TKIVA
TRAJNA
• postanak od meristema
• diferencirane ćelije
• u poreñenju sa meristemskim ć.: krupnije
manje citoplazme
veće vakuole
deblji sek. zidovi
• često mrtve ć. (vazduh, voda)
• intercelulari
ĆELIJSKI ZID
• doprinosi funkcionalnoj specijalizaciji ćelija
sunñeraste ć.
ć. epidermisa
traheja
trihoma
ĆELIJSKI ZID
dinamička zasebna celina koja se menja tokom života ćelije
primarni ćelijski zid i
srednja lamela
sekundarni ćelijski zid
ĆELIJSKI ZID
graña
ĆELIJSKI ZID
graña
ĆELIJSKI ZID
graña
• veliki broj različitih polisaharida
• proteina
• aromatičnih substanci
molekularna kompozicija i raspored polimera zida
su različiti izmeñu : •biljnih vrsta
• tkiva iste vrste
• pojedinačnih ćelija
• pojedinih regiona iste ćelije
ĆELIJSKI ZID
desterifikovani pektin
metil- esterifikovani
pektin
floem
lignin
ksilem
Arabidopsis sp. stablo
ĆELIJSKI ZID
Graña i hemijski sastav
primarni zid (hemiceluloza + celuloza)
lumen
srednja lamela
(pektinske materije)
sekundarni zid
(celuloza + hemiceluloza)
ĆELIJSKI ZID
graña
ĆELIJSKI ZID
TEKSTURA :
prstenasta traheje, traheide
vlaknasta likina vlakna
spiralna
drvena vlakna
lumen ćelije
srednja lamela
primarni zid
sekundarni zid
ĆELIJSKI ZID
Centripetalno debljanje neravnomerno
istolit
ĆELIJSKI ZID
Centrifugalna zadebljanja
polenovo zrno
ćelije epidermisa
ĆELIJSKI ZID
PLAZMODEZME
(sve dok se ne stvore sekundarni zidovi)
ER
dezmotubulus
ćelijski zid
citoplazma
ER
opna za zatvaranje
ĆELIJSKI ZID
PROSTE JAMICE
otvor
(porus)
kanal
opna za zatvaranje
ĆELIJSKI ZID
OPŠANČENE JAMICE
M
O
P
T
M
O - osnova
P - porus
M - margo
T - torus
opna za zatvaranje
ĆELIJSKI ZID
OPŠANČENE JAMICE
traheide
radijalni presek
tangencijalni presek
TKIVA
TRAJNA
• postanak od meristema
• diferencirane ćelije
• u poreñenju sa meristemskim ć.: krupnije
manje citoplazme
veće vakuole
deblji sek. zidovi
• često mrtve ć. (vazduh, voda)
• intercelulari
TKIVA
TRAJNA
interceluleri
šizogeni
lizigeni
reksigeni
TKIVA
TRAJNA
(po poreklu)
primarna
sekundarna
TKIVA
TRAJNA
(graña, funkcija, poreklo, topografija)
Sistem
tkiva za lučenje
paranhimskih tkiva
pokoričnih tkiva
provodnih tkiva
mehaničkih tkiva
TKIVA
TRAJNA
Sistem
tkiva za lučenje
paranhimskih tkiva
pokoričnih tkiva
provodnih tkiva
mehaničkih tkiva
TKIVA
TRAJNA
SISTEM PARENHIMSKIH (OSNOVNIH) TKIVA
• čine osnovnu masu organa
• ćelije: žive, izodijametričnog oblika, tankih,
celuloznih zidova
• česti intercelulari
• histološki najbliža embrionalnim (slabo diferencirana;
dediferencijacija)
• filogenetski najstarija trajna tkiva
TKIVA
TRAJNA
SISTEM PARENHIMSKIH (OSNOVNIH) TKIVA
TKIVA
TRAJNA
SISTEM PARENHIMSKIH (OSNOVNIH) TKIVA
parenhim za
fotosintezu
provodni parenhim
parenhim za
magacioniranje
apsorpcioni parenhim
aerenhim
TKIVA
TRAJNA
SISTEM PARENHIMSKIH (OSNOVNIH) TKIVA
parenhim za
fotosintezu
provodni parenhim
parenhim za
magacioniranje
apsorpcioni parenhim
aerenhim
TKIVA
TRAJNA
parenhim za fotosintezu - hlorenhim
palisadno tkivo
sunñerasto tkivo
naborani hlorenhim
TKIVA
TRAJNA
parenhim za fotosintezu - hlorenhim
Principi u grañi:
- princip uvećanja površine
- princip odvoñenja materija sto kraćim putem
TKIVA
TRAJNA
SISTEM PARENHIMSKIH (OSNOVNIH) TKIVA
parenhim za
fotosintezu
provodni parenhim
apsorpcioni parenhim
parenhim za
magacioniranje
aerenhim
TKIVA
TRAJNA
parenhim za magacioniranje
organskih materija
(seme, plod, podzemni
metamorfozirani izdanci)
• primarni
(hranlj. tkivo semena,
kotiledoni klice, ..)
• sekundarni
(metamorf. koren,
koren, stablo ....)
vode (hidrenhim)
TKIVA
TRAJNA
parenhim za magacioniranje
organskih materija
primarni
sekundarni
vode (hidrenhim)
TKIVA
TRAJNA
parenhim za magacioniranje
organskih materija
seme
skrobna zrna
aleuronska zrna
ulje
TKIVA
TRAJNA
parenhim za magacioniranje
organskih materija
primarni
sekundarni
vode (hidrenhim)
TKIVA
TRAJNA
parenhim za magacioniranje
vode (hidrenhim)
periferni (epifite)
unutrašnji (sukulente)
TKIVA
TRAJNA
SISTEM PARENHIMSKIH (OSNOVNIH) TKIVA
parenhim
za fotosintezu
parenhim
za magacioniranje
provodni parenhim
apsorpcioni parenhim
aerenhim
TKIVA
TRAJNA
Aerenhim
(tkivo za nakupljanje vazduha)
intercelulari
TKIVA
TRAJNA
SISTEM PARENHIMSKIH (OSNOVNIH) TKIVA
parenhim
za fotosintezu
parenhim
za magacioniranje
provodni parenhim
apsorpcioni parenhim
aerenhim
TKIVA
TRAJNA
apsorpcioni parenhim
(rizodermis, epiblem)
trihoblaste
atrihoblaste
korenske dlake
(trichomae)
TKIVA
TRAJNA
SISTEM PARENHIMSKIH (OSNOVNIH) TKIVA
parenhim
za fotosintezu
provodni parenhim
parenhim
za magacioniranje
apsorpcioni parenhim
aerenhim
TKIVA
TRAJNA
provodni parenhim
• žive ćelije
• jamice na poprečnim zidovima
Sporedne uloge:
• mehanička
• fotosintetska
• magacioniranje materija
• obrazovanje tila
Download

TKIVA • postanak od meristema • diferencirane ćelije • u