УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ–МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СА
СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРВИЦИ
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
РУКОВОДИЛАЦ ЦЕНТРА ЗА КМЕ
Ппоф. др Јасна Павловић
„МОГУЋНОСТИ ТЕРАПИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ.
ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ“
29. октобар 2013, Косовска Митровица
Медицински факултет, Анри Дидана б.б.
Руководилац: Проф.др Јасна Павловић
О едукацији: Велики проценат обољења уста и зуба који се и поред савремених
достигнућа и напретка цивилизације не смањује, указује на неопходност свеобухватног
лечења и превенције. Благовремено и адекватно лечење омогућује трајно збрињавање
пацијента, очување неуромускуларне равнотеже оралних структура,
темпоромандибуларног зглоба и здравог пародонцијума што ће се одразити на његов даљи
социјално-економски статус. Зато је задатак сваког стоматолога да савременим приступом и
применом нових материјала омогући, да након завршене терапије пацијент поред
физиолошке функције буде задовољан и естетиком.
Циљ едукације: Упознавање слушалаца са најактуелнијим и најчешћим случајевима из
стоматолошке праксе и могућностима њиховог решавања.
Метод рада: Предавања
Предавачи: Проф.др Милан Живковић, Доц.др Анкица Митић, Доц. др Владанка
Вукићевић, Доц. др Драган Марјановић, Доц. др Јелена Тодић, Доц. др Драгослав Лазић.
Профил слушалаца: Стоматолози, медицинске сестре, здравствени техничари
Котизација: 1000,00 дин
Пријава се врши преко центра за КМЕ Медицинског факултета у Косовској Митровици
Уплаћује се на жиро-рачуна центра за КМЕ Медицинског факултета у Косовској
Митровици 840-1496666-66 позив на број 97-41-33
Потврде о уплаћеној котизацији се предају при регистрацији учесника.
СИМПОЗИЈУМ „МОГУЋНОСТИ ТЕРАПИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ.
ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ“ АКРЕДИТОВАН ЈЕ ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ
САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОД БРОЈЕМ Б-474/13-II.
ПОЛАЗНИЦИ ДОБИЈАЈУ 5 БОДОВА
ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУМА
„МОГУЋНОСТИ ТЕРАПИЈЕ У СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ.
ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ“
Сатница
Тема
1000до 1030
Отварање симпозијума
30
00
00
30
10 до 11
11 до 11
1130 до 1200
1200 до 1230
1200 до 1300
1300 до 1330
1330 до 1400
1400 до 1430
Естетска рестаурација зуба и
грешке у току рада
Утицај градивног протетског
материјала и врсте демаркације на
квалитет руба вештачке круне кроз
време
Фактори ризика за настанак и
развој гингивитиса и
парадонтопатије
Значај физиолошке оклузије у
превенцији темпоромандибуларне
дисфункције
Пауза
Ортодонтска терапија одраслих
пацијената
Процена димензија зуба при
естетској рестаурацији осмехамогућности и дилеме
Дискусија
Метод
обуке
Предавач
Предавање
Проф. др Милан
Живковић
Предавање
Доц. др Анкица
Митић
Предавање
Доц. др Драган
Марјановић
Предавање
Доц. др Јелена Тодић
Предавање
Доц. др Владанка
Вукићевић
Предавање
Доц. др Драгослав
Лазић
Сви предавачи
Download

KME - Jasna Pavlovic.pdf