45,00
Znesek
zviševanja
[EUR]
50,00
450,00
45,00
50,00
350,00
35,00
50,00
ak. slikar Andrej Jemec
350,00
35,00
50,00
ak. slikar Andrej Jemec
350,00
35,00
50,00
Rojstvo, slika/karton, 68 x 61 cm
ak. slikar Jože Ciuha
700,00
70,00
50,00
7.
Čarovnik, slika/karton, 60 x 44 cm
ak. slikar Jože Ciuha
700,00
70,00
50,00
8.
Zbor, slika na steklu, 80 x 120 cm
ak. slikar Jože Ciuha
2.000,00
200,00
100,00
ak. slikar Jože Ciuha
500,00
50,00
50,00
ak. slikar Jože Ciuha
350,00
35,00
50,00
ak. slikar Riko Debenjak
600,00
60,00
50,00
ak. slikar Riko Debenjak
600,00
60,00
50,00
Zap.
št.
Umetniški predmet
1.
Caprichos-suženj, grafika, 60 x 80 cm
2.
Le gardien, grafika, 60 x 80 cm
3.
Modrina, grafika, 64 x 75 cm
4.
Variacija M.V., grafika, 80 x 56 cm
5.
Rdeče in modro, grafika, 75 x 58 cm
6.
9.
10.
Svečanost-nočne živali, slika/karton,
30 x 40 cm
Čarovnice, grafika, 70 x 100 cm
ak. slikar Kiar Meško
Izklicna
cena
[EUR]
450,00
ak. slikar Kiar Meško
ak. slikar Andrej Jemec
Avtor
Varščina
[EUR]
12.
Cycle Composition13/IV, grafka, 66 x
51 cm
Cycle Kompozicija, grafika, 65 x 50 cm
13.
Ob Savi, slika, 63 x 62,5 cm
slikar Aco Dremel Barjanski
200,00
20,00
50,00
14.
Češnja, slika, 55,5 x 63,6 cm
slikar Aco Dremel Barjanski
250,00
25,00
50,00
15.
Ribe, slika, 70 x 100 cm
slikar Jože Horvat Jaki
350,00
35,00
50,00
16.
Kmečki punt, bron, v. 40 cm
ak. kipar Stojan Batič
2.000,00
200,00
100,00
11.
SKUPAJ
10.200,00
2
Download

Zap. št. Umetniški predmet Avtor Izklicna cena [EUR