Curriculum vitae
Hamzić Adis
OSOBNE INFORMACIJE
-
Bosna i Hercegovina
-
[email protected]
Spol Muško | Datum rođenja 29/07/1987 | Državljanstvo Bosansko-hercegovačko
Geodetska mjerenja na građevinskim radovima ili geoinformatičar
ŽELJENO RADNO MJESTO
RADNO ISKUSTVO
rad u službi za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i
katastar nekretnina
01/11/2011 – 01/05/2012
Općina Centar Sarajevo
Mis Irbina br.1, 71000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
prijem stranaka, izdavanje dokumenata, održavanje katastarskih planova, rad na softverima za obradu katastaraskih podataka
Djelatnost ili sektor Katastar nekretnina
Prikupljanje i obrada geodetskih podataka
01/08/2012 – 01/11/2012
Geodis-BH
Stupska do br.11, 71000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Prikupljanje podataka klasičnim (teodolit, nivelir) i modernim (GPS) metodama, obrada prikupljenih podataka (kartiranje u AutoCAD-u i sl.)
Djelatnost ili sektor Geodezija
GIS inžinjer
01 prosinca 2012 – danas
GAUSS d.o.o., Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Rad sa bazom podataka katastra nekretnina (vektorizacija, pronalaženje i ispravljanje grešaka). Izrada priručnika za rad sa softverima (Katastar.ba,
QGIS). Održavanje obuka za rad sa softverima.
OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE
06 – 09
Inžinjer geodezije
Bachelor of geodesy
Univerzitet u Sarajevu,
Matematika, inžinjerska geodezija, državna izmjera, katastar nekretnina, baze podataka, satelitska geodezija, geoinformacioni sistemi , račun
izravnanja, ceste
09 – 11
Magistar geodezije
Master of geodesy
Univerzitet u Sarajevu,
Matematika, specijalni problemi računa izravnanja, napredne geoprostorne baze podataka, upravljanje projektom
OSOBNE VJEŠTINE
Materinski jezik Bosanski
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 1 / 2
Curriculum vitae
Ostali jezici
Adis Hamzić
RAZUMIJEVANJE
engleski
GOVOR
PISANJE
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
B2
B2
B1
B1
B1
Stupnjevi: A1/A2: Početnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike
Komunikacijske vještine
Poslovne vještine
Sposobnost prilagođavanja različitim uslovima i metodama rada, timski rad.
rad na geodetskim instrumentima (precizna mjerenja radi određivanja deformacija brana) i rad na
računaru (rad na usavršavanju softvera Kat.ba-softver za rad sa katastarskim podacima)
Računalne vještine
dobor poznavanje rada u MS Word-u (pisanje različitih radova, uređivanje tekstova i sl.), AutoCAD-u
(rad sa katastarskim planovima, iscrtavanje, uređivanje, itd), MS Excell-u (računanja), MapInfo-u
(pretraživanje baze podataka, obrada podataka, kartiranje), Kat.ba (odlično poznavanje svih funkcija
softvera, pretraživanje, ažuriranje i ispravljanje alfanumeričkih i grafičkih grešaka).
Ostale vještine
Vozačka dozvola
košarka - višegodišnje profesionalno bavljenje; planinarenje - hobi; stolni tenis - hobi; fudbal - hobi.
B
DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osobe:
Amir Mujan - Općina Centar Sarajevo; Esad Mahir
- Geodis-BH Sarajevo Nagrade i priznanja:
Dobitnik "Zlatne značke" Univerziteta u Sarajevu za najboljeg studenta generacije sa prosjekom ocjena 9,32.
© Europska unija, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stranica 2 / 2
Download

Hamzić Adis Geodetska mjerenja na građevinskim