Univerzitet u Novom Sadu
TEHNOLOŠKI FAKULTET
Bulevar cara Lazara 1,
21000 Novi Sad, Srbija
Dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, redovni profesor
tel: (+381) 21 / 485-3693 fax: (+381) 21 / 450-413
e-mail: [email protected] web page: hemijatf.weebly.com
NAČIN POLAGANJA 1. PRAKTIČNOG DELA ISPITA
Opšta i neorganska hemija
Pitanje
Poeni neophodni da bi se položio
1. praktični deo ispita
Minimum
3,0
Maksimum
6,0
Minimum
1,0
Maksimum
2,0
Minimum
1,0
Maksimum
2,0
Minimum
0,7
Maksimum
1,25
Minimum
0,7
Maksimum
1,25
1. pitanje
NOMENKLATURA
2a. pitanje
PRIPREMA RASTVORA
RASTVARANJEM ČVRSTE
SUPSTANCE (izračunavanje)
2b. pitanje
PRIPREMA RASTVORA
RAZBLAŽIVANJEM
KONCENTROVANIJEG
RASTVORA (izračunavanje)
3a. pitanje
PRIPREMA RASTVORA
RASTVARANJEM ČVRSTE
SUPSTANCE
(eksperimentalni rad)
3b. pitanje
PRIPREMA RASTVORA
RAZBLAŽIVANJEM
KONCENTROVANIJEG
RASTVORA
(eksperimentalni rad)
1
Download

1 Dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, redovni profesor tel: (+381) 21