Jednokrilni Prozor, Obrtno-Kipni
PVC Prozori
Trocal 88+
U boji
6-komorni
Troslojno
Troslojno
Troslojno
Staklo
Dvoslojno 4+24+4
Dvoslojno 4+24+4
4+14+4+14+4
4+14+4+14+4
4+14+4+14+4
L
H
Dvoslojno Niskoemisiono staklo 4+16+4; Troslojno Niskoemisiono staklo 4+10+4+10+4
60
60
61,21 €
64,44 €
89,62 €
85,27 €
127,90 €
60
80
69,74 €
72,91 €
101,86 €
96,29 €
144,44 €
88,45 €
121,97 €
115,66 €
173,49 €
60 100
85,21 €
60 120
93,54 €
97,64 €
134,94 €
127,97 €
191,96 €
60 140
101,71 €
106,69 €
147,75 €
140,13 €
210,20 €
60 160
112,54 €
118,38 €
164,32 €
154,95 €
232,42 €
80
80
81,83 €
85,54 €
117,66 €
111,93 €
167,89 €
102,71 €
138,17 €
131,95 €
197,93 €
80 100
97,69 €
80 120
107,14 €
113,47 €
152,25 €
145,71 €
218,56 €
124,08 €
166,19 €
159,33 €
238,99 €
80 140
116,42 €
80 160
128,37 €
137,35 €
183,86 €
175,90 €
263,85 €
100 100
112,72 €
119,50 €
157,84 €
151,46 €
227,19 €
100 120
123,27 €
131,83 €
173,03 €
166,66 €
249,99 €
100 140
133,68 €
144,01 €
188,09 €
182,04 €
273,06 €
100 160
146,74 €
158,84 €
206,87 €
199,73 €
299,59 €
120 120
134,94 €
145,74 €
189,35 €
183,62 €
275,43 €
120 140
146,48 €
159,49 €
205,53 €
200,13 €
300,19 €
140 140
160,89 €
176,58 €
224,59 €
219,83 €
329,74 €
Jedinična cena sa uračunatim PDV-om
U cenu PVC prozora uračunato je: Kompletan prozor (štok, krilo, WinkHous okov, Hoppe ručica, staklo po izboru)
U cenu Alu prozora uračunato je: Kompletan prozor (štok, krilo, WinkHous okov, ručica i staklo po izboru)
U cenu prozora uračunat je transport i montaža na teritoriji Beograda
U cenu prozora nisu uračunate roletne, komarnici, aluminijumske okapnice i podprozorske daske
U cenu prozora nije uračunata demontaža starih prozora, obrada ivica zidova nakon montaže
Trocal 76
5-komorni
Mr.Door d.o.o.
Budimska 33a
11000 Beograd
tel/fax: 011/3391769
mob: 063/208-557
e-mail: [email protected]
web: www.mrdoor.rs
Trocal 76
5-komorni
Trocal 76
U boji
5-komorni
Trocal 88+
6-komorni
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan plaćanja
Dvokrilni Prozori, Obrtno-Kipni
PVC Prozori
Trocal 88+
U boji
6-komorni
Troslojno
Troslojno
Troslojno
Staklo
Dvoslojno 4+24+4
Dvoslojno 4+24+4
4+14+4+14+4
4+14+4+14+4
4+14+4+14+4
L
H
Dvoslojno Niskoemisiono staklo 4+16+4; Troslojno Niskoemisiono staklo 4+10+4+10+4
120 100
164,24 €
234,66 €
226,40 €
339,60 €
171,40 €
140 100
176,75 €
249,68 €
240,75 €
361,12 €
185,67 €
160 100
187,31 €
265,99
€
259,39
€
389,08 €
198,00 €
180 100
208,04 €
291,49 €
284,46 €
426,68 €
220,53 €
120 120
180,49 €
259,56 €
249,51 €
374,27 €
189,59 €
140 120
194,12 €
275,70 €
265,33 €
398,00 €
205,44 €
160 120
205,78 €
293,11 €
286,03 €
429,05 €
219,33 €
180 120
227,15 €
319,24 €
312,58 €
468,87 €
242,72 €
120 140
284,46 €
273,76 €
410,64 €
196,73 €
207,56 €
140 140
211,45 €
301,70 €
291,01 €
436,51 €
224,95 €
160 140
320,23 €
312,52 €
468,78 €
224,22 €
240,44 €
180 140
247,22 €
347,97 €
340,49 €
510,74 €
266,10 €
Dvoslojno Niskoemisiono staklo 4+16+4; Troslojno Niskoemisiono staklo 4+10+4+10+4
L
H
140 140
216,83 €
304,38 €
292,56 €
438,84 €
230,11 €
140 160
241,20 €
338,06 €
322,77 €
484,16 €
256,89 €
160 160
255,12 €
357,70 €
345,67 €
518,50 €
273,96 €
180 160
277,93 €
385,29 €
373,81 €
560,71 €
299,90 €
Jedinična cena sa uračunatim PDV-om
U cenu PVC prozora uračunato je: Kompletan prozor (štok, krilo, WinkHous okov, Hoppe ručica, staklo po izboru)
U cenu Alu prozora uračunato je: Kompletan prozor (štok, krilo, WinkHous okov, ručica i staklo po izboru)
U cenu prozora uračunat je transport i montaža na teritoriji Beograda
U cenu prozora nisu uračunate roletne, komarnici, aluminijumske okapnice i podprozorske daske
U cenu prozora nije uračunata demontaža starih prozora, obrada ivica zidova nakon montaže
Trocal 76
5-komorni
Mr.Door d.o.o.
Budimska 33a
11000 Beograd
tel/fax: 011/3391769
mob: 063/208-557
e-mail: [email protected]
web: www.mrdoor.rs
Trocal 76
5-komorni
Trocal 76
U boji
5-komorni
Trocal 88+
6-komorni
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan plaćanja
Jednokrilna i Dvokrilna Balkonska Vrata, Obrtno-Kipni
PVC Balkonska Vrata
Trocal 88+
U boji
6-komorni
Troslojno
Troslojno
Troslojno
Staklo
Dvoslojno 4+24+4
Dvoslojno 4+24+4
4+14+4+14+4
4+14+4+14+4
4+14+4+14+4
L
H
Dvoslojno Niskoemisiono staklo 4+16+4; Troslojno Niskoemisiono staklo 4+10+4+10+4
70 200
144,60 €
209,69 €
196,91 €
295,37 €
154,19 €
70 210
149,05 €
216,58 €
203,43 €
305,15 €
159,18 €
70 220
156,34 €
226,33
€
212,79
€
319,19 €
167,01 €
70 230
160,55 €
232,98 €
219,32 €
328,98 €
171,65 €
80 200
153,67 €
219,89 €
209,54 €
314,30 €
165,27 €
80 210
158,39 €
227,07 €
216,42 €
324,63 €
170,66 €
80 220
165,71 €
236,84 €
226,15 €
339,23 €
178,52 €
80 230
170,45 €
244,01 €
233,01 €
349,52 €
183,91 €
90 200
230,27 €
220,74 €
331,10 €
161,73 €
175,37 €
90 210
166,51 €
237,49 €
227,98 €
341,97 €
180,79 €
90 220
174,35 €
247,78 €
238,07 €
357,11 €
189,41 €
100 200
174,02 €
244,88 €
236,25 €
354,38 €
189,54 €
100 210
179,31 €
252,62 €
243,85 €
365,78 €
195,72 €
100 220
187,42 €
263,19 €
254,30 €
381,45 €
204,73 €
Dvoslojno Niskoemisiono staklo 4+16+4; Troslojno Niskoemisiono staklo 4+10+4+10+4
L
H
140 200
282,59 €
403,51 €
386,18 €
579,27 €
303,07 €
140 210
416,47 €
398,47 €
597,71 €
291,03 €
312,64 €
140 220
305,61 €
435,59 €
416,93 €
625,39 €
328,31 €
140 230
314,56 €
449,05 €
429,86 €
644,79 €
338,57 €
160 200
425,36 €
412,00 €
618,01 €
298,69 €
323,24 €
160 210
307,71 €
438,89 €
425,02 €
637,53 €
333,58 €
160 220
322,86 €
458,58 €
444,84 €
667,26 €
350,07 €
160 230
332,37 €
472,60 €
457,85 €
686,77 €
361,09 €
180 200
456,48 €
444,29 €
666,43 €
325,03 €
353,63 €
180 210
334,58 €
470,53 €
458,01 €
687,01 €
364,75 €
180 220
350,31 €
490,79 €
478,58 €
717,86 €
382,01 €
Jedinična cena sa uračunatim PDV-om
U cenu PVC balkonca uračunato je: Kompletan prozor (štok, krilo, WinkHous okov, Hoppe ručica, staklo po izboru)
U cenu Alu balkonca uračunato je: Kompletan prozor (štok, krilo, WinkHous okov, ručica i staklo po izboru)
U cenu vrata uračunat je transport i montaža na teritoriji Beograda
U cenu vrata nisu uračunate roletne, komarnici, aluminijumske okapnice i podprozorske daske
U cenu prozora nije uračunata demontaža starih prozora, obrada ivica zidova nakon montaže
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan plaćanja
Trocal 76
5-komorni
Mr.Door d.o.o.
Budimska 33a
11000 Beograd
tel/fax: 011/3391769
mob: 063/208-557
e-mail: [email protected]
web: www.mrdoor.rs
Trocal 76
5-komorni
Trocal 76
U boji
5-komorni
Trocal 88+
6-komorni
Download

PVC Stolarija