Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Pinćjer Ivan ,Asistent sa magistraturom
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
1
2014
Lista autora
Opis
1. Pinćjer Ivan;
2. Novaković Dragoljub;
3. Nedeljković Uroš;
4. Puškarević Irma;
Information design for the graphic engineering
e-learning application
Časopis
Detalji
Skup
2
2014
Lista autora
Opis
Str. 170-175, UDK http://wpppa2014.e-wpp.com, ISBN 9788089597161, Izdavač: Slovenska chemicka
knižnica FCHPT STU v Bratislave; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Wood, Pulp & Paper, Polygrafia Academica 2014 (1 ; Bratislava ; 2014)
1. Karlović Igor;
2. Tomić Ivana;
3. Jurič (Rilovski) Ivana;
4. Pinćjer Ivan;
Finding the relation between AM and FM halftoning with s-cie lab metrics
Časopis
Detalji
Skup
3
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
4
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
5
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
6
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
Datum:
11.07.2014
Vol. 7, Str. 50-55, UDK 655.1, ISBN 978-961-6900-09-6, Izdavač: University of Ljubljana, Faculty of
Natural Sciences; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Sigt - 7th Symposium of Information and Graphic Arts Technology (8 ; Ljubljana ; 2014)
1. Puškarević Irma;
2. Nedeljković Uroš;
3. Pinćjer Ivan;
Typeface Persona: A Review Study
Str. 156-160, Izdavač: University of Pardubice, Department of Graphic Arts and Photophysics, 2013;
(Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Seminar in Graphic Arts (11 ; Pardubice ; 2013)
1. Nedeljković Slobodan;
2. Pinćjer Ivan;
3. Nedeljković Uroš;
Principles of art nouveau and its reflection on contemporary type forms
Str. 271-278, ISBN 9788678924576, Izdavač: Faculty of Technical Sciences/ Department of Graphic
Engineering and Design; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID (6 ; Novi Sad ; 2012)
1. Nedeljković Uroš;
2. Banjanin Bojan;
3. Puškarević Irma;
4. Pinćjer Ivan;
Empirical findings on feature distinctiveness: legibility based on differentiation of characters
Str. 261-270, ISBN 9788678924576, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID (6 ; Novi Sad ; 2012)
1. Nedeljković Slobodan;
2. Pinćjer Ivan;
3. Nedeljković Uroš;
ANOTHER INSIGHT ON NEO-CLASSICAL TYPE FORMS
Izdavač: Sveuciliste u Zagrebu, Graficki fakultet; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
"Blaž Baromić" International Conference on printing, design and graphic communications (14 ; Senj ;
2010)
Strana 1
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Pinćjer Ivan ,Asistent sa magistraturom
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M33-Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini
7
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
8
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
9
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
10
2010
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
11
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
Datum:
11.07.2014
1. Nedeljković Uroš;
2. Banjanin Bojan;
3. Pinćjer Ivan;
Designing GridSans Regular with Titling Alternates
Str. 155-162, ISBN 978-86-7892-294-7, Izdavač: Fakultet tehničkih Nauka; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID (5 ; Novi Sad ; 2010)
1. Pinćjer Ivan;
2. Pál (Apro) Magdolna;
Analysis of halftone dots deformation in the process of packaging and exploatation of cardboard package
Str. 249-252, ISBN 978-86-7892-278-7, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD (6 ; Palić ; 2010)
1. Pinćjer Ivan;
2. Nedeljković Uroš;
3. Nedeljković Slobodan;
COLOUR GAMUT OF FM SCREENING
No. 5, Str. 273-278, ISBN 978-86-7892-294-7, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID (5 ; Novi Sad ; 2010)
1. Nedeljković Slobodan;
2. Nedeljković Uroš;
3. Pinćjer Ivan;
Zaharius Gotoantikva
ISBN 978-86-7892-294-7, Izdavač: Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad; (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
International Symposium on Graphic Engineering and Design, GRID (5 ; Novi Sad ; 2010)
1. Avramović Darko;
2. Vladić Gojko;
3. Pinćjer Ivan;
XSL-FO – Pregled i mogućnosti
Vol. 286, Str. 249-254, ISBN 978-86-7892-145-2, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Naučno - stručni simpozijum GRID (4 ; Novi Sad ; 2008)
Strana 2
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Pinćjer Ivan ,Asistent sa magistraturom
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M51-Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Datum:
11.07.2014
1. Nedeljković Uroš;
2. Puškarević Irma;
3. Novaković Dragoljub;
4. Pinćjer Ivan;
The Effectiveness of Sex Appeal in Print Ads in Relation to a Visual Register of the Message: Articulating
a New Framework
Marketing - Časopis za marketing, teoriju i praksu ISSN: 0354-3471
Vol. 44, No. 3, Str. 247-263, ISBN 0354-3471, Izdavač: SeMA – Srpsko udruženje za marketing;
Ekonomski fakultet u Beogradu; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Strana 3
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Pinćjer Ivan ,Asistent sa magistraturom
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M53-Rad u naučnom časopisu
1
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
2
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
3
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
4
2013
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
5
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
6
2012
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
7
2011
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Datum:
11.07.2014
1. Avramović Darko;
2. Vladić Gojko;
3. Kašiković Nemanja;
4. Pinćjer Ivan;
Aplicability of golden ratio rule in modern product design
JGED Journal of Graphic Engineering and Design ISSN: 2217-379X
Vol. 4, No. 1, Str. 29-35, UDK 658.512.2 111.852 366.12, Izdavač: Faculty of technical sciences; (Polje
rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Nedeljković Uroš;
2. Puškarević Irma;
3. Banjanin Bojan;
4. Pinćjer Ivan;
Legibility based on differentiation of characters: A review of empirical findings fundamental for the type
design practice
JGED Journal of Graphic Engineering and Design ISSN: 2217-379X
Vol. 4, No. 1, Str. 17-27, UDK 655.261 655.262, ISBN ISSN: 2217-379X, (Polje rezultata: Tehničkotehnološke nauke)
1. Malinović Bojan;
2. Pinćjer Ivan;
Dizajn naslovne stranice veb sajta na bazi nalaza iz studija praćenja pogleda
Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka ISSN: 0350-428X
No. 12, Str. 2203-2206, UDK 655, ISBN 0350-428X, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka; (Polje rezultata:
Tehničko-tehnološke nauke)
1. Stojanović Đorđe;
2. Novaković Dragoljub;
3. Pinćjer Ivan;
Razvoj baze znanja za učenje na daljinu o ofset štamparskoj mašini Rapida 75
Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka ISSN: 0350-428X
No. 18/2013, Str. 3472-3475, UDK 655, ISBN 9770350428007, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Novi
Sad, Srbija; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Nađ Aleksandar;
2. Novaković Dragoljub;
3. Pinćjer Ivan;
RAZVOJ SAVREMENOG KONCEPTA UČENJA O GRAFIČKOM SISTEMU ZA TAMPON ŠTAMPU
Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka ISSN: 0350-428X
No. 11, Str. 2187-2190, UDK 655, ISBN 350-428X, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka; (Polje rezultata:
Tehničko-tehnološke nauke)
1. Pinćjer Ivan;
2. Nedeljković Uroš;
3. Papić Miloš;
Development of FM screens
JGED Journal of Graphic Engineering and Design ISSN: 2217-379X
Vol. 3, No. 1, Str. 1-8, UDK 655.3.066.14, ISBN 2217-379X, Izdavač: Faculty of Technical Sciences,
Department of Graphic Engineering and Design; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
1. Nedeljković Uroš;
2. Pinćjer Ivan;
3. Vladić Gojko;
The Efficiency Of Message Codification Level in Print Advertisements: The case of food and drink
products or service
JGED Journal of Graphic Engineering and Design ISSN: 2217-379X
Vol. 1, No. 1, Str. 16-23, UDK 655.3.066.14, Izdavač: Faculty of Technical Sciences, Department of
Graphic Engineering and Design; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Strana 4
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Pinćjer Ivan ,Asistent sa magistraturom
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M63-Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini
1
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
2
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
3
2008
Lista autora
Opis
Časopis
Detalji
Skup
Datum:
11.07.2014
1. Vladić Gojko;
2. Avramović Darko;
3. Pinćjer Ivan;
Zadatak savremenih softverskih alata za dizajn ambalaže
Str. 194-200, ISBN 978-86-7892-145-2, Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad; (Polje rezultata:
Tehničko-tehnološke nauke)
Naučno - stručni simpozijum GRID (4 ; Novi Sad ; 2008)
1. Pinćjer Ivan;
2. Vladić Gojko;
3. Avramović Darko;
4. Kašiković Nemanja;
Analiza kvaliteta amplitudno modulisanog i frekventno modulisnog štamparskog rastera u ofsetnoj štampi
Vol. 286, Str. 145-154, ISBN 978-86-7892-145-2, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Naučno - stručni simpozijum GRID (4 ; Novi Sad ; 2008)
1. Kašiković Nemanja;
2. Pinćjer Ivan;
Primer investicije pri prelasku na CTP tehnologiju
Vol. 286, Str. 59-64, ISBN 978-86-7892-145-2, (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Naučno - stručni simpozijum GRID (4 ; Novi Sad ; 2008)
Strana 5
Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
KARTON NAUČNOG RADNIKA
Pinćjer Ivan ,Asistent sa magistraturom
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
7. Rezultati produkcije
M72-Odbranjen magistarski rad
1
2010
Lista autora
Opis
Detalji
Datum:
11.07.2014
1. Pinćjer Ivan;
Kvalitet reprodukcije u funkciji rasterizacije
Izdavač: Autorski reprint; (Polje rezultata: Tehničko-tehnološke nauke)
Strana 6
Download

KARTON NAUČNOG RADNIKA - Univerzitet u Novom Sadu