Raspored predavanja – Specijalističke studije
Pravosudni - krivičnopravni studijski program
PONEDJELJAK UTORAK
13:15-15:00
11:15-13:00
Organizovani
Osnovi
kriminal i
prekršajnog
korupcija
prava i
(vježbe)
odgovornost
mr Sanja
pravnog lica
Živković
za krivična
djela (vježbe)
mr Dženana
Nuhodžić
SRIJEDA
15:15-18:00
Tehnika
pisanja
podnesaka
Doc. dr
Biljana
Vukoslavčević
14:15-16:00
Kriminologija
(vježbe)
mr Dženana
Nuhodžić
16:15-18:00
Terorizam
(vježbe)
mr Denis
Vukotić
ČETVRTAK
17:15-19:00
Organizovani
kriminal i
korupcija
Doc. dr Vesna
Ratković
PETAK
12:15-17:00
Osnovi
prekršajnog prava
i odgovornost
pravnog lica za
krivična djela
Prof. dr Snežana
Soković
SUBOTA
09:15-13:00
Kriminologija
Prof. dr
Snežana
Soković
17:15-20:00
Terorizam
Doc. dr Vesna
Ratković
Predavanja iz predmeta Kriminologija i Osnovi prekršajnog prava i odgovornost pravnog lica za
krivična djela, kod prof. dr Snežane Soković biće održana 17. i 18. oktobra. O narednim
terminima održavanja predavanja studenti će naknadno biti obaviješteni.
Download

ovdje