LITERATURA SAVREMENA ARHITEKTURA 2014/ 2015 a. SRPSKA SAVREMENA ARHITEKTURA I UMETNOST + OBAVEZNA LITERATURA ‐
‐
‐
‐
Srpska arhitektura: 1900‐1970, u ediciji: Jugoslovenska umetnost xx veka. Beograd: Muzej savremene umetnosti, 1972. Arhitektura xx vijeka, u ediciji : Umjetnost na tlu Jugoslavije. Grupa autora. Prosveta Beograd, Spektar Zagreb i Prva književna komuna Mostar, 1986. Arhitektura i kontrasti – srpska arhitektura 1980‐2005. Miletić Abramović Ljiljana. Beograd: Muzej primenjene umetnosti, 2006. Arhitektura xx veka u Vojvodini. Mitrović Vladimir. Novi Sad: Muzej savremene umetnosti vojvodine, 2010. ++DOPUNSKA LITERATURA o Arhitektura Jugoslavije: 1945‐1991. Štraus Ivan. Sarajevo: Svjetlost, 1991. o Ideje srpske umetničke kritike i teorije 1900/1950, knjiga 1,2 i 3. Beograd: Muzej savremene umetnosti, 1980. (knjiga 2 – poglavlje o arhitekturi) o Mali urbanizam. Bogdanović Bogdan. Sarajevo: Narodna prosvjeta, 1958. o Arhitektura pozorista xx veka. Dinulović Radivoje. Beograd: CLIO, 2009. o Klasicizam kod Srba: katalog građevinarstva. Beograd:Prosveta, 1967. o Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi: sredina xix – sredina xx veka. Kadijević Aleksandar. Beograd:Građevinska knjiga, 2007. o Jugoslovenstvo u arhitektur i1904‐1941. Ignjatović Aleksandar. Beograd: Građevinska knjiga, 2007. b. SVETSKA SAVREMENA ARHITEKTURA I UMETNOST + OBAVEZNA LITERATURA ‐
‐
‐
‐
‐
‐
Savremena arhitektura 1‐2‐3‐4‐5. Dobrović Nikola. Beograd: Građevinska knjiga, 1965. Jedinstvena vizija arhitekture Paola Portogezija: izbor tekstova. Selinkić Slobodan. Beograd: SIC (Studenstski izdavacki centar), 1991. Moderna arhitektura: kritička istorija. Frempton Kenet. Beograd: Orion art, 2011. Opšta istorija umetnosti 1‐2‐3. Piskel Djina. Beograd: Vuk Karadžić, 1969. Prostor, vreme, arhitektura. Gideon Sigfrid. Beograd: Građevinska knjiga, 2002. Nova paradigma u arhitekturi: jezik postmodernizma. Dženks Čarls. Beograd: Orion Art, 2007. ++DOPUNSKA LITERATURA o Moderni pokreti u arhitekturi. Dženks Čarls. Beograd: Gradjevinska knjiga, 1988. o Umetnost u xx veku: moderna–postmoderna–druga moderna. Kloc Hajnrih. Novi Sad:Svetovi, 1995. o Arhitektura pozorista xx veka. Dinulović Radivoje. Beograd: CLIO, 2009. o Nova antologija kuća. Radović Ranko. Beograd: Gradjevinska knjiga, 2007. o Dizajn i zločin. Foster Hal.Zagreb: VBZ, 2006. o Složenosti i protivrečnosti u arhitekturi. Venturi Robert. Beograd: Gradjevinska knjiga, 2008. o Genius loci: towards a phenomenology of architecture. Norberg‐Schulz Christian. New York: Rizzoli, 1984. o Egzistencija, prostor i arhitektura. Norberg‐Šulc Kristijan. Beograd: Građevinska knjiga, 2006 o Kako gledati arhitekturu. Zevi Bruno. Beograd: Klub mladih arhitekata, 1966. Osim navedene literature, u cilju boljeg razumevanja i savladavanja gradiva, pet tekstova Profesora Selinkića dostupni su na blogu predmeta (http://savremenaarhitektura.wordpress.com/2015/01/12/literatura‐pdf/) 
Download

literatura savremena arhitektura 2014/ 2015