UNIVERZITET U ZENICI
ZDRAVSTVENI FAKULTET
Predmet: Higijena i zdravstvena ekologija
Nastavnik: Prof.dr.sc.Smajil Durmišević
REZULTATI TESTIRANJA VANREDNIH STUDENATA u 2011/2012. AK.GODINI
Red.
broj
PREZIME I IME
Prosj.
broj
bod.
na testu
T E M A
Higijena
vode
29.10.’11.
Higijena
zraka
12.11.'11.
T E S T A
Radijacije,
okolina i
rak
Higijena
naselja...
17.12.’11.
Higijena
ishrane
26.11.’11.
07.1.'11.
B R O J OSVOJENIH BODOVA NA TESTIRANJU
1.
Alihodžić Sena
-
2.
3.
Anić Anita
Avdić Begzada
20
-
4.
5.
6.
Avdić Besim
Baličevac Sanela
Bandić Admira
6
15
15
7.
8.
Begić Adnan
Begić Mersiha
17
13
9. Biser Belma
10. Čizmić Sebina
11. Čorić Kenan
12. Dautbegović Edita
20
18
13. Dedić Dragana
14. Džafić Sanela
15. Đugum Aida
16. Đurđević Irena
18
14
Dodatni
bodovi
esej
19
19
11
16
17. Gavrankapetanović Jasna
18. Gazić Melisa
19. Geca Alma
20. Grgić Nataša
21. Hodžić Selma
16
13
22. Huseinović Amel
23. Jašarević Ajla
24. Jukić Mirjana
25. Klebić Danira
18
19
26. Klobodanović Denijela
27. Kovačević Alema
28. Lokmić Semir
29. Mahmutović Alma
30. Mešić Indira
31. Nezić Nermana
32. Palić Elvisa
33. Pepić Berina
34. Prkić Ivan
35. Redžić Admir
36. Saburović Jasminka
37. Salčinović Haris
38. Salčinović Mirza
18
13
39. Valentić Larisa
19
18
16
19
15
15
14
14
17
16
17
15
17
16
40. Velagić Haris
41. Zulić Senad
16
42. Gledo Nada
16
43. Aličehajić Kenan
14
-
Prof.dr.sc.Smajil Durmišević
nag
Download

Higijena i zdravstvena ekologija Nastavnik: Prof.dr.sc.Smajil