ААД
ДРРЕЕССААРР ССУУД
ДИ
ИЈЈАА
22001133//22001144
РРУУККООМ
МЕЕТТННИИ ССААВВЕЕЗЗ ССРРББИИЈЈЕЕ
ССУУППЕЕРР РРУУККООМ
МЕЕТТННАА ЛЛИИГГАА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ СУДИЈЕ
АЛИМПИЋ МИЛЕНКО
АНТИЋ ВАЊА
БЛАГОЈЕВИЋ БОБАН
БОРИЧИЋ МАРКО
ВАСИЛИЈИЋ НИКОЛА
ВАСИЉЕВИЋ ДУШАН
ВАСИЉЕВИЋ ЖЕЉКО
ГРУБАЧКИ ДАРКО
ДРАГОМИРОВИЋ ПРЕДРАГ
ЂОКИЋ БРАНИСЛАВ
ЗДРАВКОВИЋ ПРЕДРАГ
ЈАКОВЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЈОВАНДИЋ ВЛАДИМИР
КНЕЖЕВИЋ ДОБРОСАВ
КНЕЖИЋ ВЛАДИМИР
КОВАЧ ГОРАН
ЛОНЧАРЕВИЋ СРЂАН
МАРИЋ БРАНКА
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
МАШИЋ ЗОРИЦА
МИЛОСАВЉЕВИЋ БОРИША
МИЛОСАВЉЕВИЋ СРЂАН
МОШОРИНСКИ ИВАН
АДРЕСА
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
Београдска 19
11000 БЕОГРАД
Струмичка 92
35000 ЈАГОДИНА
Стевана Јаковљевића 39
11306 ГРОЦКА
Српско грчког пријатељаства 1/10
18000 НИШ
Николе Коперника 4
12000 ПОЖАРЕВАЦ
Вардарска 19/39
12000 ПОЖАРЕВАЦ
Вардарска 19/39
23000 ЗРЕЊАНИН
Карађорђев трг 105
11000 БЕОГРАД
Устаничка 224/54
35000 ЈАГОДИНА
Крагујевачки октобар Е2/3
16000 ЛЕСКОВАЦ
27. марта 56 А
11276 ЈАКОВО
Браће Грковића 24
26000 ПАНЧЕВО
Стевана Шупљикца 91
11000 БЕОГРАД
Плитвичка 16/5
21460 ВРБАС
Космајска 5/14
38220 КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Чика Јовина ББ
11000 БЕОГРАД
Проте Матеје 53/9
26000 ПАНЧЕВО
Трг Ђуре Јакшића 5
11250 ЖЕЛЕЗНИК
Радних акција 38
23000 ЗРЕЊАНИН
Руже Шулман 2/18
22324 БЕШКА
Ј.Ј.Змаја 20
38227 ЗВЕЧАН
Богдана Раденковића 17
21000 НОВИ САД
Данила Киша 38/26
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
065/2590145
Е-ПОШТА
ЖИРО РАЧУН
[email protected]
205900100572072820 Комерцијална банка
065/5439876
065/3629143
[email protected]
35355000320012828071 Војвођанска банка
063/628001
060/6628001
[email protected]
275000059086274492 Societe Generale Srbija
064/2610081
[email protected]
205900100453392447 Комерцијална банка
063/8934721
[email protected]
160-5400100520504-84 Banca Intesa
063/663861
[email protected]
250-1510012871200-82 Eurobank EFG
063/8120741
[email protected]
105-0001405301670-05 АИК БАНКА
[email protected]
265-0000000567802-18 Raiffeisen banka a.d.
064/6169470
[email protected]
200-11378480-46 Поштанска Штедионица
061/3152816
[email protected]
063/1339955
[email protected]
105-0000424006071-46 AIK-banka
063/7098903
[email protected]
160-5200100259530-52 BANCA INTESA
069/2337304
[email protected]
200 - 48675441 - 21 Поштанска Штедионица
063/7738396
[email protected]
064/8882999
063/8313403
064/2178303
[email protected]
160-5500100261554-46 BANCA INTESA
064/4545554
[email protected]
365-1001590360323-38 Комерцијална банка
063/7716462
[email protected]
170-0000156541590-65 Уницредит банка
064/8765211
[email protected]
355000000504292361 Војвођанска банка
[email protected]
160-5100101580469-88 Банка Интеса
063/588851
[email protected]
165-1001524612096-48 hypo alpe adria bank
069/1987660
[email protected]
330-5200102239285-13
[email protected]
205-1001527743348-09 Комерцијална банка
[email protected]
160-0200100037679-62 Banca Intesa
064/2620360
065/4443695
063/212392
064/8827296
064/6670322
064/8203318
НЕНАДИЋ БРАНИСЛАВ
НИКОЛИЋ ИГОР
НИКОЛИЋ НЕНАД
ОСТОЈИЋ РАДОМИР
ПАНЏИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕШИЋ МАРКО
РАДУЛОВИЋ НИКОЛА
РАЈИЋ МИРКО
РАЈКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
РАЧИЋ ЈАКОВ
САВИЋ ЗЛАТАН
СЕКУЛИЋ МАРКО
СТЕФАНОВИЋ ДАРКО
СТОЈКОВИЋ ДУШАН
ТРИВКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ЦВЕТКОВИЋ ДУШАН
ЦРЊАНСКИ ЗДРАВКО
11000 БЕОГРАД
Цара Душана 6
16000 ЛЕСКОВАЦ
Златиборска 4/3
16000 ЛЕСКОВАЦ
Косте Стаменковића 20/78
21000 НОВИ САД
Руменачки пут 17
21000 НОВИ САД
Телепска 2/13
25220 ЦРВЕНКА
Хиландарска 23
11000 БЕОГРАД
Пљеваљска 24
11000 БЕОГРАД
Шавничка 37В/3
21000 НОВИ САД
Булевар Јаше Томића 15
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
Светозара Милетића 74А/14
11000 БЕОГРАД
Др. Драге Љочић 8/14
26000 ПАНЧЕВО
Дунавска 8/35
11080 ЗЕМУН
Слободана Глумца 13
18000 НИШ
Војводе Танкосића 6/15
22324 БЕШКА
Југ Богдана 50
16000 ЛЕСКОВАЦ
Мајора Тепића 20/6
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
Краља Петра првог 92/4
065/3101303
[email protected]
Банка Интеса 160-5100101494287-32
064/3064833
[email protected]
105000040260625835 – АИК Банка
063/431162
[email protected]
205-900100370368013 Комерцијална банка
069/8668016
[email protected]
170000215135056765 Uni Credit banka
064/1200748
[email protected]
340-32129466-44 Erste Bank
061/7333780
[email protected]
160-5500100166020-13 BANCA INTESA
063/613733
[email protected]
205-9001011304736-90 Комерцијална банка
063/284742
[email protected]
160-3500100008827-84
063/445355
[email protected]
165-1001524387543-42 HYPO ALPE ADRIA
063/1104047
064/8363415
[email protected]
330-9900102686270-57 Credit Agricole banka
063/8204276
064/6405491
[email protected]
160-5100100361160-48 Банка ИНТЕЗА
[email protected]
265-0000000691751-69 Raiffeisen banka a.d.
[email protected]
170-10073505000-11 UniCredit
[email protected]
160-0500100188263-91 Banca Intesa
[email protected]
330-5200102239285-13
[email protected]
170-0010041747000-29 – Уни Цредит Банка
[email protected]
310-5110100045948-21 НЛБ Банка
063/696616
065/3629146
063/7159396
063/1051887
064/6601766
064/8363038
060/8126612
063/7771432
063/561775
ААД
ДРРЕЕССААРР ККО
ОННТТРРО
ОЛЛО
ОРРАА
22001133//22001144
РРУУККООМ
МЕЕТТННИИ ССААВВЕЕЗЗ ССРРББИИЈЈЕЕ
ССУУППЕЕРР РРУУККООМ
МЕЕТТННАА ЛЛИИГГАА
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
КОНТРОЛОРА
БУКВИЋ ДРАГАН
ВИШЕКРУНА СЛОБОДАН
ЖИВКОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИБОР
ЛАЗИЋ СИНИША
ПЕНДИЋ ВЛАДО
ПОПОВ СТЕВАН
РАКИЋ МИЛАН
СТАКИЋ ЖИВАН
СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАН
ТИЈАНИЋ ЗОРАН
ФАБИЈАН МАРТОН
АДРЕСА
26000 ПАНЧЕВО
Мајке Југовића 7
21400 БАЧКА ПАЛАНКА
Слободана Пенезића 19
18000 НИШ
Чарнојевића 13/18
11080 ЗЕМУН
Радоја Дакића 21
35000 ЈАГОДИНА
Драгослава Ђорђевића 5
38220 КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Анке Спајић 155
11000 БЕОГРАД
Црнотравска 4 (СЦ ''Вождовац'')
21000 НОВИ САД
Бате Бркића 26
18000 НИШ
Булевар Немањића 46/10
21000 НОВИ САД
Максима Горког 10
21000 НОВИ САД
Станоја Станојевића 7
11250 ЖЕЛЕЗНИК
Владе Аксентијевића 20
26000 ПАНЧЕВО
Карађорђева 2/23
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН
063/472850
063/534609
064/8827287
062/245526
Е-ПОШТА
ЖИРО РАЧУН
[email protected]
EFG banka 250- 1490001051500-59
[email protected]
330-1100100255403-63 Меридијан банка
[email protected]
325-9300800034569-65 ОТП банка
062/8797222
064/8827298
[email protected]
355-5304819-73 Војвођанска банка а.д.
064/1141937
064/8827218
[email protected]
275-0000590798435-86 Societe Generale
063/426095
064/8827289
[email protected]
205-1001549615715-13 Комерцијална банка
064/8151606
064/3629130
[email protected]
Поштанска штедионица 200-13566810-16
063/511375
[email protected]
165-1001524181860-74 Хипо Алпе Адриа
063/8427226
[email protected]
290-1000100066746-11 Универзал банка АД
064/1143929
064/8827286
[email protected]
200-30878523-35
063/527587
064/8827288
[email protected]
310-0400100054807-98 НЛБ
063/303038
064/8827222
[email protected]
355-5056357-14 Војвођанска банка а.д.
063/271702
064/8827221
[email protected]
160-0700100007861-07
Download

Listu možete skinuti sa ovog linka