Broj:I-1
Dana:22.01.2014.
PREDMET: Pitanje potencijalnog ponuđača i odgovor naručioca u postupku javne nabavke
Lekova lista A, A1/RFZO, medicinska pomagala/RFZO Doma zdravlja ,, DR Jovan Jovanović Zmaj’’
Pitanje:
Molimo Vas za pojašnjenje u pogledu sledeće partije u predmetnom postupku.
PARTIJA
INN
NAZIV LEKA
FO
33
perindopril + indapamid
Perigard plus,
Pharma Swiss
Tablete
PAKOVANJE I
JAČINA
30po(8mg+1.25mg)
Naime, da li je u pitanju greška u pogledu gore navedenog leka, obzirom da na tržištu nije registrovan lek
Perigard plus 8mg+1.25mg, već lek Perigard plus 4mg+1.25mg?
Odgovor:
Poštovani, obaveštavamo Vas da je došlo do štamparske greške. Umesto Perigard plus 8mg+1.25mg
treba da stoji Perigard 4mg+1.25mg.
Komisija za javne nabavke Doma zdravlja
,,Dr jovan Jovanić Zmaj’’
Stara Pazova
Download

Pitanja i odgovori