Assessment Systems
Klientská podpora Schuhfried
Telefon CZ: +420 270 004 656
Telefon SK: +421 903 992 583
E-mail: [email protected]
Web: http://schuhfried.asystems.cz
Cogni Plus
Systém pro kognitivní trénink
Instalace a první kroky
Obsah
1. Instalace a příprava na užívání .................................................................................................. 3
1.1
Požadavky systému ........................................................................................................... 3
1.2 Instalace hardwaru ................................................................................................................. 4
1.2.1 Hardwarový klíč (USB-dongle) .............................................................................................. 4
1.2.2 Reakční panel ...................................................................................................................... 6
1.2.3 Kódování klávesnice........................................................................................................... 11
1.2.4 Specifikace hardwaru ......................................................................................................... 11
1.3 Instalace softwaru ................................................................................................................ 12
1.4 Odinstalování CogniPlus........................................................................................................ 14
1.5 Když máte technické potíže ............................................................................................... 15
1.6 Doplňující informace ......................................................................................................... 15
2 První kroky .............................................................................................................................. 16
3 Kontakt ............................................................................................................................... 23
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
2
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
1. Instalace a příprava na užívání
V této části manuálu se dozvíte, jakým způsobem nainstalovat systém CogniPlus a další přídatná
zařízení do Vašeho počítače:
o
o
o
o
o
o
Požadavky systému: detailní požadavky systému, které jsou nezbytné pro správné fungování
systému CogniPlus.
Instalace hardwaru: pro správné fungování dodaného hardwaru se, prosím, ujistěte, že
postupujete podle návodu.
Instalace softwaru: instrukce k instalaci systému CogniPlus.
Odinstalování CogniPlus: instrukce k odebrání systému CogniPlus z Vašeho počítače.
Když máte technické potíže: kontaktujte, prosím, uvedenou adresu.
Další informace: pro bezpečné a správné zacházení se systémem CogniPlus.
1.1 Požadavky systému
Před tím, než začnete s instalací hardwaru a softwaru, ujistěte se, že veškeré požadavky systému
jsou splněny.
Počítač
o PC obsahující pentium nebo kompatibilní CPU, min. 2,5 GHz.
o Min. 512 MB RAM.
o Kompatibilní 3D grafickou kartu DirectX 9.0 s min. 128 MB RAM a grafický čip Nvidia
(GeForce FX5200 nebo vyšší) nebo ATI (Radeon 9500 nebo vyšší). Display driver musí
podporovat Open-GL 1.4 nebo vyšší verzi.
o USB sadu sluchátek nebo USB reproduktory. Prosím kontaktujte svého dealera nebo
SCHUHFRIED GmbH ohledně vhodného vybavení.
o DVD drive, hard drive, myš a klávesnice
o USB porty pro licenční dongle a další zařízení (pokud jsou všechny USB porty Vašeho počítače
využity, bude nutná USB rozdvojka s externím napájením)
o Sériový port (pokud je používáno prostředí Test Systemu)
o Síťovou kartu pro připojení počítače k síti (např. pro nastavení sítě)
o Operační systém Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7 (x32 nebo x34)
Ujistěte se prosím, že v počítači nejsou nainstalovány žádné programy, které by mohly narušit
průběh tréninku.
Monitor
o CRT nebo TFT barevný monitor o úhlopříčce 15 cm (19 cm pro trénink programů SPACE).
o Pro CRT monitory musí být zajištěn minimální obnovovací kmitočet 75 Hz.
o Je doporučováno využívat pouze synchronní TFT monitory; asynchronní obrazovky mohou
blikat tak, že narušují trénink. Program PixPerAn lze využit pro zjištění, zda je obrazovka
synchronní či asynchronní.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
3
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Tiskárna (volitelný)
o Laserová či inkoustová tiskárna, černobílá nebo barevná.
Bezpečnostní zařízení
o Pokud je systém CogniPlus využíván v nemocničních zařízeních, je nutné používat následující
vybavení:
o Izolační transformátor v souladu s EN 60601
o Nevodivá isolace v souladu s EN 60601 (pokud je počítač zapojen do sítě)
Produkty společnosti SCHUHFRIED jsou vyvíjeny v souladu se směrnicemi Evropské unie 93/42/EWG.
Známka CE dokazuje, že specifické regulace a řízení kvality se řídí
směrnicemi souvisejícími
s bezpečností - EMC Standards for Medical Devices EN 60601, Biocompatibility Evaluation of Medical
Devices EN 30993.
1.2 Instalace hardwaru
Před instalací softwaru je nutné nainstalovat hardwarové doplňky: hardwarový klíč a případně i
reakční panel. Oba vyžadují volný USB vstup na počítači. Pokud počítač nemá dostatek volných USB
portů, bude zapotřebí použít externě napájenou USB rozdvojku.
Instalace
1.2.1 Hardwarový klíč (USB-dongle)
Tento USB Flash Disk (dongle) obsahuje Vaši CogniPlus licenci; administrace a individuální tréninkové
programy bez něho není možné zpřístupnit.
Instalace ovladačů zařízení:
I.
II.
Zapněte počítač a spusťte WINDOWS/XP/VISTA/7 jako administrátor nebo jako uživatel
s administrátorskými právy.
Vsuňte hardwarový klíč do USB portu.
Operační systém automaticky nainstaluje ovladače hardwarového klíče. Operační systém zobrazí
následující zprávu:
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
4
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Windows Vista
I. Zpráva sděluje, že byl nalezen
nový hardware a je automaticky
instalován.
II.
Hardware byl identifikován a
program Windows ho
nainstaloval. Hardwarový klíč
lze nyní použít; systém
CogniPlus lze nainstalovat a
spustit
Windows XP
Nalezen nový hardware
.
Hardware je identifikována jako
„Human Interface Device“.
Windows potvrzuje, že ovladače
byly naistalování. Hardwarový klíč je nyní
možné použít. CogniPlus může
být nainstalován
Windows 2000
Nalezen nový hardware
Hardware je identifikován
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
5
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
jako „Human Interface Device“.
Vyčkejte, prosím, až tato zpráva
zmizí. Hardwarový klíč je nyní možné použít.
CogniPlus lze nainstalovat a spustit
1.2.2 Reakční panel
Reakční panel usnadňuje klientovi administraci tréninkových programů. Většina programů vyžaduje
používání pouze zeleného a červeného tlačítka. Pokud nevlastníte reakční panel, tréninkové
programy je možné prezentovat pouze s použitím počítačové klávesnice.
Je možné si vybrat ze dvou variant reakčního panelu:
Reakční panel Standard
-
7 barevných a 10 číselných tlačítek, 1
senzorový bod;
Vstup pro připojení pro pedálů;
Generátor zvuků.
Reakční panel Universal
-
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
6
7 barevných a 10 číselných tlačítek, 1
senzorový bod;
2 otočné ovladače;
2 pákové ovladače;
Vstup pro připojení pro pedálů;
Vstup pro připojení analogových pedálů;
Generátor zvuků.
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Instalace ovladačů zařízení
I.
II.
III.
Zapněte počítač a spusťte WINDOWS XP/VISTA/7 jako administrátor nebo jako uživatel
s administrátorskými právy.
Zapojte reakční panel pomocí USB portu do Vašeho počítače.
Zasuňte instalační CD CogniPlus do počítače. CD obsahuje veškeré potřebné ovladače.
Operační systém zobrazí následující zprávu:
Windows 7
Systém rozpoznal reakční
panel a identifikoval, že ovladače
ještě nebyly nainstalovány. Vyberte
„Locate
and
install
driver
software“/“Umístěte a instalujte
software (doporučeno)“.
Zpráva indikující, že instalace byla
zahájena.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
7
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Pokud instalační CD není vložené
v počítači, budete požádáni, abyste
tak učinili.
Další zpráva hlásí, že ovladače byly
úspěšně nainstalovány.
Windows XP
Nalezen nový hardware.
Pokud zatím nejsou nainstalovány
žádné ovladače pro zařízení, které
bylo nalezeno, automaticky se spustí
program Found New Hardware
Wizard. Vyberte “Install from a list
or specific
location(Advanced)”/”Nainstalujte
zařízení ze seznamu nebo
specifického umístění” a klikněte na
“Next”/”Další”.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
8
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Klikněte na “Search for the best
driver in these locations”/”Vyhledat
ovladač v tomto umístění” a
vyberte
možnost
“Search
removable media (floppy, DVDROM…)”/“Vyhledat
vyjímatelné
médium (disketu, DVD-ROM..)“.
Poté klikněte na “Next”/“Další“.
Windows 2000
Nalezen nový hardware.
Pokud zatím nejsou nainstalovány
žádné ovladače pro zařízení, které
bylo nalezeno, automaticky se spustí
program Found New Hardware
Wizard. Vyberte “Install from a list
or specific location (Advanced)” a
klikněte na “Next”.
Vyberte “Search for a suitable driver
for my device (recommended)” a
klikněte na “Next”.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
9
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Vyberte “CD-ROM drives”, jakožto
umístění, ve kterém bude hledán
vhodný ovladač a klikněte na “Next”.
Jakmile je ovladač nalezen, klikněte
na „Next“.
Dokončete
instalaci
kliknutím na „Finish“.
ovladačů
CogniPlus také podporuje starší reakční panely, které lze k počítači připojit skrze rozhraní Test
System. Postupujte podle instrukcí, které Vám byly dodány se zařízením. V případě nejasností se,
prosím, obraťte na Vašeho dealera nebo na technickou podporu společnosti SCHUHFRIED GmbH.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
10
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
1.2.3 Kódování klávesnice
Instrukce tréninku upozorňují na barevná tlačítka na reakčním panelu, například hlášením: „ Pro
pokračování instrukcí, stiskněte zelené tlačítko“. Pokud je jako vstupní médium používána klávesnice,
následující klávesy fungují stejným způsobem jako barevná tlačítka na reakčním panelu:
Červený: levý Shift
; levý Strg
; nebo levý Alt
Zelený: pravý shift
; pravý Strg
; nebo pravý Alt
nebo Enter
Alternativy jsou poskytovány, protože mnoho klávesnic nemá klávesy vhodně umístěné pro
používání. Měli byste si zvolit vhodně umístěné klávesy. Doporučuje se označit si zvolené klávesy
barevnými nálepkami, které jsou dodávány s hardwarovým klíčem. Číselná tlačítka na reakčním
panelu odpovídají číselným klávesám na klávesnici.
1.2.4 Specifikace hardwaru
USB Reakční panel:
Proudový zdroj
5V via USB kabel
Spotřeba elektrického proudu
Max. 500 mA
Třída ochrany
Typ zařízení
B
Max. rozměry
495 x 50 x 230mm
Váha (bez příslušenství)
1,65 kg
Teplota pro uskladnění a přepravu
-20˚C - +60˚C
Pracovní teplota
+10˚C - +30˚C
Relativní atmosférická vlhkost
Max. 70%, bez kondenzace
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
11
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Hardwarový klíč
Proudový zdroj
5V via USB kabel
Spotřeba elektrického proudu
Max. 30 mA
Max. rozměry
16 x 8 x 55mm
Váha (bez příslušenství)
9,5g
Teplota pro uskladnění a přepravu
-20˚C - +60˚C
Pracovní teplota
+10˚C - +30˚C
Relativní atmosférická vlhkost
Max. 70%, bez kondenzace
1.3 Instalace softwaru
I.
Při instalací zkontrolujte požadavky systému.
Doplňkový hardware:
Pokud byly součástky hardwaru (reakční panel, hardwarový klíč, rozhraní Test Systemu atd-)
dodány spolu s instalačním DVD, připojte je k počítači před instalací softwaru. Přečtěte si,
prosím, sekci Instalace hardwaru.
II.
Spusťte Windows:
Spusťte Windows. Pro zahájení instalace musíte být přihlášen jako administrátor nebo mít
administrátorská práva.
III.
Spuštění programu Setup:
Vložte CogniPlus DVD do počítače. Dvakrát klikněte na ikonu Tento počítač na Ploše, poté na
ikonu DVD-ROM. Program Setup zahájíte tak, že dvakrát kliknete na ikonu Setup.
IV.
Zvolte jazyk:
Pokud je v nabídce více jazyků, objeví se v okně programu Setup.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
12
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Vyberte požadovaný jazyk a klikněte na „OK“.
Poznámka: Vybraný jazyk platí pouze pro uživatelské prostředí CogniPlus. Tato volba nijak
neovlivňuje jazyk, ve kterém se odehrávají tréninkové procedury; ten je automaticky vybrán
na základě specifických jazykových preferencí klienta.
V.
Uvítací okno:
Objeví se uvítací okno.
Pro pokračování v instalaci klikněte na „Continue“.
Pro zrušení instalace klikněte na „Cancel Setup“.
VI.
Vyberte složku:
Objeví se okno, ve kterém zvolte složku, do které bude CogniPlus nainstalován:
Upřesněte složku, do které chcete CogniPlus nainstalovat a klikněte na „Continue“.
Poznámka: Pokud již je v počítači CogniPlus nainstalován, program Setup automaticky
navrhne složku, ve které je původní CogniPlus umístěn.
V průběhu instalace CogniPlus vytvoří samostatnou složku pro databázi klientů
(obvykle: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Schuhfried\Database).
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
13
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
VII.
Ikona na ploše
Vyberte, kde na ploše má být umístěna ikona CogniPlus a klikněte na „Continue“.
VIII.
Proces instalace
Setup nyní přenáší požadované soubory z CogniPlus CD do vybrané složky. Sloupeček
oznamuje, v jaké fázi se instalace nachází.
IX.
Po instalaci
Jakmile je instalace dokončena, CogniPlus začne automaticky instalovat individuální
tréninkové programy. Nyní je instalace kompletní a program je připraven pro užívání.
Nacházíte se v „CogniPlus home window“.
1.4 Odinstalování CogniPlus
CogniPlus je možné z počítače odebrat následujícím způsobem:
Windows XP:
I.
II.
III.
IV.
Otevřete menu “Start” nebo “Tento počítač”. Dále kliknutím otevřete “Ovládací
panely”.
Dvakrát klikněte na “Přidat nebo odebrat programy”.
Ze seznamu programů vyberte CogniPlus a klikněte na “Změnit/Odebrat”.
Až budete dotázáni na potvrzení odinstalování, klikněte na “OK”.
Windows Vista:
I.
II.
III.
IV.
Otevřete “Ovládací panely” tak, že kliknete na ikonu Windows v levém dolním rohu
a poté na “Ovládací panely”.
V programech klikněte na “Odinstalovat program”
Vyberte CogniPlus ze seznamu programů a klikněte na “Odinstalovat/Změnit” nad
seznamem.
Pokud se tak stalo, vyberte “Continue” a potvrďte odinstalování.
Databáze klientů není smazána s odinstalováním CogniPlus. Abyste odstranili data klientů a
tréninkové výsledky, je nutné je smazat v CogniPlus Client Management před odstraňováním
programu. Alternativní možností je vymazat celou složku
s databází umístěnou v
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Schuhfried\Database"). Nikdy nemažte
jednotlivé soubory z této složky samostatně; mohlo by to způsobit poruchy při přístupu.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
14
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
1.5 Když máte technické potíže
Díky komplexnosti současné techniky je bohužel nemožné navrhnout takový počítačový
program, který by fungoval v rámci každé systémové konfigurace. To se týká i CogniPlus a
dalších programů. Proto doporučujeme postupovat takto podle následujících instrukcí:
o Pokud se objevuje nějaký problém častěji v rámci stejné situace, konzultujte
ho prosím s Vaším dealerem nebo přímo kontaktujte SCHUHFRIED GmbH.
Asistence je poskytována zdarma v závislosti na záruční lhůtě nebo
prodloužení Vašeho kontraktu.
o Nepředpokládejte, že lze každý problém vyřešit telefonicky. Mnoho
problému je možné vysledovat pouze tak, že Vám bude vyměněn hardware
nebo potřebné části softwaru. V některých případech je nutné nechat Váš
počítač prohlédnout specialistou ze společnosti SCHUHFRIED GmbH.
o Ponechte si dostatek času na test, který běží mezi instalací a prvním
tréninkem. Nezahajujte žádné tréninky klientů, dokud se neujistíte, že
proběhly testy systému.
1.6 Doplňující informace
Podpora zařízení
Veškeré CogniPlus zařízení nepotřebují podporu.
Veškerá podpora, opravy a změny musí být provedeny v souladu s „Electrotechnical Act“.
Změny a opravy provedené neautorizovanými osobami nebo společnostmi, ruší záruky dané
výrobcem a veškerou jeho odpovědnost.
Před každým čištěním musí být všechna zařízení vypnuta. Měla by být čištěna pouze suchým nebo
vlhkým kouskem látky a jemným mycím prostředky.
Bezpečnostní informace
Zařízení je vyráběno v souladu s ÖVE normou EN 60601. Této normě vyhovuje pouze tehdy, pokud
je zapojeno do počítačového systému, který této normě vyhovuje také.
Umístěte kabely tak, aby zařízení nemohlo být neúmyslně shozeno, nebo aby neviselo.
Volné kabely by neměly ležet blízko klienta, ale ten by zároveň měl mít možnost použít dostatečný
náhradní kabel, aby si mohl zařízení nastavit podle svých potřeb.
Periferní zařízení USB by nemělo být používáno ve vlhkých prostorách a tam, kde hrozí možnost
exploze.
Výjimka z odpovědnosti
Výrobce nebo dodavatel je odpovědný za události týkající se bezpečnosti nebo výkonu zařízení
pouze když:
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
15
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
2 První kroky
Tato výuka je koncipována tak, aby Vám pomohla při užívání programu CogniPlus. Ukáže Vám,
jakým způsobem zadat informace o klientovi, nastavit a zahájit trénink či zobrazit tréninkové
výsledky.
Pro detailnější informace konzultujte, prosím, příslušnou sekci pomoci nebo elektronickou verzi
tréninkových manuálů.
Zahájení
CogniPlus otevře základní okno:
Pro registraci nového klienta klikněte na „new client“. Otevře se toto okno:
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
16
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Vyplňte požadovaná políčka. Všechna políčka označená * jsou povinná a musí být vyplněna. Trénink
bude presentován ve standardním jazyce uživatelského prostředí. Nastavte jazyk, kterým klient
hovoří (pokud je nabízen) v políčku „Jazyk dané země“.
Jakmile jste vyplnili potřebná data, klikněte na „Ok“.
Pokud některé z povinných políček nebylo vyplněno, tlačítko „Ok“ nebude použitelné (zůstane
šedé).
Dodatečná políčka (například pro detaily adresy) mohou být dodány do šablony databáze
později pomocí funkce Zřídit databázi klientů.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
17
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Klikněte na „OK“ pro dokončení záznamu o novém klientovi. Informace o klientovi jsou v záznamu
zobrazeny na čtyřech listech: Trénink, Výsledky, Provozní deník a Údaje o klientovi. Pro jejich
zobrazení jednoduše klikněte na štítky umístěné na horní hraně každého z listů.
Jakmile je klient zaregistrován, automaticky se zobrazí list “Údaje o klientovi”:
Data mohou být zkontrolována a upravena pokud je to potřeba.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
18
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Nyní klikněte na štítek listu “Trénink“. Zde si můžete nastavit trénink a spustit ho.
Vyberte konkrétní proceduru, pro kterou chcete nastavit trénink: klikněte na proceduru uvedenou
na seznamu vlevo a pak na zelenou šipku, abyste ji přidali do pořadí. Pokračujte stejným způsobem,
dokud nepřevedete všechny požadované procedury do seznamu tréninků.
Pro nastavení délky a úrovně (náročnosti) procedury, klikněte na název procedury v seznamu
tréninků a poté klikněte na symbol hodinek pod seznamem. Tam nastavíte parametry procedury.
První trénink začíná běžně úrovní 1.
Pro zahájení tréninku klikněte na “Zahájit trénink”. Váš klient si nyní může sednout před obrazovku a
zahájit trénink.
Klient je uvítán programem a instruován, aby si nastavil hlasitost sluchátek nebo reproduktorů. Poté
klient může stisknout zelené tlačítko, čímž zahájí první trénink.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
19
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Instruktážní fáze:
Každý trénink je zahájen instruktáží. Jednoduchý text klientovi sděluje, co dělat.
Praktická fáze:
Instruktážní fáze je následována praktickou fází. Pokud klientovi odpovědi naznačují, že stále
neporozuměl zadanému úkolu, systém automaticky zopakuje instrukce.
.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
20
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Jakmile je jasné, že klient porozuměl úkolu, započne tréninková fáze
Tréninková fáze:
Jakmile nový klient zahájí trénink, CogniPlus rychle a automaticky identifikuje úroveň jeho
schopností a adekvátně ho klasifikuje. Díky tomu není systém pro klienty ani příliš jednoduchý ani
příliš náročný, všechny tréninky jsou navrženy tak, aby byly adaptivní, tj., že úroveň je kontinuálně
nastavována tak, aby vyhovovala klientovým schopnostem.
Detailnější informace ohledně instruktážní a tréninkové fáze jsou obsaženy v manuálech
individuálních tréninků. Klikněte na “Training manuals“ v menu “Help“. Poté vyberte požadovanou
proceduru a klikněte na “OK“ pro otevření manuálu.
Trénink lze kdykoli přerušit stisknutím Esc + F5 naráz. Otevře se okno správy:
Správní okno nabízí různé možnosti v případě přerušení tréninku. Délka tréninku nebo současná
úroveň tréninku mohou být změněny. Je také možné znovu prezentovat instrukce, pokračovat
v tréninku nebo jej ukončit.
Na konci posledního tréninku je nutné stisknout zároveň Esc + F5 a poté F4 pro ukončení. List
s výsledky se zobrazí automaticky a ukáže výsledky poslední užité procedury.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
21
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Pro přehled výsledků z jiných tréninkových procedur, klikněte na název procedury pod štítkem listu.
Tím otevřete seznam všech tréninkových procedur, které se uskutečnily, a požadovaná procedura
může být zvolena.
Pro přehled detailních výsledků konkrétního tréninku, klikněte na “Celkové výsledky“ pod štítkem
listu a vyberte požadovaný trénink ze seznamu, který se následně objeví.
Záznamy jsou uchovávány z každého tréninku a z každé změny v klientových datech. Tyto informace
lze nalézt v listu “Provozní deník“.
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
22
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
3 Kontakt
Rakousko:
SCHUHFRIED GmbH
Hyrtlstraße 45
2340 Mödling
Tel.: +43 2236 42315
Fax: +43 2236 46597
E-Mail: [email protected]
www.schuhfried.at
Podpora:
Tel.:+43 2236 42315-60
E-Mail: [email protected]
Oddělení Podpory je otevřeno od pondělí do čtvrtka 9.00 – 16.30 a v pátek 9.00 – 13.30.
Zastoupení v ČR a SR:
Assessment Systems, s.r.o.
E-mail: [email protected]
Telefon CZ: +420 270 004 656
Telefon SK: +421 903 992 583
http://schuhfried.asystems.cz
+ 420 270 004 656
+ 421 903 992 583
23
[email protected]
http://schuhfried.asystems.cz
Download

Příručka k instalaci