ARMATURE ZA
PROCESNA
POVEZIVANJA
ARMATURE ZA PROCESNA POVEZIVANJA
Koriste se za procesna povezivanja pretvarača pritiska i
diferencije pritiska, varenjem cevi ø12mm.
TROBLOČNI BLOK VENTIL
Tip
Priključak
Materijal
514.1
Direktno na
pretvarač
Prokron
ZAUSTAVNI VENTILI
Tip
Priključak
Materijal
510.3
2 x 1/2"14NPT
Čelik/Prokron
510.4
510.5
510.6
2 x R1/2"
Prokron
Čelik/Prokron
Nazivni otvor
Nazivni
pritisak
6 mm
160 bara
Prokron
SPOJNICE PRETVARAČA PRITISKA
Tip
513.11
513.12
513.13
513.14
Priključak
1/2"NPT /
M20x1.5
1/2"NPT /
R12"
1/2"NPT /
M20x1.5
1/2"NPT /
R12"
Materijal
Konstruktivni
čelik
Prokron
SPOJNICE PRETVARAČA DIFERENCIJE PRITISKA
Tip
513.15
513.16
513.17
513.18
Priključak
Materijal
Konstruktivni
1/2"NPT /
čelik
R12"
Prokron
Konstruktivni
čelik
1/2"NPT / ø12
Prokron
PRIKLJUČNE CEVI
Tip
Dimenzije
Materijal
513.21
ø17.5 / ø11
mm
Čelik
513.22
513.23
513.24
ø17.5 / ø7
mm
Prokron
Čelik
Napomena
Za varenje cevi
ø12
Prokron
HOLENDER NAVRTKE
Tip
Priključak
513.25
R 1/2"
513.26
M 20x1.5
513.27
R 1/2"
513.28
M 20x1.5
Tip
priključka
Materijal
Konstruktivni čelik
ženski
Prokron
DVOSTRUKE NAVRTKE
513.31
R 1/2"
Tip
priključka
levi + desni
513.31.1
M 20x1.5
desni + desni
Tip
Priključak
513.32
R 1/2"
levi + desni
513.32.1
M 20x1.5
desni + desni
ZAPTIVKE
Tip
513.33
513.35
513.37
513.38
Dimenzije
ø17.5 / ø6.7
mm
ø17.5 / ø11.2
mm
Materijal
Tesnit
Omekšan
bakar
Tesnit
Omekšan
bakar
Materijal
Konstruktivni čelik
Prokron
ADAPTER
Tip
Priključak
Materijal
513.42
1/2" - 14NPT
Prokron
Napomena
Za pretvarač diferencije
pritiska
SKLOPOVI PRIRUBNICA
Tip
513.43.1
Priključak
2 x R 1/2"
513.44.1
Materijal
Konstruktivni
čelik
Prokron
"T" DELOVI ZA VARENJE
Tip
513.45
Priključak
3 x ø12
513.46
Materijal
Konstruktivni
čelik
Prokron
PRILJUČAK ZA UVARIVANJE
Tip
513.47
Priključak
Materijal
R 1/2" L
Konstruktivni
čelik
513.48
Prokron
A.D. INSA - INDUSTRIJA SATOVA
Tršćanska 21
11080 Beograd - Zemun
Republika Srbija
Download

ARMATURE ZA PROCESNA POVEZIVANJA