I Kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem,
Beograd, Hotel Intercontinental, 28-30, septembar 2007. g.
Predsednik Kongresa:
Prof. Dr Živan Maksimović, IKVB KCS Beograd
Organizacioni odbor Kongresa:
1. Dr Jelena Adam, Hirurška klinika KBC Zvezdara, Beograd
2. Dr Olivera Andonović, Institut za dermatovenerologiju KCS, Beograd
3. Prof dr Branislav Donfrid, Hirurška klinika KBC Zvezdara, Beograd
4. Dr Ivana Dunić, Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd
5. Prof. Dr Ivo Elezović, Institut za hematologiju KCS, Beograd
6. Dr Aleksandar Gajić, Medicinski centar Valjevo
7. Prof. Dr Zoltan Horvat, Klinika za vaskularnu hirurgiju, KC Novi Sad
8. Doc. Dr Nenad Ilijevski, IKVB „Dedinje“, Beograd
9. Dr Dragica Jadranin, IKVB KCS Beograd
10. Prof. dr Miodrag Jevtić, general, Načelnik VMA, Beograd
11. Ass. Dr Dragan Marković, IKVB KCS, Beograd
12. Ass. Dr Dragan Milić, Hirurška klinika KC Niš,
13. Prof. Dr Živan Maksimović, IKVB KCS Beograd
14. Ass. Dr Božidar Novaković, Hirurška klinika KC Kragujevac
15. Dr Miljko Pejić, Hirurška klinika ZC Užice
16. Dr Dragica Rondović, Zavod za rehabilitaciju Gamzigradska Banja
17. Dr Saša Živić, Hirurška klinika KC Niš
Naučni odbor Kongresa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prof. Dr Živan Maksimović, IKVB KCS Beograd
Prof. Dr Svetolik Avramov, Medicinski fakultet, Novi Sad
Prof. Dr Đorđe Radak, IKVB „Dedinje“ , Beograd
Prof. Dr Sidor Mišović, VMA Beograd
Prof. Dr Ivo Elezović, Klinika za hematologiju, KCS Beograd
Prof. Dr Dragan Đurić, Medicinski fakultet, Beograd
Doc. Dr Milan Jovanović, Hirurška klinika KC, Niš
Ass. Dr Dragan Milić, Hirurška klinika KC Niš
9. Dr Dragan Vasić, IKVB KCS, Beograd
Međunarodni odbor Kongresa:
1. Ass. Dr D. Milić, Hirurška klinika KC Niš, predesdnik
2. Prof. Dr Branislav Donfrid, Hirurška klinika KBC „Zvezdara“, Beograd
3. Prof. Dr Miodrag Jevtić, načelnik VMA, Beograd
4. Doc. Dr Nenad Ilijevski, IKVB „Dedinje“ Beograd
5. Ass. Dr Janko Pasternak, Klinika za vaskularnu hirurgiju KC Novi Sad
Počasni odbor Kongresa:
1. Ministar zdravlja Republike Srbije
2. Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu,
3. Dekan Medicinskog fakulteta u Novom Sadu
4. Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu,
5. Dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu
6. Dekan Medicinskog fakulteta u Prištini
7. Akademik Prof. Dr Vladimir Kanjuh
8. Prof. Dr Rade Pavlović, KC Kragujevac
9. Prof. Dr Svetolik Avramov, Novi Sad
10. Prof. Dr Veljko Đukić, Beograd
11. Prof. Dr Lazar Davidović, Beograd
12. Prof. Dr Miroslav Stoiljković, Niš
13. Prof. Dr Dragan Đurić, Beograd
14. Prof. Dr Ljiljana Medenica, Beograd
15. Prof. Dr Veselinka Vesović-Potić, Beograd
16. Dr Bojan Vojinović, Angio – privatna ordinacija, Beograd
Download

I Kongres flebologa Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd