Partnerství škol v Evropě
Pracovní plocha pro eTwinning – Desktop
1. Registrace na portálu www.etwinning.net
Registrace probíhá ve dvou krocích. Na portálu najdete políčko Zaregistrujte se.
Předregistrace
Do předregistračního formuláře musíte zadat své jméno, existující emailovou adresu
a heslo. Poté automaticky obdržíte zprávu na Vámi zadaný email. Jakmile svou
předregistraci potvrdíte kliknutím na link uvedný v příchozím emailu, můžete
dokončit registraci.
Registrace
Objeví se Vám čtyři části Online-formuláře: Informace o Vaší škole, Informace o Vás,
Preference pro spolupráci a Náhled&Kontrola údajů.
Pozor: Dávejte pozor, abyste každou část vyplněného formuláře potrvdili kliknutím
na „Odeslat“
Po registraci můžete všechny údaje ve formuláři (kromě uživatelského jména)
kdykoliv měnit a doplňovat. (v sekci „Můj profil“)
Partnerství škol v Evropě
2. Moje pracovní plocha - Desktop
Jakmile dokončíte registraci, můžete se přihlásit do vaší Pracovní plochy - Desktopu
pomocí přihlašovacího okénka v horním pravém rohu portálu www.etwinning.net.
Po přihlášení se před Vámi objeví Úvod – úvodní stránka Desktopu. Před přihlášením
máte možnost změnit jazyk Desktopu vedle přihlašovacího okénka.
Na úvodní stránce naleznete část Vašeho profilu (foto, jméno, školu a možnost
upravit profil, změnit údaje apod.)
V pravém rohu modrou ikonu s oranžovou šipkou – upozornění. Jedná se o velmi
důležitou sekci, kde se vám budou zobrazovat pozvánky od učitelů na zařazení na
seznam jejich kontaktů či pozvánky do projektů.
Z úvodní stránky máte přímý vstup do tzv. eTwinningových skupin a vzdělávacích
seminářů. eTwinningové skupiny jsou určeny účastníkům eTwinningu, kteří mají
zájem v prostředí s omezeným přístupem diskutovat o vybraných tématech nebo
výukových předmětech. O členství ve skupině je třeba zažádat. Seznam skupiny
najdete zde, v sekci Skupiny, nebo na portálu www.etwinning.net.
Partnerství škol v Evropě
Vzdělávací semináře jsou krátké intenzivní online semináře zaměřené na
nejrůznější témata. Učitelé z celé Evropy během nich aktivně pracují a diskutují pod
vedením odborníka na danou oblast. Semináře jsou vedeny v různých jazycích EU,
nejčastěji v angličtině.
Novinky z České republiky je sekce, kde se můžete dozvídat nejnovější zprávy z
Národního podpůrného střediska v Praze.
Místnosti pro učitele jsou virtuální prostory, kde se účastníci
„scházet“ a diskutovat o jakémkoli tématu, které je zajímá.
vyhrazena diskusi na jiné téma. Každá místnost pro učitele je
měsíce, avšak poté je tuto dobu podle zájmu a potřeb účastníků
další dva měsíce.
eTwinningu mohou
Každá místnost je
otevřena vždy dva
možné prodloužit o
Partnerství škol v Evropě
3. Profil
Můj profil je „Vaše vizitka“, kterou se prezentujete v eTwinningové komunitě učitelů.
Možnost upravit si profil naleznete stejně jako vstup do mailboxu v každé sekci
Desktopu.
Mailbox slouží k mailové komunikaci Vás a učitelů, které máte uloženy ve svých
kontaktech na Desktopu. Výhoda používání mailboxu na Desktopu je v tom, že maily,
které si vyměníte s ostatními učiteli na téma projektové spolupráce, budete mít
přehledné a oddělené od Vaší soukromé pošty. Kdykoliv Vám přijde zpráva na
mailbox, přijde i upozornění o nové zprávě na Desktopu na Váš soukromý email
zadaný při registraci.
V profilu můžete upravovat a měnit informace o Vás, Vaší škole, Vaše preference a
galerii fotografií.
Partnerství škol v Evropě
V sekci Profil naleznete i sekci Moje kroky v eTwinningu. Zde můžete pomocí
bodů upravovat Váš zájem o zapojení se do eTwinningového projektu, projektu v
rámci eTwinning Plus či projektu Comenius.
Sekce eTwinning a já: Můj deník je zcela na Vás, jak se rozhodnete deník
používat! Můžete si zde zaznamenávat svůj profesní vývoj v eTwinningu a podávat
zprávy o tom, jaké nové kompetence jste díky této aktivitě získali a co zajímavého
jste se dozvěděli. Můžete zde s ostatními sdílet odkazy na zajímavé či inspirativní
stránky nebo vkládat soubory s prezentacemi či plány hodin. Pokud se rozhodnete
dát tyto soubory k dispozici širší eTwinningové komunitě, máte možnost je zpřístupnit
v sekci zdroje materiálů - Resources.
Nerozpakujte se psát také o obtížích, na něž jste v eTwinningu a při výuce narazili.
Můžete být příjemně překvapeni, když vám učitel odněkud zdaleka navrhne řešení
vašich problémů! Vedením deníku dáváte také ostatním z Evropy možnost lépe Vás
poznat a máte šanci objevit kolegy s podobným smýšlením a stejnými zájmy. Ostatní
učitelé v eTwinningu mohou vaše zprávy komentovat a navázat tak s vámi kontakt.
Partnerství škol v Evropě
Další důležitou částí Profilu je sekce Mé kontakty. V okénku se zobrazují jména
učitelů, které jste máte ve svých kontaktech a kteří byli aktivní na svém Desktopu,
tedy ti, jež byli nedávno přihlášení na portál www.etwinning.net. Chcete-li zobrazit
jména všech učitelů, které máte ve svých kontaktech, klikněte na Zobrazit všechny
kontakty.
Objeví se před Vámi tabulka se jmény Vašich kontaktů. U každého učitele si pak
můžete projít informace o učiteli, jeho škole, napsat mu zprávu na jeho mailbox,
anebo jej ze svého seznamu kontaktů smazat. Tip: Zastavíte-li kurzor myši na
ikoně, objeví se před vámi vysvětlení, k čemu slouží.
Předposlední sekcí, do které můžete přes Profil vstoupit, je sekce Mé projekty. V
okénku se Vám zde nabízejí Vaše právě probíhající projekty, odsud můžete vstoupit
přímo do pracovního prostředí TwinSpace nebo do Deníku projektu - Twinblogu.
Z Profilu můžete také přímo vstoupit do sekce Moje místnosti pro učitele.
Partnerství škol v Evropě
4. Projekty
V sekci Projekty máte přehled o všech Vašich projektech, ať už probíhajících, nebo
uzavřených.
Jak projekt zaregistrovat? Pokud jste si s nějakým učitelem dohodli téma a náplň
projektu a máte ho přidaného do svých kontaktů, můžete projekt zaregistrovat..
Chcete – li přidat učitele do kontaktů, vyhledejte jej v databázi učitelů, klikněte na
jeho jméno a vedle jeho profilu naleznete ikonu „bublina s panáčkem a zeleným
plusem“. Zde klikněte a učitele tak přidáte do svých kontaktů.
Poté můžete pokračovat s uzavíráním projektu. Kliknete na ikonu Vytvořit nový
projekt a před Vámi se objeví s Vašimi kontakty. Pozor, v této fázi se objeví jen
kontakty zahraniční, protože projekt můžete uzavírat jen se zahraničním partnerem.
Zvolte učitele, se kterým chcete uzavřít projekt, a klikněte na „Pokračovat“.
Partnerství škol v Evropě
Zvolte učitele, se kterým chcete uzavřít projekt, a klikněte na „Další krok“.
Před Vámi se objeví registrační formulář projektu. Vyplňte další krok ve formuláři,
zobrazte a zkontrolujte náhled a vše odešlete.
Na Desktopu učitele, se kterým partnerství (projekt) uzavíráte, se v sekci
upozornění objeví text, že jste s ním uzavřeli partnerství. Učitel potvrdí účast na
projektu.
Vaše žádost je v tomto okamžiku odeslána na Národní podpůrná střediska obou zemí
zapojených do projektu. Během sedmi dnů je Vaše žádost schválena a tím se Vám
zpřístupní virtuální prostředi TwinSpace a Twinblog projektu.
V sekci Projekt se pak Váš ještě nezcela uzavřený projekt objeví v záložce Čeká na
schválení - Pending. Zde můžete sledovat změny, týkající se registrace, tedy zda
se čeká na schválení partnera nebo Národních podpůrných středisek.
Partnerství škol v Evropě
Ze sekce Projekty v záložce Otevřít - Open máte zobrazeny všechny Vaše běžící
projekty.
Vedle názvu projektu naleznete přístup ke všem nástrojům, které potřebujete pro
vedení svého projektu ve všech jeho fázích - od registrace přes upravování formuláře
s informacemi o projektu, přes přidávání a upravování partnerů v projektu či vlastní
realizaci až po jeho uzavření. Pod ikonkou „Přidat partnery můžete přidávat libovolné
partnery z vašeho seznamu kontaktů, teď už i české partnery. Pokud jste autory
projektu, budete zde mít i ikonku „ Upravit partnery“, kde můžete partnerům
přidělovat práva administrátora nebo účastníka.
Projekty můžete spravovat i v prostředích TwinSpace, kde společně pracují vaši
žáci, a v projektových denících - TwinBlog, ve kterých máte vy a Vaši partneři
možnost zveřejňovat zprávy o vývoji projektu a jednotlivých aktivitách.
Kromě výše zmíněných činností můžete také vyhledávat mezi všemi probíhajícími
eTwinningovými projekty. Pokud tedy hledáte inspiraci, nápady apod., začněte právě
v této sekci.
5. Vyhledávání účastníků eTwinningu
Pomocí sekce vyhledávání účastníků eTwinningu můžete v eTwinningové
komunitě hledat nejen partnery pro projekt, ale využít ji i pro navázání nových
profesních kontaktů.
Pro vyhledávání v eTwinningu na základě nejrůznějších kritérií (země, věk žáků, jazyk
komunikace apod.) použijte pokročilé vyhledávání (viz obr. níže) nebo sledujte
zprávy zveřejněné na fórech.
Partnerství škol v Evropě
Na eTwinningové pracovní ploše - Desktopu existují dvakrát čtyři fóra. Pro projekty
eTwinning nebo Comenius.Tři fóra jsou zaměřena na jednotlivé věkové kategorie:
věkovou kategorii 4–11 let (přibližně odpovídá předškolním vzdělávacím institucím a
1. stupni základní školy), 12–15 let (2.stupeň základní školy a nižší ročníky středních
škol) a 16-–19 let (střední školy). Poslední je obecnější fórum. Ověřte si proto vždy,
zda zprávu vkládáte do správného fóra!
Ve fórech naleznete aktuální „inzeráty“ - vzkazy učitelů, kteří mají nápad a právě
hledají partnery pro svůj projekt. Kliknutím na název vzkazu si jej můžete přečíst,
napsat učiteli odpověď, mailovou zprávu či si jej můžete přidat do svých kontaktů.
I vy sami můžete zanechat zprávu ve fóru. Napiště „inzerát“ s Vaším nápadem na
projekt nebo vyhledávajte partnery podle jejich příspěvků.
Partnerství škol v Evropě
6. Místnosti pro učitele
Místnosti pro učitele jsou virtuální prostory, kde se účastníci eTwinningu mohou
„scházet“ a diskutovat o jakémkoli tématu, které je zajímá. Každá místnost je
vyhrazena diskuzi na jiné téma. Každá místnost pro učitele je otevřena vždy dva
měsíce, avšak poté je tuto dobu podle zájmu a potřeb účastníků možné prodloužit o
další dva měsíce. Je-li i po čtyřech měsících diskuze stále živá a diskutující mají zájem
zůstat pohromadě, je na místě zvážit, zda nezačít spolupracovat v eTwinningové
skupině, nebo zaregistrovat projekt.
Každý účastník eTwinningu může novou místnost pro učitele sám založit, požádat o
ni nebo do ní být přizván. Vytvoření místnosti nepodléhá žádnému formálnímu
schválení, úkolem zakladatele je pouze místnost pojmenovat a stručně
charakterizovat. Musí také stanovit, v jakém jazyce bude komunikace probíhat, a
vybrat několik klíčových slov, aby si každý mohl o diskuzi udělat představu. Centrální
podpůrné středisko zároveň otevře místnosti přístupné všem.
Témata diskuzí nesmí být protizákonná, nemorální nebo neetická. Pokud místnost pro
učitele vytvoříte, berete na sebe zodpovědnost za obsah diskuze. Uvádíme několik
příkladů vhodných diskusních témat: aspekty vyučovaných předmětů; obtíže ve
výuce; používání určitého digitální aplikace; podrobný popis realizace praktické stáže,
návrhy na projekt atd. Nepochybujeme, že sami přijdete s mnoha dalšími návrhy!
Partnerství škol v Evropě
7. Zdroje výukových materiálů
Rádi bychom vám umožnili snáze najít to, co hledáte. Pro práci na svém projektu
můžete v této sekci vyhledávat mezi množstvím zdrojů, které vložili ostatní účastníci
eTwinningu. Zároveň můžete sami vkládat vlastní zdroje, upravovat je a dále s nimi
pracovat. Máte také možnost ohodnotit zdroje od ostatních účastníků a diskutovat o
zdrojích externích, které vznikly mimo eTwinning a také je v této sekci nabízíme.
Download

Pracovní plocha pro eTwinning – Desktop