Република Србија
Републички завод за статистику
ISSN 0353-9555
ЗП14
САОПШTЕЊЕ
СРБ315 ЗП14 261112
број 315 - год. LXII, 26.11.2012.
Статистика запослености и зарада
Зараде по запосленом у Републици Србији по општинама и градовима, октобар 2012.
1. Просечне зараде по запосленом према статистичким територијалним јединицама, октобар 2012.
Регион
Област
Град - Општина
Просечне зараде
без пореза и доприноса
Номинални индекси
РСД
Просечне зараде
РСД
Номинални индекси
X 2012
I-X 2012
X 2012
IX 2012
I-X 2012
I-X 2011
X 2012
I-X 2012
X 2012
IX 2012
I-X 2012
I-X 2011
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
57733
56509
103,3
108,9
41558
40722
103,2
109,0
СРБИЈА – СЕВЕР
64044
62861
103,8
109,0
46044
45239
103,7
109,1
Београдски регион
Београдска област
Београд - Барајево
Београд - Вождовац
Београд - Врачар
Београд - Гроцка
Београд - Звездара
Београд - Земун
Београд - Лазаревац
Београд - Младеновац
Београд - Нови Београд
Београд - Обреновац
Београд - Палилула
Београд - Раковица
Београд - Савски венац
Београд - Сопот
Београд - Стари град
Београд - Сурчин
Београд - Чукарица
71885
71885
52396
59992
77723
53685
60252
67317
83791
41058
79273
76645
82717
49884
66472
43326
84789
71263
57135
70263
70263
47162
55504
73711
50759
59542
64951
88060
40653
81874
71639
75395
48910
65726
40219
80810
78100
57697
105,9
105,9
105,2
106,9
104,7
109,5
101,7
105,0
99,3
97,9
100,5
115,8
126,6
107,6
99,7
112,0
109,9
103,4
100,3
109,2
109,2
108,9
105,8
111,0
113,4
106,9
110,9
111,8
107,6
102,7
112,1
111,7
91,1
106,0
105,5
118,6
107,4
115,3
51616
51616
37620
43152
55450
38531
43362
48549
59665
29017
57279
54651
59123
35883
47558
31255
61196
50959
41122
50523
50523
33938
40044
52701
36497
42863
46794
62664
29113
59199
51072
53993
35190
47106
29080
58415
56407
41632
105,7
105,7
105,0
106,9
104,4
108,7
101,5
105,0
99,3
96,1
100,2
115,8
126,4
107,6
99,5
111,6
109,9
101,8
100,2
109,2
109,2
108,8
105,9
111,0
113,2
106,7
111,2
111,7
105,5
102,3
111,9
111,6
88,9
106,1
105,2
119,4
107,1
115,6
Регион Војводине
Западнобачка област
Апатин
Кула
Оџаци
Сомбор - град
Јужнобанатска област
Алибунар
Бела Црква
Вршац
Ковачица
Ковин
Опово
Панчево - град
Пландиште
Јужнобачка област
Град Нови Сад
Нови Сад
Петроварадин
Бач
Бачка Паланка
Бачки Петровац
Беочин
Бечеј
Врбас
Жабаљ
Србобран
Сремски Карловци
55540
51979
61020
50784
47708
50693
58125
40748
43247
64320
41120
55143
47207
62055
35756
60911
64667
65052
56927
42298
62262
40330
61670
47037
52929
59198
44101
41128
54904
50003
60870
46741
46994
48582
59125
39841
40761
66771
36667
51712
44319
64871
35081
60098
64154
64641
54357
42032
60753
38692
63562
46772
49786
49099
44430
41674
100,9
101,1
99,8
99,6
97,9
102,5
99,4
101,3
101,9
100,2
111,7
106,3
103,3
95,9
100,1
102,6
103,1
103,3
99,5
101,4
104,2
93,9
97,2
96,1
108,8
103,9
93,9
94,2
108,7
109,7
111,8
114,6
123,4
105,4
107,4
113,2
113,4
110,9
99,7
109,7
111,5
105,2
106,7
108,6
108,1
109,2
112,1
112,5
103,9
111,1
104,0
112,4
116,0
99,3
40002
37392
43962
36529
34321
36450
41821
29351
31157
46395
29654
39669
34730
44541
25987
43907
46639
46925
40888
30747
44767
29087
43999
33932
38004
42506
31675
29676
39558
36023
43887
33697
34009
34955
42599
28728
29379
48288
26471
37282
32058
46624
25525
43362
46294
46647
39200
30419
43926
27985
45775
33688
35767
35304
31944
30130
101,0
101,0
99,8
99,5
97,9
102,4
99,3
101,1
101,8
100,4
111,8
106,0
105,4
95,7
100,2
102,8
103,4
103,5
99,1
102,0
104,3
94,1
96,2
96,3
108,7
104,0
94,2
93,3
108,9
109,7
112,1
114,9
122,9
105,3
108,6
113,2
113,1
111,1
100,7
109,8
111,8
107,1
106,8
108,7
108,2
109,3
112,0
112,3
103,4
111,0
103,5
112,2
116,0
98,4
1. Просечне зараде по запосленом према статистичким територијалним јединицама, октобар 2012.
(наставак)
Регион
Област
Град - Општина
2
РСД
Номинални индекси
41229
39453
49027
43973
51643
47467
47920
57655
42521
50066
48008
42241
50931
51597
51295
53971
46528
41938
42335
48151
45992
44582
57410
48325
51154
42874
46223
X 2012
IX 2012
96,2
99,7
95,2
90,7
98,0
95,5
97,2
95,4
94,2
94,5
101,7
95,6
92,7
97,0
93,3
97,5
102,2
94,2
99,2
107,9
94,3
106,8
114,8
110,9
110,2
112,0
101,8
I-X 2012
I-X 2011
104,7
107,2
108,8
109,7
108,2
108,4
110,6
109,0
110,6
107,9
110,0
114,4
107,2
107,6
118,0
105,7
113,2
107,7
115,7
110,7
108,2
113,2
104,3
113,5
109,1
112,6
114,1
49544
48229
102,5
48713
49229
34697
49137
66231
43317
45570
40904
44101
55715
54290
45413
50598
47771
79484
37817
40088
44054
55061
46581
40974
42748
44130
39583
43522
54237
44423
49160
48834
47770
40679
54006
50069
48881
50959
48727
49103
43824
47418
47382
32735
49263
61490
44190
44198
39051
42030
46139
53439
43910
48718
46325
84593
33523
39903
41083
43929
47528
41302
42295
43672
39447
42626
48091
44269
51977
47525
46230
41294
54459
48257
47187
51169
47161
46559
42705
100,7
103,5
102,0
97,9
132,0
95,6
103,8
99,8
103,7
148,5
98,2
104,6
103,5
99,7
100,6
96,1
101,6
101,5
163,3
97,8
93,6
104,2
98,9
106,3
98,9
115,1
103,5
95,2
99,5
97,1
94,2
96,6
102,0
102,1
95,2
102,8
102,3
104,0
X 2012
I-X 2012
40877
40757
48443
42906
51994
47217
48334
54772
44579
49792
48240
43271
50474
51330
49566
53727
46932
41819
44096
51140
44149
45730
61321
53470
53952
47418
51421
СРБИЈА – ЈУГ
Регион Шумадије и Западне Србије
Златиборска област
Ариље
Бајина Башта
Косјерић
Нова Варош
Пожега
Прибој
Пријепоље
Сјеница
Ужице - град
Чајетина
Колубарска област
Ваљево - град
Лајковац
Љиг
Мионица
Осечина
Уб
Мачванска област
Богатић
Владимирци
Коцељева
Крупањ
Лозница - град
Љубовија
Мали Зворник
Шабац - град
Моравичка област
Горњи Милановац
Ивањица
Лучани
Чачак - град
Поморавска област
Деспотовац
Јагодина - град
Параћин
Рековац
Темерин
Тител
Севернобанатска област
Ада
Кањижа
Кикинда
Нови Кнежевац
Сента
Чока
Севернобачка област
Бачка Топола
Мали Иђош
Суботица - град
Средњобанатска област
Житиште
Зрењанин - град
Нова Црња
Нови Бечеј
Сечањ
Сремска област
Инђија
Ириг
Пећинци
Рума
Сремска Митровица - град
Стара Пазова
Шид
Просечне зараде
без пореза и доприноса
РСД
Номинални индекси
Просечне зараде
29779
28646
35336
31702
37124
34217
34468
41668
30599
35996
34572
30493
36598
36983
36891
38617
33444
30287
30529
34709
33154
32133
41526
34836
36763
31053
33279
X 2012
IX 2012
96,5
99,8
95,3
90,8
98,1
95,4
97,4
95,4
94,7
94,7
102,2
95,6
92,8
97,0
93,2
97,5
102,3
94,2
99,3
107,9
94,3
106,9
114,6
111,3
110,0
112,0
102,1
I-X 2012
I-X 2011
104,8
107,4
108,9
109,7
108,3
108,4
110,5
109,0
110,3
107,9
109,9
114,2
107,3
108,1
117,8
106,4
113,2
107,5
115,5
110,7
108,1
112,9
104,4
113,6
109,1
112,5
114,0
35737
34834
102,5
108,9
35268
35775
25253
35357
47508
31240
33213
33065
31876
40091
39022
32916
36526
34423
56635
29645
29017
31763
39727
33482
29507
30881
31834
28888
31245
38929
31851
35311
35281
34328
29439
38698
36307
35178
36493
35076
35403
31570
34346
34441
23768
35423
44036
31909
32121
31647
30287
33380
38444
31731
35149
33377
60219
25756
28856
29661
32043
34193
29806
30538
31758
28723
30713
34582
31822
37309
34383
33214
29873
39254
35045
33885
36520
34000
33233
30782
100,8
103,3
102,3
97,9
131,8
95,2
103,7
98,5
104,1
146,9
98,1
104,9
103,9
99,8
100,5
104,2
101,7
101,4
163,2
97,9
93,5
104,1
99,3
107,3
98,3
115,1
103,7
95,6
99,5
97,3
94,3
96,5
102,0
104,0
97,4
102,9
109,4
104,0
108,6
107,8
94,2
112,0
95,1
113,4
109,4
109,5
111,5
108,8
107,5
116,3
109,1
107,3
111,5
110,2
107,8
111,1
113,4
106,9
110,9
117,8
109,4
116,4
108,6
112,2
106,4
103,7
107,8
106,7
102,2
115,2
108,1
110,4
110,6
110,7
108,3
129,8
X 2012
I-X 2012
29565
29548
34888
30939
37386
34023
34807
39360
32278
35822
34767
31248
36292
36857
35662
38531
33790
30186
31794
36912
31811
32997
44250
38556
38925
34385
37016
108,9
108,7
107,8
94,1
111,8
95,2
113,5
108,7
109,4
111,8
108,8
107,6
116,4
109,2
107,5
111,6
104,6
107,8
118,3
111,5
107,0
111,5
118,0
109,7
115,9
108,7
112,2
107,1
103,7
107,6
107,0
102,1
114,5
107,8
111,3
110,5
110,3
113,0
129,8
СРБ315 ЗП14 261112
1. Просечне зараде по запосленом према статистичким територијалним јединицама, октобар 2012.
(наставак)
Регион
Област
Град - Општина
Свилајнац
Ћуприја
Расинска област
Александровац
Брус
Варварин
Крушевац - град
Трстеник
Ћићевац
Рашка област
Врњачка Бања
Краљево - град
Нови Пазар - град
Рашка
Тутин
Шумадијска област
Аранђеловац
Баточина
Кнић
Крагујевац - град
Лапово
Рача
Топола
Регион Јужне и Источне Србије
Борска област
Бор
Кладово
Мајданпек
Неготин
Браничевска област
Град Пожаревац
Пожаревац
Костолац
Велико Градиште
Голубац
Жабари
Жагубица
Кучево
Мало Црниће
Петровац на Млави
Зајечарска област
Бољевац
Зајечар - град
Књажевац
Сокобања
Јабланичка област
Бојник
Власотинце
Лебане
Лесковац - град
Медвеђа
Црна Трава
Нишавска област
Град Ниш
Ниш - Медијана
Ниш - Нишка Бања
Ниш - Палилула
Ниш - Пантелеј
Ниш - Црвени крст
Алексинац
Гаџин Хан
Дољевац
Мерошина
Ражањ
Сврљиг
Пиротска област
Бабушница
Бела Паланка
СРБ315 ЗП14 261112
Просечне зараде
без пореза и доприноса
РСД
Номинални индекси
Просечне зараде
РСД
Номинални индекси
51204
44604
43858
43124
41233
42627
45576
41196
35766
46162
42323
47607
44253
47316
48803
50348
49417
39638
42374
53421
45855
39952
40483
X 2012
IX 2012
103,8
104,7
103,1
94,4
109,0
121,0
104,2
100,2
92,4
99,1
99,7
98,9
98,0
99,2
105,1
98,7
99,1
104,3
106,1
98,6
97,5
92,2
95,9
I-X 2012
I-X 2011
111,2
109,2
108,2
115,0
111,3
117,6
106,8
108,3
107,0
110,0
117,0
108,0
108,7
112,2
118,1
108,8
111,9
107,6
111,3
108,9
112,2
110,1
100,3
49226
60838
66900
59164
60424
47604
55883
63427
50645
82628
38248
38488
42262
48475
42919
36048
41004
47272
43237
50889
38455
51399
42283
43305
36320
40385
43325
49864
36322
47619
48889
51901
40001
35890
37406
52652
44149
39189
39900
33053
40305
37317
49100
37965
33366
104,8
104,2
100,5
134,7
101,5
105,5
140,8
152,4
112,3
204,0
107,0
107,6
89,2
178,8
109,5
105,1
102,1
108,3
113,1
96,5
97,2
181,9
95,6
95,3
94,2
95,2
95,9
99,4
92,2
99,1
97,2
96,3
127,6
88,2
88,9
105,1
118,6
102,3
100,2
117,2
105,1
94,1
93,3
84,1
95,8
109,2
113,2
115,7
111,9
112,9
106,5
107,9
106,6
107,9
104,2
116,6
119,9
99,7
111,3
111,8
111,4
110,3
113,3
113,8
111,2
117,5
111,8
110,2
112,2
109,7
110,0
110,5
103,3
113,5
107,7
107,3
107,5
100,9
112,0
123,5
99,9
105,5
134,2
117,0
97,1
108,1
108,5
110,3
103,6
112,9
X 2012
I-X 2012
52378
46992
46344
43025
44442
43221
49436
41725
35866
47328
43197
49577
44001
49018
49991
51573
49812
41025
42808
54024
47107
45109
40783
50564
64221
68941
67256
62231
52777
64591
75640
53273
107956
41984
38554
38574
61243
42765
36466
41736
49459
42422
50950
38700
64353
42512
40407
35972
37264
44074
49064
38485
48631
49097
51300
58238
33370
35399
56037
50601
41001
40446
49269
42416
37950
48602
36932
32238
36863
32117
32375
30968
29733
30955
33510
31256
27350
33335
30963
34296
31981
34107
35163
36459
35612
28680
30558
38647
33169
29676
29230
X 2012
IX 2012
102,3
104,8
102,4
94,4
109,1
120,3
103,4
99,5
91,5
98,9
98,1
99,5
97,2
98,6
104,7
98,9
100,1
104,3
106,3
98,9
97,8
92,1
95,7
I-X 2012
I-X 2011
111,0
109,3
108,4
114,6
111,3
118,3
107,0
108,4
109,7
109,9
117,1
108,1
108,2
112,2
118,4
108,8
112,1
107,3
111,2
108,6
112,2
112,9
99,0
35435
43489
47682
42410
43288
34220
40103
45388
36475
58776
27647
28511
30490
34894
30945
26192
29661
33989
31199
36528
27797
36863
30496
30896
26553
29253
31168
36037
26415
34350
35268
37397
28843
26332
27092
37691
31807
28380
28567
23745
29014
27090
35343
27634
24029
104,6
103,7
99,7
133,5
101,6
105,5
140,0
151,3
112,3
201,7
106,9
112,9
89,2
175,8
109,1
105,1
102,0
108,2
111,8
96,6
97,8
179,3
95,7
92,8
94,3
95,2
95,9
100,8
95,6
98,9
97,2
96,6
128,4
86,1
89,0
104,4
117,7
102,2
100,1
117,8
103,7
92,5
93,3
85,5
91,2
109,2
112,9
115,2
111,9
112,8
106,0
107,9
106,5
107,7
104,2
116,4
121,5
99,6
111,2
111,9
111,4
110,1
113,0
113,7
110,9
117,3
111,0
110,1
110,8
110,1
109,4
110,3
103,9
114,1
107,9
107,5
107,9
100,1
112,1
119,4
100,1
105,6
134,1
115,9
96,7
107,9
108,6
110,8
103,8
112,0
X 2012
I-X 2012
37566
33865
34110
30859
32049
31179
36231
31523
27685
34025
31451
35732
31352
35158
35976
37441
36049
29698
30917
39140
34153
34487
29349
36312
45722
48805
48049
44543
37949
46247
53987
38382
76533
30319
29120
27806
43819
30836
26538
30158
35564
30549
36583
28082
46052
30682
28357
26203
26887
31787
35136
28615
34953
35288
36866
42103
24132
25640
39955
36417
29667
28390
35517
30167
27488
34935
26968
22417
3
1. Просечне зараде по запосленом према статистичким територијалним јединицама, октобар 2012.
(наставак)
Просечне зараде
без пореза и доприноса
РСД
Номинални индекси
Просечне зараде
Регион
Област
Град - Општина
РСД
Димитровград
Пирот
Подунавска област
Велика Плана
Смедерево - град
Смедеревска Паланка
Пчињска област
Град Врање
Врање
Врањска Бања
Босилеград
Бујановац
Владичин Хан
Прешево
Сурдулица
Трговиште
Топличка област
Блаце
Житорађа
Куршумлија
Прокупље
Регион Косовo и Метохијa
Номинални индекси
X 2012
I-X 2012
39654
53160
49096
53987
49830
43458
46258
45350
46561
35914
40408
46688
38860
56600
55079
40195
40691
42246
41047
31528
43358
37064
53657
53134
52027
57318
42337
44865
44487
45694
34933
42490
45758
37455
53939
49065
38333
40103
40924
40630
33159
41959
...
...
X 2012
IX 2012
116,6
92,5
109,6
95,2
116,8
100,4
98,3
95,7
95,6
98,7
87,5
96,9
95,0
101,3
119,9
101,9
97,7
103,5
104,3
94,1
97,0
I-X 2012
I-X 2011
101,6
111,7
106,1
115,7
104,1
106,6
110,6
109,7
119,5
107,8
114,0
124,4
106,6
119,5
109,7
110,6
107,3
102,7
112,0
...
...
X 2012
I-X 2012
28635
38225
35317
38738
35748
31602
33289
32651
33494
26083
29570
33566
27997
40348
39530
29089
29395
30005
29639
22894
31349
26760
38575
38318
37370
41277
30794
32356
32077
32921
25391
30880
33000
27057
38841
35297
27827
28993
29410
29361
24021
30345
...
...
X 2012
IX 2012
116,7
92,6
109,5
95,3
117,1
99,7
98,5
96,1
96,0
98,8
89,0
96,7
94,9
101,1
119,5
101,8
97,8
101,3
103,7
94,2
97,4
...
I-X 2012
I-X 2011
101,5
112,4
106,2
115,4
104,2
107,3
110,6
109,6
119,8
107,8
113,2
124,9
106,4
119,3
109,9
110,5
106,1
103,3
112,4
...
Методолошка објашњења
Подаци у овом саопштењу добијени су на основу Месечног
статистичког истраживања о
запосленима и о зарадама запослених (РАД-1) и на основу података Министарства финансија (Пореске
управе).
Подаци о зарадама запослених код правних лица, у свим облицима својине прикупљени су путем
статистичког истраживања РАД-1, док су подаци о зарадама запослених код предузетника преузети из
евиденција Пореске управе.
Зарада је дефинисана у складу са Законом о раду („Службени гласник Републике Србије, бр. 24/2005
и 61/2005).
Територијална подела извршена је у складу са Уредбом о номенклатури статистичких
територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 109/09 и 46/10).
Подаци по општинама се публикују према списку општина и насеља са стањем 01. јануара 2012.
године.
У саопштењу су приказане просечне зараде и просечне зараде без пореза и доприноса, исплаћене у
месецу, без обзира на који се период односе.
Од јануара 2009. године Републички завод за статистику je проширио обухват јединица посматрања.
Поред зарада исплаћених запосленима код правних лица, при израчунавању просечних зарада, узимају се у
обзир и зараде исплаћене запосленима код предузетника.
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Напомена: Подаци о просечним зарадама по областима КД (2010) за АП Војводину , као и подаци о
просечним зарадама по секторима КД (2010) за регионе НСТЈ, могу се наћи у бази података на нашем
сајту.
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=24
Издаје и штампа: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракића 5
Tелефон: 011/2412-922 (централа) • Tелефакс: 011/2411- 260 • www.stat.gov.rs
Одговара: проф. др Драган Вукмировић, директор
Tираж: 20 • Периодика излажења: месечна
4
СРБ315 ЗП14 261112
Download

Zarade po zaposlenom u Republici Srbiji po opštinama i gradovima