SPISAK STUDENATA KOJI SU PROŠLI U II FAZU ISTRAŽIVANJA
Oznaka
istraživačkog
tima
CT-01
CT-02
Br.
Indeksa
Grupa
na
vežbama
131/09/M
64/09/I
14/09 I
103/09/M
7/09/I
114/09/I
5/09/M
24/09
52/09/m
339/09/I
84/09 I
128/09i
28/09/I
74/09/I
45/09/M
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A4
A5
A5
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vladimir Lukić
58/09/I
A5
[email protected]
Nemanja Lukić
7/09/M
A5
[email protected]
Vedran Marić
177/09/I
A6
[email protected]
Ljubica Malović
54/09M
A6
[email protected]
Marija Marković
151/09
A6
[email protected]
Miočinović Dragan
52/09I
A7
[email protected]
Prezime i ime
članova tima
Neda Bezarević
Dijana Bakajac
Ana Barbul
Marko Dogović
Lazar Deretić
Aleksandra Đorđević
Ana Grujicic
Jasminka Gagic
Danijela Garabiljević
Đurđevac Nikola
Ivana Joković
Dejan Josifović
Aleksanra Jovović
Adela Karaman
Igor Magazin
Miloševski Stefan
CT-03
1
1
1
1
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
162/09M
A7
[email protected]
246/09M
A7
[email protected]
Kovačević Ana
94/09M
A7
[email protected]
Lana Petković
13/09/i
A8
[email protected]
Sofija Milunov
171/09/I
A8
[email protected]
Rade Pantelić
Aleksandra
Rakićević
82/09/M
189/09
M
A8
[email protected]
A9
[email protected]
Iva Protic
46/09/M
A9
[email protected]
Damir Ramović
168/09
A9
[email protected]
Spasic Nikola
391/09/M
A10
[email protected]
Savić Jovana
66/09
A10
[email protected]
Savić Valentina
181/09
A10
[email protected]
19/09/M
A11
[email protected]
Milinka Tanjević
70/09/I
A11
[email protected]
Milan Stojanov
160/09/I
A11
[email protected]
59/09/M
A12
[email protected]
Damjan Zamaklar
237/09/I
A12
[email protected]
Katarina Vujić
10/09/M
A12
[email protected]
Živkovic Milica
46/09
A12
[email protected]
Nikola Zornić
1
E-mail
Milanović Simona
Milena Stojković
CT-04
Vođa
1
1
1
SPISAK STUDENATA KOJI SU PROŠLI U II FAZU ISTRAŽIVANJA
Oznaka
istraživačkog
tima
Prezime i ime
članova tima
Tamara Ćešić
Vođa
Br.
Indeksa
Grupa
na
vežbama
1
162/09/I
A2
Aleksandra Čampar
KV-01
54/09/I
A2
[email protected]
198/09/M
A2
[email protected]
Nevena Djuric
26/09/m
A3
[email protected]
Nikoleta Ilickovic
389/09/m
A3
[email protected]
Ivana Đukić
34/09/M
A3
[email protected]
Ivana Gosic
36/09
A3
[email protected]
278/09/I
A4
[email protected]
191/09/M
A5
[email protected]
341/09/I
A5
[email protected]
Miloš Maksimović
3/09 I
A6
[email protected]
Dušan Marjanović
285/09/I
A6
[email protected]
144/09/I
A6
[email protected]
77/09/I
A5
[email protected]
Filip Komarica
1
Kašić Marijana
Luka Malidžan
1
Dušan Ljepoja
Jelena Ljubinac
42/09/I
A5
[email protected]
188/09/M
A5
[email protected]
152\09I
A7
[email protected]
62\09M
A7
[email protected]
Mrvić Veselin
33/09/M
A7
[email protected]
Milos Milic
117/09/M
A7
[email protected]
Nevena Neskovic
30/09/M
A7
[email protected]
Nikolina Nesic
214/09/M
A7
[email protected]
Marija Kostić
Milan Nikolić
1
Jovan Nikolić
Aleksa Nikolić
1
118/09/M
A7
[email protected]
272/09-M
A7
[email protected]
22/09M
A8
[email protected]
Milena Plazinic
35/09/M
A8
[email protected]
Iva Palikuca
321/09/M
A8
[email protected]
Sara Pjaca
84/09/M
A8
[email protected]
Lada Petrovic
50/09/M
A8
[email protected]
Aleksandra Pavlovic
Tijana Otasević
Jelena Novakovic
Tijana Radisavljević
Milan Radojković
Maša Rađenović
Daniela Popović
Ksenija Popović
Miloš Simić
Anđela Simonović
Aleksandra Simović
292/09/M
156/09/I
12/09/M
173/09/M
159/09/I
357/09/M
260/09/M
268/09/M
315/09
194/09
57/09
A8
A8
A8
A9
A9
A9
A9
A9
A10
A10
A10
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Mitrović Uroš
KV-03
KV-04
[email protected]
Ana Đorđević
Aleksandar Ivanović
KV-02
E-mail
Monika Pavlović
1
1
1
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SPISAK STUDENATA KOJI SU PROŠLI U II FAZU ISTRAŽIVANJA
Oznaka
istraživačkog
tima
Br.
Indeksa
Grupa
na
vežbama
124/09
A10
[email protected]
205/09/M
A10
[email protected]
8/09/M
A10
[email protected]
90/09/M
A10
[email protected]
Milica Simičić
249/09/M
A10
[email protected]
Damir Spanić
Prezime i ime
članova tima
Vođa
Aleksandra Smiljanić
Sunčica Stamenov
Milica Simonović
Marijana Sitar
KV-05
1
377/09/M
A10
Stefanović Predrag
270/09
A10
[email protected]
Danijel Stošić
807/08
A11
[email protected]
38/09
A11
[email protected]
171/09/I
A8
[email protected]
Brajovic Branka
48/09
A1
[email protected]
Lecić Bojana
47/09
A5
[email protected]
166/09/I
A11
[email protected]
117/09 I
A11
[email protected]
Velic Milena
1
Sofija Milunov
Miloš Šešević
1
Uroš Stojkić
KV-06
Ana Trumpić
564/08
A11
[email protected]
Mina Stanojković
228/09/M
A10
[email protected]
Nemanja Velagic
240/09/I
A11
[email protected]
235/09/I
A11
[email protected]
313/09/M
A11
[email protected]
280/09 M
A11
[email protected]
Aleksandar Vasiljević
1
Sandra Šobat
Aleksandar
Tanasković
KV-07
SP-01
E-mail
Zdravković Ana
1
303/09/I
A12
[email protected]
Jovana Žarković
1
2/09/M
A 12
[email protected]
Vladimir Urukalo
139/09/M
A 11
[email protected]
Veljko Stojanović
112/09/M
A10
veljkovex@gmail.com
Špirović Nemanja
101/09/M
A11
shevce7@gmail.com
41/09/I
A12
maashavukovic@gmail.com
Vuković Maša
Ivana Marić
11/09/M
A6
maric.ivana.@gmail.com
Ljiljana Videnović
340/09/I
A12
dj.i.dj.i@hotmail.com
Uroš Živković
353/09/M
A12
uros1989srb@gmail.com
Zrinjanin Marko
256/09 I
A12
markozri@yahoo.com
Ognjen Pejović
91/09/m
A8
pejovicof@gmail.com
Đorđe Petrovic
1
243/09/I
A8
dji90@hotmail.com
Petrović Vladan
63/09/I
A8
petrovic.vladann@gmail.com
Download

CT-01 CT-02 CT-03 CT-04