHMEDOVIĆ (RAMO) ENVER
МЕХМЕДОВИЋ (РАМО) ЕНВЕР
M/М
114
14.06.1961
357
MEHMEDOVIĆ (NAIL) MIRSAD
МЕХМЕДОВИЋ (НАИЛ) МИРСАД
M/М
114
20.06.1987
358
MEHMEDOVIĆ (MUJO) MIRSADA
МЕХМЕДОВИЋ (МУЈО) МИРСАДА
Ž/Ж
114
18.08.1988
359
MEHMEDOVIĆ (AVDO) NAIL
МЕХМЕДОВИЋ (АВДО) НАИЛ
M/М
114
17.11.1952
360
MEHMEDOVIĆ (MAŠO) NIZAFETA
МЕХМЕДОВИЋ (МАШО) НИЗАФЕТА
Ž/Ж
114
01.10.1965
361
MEHMEDOVIĆ (OSMAN) SADETA
МЕХМЕДОВИЋ (ОСМАН) САДЕТА
Ž/Ж
114
03.01.1964
362
MEMIŠAGIĆ (HAMDO) AHMET
МЕМИШАГИЋ (ХАМДО) АХМЕТ
M/М
114
02.02.1940
363
MEMIŠAGIĆ (ĐULAGA) ALIJA
МЕМИШАГИЋ (ЂУЛАГА) АЛИЈА
Ž/Ж
114
28.05.1943
364
MEMIŠAGIĆ (IBRAHIM) FIKRET
МЕМИШАГИЋ (ИБРАХИМ) ФИКРЕТ
M/М
114
25.01.1965
365
MEMIŠAGIĆ (MEHMED) MEVLIDA
МЕМИШАГИЋ (МЕХМЕД) МЕВЛИДА
Ž/Ж
114
07.06.1934
366
MEMIŠAGIĆ (JUSUF) RAZIJA
МЕМИШАГИЋ (ЈУСУФ) РАЗИЈА
Ž/Ж
114
15.10.1978
367
MEŠANOVIĆ (BEGO) MENSUR
МЕШАНОВИЋ (БЕГО) МЕНСУР
M/М
114
13.05.1982
368
MEŠANOVIĆ (REDŽO) ZLATIJA
МЕШАНОВИЋ (РЕЏО) ЗЛАТИЈА
Ž/Ж
114
07.12.1982
369
MEŠKOVIĆ (FEHIM) EDIN
МЕШКОВИЋ (ФЕХИМ) ЕДИН
M/М
114
22.10.1968
370
MEŠKOVIĆ (ASIM) FAHRUDIN
МЕШКОВИЋ (АСИМ) ФАХРУДИН
M/М
114
15.04.1960
371
MEŠKOVIĆ (MUNIB) FEHRIJA
МЕШКОВИЋ (МУНИБ) ФЕХРИЈА
Ž/Ж
114
01.01.1973
372
MEŠKOVIĆ (BERHEM) HANKIJA
МЕШКОВИЋ (БЕРХЕМ) ХАНКИЈА
Ž/Ж
114
08.01.1967
373
MEŠKOVIĆ (SEAD) HARIS
МЕШКОВИЋ (СЕАД) ХАРИС
M/М
114
23.12.1983
374
MEŠKOVIĆ (MUJO) MEVLA
МЕШКОВИЋ (МУЈО) МЕВЛА
Ž/Ж
114
19.10.1958
375
MEZETOVIĆ (MIRSAD) AMINA
МЕЗЕТОВИЋ (МИРСАД) АМИНА
Ž/Ж
114
02.05.1982
376
MIŠUT (MUJO) MUNIBA
МИШУТ (МУЈО) МУНИБА
Ž/Ж
114
16.02.1958
377
MUHAREMAGIĆ (ADNAN) NEIRA
МУХАРЕМАГИЋ (АДНАН) НЕИРА
Ž/Ж
114
12.01.1995
378
MUHIĆ (SEAD) ALMA
МУХИЋ (СЕАД) АЛМА
Ž/Ж
114
06.11.1981
379
MUHIĆ (SALKO) FAHRUDIN
МУХИЋ (САЛКО) ФАХРУДИН
M/М
114
13.10.1979
380
MUMANOVIĆ (MUMIN) SALIM
МУМАНОВИЋ (МУМИН) САЛИМ
M/М
114
12.03.1964
381
MUSIĆ (MEHMED) HAŠA
МУСИЋ (МЕХМЕД) ХАША
Ž/Ж
114
22.02.1933
382
MUSTAFIĆ (AVDO) DŽEJLANA
МУСТАФИЋ (АВДО) ЏЕЈЛАНА
Ž/Ж
120
22.01.1991
383
NOVAKOVIĆ (MUHAREM) ZLATA
НОВАКОВИЋ (МУХАРЕМ) ЗЛАТА
Ž/Ж
114
02.09.1964
384
OKIĆ (AVDO) AJKA
ОКИЋ (АВДО) АЈКА
Ž/Ж
114
17.03.1930
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
13 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
385
OMEROVIĆ (ABID) ABIDA
ОМЕРОВИЋ (АБИД) АБИДА
Ž/Ж
121
07.11.1930
386
OMEROVIĆ (ŠAHIN) MIRFETA
ОМЕРОВИЋ (ШАХИН) МИРФЕТА
Ž/Ж
114
02.01.1973
387
OMEROVIĆ (SENAJID) MIRZET
ОМЕРОВИЋ (СЕНАЈИД) МИРЗЕТ
M/М
114
22.10.1992
388
OMEROVIĆ (MEHMED) SAFIJA
ОМЕРОВИЋ (МЕХМЕД) САФИЈА
Ž/Ж
114
16.07.1948
389
OMEROVIĆ (SALIH) SENAJID
ОМЕРОВИЋ (САЛИХ) СЕНАЈИД
M/М
114
18.04.1969
390
OMEROVIĆ (SENAJID) SENITA
ОМЕРОВИЋ (СЕНАЈИД) СЕНИТА
Ž/Ж
114
11.07.1996
391
OSMANKAJG (NEBI) GANI
ОСМАНКАЈГ (НЕБИ) ГАНИ
M/М
114
14.04.1963
392
OSMIĆ (BEČIR) RASEMA
ОСМИЋ (БЕЧИР) РАСЕМА
Ž/Ж
114
02.06.1953
393
PAČARIZ (SUNO) AMER
ПАЧАРИЗ (СУНО) АМЕР
M/М
114
09.10.1990
394
PERIĆ (JURICA) BORIVOJE
ПЕРИЋ (ЈУРИЦА) БОРИВОЈЕ
M/М
114
27.05.1949
395
PERIĆ (VOJIN) MILANKA
ПЕРИЋ (ВОЈИН) МИЛАНКА
Ž/Ж
114
06.08.1957
396
PINJIĆ (AVDIJA) HASAN
ПИЊИЋ (АВДИЈА) ХАСАН
M/М
120
18.06.1962
397
POPOVIĆ (BRANKO) MIRJANA
ПОПОВИЋ (БРАНКО) МИРЈАНА
Ž/Ж
114
24.06.1941
398
PRELDŽIĆ (BAHRIJA) MERSUDIN
ПРЕЛЏИЋ (БАХРИЈА) МЕРСУДИН
M/М
114
15.01.1964
399
PRELDŽIĆ (MERSUDIN) SABAHUDIN
ПРЕЛЏИЋ (МЕРСУДИН) САБАХУДИН M / М
114
16.02.1989
400
PRELDŽIĆ (MERSUDIN) SABRINA
ПРЕЛЏИЋ (МЕРСУДИН) САБРИНА
Ž/Ж
114
26.12.1991
401
PRELDŽIĆ (HALIL) SENADA
ПРЕЛЏИЋ (ХАЛИЛ) СЕНАДА
Ž/Ж
114
01.06.1968
402
PRVULOVIĆ (DUŠAN) SONJA
ПРВУЛОВИЋ (ДУШАН) СОЊА
Ž/Ж
114
18.12.1946
403
114
11.11.1943
Ž/Ж
114
24.10.1948
405
REDŽIĆ (ALIJA) BESIM
ПРВУЛОВИЋ-ОРЛИЋ (БОРИВОЈЕ)
ЈАДРАНКО
РАДОСАВЉЕВИЋ (ВОЈИСЛАВ)
МИЛКА
РЕЏИЋ (АЛИЈА) БЕСИМ
M/М
404
PRVULOVIĆ-ORLIĆ (BORIVOJE)
JADRANKO
RADOSAVLJEVIĆ (VOJISLAV) MILKA
M/М
114
10.12.1936
406
REDŽIĆ (RAMIZ) DAMIR
РЕЏИЋ (РАМИЗ) ДАМИР
M/М
114
04.03.1982
407
REDŽIĆ (HILMO) FADILA
РЕЏИЋ (ХИЛМО) ФАДИЛА
Ž/Ж
114
28.03.1943
408
REDŽIĆ (ŠABAN) FIKRETA
РЕЏИЋ (ШАБАН) ФИКРЕТА
Ž/Ж
114
10.01.1958
409
REDŽIĆ (SENAHID) SENA
РЕЏИЋ (СЕНАХИД) СЕНА
Ž/Ж
114
24.06.1987
410
ROBOVIĆ (SENAHID) ZEHRA
РОБОВИЋ (СЕНАХИД) ЗЕХРА
Ž/Ж
121
13.11.1958
411
RUSTEMOVIĆ (MEHMED) ADEMIR
РУСТЕМОВИЋ (МЕХМЕД) АДЕМИР
M/М
114
08.11.1984
412
RUSTEMOVIĆ (SUAD) DENI
РУСТЕМОВИЋ (СУАД) ДЕНИ
M/М
114
08.10.1986
413
RUSTEMOVIĆ (MURIZ) EMINA
РУСТЕМОВИЋ (МУРИЗ) ЕМИНА
Ž/Ж
114
16.07.1991
414
RUSTEMOVIĆ (MEHMED) HIDAJET
РУСТЕМОВИЋ (МЕХМЕД) ХИДАЈЕТ
M/М
114
16.07.1960
415
RUSTEMOVIĆ (MEHMED) IRMA
РУСТЕМОВИЋ (МЕХМЕД) ИРМА
Ž/Ж
114
29.07.1989
416
RUSTEMOVIĆ (MEHMEDALIJA)
JASMINKA
РУСТЕМОВИЋ (МЕХМЕДАЛИЈА)
ЈАСМИНКА
Ž/Ж
114
08.10.1965
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
14 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
417
RUSTEMOVIĆ (MIRKO) MIRA
РУСТЕМОВИЋ (МИРКО) МИРА
Ž/Ж
114
27.04.1961
418
RUSTEMOVIĆ (SUAD) MONIKA
РУСТЕМОВИЋ (СУАД) МОНИКА
Ž/Ж
114
02.01.1990
419
RUSTEMOVIĆ (HIDAJET) NEJRA
РУСТЕМОВИЋ (ХИДАЈЕТ) НЕЈРА
Ž/Ж
114
05.09.1996
420
RUSTEMOVIĆ (MUSTAFA) NEVZETA
РУСТЕМОВИЋ (МУСТАФА) НЕВЗЕТА
Ž/Ж
114
26.11.1961
421
RUSTEMOVIĆ (OSMAN) SUAD
РУСТЕМОВИЋ (ОСМАН) СУАД
M/М
114
03.06.1958
422
SALIHOVIĆ (DŽEMAIL) ADEL
САЛИХОВИЋ (ЏЕМАИЛ) АДЕЛ
M/М
114
21.01.1987
423
SALIHOVIĆ (DŽEMAIL) DŽEMAIL
САЛИХОВИЋ (ЏЕМАИЛ) ЏЕМАИЛ
M/М
114
16.08.1994
424
SALIHOVIĆ (HAŠIM) FIKRETA
САЛИХОВИЋ (ХАШИМ) ФИКРЕТА
Ž/Ж
114
24.10.1963
425
SALKIĆ (NURIF) FATA
САЛКИЋ (НУРИФ) ФАТА
Ž/Ж
114
06.10.1952
426
SALKIĆ (ŠABAN) NERMIN
САЛКИЋ (ШАБАН) НЕРМИН
M/М
114
29.11.1978
427
SAMARDŽIĆ (IBRAHIM) EDVINA
САМАРЏИЋ (ИБРАХИМ) ЕДВИНА
Ž/Ж
114
28.08.1957
428
SEFEROVIĆ (SALIH) HUSEIN
СЕФЕРОВИЋ (САЛИХ) ХУСЕИН
M/М
120
20.05.1961
429
SEKULIĆ (MILENKO) BOSILJKA
СЕКУЛИЋ (МИЛЕНКО) БОСИЉКА
Ž/Ж
114
23.11.1984
430
SEKULIĆ (VESO) BRANKICA
СЕКУЛИЋ (ВЕСО) БРАНКИЦА
Ž/Ж
114
16.06.1965
431
SEKULIĆ (NIKOLA) GORDANA
СЕКУЛИЋ (НИКОЛА) ГОРДАНА
Ž/Ж
114
18.01.1955
432
SEKULIĆ (PERO) MILENKO
СЕКУЛИЋ (ПЕРО) МИЛЕНКО
M/М
114
30.04.1955
433
SEKULIĆ (MILENKO) PETAR
СЕКУЛИЋ (МИЛЕНКО) ПЕТАР
M/М
114
07.04.1987
434
SELIĆ (ŠEMSO) MIRSADA
СЕЛИЋ (ШЕМСО) МИРСАДА
Ž/Ж
114
16.07.1962
435
SELIMBAŠIĆ (AVDO) ANESA
СЕЛИМБАШИЋ (АВДО) АНЕСА
Ž/Ж
114
25.01.1986
436
SELIMBAŠIĆ (RAMIZ) RUSMIR
СЕЛИМБАШИЋ (РАМИЗ) РУСМИР
M/М
114
01.01.1981
437
SELIMOVIĆ (FUAD) ALDIN
СЕЛИМОВИЋ (ФУАД) АЛДИН
M/М
115
06.05.1996
438
SELIMOVIĆ (IBRO) ANEL
СЕЛИМОВИЋ (ИБРО) АНЕЛ
M/М
114
03.07.1987
439
SELIMOVIĆ (ABDULAH) FUAD
СЕЛИМОВИЋ (АБДУЛАХ) ФУАД
M/М
115
01.05.1972
440
SELIMOVIĆ (AVDO) MIRELA
СЕЛИМОВИЋ (АВДО) МИРЕЛА
Ž/Ж
115
19.07.1977
441
SELIMOVIĆ (ZEHRID) SEDIN
СЕЛИМОВИЋ (ЗЕХРИД) СЕДИН
M/М
114
24.05.1980
442
SELIMOVIĆ (HAZIM) SULTANIJA
СЕЛИМОВИЋ (ХАЗИМ) СУЛТАНИЈА
Ž/Ж
114
26.08.1958
443
SELIMOVIĆ (EMIN) ZEHRID
СЕЛИМОВИЋ (ЕМИН) ЗЕХРИД
M/М
114
06.01.1953
444
SILARD (ARMIN) ALEN
СИЛАРД (АРМИН) АЛЕН
M/М
114
30.07.1970
445
SILARD (EUGEN) ARMIN
СИЛАРД (ЕУГЕН) АРМИН
M/М
114
25.08.1939
446
SILARD (SAVO) ZORA
СИЛАРД (САВО) ЗОРА
Ž/Ж
114
30.04.1946
447
SILARD GOLUBOVIĆ (ARMIN) NATAŠA СИЛАРД ГОЛУБОВИЋ (АРМИН)
НАТАША
SMAJIĆ (ADEM) ALMA
СМАЈИЋ (АДЕМ) АЛМА
Ž/Ж
114
17.04.1974
Ž/Ж
114
15.11.1977
448
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
15 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
449
SMAJIĆ (ĆAZIM) EDIS
СМАЈИЋ (ЋАЗИМ) ЕДИС
M/М
114
17.04.1973
450
SMAJIĆ (ČAZIM) MERIMA
СМАЈИЋ (ЧАЗИМ) МЕРИМА
Ž/Ж
114
08.04.1977
451
STANIŠIĆ (MARKO) BUDIMIR
СТАНИШИЋ (МАРКО) БУДИМИР
M/М
125
03.08.1953
452
STANIŠIĆ (VUKAN) KOVILJKA
СТАНИШИЋ (ВУКАН) КОВИЉКА
Ž/Ж
125
13.05.1927
453
STANIŠIĆ (MARKO) MITAR
СТАНИШИЋ (МАРКО) МИТАР
M/М
125
07.11.1948
454
STANOJEVIĆ (MITAR) GORDANA
СТАНОЈЕВИЋ (МИТАР) ГОРДАНА
Ž/Ж
114
02.01.1972
455
SULJIĆ (MUHAMED) FATIMA
СУЉИЋ (МУХАМЕД) ФАТИМА
Ž/Ж
114
30.10.1954
456
SULJIĆ (SAFER) MUHAREM
СУЉИЋ (САФЕР) МУХАРЕМ
M/М
114
01.03.1950
457
Ž/Ж
125
12.11.1975
458
SUŠIĆ NEDEVA (SLAVKO) VELEMIRKA СУШИЋ НЕДЕВА (СЛАВКО)
ВЕЛЕМИРКА
ŠARAC (MUHAMED) ADNAN
ШАРАЦ (МУХАМЕД) АДНАН
M/М
114
14.05.1989
459
ŠARAC (IBRAHIM) MUHAMED
ШАРАЦ (ИБРАХИМ) МУХАМЕД
M/М
114
02.01.1955
460
ŠARIĆ (HASAN) ADMIR
ШАРИЋ (ХАСАН) АДМИР
M/М
114
27.10.1988
461
ŠARIĆ (HAMDIJA) HAJRIJA
ШАРИЋ (ХАМДИЈА) ХАЈРИЈА
Ž/Ж
114
03.08.1968
462
ŠARIĆ (BEGO) NUSMIR
ШАРИЋ (БЕГО) НУСМИР
M/М
114
14.06.1969
463
ŠARIĆ (MUHAMED) SENIJA
ШАРИЋ (МУХАМЕД) СЕНИЈА
Ž/Ж
114
16.10.1952
464
ŠARIĆ (RAMO) SENIJA
ШАРИЋ (РАМО) СЕНИЈА
Ž/Ж
114
03.06.1964
465
ŠARIĆ (ZUHDIJA) TAJIB
ШАРИЋ (ЗУХДИЈА) ТАЈИБ
M/М
114
01.06.1960
466
ŠARIĆ MERIĆ (HAJRUDIN) AMIRA
ШАРИЋ МЕРИЋ (ХАЈРУДИН) АМИРА
Ž/Ж
114
27.05.1988
467
TABIĆ (MEHMED) REMZIJA
ТАБИЋ (МЕХМЕД) РЕМЗИЈА
Ž/Ж
114
05.07.1951
468
TAVČAR (ŠEFIK) SELMA
ТАВЧАР (ШЕФИК) СЕЛМА
Ž/Ж
114
30.09.1976
469
TELAKOSKA (NEZIR) MIRSADA
ТЕЛАКОСКА (НЕЗИР) МИРСАДА
Ž/Ж
114
21.06.1958
470
TOPALOVIĆ (SEAD) AMAR
ТОПАЛОВИЋ (СЕАД) АМАР
M/М
114
12.04.1995
471
TOPALOVIĆ (OSMAN) MIRSADA
ТОПАЛОВИЋ (ОСМАН) МИРСАДА
Ž/Ж
114
01.01.1964
472
TOPALOVIĆ (ADEM) SEAD
ТОПАЛОВИЋ (АДЕМ) СЕАД
M/М
114
17.02.1964
473
TURALIĆ (ENVER) AJKA
ТУРАЛИЋ (ЕНВЕР) АЈКА
Ž/Ж
114
15.01.1991
474
TURALIĆ (ENVER) ALDIN
ТУРАЛИЋ (ЕНВЕР) АЛДИН
M/М
114
05.12.1988
475
TURALIĆ (MEHMED) MEJRA
ТУРАЛИЋ (МЕХМЕД) МЕЈРА
Ž/Ж
114
07.08.1966
476
TURALIĆ (ENVER) MELIHA
ТУРАЛИЋ (ЕНВЕР) МЕЛИХА
Ž/Ж
114
13.01.1993
477
VEJZOVIĆ (BAJRO) FEHIM
ВЕЈЗОВИЋ (БАЈРО) ФЕХИМ
M/М
114
01.01.1977
478
VEJZOVIĆ (VINKO) SANJA
ВЕЈЗОВИЋ (ВИНКО) САЊА
Ž/Ж
114
06.03.1983
479
VRABAC (MUJO) MEJRA
ВРАБАЦ (МУЈО) МЕЈРА
Ž/Ж
114
03.09.1947
480
VRABAC (HAMDIJA) ŠERIF
ВРАБАЦ (ХАМДИЈА) ШЕРИФ
M/М
114
12.10.1970
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
16 /17
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
098
KLADANJ
КЛАДАЊ
RBR
/
РБР
098A022 - KLADANJ DRUM -2
098A022 - КЛАДАЊ ДРУМ -2
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
481
WENZEL (ABDULAH) FATIMA
WЕНЗЕЛ (АБДУЛАХ) ФАТИМА
Ž/Ж
114
02.01.1947
482
ZEC (MIRKO) ROSA
ЗЕЦ (МИРКО) РОСА
Ž/Ж
114
10.10.1941
483
ZEKIĆ (RAŠID) FEHO
ЗЕКИЋ (РАШИД) ФЕХО
M/М
114
15.05.1991
484
ZELENTUROVIĆ (RASIM) MIRZA
ЗЕЛЕНТУРОВИЋ (РАСИМ) МИРЗА
M/М
121
09.05.1986
485
ZORANOVIĆ (JOVAN) NEDELJKO
ЗОРАНОВИЋ (ЈОВАН) НЕДЕЉКО
M/М
125
04.08.1957
486
ŽUNIĆ (ABDULAH) ARSENA
ЖУНИЋ (АБДУЛАХ) АРСЕНА
Ž/Ж
114
21.01.1949
487
ŽUNIĆ (EMIN) TAJIBA
ЖУНИЋ (ЕМИН) ТАЈИБА
Ž/Ж
114
01.01.1932
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
17 /17
Download

IZBORI / ИЗБОРИ 2014.