Položili (po rangu):
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Prezime i Ime
Leka Irena
Milošević Pavle
Milenković Ivan
Šoškić Ivana
Kreća Marija
Veljković Dimitrije
Martinović Maja
Trifković Lazar
Sretović Nada
Bokonjić Milica
Stanković Miloš
Đorđević Milan
Ćurčić Siniša
Malešević Adam
Stevanović Dragana
Murić Marko
Mladenović Đorđe
Dimitrijević Ivan
Nikolić Milan
Milovanović Elena
Ćurčić Sofija
Terzić Ivana
Gavrilović Aleksandar
Lukić Marko
Vićentijević Marko
Marinković Miljana
Gudurić Iva
Stojanović Dušan
Todosijević Marija
Veličković Aleksandar
Lakić Milica
Stamenković Miloš
Perišić Slaviša
Miljanović Uroš
Vujadinović Nemanja
Zorić Uroš
Antonić Marija
Ilić Jasmina
Br.
indeksa
426/07
1/07
55/07
11/07
275/07
2/07
156/07
314/07
124/07
783/07
106/07
437/07
62/07
158/07
28/07
443/05
510/07
64/07
267/07
164/07
6/07
33/07
319/07
136/07
199/07
398/07
60/07
316/07
89/07
42/07
112/07
433/07
59/07
412/07
198/07
298/07
209/07
93/07
Br.
poena
100
99
99
94
91
90
89
87
87
86
86
85
84
84
84
84
84
83
82
82
81
81
80
79
79
79
79
78
78
78
77
77
76
76
75
75
74
74
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Stanić Vladimir
Mijailović Milan
Božić Gorica
Dimitrijević Vladimir
Plavšić Milan
Savić Nikola
Hrnjak Andrea
Tanić Vuk
Nikolić Žarko
Čađenović Miloš
Mraz Marina
Pantović Mihailo
Vesković Jovana
Trtović Danka
Šolajić Milan
Đoković Nemanja
Simić Sanja
Tasevski Bojana
Jovančević Tijana
Radeljić Miroslav
Živković Tamara
Perić Ivica
Kojić Marija
Dondur Milan
Jevtić Marija
Milenković Mladen
Arnautović Aleksandar
Rebrić Marko
Dimitrijević Bojana
Durković Slobodan
Veljanović Branislav
Petrović Nebojša
Fulurija Boris
Deljanin Katarina
Totić Dušan
Radosavljević Ana
Latković Nenad
Matović Nikola
Vasiljević Sanja
Mićović Bojan
Anđelković Nikola
223/07
410/07
333/07
200/07
10/07
559/07
53/07
277/07
337/07
406/07
52/07
21/07
251/07
58/07
224/07
324/07
177/07
188/07
109/07
247/07
144/07
712/05
234/07
366/07
39/07
704/06
401/06
88/07
157/07
295/07
284/06
342/04
428/07
49/07
351/07
648/07
673/07
670/06
451/06
350/07
178/07
74
73
73
73
72
72
72
71
71
71
71
70
70
70
70
70
69
69
69
68
68
68
68
67
67
67
67
67
67
67
66
66
65
65
65
64
64
64
64
63
63
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Ječmenica Dalibor
Dragićević Miroslav
Nikolić Natalija
Zeljić Sonja
Dejanović Darije
Janković Mladen
Čančarević Maja
Mačužić Veljko
Lilić Dušan
Filipović Mihailo
Miletić Stefan
Timotijević Vesna
Nestorović Milena
Marković Miloš
Ivanović Đorđe
Lekić Nevena
Čalija Nikola
Životić Ivana
Stijović Tijana
Smiljanić Đorđe
Jovanović Marko
Petrović Andrea
Ćirić Katarina
Komazec Slobodan
Braić Staša
Džinić Dušan
Jovanović Nikola
Branković Aleksandar
Stanković Zvezdana
Matović Mihailo
Vuković Vuk
Bajović Maja
Lazarević Željko
Ferenc Tamara
Blagojević Milovan
Mihajlović Nemanja
Lalatović Vladana
Bajić Mirela
Popović Aleksandar
Vazmer Bojan
Đilas Dušan
47/07
466/07
160/07
330/06
189/07
191/07
137/07
438/07
312/07
215/07
66/07
229/07
242/07
459/06
574/07
423/06
505/07
1020/07
263/07
357/07
345/07
203/05
225/07
638/04
101/07
135/07
645/07
80/07
155/06
315/07
600/02
107/07
580/05
74/07
309/07
72/07
122/07
146/06
26/07
349/07
598/04
63
63
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
57
56
56
56
56
56
55
55
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Vasić Stefan
Bokan Vladimir
Petrović Nemanja
Milanović Katarina
Prstojević Ana
Karadžić Antonije
Veinović Jelena
Vučković Katarina
Veličković Ivan
Stekić Darko
Ćećez Dragana
Gošić Brankica
63/07
580/00
205/07
71/07
335/07
286/07
131/07
218/07
716/07
749/07
270/05
447/07
54
54
53
53
52
52
51
51
51
51
51
51
Nisu na spisku:
Prezime i Ime
Vraneš Ana
Trifunović Saša
Br.
indeksa
576/04
128/07
Br. poena
64
60
Nisu položili:
Prezime i Ime
Spasojević Tijana
Filipović Ana
Kalaver Miloš
Antonijević Dušan
Avdalović Jelena
Sekulić Nenad
Mitrović Nenad
Vasić Veljko
Manić Marko
Tasić Vladimir
Kovačević Marija
Marković Nemanja
Brestovac Igor
Vasić Miloš
Joksimović Lidija
Milutinović Bojana
Čolović Đorđe
Br.
indeksa
85/07
561/06
744/07
442/07
145/05
604/07
294/07
565/07
522/07
633/07
516/07
645/06
1009/07
464/07
342/07
233/07
743/07
Br. poena
49
48
48
48
48
47
46
45
45
44
44
44
40
39
nije položila
nije položila
nije položio
Vasković Jelena
Maričić Marijana
Panić Milan
Stojisavljević Dragana
Milenković Igor
Načević Vladimir
Đorđević Srđan
Joksimović Ognjan
Tošić Slobodan
553/06
668/07
24/06
149/07
296/07
533/06
372/07
266/05
398/05
nije položila
nije položila
nije položio
nije položila
nije položio
nije položio
nije položio
nije položio
nije položio
Spisak studenata (abecedni):
Prezime i Ime
Anđelković Nikola
Antonić Marija
Antonijević Dušan
Arnautović Aleksandar
Avdalović Jelena
Bajić Mirela
Bajović Maja
Blagojević Milovan
Bokan Vladimir
Bokonjić Milica
Božić Gorica
Braić Staša
Branković Aleksandar
Brestovac Igor
Čađenović Miloš
Čalija Nikola
Čančarević Maja
Ćećez Dragana
Ćirić Katarina
Čolović Đorđe
Ćurčić Siniša
Ćurčić Sofija
Dejanović Darije
Deljanin Katarina
Đilas Dušan
Dimitrijević Bojana
Dimitrijević Ivan
Dimitrijević Vladimir
Br. indeksa
178/07
209/07
442/07
401/06
145/05
146/06
107/07
309/07
580/00
783/07
333/07
101/07
80/07
1009/07
406/07
505/07
137/07
270/05
225/07
743/07
62/07
6/07
189/07
49/07
598/04
157/07
64/07
200/07
Br. poena
63
74
48
67
48
56
58
56
54
86
73
59
59
40
71
61
62
51
59
nije položio
84
81
62
65
55
67
83
73
Đoković Nemanja
Dondur Milan
Đorđević Milan
Đorđević Srđan
Dragićević Miroslav
Durković Slobodan
Džinić Dušan
Ferenc Tamara
Filipović Ana
Filipović Mihailo
Fulurija Boris
Gavrilović Aleksandar
Gošić Brankica
Gudurić Iva
Hrnjak Andrea
Ilić Jasmina
Ivanović Đorđe
Janković Mladen
Ječmenica Dalibor
Jevtić Marija
Joksimović Lidija
Joksimović Ognjan
Jovančević Tijana
Jovanović Marko
Jovanović Nikola
Kalaver Miloš
Karadžić Antonije
Kojić Marija
Komazec Slobodan
Kovačević Marija
Kreća Marija
Lakić Milica
Lalatović Vladana
Latković Nenad
Lazarević Željko
Leka Irena
Lekić Nevena
Lilić Dušan
Lukić Marko
Mačužić Veljko
Malešević Adam
324/07
366/07
437/07
372/07
466/07
295/07
135/07
74/07
561/06
215/07
428/07
319/07
447/07
60/07
53/07
93/07
574/07
191/07
47/07
39/07
342/07
266/05
109/07
345/07
645/07
744/07
286/07
234/07
638/04
516/07
275/07
112/07
122/07
673/07
580/05
426/07
423/06
312/07
136/07
438/07
158/07
70
67
85
nije položio
63
67
59
57
48
61
65
80
51
79
72
74
61
62
63
67
nije položila
nije položio
69
60
59
48
52
68
59
44
91
77
56
64
58
100
61
61
79
61
84
Manić Marko
Maričić Marijana
Marinković Miljana
Marković Miloš
Marković Nemanja
Martinović Maja
Matović Mihailo
Matović Nikola
Mićović Bojan
Mihajlović Nemanja
Mijailović Milan
Milanović Katarina
Milenković Igor
Milenković Ivan
Milenković Mladen
Miletić Stefan
Miljanović Uroš
Milošević Pavle
Milovanović Elena
Milutinović Bojana
Mitrović Nenad
Mladenović Đorđe
Mraz Marina
Murić Marko
Načević Vladimir
Nestorović Milena
Nikolić Milan
Nikolić Natalija
Nikolić Žarko
Panić Milan
Pantović Mihailo
Perić Ivica
Perišić Slaviša
Petrović Andrea
Petrović Nebojša
Petrović Nemanja
Plavšić Milan
Popović Aleksandar
Prstojević Ana
Radeljić Miroslav
Radosavljević Ana
522/07
668/07
398/07
459/06
645/06
156/07
315/07
670/06
350/07
72/07
410/07
71/07
296/07
55/07
704/06
66/07
412/07
1/07
164/07
233/07
294/07
510/07
52/07
443/05
533/06
242/07
267/07
160/07
337/07
24/06
21/07
712/05
59/07
203/05
342/04
205/07
10/07
26/07
335/07
247/07
648/07
45
nije položila
79
61
44
89
58
64
63
56
73
53
nije položio
99
67
61
76
99
82
nije položila
46
84
71
84
nije položio
61
82
62
71
nije položio
70
68
76
60
66
53
72
56
52
68
64
Rebrić Marko
Savić Nikola
Sekulić Nenad
Simić Sanja
Smiljanić Đorđe
Šolajić Milan
Šoškić Ivana
Spasojević Tijana
Sretović Nada
Stamenković Miloš
Stanić Vladimir
Stanković Miloš
Stanković Zvezdana
Stekić Darko
Stevanović Dragana
Stijović Tijana
Stojanović Dušan
Stojisavljević Dragana
Tanić Vuk
Tasevski Bojana
Tasić Vladimir
Terzić Ivana
Timotijević Vesna
Todosijević Marija
Tošić Slobodan
Totić Dušan
Trifković Lazar
Trtović Danka
Vasić Miloš
Vasić Stefan
Vasić Veljko
Vasiljević Sanja
Vasković Jelena
Vazmer Bojan
Veinović Jelena
Veličković Aleksandar
Veličković Ivan
Veljanović Branislav
Veljković Dimitrije
Vesković Jovana
Vićentijević Marko
88/07
559/07
604/07
177/07
357/07
224/07
11/07
85/07
124/07
433/07
223/07
106/07
155/06
749/07
28/07
263/07
316/07
149/07
277/07
188/07
633/07
33/07
229/07
89/07
398/05
351/07
314/07
58/07
464/07
63/07
565/07
451/06
553/06
349/07
131/07
42/07
716/07
284/06
2/07
251/07
199/07
67
72
47
69
60
70
94
49
87
77
74
86
59
51
84
61
78
nije položila
71
69
44
81
61
78
nije položio
65
87
70
39
54
45
64
nije položila
55
51
78
51
66
90
70
79
Vučković Katarina
Vujadinović Nemanja
Vuković Vuk
Zeljić Sonja
Živković Tamara
Životić Ivana
Zorić Uroš
218/07
198/07
600/02
330/06
144/07
1020/07
298/07
51
75
58
62
68
61
75
Download

Položili (po rangu): Rang Prezime i Ime Br. indeksa Br. poena 1