Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Bosanskog jezika i književnosti – 4 časa
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
-
-
7.
-
-
-
11,45
8.
-
-
-
1,95
11,15
9.
-
-
-
1,05
7,05
10.
RANG
-
21,8
16,85
16,75
12,95
12,75
12,2
11,85
11,45
11,15
7,05
UKUPNO bodova
-
Rad u obrazovanju
-
BIRO rada
-
Stručni ispit
Frljak Mersiha
Trako Amra
Begović Elma
Begić Irnesa
Džafić Alma
Čurt Mirnesa
Karavdić Lejla
Lemeš Neira
Delahmetović Leila
Herco Đenana
Stručna sprema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
-
-
4
4
4
2
2
2
0,5
1,7
0,4
15,3
9,15
8,55
21,8
16,85
16,75
1.
2.
3.
-
-
4
2
2,6
4,35
12,95
4.
-
-
4
2
4,5
2,25
12,75
5.
-
-
4
2
4,1
2,1
12,2
6.
-
-
4
2
4,2
1,65
11,85
-
-
3,5
2
4
1,95
-
-
4
2
3,2
-
-
4
2
-
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Engleskog jezika – 11 časova
Priorit
et
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
2
0,5
18,15
24,65
2.
-
-
-
-
-
4
4
2
2
0,6
0,4
16,5
15,9
23,1
22,3
3.
4.
-
-
-
-
-
4
2
0,4
12,15
19,15
5.
-
-
-
-
-
4
2
0,3
12,15
18,45
6.
-
-
-
-
-
4
2
0,9
10.95
17,85
7.
-
-
-
-
-
4
2
0,8
10,2
17
8.
-
-
-
-
-
4
2
1,6
9,3
16,9
9.
-
-
-
-
-
4
2
1,3
9,6
16,9
9.
-
-
-
-
-
4
2
0,8
9,9
16,7
10.
-
-
-
-
-
4
2
1,3
9,15
16,45
11.
-
-
-
-
-
4
2
-
9,45
15,45
12.
-
-
-
-
-
4
2
0,7
7,5
14,2
13.
-
-
-
-
-
4
-
1,1
9
14,1
14.
-
-
-
-
-
4
2
1,7
5,4
13,1
15.
-
-
-
-
-
4
-
-
0,75
4,75
16.
-
-
-
-
-
4
-
0,2
-
4,2
17.
-
-
-
24,65
23,1
22,3
19,15
18,45
17,85
17
16,9
16,9
16,7
16,45
15,45
14,2
14,1
13,1
4,75
4,2
RANG
4
UKUPNO bodova
-
Rad u obrazovanju
-
BIRO rada
-
Stručni ispit
DA
Stručna sprema
Korektivni faktor
Bečirević Ljuca Selma
Ahić Senada
Memić Nejra
Čobo Hajrija
Omanović Amina
Šišić Meisa
Talić Sifet
Hurem Lejla
Ajdin Dženeta
Hasanbašić Sabina
Kadrić Derviša
Erović Šejla
Patković Elvir
Lepić Sadeta
Arnaut Marina
Mujanović Jasna
Kadrić Emsel
Vehab Minela
Pripadnik OS
RBiH
1.
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ime i prezime kandidata
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
1.
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Njemačkog jezika – 4 časa
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Šehović Đevad
Hakanović Enisa
Omerbegović Fahira
Čelebić-Mostarlić Amira
Stručna sprema
1.
2
3
4
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
-
-
4
4
4
2
2
-
1,1
1,7
6,75
4,5
1,5
12,75
11,6
7,2
1.
2.
3.
-
-
-
-
-
4
-
1
-
5
4.
-
-
-
12,75
11,6
7,2
5
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Francuskog jezika – 2 časa
Priorit
et
Stručna sprema
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Erkočević Adisa
Amiđić Amela
Pripadnik OS
RBiH
1.
2
Ime i prezime kandidata
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
-
-
4
2
-
15,3
21,3
1.
-
-
-
-
-
4
-
0,2
0,45
4,65
2.
-
-
-
21,3
4,65
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Latinskog jezika – 19 časova
Priorit
et
Stručna sprema
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Ibišević Belma
Milošević Ivana
Šećerović Malik
Amiđić Amela
Halilović Mirnes
Erkočević Adisa
Burko Mirha
Muslija Lejla
Lepić Sadeta
Pripadnik OS
RBiH
1.
2
3
4
5
6.
7
8
9
Ime i prezime kandidata
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
-
-
-
-
-
-
-
1.
0,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
4.
0,2
0,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,1
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
0,1
-
-
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Historije – 8 časova
UKUPNO BODOVA
4.
-
-
-
-
14,25
20,25
5.
-
-
-
2
3,3
1,65
18,15
6.
-
-
-
4
2
5,8
3,9
15,7
7.
-
-
-
-
4
2
1,5
8,1
15,6
8.
-
-
-
-
-
4
2
3,7
1,5
11,2
9.
-
-
-
-
-
4
2
3,2
1,35
10,55
10.
-
-
-
-
-
4
2
-
1,05
7,05
11.
-
-
-
-
-
4
2
-
0,9
6,9
12.
-
-
-
-
4
4
2
2
-
20,85
20,55
-
-
4
2
3,3
-
-
4
2
-
7,2
4
-
-
-
RANG
20,7
DA
-
UKUPNO bodova
11,4
26,85
26,55
20,7
20,25
18,15
15,7
15,6
11,2
10,55
7,05
6,9
Rad u obrazovanju
-
BIRO rada
-
Stručni ispit
-
Stručna sprema
26,85
26,55
1.
2.
3.
Pripadnik OS
RBiH
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
Burko-Zukić Melisa
Kazazović Enes
Avdić Abdurahman
Ohran Eldin
Hajdarević Mersiha
Muslija Lejla
Burko Mirha
Šećerović Malik
Klepo Ervin
Halilović Mirnes
Dedović Hatidža
Gabeljić Amra
Osnovni +korektivni
1.
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
Ime i prezime kandidata
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
Korektivni faktor
Prioritet
Gimnazija „Visoko“ Visoko
* = bachelor
RANG
-
-
-
-
-
28,95
1.
UKUPNO BODOVA
UKUPNO bodova
DA
Korektivni faktor
Rad u obrazovanju
Harbinja Nihad
BIRO rada
12
Stručni ispit
Ibrahimović Mevlida
Kalača Sadeta
Avdić Abdurahman
Haračić Mirha
Memić Mirsada
Zerdo-Burić Mersiha
Hadžić Adisa
Handžić Emelina
Halilović Selma*
Petković Roman
Zahirović Armin
Stručna sprema
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pripadnik OS
RBiH
Ime i prezime kandidata
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
Priorit
et
Osnovni +korektivni
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Geografije – 6 časova
DA
-
-
4
2
-
20,55
15,15
26,55
-
-
4
2
2
11,85
19,85
4.
-
-
-
-
-
4
2
0,10
12,75
18,85
5.
-
-
-
-
-
4
2
5,3
4,95
16,25
6.
-
-
-
-
-
4
2
3,2
5,55
14,75
7.
-
-
-
-
-
4
2
-
1,8
7,8
8.
-
-
-
-
-
4
-
3,1
-
7,1
10.
-
-
-
-
-
4
-
0,4
0,6
5
9
-
-
-
-
-
4
-
1
Nepotpuna dokumentacija
5
9
-
-
-
28,95
15,15
26,55
19,85
18,85
16,25
14,75
7,8
7,1
5
5
-
-
-
-
2.
3.
-
-
-
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Etike – 5 časova
Priorit
et
Stručna sprema
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Uzunalić Dženita
Duraković-Starčević Sifeta
Mahmutović Alma
Suljić Ismet
Mašnić Selvira
Simić Lejla
Šehović Armin
Pripadnik OS
RBiH
1.
2
3
4
5
6.
7
Ime i prezime kandidata
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
-
-
4
2
8,6
2,55
17,15
1.
-
-
-
-
-
4
2
6,3
4,35
16,65
2.
-
-
-
-
-
4
4
2
2
4,2
2
4,05
3,3
14,25
11,3
3.
4.
-
-
-
-
-
4
2
-
4,95
10,95
5.
-
-
-
-
-
4
2
-
1,95
7,95
6.
-
-
-
-
-
4
-
0,9
-
4,9
7.
-
-
-
17,15
16,65
14,25
11,3
10,95
7,95
4,9
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Psihologije – 5 časova
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
-
12,55
5.
-
-
-
2,85
9,65
6.
-
-
1,4
1,05
8,45
7.
-
-
-
-
0,15
4,15
8.
-
-
-
-
7,2+0,5
7,2
4
4
4
2
2
2
2,8
1,9
2,6
14,25
5,1
3,15
23,05
20,7
18,95
1.
2.
3.
-
-
4
2
1,5
9,75
17,25
-
-
4
2
3,7
2,85
-
-
4
2
0,8
-
-
4
2
-
-
4
-
Ne ispunjava uslove
Korektivni faktor
-
RANG
-
UKUPNO bodova
4.
23,05
20,7
18,95
17,25
12,55
9,65
8,45
4,15
Rad u obrazovanju
-
BIRO rada
-
-
Stručni ispit
Memišević Majida
Hasanić Tarik
Karagić Azra
Tursanović Edina
Saliji-Fejzić Fikreta
Maslo-Bukva Edina
Demcoj-Rizvanović Sanela
Ramani Merlina
Kaknjo Melisa
Stručna sprema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
-
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Pedagogije – 4 časa
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Hasanić Tarik
Karagić Azra
Rajkić Delila
Tursanović Edina
Malkoč Selma
Hasić Minka
Kaknjo Melisa
Saliji-Fejzić Fikreta
Mušinbegović Dženeta
Bulut- Huseljić Mirsada
Omanović Selma
Stručna sprema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
-
7,2
7,2
-
4
4
4
2
2
2
1,9
2,6
3,5
5,1
3,15
9
20,7
18,95
18,5
1.
2.
3.
-
-
-
-
-
4
2
1,5
9,75
17,25
4.
-
-
-
-
4
2
4,5
6,6
17,1
5.
-
-
-
-
-
4
2
-
10,65
16,65
6.
-
-
-
-
-
4
2
3,30
3,90
13,50
7.
-
-
-
-
-
4
2
3,7
2,85
12,55
8.
-
-
-
-
-
4
2
3,30
3
12,30
9.
-
-
-
-
-
4
2
1,4
1,8
9,20
10.
-
-
-
-
-
4
-
-
-
11.
-
-
-
20,7
18,95
18,5
17,25
17,1
16,65
13,50
12,55
12,30
9,20
4
4
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Matematike – 19+19+11 časova
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Mimić Edina
Alajmović-Sokolović Medina
Kovačević Elma
Suljić Aida
Grbešić Edina*
Ganić Amera*
Kamenjaš Sedin*
Hodžić Dženeta*
Hrustić-Šabanović Amra*
Ohran Dženana*
Kovačević Admir*
Buza-Mujanović Selma*
Papić Fatmir*
Palalija Fata*
Letić Mersiha*
Arnaut Azema*
Hodžić Aida*
Suša Lejla*
Šabić Sidika*
Aganović Muamer*
Baždalić Tarik*
Durak Mahir*
Smajlović Aldina*
Stručna sprema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
-
-
4
2
-
12
18
1.
-
-
-
-
-
4
4
4
2
2
2
-
10,65
6,45
5,4
16,65
12,45
11,4
2.
3.
4.
-
-
-
-
-
4
-
0,2
3,15
7,35
5.
-
-
-
-
-
4
-
0,3
9,9
14,2
6.
-
-
-
-
-
4
2
0,8
5,25
12,05
7.
-
-
-
-
-
4
2
-
5,7
11,7
8.
-
-
-
-
-
4
2
0,1
5,25
11,35
9.
-
-
-
-
-
4
2
0,2
4,2
10,4
10.
-
-
-
-
-
4
-
-
5,85
9,85
11.
-
-
-
-
-
4
-
0,3
3,3
7,6
12.
-
-
-
-
-
3,5
2
-
0,15
7
13.
-
-
-
-
-
4
-
-
6,7
14.
-
-
-
-
-
4
-
-
2,4
6,4
15.
-
-
-
-
-
4
-
1,1
0,9
6
16.
-
-
-
-
-
4
-
0,4
1,5
5,9
17.
-
-
-
-
-
4
-
0,3
1,2
5,5
18.
-
-
-
-
-
4
-
0,7
0,75
5,45
19.
-
-
-
-
-
4
-
0,8
-
4,8
20.
-
-
-
-
-
4
-
0,3
0,3
4,6
21.
-
-
-
-
-
4
-
0,1
-
4,1
22.
-
-
-
-
-
3,5
-
-
-
3,5
23.
-
-
-
18
16,65
12,45
11,4
7,35
14,2
12,05
11,7
11,35
10,4
9,85
7,6
7
6,7
6,4
6
5,9
5,5
5,45
4,8
4,6
4,1
3,5
2,7
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Informatike – 12 časova
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Sokolović-Alajmović Medina
Begić Adin
Hodžić Dženeta
Grbešić Edina
Ohran Dženana*
Hodžić Aida*
Letić Mersiha*
Suša Lejla*
Šabić Sidika*
Aganović Muamer*
Baždalić Tarik*
Durak Mahir*
Đulić Selma
Stručna sprema
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
-
-
4
2
-
10,65
16,65
1.
-
-
-
-
-
4
2
0,1
9
15,1
2.
-
-
-
-
-
4
2
-
5,7
11,7
3.
-
-
-
-
-
4
-
0,2
3,15
7,35
4.
-
-
-
-
-
4
2
0,2
4,2
10,4
5.
-
-
-
-
-
4
-
0,4
1,5
5,9
6.
-
-
-
-
-
4
-
-
2,4
6,4
7
-
-
-
-
-
4
-
0,3
1,2
5,5
8
-
-
-
-
-
4
-
0,7
0,75
5,45
9
-
-
-
-
-
4
-
0,8
-
4,8
10
-
-
-
-
-
4
-
0,3
0,3
4,6
11
-
-
-
-
-
4
-
0,1
-
4,1
12
-
-
-
16,65
15,1
11,7
7,35
10,4
5,9
6,4
5,5
5,45
4,8
4,6
4,1
Ne ispunjava uvjete
13
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Fizike – 10
* = bachelor
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Fejzović Enver
Alihodžić Muvedeta
Hećo Edina*
Hasanagić Lejla
Mujić Erna
Babić Elma*
Stručna sprema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
-
-
4
2
1
8,7
15,7
1.
-
-
-
-
-
4
2
-
5,55
11,55
2.
-
-
-
-
-
3,5
4
2
2
-
3,45
2,7
8,95
8,7
5.
3.
-
-
-
-
-
4
2
-
1,2
7,2
4.
-
-
-
-
-
4
-
-
1,95
5,95
6.
-
-
-
15,7
11,55
8,95
8,7
7,2
5,95
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Biologije – 20 časova
* = bachelor
Stručni ispit
BIRO rada
Rad u obrazovanju
UKUPNO bodova
RANG
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
Krnjić Kemal
Muhamedagić Mulija
Šabanović Elvedin
Fatić-Adilović Amira
Kovač Nedžmedina
Alajbegović Rusmira
Čolan Belma
Numanović Nihada
Jusić Edina
Plančić Nedan
Bjelopoljak Dženana
Bečirhodžić Nerma*
Hasković Meliha
Nalić Ena*
Kargić-Hurko Dženana*
Stručna sprema
1.
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
-
-
4
2
0,2
16,5
22,7
1.
-
-
-
-
-
4
4
2
2
1,5
0,4
12
11,85
19,5
18,25
2.
3.
-
-
-
22,7
19,5
18,25
-
-
4
2
0,9
7,65
14,55
4.
-
-
-
-
-
4
2
2
5,25
13,25
5.
-
-
-
-
-
4
2
5
2,1
13,1
6.
-
-
-
-
-
4
2
1,4
5,55
12,95
7.
-
-
-
-
-
4
2
1,4
3,3
10,7
8.
-
-
-
-
-
4
2
3,2
0,6
9,8
9.
-
-
-
-
-
4
2
-
2,25
8,25
10.
-
-
-
-
-
4
-
1
-
5
11.
-
-
-
-
-
4
2
-
-
6
12.
-
-
-
-
-
4
-
-
0,15
4,15
13.
-
-
-
-
-
4
-
-
-
4
14.
-
-
-
14,55
13,25
13,1
12,95
10,7
9,8
8,25
5
6
4,15
4
Gimnazija „Visoko“ Visoko
Delahmetović Ilhana
Žugor Tima
Trako Muhamed
Sinanović Saudin
Bisić Behija
Aliefendić Suada
Bajramović Arnesa
Ćutuk Amela*
* = bachelor
-
-
4
4
2
2
1,7
0,6
32,25
8,25
39,95
14,85
3.
4.
-
-
-
-
-
4
2
0,1
7,95
14,05
5.
-
-
-
-
-
4
2
0,9
2,7
9,6
6.
-
-
-
-
-
4
2
1
1,35
8,35
7.
-
-
-
-
-
4
-
-
-
4
8.
-
-
-
UKUPNO BODOVA
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
2.
Korektivni faktor
19,35
Rad u obrazovanju
DA
BIRO rada
1.
Stručni ispit
35,4
Stručna sprema
DA
Pripadnik OS
RBiH
RANG
1.
2
3
4
5
6.
7
8
Ime i prezime kandidata
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
UKUPNO bodova
Prioritet
Osnovni +korektivni
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Hemije – 4 časa
35,4
19,35
39,95
14,85
14,05
9,6
8,35
4
Gimnazija „Visoko“ Visoko
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO: Profesor Muzičke kulture – 8 časova
* = bachelor
Rad u obrazovanju
Korektivni faktor
Osnovni +korektivni
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
UKUPNO BODOVA
-
4
4
4
2
2
2
0,2
0,3
-
10,2
8,7
8,7
16,4
15
14,7
1.
8.
2.
-
-
-
-
-
4
2
0,7
7,35
14,05
3.
-
-
-
-
-
4
2
-
4,05
10,05
9.
-
-
-
-
-
4
2
-
3,9
9,9
4.
-
-
-
-
0,5
4
2
0,1
3,6
9,7
5.
-
-
-
-
-
4
-
0,2
5,4
9,6
6.
-
-
-
-
-
4
-
0,1
3,45
7,55
10.
-
-
-
-
-
4
-
-
0,9
4,9
11.
-
-
-
-
-
4
-
-
0,75
4,75
7.
-
-
-
16,4
15
14,7
14,05
10,05
9,9
9,7
9,6
7,55
4,9
4,75
-
-
Apsolvent
RANG
BIRO rada
-
UKUPNO bodova
Stručni ispit
Krehić Nina
Hašimović Haris*
Talić Nedim
Varupa Dženana
Babović Sanjin*
Džambazov Lejla
Husejnagić Amno
Imamović Amila
Delibašić Sabina*
Karan Ida*
Šatara Admir
Dajdžić Samra*
Stručna sprema
1.
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
Ime i prezime kandidata
Pripadnik OS
RBiH
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
Prioritet
12.
Gimnazija „Visoko“ Visoko
DA
0,5
32,55
33,05
2.
DA
-
7,2
0,5
1
17,2
25,05
5,85
25,55
31,25
3.
4.
-
-
-
-
-
1
22,1
-
23,1
5.
-
-
-
-
-
0,5
-
20,7
1,8
23
6.
-
-
-
-
7,2
1,5
-
11,9
0,9
21,5
7.
-
-
-
-
-
0,5
-
20,4
0,45
21,35
8.
-
-
-
-
-
1
-
10,5
4,35
18,85
9.
-
-
-
-
7,2
1
-
6,4
4,2
18,8
10.
-
-
-
-
-
0,5
-
-
12,6
11.
-
-
-
-
-
1
-
11,7
-
12,7
12.
-
-
-
7,2
1
-
3,7
-
11,9
13.
-
-
-
-
-
13,1
-
7,2
1
-
-
4,8
11,5
14.
-
-
-
-
-
1
-
9,4
-
10,4
15.
-
-
-
-
-
1
-
7,8
-
8,8
16.
-
-
-
-
-
0,5
-
5,5
2,1
8,1
17.
-
-
-
____________________________________
____________________________________
____________________________________
UKUPNO BODOVA
UKUPNA OCJENA SA
INTERVJUA
1.
KOMSIJA ZA BODOVANJE:
1. Avdagić Halim
2. Pašić-Alijagić Nasiha
3. Skopljak Alma
Korektivni faktor
RANG
33,5
BIRO rada
33
Stručni ispit
0,5
Stručna sprema
DA
Pripadnik OS
RBiH
Ime i prezime kandidata
Ismić Hadžira
Bašić Mirsada
Čilaš Sabina
Huseinbegović Edi
Omanović Almira
Imamović Lejla
Mostić Elvedin
Hadžić Elma
Dedović Enesa
Salanović Samir
Dedić Azra
Trklja Hajrija
Mulahasanović Naser
Redžo Hikmeta
Ismić Meliha
Alihodžić Jasmin
Mušinbegović Almedina
UKUPNO bodova
1.
2
3
4
5
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TtEHNOLOŠKI
VIŠAK
R/B
OSNOVNI KRITERIJ
Rad u obrazovanju
Prioritet
Osnovni +korektivni
RANG LISTA
ZA RADNO MJESTO:Zaposlenik na održavanju higijene – 1,25
33,5
32,05
25,55
31,25
23,1
23
21,5
21,35
18,85
18,8
13,1
12,7
11,9
11,5
10,4
8,8
8,1
Download

Gimnazija „Visoko“ Visoko