1. a) Dijagram tokova materijala i informacija za program proizvodnje
ULAZ
PRIJEMNA
KONTROLA
50
60
70
P II
10
20
30
40
50
60
70
NV
10
20
30
40
50
60
70
N VI
10
20
30
40
50
60
70
115910
115920
115930
115940
115950
115960
115970
PRIPREMA
PROCESA
RADA
ZAVRŠNA KONTROLA
DOBAVLJAČI
40
KUPCI
30
MARKETING
20
UPRAVLJANJE SISTEMOM
10
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
PI
MONTAŽA PROIZVODA
SKLADIŠTENJE MATERIJALA
UPRAVLJANJE
NOVČANIM
TOKOVIMA
SKLADIŠTENJE PROIZVODA
IZLAZ
20
30
NV
10
20
30
N VI
10
20
30
115911
115921
115931
ZAVRŠNA KONTROLA
DOBAVLJAČI
10
KUPCI
P II
PRIPREMA
PROCESA
RADA
MARKETING
30
UPRAVLJANJE SISTEMOM
20
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
10
MONTAŽA PROIZVODA
PI
ULAZ
PRIJEMNA
KONTROLA
SKLADIŠTENJE MATERIJALA
UPRAVLJANJE
NOVČANIM
TOKOVIMA
SKLADIŠTENJE PROIZVODA
IZLAZ
60
P II
10
20
30
40
50
60
NV
10
20
30
40
50
60
N VI
10
20
30
40
50
60
115912
115922
115932
115942
115952
115962
ZAVRŠNA KONTROLA
UPRAVLJANJE
NOVČANIM
TOKOVIMA
SKLADIŠTENJE PROIZVODA
IZLAZ
DOBAVLJAČI
50
KUPCI
40
MARKETING
30
PRIPREMA
PROCESA
RADA
UPRAVLJANJE SISTEMOM
20
UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
10
MONTAŽA PROIZVODA
PI
ULAZ
PRIJEMNA
KONTROLA
SKLADIŠTENJE MATERIJALA
1.b) Manjak ili višak kapaciteta:
∆k = fhd - kdo [h / dan]
gde je:
fhd = tsm · bsm · kvi [h / dan] - fond radnih časova po radnom danu (12,8)
tsm = 8h radno vreme po smeni
bsm = 2 broj smena po radu
kvi = 0,8 koeficijent vremenskog iskorišćenja (gubici su dati i iznose 20%)
kdo = Σ kti [h / dan] dnevno opterećenje kapaciteta za OP
kti = qi · tci [h / dan] dnevno opterećenje kapaciteta po OP i tipu
gde je:
qi = Q/Fdg · pi/100 [kom / dan] zadata dnevna proizvodnja pojedinih tipova proizvoda
i = 2 + 2 = 4 - broj tipova proizvoda; dato P=2 ; N=2
Q = 150 000 [kom / god] - obim proizvodnje
Fdg = 252 - godišnji fond radnih dana
pi – procentualni udeo pojedinih tipova u proizvodnji
pi = 0,2 (za P 40% /2)
pi = 0,3 (za N 60% /2)
tci = kh / q [h / kom] - ciklusno vreme
gde je:
kh [h / dan] - dnevno opterećenje kapaciteta – dato u histogramu za q
q = 480 [kom / dan] - dnevna proizvodnja
Predlog rešenja nedostajućih kapaciteta:
- do 10%
može se rešiti pomoću stimulacije radnika
- od 10 do 25%
može se rešiti rekonstrukcijom mašina
- preko 25%
obično se rešava kupovinom nove mašine
1.b) Određivanje nedostajućih kapaciteta sa predlozima rešenja za njih
br.
OP
[/]
Oznaka
tipa
proizvoda
[/]
Šifra
radnog
mesta
[/]
Dnevno
opterećenje
sa
histograma
kh [h / dan]
Ciklusno
vreme
tci [h / dan]
Zadata
dnevna
proizvodnja
qi
[kom / dan]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]=[4]/q
[6]=
(Q·pi)/(100·Fdg)
10
20
30
40
50
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
115910
115920
115930
115940
115950
4,0
4,8
7,2
8,0
3,8
4,4
6,5
7,2
15,2
15,8
14,4
13,8
13,5
13,5
12,8
13,4
3,8
4,5
6,6
7,2
0,0083
0,0100
0,0150
0,0167
0,0079
0,0092
0,0135
0,0150
0,0317
0,0329
0,0300
0,0288
0,0281
0,0281
0,0267
0,0279
0,0079
0,0094
0,0138
0,0150
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
Opterećenje Opterećenje Manjak/Višak
kapaciteta
kapaciteta
kapaciteta
za tip.
za OP.
∆k [h / dan]
kti [h / dan] kdo [h / dan]
∆k [%]
Predlog rešenja
za nedostajući kapacitet
[/]
[8]=Σ[7]
[9]=fhd - [8]
[9]%=[9]/fhd · 100
7,84
4,96
38,77%
------------------------
7,13
5,67
44,29%
------------------------
-5,38
-42,03%
Nabavka nove mašine
poz.39511 zbog nedovoljne
produkcije za 42,03% i
poboljšanja kvaliteta obrade
16,44
-3,64
-28,46%
Nabavka nove mašine
poz.49511 zbog nedovoljne
produkcije za 28,46% i
poboljšanja kvaliteta obrade
7,19
5,61
43,81%
------------------------
[7]=[6]·[5]
0,99
1,19
2,68
2,98
0,94
1,09
2,42
2,68
3,77
3,92
5,36
5,13
3,35
3,35
4,76
4,99
0,94
1,12
2,46
2,68
18,18
60
70
11
21
31
12
22
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
115960
115970
115911
115921
115931
115912
115922
15,1
15,1
15,9
15,9
13,7
13,1
15,0
12,2
7,8
7,8
7,8
8,5
5,1
6,1
9,1
10,1
5,1
6,1
9,1
10,1
7,2
8,5
12,2
14,0
15,9
15,9
15,9
14,0
0,0315
0,0315
0,0331
0,0331
0,0285
0,0273
0,0313
0,0254
0,0163
0,0163
0,0163
0,0177
0,0106
0,0127
0,0190
0,0210
0,0106
0,0127
0,0190
0,0210
0,0150
0,0177
0,0254
0,0292
0,0331
0,0331
0,0331
0,0292
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
3,75
3,75
5,92
5,92
3,40
3,25
5,58
4,54
1,93
1,93
2,90
3,16
1,26
1,51
3,39
3,76
1,26
1,51
3,39
3,76
1,79
2,11
4,54
5,21
3,94
3,94
5,92
5,21
19,32
-6,52
-50,94%
Nabavka nove mašine
poz.69511 zbog nedovoljne
produkcije za 50,94% i
poboljšanja kvaliteta obrade
16,77
-3,97
-30,98%
Nabavka nove mašine
poz.79511 zbog nedovoljne
produkcije za 30,98% i
poboljšanja kvaliteta obrade
9,93
2,87
22,40%
------------------------
9,92
2,88
22,50%
------------------------
9,92
2,88
22,50%
------------------------
13,64
-0,84
-6,57%
Stimulacija radnika na RM
operacije 12 radi povećanja
produktivnosti za 6,57%
-6,21
-48,52%
Nabavka nove mašine
poz.229511 zbog nedovoljne
produkcije za 48,52% i
poboljšanja kvaliteta obrade
19,01
32
42
52
62
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
P-I
P - II
N-V
N - VI
115932
115942
115952
115962
3,5
3,5
3,5
3,5
5,4
6,3
8,9
9,8
5,3
5,3
5,3
5,3
12,0
11,0
11,0
13,1
0,0073
0,0073
0,0073
0,0073
0,0113
0,0131
0,0185
0,0204
0,0110
0,0110
0,0110
0,0110
0,0250
0,0229
0,0229
0,0273
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
119
119
179
179
0,87
0,87
1,30
1,30
1,34
1,56
3,31
3,65
1,31
1,31
1,97
1,97
2,98
2,73
4,09
4,87
4,34
8,46
66,09%
------------------------
9,86
2,94
22,98%
------------------------
6,57
6,23
48,65%
------------------------
-1,87
-14,61%
Rekonstrukcija mašine
inv.269511 za operaciju 60
radi povećanja produktivnosti
za 14,61%
14,67
qiTJ
10
[1]
0,0083
0,0100
0,0150
0,0167
20
[2]
0,0079
0,0092
0,0135
0,0150
30
[3]
0,0223
0,0232
0,0211
0,0202
40
[4]
0,0219
0,0219
0,0208
0,0217
50
[5]
0,0079
0,0094
0,0138
0,0150
60
[6]
0,0208
0,0208
0,0219
0,0219
70
[7]
0,0218
0,0208
0,0239
0,0194
[5]
115910
115920
115930
115940
115950
115960
115970
[6]
[7]
[8]
[9]
20,83
24,99
56,39
62,65
19,78
22,91
50,90
56,39
55,72
57,92
79,40
76,09
54,71
54,71
78,03
81,69
19,78
23,43
51,69
56,39
52,08
52,08
82,49
82,49
54,45
52,07
89,68
72,94
T
[10]
164,85
149,98
269,13
269,14
151,28
269,15
269,15
TIP
P-I
P - II
N-V
N - VI
OP
i\j
[1]
[2]
[3]
[4]
11
[8]
0,0163
0,0163
0,0163
0,0177
21
[9]
0,0106
0,0127
0,0190
0,0210
31
[10]
0,0106
0,0127
0,0190
0,0210
[5]
115911
115921
115931
2499
2499
3759
3759
[6]
[7]
[8]
[9]
40,61
40,61
61,08
66,57
26,55
31,76
71,26
79,10
26,55
31,76
71,26
79,10
T RM
[10]
208,87
208,67
208,67
OP
i\j
[1]
[2]
[3]
[4]
12
[11]
0,0141
0,0166
0,0238
0,0274
22
[12]
0,0223
0,0223
0,0223
0,0196
32
[13]
0,0073
0,0073
0,0073
0,0073
42
[14]
0,0113
0,0131
0,0185
0,0204
52
[15]
0,0110
0,0110
0,0110
0,0110
62
[16]
0,0218
0,0200
0,0200
0,0238
[5]
115912
115922
115932
115942
115952
115962
[6]
[7]
[8]
[9]
35,17
41,53
89,65
102,88
55,74
55,74
83,84
73,82
18,22
18,22
27,41
27,41
28,11
32,80
69,70
76,75
27,59
27,59
41,51
41,51
54,51
49,97
75,16
89,51
[10]
269,23
269,13
91,26
207,36
138,20
269,15
šifra radnog
(kom/TJ) mesta
2499
2499
OP
3759
c
3759
RM
Opterećenje RM:
T
t cist
qiTJ
šifra radnog
(kom/TJ) mesta
OP
c
T
Opterećenje RM:
t cist
qiTJ
TIP
P-I
P - II
N-V
N - VI
šifra radnog
mesta
(kom/TJ)
2499
2499
OP
3759
c
3759
T
Opterećenje RM:
T RM
Vreme po
radnom nalogu
93,71
104,13
203,61
224,76
Vreme po
radnom nalogu
277,36
288,11
488,58
488,63
TcRN
Vreme po
radnom nalogu
219,35
225,84
387,27
411,87
TcRN
TcRN
3.Određivanje protočnog vremena po Operaciji (OP) i Radnom Nalogu (RN)
t cist
OP
i\j
[1]
[2]
[3]
[4]
TIP
P-I
P - II
N-V
N - VI
PLANIRANJE
PROIZVOD
NAZIV DELA
POSTUPAK
MAŠINA
BR.OPERACIJE
NAZIV MAŠINE
BR. DELA
BR. MAŠINE
NAZIV OPERACIJE
MATERIJAL
INV. BROJ
DATUM IZMENE
BROJA
LINIJA
LINIJA NOSIOCA
IZRADE
Računarska
obrada
BR. POZICIJE
Tretman
(rekonstruisanje)
ne
generalna
opravka
da
Nova mašina
da
uvozna?
Poreklo
srednja
opravka
da
Planirana sredstva i
vreme isporuke
da
ne
(domaća)
Tehnički zahtev
ne
(mala opr.)
Proizvođač 1
Proizvođač 2
Proizvođač 3
Proizvođač 4
Proizvođač 5
Proizvođač 6
Proizvođač 7
Datum dolaska
ponude
Br. i datum saopštenja
o ponudi
Prosleđivanje ponude
na viši nivo menadžera
Ugovor potpisan
Rok isporuke
Datum realizaovanja
preventivnog prijema
Datum definitivnog
prijema
KRAJ
donošenje
odluke o ponudi
da
ne
1. c) Dinamika osvajanja opreme
Realizacija nove opreme i rekonstruktivne ponude
Isporučioci
Dinamika
osvajanja
opreme
NOVA OPREMA
GLODALICA Horizont.
GLODALICA Vertikal.
CNC GLODALICA
BUŠILICA 4-vretena
REKONSTRUISANA
GLODALICA
univerzalna alatna
BUŠILICA stubna
jednovretena
GLODALICA
horiz.-vertikalna
Kinematik
Gildemeister
Micron - Haesler
Aciera
Dalmastroj
Metalac
Maho
Skoplje
Prvomajska
Wysbrod
Roth & Miller
OP naziv opreme
p o
aktivnost
obezbeđiv. alata
homolog al. p.f.ma.
dat zahtev za p.
lansir. probne serije
kon. uv. p.f.i g.al.
prispela ponuda
prev. prij. oprema
ob. ps p.f. i g.d.
prihvaćena ponuda
obezb. oprema
izrada prve serije
sklopljen ugovor
ob. uz. p. f. i g. del.
kon. ps. i raz. pr.
dat BENE STARE
post. i veziv. opr.
prolong. aktivnosti
2009
2010
2011
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Blok dijagram za planiranje proizvodnje
Unos matričnih
podataka
Obrasci za
unos:
-materijala
-mašina
-normativa
Logička kontrola
ok
ne
Unos matričnih
podataka
Unos promena
Plan prodaje
ne
Postoji
normativ
Obrada promena
Odluka o
izmenama
Ispis datoteka
Proračun kapaciteta
potreba materijala
ne
Kontrola liste
Zadovoljava
Liste izveštaji
rang liste
Unos povratnih
informacija
Analiza proseka
mesečnog plana
Listanje preko
ekrana
13
DNEVNO OPTEREĆENJE (h/dan)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
20
30
40
50
60
70
11
21
31
12
BROJ OPERACIJE
22
32
42
52
62
IZVEŠTAJ O ŠKARTU
1
PREDATNICA
1
POVRATNICA
MATERIJALA
POPRATNA KARTA
RADNI NALOG
KARTA VREMENA
KARTA MATERIJALA
SPECIFIKACIJA POMOĆNIH
PRIBORA
SPECIFIKACIJA I PLAN
PODEŠAVANJA ALATA
PLAN BAZIRANJA I
STEZANJA
BUŠENA TRAKA
PROGRAMSKI LIST
RADNA LIST
1
OPERACIONI LIST
CRTEŽI
TEHNOLOŠKA PRIPREMA
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
3
1
1
4
1
STUDIJA RADA
1
OPERATIVNA PRIPREMA
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
4
DISPEČERSKI TERMINALI
1
RADNO MESTO
POENTERSKA SLUŽBA
1
KONTROLA
SKLADIŠTE I IZDAVANJE
ALATA I PRIBORA
SKLADIŠTE SIROVINA
1
3
1
1
1
1
SKLADIŠTE PROIZVODA
RAČUNOVODSTVO
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
Upravljanje proizvodnjom na radnom mestu
KONSTRUKCIONA PRIPREMA
Formiranje i tokovi tehnološke dokumentacije
SLUŽBA ILI
RADNO MESTO
273
252
231
210
189
OPTEREĆENJE (po RM)
168
147
126
105
84
63
42
21
0
10
20
30
40
50
60
70
11
21
31
12
22
32
42
52
62
Download

drugi zadatak - www.prekucavanje.wordpress.com