10th INTERNATIONAL CONFERENCE
MANAGEMENT AND SAFETY
Opatija, Croatia, Friday and Saturday, June 12th and 13th, 2015
CONFERENCE THEME: STRESS MANAGEMENT AND SAFETY
PROGRAM CYCLE: MODERN MANAGEMENT CONCEPTS AND SAFETY
ABSTRACT
Alphabetical order, without the authors.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Analisys of the ned for psichological help for professional firefighters/rescuers
Analysis of the psychological aspects of all participants in emergency situations
Bezbednosna obuka zaposlenih u bankama i drugim finansijskim ustanovama u funkciji smanjenja stresa
zaposlenih kod izvršenja krivičnog dela razbojništva
Dejavniki stresa na delovnem mestu in njihov vpliv na zdravstveni absentizem
Detektovanje psiho-socijalnih uzroka stresnih stanja kadrova u poslovnom sistemu
Djelovanje udruge žrtava oružanih prepada
Education of pupils, students and teachers in the zones of threat in the Moravian-Silesian Region in the Czech
Republic
Fiziološki i bihevioralni induktori sustava sigurnosti u fazi promptnog odaziva na kriznu situaciju
Iskanje vzrokov stresa na delu
Korištenje analitičkih tehnika za procjenu rizika od stresa
Menadžerice i stres
Mindfulness and stress reduction
Mobing i stres u praksi
Mobing v javnem sektorju
Motivacija - modulator reakcije na stres
Nomotehničke pretpostavke za autonomno reguliranje upravljanja stresom
Oblici narušavanja psihičkog i moralnog integriteta čovjeka u radnoj sredini
Organizacijski elementi u funkciji prevencije stresa
Prepad u novčarskoj instituciji i participacija stresa u obrambenim radnjama i aktivnostima
Policijski službenici i mobing
Poslovna sigurnost – Model smanjivanja stresa pri poslovnom upravljanju
Поступак процене и управљање ризиком
Povezanost između simptoma fizičkog i psihičkog stresa i izloženosti mobingu na radnom mjestu
Pregled podataka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za MKB dijagnoze reakcije na stres
Prevencija stresa u poslovnicama novčarskih institucija
Prevencija stresa u vanrednim situacijama primenom procene rizika
Profesionalni stres zaštitara i čuvara kod uporabe vatrenog oružja i smrtno stradale osobe
Psihosocijalni rizici i organizacija smjenskog rada
Razvoj ljudskih resursa i obuka u funkciji upravljanja stresom na radnom mestu
Savetnici prava pacijenata u Srbiji - izloženost i odgovor na stres
Stress at workplace: the situation and challenges for management
Stres i vanredne situacije
Stres iz životnog okruženja i njegov uticaj na psihičko zdravlje
Stres kao posljedica svjetlosnog onečišćenja
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Stres kao uzročnik ozljeda na radu u industriji
Stres na poslovima stručnjaka za zaštitu na radu
Stres na radnom mestu
Stres na radnom mestu radnika koji rade u okviru službe za održavanje puteva
Stres na radu u propisima europskog i nacionalnog prava
Stres na radu i zaštita od stresa
Stres med strokovnimi delavci za varnost pri delu v Sloveniji
Stress of the officers of prevention and civil emergency preparedness section
Stres pri vođenju i održavanju elektroenergetskih postrojenja
Stres u policiji – Percipirani izvori stresa policijskih službenika
Studiranje i stres
The impact of stressful work being policewomen
The research on occupational stress among workers in food seasoning factories
Uloga menadžera u prevenciji stresa
Upravljanje psihosocijalnim rizicima pomoću norme OHSAS 18001
Upravljanje stresom na radu: iskustva timova medicine rada i stručnjaka zaštite na radu
Upravljanje stresom u vrijeme krize - kako osigurati učinkovitu komunikaciju pod pritiskom
Uticaj stresa na radnike u industriji
Uticaj stresa na uspeh studentske populacije
Utjecaji na djecu kod izloženosti djece učincima prirodnih katastrofa poplava
Uvođenje promjena u organizacijskoj strukturi kompanije uz minimalne stresne posljedice za zaposlenike
Vijeće za prevenciju kriminaliteta – dobra strana organizacijskih promjena
Vještine uspješnog upravljanja stresom
Work-related stress among market personnel
Vesna Nikolić, Ph. D.
President of the International Program Committee
February 18th, 2015
Download

MS-2015_Abstract list - European Safety Engineer