-
редни
број
САДРЖАЈ
НАСЛОВ
-
АУТОРИ
УВОДНИ РЕФЕРАТИ
А-1
АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
Драгиша СИМИЋ
Владимир РЕБИЋ
Јовица ВАСИЉЕВИЋ
А-2
– МАПИРАЊЕ РИЗИКЕ У ОПШТИНАМА И
ОКРУЗИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ –
Крсто ЛИПОВАЦ
Драгослав КУКИЋ
А-3
ЗНАЧАЈ ПРОБЛЕМА И МОГУЋНОСТИ
УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
Милан ВУЈАНИЋ
Борис АНТИЋ
Далибор ПЕШИЋ
А-4
ОБАВЕЗЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ У СПРОВОЂЕЊУ ОДРЕДБИ
ЗоБС-а
Крсто ЛИПОВАЦ
Драган ЈОВАНОВИЋ
Миладин НЕШИЋ
А-5
ПОЛАЗНА АКТА О БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ИЗ
НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Павла КОВАЧЕВИЋ
Благоје МИЛИНИЋ
А-6
ПРИПРЕМА СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЛОКAЛАНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
(ОПШТИНАМА)
Дејан ЈОВАНОВ
Драган ВУКОВИЋ
МЕТОДЕ УНАПРЕЂЕЊА БС - ПРИМЕЊЕНЕ У СРБИЈИ
Б-1
МЕТОД АНАЛИЗЕ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
(ОПШТИНАМА)
Б-2
МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ,
КЛАСИФИКАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ОПАСНИХ
МЕСТА “ЦРНИХ ТАЧКАКА” У ЛОКАЛНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА – СТУДИЈА ПРИМЕРА
Драгољуб ЂАКОНОВИЋ
Дејан ЈОВАНОВ
Б-3
ГИС ТЕХНОЛОГИЈА КАО ПОДРШКА
УПРАВЉАЊУ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА
У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Бобан МИЛОЈКОВИЋ
Марко ЈОВАНОВИЋ
Б-4
- УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ПРИМЕНОМ ДУБИНСКЕ
АНАЛИЗЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА -
Миладин НЕШИЋ
Крсто ЛИПОВАЦ
Драган ВУКОВИЋ
Милан ВУЈАНИЋ
Борис АНТИЋ
Далибор ПЕШИЋ
Владимир СИМИЏИЈА
Б-5
– МЕТОДОЛОГИЈА УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ПРЕДУЗЕЋИМА – ПРИМЕР „ЈКП БВК“ –
Зоран ЈОНЧИЋ
Дарко ПЕТРОВИЋ
АКТИВНОСТИ ПОЈЕДИНИХ СУБЈЕКАТА - 2. ДЕО
В-1
ПРОЈЕКАТ МЛАД И БЕЗБЕДАН – РЕЗУЛТАТИ
И ЗАКЉУЧЦИ
В-2
– КОНЦЕПТ УНАПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈНОГ
ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ОД 10 ДО 14
ГОДИНА –
В-3
СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У
ЗАВИСНОСТИ ОД СПРОВОЂЕЊА ОДЛУКЕ О
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА
В-4
В-5
Маријана ЈОВАНОВИЋ
Смиљана ЛАЛИЋ
Драгослав КУКИЋ
Дарко ПЕТРОВИЋ
Дане СУБОШИЋ
Зоран КЕКОВИЋ
Раденко ВАСИЉЕВИЋ
Ненад МАРКОВИЋ
Милан М. ВУЈАНИЋ
ОДГОВОРНОСТ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
САОБРАЋАЈНУ НЕЗГОДУ КОЈА ЈЕ НАСТАЛА
КАО ПОСЛЕДИЦА ГРЕШКЕ ПУТА
Далибор ПЕШИЋ
УЛОГА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ЦРНОЈ
ГОРИ У ОБЛАСТИ БЕЗБЈЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ И ДЈЕЦУ
Славко МИЛИЋ
Милан БОЖОВИЋ
АКТИВНОСТИ ПОЈЕДИНИХ СУБЈЕКАТА - 2. ДЕО
Драган ЈОВАНОВИЋ
Г-1
ЗАШТИТНИ СИСТЕМ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
Г-2
ПРИМЕНА ЗоБС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ПРЕВОЗА ПУТНИКА
Г-3
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ НОВОГ
ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА У ГСП БЕОГРАД
Г-4
УЛОГА СУБЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НА АКТИВНУ БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ПPИЛИКОМ ОБУКЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ
Игор МИЛАНОВИЋ
Г-5
ДОСЛЕДНА ПРИМЕНА НАСТАВЕ У
ПРАКТИЧНОЈ ОБУЦИ КАНДИДАТА ЗА
ВОЗАЧЕ СА ЦИЉЕМ ПОВЕЋАЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Љубомир СТЕФАНОВИЋ
Светлана БАШИЋ
Срђан Марковић
Мирјана ЈОВАНОВИЋ
Виолета ПЕТКОВИЋ
Владимир ТАСИЋ
Бранислав БАЊАЦ
Мирјана ЈОВАНОВИЋ
Download

Spisak radova