KATALOG PROIZVODA 2011
Kataloški broj:
5210000
Kataloški broj:
5210000
Šifra:
118
Šifra:
2018
Cena:
Cena:
Naziv: Filter goriva CAV
Naziv: Filter goriva CAV
Proizvođač: Turska
Proizvođač: Frad 13.28.02/130
Ugradnja: IMT.IMR.ZMAJ
Ugradnja: IMT533.539.558.560.577.R60.R65.R76
Kataloški broj:
5240400
Kataloški broj:
5230400
Šifra:
4457
Šifra:
4564
Cena:
Cena:
Naziv: Filter goriva fini IMT533
Naziv: Filter goriva grubi IMT533
Proizvođač: Frad 13.19.01/30
Proizvođač: Frad 12.19.03/30
Ugradnja: IMT533
Ugradnja: IMT533
Kataloški broj:
1160243
Kataloški broj:
2059731
Šifra:
10288
Šifra:
6774
Cena:
Cena:
Naziv: Filter goriva TORPEDO
Naziv: Filter ulja hidraulicnog volana
Proizvođač: Frad 36.18.05/130
Proizvođač: Frad 44.64.43/10
Ugradnja: TORPEDO
Ugradnja: IMT560
Kataloški broj:
6040400
Kataloški broj:
6740000
Šifra:
10284
Šifra:
10366
Cena:
Cena:
Naziv: Filter ulja motora IMT533 ulozak
Naziv: Filter ulja motora IMT539
Proizvođač: Frad 13.28.01/10
Proizvođač: Frad 13.28.07/110
Ugradnja: IMT533
Ugradnja: IMT539.558.560.577.R76
 [email protected] 
119
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

KATALOG PROIZVODA 2011
Kataloški broj:
6030400
Kataloški broj:
6730000
Šifra:
3316
Šifra:
10367
Cena:
Cena:
Naziv: Filter ulja motora R60 ulozak
Naziv: Filter ulja motora R65/60
Proizvođač: Frad 13.28.03/10
Proizvođač: Frad 13.28.12/110
Ugradnja: IMT540.558.R60
Ugradnja: R60.R65
Kataloški broj:
6760000
Kataloški broj:
3760400
Šifra:
3323
Šifra:
4884
Cena:
Cena:
Naziv: Filter ulja motora ZMAJ
Naziv: Filter vazduha IMT549 primarni veci
Proizvođač: Frad 13.28.08/110
Proizvođač: Frad 13.28.05/20
Ugradnja: IMT5106.5136.ZMAJ 142
Ugradnja: IMT549.577.R76.ZMAJ 132
Kataloški broj:
822277
Kataloški broj:
3650400
Šifra:
3318
Šifra:
5334
Cena:
Cena:
Naziv: Filter vazduha IMT549 sekundarni manji
Naziv: Filter vazduha ZMAJ142 primarni veci
Proizvođač: Frad 14.29.37/20
Proizvođač: Frad 11.18.13/20
Ugradnja: IMT549.577.R76.ZMAJ 132
Ugradnja: ZMAJ142
Kataloški broj:
3651100
Kataloški broj:
Šifra:
5335
Šifra:
5102
Cena:
Cena:
Naziv: Filter vazduha ZMAJ142 sekundarni manji
Naziv: Filter goriva fini TAFE
Proizvođač: Frad 11.18.22/20
Proizvođač: TAFE L00026585
Ugradnja: ZMAJ142
Ugradnja: TAFE
 [email protected] 
120
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

KATALOG PROIZVODA 2011
Kataloški broj:
Kataloški broj:
56002240
Šifra:
5101
Šifra:
5648
Cena:
Cena:
Naziv: Filter goriva grubi TAFE
Naziv: Filter ulja hidraulika IMT560
Proizvođač: TAFE L00026583
Proizvođač: TAFE 99792
Ugradnja: TAFE
Ugradnja: IMT540.542.560.577
Kataloški broj:
Kataloški broj:
801684
Šifra:
5104
Šifra:
5159
Cena:
Cena:
Naziv: Filter ulja motora TAFE
Naziv: Filter vazduha IMT539 komplet
Proizvođač: TAFE 2654408
Proizvođač: Turska
Ugradnja: TAFE
Ugradnja: IMT533.539
Kataloški broj:
31700000
Kataloški broj:
801666
Šifra:
5981
Šifra:
497
Cena:
Cena:
Naziv: Filter vazduha IMT560 komplet
Naziv: Predfilter precistaca vazduha IMT560-kapa
Proizvođač: Turska
Proizvođač: RTD Indija
Ugradnja: IMT558.560.577.R60.65
Ugradnja: IMT560.R60.65
Kataloški broj:
801666
Kataloški broj:
702351
Šifra:
5469
Šifra:
5646
Cena:
Cena:
Naziv: Predfilter precistaca vazduha IMT539-kapa
Naziv: Cev predprecistaaca filtera vazduha
Proizvođač: TAFE 66112
Proizvođač: TAFE 99791
Ugradnja: IMT533.539
Ugradnja: IMT533.539
 [email protected] 
121
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

KATALOG PROIZVODA 2011
Kataloški broj:
801671
Kataloški broj:
801671
Šifra:
5108
Šifra:
10957
Cena:
Cena:
Naziv: Umetak precistaca vazduha IMT539 zicani
Naziv: Umetak precistaca vazduha IMT539 zicani
Proizvođač: TAFE 66134
Proizvođač: Kron 304.04.00
Ugradnja: IMT533.539.540.542
Ugradnja: IMT533.539.540.542
Kataloški broj:
3050400
Šifra:
10959
Cena:
Naziv: Umetak precistaca vazduha IMT560 zicani
Proizvođač: Kron 305.04.00
Ugradnja: IMT558.560.577.R60.R65
 [email protected] 
122
 Zrenjanin, tel: 023/562-832, 515-803 

RALE KOMERC

Download

13. Filteri