POZIVNICA
ZA SIMPOZIJUM
četvrtak, 6. oktobar 2011. godine
Hotel Continental, Beograd, Sala „Mediteran”
Odlukom Zdravstvenog saveta
Republike Srbije,
Br.153-02-276/2011-01, od 16.08.2011
Simpozijum je akreditovan sa 11 bodova
za predavače i 5 bodova za slušaoce,
R.br.A-1-3034/11
SIMPOZIJUM
PRIVATNA LEKARSKA
PRAKSA SRBIJE
Kotizacija: besplatna
obavezna prijava unapred sa brojem licence
Udruženje: "Privatni lekari Srbije"
Vojvode Dobrnjca 14, 11000 Beograd
tel/fax: 011 328-32-79 mob: 063 40-40-52
http://www.uplks.com E-mail: [email protected]
PRIVATNA LEKARSKA PRAKSA SRBIJE
Predsedavajući: Akademik Prof. Svetomir Stožinić, Prof. dr Veselin Kikinđanin
i Prim dr sci med. Bogdan Putnik
08:45 – 09:00 Svečano otvaranje:
08:00 – 09:00 Registracija učesnika
09:00 – 09:25 Mogućnosti predviđanja naprasne srčane smrti i prevencija preranog umiranja
Akademik prof dr Svetomir Stožinić
09:25 – 09:50 22 godine privatne kardiološke prakse u Srbiji
Prof. dr Višeslav Hadži-Tanović
09:50 – 10:15 Acrodermatitis enteropathica – raritet u pedijatrijskoj praksi
Prof. dr Veselin Kikinđanin
10:15 – 10:40 Ultrazvučna dijagnostika karcinoma pankreasa u privatnoj praksi
Prim dr sci med Bogdan Putnik
10:40 – 11:05 BIOLOŠKA OBNOVA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE
- Odumiranje sela kao mogući uzrok negativnog priraštaja stanovništva u Srbiji
- Karakteristike priraštaja stanovništva na tipičnom ruralnom području u centralnoj Srbiji,
analizirana sela u okolini Grada Kraljeva.
Dr Radoslav Jović
11:05 – 11:35 Pauza
Predsedavajući: Prim dr Nada Dubljanin, dr Jadran Tačić, Prim dr Dušan Vasiljević
11:35 – 12:00 Osnovni principi rehabilitacije limfedema ruke nakon mastektomije
Prim dr Dušan Vasiljević
12:00 – 12:25 Aktuelnost autologne transfuzije u privatnoj praksi
Primena autologne PRP (Plasma Rich Platelates) u regenerativnoj medicini
Dr Jovan Rakić
12:25 – 12:50 Dopler dijagnostika u vertebrobazilarnom sindromu
Dr Snežana Vasić
12:50 – 13:15 Značaj porodične medicine u privatnoj praksi
Prim dr Nada Dubljanin
13:15 – 13:40 Naltrexon u alkoholizmu
Dr Jadran Tačić
13:40 – 14:10 Pauza
Predsedavajući: Prof. dr Ratomir Tišma, dr Jegda Novković, Prim dr sci med. Dušanka Mandić
14:10 – 14:35 Efekat NdYag dugopulsnog lasera 1064nm talasne dužine u terapiji vaskularnih lezija u odnosu
na Radiosargitron 4,0 MHz
Dr Grozdana Petrović
14:35 – 15:00 Herpes Simplex, Celulit
Dr Jegda Novković
15:00 – 15:25 Primena rosuvastatina u lečenju HLP II B
- Primena trimetazidina kod pacijenta koji ima anginozne tegobe zbog postojanja bridge-a
Mr sci med Slobodan Gajić
15:25 – 15:50 Endotelna funkcija tokom fizičke aktivnosti
Mr sci med Miroljub Zlatković
15:50 – 16:15 Fizikalne terapije kod lumbalnih diskus hernija
Prof dr Ratomir Tišma
16:45 – 17:10 Procena efikasnosti različitih modaliteta antibiotske terapije rane faze lajmske bolesti
- Efikasnost različitih modaliteta primene antibiotika u lečenju obolelih od hronične lajmske
bolesti
- Kliničke karakteristike infekcije izazvane enterohemoragijskom ešerihijom koli O157 - prikaz
slučaja
Prof. dr Ivanko Bojić
17:10 – 17:35 Primena nove madu metode za sanaciju sportskih povreda
- Obnavljanje zglobnog prostora zgloba kuka madu metodom
- Obnavljanje zglobnog prostora zgloba kolena madu metodom
- Obnavljanje međupršljenskog zglobnog prostora madu metodom
- Izmeštanje zaostalih gvožđevitih stranih predmeta nakon povreda u mirnodopskim uslovima
madu metodom
Prim sci med Dušanka Mandić
17:35 – 18:20 Diskusija
18:20 – 18:35 Evaluacija simpozijuma (anketa)
Download

privatna lekarska praksa.qxp