*Ovde unesite naziv Vaše više škole ili fakulteta*
DIPLOMSKI RAD
Tema: Analiza postojećeg web sajta i predlog poboljšanja nastupa
na Internetu
Profesor:
*ime mentora
Student:
*Vaše ime i prezime
Decembar, 2011.
Analiza postojećeg web sajta i predlog poboljšanja nastupa na Internetu
Diplomski rad
SADRŽAJ :
1
-------- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU --------
http://www.maturskiradovi.net/eshop/
POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE RAD
PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA.
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
[email protected]
1
Download

Analiza postojećeg web sajta i predlog poboljšanja nastupa na