11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Metinlerin Sınıflandırılması - I
02
Metinlerin Sınıflandırılması - II
03
Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik)
04
Öğretici Metinler-1 (Mektup)
05
Öğretici Metinler-1 (Günlük - Anı)
06
Öğretici Metinler-1 (Biyografi - Otobiyografi)
07
Öğretici Metinler-1 (Gezi Yazısı)
08
Öğretici Metinler-1 (Genel) - I
09
Öğretici Metinler-1 (Genel) - II
10
Öğretici Metinler-1 (Genel) - III
11
Öğretici Metinler-1 (Genel) (Etkinlik)
12
Öğretici Metinler-2 (Sohbet)
13
Öğretici Metinler-2 (Haber Yazıları)
14
Öğretici Metinler-2 (Fıkra)
15
Öğretici Metinler-2 (Deneme)
16
Öğretici Metinler-2 (Makale)
17
Öğretici Metinler-2 (Eleştiri)
18
Öğretici Metinler-2 (Genel)
19
Öğretici Metinler-2 / 1 (Etkinlik)
20
Öğretici Metinler-2 / 2 (Etkinlik)
21
Sözlü Anlatım (Röportaj)
22
Sözlü Anlatım (Mülakat)
23
Sözlü Anlatım (Söylev)
24
Sözlü Anlatım (Etkinlik)
Ünite Adı
Metinlerin Sınıflandırılması
Öğretici Metinler
Sözlü Anlatım
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM
BDS
No
01
Konu Adı*
Metinlerin Sınıflandırılması
Ünite Adı
Metinlerin Sınıflandırılması
Öğretici Metinler-1 (Mektup)
02
Öğretici Metinler-1 (Günlük - Anı)
Öğretici Metinler-1 (Biyografi - Otobiyografi)
Öğretici Metinler-1 (Gezi Yazısı)
Öğretici Metinler-2 (Sohbet)
03
Öğretici Metinler-2 (Haber Yazıları)
Öğretici Metinler
Öğretici Metinler-2 (Fıkra)
Öğretici Metinler-2 (Deneme)
04
Öğretici Metinler-2 (Makale)
Öğretici Metinler-2 (Eleştiri)
Sözlü Anlatım (Röportaj)
05
Sözlü Anlatım (Mülakat)
Sözlü Anlatım
Sözlü Anlatım (Söylev)
* Bilgi Değerlendirme Sınavlarında 11. sınıf Dil ve Anlatım dersi konuları arasında yer almayan
bazı konular (bkz. Deneme Sınavları Soru Dağılımları) ilişkilendirme amaçlı yer alacaktır.
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK EDEBİYATI
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Edebî Akımlar - I
02
Edebî Akımlar - II
03
Dünya Edebiyatı
04
Edebî Akımlar ve Dünya Edebiyatı
05
Edebî Akımlar ve Dünya Edebiyatı (Etkinlik)
06
I. Dönem Tanzimat Edebiyatı Genel Özellikleri
07
I. Dönem Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Ürünleri - I
08
I. Dönem Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Ürünleri - II
09
I. Dönem Tanzimat Edebiyatı (Etkinlik)
10
Tanzimat Edebiyatı (II. Dönem Genel Özellikler)
11
II. Dönem Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Ürünleri - I
12
II. Dönem Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları ve Ürünleri - II
13
II. Dönem Tanzimat Edebiyatı (Etkinlik)
14
Servet-i Fünûn Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedîde)
Genel Özellikleri - I
15
Servet-i Fünûn Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedîde)
Genel Özellikleri - II
16
Servet-i Fünûn Edebiyatı Sanatçıları ve Ürünleri
17
Fecr-i Âti Edebiyatı Genel Özellikleri
18
Fecr-i Âti Edebiyatı Sanatçıları ve Ürünleri
19
Servet-i Fünûn – Fecr-i Âti Edebiyatı (Etkinlik)
20
Millî Edebiyat Genel Özellikleri
21
Millî Edebiyat Sanatçıları ve Ürünleri
22
Millî Mücadele Edebiyatı Genel Özellikleri
23
Millî Mücadele Edebiyatı Sanatçıları ve Ürünleri
24
Millî Edebiyat (Etkinlik)
Ünite Adı
Yenileşme Dönemi Türk
Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
(1860-1896)
Serveti Fünûn Edebiyatı
(1896-1901) ve Fecr-i Âti
Topluluğu (1909-1912)
Millî Edebiyat Dönemi
(1911-1923)
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK EDEBİYATI
BDS
No
Konu Adı
Yenileşme Dönemi
01
Ünite Adı
Yenileşme Dönemi Türk
Edebiyatı
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
Öğretici Metinler
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
02
Tanzimat Dönemi Edebiyatı
(1860-1896)
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu
03
Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
04
Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri
Serveti Fünûn Edebiyatı
(1896-1901) ve Fecr-i Âti
Topluluğu (1909-1912)
Fecr-i Âtî Topluluğu
Fecr-i Âtî Şiiri
Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
05
Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet, Deneme, Eleştiri,
Tarih, Hatıra)
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
06
Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri
Millî Edebiyat Dönemi
(1911-1923)
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / İNKILAP TARİHİ
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
1881’den 1919’a Mustafa Kemal
02
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - I
03
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - II
04
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - III
05
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - IV
06
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - V
07
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - 1 (Etkinlik)
08
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi - 2 (Etkinlik)
09
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler - I
10
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler - II
11
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (Etkinlik)
12
Türk İnkılabı - I
13
Türk İnkılabı - II
14
Türk İnkılabı - III
15
Türk İnkılabı - IV
16
Türk İnkılabı (Etkinlik)
17
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri - I
18
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri - II
19
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri - III
20
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri (Etkinlik)
21
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - I
22
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - II
23
Atatürk’ün Ölümü
24
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası - Atatürk’ün Ölümü
(Etkinlik)
Ünite Adı
1881’den 1919’a
Mustafa Kemal
Millî Mücadele’nin Hazırlık
Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Türk İnkılabı
Atatürkçülük ve Atatürk
İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış
Politikası
Atatürk’ün Ölümü
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / İNKILAP TARİHİ
BDS
No
Konu Adı
Mustafa Kemal’in Hayatı
Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı
Ünite Adı
1881’den 1919’a
Mustafa Kemal
Osmanlı Devleti ve Birinci Dünya Savaşı
01
Mondros Ateşkes Antlaşması
Kuva-yı Milliye Hareketi
Millî Mücadele’nin Hazırlık
Dönemi
Milli Mücadele Hazırlıkları
Sevr Barış Antlaşması
02
Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması ve Cepheler
Milli Mücadele’nin Sanat ve Edebiyata Yansımaları
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
Siyasal, Hukuki ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar
03
Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar
Türk İnkılabı
Sağlık, Sosyal ve Kültürel Alanlarda Yapılan İnkılaplar
Atatürkçü Düşünce Sistemi
04
Atatürk İlkeleri
Milli Güç
Atatürkçülük ve Atatürk
İlkeleri
Türkiye’ye Yönelik Tehditler
1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası
05
1932-1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası
Atatürk Dönemi Türk Dış
Politikası
Atatürk’ün Ölümü
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / COĞRAFYA
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Biyolojik Çeşitlilik ve Canlıların Yeryüzündeki Dağılışı
02
Yeryüzündeki Biyomlar
03
Ekosistemler ve Su Döngüsü
04
Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
05
Doğal Sistemler (Etkinlik)
06
Nüfus Politikaları
07
Tarihsel Süreçte Şehirler
08
Şehirler ve Etki Alanları
09
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
10
Doğal Kaynaklar
11
Beşeri Sistemler (Etkinlik)
12
Türkiye’de Arazi Kullanımı
13
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
14
Türkiye’de Tarım
15
Türkiye’de Hayvancılık
16
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
17
Türkiye’de Sanayi
18
Türkiye’de Doğal Afetler
19
Türkiye’de Bölgelendirme
20
Mekansal Bir Sentez: Türkiye (Etkinlik)
21
Türk Kültürü
22
Küresel Ticaret
23
Dünyanın Önemli Üretim Alanları
24
Dünya Turizmi
25
Coğrafi Özelliklerine Göre Ülkeler - I
26
Coğrafi Özelliklerine Göre Ülkeler - II
27
Bölgesel ve Küresel Örgütler
28
Bölgeler ve Ülkeler (Etkinlik)
29
Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı
30
Kaynak Kullanımı ve Çevre
31
Enerji Kaynakları
32
Teknoloji ve Çevre
Ünite Adı
Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / COĞRAFYA
BDS
No
01
Konu Adı
Biyoçeşitlilik ve Canlıların Yeryüzüne Dağılışı
Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı ve Madde Döngüsü - Su Ekosistemleri
Ünite Adı
Doğal Sistemler
Nüfus Politikaları
02
Şehirler ve Etki Alanları, Tarihsel Süreçte Şehirler
Beşeri Sistemler
Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi - Doğal Kaynaklar
Türkiye’de Arazi Kullanımı - Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
03
Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
Mekansal Bir Sentez:
Türkiye
Türkiye’de Sanayi ve Doğal Afetler
Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü - Küresel Ticaret ve Turizm
Coğrafi Özelliklerine Göre Ülkeler (Japonya)
04
Sanayileşme Aşamalarına Göre Ülkeler (İngiltere)
Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler
Tarımsal Faaliyetler Açısından Ülkeler (Hindistan, Hollanda)
Küresel ve Bölgesel Örgütler
Doğal Kaynaklar ve Çevre - Doğal Kaynakların Kullanımı
05
Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri - Küresel Çevre Sorunları
Teknolojinin Çevresel Etkileri, Atıklar ve Geri Dönüşüm
Çevre ve Toplum
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / FELSEFE
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Felsefenin Anlamı - I
02
Felsefenin Anlamı - II
03
Felsefe ve Dil
04
Felsefeyle Tanışma (Etkinlik)
05
Bilgi Felsefesinin Konusu ve Bilgi Türleri - I
06
Bilgi Felsefesinin Konusu ve Bilgi Türleri - II
07
Bilgi Kuramının Temel Problemleri - I
08
Bilgi Kuramının Temel Problemleri - II
09
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) (Etkinlik)
10
Varlık Felsefesinin Konusu
11
Ontoloji Açısından Varlık - I
12
Ontoloji Açısından Varlık - II
13
Ahlak Felsefesinin Konusu
14
Etik’in Problematiği ve Yaklaşımlar
15
Varlık – Ahlak Felsefesi (Etkinlik)
16
Estetiğin Konusu ve Temel Sorularına Yaklaşımlar - I
17
Estetiğin Konusu ve Temel Sorularına Yaklaşımlar - II
18
Din Felsefesi
19
Siyaset Felsefesi - I
20
Siyaset Felsefesi - II
21
Sanat - Din - Siyaset Felsefesi (Etkinlik)
22
Bilim Felsefesine Giriş ve Bilime Farklı Yaklaşımlar
23
Klasik Görüş Eleştirisi ve Bilimin Değeri
24
Bilim Felsefesi (Etkinlik)
Ünite Adı
Felsefeyle Tanışma
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / FELSEFE
BDS
No
Konu Adı
Felsefenin Anlamı
01
Felsefe ve Dil
Bilgi Felsefesinin Konusu ve Bilgi Türleri
Bilgi Kuramının Temel Problemleri
Varlık Felsefesinin Konusu
02
Ontoloji Açısından Varlık
Ahlak Felsefesinin Konusu
Etik’in Problematiği ve Yaklaşımlar
03
Estetiğin Konusu ve Temel Sorularına Yaklaşımlar
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
04
Bilim Felsefesine Giriş ve Bilime Farklı Yaklaşımlar
Klasik Görüş Eleştirisi ve Bilimin Değeri
Ünite Adı
Felsefeyle Tanışma
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / MATEMATİK
Konu
Tarama
No
Konu Adı
Ünite Adı
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ /
MATEMATİK
01
Karmaşık Sayılarda İşlemler I - I
Konu
Tarama
No
02
Karmaşık Sayılarda İşlemler I - II
27
Tümevarım (Etkinlik)
03
Karmaşık Sayılarda İşlemler II - I
28
Toplam Sembolü - I
04
Karmaşık Sayılarda İşlemler II - II
29
Toplam Sembolü - II
05
Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi - I
30
Toplam Sembolü - III
Çarpım Sembolü - I
Karmaşık Sayılar
Konu Adı
06
Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi - II
31
07
Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi - III
32
Çarpım Sembolü - II
08
Karmaşık Sayılarda Kök Bulma - I
33
Diziler - I
09
Karmaşık Sayılarda Kök Bulma - II
34
Diziler - II
10
Logaritma I
35
Diziler - III
11
Logaritma II - I
36
Aritmetik Dizi - I
12
Logaritma II - II
37
Aritmetik Dizi - II
13
Logaritma II - III
38
Geometrik Dizi - I
14
Logaritma III - I
39
Geometrik Dizi - II
Matris I - I
Logaritma
15
Logaritma III - II
40
16
Logaritma IV - I
41
Matris I - II
17
Logaritma IV - II
42
Matris II - I
18
Permütasyon - I
43
Matris II - II
19
Permütasyon - II
44
Matris II - III
20
Kombinasyon - I
45
Determinant I - I
21
Kombinasyon - II
46
Determinant I - II
22
Binom Açılımı
47
Determinant II
23
Olasılık - I
48
24
Olasılık - II
Lineer Denklem Sistemleri
(Etkinlik)
25
İstatistik - I
26
İstatistik - II
Olasılık ve İstatistik
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / MATEMATİK
BDS
No
01
02
Konu Adı
Karmaşık Sayılarda İşlemler
Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi
Üstel Fonksiyon ve Logaritma Fonksiyonu
Üslü ve Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Ünite Adı
Karmaşık Sayılar
Logaritma
Permütasyon
03
Kombinasyon
Binom Açılımı
04
Olasılık ve İstatistik
Olasılık
İstatistik
Tüme Varım
05
Toplam ve Çarpım Sembolü
Diziler
Tümevarım ve Diziler
Aritmetik ve Geometrik Diziler
06
Matrisler
Determinantlar
Matris, Determinant ve
Doğrusal Denklem Sistemleri
Ünite Adı
Tümevarım ve Diziler
Matris, Determinant
ve Doğrusal Denklem
Sistemleri
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / GEOMETRİ
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Dörtgenler
02
Dörtgenlerin Çevresi ve Alanı
03
04
Ünite Adı
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / GEOMETRİ
Konu
Tarama
No
Konu Adı
22
Çemberin Temel ve Yardımcı Elemanları
23
Çember Denklemi (Etkinlik)
Yamuk - Yamuğun Alanı (Etkinlik)
24
Çember Denklemi
Yamuk
25
Çember ile Doğrunun Birbirine Göre Durumları
05
Yamuğun Alanı
26
Çemberde Teğet Özellikleri
06
Paralelkenar - Paralelkenarın Alanı (Etkinlik)
27
Çemberde Açılar (Etkinlik)
07
Paralelkenar
28
Çemberde Açılar
08
Paralelkenarda Alan
29
09
Dikdörtgen - Dikdörtgenin Alanı (Etkinlik)
İki Çemberin Birbirine Göre Konumları Çemberde Kiriş ve Kesen Özellikleri (Etkinlik)
10
Dikdörtgen
30
İki Çemberin Birbirine Göre Konumları
11
Dikdörtgenin Alanı
31
Çemberde Kiriş ve Kesen Özellikleri
32
Teğetler ve Kirişler Dörtgeni
33
Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı - I
34
Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı - II
35
Çemberde Desen ve Fraktal
36
Konik ve Koniğin Temel Elemanları
37
Parabol - Elips - Hiperbol (Etkinlik)
38
Parabol
39
Elips
40
Hiperbol
Dörtgenler
Özel Dörtgenler
12
Eşkenar Dörtgen
13
Eşkenar Dörtgenin Alanı
14
Kare - Karenin Alanı (Etkinlik)
15
Kare
16
Karenin Alanı
17
Deltoid ve Özel Dörtgenlerin Genel
Özellikleri
18
Düzgün Beşgen ve Alanı
19
Düzgün Altıgen
20
Düzgün Altıgenin Alanı
21
Çokgenlerle Desen - Fraktal - Kaplama
Çokgenler
Konu Adı
Dörtgenler
01
Ünite Adı
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Dikdörtgen
02
Eşkenar Dörtgen
Özel Dörtgenler
Kare
Deltoid ve Özel Dörtgenlerin Genel Özellikleri
Düzgün Beşgen ve Alanı
03
Düzgün Altıgen ve Alanı
Çokgenler
Çokgenlerle Desen - Fraktal - Kaplama
Çemberin Temel ve Yardımcı Elemanları
Çember Denklemi
04
Çember ile Doğrunun Birbirine Göre Durumları
Çemberde Teğet Özellikleri
Çemberde Açılar
İki Çemberin Birbirine Göre Konumları
Çember
Çemberde Kiriş ve Kesen Özellikleri
05
Teğetler ve Kirişler Dörtgeni
Çemberin Çevresi ve Dairenin Alanı
Çemberde Desen ve Fraktal
Konik ve Koniğin Temel Elemanları
06
Parabol
Elips
Hiperbol
Çember
Konikler
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / GEOMETRİ
BDS
No
Ünite Adı
Konikler
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / FİZİK
Konu
Tarama
No
Konu Adı
Ünite Adı
01
Basınç
02
Basınç / A (Ünite)
03
Basınç / B (Ünite)
04
Kaldırma Kuvveti
05
Kaldırma Kuvveti (Ünite)
06
Isı - Sıcaklık ve Genleşme
07
Isı - Sıcaklık ve Genleşme (Ünite)
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / FİZİK
Konu
Tarama
No
Konu Adı
24
Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Özellikleri
25
Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Özellikleri
(Ünite)
26
Manyetik Kuvvet
27
Elektromanyetik İndüksiyon / A (Ünite)
28
Elektromanyetik İndüksiyon / B (Ünite)
29
Kara Cisim Işıması ve Foton
30
Fotoelektrik Olay
31
Fotoelektrik Olay (Ünite)
32
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga
Boyu
33
Atom Modelleri ve Kuantum Sayıları
34
Atomların Uyarılması ve Lazer Işığı
35
Atomların Uyarılması ve Lazer Işığı (Ünite)
36
Ses Dalgası ve Özellikleri
37
Ses Dalgası ve Özellikleri (Ünite)
38
Gölge ve Aydınlanma
39
Yıldızların Yapısı ve Özellikleri
40
Gökadalar ve Evren
Madde ve Özellikleri
08
İtme ve Momentum - I
09
İtme ve Momentum - II
10
Düzgün Çembersel Hareket - I
11
Düzgün Çembersel Hareket - II
12
Kuvvet - Denge
13
Kuvvet - Denge (Ünite)
14
Moment (Tork)
15
Moment (Tork) (Ünite)
16
Kütle Merkezi
17
Kütle Merkezi (Ünite)
18
Basit Makineler
19
Basit Makineler (Ünite)
20
Enerji ve Enerjinin Korunumu
21
İş - Enerji Teoremi
22
İş - Enerji Teoremi (Ünite)
23
Kurtulma ve Bağlanma Enerjisi
Kuvvet ve Hareket
Manyetizma
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / FİZİK
BDS
No
Konu Adı
Ünite Adı
Basınç
01
Kaldırma Kuvveti
Madde ve Özellikleri
Isı - Sıcaklık ve Genleşme
02
03
İtme ve Momentum
Düzgün Çembersel Hareket
Kuvvet - Denge - Moment (Tork)
Kütle Merkezi - Basit Makineler
Kuvvet ve Hareket
Kütle Çekim Kuvveti ve Kepler Yasaları
04
Enerji ve Enerjinin Korunumu
İş - Enerji Teoremi
Mıknatıslar ve Akımın Manyetik Özellikleri
05
Manyetik Kuvvet
Manyetizma
Elektromanyetik İndüksiyon
Kara Cisim Işıması ve Foton
06
Fotoelektrik Olay
Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
07
08
Modern Fizik
Atom Modelleri ve Kuantum Sayıları
Atomların Uyarılması ve Lazer Işığı
Ses Dalgası ve Özellikleri
Gölge ve Aydınlanma
Yıldızların Yapısı ve Sınıflandırılması
Gökadalar, Yıldızsılar ve Evren
Ünite Adı
Dalgalar
Yıldızlardan Yıldızsılara
Modern Fizik
Dalgalar
Yıldızlardan
Yıldızsılara
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / KİMYA
Konu
Tarama
No
Konu Adı
01
Sistemler ve Enerji Türleri
02
Sistemlerde Entalpi Değişimi - I
03
Sistemlerde Entalpi Değişimi - II
04
İstemlilik - I
05
06
07
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler - I
08
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler - II
09
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler - III
10
Kimyasal Reaksiyonlarda Denge
Ünite Adı
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / KİMYA
Konu
Tarama
No
Konu Adı
22
Madde ve Elektrik İlişkisi - I
23
Madde ve Elektrik İlişkisi - II
24
Madde ve Elektrik İlişkisi - III
25
Standart Elektrot Potansiyelleri - I
İstemlilik - II
26
Standart Elektrot Potansiyelleri - II
Reaksiyon Hızı
27
Elektrokimyasal Hücreler - I
28
Elektrokimyasal Hücreler - II
29
Çekirdeğin Yapısı ve Kararlılık
30
Yapay Çekirdek Reaksiyonları, Fisyon ve
Füzyon
31
Aktiflik, Radyoaktif Işınların Sayımı ve
Sağlığa Etkisi
32
Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları
11
Kimyasal Dengeyi Etkileyen Değişkenler
12
Kimyasal Tepkimelerde Ürün Verimi
13
Suyun Otoiyonizasyonu
14
Asit ve Bazların Ayrışma Dengeleri - I
15
Asit ve Bazların Ayrışma Dengeleri - II
16
Asit ve Bazların Ayrışma Dengeleri - III
17
Nötralleşme Reaksiyonları
18
Çözünme - Çökelme Dengeleri - I
19
Çözünme - Çökelme Dengeleri - II
20
Kompleks Oluşma - Ayrışma Dengeleri
21
Titrasyon
Kimyasal
Reaksiyonlar
ve Enerji
Reaksiyon
Hızları ve
Kimyasal
Denge
Çözeltilerde
Denge
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / KİMYA
BDS
No
Konu Adı
Ünite Adı
Sistemler ve Enerji Türleri
01
Sistemlerde Entalpi Değişimi
Kimyasal Reaksiyonlar ve
Enerji
İstemlilik
02
Reaksiyon Hızı
Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler
Kimyasal Reaksiyonlarda Denge
03
Reaksiyon Hızları ve Kimyasal
Denge
Kimyasal Dengeyi Etkileyen Değişkenler
Kimyasal Tepkimelerde Ürün Verimi
Suyun Otoiyonizasyonu
Asitlerin ve Bazların Ayrışma Dengeleri
04
Nötralleşme Reaksiyonları
Çözünme-Çökelme Dengeleri
Çözeltilerde Denge
Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri
Titrasyon
Madde-Elektrik İlişkisi
05
Standart Elektrot Potansiyelleri
Elektrokimya
Elektrokimyasal Hücreler
Çekirdeğin Yapısı ve Kararlılık
06
Yapay Çekirdek Reaksiyonları, Fisyon ve Füzyon
Aktiflik, Radyoaktif Işınların Sayımı ve Sağlığa Etkisi
Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları
Çekirdek Kimyası
Ünite Adı
Elektrokimya
Çekirdek
Kimyası
11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / BİYOLOJİ
Konu
Tarama
No
Konu Adı
Ünite Adı
01
Bitkisel Dokular
02
Bitkisel Organlar
03
Bitkilerde Taşıma
04
Bitkilerde Beslenme
05
Bitkilerde Büyüme ve Hareket - I
06
Bitkilerde Büyüme ve Hareket - II
07
Bitkilerin Yapısı, Bitkilerde Taşıma, Beslenme, Büyüme ve Hareket (Etkinlik)
08
Bitkilerde Eşeyli Üreme - I
09
Bitkilerde Eşeyli Üreme - II
10
Bitkilerde Çimlenme
11
Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Çimlenme (Etkinlik)
12
Bitki Biyolojisi
13
Mendel Genetiği - I
14
Mendel Genetiği - II
15
Eksik Baskınlık, Eş Baskınlık ve Çok Alellilik - I
16
Eksik Baskınlık, Eş Baskınlık ve Çok Alellilik - II
17
Mendel Genetiği, Eksik Baskınlık, Eş Baskınlık ve Çok Alellilik (Etkinlik)
18
Eşeye Bağlı Kalıtım - I
19
Eşeye Bağlı Kalıtım - II
20
Kromozomların Yapı ve Sayısındaki Değişimler
21
Eşeye Bağlı Kalıtım, Kromozomların Yapı ve Sayısındaki Değişimler (Etkinlik)
22
DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu - I
23
DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu - II
24
RNA’nın Yapısı ve Çeşitleri
25
Protein Sentezi
26
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
27
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
28
DNA - RNA - Protein Sentezi - Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği (Etkinlik)
29
Komünite Ekolojisi
30
Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar - I
31
Popülasyon Ekolojisi ve Biyomlar - II
32
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi (Etkinlik)
Bitki Biyolojisi
Kalıtım, Gen
Mühendisliği ve
Biyoteknoloji
Komünite ve
Popülasyon
Ekolojisi
11. SINIF BİLGİ DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / BİYOLOJİ
BDS
No
01
02
03
04
Konu Adı
Ünite Adı
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Taşıma ve Beslenme
Bitkilerde Büyüme ve Hareket
Bitki Biyolojisi
Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Çimlenme
Mendel Genetiği
Eksik Baskınlık, Eş Baskınlık ve Çok Alellilik
Eşeye Bağlı Kalıtım
Kromozomların Yapı ve Sayısındaki Değişimler
Kalıtım, Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji
DNA’nın Yapısı ve Replikasyonu
05
RNA’nın Yapısı ve Çeşitleri - Protein Sentezi
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
06
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
Biyomlar
Komünite ve Popülasyon
Ekolojisi
Download

11. sınıf bilgi değerlendirme sınavları listesi / dil ve anlatım 11. sınıf